ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/03/2005

פרק י"ג-שונות: סעיף 58, תיקון פקודת התעבורה בענין תשלום עבור חניה, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – הצבעות פרק י"ג, תיקון פקודת התעבורה בעניין תשלום עבור חנייה

ועדת הכלכלה 2
23/3/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 393
מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום רביעי, י"ב באדר ב התשס"ה (‏23 במרץ, 2005), שעה 14:30
סדר היום
1. הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 – הצבעות
פרק י"ג – שונות
סעיף 58 – תיקון פקודת התעבורה בענין תשלום עבור חניה
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
רוחמה אברהם
אבשלום (אבו) וילן
יצחק וקנין
דוד טל
אילן ליבוביץ
מוזמנים
אמיר לוי - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
שי יפתח - אגף התקציבים, משרד האוצר
קלוד נעם גבריאל - ראש תחום ייזום פרויקטים, משרד התחבורה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
איתי עצמון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 –
פרק י"ג – שונות
סעיף 58 – תיקון פקודת התעבורה בענין תשלום עבור חניה
הצבעות
היו"ר אמנון כהן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום פרק י"ג: שונות, סעיף 58 – תיקון פקודת התעבורה בענין תשלום עבור חניה, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004.

אני שמח לבשר שבדיוני הוועדה הגענו להבנות עם משרד האוצר ומשרדים רלוונטיים אחרים מול כל הגופים שאמורים להפעיל את החניונים. ההצעה המונחת כאן כעת למעשה שונה מזאת שהגיעה אל הוועדה.
לאה ורון
זה ניצחון גדול ומשמעותי של הוועדה, שקבעה שלא יועלו תעריפי החניה לפני שיובטחו הסדרי תחבורה ציבורית אחרת.
רוחמה אברהם
כל הכבוד.
אילן ליבוביץ
אם הם לא היו מתפשרים, זה היה עובר? לא. לא היתה להם ברירה אחרת.
היו"ר אמנון כהן
ועדת הכלכלה של הכנסת מורכבת ברובה מנציגי האופוזיציה, ולמרות זאת נעביר את זה היום בעזרת ה'.
רוחמה אברהם
כחברה בקואליציה אני מוכרחה לפרגן ולומר ליושב-ראש ולוועדה, שעשתה עבודתה נאמנה ועבדה לילות כימים, ברכות על ההישג הזה. למרות שלא הייתי נוכחת בדיונים, אני מרגישה חלק מהוועדה ולכן ברכות לוועדה וכן למנהלת וליועצת המשפטית ולכל מי שהיה מעורב.
היו"ר אמנון כהן
חברת הכנסת רוחמה אברהם ייצגה את כולנו.

גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, אנא הקריאי את הנוסח החדש.
אתי בנדלר
אני חושבת שאין צורך להקריא את הנוסח החדש. הוא מעגן בדיוק את החלטות הוועדה, אחת לאחת. הדבר היחיד שצריך לדבר עליו הוא הסתייגויות שהציגו כמה חברים.

חבר הכנסת אהוד רצאבי הציע לבטל את הסעיף, אבל הוא אינו כאן. האם להשאיר את ההסתייגות הזאת?
רוחמה אברהם
אבל הוא לא מודע להישגים של הוועדה, הוא מכיר רק את הנוסח הכחול.
היו"ר אמנון כהן
מכיוון שהוא לא נמצא כאן ולא מכבד את הוועדה, ההצעה שלו יורדת. זה יגיע למליאה.
אתי בנדלר
אני משתדלת לעשות, ככל הניתן, הבחנה בין הסתייגויות לדיבור לבין הסתייגויות מהותיות, ולהפנות את תשומת הלב להסתייגויות מהותיות בלבד. אין לי בעיה לכתוב הסתייגויות לצורך דיבור ככל שמבקשים. דא עקא, כאשר מבקשים לבטל סעיף אני לא יודעת אם מתכוונים לזה ברצינות או שזה רק לצורך דיבור.

יש הסתייגויות נוספות לצורך דיבור שלא אתייחס אליהן.

יש הסתייגות שנראית לי מהותית יותר, של חבר הכנסת אילן שלגי.
היו"ר אמנון כהן
היא תעלה כהסתייגות במליאה.
אתי בנדלר
נדמה לי שכל שאר ההסתייגויות הן לצורך דיבור.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד הסעיף? בבקשה ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 58 (תיקון פקודת התעבורה בענין תשלום עבור חניה) בפרק י"ג (שונות) בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004– 6
נגד – אין
נמנעים – אין
הסעיף נתקבל.
היו"ר אמנון כהן
הסעיף עבר פה אחד, בנוסח החדש שמונח בפני הוועדה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:40

קוד המקור של הנתונים