ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/03/2005

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תשלום רבעוני עבור שירותים בהשתתפות כספית עצמית), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים