ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/03/2005

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 83 - הוראת שעה), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים