ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/04/2005

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים