מאיר פרוש

מאיר פרוש

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 24/05/2016

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 06/02/2011

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה המאוחדת

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  יהדות התורה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015 עד 24/05/2016

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 19/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדה מיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/06/2005 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/06/2005 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 17/04/2006

  לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 03/03/2005

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 28/05/2002

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-08/12/2015

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015 עד 06/12/2015

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-06/04/2009 עד 06/02/2011

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-24/07/2001 עד 27/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-04/06/2001 עד 20/05/2002

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-24/06/1996 עד 06/07/1999

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

קוד המקור של הנתונים