ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/05/2005

תקנות עבודת נשים (היעדרות עובדת אצל מעבידים שונים לשם פיקוח רפואי בהריון), התשס"ה - 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים