ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/05/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 28), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים