ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/03/2005

פרק ט' - תקשורת - סעיפים 39,40, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – הצבעות פרק ט', תקשורת

ועדת הכלכלה 2
23/3/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 397
מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום רביעי, י"ב באדר ב התשס"ה (‏23 במרץ, 2005), שעה 15:30
סדר היום
1. הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – הצבעות

פרק ט' – תקשורת – סעיפים 39-40
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
רוחמה אברהם
דניאל בנלולו
גילה גמליאל
אבשלום (אבו) וילן
יצחק וקנין
אליעזר (מודי) זנדברג
דוד טל
איתן כבל
אליעזר כהן
משה כחלון
אילן ליבוביץ
אברהם רביץ
מוזמנים
שר האוצר בנימין נתניהו
חה"כ מגלי והבה
חה"כ גדעון סער
חה"כ יובל שטייניץ
אמיר לוי - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
חיים פרננדס - אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד אלדר דוכן - לשכה משפטית, משרד האוצר
אלי יוסף - דובר משרד האוצר
אבי בלשניקוב - מנכ"ל משרד התקשורת
עידית צ'רנוביץ - יועצת השרה, משרד התקשורת
עו"ד הילה שמיר - ייעוץ משפטי, משרד התקשורת
דנה אדמוני - דוברת משרד התקשורת
אורן מרדכי - כלכלן, משרד התקשורת
עידו יואב - כלכלן, משרד התקשורת
ניר שלום - ראש מטה השרה, משרד התקשורת
אימן סייף - כלכלן, משרד ראש הממשלה
עו"ד נגה רובינשטיין - משרד המשפטים
דוד בן בסט - יו"ר התאחדות תחנות הרדיו האזוריות, ומנכ"ל רדיו 100 FM
עו"ד ליאור חריש - יועץ משפטי, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
עידו מור - מנכ"ל רדיו ללא הפסקה, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
דן ארנון - מנכ"ל רדיו חיפה, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
דוד יוסוב - מנכ"ל רדיו דרום, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
ירון אנוש - יו"ר אגודת העיתונאים בירושלים
מיכאל מירו - רשות השידור
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
איתי עצמון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004
פרק ט' – תקשורת
סעיפים 39-40
הצבעות
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, פרק ט' – תקשורת, סעיפים 39-40.

קיימנו 5 דיונים על הסעיפים הללו. אנחנו שמחים שמשרד האוצר ומשרד התקשורת הגיעו להבנות. עמלנו רבות למען זה. היום נקיים הצבעות. יש הבנות בין משרדי הממשלה והן יוצגו תוך כדי הדיון בסעיפים. בסעיף שיש בו הסכמות, נצביע ונתקדם הלאה.

אני רוצה לציין שהיו חילוקי דעות בנושאים מסוימים, גם על הרדיו האזורי, גם על פגיעה אפשרית, גם על בעלויות צולבות בין בעלי העיתונים לבין כלי תקשורת שונים. כיושב-ראש הוועדה ישבתי עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ועם האנשים שטענו שהם עלולים להיפגע מהצעת החוק והגענו לפשרות ולהבנות. ההבנות מוצגות בנוסח הצעת החוק המונח לפניכם ואנחנו נדגיש אותן. לא כל חברי הוועדה שותפו באותם דיונים כי את המשא ומתן בין הנפגעים לבין משרדי הממשלה עשיתי לבד. תוכלו לשמוע כעת על הפשרות ולאחר מכן נצביע.

אני מבקש להתחיל לעבור על סעיפי החוק. נתחיל בסעיף 39 בפרק ט' – תקשורת, בחוק ההסדרים. היועצת המשפטית של הוועדה תצביע היכן לא היו חילוקי דעות והיכן הכנסנו תיקונים בעקבות הישיבה המשותפת עם הגורמים השונים. אדוני מנכ"ל משרד התקשורת, אם היו תיקונים שהכנסתם בעקבות הדיונים עם האוצר, תגידו לנו ונצביע עליהם.
אתי בנדלר
בסעיף 39 –

בפסקאות (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) ו-(9) לא היו בעיות ונדמה לי שניתן להצביע עליהן. עד עמוד 4.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד פסקאות 39(1) עד (9)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקאות 39(1) עד (9) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
פסקאות 39(1) עד (9) נתקבלו.
אתי בנדלר
בפסקה (10) אין תיקון. אני מבקשת רק להפנות תשומת הלב, ביקשת שהות למחשבה על נושא קיזוז התמלוגים מתשלומי הזכייניות. לכן חשבתי לנכון שראוי להדגיש את זה באופן מיוחד. מדובר בסעיף 53 לחוק התקשורת: "אחרי 'כאמור בסעיף 51' יבוא 'למעט תשלומים בעד הפעלתן, תפעולן ותחזוקתן של תחנות השידור וכן למעט כל תשלום שוטף אחר בשל תחנות השידור';".

בפסקה (11) אין שינוי.
היו"ר אמנון כהן
נצביע על פסקאות 39(10) ו-(11). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקאות 39(10) ו-(11) – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
פסקאות 39(10) ו-(11) נתקבלו.
אתי בנדלר
בפסקה (12) יש תיקונים לסעיף 72 לחוק העיקרי, ובכללם, בפסקת משנה (ב), יש הוספה של סעיפים קטנים (א1), (א2) ו-(א3).
היו"ר אמנון כהן
אלה תיקונים שהכנסנו בעקבות הפשרות.
אתי בנדלר
בסעיף קטן (א3) החדש אני מבקשת לקרוא את הנוסח המוסכם, שהגיעו בו לפשרה לפני זמן קצר בלבד.
היו"ר אמנון כהן
זה לא מופיע בנוסח הצעת החוק שבפניכם, אלא זאת תוספת בעקבות הסכמה שנתקבלה לאחר שישבנו ביחד. לכן צריך להכניס את זה גם לפרוטוקול.
אתי בנדלר
בסעיף קטן (א3) בנוסח המופיע בפניכם כתוב: "השר ושר האוצר יורו, לאחר התייעצות עם המועצה ולא יאוחר מיום ...", והמועד נשאר ריק. על-פי הנוסח החדש, קודם כול זה רק "השר" – "השר יורה", ללא "שר האוצר". "השר" הוא שר התקשורת. התאריך שהצדדים הגיעו אליו להסכמה הוא כ"ט בחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005.

אני מציעה להצביע עד פסקת משנה (ג), כולל.
אבשלום (אבו) וילן
זה לא נושא חדש, שמורידים את שר האוצר?
אתי בנדלר
אתה שואל או טוען? אם אתה שואל – זה לא נושא חדש.
אילן ליבוביץ
בישיבה הקודמת ביקשתי שזה יהיה 1 ביוני 2005, ואני עומד על כך, ולא 1 בדצמבר 2005. או שהולכים לרפורמה או שרוצים לפספס אותה.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד 1 ביוני? מי נגד 1 ביוני?

הצבעה

בעד המועד 1 ביוני 2005 בסעיף קטן (א3), בפסקה 12(ב) – 2
נגד – 4
נמנעים – אין
המועד 1 ביוני 2005 בסעיף קטן (א3) לא נתקבל.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הצעת הוועדה, עם הפשרה שהושגה, בפסקה (12) בפסקאות משנה (א) עד (ג)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקה 39(12)(א)-(ג), עם התיקונים שהוכנסו – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
פסקה 39(12)(א)-(ג) נתקבלה.
אתי בנדלר
בפסקת משנה (ד) מוצע להוסיף סעיף קטן (ה) לסעיף העיקרי בחוק העיקרי. אדוני היושב-ראש, אמרת שאתה רוצה להציע שינוי כלשהו בסעיף קטן 72(ה) החדש בפסקה (4). מדובר על "שיקולים במתן זכיונות ורשיונות וקביעת תנאיהם", שיקולים שעל המועצה להביא בחשבון.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש להכניס תיקון קל בפסקה (4) ולומר: "מגוון סוגי השידורים ואפיונם" במקום "ואופיים", ולהוסיף: "לרבות אפיונים ייחודיים, כגון תרבות, שפה או מורשת".
אתי בנדלר
זה התיקון לעומת הנוסח המופיע בפניכם.

בפסקה (13) לא היו שינויים. אני מציעה להצביע עד הפסקה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקאות 39(12) ו-(13), עם התיקונים שהוכנסו – רוב
נגד – אין
נמנעים – 2
פסקאות 39(12) ו-(13) נתקבלו.
אתי בנדלר
בפסקה (14) יש הסתייגות של חבר הכנסת דהן.
היו"ר אמנון כהן
למליאה.
אתי בנדלר
יש הסתייגות של חבר הכנסת ליבוביץ לסעיף 72ב(א), כללים לענין מתן רשיון לשידורי רדיו.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה לדבר במליאה או להצביע עליה כעת?
אילן ליבוביץ
אני רוצה להצביע. השאלה כאן פשוטה מאוד, האם מתן הרשיון הוא במכרז או לא במכרז. אני מציע שזה לא יהיה במכרז.
היו"ר אמנון כהן
ברשיונות לא צריך מכרזים.
אילן ליבוביץ
כאן על-פי ההצעה יש להם שיקול דעת.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת ליבוביץ? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חבר הכנסת אילן ליבוביץ לסעיף 72ב(א) – 2
נגד – רוב
נמנעים – אין
ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
ההסתייגות נפלה.
אבי בלשניקוב
בסעיף קטן 72ב(א), בשורה השלישית, במקום "הורו השרים" יבוא "הורה השר".
אתי בנדלר
נכון, תודה על תשומת הלב.
אבשלום (אבו) וילן
עוד לא הצבענו על זה? כאשר ראיתי את זה בכוונה לא הערתי כדי לתפוס אותם בתרגיל, אבל התבדיתי.
אתי בנדלר
חבר הכנסת וילן, בכל מקרה אני משתדלת לעשות הגהות ותיקוני נוסח בהמשך.

מאחר וההסתייגות של חבר הכנסת ליבוביץ לא התקבלה, אני רוצה להפנות לסעיף קטן (ב) בסעיף 72ב המוצע: "כללים לפי סעיף זה ייקבעו לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2005". ההצהרה הקובעת תיקבע עד 1 בדצמבר 2005 ואילו הכללים ייקבעו על-ידי המועצה חודש לאחר מכן.

בסעיף קטן 72ב(ג) אין בעיות.
היו"ר אמנון כהן
נצביע על סעיף 72ב, עם כל התיקונים שהוכנסו – הוספת התאריכים, וקביעת "השר" במקום "השרים". מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 72ב, עם התיקונים שהוכנסו – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
סעיף 72ב נתקבל.
אתי בנדלר
סעיף 72ג עניינו בבעלויות צולבות. כאן היו כמה שינויים הקשורים להחזקה בעיתונים. אני מציעה שמשרד התקשורת יציג את השינויים שנעשו בסעיף הזה. לסעיף קטן (ד) שבו, שמגדיר מה הוא "עיתון" לצורך העניין, יש הסתייגות של חבר הכנסת טל. קודם כול אולי תציגו בקצרה לוועדה מה השינויים שנעשו לעומת הנוסח שהוצג בפני הוועדה.
אמיר לוי
גברתי היועצת המשפטית, האם להציג עכשיו את השינויים שהושגו במסגרת הסיכום באותה ישיבה בה עלו כל הסוגיות?
נגה רובינשטיין
השינוי מתמצה בכך שהחמרנו בנושא הבעלויות הצולבות. קודם מי שהיה בעל השליטה בעיתון יכול היה להחזיק גם בתחנת רדיו אחת ולהחזיק ב-24% בתחנת רדיו נוספת, ואילו כעת המגבלה שמוטלת על גורם שהוא בעל שליטה בעיתון היא החזקה של עד 46% בשליטה לבעל רשיון בתחנת רדיו.
היו"ר אמנון כהן
זאת היתה ההסכמה שלנו עם התאחדות תחנות הרדיו האזוריות.
נגה רובינשטיין
בהתאם, בסעיף קטן 72ג(ב) בפסקאות (2)-(4) תוקנו הסעיפים, באופן שהושמט העיתון.

בהמשך, בהתאם לבקשה שהופנתה אלינו על-ידי תחנות הרדיו האזוריות, שהצביעו על קושי שנוצר בהסדר הקבוע כרגע בנוסח הכחול, כולל פסקאות (2)-(5), שלא יתאפשר להם להעלות את שידורי הרדיו הדיגיטלי, ומכיוון שלמדינה יש אינטרס, מחד, שהם ישדרו ברדיו דיגיטלי, ומאידך, שהם ימשיכו לשדר גם ברדיו האנלוגי, הצענו – ולמיטב ידיעתי ההסדר הזה מקובל גם על תחנות הרדיו האזוריות – שמי שהיה בעל אמצעי שליטה ובעל זכיון ערב תחילת התיקון, אם בעל הזכיון רוצה לשדר גם שידורים דיגיטליים, בין בתחנה אחת ובין ביותר מתחנה אחת, הוא רשאי להמשיך גם בהרכב בעלי המניות הנוכחי שלו ערב התיקון לשדר בשידורי הרדיו הדיגיטלי, כל עוד נשארים באותו הרכב של בעלי מניות וכל עוד ממשיך לשדר ברדיו האנלוגי. זה גם הרציונל של המדינה, שיש לה אינטרס שאותם גורמים ימשיכו, במקביל לרדיו הדיגיטלי, לשדר גם ברדיו האנלוגי.
אתי בנדלר
אני מבקשת לציין שהקטע האחרון בדבריה של גברת רובינשטיין אינו מופיע בנוסח שלפניכם, לכן את הנוסח של הסעיף הזה אצטרך לנסח בהתאם לעקרונות שתצביעו עליהם.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מסמיכים את היועצת המשפטית לנסח את הסעיף.

נצביע על סעיף 72ג, סעיפים קטנים (א)-(ד). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 72ג, בתיקונים שהוכנסו – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
סעיף 72ג נתקבל.
אתי בנדלר
אנחנו מגיעים לסעיף 72ד רבא, שעניינו זכיון להפעלת תחנת שידור. בסעיף קטן (ג) שבו – בעמוד 13 – אמור להיקבע התאריך לפרסום מכרז. התאריך שהוסכם עליו הוא 1 בדצמבר 2005.

אני רוצה להבהיר, ההסתייגות של חבר הכנסת דוד טל היא לסעיף הקודם, אבל היא הובעה לפני שהושגה הפשרה שדובר עליה עכשיו, שלא באה לידי ביטוי בנוסח שלפניכם. האם בכל מקרה היא צריכה לעלות?
דוד טל
אני מעלה את ההסתייגות שלי בכל מקרה. אני רוצה לא רק הסתייגות, אני רוצה להכניס אותה בגוף החוק. ההסתייגות היא: "למעט עיתון בשפה שונה מהשפה שבה ישודרו שידורי הרדיו".
אתי בנדלר
בסעיף שהוועדה הצביעה עליו עכשיו – סעיף 72ג – יש הסתייגות של חבר הכנסת טל על ההגדרה "עיתון", שאומרת שעיתון הוא: "למעט עיתון יומי בשפה שונה מהשפה שבה ישודרו שידורי הרדיו". מאחר ונוסח ההסתייגות הזאת היה בפני המשרדים, הוא היווה בעצם הבסיס והקטליזטור להגעה לפשרה שעליה דובר כאן עכשיו, שמוסכמת גם על בעלי הזכיונות ברדיו האזורי. תגיד בוודאי נציגת משרד המשפטים שהסכמתה לאותה פשרה מותנית בכך שלא תהיה הסתייגות.
אליעזר כהן
על ההסתייגות של חבר הכנסת דוד טל יש הסכמה ותמיכה מקיר אל קיר.
דוד טל
שר האוצר בנימין נתניהו, שקובע את המדיניות, אמר שזה לא נורא, הוא יכול לחיות עם זה.
אמיר לוי
היה כאן דיון וסיכמנו.
היו"ר אמנון כהן
למרות ההסתייגות הזאת, הבנתי שתחנות הרדיו האזוריות הגיעו לפשרה עם היועצת המשפטית של משרד המשפטים.
עידו מור
הגענו להסכמה על העקרונות. עדיין לא הסכמנו על הנוסח.
נגה רובינשטיין
העקרונות שנאמרו כאן מקובלים עליכם?
עידו מור
כן.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת טל, כפי שאתה שומע הגיעו לפשרה.
דוד טל
הבעיה שלנו כאשר אנחנו מדברים על בעלויות צולבות, אנחנו באמת לא רוצים שמי שמחזיק ברדיו יהיה לו גם עיתון באותה שפה.
היו"ר אמנון כהן
אבל שמענו שהסכימו על נוסח מסוים ותחנות הרדיו האזוריות התרצו.
נגה רובינשטיין
אני יכולה להסביר את הרציונל ומה בעייתי בנוסח הזה.
עידו מור
לא הסכמנו על נוסח. הסכמנו רק על עקרונות.
אתי בנדלר
האם העקרונות משקפים נאמנה את ההסכמה?
עידו מור
העקרונות – כן, אבל לחלוטין לא הסכמנו על הנוסח.
נגה רובינשטיין
אין עדיין נוסח כי העקרונות גובשו איתם רק עכשיו. הלכתי לקראתו ואמרתי את העקרונות שמקובלים עליו. אין עדיין נוסח.
היו"ר אמנון כהן
נצביע על-פי ההסכמות העקרוניות. אם ההסכמות האלה לא יבואו לידי ביטוי בנוסח תמיד תהיה ההסתייגות של חבר הכנסת טל ונוכל להעלות אותה במליאה ולטפל בזה.

מי בעד הסעיף, עד לנקודה זאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד העקרונות שגובשו בסעיף 72ג – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
העקרונות שגובשו בסעיף 72ג נתקבלו.
דוד טל
אתם דורסים את החוק במדינת ישראל לעיני נציגי משרד המשפטים. יש תקנון שקובע איפה יש הסתייגויות ולמה ואיך, יש סדר ויש דרך ניהול. אתם דורסים ברגל גסה כל חקיקה.
אתי בנדלר
בסעיף 72ד, בסעיף קטן (ג), בעמוד 13, יש תאריך מוסכם: "מכרז לפי סעיף זה יפורסם לא יאוחר מיום 1 בדצמבר 2005".

בסעיפים 72ה עד 72ט המוצעים אין בעיות.
היו"ר אמנון כהן
נצביע על סעיפים 72ד עד 72ט. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיפים 72ד-72ט –רוב
נגד – אין
נמנעים – 1
סעיפים 72ד-72ט נתקבלו.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת וילן נמנע. נמשיך הלאה.
אתי בנדלר
בסעיף 72י נעשה תיקון, לבקשת חבר הכנסת כחלון, לאשר איחוד של בעלי זכיונות לשידורי רדיו אזוריים או החזקת אמצעי שליטה גם ככל שמדובר בערים ירושלים, תל-אביב וחיפה ולא להגביל את הנושא הזה. תיקנתי את הסעיף והרישה שלו אומרת כעת: "בלי לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים ומהוראות חוק זה, למעט הוראות סעיף 72א(א)(4)" – שזה הסעיף שהגביל את האיחוד של בעלי זכיונות בשלוש הערים הגדולות. לא תהיה ההגבלה הזאת.
אבשלום (אבו) וילן
כלומר הם יוכלו להחליף את השידור הציבורי?
אתי בנדלר
לא, משום שיש עדיין סעיפים אחרים שמחייבים לתת ביטוי בחדשות ובתוכניות בענייני היום גם לעניינים אזוריים. עקרונית הם יוכלו להיות בעלי החזקה במספר אזורים אבל לתת מיצוי לנושאים אזוריים.
אבשלום (אבו) וילן
הסעיף הזה מקובל על רשות השידור?
היו"ר אמנון כהן
שאלנו את כולם, כולם התייחסו, עשינו הכול בהסכמות, בלי שום מחטפים. בסעיף 72י יש הסכמות. מי בעד סעיף 72י? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 72י – רוב
נגד – אין
נמנעים – 2
סעיף 72י נתקבל.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת בנלולו, הגענו לסעיף 72יא. לידיעתך, הגיעו כאן להסכמות עם תחנות הרדיו האזוריות. אנחנו אנשים שמכבדים הסכמים. אם תפר את ההסכמה יתכן שמשרדי הממשלה לא יסכימו לכך, לכן צריך לקחת הכול בחשבון.
דניאל בנלולו
אני רוצה לבקש דבר אחד. ההסכמה הזאת היתה עם נציגות של תחנות הרדיו האזוריות. אני מבקש שיקראו את הסעיף כדי לבדוק אם הדברים שאמרנו באותו דיון נוסחו במדויק. אם אכן כך, הכול בסדר.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת בנלולו, מה שסיכמתם עד הישיבה בוועדת הכנסת – זה דבר אחד. לאחר מכן נציגי תחנות הרדיו האזוריות אמרו שהם לא מסכימים, הם חוזרים בהם מההסכמה.
גדעון סער
אני רוצה לדעת אם הנוסח זהה.
היו"ר אמנון כהן
לכן לקחתי על עצמי לשבת איתם שעות רבות, דנו עם כל משרדי הממשלה והגענו להחלטת פשרה. מה שמוצע כעת הוא הפשרה שהושגה, וזה מובא בידיעתם ובהסכמתם.
דניאל בנלולו
דבר אחד חייב להיות ברור בכל ניסוח שיובא, שבסוף הם יקבלו את הפיצוי שקבענו שיש לתת להם – הארכת זכיון, באישור שני השרים. את זה אני רוצה לראות.
גדעון סער
אני זוכר את הדיון בוועדת הכנסת. אני רוצה לוודא שהנושא של המועצה, בין לעניין ההתייעצות ובין לעניין האישור, היה מלכתחילה. אני זוכר את השרים. אני לא זוכר את המועצה.
אתי בנדלר
כן, למיטב זכרוני זה היה.
לאה ורון
אדוני היושב-ראש, לשאלת חבר הכנסת סער, הנה הנוסח שהועבר מוועדת הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
הוא קיבל כבר תשובה. לא צריך לחזור על כך עוד פעם. חבר הכנסת בנלולו, ביקשת שנקרא את הסעיף המתוקן פעם נוספת. אנחנו בסעיף 72יא בעמוד 18 – "הסכמת השרים לשקול קיום פגיעה ומתן פיצוי לבעל זכיון לשידורי רדיו".
אתי בנדלר
"שוכנעו השר ושר האוצר" - - -
היו"ר אמנון כהן
האם "שר האוצר" נשאר כאן?
אתי בנדלר
כן, הוא נשאר. בוודאי. זה כספי מדינה.
ניר שלום
אם היית משאיר לנו עוד יומיים היינו מצליחים לשנות גם את זה.
אבשלום (אבו) וילן
יש לך שגיאה גדולה כאן. הייתי מוסיף כאן גם את היועץ המשפטי לממשלה. אתם צריכים את הלחצים האלה עליכם?

אני לא מבין כיצד בעת ההצבעות יושבים כאן הלוביסטים ובעלי העניין. אדוני, זה לא בסדר.
היו"ר אמנון כהן
בשביל זה יש יושב-ראש ועדה והוא הקובע.
דניאל בנלולו
חבר הכנסת וילן, למה לא אמרת את זה בהחלטות הקודמות שנגעו לחקלאים?
אבשלום (אבו) וילן
אמרתי את זה בדיוק אז. אמר היושב-ראש שמכיוון שלא היה דיון באותו נושא הוא יאפשר להסביר.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת וילן, אני רוצה להיות הגון עם אנשים שאני בא איתם במגע ובא איתם בהסכמים. בגלל שבאנו להסכמות והם לא שמעו את הניסוח הסופי, והיועצת המשפטית של הוועדה אמרה שתנסח, לכן חשוב לדעתי שישמעו את הנוסח, ושלא יחשדו שבנוסח נכנס מינוח כזה או אחר שמעקר לגמרי את ההחלטה. לכן אני רוצה שישמעו ויגידו שזה בסדר, שאנחנו עומדים בהסכמות שלנו.
אתי בנדלר
"שוכנעו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות במועצה, כי מי שהיה בעל זכיון לשידורי רדיו ערב תחילתו של חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, ייפגע, במהלך תקופת הזכיון שניתנה לו בהתאם להוראות סעיפים 34 או 35(א), בשל שידורי רדיו בשיטה הספרתית המתקיימים מכוח רשיון לשידורי רדיו ובשל מתן זכיון להפעלת תחנת שידור, וכי יש לפצותו בשל כך, רשאים הם לקבוע את הפיצוי המתאים בנסיבות הענין, ובכלל זה הארכת זכיון של בעל הזכיון לשידורי הרדיו האמור; קביעה בדבר הארכת זכיון, לרבות תקופת ההארכה, טעונה אישור המועצה וועדת הכלכלה של הכנסת.";"

אני מבקשת להפנות תשומת הלב, הסיבה העיקרית, כפי שהבינותי, לכך שלא היתה הסכמה לנוסח הקודם ברגע האחרון, כי הארכת הזכיון – אם השרים יחליטו שזה הפיצוי שיש לתת, אם בכלל יחליטו שיש לתת פיצוי – היתה טעונה תיקון בחוק, הרי שבהתאם לנוסח הזה, הארכת זכיון יכולה להיעשות בתקנות, בחקיקת משנה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
דניאל בנלולו
מחר בבוקר יחול החוק. מתי יבוא לדיון בוועדה נושא הארכת הזכיון לרדיו האזורי?
אמיר לוי
הנוסח שהוצע בפשרה הוא כדלקמן: 1) יכול להיות פיצוי, גם פיצוי של הארכת זכיון.

2) אם יוחלט על פיצוי כזה, ההחלטה תהיה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולא צריך שלוש קריאות.

3) אם יוחלט על פיצוי כזה, זה רק אחרי שיש רדיו דיגיטלי ולא לפני כן, כי זה רק בשל פגיעה אם יש רדיו דיגיטלי.

אם מחר בבוקר לא קורה שום דבר, אין כמובן פיצוי, ולא צריך לשקול פיצוי.
דניאל בנלולו
אני לא מבין. יתכן שלא יהיה כל פיצוי?
היו"ר אמנון כהן
אם לא יהיה רדיו דיגיטלי לא יהיה פיצוי. כאשר הרדיו הדיגיטלי ייכנס, יהיה פיצוי.
דניאל בנלולו
אבל אף אחד לא מבטיח שתהיה הארכת זכיון.
אתי בנדלר
זה בהתאם לשיקול דעת השרים.
אבשלום (אבו) וילן
אם אין פגיעה – אין פיצוי. אם יש פגיעה – יש פיצוי.
אמיר לוי
שאלת מה יהיה מחר בבוקר. אם מחר בבוקר לא יהיה רדיו דיגיטלי, אם שרת התקשורת תחליט לדחות את זה בכמה חודשים אז סוגיית הפיצוי עדיין לא רלוונטית. מדובר על פיצוי רק כאשר יש רדיו דיגיטלי, וכתוב כאן מה זה רדיו דיגיטלי – כשיש מישהו שזוכה במכרז לתחנת שידור ובעל רשיון.

אחרי שיהיה רדיו דיגיטלי, יכול להינתן פיצוי אם השרים יחליטו שיש מקום לפיצוי כי יש פגיעה, ואז כל מה שצריך הוא אישור ועדת הכלכלה. זאת התשובה שלי.
דניאל בנלולו
אני מקשה עליך. הפיצוי יכול להיות הארכת זכיון או משהו אחר, או רק הארכת זכיון?
אמיר לוי
הוא יכול להיות הפחתת תמלוגים, או הארכת זכיון, או מתן 1,000 ג'ובות לכל אחד. את ההחלטה יקבלו שני השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
מר בן בסט, אני לא נותן לדבר לאחר שנתקבלו הסכמות. אבל אם תאמר שבנוסח נפלה טעות ואתם נפגעים כתוצאה מטעות דפוס, בבקשה.
דוד בן בסט
אחד הדברים המקוממים מאוד הוא הפרשנות שניתנת לחוק עוד טרם עבר. הפרשנות שמר אמיר לוי הציג לא נכונה. הפרשנות הנכונה היא: אם יבדקו ויראו שיש פגיעה. לא אחרי שזה יהיה. אחרי שזה יהיה, מה הועילו חכמים? אמרנו בפירוש, כאשר תתקבל הצעת החוק הזאת ניכנס מיד להוכחת הנזק שלנו ולא רק כאשר יהיה רדיו דיגיטלי.
היו"ר אמנון כהן
על מה תוכיחו נזק? יתכן שהרדיו הדיגיטלי ייכנס רק בעוד 5 שנים.
דוד בן בסט
"היה ו..." – זה מה שכתוב.
היו"ר אמנון כהן
תמיד יהיו פרשנויות לכאן ולכאן. לכל דבר יש פרשנויות שונות ועורכי-דין יכולים להתפרנס מכאן ועד הודעה חדשה. לכן באנו להסכמות, בין אם הפרשנות שלו כזאת או אחרת. לא ניכנס לפרשנויות. בגדול, זה פותר את הבעיה.
דוד בן בסט
כאשר זה יגיע לשולחן ועדת הכלכלה, שיהיה ברור שהפרשנות של מר אמיר לוי היא לא הפרשנות שאנחנו נותנים לסעיף הזה, חד-משמעית. הפרשנות היא: ייבדק וייראה כאשר יהיה הנזק.
היו"ר אמנון כהן
הפרשנות של אף אחד לא משפיעה על ועדת הכלכלה. כאשר באה אל שולחננו הצעה אנחנו לא מתעסקים בפרשנויות.
דוד בן בסט
צריך להיות כתוב "שיתקיימו" ולא "המתקיימים". זה מה שסוכם.
נגה רובינשטיין
זה לא מה שסוכם. תקרא את הפרוטוקול.
גדעון סער
על מה ניתן הפיצוי? בשל פגיעה עקב שידור שמתקיים או עתיד להתקיים בתקופת הזכיון. נראה לי, אתם יכולים לחבר את שתי התיבות ולהגיד: "בשל שידורי רדיו בשיטה הספרתית המתקיימים או עתידים להתקיים מכוח רשיון לשידורי רדיו ...", כי זה הזכיון שהוא קיבל.
דוד בן בסט
סוכם לכתוב "שיתקיימו".
אתי בנדלר
יש לי הצעה אחרת, להוריד לגמרי את המילה "המתקיימים". זה נשאר ניטרלי לפרשנות.
אבשלום (אבו) וילן
מעבר לרדיו האזורי, האם הסעיף הזה עוסק גם בפגיעה אפשרית בשידורי קול ישראל או גלי צה"ל?
היו"ר אמנון כהן
לא. הם השתתפו בדיונים ולקחנו הכול בחשבון.
נגה רובינשטיין
אני שומרת את הזכות להגיש הסתייגות על הורדת המילה "המתקיימים".
היו"ר אמנון כהן
בסדר גמור. כנציגת ממשלה את יכולה להגיש הסתייגויות, כמו שאנחנו יכולים להגיש הסתייגויות. הזכות להגיש הסתייגות קיימת תמיד.

מי בעד סעיף 72יא עם התיקון – הורדת המילה "המתקיימים"? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 72יא, עם התיקונים שהוכנסו – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
סעיף 72יא נתקבל.
אתי בנדלר
במסגרת הפשרות שהגיעו אליהן היום בין השרים, מוצע להוסיף סעיף נוסף חדש, שלא הונח בפניכם, ואני אקרא את נוסחו.

סעיף 72יב – דחיית מועדים

"על אף הוראות סעיף 72(א3), 72ב(ב) ו-72ד(ג)" – אלה שלושת הסעיפים שבהם נקבעו תאריכים – "רשאי השר, באישור הוועדה" – ו"הוועדה" כאן, על-פי חוק הרשות השנייה, היא ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט. רק בנושא הסמכת השרים לשקול את הפיצויים נאמר ועדת הכלכלה – "לדחות את המועדים הקבועים בסעיפים האמורים".
היו"ר אמנון כהן
הסעיף הזה לא מופיע בנוסח שלפניכם. אלה ההסכמות שהתקבלו היום בין שני השרים. לאחר שהישיבה התפוצצה בשעה 10:00 ישבו שני השרים ביחד והגיעו להבנות, והוסיפו סעיף חדש, סעיף 72יב. הוא לא מופיע בפניכם כי הוא נקבע לאחר שהכנו את הנוסחים הללו.
אילן ליבוביץ
זה לא נושא חדש?
היו"ר אמנון כהן
אם זה היה נושא חדש זה לא היה נכנס. לכן זה לא נושא חדש.
דניאל בנלולו
משרד המשפטים לא טוען שזה נושא חדש?
נגה רובינשטיין
משרד המשפטים עוד לא קרא את זה.
אילן ליבוביץ
מה העמדה של עו"ד לחמן-מסר בעניין הזה?
היו"ר אמנון כהן
יש לה זכות להגיש הסתייגות.
קריאה
זה סיכום בין שר האוצר לשרת התקשורת.
היו"ר אמנון כהן
היועצת המשפטית של הוועדה תסיים לקרוא את הסעיף, שנוסח בעקבות הבנה אליה הגיעו שני השרים סוף-סוף, לאחר שהתפוצצו כאן 4 ישיבות.
דניאל בנלולו
אני מקווה שתעשה אותו דבר כאשר נדבר על משק החשמל.
אתי בנדלר
סעיף 72יב – דחיית מועדים

"על אף הוראות סעיף 72(א3), 72ב(ב) ו-72ד(ג) רשאי השר, באישור הוועדה, לדחות את המועדים הקבועים בסעיפים האמורים לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים, אם נוכח כי דחייה כאמור נדרשת בשל שיקולים של טובת הציבור או הבטחת התחרות בתחום שידורי הרדיו".

הדחייה תהיה בצו באישור הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד סעיף 72יב? סוף-סוף באו להסכמות. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 72יב – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
סעיף 72יב נתקבל.
אילן ליבוביץ
לשם מה אנחנו עובדים על החוק הזה? כל-כך הרבה זמן אנחנו משקיעים ונתת עכשיו סמכות לשרת התקשורת לדחות הכול בשנה.
לאה ורון
באישור ועדת הכלכלה.
דניאל בנלולו
אדוני היושב-ראש, למה לא מיד?
היו"ר אמנון כהן
נצביע על פסקאות (15) ו-(16), שמתייחסות לסעיף 73. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקאות 39(15)-(16) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
פסקאות 39(15)-(16) נתקבלו.
אתי בנדלר
בפסקה (17) יש הסתייגות של חברי הכנסת עמיר פרץ ואילנה כהן. האם אתה מתיר להם להגיש הסתייגות מהותית? הם לא הציגו את ההצעה בוועדה. אם כך, ההסתייגות תהיה לצורך דיבור בלבד.

על פסקאות (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28) אין הערות.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד כל הסעיפים הללו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקאות 39(18) עד (28) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
פסקאות 39(18) עד (28) נתקבלו.
אתי בנדלר
בסעיף 40, בעמוד 23 – המשך כהונתה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – על-פי סעיף 102ב לפקודת המסים – עשיתי התאמה לנוסח שאושר בנושא ניידות מספרים.

נפלה כאן טעות קולמוס – אני מניחה שלא היחידה בנוסח – במקום בו כתוב "אשר כיהנה ביום י"א בטבת התשס"ד (23 בדצמבר 2003)" צריך לתקן ל"(23 בדצמבר 2004)".

אותה מועצה "תמשיך לכהן עד יום ח' בתמוז התשס"ה (15 ביולי 2005)" – זה התאריך המוצע.
נגה רובינשטיין
וברישא צריך לכתוב "על אף הוראות סעיף קטן 8(ב)" ולא "8(א)". סעיף 8(ב) מאפשר הארכה כדי שלא יהיה ואקום.
היו"ר אמנון כהן
נצביע על סעיף 40 לחוק ההסדרים, עם התיקון שהוצע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

בעד סעיף 40, עם התיקונים שהוכנסו – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
סעיף 40 נתקבל.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. הצעת החוק אושרה, עם כל התיקונים ועם כל ההסכמים. נצביע על החוק כולו, עם כל התיקונים, סעיפים 39 ו-40. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיפים 39-40 בפרק ט' (תקשורת) בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
הסעיפים נתקבלו.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. סעיפים 39-40 בפרק ט' (תקשורת) בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, אושרו לקריאה שנייה ושלישית.


הישיבה ננעלה בשעה 16:35

קוד המקור של הנתונים