בנימין (פואד) בן-אליעזר

בנימין (פואד) בן-אליעזר

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 14/12/2014

  העבודה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 22/10/1984

  יחד

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 14/12/2014

  ועדה משותפת (חוקה-חו"ב) לחוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/04/2013 עד 14/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 10/01/2005

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/03/2005

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 15/07/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-25/07/1989 עד 29/10/1990

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 08/11/1989

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-27/03/1985 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 19/01/2011

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 23/11/2005

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/11/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/10/2000 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-15/08/2000 עד 11/10/2000

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/1999 עד 07/03/2001

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

קוד המקור של הנתונים