ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/08/2003

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 = העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי מימון פעולות הסיעות ואיתור נדל"ן נספי השואה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/70204
ועדה משותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
12.8.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7020
ירושלים, כ"ב באב, תשס"ג
20 באוגוסט, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 4

מישיבת הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
יום שלישי, י"ד באב תשס"ג, 12.8.2003, שעה 09:00
סדר היום
שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2003.
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און - היו"ר
מוזמנים
אבי לוי - חשב הכנסת
מזכיר הכנסת
אריה האן
סגן מזכיר הכנסת
דוד לב
היועצת המשפטית לכנסת
אנה שניידר
מ"מ מנהלת הוועדה
נועה בירן
קצרנית
טלי רםשינויים בתקציב הכנסת לשנת 2003
היו"ר רוני בר-און
אני פותח את הישיבה של הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת.

מדובר בפנייתו של יושב-ראש הכנסת שעניינה שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2003. בהתאם לסעיף 11(ב)(1) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מבקש יושב-ראש הכנסת את אישור הוועדה לשינויים המפורטים מטה בתקציב 2003.

הפרק הראשון, עניינו קיצוץ של 3.5 מיליון שקל בתקציב השוטף בסעיפים הבאים:

1.1 בתכנית 20202 - תקנה 2020207 שכר דירה ומלונות לחברי הכנסת - הסכום שלגביו מתבקש הקיצוץ הוא 450,000 שקל, והמקור לקיצוץ הזה נובע ממה?
אבי לוי
צמצום.
דוד לב
פחות חודשי לינה של חברי הכנסת השנה, בגלל הבחירות.
היו"ר רוני בר-און
אולי בגלל פיזור הכנסת.

כך או כך, פה אחד מוחלט לאשר את הסעיף הזה.

1.2 תכנית 20301 - תקנה 2030101 מחקר ופעילות מ.מ.מ - קיצוץ של מיליון שקל. האם זהו קיצוץ יזום או קיצוץ שנגזר מן הפעילות?
אבי לוי
זה קיצוץ שגם נגזר מן הפעילות וגם רואים את ההתנהלות והצפי עד סוף השנה.
היו"ר רוני בר-און
אבל האם זה קיצוץ מוכתב? האם ביקשתם מהם לקצץ, הוריתם להם לקצץ?
אבי לוי
אנחנו ישבנו אתם וראינו מה לא חיוני ושאפשר לא לעשות עכשיו, מה גם שהצפי הוא שעיקר הפעילות תתחדש החל מאוקטובר ואילך, כך שנותרו חודשיים וחצי של פעילות.
היו"ר רוני בר-און
האם הקיצוצים האלה ישפיעו עליכם גם בבניית התקציב לשנה הבאה, או שזה אד הוק?
אבי לוי
זה לא אמור להשפיע.
היו"ר רוני בר-און
אני שואל האם אתם לוקחים זאת בחשבון. למשל, כאשר אתם בונים את סעיף התקציב של ה- מ.מ.מ לשנה הבאה, האם אתם תראו לנגד עיניכם את העובדה שהשנה גם הצלחתם לקצץ מיליון שקל, וכאשר תבנו את התקציב החדש, תבנו אותו בהתאם?
אבי לוי
בהחלט זה יילקח בחשבון.
היו"ר רוני בר-און
הסעיף מאושר.
אנה שניידר
האם הקיצוץ הזה בא בעקבות בקשה של הממשלה, או שזה יזום על-ידכם?
אבי לוי
לא, זה יזום על-ידי יושב-ראש הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
תקנה 2030108 - אינטרנט - 100,000 שקל. מאיפה זה בא?
אבי לוי
זה קיצוץ יחסית לא גדול.
היו"ר רוני בר-און
השאלה שלי היא האם זה כיוון שסימנתם לכם 3.5 מיליון וחיפשתם מהיכן להביא את זה.
אבי לוי
חיפשנו מקורות שבהם ניתן לקצץ, בלי לפגוע.
היו"ר רוני בר-און
סעיף האינטרנט מאושר.

בתכנית 20302 - תקנה 2030212 קשרי חוץ - זה מה שהצלחתם להוריד בסעיף קשרי חוץ, 100,000 שקל? דווקא זה נראה לי מקום שניתן לקצץ בו יותר.
אבי לוי
לא יודע אם לומר לשמחתי, אבל יש יותר משלחות פה עכשיו, שלא הגיעו בשנה שעברה.
אריה האן
אחרי ההודנה התחילו להגיע.
היו"ר רוני בר-און
כלומר, קשרי חוץ זה גם מתייחס למשלחות שמגיעות הנה, לא רק שיוצאות.
אבי לוי
כן.
היו"ר רוני בר-און
סעיף קשרי חוץ מאושר.

בתכנית 20304 - תקנה 2030408 נסיעות עובדים לחו"ל בתפקיד. האם 150,000 היה סך כל התקציב?
אבי לוי
כן.
היו"ר רוני בר-און
יש פה קיצוץ יפה, כמעט שליש.
אבי לוי
זה מצמצם את זה ממש לנסיעות הכי הכי חיוניות.
היו"ר רוני בר-און
סעיף נסיעות עובדים לחו"ל בתפקיד מאושר.

בתכנית 20305 - תקנה 2030505 אחזקה שוטפת. מדובר על ה- maintenance של הבית?
אבי לוי
כן. מדובר בסעיפים רבים, סעיפי משנה שונים שיש פה בתוך הסעיף הזה - זה התחזוקה, למשל יש ארנונה, יש חשמל.
היו"ר רוני בר-און
איך קרה שהצלחתם לקצץ בארנונה?
אבי לוי
אנחנו במשא ומתן עם העירייה כבר זמן ממושך, ומסתמן שיחילו עלינו את תעריף הממשלה, מה שלא הוחל עד עכשיו, רטרואקטיבית. עדיין קיימת השאלה מאיזו שנה רטרואקטיבית.
היו"ר רוני בר-און
החניה עדיין סגורה.
אריה האן
ביום שני אנחנו מקבלים טופס 4.
היו"ר רוני בר-און
סעיף אחזקה שוטפת מאושר.

תקנה 2030508 שיפוץ מבנים והתקנות. איפה כאן הגעתם לחיסכון? זה גם חיסכון יפה.
אבי לוי
מדובר על צמצום של פעילות שלא תתבצע - פעילות שתוכננה להתבצע, ולא תתבצע ב-2003.
היו"ר רוני בר-און
סעיף שיפוץ מבנים והתקנות מאושר.

מכאן לסעיף ההוצאות. סעיף 2 - עניינו העברת 5 מיליון שקל מתקציב הרזרבה לסעיפים המפורטים:

בתכנית 20202 - תקנה 2020211 אבטחת חברי הכנסת. אתם מבקשים 3.5 מיליון שקל ואתם כותבים בדברי ההסבר שעל-פי הנחיות גורמי הביטחון, יש צורך להוסיף למאובטחים אמצעי מיגון, לרבות רכב ממוגן ירי.

האם הנושא של הוועדה לאבטחת חברי הכנסת כבר הסתיים? האם הוועדה סיימה את תפקידה?
אנה שניידר
לא.
היו"ר רוני בר-און
האם זו המלצה עוד לפני מסקנות ועדת המשנה לעניין אבטחת חברי הכנסת?
אבי לוי
זה עוד לפני, זה עדיין פעילות שוטפת.
אנה שניידר
הוועדה, בין היתר, עוסקת בתיקון חקיקה - תיקון לחוק חסינות חברי הכנסת - והוספת סעיף שקובע זכאות לאבטחה ולאמצעי מיגון לחברי כנסת שגורמי הביטחון הורו לכנסת לאבטח אותם כתוצאה מאיומים.
היו"ר רוני בר-און
זה ברור, אבל פה יש לכם כבר מה שנקרא output.
אנה שניידר
נכון, מפני שכרגע כבר יש התרעות על איומים על חייהם של חברי כנסת, וגם ללא החקיקה מתבצעות פעולות אבטחה. למשל, אני מניחה שרכב ממוגן זה ליושב-ראש הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
רכב ממוגן ירי - ב- 3.5 מיליון שקל קונים שניים וחצי כלי רכב, כך שאני מניח שמדובר באמצעי מיגון. זה לא הרכבים המשוריינים.
אבי לוי
הרכב שמדובר בו כרגע זה מיליון ומאה אלף, זה במשא ומתן עם צה"ל.
אנה שניידר
האם זה רכב ליושב-ראש הכנסת?
אריה האן
לפי דרישת השב"כ.
היו"ר רוני בר-און
הרכב ליושב-ראש הכנסת זה עניין ספציפי. אני מדבר על רכב לחברי הכנסת. מה אתם ממגנים? חלונות?
אבי לוי
ראשית, יש כמובן פעילות שוטפת באבטחה - יש זקיפים, יש מאבטחים. רק בימים האחרונים נוספו עוד חברי כנסת למעגל המאובטחים - הכל על-פי הנחיות של שירות הביטחון.

אנחנו מאפשרים לחברי כנסת שנעים ברחבי יהודה ושומרון, שבמסגרת תפקידם צריכים לבוא לטקס כזה או אחר, או חלילה להלוויה...
היו"ר רוני בר-און
כלומר, זה העמדת רכב אד הוק.
אבי לוי
העמדת רכב אד הוק.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו לא מדברים על קניית רכבים ממוגני ירי לחברי הכנסת שגרים בשטחים.
אבי לוי
לא.
היו"ר רוני בר-און
זאת אומרת, שבסעיף התקציבי הזה אנחנו צפויים עוד להפתעות או לדרישות שלום כתוצאה ממסקנות הוועדה.
אבי לוי
בהחלט.
היו"ר רוני בר-און
זאת אומרת שהמספר הזה הוא לא סופי.
אבי לוי
לא.
היו"ר רוני בר-און
חזקה עלינו מצוות ההגנה על חברי הכנסת ועל היושב-ראש, ואנחנו מאשרים גם את הסעיף הזה.

תקנה 2030504 תפעול שוטף. תסביר לי בבקשה - אם אתה מקצץ פה בתפעול שוטף ובאחזקה השוטפת, מה ההבדל בין תפעול ואחזקה?
אבי לוי
שם קיצצנו בסעיפים, כפי שהזכרתי. זה משהו ספציפי מאד.
היו"ר רוני בר-און
פה אתה מדבר על הקצאת תקציב לאיתור נכסי נדל"ן של קורבנות השואה. זה מופיע בתפעול?
אבי לוי
זו התקנה היחידה שאפשר להכניס לתוכה את הנושא הזה כי הוא נושא חדש שהתעורר עכשיו, במהלך 2003. היתה בקשה של יושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת קולט אביטל.
היו"ר רוני בר-און
עם כל הכבוד ליושבת-ראש הוועדה, למה הכנסת צריכה להתעסק בכך? למה הכנסת צריכה לממן את זה?

הכנסת, מכוח התפקיד שלה, היא הרי גוף מפקח על הרשות המבצעת. שהרשות המבצעת תתעסק בעניין הזה, תאתר את נכסי השואה, עם כל הכבוד. הכנסת - אם היא צריכה בשביל הפיקוח, בשביל לבדוק האם עשו איתור נכון, לא עשו איתור נכון - עוד ישיבות ועדה, עוד בלש פרטי, עוד בדיקה בחוץ-לארץ - הכנסת לא צריכה לעסוק פיזית בעניין הזה.
אריה האן
זו היתה החלטה על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית.
היו"ר רוני בר-און
אני מסכים אתך, אבל תסביר לי למה היא צריכה לקבל עכשיו מיליון שקל.
אנה שניידר
הוועדה הזאת למעשה עוסקת בשני סוגים של נכסים - נכסים של קורבנות השואה בבנקים, כלומר חשבונות רדומים, חשבונות של אנשים שנספו ולא מוצאים את היורשים, וכו'.

לצורך זה נערך מכרז בפיקוח הכנסת, נבחרו רואי חשבון ועורכי דין, שעורכים את הבדיקות בבנקים השונים על חשבון...
היו"ר רוני בר-און
אני מנסה להבין למה הכנסת היא זו שצריכה לעשות את זה.
אנה שניידר
מלכתחילה, הוקמה ועדת החקירה, והכנסת אישרה את ועדת החקירה. אני מסכימה אתך שיכול להיות שלא היה מקום בכלל להקים את ועדת החקירה.
היו"ר רוני בר-און
אני מנסה לשאול את השאלה המבנית למה הכנסת, פיזית, כגוף מפקח, מתעסקת בעניין הזה. מחר יושב-ראש ועדת הפנים, יורי שטרן, יבקש להקים לעצמו משטרה פרטית כי הוא חושב שמיקי לוי וצחי הנגבי לא עובדים נכון - הוא יודע לעבוד יותר נכון - והוא יבקש להקים לו משטרה פרטית. מיקי איתן יבקש לבנות לו מערכת משפט פרטית, ובוועדת החוץ והביטחון מישהו יבקש לבנות לו צבא פרטי.
אנה שניידר
את הטענה הזאת, עם כל הכבוד, אין מקום להעלות כלפי הפורום של ועדת הכנסת כי ועדת החקירה הוקמה על-ידי הכנסת, וועדת החקירה הזאת היא כבר נתון שקיים.

כרגע, כל מה שנותר זה פשוט לבצע את ההחלטות של הכנסת לגבי ועדת החקירה.
היו"ר רוני בר-און
בצ'רטר של ועדת חקירה אפשר לעשות הכל. אני שואל אם ועדת החקירה - תכליתה היתה לא לחקור את ההתנהלות של הגופים המבצעים - קרי ממשלת ישראל או הסוכנות היהודית, או בנק ישראל - בחקירה עצמה, באיתור הרכוש, ואנחנו פה נמצאים בשלב שמכניסים אותנו לזירה, עכשיו אנחנו צריכים לאתר את הרכוש. אני לא מבין את זה.
אנה שניידר
הגורמים הרלוונטיים, לפי מה ששמעתי מחברת הכנסת קולט אביטל, לא שיתפו פעולה בצורה מספקת, ויש ועדה מייעצת לוועדת החקירה הזאת. אם אתה רוצה פרטים, אז יכול להיות שאתה צריך לפנות לחברת הכנסת אביטל ולקבל ממנה דיווח על כל פעילותה של הוועדה.

כרגע, מה שאני יכולה לומר, מהקטע שאני יודעת לגבי אותה ועדה, כפי שאמרתי יש את אותם שני חלקים. החלק הראשון - הבנקים - נבדקים על-ידי רואה חשבון בסיוע של עורכי דין שנבחרו במכרז.
דוד לב
זה במימון הבנקים עצמם.
אנה שניידר
זה במימון הבנקים עצמם. הנושא השני הוא הנדל"ן, וכאן מדובר בעצם על הסוכנות, על הקרן הקיימת ועל כל מיני גופים, והם לא מוכנים לעשות את הבדיקה הזאת על חשבונם, כפי שהבינותי מחברת הכנסת אביטל.

היא פנתה לשר האוצר בעניין הזה, ושר האוצר גם כן לא כל-כך שש להקציב תקציבים לנושא. היה איזשהו הסכם שהכנסת תעשה זאת.
היו"ר רוני בר-און
אני מבקש לקיים על כך דיון עם יושבת-ראש ועדת העליה והקליטה ועם יושב-ראש הכנסת.

אין לי בעיה - גם הנושא הוא נושא חשוב, וגם הסכום איננו בשמים. יחד עם זה, אני חושב שהדיון הזה הוא דיון מערכתי האם הכנסת היא תחליף לגופים מבצעים. אני לא ממש בטוח שאני שלם עם הרעיון הזה כי אם אנחנו נפתח את הפתח הזה, מחרתיים אנחנו נגיע למצב שבו כל אחת מן הוועדות פה תקים לעצמה איזושהי רשות מבצעת קטנה, ואנחנו נצטרך להתחיל לשלם על כך.
אנה שניידר
אני בהחלט מסכימה אתך במישור העקרוני.
היו"ר רוני בר-און
יש פה עוד דיכוטומיה - לא במישור העקרוני - יש פה דיכוטומיה גם במישור הפרקטי, כי נכסים של נספי שואה שלא יאותרו - בסוף הדרך, אם הם יימצאו - הם יבואו לאוצר המדינה, הם יבואו לסוכנות, הם יבואו למדינת ישראל, לאפוטרופוס, וכל כיוצא באלה - ואנחנו נשלם.

לא שהכנסת היא עסק שצריכה לנהל את ענייניה כך שכנגד ההשקעה תבוא גם תמורה - בוודאי לא בנושא רגיש מהסוג הזה - אבל מישהו צריך למצוא לכך פתרון, מעבר לרמה המערכתית. אני לא יודע שמדינת ישראל ומדינת העם היהודי - הסוכנות - לא יכולים לגייס את הכסף הזה. אין לי בעיה עם הכסף, יש לי בעיה עם העיקרון.

לא הצלחתי להשתכנע איפה מונח קו פרשת המים שבהפרדת הרשויות שלנו, כרשות מפקחת, מול העובדה שאנחנו נכנסים פה לשדה של ביצוע.
אנה שניידר
אם תצליח לשנות את ההחלטות - אני רק אברך על כך.
היו"ר רוני בר-און
אני לא מביע עמדה לגופו של עניין, כי אני לא מכיר את זה מספיק טוב. אני רוצה לראות את הצ'רטר של הוועדה, אני רוצה לדעת שדעתו של היושב-ראש נוחה מהעניין הזה, משום שמחר זה יהווה תקדים.

אנחנו נשאיר את הנושא הזה, וצריך לקיים על כך דיון בזריזות רבה. אדוני המזכיר, צריך לכנס את הפורום הזה.
אריה האן
אנחנו נודיע לחברת הכנסת קולט אביטל, קודם כל, שהיא תעמוד אתך בקשר.
היו"ר רוני בר-און
כדי ליצור את הקשר עם חברת הכנסת אביטל אני לא צריך את עזרתך. יש פה בקשה של יושב-ראש הכנסת. יקרא יושב-ראש הכנסת ליושבת-ראש הוועדה הנכבדה וליושב-ראש הוועדה לענייני תקציב, יקיים את המיני דיון הזה בעניין העקרוני. תנוח דעתי - אזי אני אאשר את זה. אם היו פה עוד חברים, הייתי מתייעץ אתם.
דוד לב
את הדיון הראשוני אתה רוצה בפורום של שלושה - יושב-ראש הכנסת ושני יושבי-ראש הוועדה.
היו"ר רוני בר-און
כן.

בתכנית 20701 - תקנה 2070101 שירותי משרד ליושב-ראש הכנסת לשעבר.

אני מבין שהכוונה ליושבי ראש הכנסת לשעבר.
אנה שניידר
כתוב בדברי ההסבר: ליושבי ראש הכנסת לשעבר.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו מדברים על יושבי ראש הכנסת החיים, שיחיו לאורך ימים טובים.
אנה שניידר
אנחנו מדברים בעיקר על יושב-ראש הכנסת לשעבר דן תיכון.
היו"ר רוני בר-און
500,000 שקל?
אבי לוי
זה בעיקר לו, לא רק לו.
היו"ר רוני בר-און
דברו במספרים, תגידו כמה מה- 500,000.
אבי לוי
מתוך ה- 500,000, כ- 400,000 נדרשים ללשכה שלו מכיוון שמדובר על לשכה חיצונית, לא בתוך הבית.
אנה שניידר
לפי החלטת ועדת הכנסת - החלטת גמלאות, סעיף 8 שבוטל בינתיים - יושב-ראש הכנסת לשעבר זכאי לגמלאות כמו ראש ממשלה לשעבר, וזה כולל - בעקבות פסיקה של בית משפט - גם הטבות מעבר לגמלה עצמה, כגון: שירותי מזכירות.

ראש ממשלה לשעבר מקבל שירותי מזכירות למעשה בסכומים מאד גבוהים. למשל, ראש הממשלה נתניהו מקבל משהו כמו 2 מיליון שקל לשנה.
היו"ר רוני בר-און
גם היום כאשר הוא מכהן כשר אוצר?
אנה שניידר
לא, אבל כשהוא היה ב"לופ" זה היה התקציב - בתוך תקציב המדינה זה מופיע; אהוד ברק - סכום דומה לכך; שמיר - סכום יותר נמוך.

בכל אופן, הסכומים נעים בין מיליון וחצי ל-2 מיליון שקל בעבור שירותי משרד, לשכות. יש נוהל שאומר שראש ממשלה לשעבר זכאי לעד 150 מטר מרובע לשכה מחוץ לבית.
היו"ר רוני בר-און
אבל את אומרת שסעיף 8 בוטל בינתיים.
אנה שניידר
הוא לא בוטל לגבי יושבי-ראש שהיו בעבר. הוא בוטל למעשה לגבי יושב-ראש הכנסת הנוכחי, שלגביו יש הסדר ספציפי - נתקבלה החלטה של ועדת הכנסת שזה גם מוגבל בזמן.
היו"ר רוני בר-און
הבנתי. תסבירי לי מדוע זה לא היה מלכתחילה בתקציב.
אנה שניידר
כי היה ויכוח בבית משפט.
היו"ר רוני בר-און
האם כן מגיע לו או לא מגיע לו? זאת אומרת, למה לו לא היה מגיע לכאורה, על מה היה הוויכוח בבית המשפט?
אנה שניידר
אני ניסיתי לטעון לגבי פרשנות מצמצמת לאותו סעיף 8 - ואולי ניתן היה לטעון בפרשנות מצמצמת. בכל מקרה, בית המשפט שלח אותו חזרה לכנסת על מנת לקבוע מה כוללים שירותי מזכירות לכתיבת זיכרונות ולהתכתבות בעלת אופי אישי וציבורי, כי כך היה מנוסח הסעיף.
היו"ר רוני בר-און
האם זה מספר שהגעתם אליו בהסכמה, בעקבות פסק הדין?
אנה שניידר
יושב-ראש הכנסת לשעבר עומד על 150 מטר מרובע לשכה, כאשר ליושב-ראש הכנסת המכהן יש לשכה של כ- 100 מטר מרובע בלבד פה בבניין. יש גם שני עובדים.

יש משא ומתן אתו, שבאופן חלופי הוא מבקש לקיים לשכה בביתו, אבל שם הוא דורש מימון של כמעט כל הוצאות הבית שלו.
היו"ר רוני בר-און
אי-אפשר למצוא לו כאן מקום, כך שיצטמצמו ההוצאות?
אנה שניידר
באגף החדש אולי הוא יסכים.

אנחנו אמרנו שאם מדובר על לשכה בביתו, מאחר שמדובר על השוואה מלאה לראש ממשלה לשעבר, אנחנו מבקשים שיהיה נוהל משותף שאם בעתיד ראש ממשלה לשעבר יבקש לקיים לשכה בביתו - מה זה יכלול. כשאמרנו שנלך למשרד ראש הממשלה, עד כמה שהבינותי עכשיו, הנושא הזה ירד, ונשאר על שכירת לשכה מחוץ לכנסת.
היו"ר רוני בר-און
מה אמר על כך יושב-ראש הכנסת?
אריה האן
דן היה אצלו אתמול. אבי כעת צריך לעמוד אתו בקשר.
היו"ר רוני בר-און
האם זה המספר, או שזה עוד נתון למשא ומתן?
אבי לוי
הסעיף הזה הוא סעיף די אלסטי, הוא עשוי להשתנות מכיוון שרק אתמול התקבלה אצלי פנייה של יושב-ראש כנסת לשעבר נוסף, שנודע לו שניתן כך או כך, ונראה מה בדיוק הוא רוצה.
היו"ר רוני בר-און
זה הרי ברור לחלוטין. אתם חושבים שאנשים פראיירים? על כמה יושבי ראש מדובר?
אנה שניידר
יש כאלה שעוסקים בתפקידים אחרים, כמו שבח וייס.
דוד לב
דב שילנסקי, שלמה הלל.
אבי לוי
דב שילנסקי - כ- 40,000 שקל לשנה.
היו"ר רוני בר-און
לדב שילנסקי כ- 40,000 שקל, ופה מדובר על 400,000 שקל?
היו"ר רוני בר-און
למה אנחנו מוכרחים לשלם את זה, אני רוצה להבין. בית המשפט הכריח אותנו?
אנה שניידר
בית המשפט אמר שהוא זכאי לגמלאות כמו ראש ממשלה.
היו"ר רוני בר-און
אם לא ניתן לו, האם בית המשפט יכריח אותנו?
אנה שניידר
אנחנו לא יודעים. אנחנו כרגע מתווכחים אתו.
אבי לוי
העלות השנתית של לשכה כפי שמר דן תיכון מבקש היא כ- 750,000 שקל בשנה. לשבח וייס יש עזרה.
היו"ר רוני בר-און
כאשר אתה מבקש את ה- 500,000 הללו, אתה מבקש אותם ליתרת השנה שנותרה, כלומר לארבעת החודשים שנותרו בשנה? זאת אומרת, בשנה הבאה הוא יופיע בתקציב 2 מיליון שקל?
אבי לוי
אם נממש את כל הדרישות שלו.
היו"ר רוני בר-און
הוא לבד?
אבי לוי
לא. הוא לבד זה 750,000 שקל לשנה.
היו"ר רוני בר-און
לא הבנתי. אתה מבקש עליו 400,000 שקל, נשארו ארבעה חודשים עד תום השנה.
אנה שניידר
הוא עוד לא שכר את הלשכה.
אריה האן
זה כולל העובדים.
אבי לוי
ייתכן מאד שבסוף לא נוציא את כל הסכום, כי אולי הלשכה תישכר רק בעוד חודשיים.
אנה שניידר
הוא כבר שילם 200,000 שקל לפריצי על חשבון שכר עבודה מספטמבר שנה שעברה עד היום.
אבי לוי
הבעיה היא שהנושא הזה של שירותי משרד ליושב-ראש כנסת לשעבר אינו מוגבל לא בזמן ולא בכסף. זה יכול להימשך שנים.

אני רוצה לציין עוד בעיה שצצה - ואינני יודע אם זה דווקא כאן, אבל מאחר שאנחנו נכנסים לעובי הקורה, אני אציין אותה.

יש בעיה של מיסוי בכל הנושא הזה. אנחנו נפגשנו עם אנשי מס הכנסה, והגישה שלהם היא שכל תשלום שאנחנו משלמים במסגרת הזאת כשירותי משרד - זאת הוצאה חייבת במס.

אותו סעיף שהזכירה קודם אנה קובע שלמעשה, הוצאה עד כ- 26,000 שקל היא פטורה ממס, ומה שמעבר לכך חייב במס. דהיינו, הסכום המרבי חייב במס, ועלול ליצור בעיה קשה סביב העניין של גילום, דבר שהוא לא בסמכותנו.
היו"ר רוני בר-און
אני אאשר את הסכום הזה בשלב זה, ואני אומר לך טנטטיבית - אני רוצה לראות את הפרטה המדויקת, ואני אבוא בדברים עם יושב-ראש הכנסת המכהן.

אתם צריכים להכין לעצמכם שיעורי בית מאד-מאד רציניים לקראת הסעיף הזה בתקציב השנה הבאה. אני רוצה לדעת איפה בדיוק עובר גבול היכולת שלך להגיד שהוא יכול לחייב אותנו לעשות את זה, או לא יכול לחייב אותנו. אני לא אפתח פה פתח להוצאה של 15 מיליון שקל בשנה ליושבי-ראש כנסת לשעבר, עם כל הכבוד. אני יכול לסמוך על הצניעות של שילנסקי מהיום עד מחר, אבל אני לא יודע לגבי אחרים.
אריה האן
יש ויכוח גדול אתו על המילה "עד 150 מטר מרובע". הוא רוצה 150.
אנה שניידר
אנחנו אמרנו שסביר בנסיבות העניין...
היו"ר רוני בר-און
איפה? במחירון של הדיור הממשלתי?
אבי לוי
אנחנו נעשה זאת באמצעות הדיור הממשלתי.
היו"ר רוני בר-און
כתוב גם איפה ה- 150 מטר? אפשר למצוא 150 מטר בעטרות ב- 2 דולר למטר, ואפשר למצוא 150 מטר ב- 22 דולר בתל-אביב.
אנה שניידר
לפי בחירתו - בבית אמות משפט, בבית המילניום, בבית הפלטיניום. ראש ממשלה לשעבר יושב בבית המילניום.
אריה האן
זה כבר ויכוח כל-כך ארוך.
היו"ר רוני בר-און
זה לא מעניין אותי, אני יודע להתווכח. אני לא נבהל מוויכוחים. אני רוצה שבית משפט יאשר את זה. אחר-כך שיוציא בג"צים בענייני החד-הוריות.

אני אומר שוב - אני מאשר את זה רק מכיוון שאני מבין שיכול להיות שזה כבר כפוף לאיזשהן התחייבויות שניתנו לו. אני מזהיר אתכם שבתקציב 2004 אני אבחן את העניין הזה בזכוכית מגדלת, ואל תעשו לי פה תקדימים. מי שישכור עכשיו בבית המילניום בשלושת החודשים האלה כדי להכתיב לי אחר-כך שכר דירה ל- 2004 - יעשה זאת רק על אחריותו - בין שזה יהיה המנגנון של הכנסת ובין שאלה יהיו אנשים מבחוץ.
אבי לוי
יכול להיות שזה יהיה בירושלים, אבל עדיין זה לא מוגדר איפה זה יהיה.
היו"ר רוני בר-און
סעיף 3 - נציבות הדורות הבאים - תקנה 2030119. זה מה שעולה 3 חצאי משרות לארבעה חודשים?
אבי לוי
זו הערכה.
היו"ר רוני בר-און
חצי משרה עולה עלות מעביד 12,000 שקל, לפי החשבון הזה. 150,000 שקל לארבעה חודשים זה סדר גודל של 40,000 שקל לחודש. תחלק לשלוש, זה בערך 12,000.
אבי לוי
היה עודף של 700,000 שקל, ואמרנו שמתוך העודפים האלה אנחנו נעביר את כל מה שהוא צריך כדי לכסות הן את שלושת חצאי המשרה והן את ההוצאות האחרות שהיו בינתיים.
היו"ר רוני בר-און
בשביל מה עוד, אם כך? הרי אמרנו שזה לא ישפיע על התקציב.
אבי לוי
זה לחצי שנה. אמרנו שנעביר מהעודפים. זה עודף.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו ישבנו פה ואני שאלתי האם זה משפיע על התקציב, הוא אמר לא.
אבי לוי
ואז הוא אמר: יש לי עודפים...
היו"ר רוני בר-און
עודף זה לא משהו שעף באוויר. אני שאלתי אותו אז האם התוספת של 3 חצאי משרות מתנהלת במסגרת התקציב של 2003 - כן, אני לא רוצה להעביר לו מהרזרבה.
אריה האן
זה לא מהרזרבה. זה מהעודפים שלו.
אבי לוי
ואז אני הודעתי שאני איאלץ להעביר מהעודפים.
היו"ר רוני בר-און
נכון. סליחה, לא שמתי לב.

אם כך, נאשר את סעיף 3.1

בתכנית 20302 - תקנה 2030210 - קרן יושב-ראש הכנסת - מאושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים