ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/03/2005

פרק י"ג-שונות: סעיף 60 בעניין תיקון חוק ההגבלים העסקיים מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים