ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/05/2005

חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005, חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים