ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/03/2005

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2004), התשס"ה-2004, תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2005 ),התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים