זהבה גלאון

זהבה גלאון

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 22/10/2017

  מרצ

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  מרצ

 • הכנסת ה-18 מ-25/03/2011 עד 05/02/2013

  מרצ

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  מרצ

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  מרצ-יחד והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-15/06/2004 עד 27/07/2005

  יחד (ישראל חברתית דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 15/06/2004

  מרצ

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 22/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017 עד 22/10/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 28/10/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 22/10/2017

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 31/05/2015

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לשילוב ענף ההיי-טק בכלכלה ובהכנסות המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למגזר הערבי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 03/07/2013

  ועדה משותפת (חוקה-כספים) לחוק נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/07/2012 עד 05/02/2013

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/11/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/07/2011 עד 09/11/2011

  החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/06/2011 עד 09/11/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/03/2011 עד 14/06/2011

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 05/11/2008

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 25/07/2007

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדת משנה למאבק בסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  משנה בנושא הסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הכרזה על שעת חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת - חוקה וכספים לעניין תקנות המסים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 14/03/2001

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 27/07/1999

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  מרצ

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  מרצ-יחד והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-15/06/2004 עד 27/07/2005

  יחד (ישראל חברתית דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

 • הכנסת ה-16 מ-01/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדת משנה למאבק בסחר בנשים

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  משנה בנושא הסחר בנשים

קוד המקור של הנתונים