ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/04/2005

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 13), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה)


2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
18.4.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 438
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
שהתקיימה ביום שני, ט' בניסן התשס"ה – 18 באפריל 2005 – בשעה 11:00
סדר היום
1. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, של חה"כ עמיר פרץ, חה"כ אילנה כהן, חה"כ דוד טל (פ/1870).
2. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, של חה"כ ענבל גבריאלי (פ/2048).
נכחו
חברי הוועדה: מלי פולישוק-בלוך – היו"ר
גלעד ארדן
ענבל גבריאלי
אילנה כהן
אליעזר כהן
מוזמנים
עו"ד יבינה זכאי-בראונר, לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט
שירלי אבנר, משרד המשפטים
אסף שגב, יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אוהד אלוני, סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אייל אפרתי, ראש המחלקה האקדמית, התאחדות הסטודנטים
גל דאי, יו"ר ארגון הסטודנטים
אלכס מילר
ניר ברגר, ארגון הסטודנטים
אורי ויצמן, ארגון הסטודנטים
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
הדס דויטש


1. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, של חה"כ עמיר פרץ, חה"כ אילנה כהן, חה"כ דוד טל (פ/1870).
2. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – נציגות סטודנטים במועצה), התשס"ד-2004, של חה"כ ענבל גבריאלי (פ/2048).
מלי פולישוק-בלוך
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

בפנינו שתי הצעות חוק שעוסקות בייצוג נוסף לסטודנטים במועצה להשכלה גבוהה. הצעה אחת שהוגשה מזמן, פ/1870, ונוספת, פ/2048, שתיהן זהות ומדברות על כך שבמועצה להשכלה גבוהה יהיו שני נציגים לסטודנטים. אחד יהיה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל והשני יושב ראש ארגון הסטודנטים והאקדמאים בישראל. אלה ההצעות שמובאות.

חבריי הסטודנטים, אני רוצה לומר לכם; זה שאני אישית ומפלגתי יחד עם הסטודנטים מכל האיגודים, את זה אתם יודעים, הוכחנו את זה לא פעם אחת. לעניות דעתי, ואני חושבת שכמעט כולכם תסכימו אתי, עדיף לכם שתהיה לכם נציגות אחת גדולה וחזקה ולא תתפצלו לשתי נציגויות שכל אחת תנסה לעשות שריר ולהוכיח שהיא יותר חזקה.

אנו עדים לבעיה דומה בנציגות המורים. יש ארגון המורים העל יסודי והסתדרות המורים ויש מורים שלא יודעים למי הם שייכים, תלמידים לא יודעים למי המורה שלהם שייך, זה גם יוצר בלגאן וגם מחליש את נציגות המורים.

לגבי הסטודנטים זה יהיה אפילו יותר חמור, לכן אני חושבת שמאוד כדאי שתהיה לכם נציגות אחת חזקה. בנוסף, אני מברכת על הרעיון שלסטודנטים יהיו שני נציגים במועצה להשכלה גבוהה, אני תומכת בכך.

נוכח השינויים שחלו במבני ההשכלה הגבוהה בישראל בעשור האחרון יש חשיבות רבה מאוד שתהיה נציגות לסטודנטים במכללות. היום זה לא קורה. ודאי שמי שהוא יושב ראש התאחדות הסטודנטים, הוא גם יושב ראש של הסטודנטים במכללות, אך הסטודנטים במכללות לא תמיד מרגישים שמייצגים אותם מכל הלב. האפשרות שיהיו שני נציגי סטודנטים במועצה להשכלה גבוהה תיתן את האפשרות לתת ביטוי לכך שיהיה נציג מובהק של המכללות במועצה להשכלה גבוהה, ואני חושבת שזה חשוב. גם משיחות שניהלתי אתכם הסכמתם לכל מה שאמרתי, שאם תהיו מאוחדים תהיו יותר חזקים, שצריכה להיות נציגות למכללות ושטוב שיהיו שני נציגים במועצה להשכלה גבוהה.
אליעזר כהן
למה זה לא קרה עד עכשיו?
מלי פולישוק-בלוך
לפי היועצת המשפטית, אנו הולכים לפי הסדר הכרונולוגי של הגשת החוקים.
אילנה כהן
בתור נציגה בכלל של עובדים, אין ספק שיחד זה כוח גדול. לא צריך להיות בכלל מכללות או אנשים לא מיוצגים, כי תמיד החיבור יחד נותן את הכוח. אני חושבת שכמה שתהיו יותר מאוחדים, שלכל צד יהיו שני נציגים, זה יהיה מבורך. אז כוחכם יהיה הרבה יותר חזק. זה לא משנה אחד או שניים, צריך לדעת לעבוד יחד. אני מאחלת לכם הצלחה.
ענבל גבריאלי
הצעות חוק גם של אילנה וחבריה לסיעה וגם שלי, של מרינה ושל מצנע מדברות על הוספת נציג אחד, נציג סטודנטים למועצה להשכלה גבוהה. מכיוון שנציג הסטודנטים היחיד שיושב היום במל"ג הוא מהתאחדות הסטודנטים, חבריי ואני סברנו שיהיה נכון והוגן שתהיה נציגות במל"ג למכללות שכרגע ארגון הסטודנטים הוא גוף שמאחד הרבה מכללות, בעיקר לא מתוקצבות.

עוד בזמנו של יו"ר הארגון הקודם, זאב סילס, ישבנו עם אסף שגב, יו"ר ההתאחדות ועם זאב, והעלינו רעיון שלפני שהגיתי אותו במלים חשבתי שהוא מאוד יקומם, משום שנעשו ניסיונות עוד בתקופת כהונתו של מי שאסף החליף אותו. למרבה שמחתי, הרעיון הזה התקבל בצורה חיובית. נתנו מסמך עקרונות, נחתם מסמך. יש הצעת חוק שלישית שמדברת על הוספת נציג נוסף, שיבוא גם הוא מקרב ההתאחדות כאילו יש שם פונקציה שממונה על המכללות, אין כזו פונקציה, נכון?
מלי פולישוק-בלוך
הצעת החוק הנוספת שאני מכירה אותה מדברת על כך שיהיו שני נציגים שימונו מטעם ההתאחדות, שאחד יהיה מהמכללות ואחד יהיה מהאוניברסיטאות. לא מוסווה.
ענבל גבריאלי
הצעת החוק השלישית נוקטת בלשון של נציג מכללות בהתאחדות, פונקציה שעדיין לא קיימת בהתאחדות. לכן זה לא נכון להביא כרגע את ההצעה לאור גוף מאוחד אחד גדול, כי הגוף לא מאוחד עדיין.

העמידו כל מיני מכשולים בדרך לקדם את הצעות החוק. לשמחתי וגם גל ואסף, ניסינו לדלג מעל המכשלות האלה. ועדיין מספיק חודשים עברו ולא קרה הרבה. רק קיומו של הדיון הזה הניע את הגלגלים יותר מהר. אני רוצה לברך את גל ואסף, גם אוהד היה מעורב, עכשיו זו הזדמנות פז, עכשיו שני הארגונים קרובים יותר להתאחד לגוף אחד גדול, לא צריך להסביר למה זה טוב. טוב שיהיה גוף אחד גדול, חזק ומשפיע.

אני מדברת כרגע לאחר שיחה שהיתה לי עם גל, אסף ואוהד. זה בהסכמה של הארגון וההתאחדות, אני מבקשת שניתן ארכה, הם אומרים שבתוך שבועיים הם יוכלו להגיע הנה עם משהו שעל בסיסו נוכל להגיש את ההצעה המתוקנת או לשנות את הנוסח הזה לנוסח מתוקן, שהנוסח המתוקן אומר שהנציג הנוסף במועצה להשכלה גבוהה יהיה סגן יו"ר ההתאחדות, והוא יגיע ממכללה מתוקצבת.

מעבר לפוליטיקה פנימית של ההתאחדות של אוניברסיטאות מול מכללות פרטיות מול מכללות מתוקצבות, יש הגיון מבחינת רצוננו בטובת האקדמיה, בטובת המוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל, יש הגיון מאוד גדול לתת את העדיפות, מעין העדפה מתקנת למכללות המתוקצבות, מול הלא מתוקצבות.

אני למשל למדתי במכללה פרטית, אוהד לומד במכללה פרטית, אסף באוניברסיטה וגל במכללה מתוקצבת. מה שמשותף לכולנו, זה שכשנכנסנו למוסדות האלה, או לפחות זה נכון למי שנכנס ללמוד בהם היום, ידענו לאן אנו הולכים ומה נקבל בסוף. לי יש תואר, אוהד יקבל תואר, ודאי שאסף יקבל תואר, לגבי המכללות המתוקצבות באופן שלי הוא לא נראה הגיוני, המל"ג מערים המון קשיים בנושא הכרה בתארים. זה עיקר הבעיה כרגע, וזה מה שאנו צריכים לתת את דעתנו עליו. לא שאני אומרת ששכר הלימוד הוא פחות חשוב, שישלמו גם 50,000, 60,000 או 100,000 לשנה.
מלי פולישוק-בלוך
אני מתכננת ישיבה על נושא המכללות מייד אחרי פסח. תהיה ישיבה מייד אחרי פסח בנושא מכללות על ההיבטים השונים. אני רואה בזה דבר מאוד חשוב מבחינת מעמד, רמה, שכר. נגענו בזה כמה ישיבות, אך נעשה ישיבה ספציפית על המכללות. בואו נתמקד כרגע על הנציגות.
אליעזר כהן
אני בעד כולכם, בזה שהגופים צריכים ללכת יחד. אני בעד אישור החוק כמו שהוא, כי גם ההתאחדות וגם הארגון צריכים לעבוד יחד. אני בעד אישור החוק ואם אפשר עוד הבוקר. אני ממלא מקומו של ח"כ אורי אריאל כחבר הוועדה, אך כשגייסו אותי ושמעתי במה מדובר, באתי, אני בעד שנדון בחוק ונאשר אותו.
אסף שגב
אנו בהתאחדות הסטודנטים לפני מספר חודשים קיבלנו החלטה אסטרטגית משמעותית – ללכת לקראת איחוד וחבירה עם ארגון הסטודנטים כדי שארגון גג אחד ייצג את הסטודנטים. זה לטובת הסטודנטים.

בתהליך זה ההתאחדות, כשהולכים לאיחוד כל צד צריך להתקדם ולהגיע לפשרה. ההתאחדות והארגון עשו צעדים, וחשוב לנו שהצעת החוק כפי שתובא תהיה מהגוף המשותף, כי ברגע שיהיה פה נציג ופה נציג, זה יגרום להנמיך את המוטיבציה לאיחוד. לכן ההצעות של חברת הכנסת גבריאלי ושל יו"ר הוועדה לתת לנו ארכה כדי להגיע להבנות משמעותיות בינינו, ואז להגיע לוועדה וכאן ולהציג את ההצעה המשותפת, יגרום לשני הגופים למוטיבציה גדולה לסיים את הדברים מהר, והאיחוד הזה יקרה בפועל.

אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה, לחה"כ ענבל גבריאלי ולגל דאי שבאומץ רב מוביל את האיחוד הזה, שנלך אליו יחד ושנוכל בפגישה הבאה שתהיה פה בפרק זמן קצר להגיע לעקרונות מוסכמים. אנו הולכים לקחת יועץ ארגוני, ואתו ועם צוותים משני הגופים אנו אמורים להוציא לפועל את האיחוד.
מלי פולישוק-בלוך
כל סטודנט, כשהוא נכנס למכללה או לאוניברסיטה, חייב להצטרף לנציגות?
אסף שגב
זה וולנטרי.
מלי פולישוק-בלוך
לסטודנט חדש נותנים לו אפשרות לבחור?
אסף שגב
אם, למשל, הוא חבר במכללות ששייכות להתאחדות הסטודנטים, למשל, הוא לא יכול לבחור, אם הוא קיים בארגון. יש לו אפשרות אם להיות חבר או לא. זה הולך לפי המוסד. במליאה של התאחדות הסטודנטים יושבים כל יושבי הראש שחברים בהתאחדות על קרי האוניברסיטאות ומכללות מתוקצבות ולא מתוקצבות, בארגון יושבים במליאה מכללות מתוקצבות, וברגע שאתה חבר בגוף שיושב במליאה כלשהי, באופן אוטומטי אתה שייך או מיוצג על ידי ארגון הגג שהוא חבר בו.
ענבל גבריאלי
כרגע האגודה חברה בהתאחדות. יכול היו"ר בכפוף לתקנון הפנימי של האגודה עצמה, החליט שהם פורשים מההתאחדות והם רוצים לעבור. זה משהו פנימי של האגודה של אותו מוסד.
מלי פולישוק-בלוך
כלומר האגודה באותו מוסד מחליטה לאיזה ארגון היא רוצה להיות שייכת. כמה יש בהתאחדות?
אסף שגב
שלושים מוסדות, חמש אוניברסיטאות, שש מכללות לא מתוקצבות ועוד כ-20 מכללות מתוקצבות. סך הכל זה יוצא 150,000 סטודנטים. כל היתר בארגון.
גל דאי
נמצאת פה נציגות מדגמית מארגון הסטודנטים. למה אנו רוצים את הנציג במועצה להשכלה גבוהה? אסביר את זה בתור סטודנט שלומד במכללת עמק יזרעאל. במועצה להשכלה גבוהה יושבים 25 נציגים שרובם נציגי אוניברסיטאות. כדי לאשר תארים, לפתוח חוגים חדשים, צריך אישור של המועצה להשכלה גבוהה. אוניברסיטאות נקלעות לקשיים. לאשר תארים למכללות ולתת כוח למכללות, יש אינטרס ברור לאוניברסיטאות כנראה לא לעשות את זה.

אני יודע שאני לומד היום תואר בתקשורת, אני יוצא החוצה עם תואר במדעי החברה. בשנות ה-90' החליטה המועצה להשכלה גבוהה לפתוח את דלתות האקדמיה לכל הצעירים שוחרי הידע במדינת ישראל, כך זה כתוב גם בחוקים של המל"ג. מאותו זמן שאמרו שרוצים שוויון הזדמנויות לכלל הצעירים שמעונינים להיכנס לאקדמיה ועד היום, השוויון הזה לא מתבטא בשטח. תארים בהנדסה שרק היום החליטו שאפשר לאחד ביניהם, תארים בתקשורת, בכל מקום אחר, יש בעיה חריפה בעניין הזה. יש מגמה מאוד ברורה של המל"ג לחסום תארים, התפתחות של מכללות. מי שנפגע הם אותם סטודנטים שרצו לפתוח בפניהם את הדלתות האקדמיות ולהתקדם במסלול המודרני והקפיטליסטי. משם ועד היום הגענו למצב שאנו חייבים את הנציג הזה וכולם מבינים את זה.

לפני שמונה שנים קם ארגון הסטודנטים בישראל מתוך סיבה – בהתאחדות הסטודנטים לא קיבלו את המענה. הנציג במל"ג לא דחף את אותם הדברים שהיו צריכים לדחוף, לא קיבלו ייצוג ראוי בהתאחדות, לא קיבלו מנדטים ראויים, שילמו יותר דמי חבר, המון דברים גרמו לאנשים להקים את ארגון הסטודנטים בישראל. הארגון הזה עד היום מייצג נאמנה את כל הסטודנטים במכללות גם ללא הנציג במל"ג, הצליח לעשות המון פרויקטים שחלקם מוזכרים פה, בג"צים שקידמנו, מייצגים עד הסטודנט האחרון.

השאיפה שלנו היתה להשיג את הנציג הזה למכללות. מי שצריך את זה זה הנשיאים וההנהלות במכללות עצמן שיודעים שהם כבולים לפתוח תארים. מבחינתנו החלטנו שאנו רוצים להשיג את הנציג במל"ג בכל מחיר. לא היה לנו אכפת להתאחד עם התאחדות הסטודנטים, אך לא בכל מחיר, כי אנו לא רוצים לחזור שמונה שנים אחורה. אנו לא רוצים לומר עוד חמש שנים: האיחוד הזה היה טעות.
מלי פולישוק-בלוך
מה שורש המחלוקת?
גל דאי
לא הגענו אליה. העברנו את מסמך העקרונות לשני הארגונים. ארגון הסטודנטים החליט כן לקבלו, מאז הוחלט להקים צוות משא ומתן. צוות המשא ומתן ששמנו שם יועץ ואת עורך הדין והיועץ המשפטי של ארגון הסטודנטים, גם ההתאחדות שמו נציגים מטעמם ואת העו"ד, המו"מ הזה היה חד צדדי, כלומר הארגון היה פעיל בעניין הזה ומההתאחדות לא היתה פעילות יתרה. אנו מכירים את המצב, היינו מאוחדים לטובת המאבק הזה. היתה תקופה לא קלה, היינו עסוקים בדברים אחרים. לי ולאסף היתה היכרות מעבר, ואנו יודעים שיש לנו נכונות לאיחוד הזה. אך אני ואסף יכולים לסיים תפקיד. האיחוד הזה הוא עניין היסטורי. ליצור את האיחוד הזה בצורה הטובה ביותר, אנו צריכים לרדת עד הפרטים הקטנים. כדי לעשות זאת הקמנו את צוות המשא ומתן.

אנו עומדים היום בפני הצעת חוק. מבחינתנו אנו אמורים לעשות את האיחוד הזה בצורה הטובה ביותר, ולא בכל מחיר – לא לחזור אחורה. יש לנו עקרונות ברורים. מסמך העקרונות הוא לא חוזה. ברגע שנעשה את האיחוד הזה, הכל יכול להשתנות, אנו יכולים לחזור כמה שנים אחורה.

אנו רוצים לעשות את האיחוד בפיקוח של חברי הכנסת, של ועדת החינוך, כולם יכולים להעיד שכל ישיבת מליאה אני פותח בנושא האיחוד ומסביר איפה אנו עומדים. כי זה אחד הדברים החשובים שאנו רואים, לאחד את כל הסטודנטים לגוף אחד, שיהיה ראש אחד שיוביל את כולם, לשנות מהלכים במדינה, להרים את הדגל החברתי ועוד דברים זה הדבר הכי נכון לעשות, אך לא בכל מחיר. אם נפגעים אנשים בדרך, אם יישארו מכללות מקופחות, אנו לא נעשה את האיחוד. אם לא נרגיש בטוחים במהלך הזה, לא נעשה אותו. יש לנו עקרונות ברורים. מבחינתנו בשבועיים האלה בכפוף לעקרונות ולמסמך העקרונות שנחתם על ידי ההתאחדות, נעשה את האיחוד. ברגע שנראה אחד לאחד שאנו מספיק בטוחים ללכת לאיחוד הזה, הוא יתרחש, ותעלה הצעת החוק הזו בחזרה.

אם לא, אני מבקש מהאנשים שיושבים פה היום להיות מספיק ערניים ולא לומר: איחוד ואידיאולוגיה בכל מחיר, כי כותרות זה יפה, אך השורה התחתונה – יש אנשים שנפגעים. אם האנשים האלה ימשיכו להיפגע, לא נלך לאיחוד.
אילנה כהן
אבל אתה אומר ששכניכם מסכימים לעקרונות. 100% לא תקבל בכל מקרה. תסתכלו קדימה. לחשוב חיובי.
אסף שגב
אני מקווה שתהיה חשיבה חיובית. ההתאחדות מעונינת ללכת בכל הנחישות לכיוון האיחוד. בשביל זה ההתאחדות צריכה ללכת לפשרות, ויש לה הרבה מה להתפשר. היא גוף גדול, וההתאחדות מוכנה לעשות זאת, אני בטוח שגם הצד השני מוכן ללכת לפשרות. אם ננסה לתקוע את האיחוד, אפשר למצוא אלף סיבות. המטרה היא ללכת לאיחוד הזה, אין לי ספק שנלך לאיחוד הזה, זה לפחות כוונתה של ההתאחדות.
אליעזר כהן
זו כוונתם של חברי הכנסת.
אוהד אלוני
אני רוצה להסכים עם מה שאילנה אמרה, חשוב שתהיה נציגות לכולם. לכן גם האיחוד הזה הוא צעד אסטרטגי שיכול לקדם את ציבור הסטודנטים בישראל.

בנוגע לנושא של נציגות לכולם, יש בעיה עם הנושא של נציג נוסף מהמכללות המתוקצבות. כסטודנט לכלכלה אני מאמין בכוחות השוק.
מלי פולישוק-בלוך
זה צריך להיות נציג מהמכללות, נקודה.
אוהד אלוני
כסטודנט לכלכלה אני מאמין בכוחות השוק. לאחר שיהיה האיחוד יהיה גוף אחד מאוחד שבו ששים מוסדות בהם חמש אוניברסיטאות, שש מוסדות לא מתוקצבים, ויתר המוסדות יהיו מתוקצבים. אם בגוף המאוחד המצב היחיד שבו יהיה נציג במל"ג ממוסד לא מתוקצב, זה רק בגלל כוחות השוק, שכל נציגי המוסדות המתוקצבים יאמרו: את הבחור הזה אנו רוצים כנציג שלנו, לכן אני חושב שהנושא של נציג מוסד לא מתוקצב יוצר אנטיגוניזם, בעייתיות ויקשה על האיחוד. אמרתי ואומר שוב – אפשרי שייקבע שהנציג שייבחר, כשלכל מוסד יהיה קול אחד, כלומר ששה מוסדות לא מתוקצבים מול כמעט חמישים מוסדות מתוקצבים, אין ספק שהכף נוטה לכיוון המוסדות המתוקצבים.

לגבי המשא ומתן; לא פשוט לבנות גוף שמאגד ששים מוסדות. לצערי, עד עכשיו חשבו: מה אני מקבל? מה יוצא לי? לא הלכו לכיוונים הנכונים. לכן ההחלטה שקיבלנו אתמול בהתאחדות אומרת: אנו נקים עם ארגון הסטודנטים צוות שיחליט על מבנה ארגוני לארגון שיוכל להתנהל עם ששים נציגים, ובהתאם לזה נראה כיצד משתלבים כל בעלי התפקידים מהארגון ומההתאחדות במתכונת שהגוף הזה יוכל להתקיים גם בעוד כמה שנים.
ענבל גבריאלי
אנו מקדימים את המאוחר. ועדת החינוך נותנת לכם ארכה, יש מסמך חתום שמדבר על הנציג הנוסף שיגיע ממכללה מתוקצבת. אנו נצטרך לדון פה וכחברי כנסת לאשר הצעת חוק שמדברת על זה. נראה לי שזה לדיון הבא.
גל דאי
השבועיים האלה נורא מלחיצים, מאוד מורכב לעשות את האיחוד הזה בין שני הארגונים. נעשה מרתונים לטובת העניין, אך חשוב לי לפתוח ערוץ תקשורת חיובי עם ועדת החינוך, שאם אנו צריכים עוד מספר ימים, כי אני מאמין שזה לא יהיה פשוט, במיוחד אם אנו מעלים פה כל מיני דברים, מכללה מתוקצבת או לא מתוקצבת. כרגע יש הסכם ברור שארגון הסטודנטים, אם הוא נכנס להתאחדות הסטודנטים, צריכה להיות פה אפליה מתקנת.
אילנה כהן
אין ספק שמלי, אם תצטרכו יום יומיים, תיתן. אך מגיע הרגע שמכריעים.
מלי פולישוק-בלוך
אני מצטרפת לברכות, אנו מריחים את השינוי באוויר, את החזון המשותף יחד.

אפשרות אחת היא שנקבע מועד ל-8 במאי או ל-16 במאי.
אסף שגב
אנו חוזרים מפולין ב-8 במאי.
מלי פולישוק-בלוך
אז 16 במאי תהיה הישיבה הראשונה שלנו בחזרתנו מהפגרה. אני מקווה שעד אז תגיעו להסכמות. אם אתם צריכים מי מאתנו – אני אישית, ענבל, אילנה כדי שיעזור לכם לבוא לפגישה שיכולה לקדם, אשמח לעמוד לרשותכם. ניפגש ב-16 בחודש.

אנו נעביר חוק, כי אנו רוצים שיהיה יותר ייצוג לסטודנטים. אני אישית מאוד רוצה שתהיה נציגות לסטודנטים מהמכללות. אני לא מקבלת את החלוקה של מכללות מתוקצבות או לא מתוקצבות. בעיניי כל סטודנט במכללה הוא חשוב ואיכותי באותה מידה, ואני רוצה שיהיה להם אותו יחס.
גל דאי
הנציג שקיים עכשיו הוא נציג בכלל, לא ספציפית.
מלי פולישוק-בלוך
אני לא רוצה לעשות את ההבחנה בין סוגים שונים של סטודנטים מבחינת מתוקצב או לא מתוקצב, כל הסטודנטים צריכים ייצוג. כן צריך שיהיה ייצוג לסטודנטים במכללות כי מספרם גדול מאוד, לא יכול להיות שלא יהיה להם ייצוג. יש להם בעיות שהם צריכים לקבל מענה.

אני רוצה להגיב על דבריך, גל; לצורך הגילוי הנאות, אני סיימתי את עריכת הדין במרכז הבינתחומי. אני הייתי המחזור השני. אני יודעת מה הפירוש שלא מקבלים הכרה או תואר אקדמאי. עברנו מכשלות בעניין הזה. יחד עם זאת אני רוצה גם להגן על אנשי המל"ג. בהחלט צריך להקים את הסחף בהקמת עוד ועוד מוסדות חדשים. צריך לשמור על הרמה האקדמית. אני בעד המכללות, בעד נגישות במיוחד בפריפריה, אבל מישהו צריך לשמור על הרמה האקדמית, וזה תפקיד המל"ג. הוא לא צריך לשמור על הרמה האקדמית בעיניים של גילדה, אך הוא כן צריך לשמור שיתקיימו כל התנאים הבסיסיים לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה. לא הכל נעשה מרוע לב. יש גם דברים ענייניים. אנו נקדם את זה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים