בנימין (פואד) בן-אליעזר

בנימין (פואד) בן-אליעזר

העבודה בכנסת ה־19 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: סנקציה מועדת האתיקה (אוק' 21, 2009)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מליאה

משוב א- א+