ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/03/2005

פרוטוקול

 
משותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת - הצעת תקציב הכנסת לשנת 2005

5
הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
21.03.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 15
מישיבת הוועדה המשותפת (לוועדת הכנסת וועדת הכספים) לתקציב הכנסת
יום שני, י' באדר ב' בתשס"ה (21 במרץ 2005) שעה 12:00
סדר היום
הצעת תקציב הכנסת לשנת 2005
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און – היו"ר
חיים אורון
שאול יהלום
דני יתום
יאיר פרץ
אברהם בייגה שוחט

רשף חן
מוזמנים
דוד לב סגן מזכיר הכנסת
אבי לוי חשב הכנסת
יצחק שד"ר קצין הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
יפה קרינצה
הצעת תקציב הכנסת לשנת 2005
היו"ר רוני בר-און
שלום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת. עשינו את מה שהוועדה ביקשה בדיון הקודם, ומצאנו פתרון ל-3.5 מיליון שקלים. קבענו בוועדת הכנסת כי תוספות השכר והנלוות לעוזרים הפרלמנטריים ישולמו השנה רק בשיעור של 50%. נמצא איפה שהתקציב המיוחד יורד מהמספרים שקיבלנו קודם ל-37.9 מיליון, והתקציב של הכנסת, כולל התקציב המיוחד, לפי המוצע כעת יעמוד על 339,361,000 שקלים.

אני חוזר על הצעתי מקודם. מדובר היום על מציאת מקורות מימון לבעיית סל התרופות, ששוב עלתה על שולחננו באופן כל כך נוקב ודרמטי. אני מזכיר שזכות היוצרים להצעה הזאת שייכת לחברת הכנסת אברהם שוחט, שהעלה כבר בישיבה הראשונה את האפשרות שאולי מישהו יעשה שימוש בכסף, שאנחנו נחסוך בתקציב הכנסת, כדי לאפשר איזושהי דרך לרווח מעט את בעיית סל התרופות. מכיוון שזה עומד היום לדיון על שולחנה של הממשלה, מכיוון ששר האוצר אמר שאם הוא ייתן את הכסף הזה הוא יצטרך למצוא לו מקורות מימון מתקציב המדינה מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב, אני חושב שהכנסת תיתן דוגמה לכלל המשרדים המתוקצבים ולכלל תקציב המדינה אם נקבל פה החלטה שנמצא דרך לתרום את חלקנו היחסי בדבר הזה. כל סכום שתציעו יהיה מקובל גם עליי. מישהו רוצה להתייחס לזה?
דני יתום
אני חושב שלממשלת ישראל ולמדינת ישראל יש מקורות רבים מאוד. לא צריך להעמיד את סל התרופות דווקא מול תקציב הכנסת, למרות שאני חושב שתקציב הכנסת לא נכון שיעלה במהלך שנת 2005. אם אתה רוצה, אדוני היושב ראש, אתן לך שני מקורות, שיש בהם סכומי עתק. אתה לא רוצה.
היו"ר רוני בר-און
אני נורא רוצה, אבל לפי דעתי אין לנו סמכות. השאלה היא אם אנחנו יכולים לתת פה איזושהי דוגמה ותרומה של עוד איזה סכום מעבר למה שסיכמנו עקרונית. זה גם לא היה על דעתי, אני חושב שצריך להיות יותר, וגם דעתו של בייגה הייתה זה צריך להיות יותר. אני חושב, שאנחנו יכולים לשלוח מפה מסר, לשים איזשהו סכום שנוריד עכשיו מתקציב הכנסת, בלי לקבוע איפה. נעשה את זה רוחבי, שהחשב ילמד להסתדר עם זה אחר כך. נוציא את האבן הראשונה במחסום שעומד בפני תקצוב תכלית כל כך ראויה וצודקת.
דני יתום
אומר לך מה לדעתי צריך להיות הכלל שצריך להנחות אותנו. תקציב הכנסת ל-2005, במצוקות הקיימות היום, לא צריך להיות גדול יותר מתקציב הכנסת ל-2004.
היו"ר רוני בר-און
תקציב הכנסת הרגיל או תקציב הביצוע?
דני יתום
ניקח את תקציב הביצוע, שהוא ב-24 מיליון שקל גדול יותר.
היו"ר רוני בר-און
אני תמים דעים אתך. חבר-הכנסת יהלום, בקשר להצעה שלי?
שאול יהלום
אני מציע לאשר את התקציב כפי שהוא.
היו"ר רוני בר-און
כלומר 339 מיליון. חבר-הכנסת אורון?
חיים אורון
אני חושב שמה ששר האוצר הולך להציע לממשלה הוא הצעה מאוד לא טובה, אבל בשביל להפסיק את הסיבוב פה, אני מציע שאם הממשלה תחליט לקצץ לחצי אחוז או אחוז, אותו כלל יהיה גם בתקציב הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
אני רוצה לקבל החלטה, אני לא רוצה בהתניה.
חיים אורון
תלוי מה הממשלה תחליט. אם היא תחליט היום על קיצוץ פלט בשביל ליצור את המקור – שאני לא יודע כמה הוא – של 100 מיליון 150 מיליון שקלים, אני לא יודע כמה אחוזים זה יהיה, אותו אחוז - - -
היו"ר רוני בר-און
אני רוצה להיות פרקטי. אתה מוכן לתמוך בהצעה שלי לקצץ פלט 1% מהתקציב שמוצע לנו עכשיו, ולקבוע שזה מסומן לסל התרופות?
חיים אורון
קודם כל, אי אפשר לסמן אותו לסל התרופות, כי אין דבר כזה. זה סתם. אבל למה לך? תגיד שאם הממשלה תקבל היום החלטה לקצץ תקציב ב-X, אותו X יחול גם פה.
אברהם בייגה שוחט
אני מצטרף להצעה של חבר-הכנסת אורון, זאת ההצעה הפרקטית היחידה. למרות שאני לא מאמין שיהיה קיצוץ פלט על 80 מיליון שקלים, זה נשמע כמו בדיחה בלתי רצינית, בתקציב של 250 מיליארד לעשות פלט כדי לקבל 80 מיליון, זה 0.0% של משהו.
היו"ר רוני בר-און
אז מה אנחנו ניתן?
אברהם בייגה שוחט
נאשר את התקציב as is עכשיו, אם הממשלה תחליט על פלט, או שנתכנס או שמראש נחליט - - -
היו"ר רוני בר-און
אבל למה אנחנו צריכים ללכת עם הממשלה, אם אנחנו יכולים להוציא מפה מסר יותר ברור?
אברהם בייגה שוחט
זו הצגה. אתה יודע לאן הולך הכסף הזה? מי אמר לך שזה הולך לסל התרופות?
היו"ר רוני בר-און
אתה אמרת את שלך ברגע שעשית את זה. איש לא יתחיל לשחק עם זה.
אברהם בייגה שוחט
אני לא בא בשביל אלה שעומדים פה מסביב עכשיו (נציגי התקשורת). אני עובד בשביל העניין הזה.
היו"ר רוני בר-און
אני מקווה שאתה חושב שגם אני לא עובד בשבילם.
אברהם בייגה שוחט
חס וחלילה, לא אמרתי את זה. אם זה השתמע, אז אני לוקח את דבריי בחזרה. אני אומר שאם הממשלה תחליט על פלט, יש היגיון שגם אנחנו נהיה בתוך הפלט. זה בדיוק מה שאמר חבר-הכנסת אורון. אנחנו נאשר את זה כמו שזה, יהיה פלט של 2% או של 1% אותו דבר יחול עלינו, ואז יצטרכו לרדת בשלושה מיליון שקלים. אם לא יהיה פלט, אני מניח שייקחו ממשרד הביטחון.
היו"ר רוני בר-און
מה אתם מציעים פרקטית כדי להתקדם? אתה רוצה להצביע על ההצעה שלך, חבר-הכנסת יתום?
דני יתום
לא, אני מוכן להצטרף להצעה שלהם.
היו"ר רוני בר-און
אז אנחנו מאשרים את זה as is, ואם יהיה פלט בממשלה מה שיחול על הממשלה יחול עלינו?
ארבל אסטרחן
ואז יתכנסו שוב בשביל להחליט מאיפה להוריד.
חיים אורון
לא מוכרחים היום. החשב יבוא בעוד חודש, חצי שנה, עם תיקונים.
אברהם בייגה שוחט
אני רוצה להסביר שהממשלה מחליטה על פלט, זה לא בשכר.
היו"ר רוני בר-און
אז מה תתרום, 200,000 שקלים?
אברהם בייגה שוחט
בפעולות. אבל מה הממשלה עושה? זה מה שהיא עושה.
היו"ר רוני בר-און
אבל אני תרומה משמעותית. אי אפשר להגיע פה לאיזה פתרון?
שאול יהלום
היא לא מורידה משכר השרים.
אברהם בייגה שוחט
לא תגיע לזה, רציתי פחות - - -
היו"ר רוני בר-און
יושב פה בן אדם שמדבר על המספר שדיברת עליו.
אברהם בייגה שוחט
אתה מגלגל את הגלגל חזרה עכשיו?
היו"ר רוני בר-און
למה לא? זאת פעם ראשונה שאתה נתקל בזה בדיוני תקציב? ההצעה של חבר-הכנסת שוחט הייתה לרדת ל-330 מיליון.
אברהם בייגה שוחט
הצביעו וזה נפל.
היו"ר רוני בר-און
נצביע על זה עוד פעם. עד שלא יצאנו לא יצאנו.
אברהם בייגה שוחט
חשבתי שצריך 330 מיליון, קיימו הצבעה והיה רוב.
היו"ר רוני בר-און
הצעתי אתך, עכשיו יש לנו - - -
אברהם בייגה שוחט
היה רוב ל-340 מיליון, לאור זה התכנסו, ישבו, חזרו, חיפשו, לקחו מהעוזרים הפרלמנטריים, לקחו מדברים אחרים וקיצצו את ה-13.5 מיליון שקלים, והגיעו לסביבות 340 מיליון. נדמה לי שלעשות היום רביזיה על ההחלטה הזאת – למרות שבאופן בסיס דעתי הקודמת עדיין קיימת - אבל זאת לא שיטה לחזור כל פעם מחדש. מחר יהיה פה רוב אחר, ויגידו חזרה 340 מיליון.
היו"ר רוני בר-און
אני לא עושה מחטף. אם אתה מסכים להציע את ההצעה שלך עוד פעם, אני נותן עכשיו כמה זמן שאתם רוצים כדי לגייס נגד זה, שלא ייראה כאילו עושים מחטף. אני לא מקיים הצבעה עכשיו, כמה זמן שאתם רוצים: ישיבות סיעה, התייעצויות, התייעצויות בכירות – מה שאתם רוצים.
חיים אורון
אתה לא חס על זמננו?
היו"ר רוני בר-און
אני לא חס על זמנכם, כי זה כסף שאני חושב שהולך לתכלית ראויה.
אברהם בייגה שוחט
אני מכופף את דעתי אל מול הרוב שהיה פה. אני פועל על פי החלטות, אני לא חוזר חזרה אחרי שישבתי בישיבות, גם בוועדת הכנסת, והצגתי את הדברים.
היו"ר רוני בר-און
בוועדת הכנסת זה היה עניין צדדי לחלוטין. בוועדת הכנסת היינו צריכים הכשר ל-3,5 מיליון האלה, והבאנו את ההכשר הזה.
אברהם בייגה שוחט
אני לא בנוי לעשות רביזיה חדשה עכשיו, אחרי שהייתה הסכמה, למרות שאני חושב שאפשר היה לחיות עם תקציב יותר קטן.
היו"ר רוני בר-און
אז אתה רוצה לנסח את ההצעה, בבקשה?
אברהם בייגה שוחט
מונחת כאן הצעה, אתה היושב ראש.
היו"ר רוני בר-און
להצביע על התקציב הזה?
אברהם בייגה שוחט
להצביע על התקציב, ובמידה שיהיה פלט של הממשלה, אותו הפלט יחול על הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
טוב. מי בעד ההצעה הזאת?


הצבעה
בעד – 3
נגד – 2
אושר
היו"ר רוני בר-און
ברוב של שלושה נגד שניים ההצעה התקבלה.
חיים אורון
אני מבקש לחזור על ההצבעה, זה לא היה ברור. נעשה הצבעה מסודרת, מי בעד 330 מיליון, מי בעד 340 מיליון.
היו"ר רוני בר-און
ניסיתי.
שאול יהלום
אני מצטרף לבקשה.
היו"ר רוני בר-און
לא הבנתי, שינית את הצבעתך? מה אתה אומר עכשיו?
שאול יהלום
התקציב כפי שהוא, 340 מיליון שקלים.
אבי לוי
אם זה כפוף לפלט אני מבין את ההערה של חבר-הכנסת אורון, שלמעשה הפלט הזה יתבצע רק אחרי שיאושר התקציב, כי אנחנו חייבים להעביר את התקציב, במסגרת תקציב המדינה, בוועדת הכספים. כלומר מאשרים כמו שהוא, ולא יהיה צורך לכנס שוב את הוועדה.
חיים אורון
אני מציע שתהיה החלטה של ועדת הכנסת, שהתקציב, אם יהיה פלט, הוא תקציב מינוס אותו אחוז של הפלט שיהיה בממשלה. הביצוע של אקט ההורדה יהיה במהלך הרבעון הראשון של השנה, כי יכול להיות שילמדו תחומים, שלא יצטרכו סתם לפגוע.
היו"ר רוני בר-און
עכשיו אני רוצה שההצבעה שלי תהיה ברורה. אנחנו קודם כל מצביעים על העניין של התוספת של הפלט, ואחר כך נצביע על התקציב, כי על זה אני רוצה להצביע בעד ועל התקציב אני רוצה להצביע נגד. אז תציע את ההצעה שלך.
חיים אורון
אני מציע שהתקציב יורד בשיעור שהממשלה תחליט היום בדיון על סל התרופות.
אברהם בייגה שוחט
רק במידה שזה פלט.
חיים אורון
ברור. ההצעה המתוקנת תוגש במהלך הרבעון השני של השנה. זה מאפשר לנו לאשר את זה כחלק מתקציב המדינה, ולא להריץ את החשב להביא היום בערב משהו על חצי מיליון או מיליון שקלים.
היו"ר רוני בר-און
את ההצעה שלך אתה מעלה בהמשך להצעה שלי להשתתף בתרומה הכללית לעניין סל הבריאות.
חיים אורון
בהסתייגות שלי, שאין שום סיבה שבעולם לזה. אפשר למצוא לא 100 מיליון שקלים, אלא 250 שקלים, בלי שום קיצוץ פלט מהמקורות, שאני מוכן לנדב אותם, ולא רק מתקציב הביטחון.
היו"ר רוני בר-און
אולי נבדוק שוב. חבר-הכנסת חן, הייתה הצעה של חבר-הכנסת דני יתום לאשר רק 330 מיליון שקלים. אתה בעד? אתה לא בעד.

מי בעד לאשר את התקציב בכפוף להסתייגות הזאת?

הצבעה
בעד – 4
נגד – 1
אושר
היו"ר רוני בר-און
אושר התקציב של 339 מיליון. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים