ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/04/2005

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 13), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים