ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/05/2005

חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 4), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים