מאיר פרוש

מאיר פרוש

יהדות התורה (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (מרץ 29, 2016) | סנקציה מועדת האתיקה (נוב' 13, 2013)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+