אילן גילאון

אילן גילאון

מרצ (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (נוכחות: 22%) | ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי (נוכחות: 5%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+