ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/03/2005

פרק י"ג-שונות: סעיפים 56 ו-57 תיקון פקודת מסילות הברזל והוראת מעבר, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, הצבעות - פרק י"ג, שונות - תיקון פקודת מסילות הברזל והוראות מעבר

ועדת הכלכלה 2
23/3/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 395
מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום רביעי, י"ב באדר ב התשס"ה (‏23 במרץ, 2005), שעה 14:55
סדר היום
1. הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, הצבעות
פרק י"ג – שונות
סעיפים 56 ו-57 – תיקון פקודת מסילות הברזל והוראת מעבר
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
רוחמה אברהם
דניאל בנלולו
אבשלום (אבו) וילן
יצחק וקנין
אליעזר (מודי) זנדברג
דוד טל
אליעזר כהן
משה כחלון
אילן ליבוביץ
מוזמנים
חה"כ מגלי והבה
חה"כ גדעון סער
חה"כ מל פולישוק-בלוך
אמיר לוי - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
שאול מרידור - אגף התקציבים, משרד האוצר
יוליה מרוז - רכזת תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר
אימן סייף - כלכלן, משרד ראש הממשלה
קלוד נעם גבריאל - ראש תחום ייזום פרויקטים, משרד התחבורה
עו"ד שלמה ששון רייך - ייעוץ משפטי, רכבת ישראל
לוזי הנדל - מנכ"ל מילובר, איגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא
נועם בן ישראל - סמנכ"ל מילובר
עו"ד איתן מימוני - יועץ משפטי, מילובר
עו"ד אמיר ויתקון - יועץ משפטי, כימיקלים לישראל, התאחדות התעשיינים
אלי אלבז - כלכלן, חברת רותם, כימיקלים לישראל, התאחדות התעשיינים
אבי אלמוג - כלכלן, כימיקלים לישראל, התאח' התעשיינים
חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
איתי עצמון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004
פרק י"ג – שונות
סעיפים 56 ו-57 – תיקון פקודת מסילות הברזל והוראת מעבר
בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, והצבעות
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש לפתוח את ישיבת הוועדה על הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, פרק י"ג – שונות: סעיפים 56 ו-57 – תיקון פקודת מסילות הברזל והוראת מעבר.

בדיון בוועדת הכלכלה הגענו להבנות עם הרכבת, עם משרד האוצר ועם כל הגורמים. לאחר הדיון קיבלתי פנייה, שהתיקון שעשינו פוגע בקבוצה רצינית מאוד שמשנעת סחורות בצובר. אני מתחשב כמובן בטענותיהם ולכן אשמע כיצד זה פוגע בהם. שלא ייצא חס וחלילה שוועדת הכלכלה מעבירה חוק שפוגע במישהו. לכן, למרות שכבר הצבענו על הצעת החוק והיא עברה, החלטתי לחדש את הדיון היום. נשמע את חבר הכנסת אבשלום וילן שיציג את הנושא. מדובר על סוגייה אחת בלבד, האם להוסיף את המילה "טובין" או לא להוסיף אותה.

מי בעד דיון מחדש? מי נגד דיון מחדש? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה לדיון מחדש על סעיף 57 בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה לדיון מחדש נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
יתקיים דיון מחדש רק בסעיף 57, בבקשה.
אבשלום (אבו) וילן
בנוסח המקורי, בסעיף 57 היה כתוב גם "הובלת טובין" ושכנעו את הוועדה להוציא את זה. וראה זה פלא, לא הספיקה הוועדה להחליט על הוצאת הטובין מכלל החוק, מייד למחרת הכרעת הוועדה כבר שמענו שמכון התערובת "מילובר", שיכול להוביל טובין מ"דגון" רק בצובר, נדרש על-ידי הרכבת, שהיא בעצם מונופול, לשלם מחירים הגבוהים ב-50%. הרכבת מייד העלתה את המחירים ב-50% ועשתה כאן ניצול ציני של הוועדה. אמרו להם: תובילו במשאיות. אבל הם לא יכולים להוביל במשאיות.
היו"ר אמנון כהן
מה המשמעות אם יהיה כתוב "הובלת טובין"? אז יהיה פיקוח על הרכבת?
אבשלום (אבו) וילן
הצעת החוק קבעה מלכתחילה שזה יהיה בפיקוח. מכיוון שזה לא תחרותי, יגיעו להבנות על מחירים בהתאם להתייקרויות, כמקובל בשוק. אבל כאן היה ממש ניצול ציני של הוועדה. הוועדה עוד לא הביאה את זה להצבעה במליאה, כבר ניצלו בשטח את הוצאת המילים הללו מהצעת החוק והעלו את המחיר. זה בדיוק מה שיכול לעשות מונופול, ואת זה צריך למנוע. חייבים להיצמד לנוסח המקורי, להשאיר את המילים "הובלת טובין".
היו"ר אמנון כהן
הם ישבו כאן ושכנעו את הוועדה ושכנעו את משרד האוצר.
אבשלום (אבו) וילן
נכון, ולמחרת העלו את המחירים ב-50%.
אילן ליבוביץ
אדוני היושב-ראש, באותו דיון ישבו על-ידי שני אנשי הרכבת ושכנעו אותנו שאפשר להוציא את זה, "כי היום הם מחויבים למחירים גבוהים ואם נוציא את זה מהחוק הם יורידו את המחירים".
אבשלום (אבו) וילן
ולמחרת העלו את המחיר ב-50%. אתה מבין איזו מדינה מטורפת זאת?
יוליה מרוז
אכן נכחנו באותו דיון, ואכן נענינו להערה של רכבת ישראל, שנשמעה לנו הגיונית מאוד. קיבלנו החלטה על בסיס העובדה שלא ראינו בפעילות הזאת של הובלת מטענים על-ידי הרכבת מונופול, כי יש הובלה במשאיות. אגב, בישראל מרבית ההובלות נעשות במשאיות ולא ברכבת.
אבשלום (אבו) וילן
תלוי לאן ובאילו סדרי גודל.
יוליה מרוז
היום חברת הרכבת היא בעיקר חברה להסעת נוסעים. הוא מוטית נוסעים ולא מוטית מטענים. היה טבעי להחיל פיקוח על פעילות הובלת הנוסעים, כי זאת פעילות של תחבורה ציבורית מסובסדת ושם בהחלט צריך פיקוח. לגבי הובלת מטענים, הפעילות הזאת של רכבת ישראל נתפסת כפעילות מסחרית פרופר ולכן לא ראינו שום סיבה להטיל פיקוח על מחירים.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש שתתייחסי לטענה שהועלתה כאן.
יוליה מרוז
אני מבינה את הטענה, אבל יכול להיות שהיא צריכה להיבחן על-ידי הממונה על הגבלים עסקיים.
אבשלום (אבו) וילן
אז זה יימשך שנתיים בדיונים בבתי-משפט. אם היית צודקת, לא היה קורה מה שהצגתי בפניכם. כאשר גורם ציני, 24 שעות לאחר הדיון מקפיץ מחירים ב-50%, ואין שם אפשרות להובלה במשאיות, אנחנו כנציגי ציבור צריכים להתערב. את יודעת מה זה להוביל 70,000 טון במשאיות? זאת שערורייה. אסור לכם לתת לזה יד.
יוליה מרוז
צריך לבדוק את זה גם בהיבט של החוק עצמו.
אבשלום (אבו) וילן
אבל אתם הבאתם את החוק. בא לכאן מניפולטור, "עבד" על כולם, ולמחרת העלה את המחירים.
היו"ר אמנון כהן
נצביע על סעיף 57 כפי שהופיע בהצעה המקורית של הממשלה, עם המילים "הובלת טובין".
אבשלום (אבו) וילן
הרכבת עשתה כאן "תרגיל".
שלמה ששון רייך
לא עשינו שום "תרגיל". מה שנאמר כאן הוא פשוט המצאה. אף אחד לא בדק את זה.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד סעיפים 56 ו-57 – תיקון פקודת מסילות הברזל והוראת מעבר, בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, בנוסח המקורי? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיפים 56-57 (תיקון פקודת מסילות הברזל והוראת מעבר) בפרק י"ג (שונות) בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – 5
נגד – 2
נמנעים – 2
הסעיפים נתקבלו.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. הסעיפים נתקבלו.


הישיבה ננעלה בשעה 15:05

קוד המקור של הנתונים