ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/05/2005

תקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי) תשס"ה 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים