ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/03/2005

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- פרק ה'1 נגישות

1
38
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20.3.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 388
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
שהתקיימה ביום ראשון, ט' באדר ב' התשס"ה - 20 במרס 2005 - בשעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק ה'1 נגישות:
א. סימן ז'
נגישות מקום ציבורי ושירות ציבורי - מוסדות להשכלה גבוהה.
ב. סימן ד'
שירות ציבורי והתוספת השנייה - שירותי תחבורה -
הכנה לקריאה שנייה ושלישית - המשך דיון - הצבעות
ג. סימן ג' מקום ציבורי - נגישות סעיף 19ח' -
הכנה לקריאה שנייה ושלישית - הצבעות
· הסרת חסמים להנגשה- היתרי בניה
· תיקונים שונים (השורות המודגשות בנוסח הצעת החוק)
· הסתייגויות ממשלה
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום - היו"ר
מוזמנים
עו"ד דן אורנשטיין, לשכה משפטית, משרד המשפטים
איה דביר, מתמחה, משרד המשפטים
איציק לביא, מהנדס תחבורה ציבורית, משרד התחבורה
יפתח ברמן, משרד האוצר
מיכל צוק, רפרנטית אגף התקציבים, משרד האוצר
יונתן רגב, רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר
אורי שוסטרמן, משרד האוצר
אדוארד וייס, לשכה משפטית, משרד הרווחה
רוני שכטר, יועץ משרד הרווחה לעניין אנשים עם מוגבלות
מרים כהן, מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים, משרד הרווחה
מיקל מימרן, מתמחה בלשכה המשפטית, משרד התמ"ת
דוד פילזר, מנהל אגף הנחיות תכנון, משרד הפנים
אבי פורטן, יועץ משפטי מחוז מרכז, משרד הפנים
נירה בר-אשר, משרד הפנים
שמאי אסיף, ראש מינהל התכנון, משרד הפנים
עו"ד דבי סולו, לשכה משפטית, משרד הפנים
ליאורה זיידמן, ממונה תחום תכנון מבנים, משרד השיכון
רפי גולדשמיט, אדריכל, משרד השיכון
מרב שביב, סמנכ"ל תקציבים, המועצה להשכלה גבוהה
עו"ד יעל טור-כספא, ע' מנכ"ל לעניינים משפטיים, המועצה להשכלה גבוהה
ד"ר דינה פלדמן, נציבת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
שמואל חיימוביץ, אדריכל, ממונה נגישות ארצי,
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד בלהה ברג, יועצת משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
הניה שוורץ, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אחיה קמארה, מנכ"ל עמותת "בקול", ארגון כבדי שמיעה
נסים מורביה, מטה מאבק הנכים
נעמי מורביה, מטה מאבק הנכים
ברוך מסאמי, מטה מאבק הנכים
יואב קריים, מטה מאבק הנכים
יהודה לשם, מטה מאבק הנכים
יעקב כהן, מטה מאבק הנכים
משה בסעד, ארגון נכי ישראל
שלמה נקווה, יו"ר נכי ישראל
חן בן-ציון, אגודת החרשים
סילביה טסלר-לזוביק, מנכ"לית "בזכות"
אורן גנור, "בזכות"
עו"ד נטע דגן, היועצת המשפטית, "בזכות"
עליזה סוויסה, עמותת נכים עכשיו
יהודה דורון, יו"ר ארגון הנכים הכללי
פרחיה בן-זקן, ארגון הנכים הכללי
שמעון בן-יאיר, דובר ארגון הנכים הכללי
משה טסטה, עמותת ידידי צמי"ד (צרכים מיוחדים)
שמוליק זמל, נשיא לשכת המסחר ירושלים
עו"ד תמי רווה, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
אברהם בירנבוים, ארגון הסוחרים
מרדכי וירשובסקי, ח"כ לשעבר
גורי זילכה, יועץ הוועדה
יועצת משפטית
עו"ד ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
נרשם על-ידי
הדס דויטש,
חבר המתרגמים בע"מ


הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק ה'1 נגישות:
א. סימן ז'
נגישות מקום ציבורי ושירות ציבורי - מוסדות להשכלה גבוהה.
היו"ר שאול יהלום
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אני משתף אתכם בחלק מהבעיות שלנו. זה כמו נר, כשהוא לקראת סופו, הלהבה קופצת. כך זה גם בדיונים שלנו עם הממשלה ועם האוצר. לקראת הסוף כולם חושבים עוד פעם. אנו נמצאים במצב של דיונים קשים מאוד, שאנו נצביע בסופו של דבר על החוק מחר ב-15:00. היום תהיה ישיבת סיכום ב-19:00, אני מציע לכל מטה הנכים ולאנשים עם מוגבלות - אם אנו נעמוד ביום שלישי בהבאת החוק בהסתייגויות רבות של הממשלה, האם אנו מסוגלים מהיום להקים מטה ולארגן שיהיה לנו רוב במליאה - זו השאלה שתצטרכו לתת לי תשובה ב-19:00. אם לא , נדחה את ההצבעה לשבוע הבא. אך בשבוע הבא יש בו גם תקציב המדינה, אז יכול להיות שהוא ייפול כבר ביום שלישי, ואז אנו דוחים את החוק מי יודע למתי. לכן אני מעדיף שההצבעה תהיה, וכך גם תוכנן עם מזכירות הכנסת, שהצבעת החוק תהיה ביום שלישי.

אנו מתחילים לצבור עכשיו את הסתייגויות הממשלה, ב-19:00 אסביר אותן. אני מצד אחד רוצה לעשות את זה עם הממשלה, אך ייתכן שיהיו כמה הסתייגויות שנצטרך להפיל במליאה. תחשבו בשעות הקרובות האם אנו מוכנים לעניין, כי אני לא רוצה להפסיד בהצבעה, ויכול להיות שהממשלה תבקש את הקואליציה, אז צריך לעבוד קשה.

אנו ניגשים לנושא ההשכלה הגבוהה, אני רוצה להבהיר את העניין בהקדמה; כשאנו מדברים עם אנשי משרד האוצר, אני לא יודע מה היתה התקלה בדיון בין אנשי משרד האוצר לבין אנשי ההשכלה הגבוהה, אנו מדברים עם אנשי האוצר, שהאוצר יתקצב באופן כללי את הוצאות ההנגשה של המוסדות להשכלה גבוהה. אנו מדברים עם האוצר שהחוק עולה למעלה מ-2 מיליארד, בתוך זה יש 250 מיליון של ההשכלה הגבוהה. אנו בנוסף פנינו להשכלה הגבוהה, אני מבין שהם הסכימו, את התחזוקה ואת החיבור האישי שאתה הגדרת כ-4-6 מיליון ש"ח, זה האוניברסיטאות מקבלות על עצמן. כמובן, אנו תובעים מכל ההשכלה שאינה ממלכתית, 8 האוניברסיטאות הפרטיות, עושות זאת על חשבונן. הן פרטיות, הן מתנהגות ככאלה, לכן גם הן גובות שכר לימוד כפול בדרך כלל, ואנו תובעים זאת מהן.

השאלה שעמדה בפנינו - לכמה שנים. הממשלה אומרת: אני נותנת את הסיכום ל-11 שנה. זה הישג שלי כלפי הממשלה מהבוקר, במקום 12 שנה. הם רצו לעשות הכל ב-12 שנה, והסכימו לעשות את כל ההנגשה ב-11 שנה. בדיון הקודם אמרנו שאנו מבקשים ממל"ג, מות"ת שלהם, ואני מאחל רפואה שלמה ליו"ר ות"ת פרופ' שלמה גרוסמן שעושה ניתוח קטן ולכן הוא לא יכול להיות פה אתנו היום, אמרנו: מאחר שגם ההשכלה הגבוהה ודאי יודעת כמה חשובה ההנגשה, שההשכלה הגבוהה תתרום מכיסה את ההלוואה. כלומר שהיא תבצע את ההנגשה בחומש הראשון הבא עלינו לטובה, שזה בעוד ארבע שנים, אם איני טועה. כלומר ההנגשה תהיה תוך 9 שנים. גם אם האוצר ייתן את הכסף, ויש לו ויכוחים, זה כסף פיתוח, ייתן את הכסף בשתי תוכניות חומש שמתחילות שתיהן עוד 4 שנים, הרי ההשכלה הגבוהה תקבל על עצמה לדחות פרויקטים אחרים ולקיים את הכל ב-5 השנים האלה. זו היתה בקשתנו, הנחיתנו או החלטנו – זה נראה בסוף.

אסביר את ההבדל; ענף החינוך אצלנו הוא הכי חשוב. נכון שבסוגריים יש גם ענף בריאות, אך גם הורים יודעים שילדיהם זה הדבר הכי חשוב. ולפעמים ההנגשה, אם סטודנט בגלל הנגשה לא מתאימה לא יוכל ללמוד בחוג באוניברסיטה או יידחה בשנה שנתיים, הוא נפל מהעסק – הוא ילך לעבודה או לא לעבודה, יהיה מתוסכל, אינני יודע מה יהיה בעתידו. לכן חשוב לנו שההנגשה תהיה זמינה. לכן כשאנו אומרים 9 שנים, זה בסדר, אנו יודעים שחלק כבר מונגש היום, ורק הסוף יהיה 9 שנים. אך בנושא החינוך לעשות כזה הפרש גדול זה לא נראה לנו.
את שואלת
למה בחינוך אתה מסכים? אסביר לך, מה הסיכום שהגענו, שאני רואה אותו כהישג יוצא מן הכלל למרות הבעייתיות, מה הסיכום שסיכמנו עם האוצר. הסיכום הוא עד הוק, שאומר שאם עכשיו ילד או הורה, זה גם הישג - בהתחלה האוצר אמר: רק תלמיד. תלמיד או הורה מגיע לגן ילדים או בית ספר. אנחנו מנגישים את בית הספר מיידית. כלומר לא יהיה מצב שילד לא יונגש. מאחר שאנו רואים תלמיד בהשכלה גבוהה בדרך כלל בממוצע בבתי ספר בחינוך רגיל יהיה ילד בבית ספר, ולא בכל בית ספר. בהשכלה גבוהה בגלל שהמספר קטן, שמספר המוגבלים גדול, ושהמוגבלים מטבעם, בגלל בעיות פיזיות, פונים יותר להשכלה גבוהה מאשר לעבודה פיזית, כלומר זה אצלם מפלט להשתמש בראשם, שזה בדרך כלל 100%. לכן הריכוז באופן יחסי הוא גבוה. אני שלמדתי באוניברסיטה, אני זוכר עשרות אנשים מוגבלים. כלומר מה שאני יכול לעשות בבית ספר איני יכול לעשות בהשכלה גבוהה. לכן בהשכלה גבוהה ביקשנו שתלוו לנגישות את הפיתוח לשתי תוכניות החומש, והכל ייפתר בתוכנית חומש אחת, שאפשר להתכונן אליה, אחרי גמר תוכנית החומש הזו.
מרב שביב
בעקבות הישיבה הקודמת והפנייה שלך קיימנו דיונים עם משרד האוצר בניסיון להגיע להבנות בנוגע לאופן מימון החוק והתקופה שבה הוא ימומן והתחולה שלו. מכיוון שלא הגענו להסדר או הסכמה לגבי תוספות התקציב למימון החוק, קשה לנו לדבר על אופן הפריסה שלו, על מועד התחולה ועל אפשרות המוסדות להשכלה גבוהה להתמודד אתו בצורה כזו או אחרת ממקורותיהם. לכן באשר לתקופה שבה החוק יחייב את המוסדות להשכלה גבוהה להנגיש את המוסדות באופן סביר, אנו עדיין מבקשים שהאוצר יתחייב להגיע אתנו להסדר. כשאנו מדברים על הסדר אנו לא מדברים על מלוא תוספת התקציב, אנו מוכנים להתפשר, אנו מוכנים להעמיד ממקורותינו, מקורות ות"ת, תקציבים לטובת העניין, אך אנו עדיין עומדים על כך שמשרד האוצר במסגרת הדיונים שלו אתנו על תקציבי החומש של מערכת ההשכלה הגבוהה ייתן התייחסות גם לזה, התייחסות נפרדת שתגיד מה משרד האוצר יקצה לטובת העניין.

לגבי התקופה הנוכחית ממועד תחילת החוק ועד תחילת החומש הבא, דהיינו 2006-2008, אם הבנתי נכון, בתקופה זו יהיה לנו קשה מאוד. בחנו שוב את הנושא. ות"ת הקצתה כבר את כל תקציבי הפיתוח שלה למערכת ההשכלה הגבוהה לכל החומש הקרוב, כלומר יש לנו קושי רב לעשות עכשיו שינויים בתקציב החומש שלנו ולשנות את התמיכה לטובת החוק. לכן אנו מבקשים שתחילת היישום תידחה בשנתיים, אך נהיה מוכנים לקצר את מועד סיום החוק, כך שההנגשה תהיה קצרה יותר - לא ב-11 שנה אלא ב-9 שנים, אך מספטמבר או אוקטובר 2008, דהיינו מתחילת החומש הבא, אז נוכל להיות גמישים יותר ולהקצות תקציבים לנושא.
היו"ר שאול יהלום
אורי, איך אתה רואה את העניין?
אורי שוסטרמן
בניסוח החוק אני לא צריך מבחינת פריסה- -
היו"ר שאול יהלום
אם נקבע שנקודת הסיום היא 2013 זה סביר מבחינתך?
אורי שוסטרמן
2014 זה מה שדיברנו.
היו"ר שאול יהלום
אנו לא הולכים בכוח. המל"ג והות"ת הם צריכים לדעת שאתם אחריהם.
אורי שוסטרמן
אני לא אומר באיזה שיעור. תקציבי הפיתוח – צריך להכיר את המערכת להשכלה גבוהה. זה לא כמו כל מערכת מתוקצבת אחרת. תקציבי הפיתוח שמועברים מהמדינה – זה משתנה, אך הם שיעור לא גבוה, אפילו לא מרבית הפיתוח בעמותות להשכלה גבוהה מגיעים מהמדינה, אלא זה תרומות ומקורות אחרים שהמוסדות או ות"ת משיגים. זה נתון לדיון בין שני הגופים האלה. העלות הכוללת ידועה.
היו"ר שאול יהלום
ואתם מודעים לה.
אורי שוסטרמן
כן.
מרב שביב
עדיין יש הבדל בין תקציבי הפיתוח שלנו לנושא של נגישות. תקציבי הפיתוח זה בנייה חדשה, ולזה אפשר להשיג תרומות, אך ברגע שיש חוק שמדובר בנגישות, שלא תמיד אפשר להשיג לה תרומות, אי אפשר להתבסס על תרומות.
היו"ר שאול יהלום
אני מצהיר כאן שבכל דיוניי עם אנשי אגף התקציבים לקראת החוק הזה ברור שהם אומרים: עלות החוק היא כך וכך, אך בתוך עלות החוק יש תקצוב של המועצה להשכלה גבוהה כפי שנעשה בצורה ממלכתית על ידי מר זלכה.

עכשיו אנו אומרים במפורש, בדיונים ביניכם לאוצר מדובר על הפריסה, ואת אומרת שתהיי מוכנה להגדיל. נניח שהאוצר מבין שהוא צריך להקציב לזה 250 מיליון ש"ח. אני שואל אתכם; אם האוצר נותן את הכסף הזה בשתי תוכניות חומש, האם אתם מוכנים בגלגול הכספים להקדים את זה לתוכנית החומש האחת?
מרב שביב
אם האוצר מתחייב על הסכומים, כלומר נותן לנו הרשאה להתחייב ואומר לנו: אתם תממנו את זה כרגע בכסף ואני אתן לכם את ההחזר בחומש הבא, נהיה מוכנים לעשות זאת. כל זה כפוף למימון שאנו מקבלים מהחשב הכללי, ליתרות שיש לנו ממנו.
גורי זילכה
את יכולה לגלגל את זה למוסדות.
מרב שביב
כל זה אם אני יודעת מה האוצר ייתן לי בחומש הבא עבור אותה הנגשה. אך אני היום לא יכולה את תקציבי הפיתוח לשנות, לעשות הקצאה שונה. כבר חילקתי. מימונית אני יכולה, ובלבד שהאוצר נותן לי היום הרשאה להתחייב.
גורי זילכה
בהנחה שהתקציב שהממשלה מקצה לזה כולל תקציב להשכלה גבוהה. מה שנשאר בוויכוח זה רק עניין הפריסה, נכון?
מרב שביב
שייתנו הרשאה להתחייב בלי כסף, אנו נממן את זה.
היו"ר שאול יהלום
אני חוזר; אתם תהיו לקראת הדיונים בחומש הבא, אם האוצר יגיד לך: אני לשני החומשים הבאים מתקצב אותך - כך הוא אמר לי- -
מרב שביב
הוא לא אמר לנו.
היו"ר שאול יהלום
נשמע אותו. אני בשני החומשים מתקצב אותך ב-250 ש"ח, אולי בסוף תגיעו למסקנה שזה 238, זה בערך המחקר היה. הוא אומר: אני יכול לתקצב אותך בשני חומשים בצורה מסודרת. את אומרת: אם הוא אומר לי את זה בשני חומשים, אני מוכנה להתחייב בחומש.
מרב שביב
כן.
אורי שוסטרמן
הסיכום התקציבי בין גוף מתוקצב למשרד האוצר לא צריך להיות חלק מהשיקולים או חלק מהחקיקה. אנו נבוא אתם בדברים כמו שאנו באים אתם בעוד עשרות נושאים כל שנה, כל חומש, ונראה איך אנו מסתדרים. יהיה תקצוב, אני לא אומר שהוא יהיה תקצוב מלא. בגלל שזה תקציב פיתוח, כמו שלמשל ההנגשה הקיימת במוסדות להשכלה גבוהה נעשה בלי תוספת מיוחדת של משרד האוצר, פעם זה של המוסדות, פעם זה תקציב של ות"ת. בעתיד תהיה תוספת, אני לא רוצה לומר שזה יהיה 100%, 50% או 70%.
היו"ר שאול יהלום
אתה לא יכול לאחוז את החבל בשתי קצותיו. כשאתה מבקש ממני פריסה ל-11 או ל-13 שנה, אתה אומר: החוק עולה למעלה מ-2 מיליארד ש"ח, כאשר בזה יש 250 מיליון של השכלה גבוהה.
אורי שוסטרמן
יכול להיות שחלק מזה יהיה למשל סדר עדיפויות בתקציב פיתוח של ות"ת, אני סתם אומר- -
היו"ר שאול יהלום
זה חלק מהפריסה, אתה צריך לומר להם.
אורי שוסטרמן
לא רק עניין של פריסה, גם אם יגידו: אנו עושים סדר עדיפות, בונים קצת פחות, לא רק עניין של פריסה, ומנגישים קצת יותר, למשל. אני לא חושב שצריך להיכנס לרזולוציה הזו פה.
מרב שביב
ברור שמשרד האוצר, כיוון שאנו לא יכולים היום להגיע אתו להסדר על תוכנית החומש הבאה ושאחריה, כל סיכום שנגיע בנושא הנגישות, גם מאיים עלינו על תקציבי הפיתוח של המוסדות. להיות מובטחים מכל הכיוונים בטח שאנו לא יכולים, אבל לפחות- -
היו"ר שאול יהלום
מבחינת החוק אנו לא קובעים שנת התחלה, הם אומרים שיש להם בעיה עם השנתיים הבאות, אך קובעים שהנגשה מלאה במוסדות להשכלה גבוהה צריכה להסתיים ב-2014.
בלהה ברג
אני מציעה לאור בקשתם לדחות את שנת ההתחלה, כן לכתוב במפורש מהי שנת ההתחלה, ולפרוס את זה משנת ההתחלה עד הסוף. אם אנחנו לא כותבים היום שנת התחלה אז אין החלה הדרגתית ואי אפשר לאכוף את עיקרון ההחלה ההדרגתית.
היו"ר שאול יהלום
בסדר.
ג'ודי וסרמן
מתי מתחילה תוכנית החומש הבאה?
מרב שביב
אוקטובר 2008.
גורי זילכה
מה עוד שהמוסדות להשכלה גבוהה לא מתחילים מאפס, יש להם הנגשה די סבירה. הסקר מראה שההנגשה היא מאוד סבירה.
מרב שביב
גם יש הוראות עד תקופת הביניים.

כל עוד המקורות לא מובטחים, אנו מבקשים פריסה כמה שיותר רחבה.
היו"ר שאול יהלום
אני ביקשתי חומש, אז הוספנו לכם חומש ועוד שנה. ארבע שנים תצטרכו להלוות.
מרב שביב
אך אין לנו שום הבטחה לתוספת המקורות.
היו"ר שאול יהלום
האוצר מכיר בעניין, אלא שהוא אומר: זה במו"מ, ייתכן שתהיה שנה שלא תבנו בניין בכלל. אני גם מצהיר, וגם אורי שוסטרמן מצהיר, שהאוצר מודע לחוב שלו כלפי האוניברסיטאות למימון. האם זה נכון?
אורי שוסטרמן
לאו דווקא ימומן במלואו, כמו שלמשל כל ההנגשה עד כה נעשתה בלי תוספת חיצונית. זה לא שייך לחקיקה ולשולחן הזה. זה דיונים תקציביים שקורים פעם בחומש ופעם בשנה. אני מאמין שנגיע לעמק השווה.
היו"ר שאול יהלום
המחויבות שלכם קיימת?
אורי שוסטרמן
כן.
מרב שביב
אני מבקשת בכל זאת, אם נצטרך להתבסס על מקורות ות"ת ובהינתן הקצאת המערכת להשכלה גבוהה והמקורות הקיימים במוסדות, אנו מבקשים בכל זאת שהפריסה תהיה יותר משש שנים, כדי שנוכל באופן מלא לקיים את ההנגשה בלי שאנו נצטרך להפנות תקציבים רגילים של המוסדות להשכלה גבוהה לצורך העניין.
יעל טור-כספא
גם כל המוסדות נמצאים בגירעונות אדירים ועל סף פשיטות רגל.
היו"ר שאול יהלום
את מקבלת למעשה שש שנים שמתחילות ב-2008. בעצמך את יודעת שחלק מהעניין עשיתם גם בלי תקציבים.
מרב שביב
זה היה עם כספי המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר שאול יהלום
לא סוגרים לך את המוסד לביטוח לאומי. אנו לא זזים מ-2014. אני חושב שזה סביר ביותר.

האם יש עוד נושאים שקשורים להשכלה הגבוהה?
יעל טור-כספא
יש לנו מספר הערות; סעיף 19כז, אנו מבקשים שבמקום "מוסד להשכלה גבוהה" יבוא: "מוסד".
ג'ודי וסרמן
את רוצה שההגדרה תיקרא מוסד?
יעל טור-כספא
כן. כך זה גם בחוק ההלוואות שכר לימוד, מאחר שהשלוחות מחו"ל לא נקראות מוסדות להשכלה גבוהה, ישראליים, והם כן נכללים בחוק הזה, גם בחוק ההלוואות לשכר לימוד זה מוגדר "מוסד" במקום "מוסד להשכלה גבוהה".
ג'ודי וסרמן
החוק דן בכל כך הרבה גופים ומוסדות, ולפי הצעתך, יהיה מאוד קשה לעקוב. גם כך מאוד קשה להתמצא בחוק.
יעל טור-כספא
אז תגדירי "מוסד להשכלה".
ג'ודי וסרמן
זה גם בית ספר.
יעל טור-כספא
אז תגדירי מה זה מוסד להשכלה גבוהה ותכתבי שזה יחול גם על שלוחות מחו"ל. הבעיה היא שזה מוביל אחר כך לטענות נוספות של שלוחות מחו"ל לגבי זכאויות של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה, ישראליים- -
היו"ר שאול יהלום
מה עוד?
יעל טור-כספא
סעיף 19כט, במקום המלים: לסוגים, יהיה: לסוגי מוסדות. אני חושבת שזו היתה הכוונה. ובמקום: שירותי חינוך, יבוא: שירותי השכלה, כמו ב-19כח.
ג'ודי וסרמן
בסדר.
יעל טור-כספא
תחילה - מתקנים את זה ל-2008.

לגבי החלה הדרגתית, אנו רוצים שהפריסה תהיה כפופה להקצאת תקציבים בנושא, במקום פריסה שווה, שהשר יוכל בצו לקבוע בין היתר שזה יהיה כפוף להקצאת המשאבים לנושא.
היו"ר שאול יהלום
לא כותבים דבר כזה. אם את לא רוצה שווה, זה אומר או להקדים, אך לא לאחר. שלא חמש שנים לא תעשי כלום, ובשנה האחרונה תעשי הכל.
יעל טור-כספא
זה יהיה סביר, אך אם לא נקבל שום כספים עבור זה בשנים הראשונות- -
היו"ר שאול יהלום
אך הסיכום שכן תקבלו. מה תעזור לך השנה האחרונה? לא תקבלי – לא תקבלי.
יעל טור-כספא
אנו לא קיבלנו פה שום התחייבות או הצהרה של האוצר שבפועל- -
היו"ר שאול יהלום
החוק הוא חוק.
יעל טור-כספא
אך הוא לא מדבר על המימון.
היו"ר שאול יהלום
החובה היא חובה בחוק.
מרב שביב
כיוון שחלק מהמקורות יהיו של ות"ת, חלק מהמקורות יהיו כנראה של המוסדות, השאלה היא אם אפשר להתחשב בזה, האם זה מחייב שהפריסה תהיה שווה בשווה, או אפשר להתחשב גם כשהשר קובע את הפריסה בתקנות, שהוא יתחשב גם בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה במקורות שקיימים לנושא.
היו"ר שאול יהלום
אם זה לא יהיה שווה, זה לא יהיה, כי זה לא סביר שלא יהיה לך כסף בשנה הראשונה, השנייה והשלישית, ופתאום יבואו המון כספים.
מרב שביב
המועצה להשכלה גבוהה לא תמיד חותמת את ההסכמים בדיוק לפני החומש. יכול להיות שעד שנחתום על תקציבי החומש ייקח שנה, כמו שקרה בתקציב החומש הנוכחי.
היו"ר שאול יהלום
החובה על המוסדות שיהיו מונגשים. לפעמים יצטרכו לעשות זאת מתקציבם.
יעל טור-כספא
אנו חוזרים על הערתנו לגבי זה שאנו סבורים שזה צריך להיות כפוף לנטל כבד מדי. הבנו שזו הערה של משרד המשפטים, הערה ראויה שצריכה להיקבע.
היו"ר שאול יהלום
מה זה אצלך נטל כבד מדי?
יעל טור-כספא
שאם אוניברסיטת תל אביב נמצאת על סף גירעון, היא לא צריכה היום להנגיש את כל הספרייה שלה או את כל המעבדה, אלא היא יכולה להנגיש את הדברים שמחויבים ונדרשים. היא יכולה לבחור את דרך ההנגשה שעולה פחות, למרות שאולי בסבירות זה לאו דווקא יפורש כך.
היו"ר שאול יהלום
איזו אוניברסיטה?
יעל טור-כספא
נתתי את אוניברסיטת תל אביב כדוגמה.
היו"ר שאול יהלום
למה לא מורידים את המשכורת של הנשיא מ-64,000 ש"ח? הנשיא יכול לקבל כמו ח"כ - 30,000 ש"ח. מה הוא צריך 64,000 ש"ח?
יעל טור-כספא
אני ממש לא נכנסת לשכר כזה או אחר שפורסם.
היו"ר שאול יהלום
אני מוכן להוסיף שאם יש חוסר היתכנות הנדסית, יקבלו פטור מנציבת השוויון.
דן אורנשטיין
יש עוד משהו שנקבע בהקשרים אחרים כאפשרות של פטור; בכל הגופים, ויגידו אנשי המל"ג אם זה רלוונטי, אך אתרי ארכיאולוגיה, אתרים היסטוריים, כשאני חושב על זה, אני חושב יותר על המוסדות בחו"ל, שיש להם יותר שיקולים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
קריאה
אך החוק חל בארץ, לא?
יעל טור-כספא
מבנים לשימור.
גורי זילכה
מבנים לשימור זה משהו אחר, אבל כמה כאלה יש?
היו"ר שאול יהלום
תוסיפי: מבנים היסטוריים לשימור.
נטע דגן
עם הקשר הסיבתי של פגיעה בערכי.
יעל טור-כספא
לא ברור לנו מה אמור להיות בתקופת הביניים. לא כתוב שם שההנגשה תהיה סבירה, וגם שם אין הפטור של נטל כבד מדי, שזה בכלל נראה לי בלתי סביר. יו"ר הוועדה עצמו אמר שאין שום היגיון במוסדות להשכלה גבוהה לקבוע הנגשה עד הוק, כי למעשה יצטרכו להנגיש את כל המוסד.
היו"ר שאול יהלום
אז מה הפתרון? אולי הקורסים יהיו בבניין, אולי יבואו לקראתו בהעברת קורסים.
יעל טור-כספא
אולי צריכות להיות התאמות סבירות, כאן לפחות צריך להיות נטל כבד מדי, לפחות בתקופת הביניים. יש כאן עלויות לא סבירות על התקופה.
היו"ר שאול יהלום
יהיו הסדרי נגישות סבירים בתקופת הביניים ויש רשות לאוניברסיטה להציג בפני נציב השוויון טענה על נטל גדול מדי בתקופת הביניים, עד 2008.

עוד מישהו רוצה להעיר?
שמואל חיימוביץ
פרק על השכלה גבוהה – פירוט גדול מאוד לגבי נושאי הנגישות, מהם האלמנטים בנגישות. אנו חושבים שדבר כזה ראוי שיהיה בתוספת לגבי כל נושא הנגישות, מה פירוש הדבר נגישות, ולא שזה יצטמצם להגדרה בפרק מסוים. כמובן, זה לא כולל את כל מה שהיינו רוצים לראות.
דן אורנשטיין
זה נלקח מסקירה בהקשר של מוסדות להשכלה גבוהה, כאשר המסגרת שנקבעה בכל החוק היא די מחייבת גם כשהיא לא יורדת לפרטים, כי היא מחייבת נגישות לכלל האנשים עם מוגבלויות והיא גם כוללת אמצעי עזר ושירותי עזר. זה מההגדרות הכי מקיפות שאני מכיר בחקיקה בסעיף 19א. אני חושב שלפעמים המוסיף גורע.
היו"ר שאול יהלום
כל המשפטנים טוענים שהפירוט עלול לגרוע, נוריד את הפירוט.
שמואל חיימוביץ
יש מקום לתוספת שבה ייאמר- -
דן אורנשטיין
תקנות לאישור הוועדה- -
שמואל חיימוביץ
כתבנו רשימה שלמה של מבני ציבור. כשנבוא להתווכח מהי נגישות, יגידו לנו: לא כתוב.
דן אורנשטיין
יש הגדרה בחוק לגבי אנשים עם מוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
אם את אומרת שנוריד, נוריד.

בעמ' 15 למטה, הם אומרים שמספיק לכתוב את (ב) בלי (1)-(6). (1)-(6) זה רשימה שיכולה בסוף להגיד: רק זה.
ג'ודי וסרמן
יש אלמנט נוסף שנשאר בצריך עיון ולא נדון, והם אותם מקומות להשכלה על תיכוניים מקצועיים, טכניים, תורניים או דתיים אחרים. אם הכוונה למוסדות גם מהסוג הזה, צריך למנות אותם בהגדרה של מוסד להשכלה גבוהה.
יעל טור-כספא
זה לא מוסד להשכלה גבוהה.
ג'ודי וסרמן
לא בהגדרה של חוקי החינוך, אבל זה מקום שנותנים השכלה מעבר להשכלה תיכונית.
יעל טור-כספא
אז אל תקראו לזה השכלה גבוהה.
גורי זילכה
אם אתה רוצה הגדרה, זה מוסדות על תיכוניים לא אקדמיים.
היו"ר שאול יהלום
בהזדמנות זו אני רוצה לומר שהמוסדות הפרטיים האוניברסיטאיים הוזמנו, כבר פעם שנייה שהם לא מגיעים - המכללות הפרטיות.
מרב שביב
לפרוטוקול; אנו מסתייגים מהתקופה שנקבעה לנו עד 2014, דיברנו על שתי תוכניות חומש, אז אם אפשר עוד קצת להאריך את זה.
היו"ר שאול יהלום
תוכנית חומש אחת.
מרב שביב
עכשיו זה תוכנית חומש אחת.
היו"ר שאול יהלום
זה עוד שנה. לא היינו מדברים אתכם בכלל על שתי תוכניות חומש.
מרב שביב
האוצר לא מוכן להתחייב.
גורי זילכה
מרב, קיבלת עכשיו מיו"ר הוועדה שנתיים. נשאר שבע, אז הוויכוח הוא בין שש לשבע.
יעל טור-כספא
אנו מדברים על שני החומשים אחרי החומש הנוכחי.
היו"ר שאול יהלום
הוספנו לכם עוד שנה, חרגנו שנה לחומש הבא.
ג'ודי וסרמן
לעניין המקומות המקצועיים הטכניים והתורניים, זה יתווסף לסוגי המוסדות העל תיכוניים. לא נשתמש במושג "השכלה גבוהה", אלא "השכלה על תיכונית" או "מבוגרים"- -
היו"ר שאול יהלום
את רואה את זה כמו פרטי?
ג'ודי וסרמן
אנו לא מדברים על המימון אלא על חובת הנגישות.
דן אורנשטיין
בקשר למוסדות להשכלה גבוהה אדוני קבע שתהיה אפשרות לטעון נטל כבד מדי עד 2008. אם מדברים על מוסדות לא מתוקצבים מאת המדינה, הם נכנסים לקטגוריה אחרת, וכל הפרק הזה יכול לחול, אבל צריך לתת להם את האפשרות לטעון את הפטור של נטל כבד מדי.
היו"ר שאול יהלום
נטל כבד מדי באישור הנציבות.

סיימנו השכלה גבוהה, חמש דקות הפסקה, אני מודה בייחוד למר גורי שהיה לנו יועץ טוב, ועוד חמש דקות אנו פותחים בנושא התחבורה.
ב. סימן ד'
שירות ציבורי והתוספת השנייה - שירותי תחבורה הכנה לקריאה שנייה ושלישית - המשך דיון - הצבעות
היו"ר שאול יהלום
אנו לקראת שלבי סיומו של פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. זה חוק מהפכני, שכשיחוקק, תתחיל במדינת ישראל מהפכת נגישות. אמנם היא תיקח מספר שנים, ונפרוס אותה על פי תוכנית על משך מספר שנים, אך בסיום התקופה רוב מדינת ישראל, ודאי השירותים הציבוריים, הממלכתיים ורוב השירותים הפרטיים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות – הן בצד הפיזי, אנשים שרתוקים לכסא גלגלים או בצורה פיזית אחרת, והן בצד החושי, אנשים שהם עיוורים, כבדי ראייה, או חירשים, כבדי שמיעה.

אנו שנתיים עובדים על הפרק הזה, זה פרק מאוד מורכב, ששים עמודים, ואנו מקווים שאכן הוא יתקבל בכנסת בעוד 48 שעות בהסכמת הממשלה. אם כך יהיה, הרי שזוהי הדרך הנכונה להתחיל בתוכנית.

אנו ניגשים לעניין התחבורה. פה זה רק הקראת הנוסח וקבלת ההסכמה. סיכמנו כאן בנוכחות שר התחבורה על שלושה דברים שכאן מנוסחים, ואנו עם משרד המשפטים סיכמנו שהדברים עוברים מוועדת החוקה לוועדת העבודה והרווחה, זה נושא רביעי.

הנושא החמישי הוא בשורה טובה; בסוף הישיבה האיר את אוזננו מר קמארה, והוא אמר: עד שאתם לא מוכנים וטוענים שיש בעיות בעולם עם התחבורה הבין עירונית משום שהבעיה לתחבורה הבין עירונית היא גובה האוטובוסים מצד אחד, שמאחר שהם נוסעים מהר הם לא יכולים להיות נמוכים, והורדת מושבים שזה מוריד את הכנסותיהם מהצד השני, ואתם לא מוכנים, ויש לנו ויכוח שלא סיימנו, זה נכון, לגבי אנשים שהם בבעיות פיזיות. אך אדם עיוור או כבד ראייה, חירש או כבד שמיעה, נוסע בתחבורה בין עירונית. באוטובוסים האלה אנו מבקשים שתתחיל הנגשה לטובת ההנגשה החושית. פניתי לסמנכ"ל בכיר למינהל, מר אלכס לנגר, והוא הסכים אתי שיהיה תקנות כאלה בהמשך.

הנוסח כזה; אני בעמ' 2. קורא סעיף (2)(ג1)(1). כלומר השר יעשה הנחה, היא יכולה להיות דיפרנציאלית, יכול להיות שיש מונית שמונגשת יותר או פחות, יש מונית שיכולה שני אנשים, אדם אחד, אך ההנגשה הזו תהיה כדאית כאשר השר יוריד אגרה ממוניות אלה. אני מקווה שדרך זו תביא לכך שתהיה עדיפות כלכלית לאנשים ללכת בכיוון זה.

הדבר השני שייעשה הוא בסעיף הבא. קורא סעיף (2)(ג1)(2). כלומר אמרנו שאנו רוצים שעד שמנגישים, אמר השר שהמשרד יאמר שהוא יטיל חובה על קואופרטיבים לתחבורה לעשות אוטובוסים למשל לטיול. נניח חברת אגד, יהיו לה ארבעה אוטובוסים שהיא יכולה להנגישם לאנשים עם מוגבלות, אך היא לא תוכל לקחת מחיר גבוה יותר. אם בית ספר למשל ירצה אוטובוס ליום שלם, אם בית ספר ללא תנאים מקבל אותו באלף ש"ח, גם אותה חברה פרטית או ציבורית לא תדרוש יותר כסף, והכסף יהיה מו"מ בין המשרד לחברה.

קורא סעיף (2)(ג1)(3). זה מה שסיכמתי עם מר אלכס לנגר.
ג'ודי וסרמן
בעמ' 10 יש הנושא של השכרת רכב.
היו"ר שאול יהלום
קורא סעיף 19יב (ג1). אמרנו שמצד אחד יש אדם עם מוגבלות, נניח רתוק לכסא גלגלים שיכול לשכור רכב, ולפעמים אדם עם כסא גלגלים נוסע ואשתו או בנו או אביו הוא זה שנוהג. שני הדברים האלה כתובים על ידי תקנה שלמי שיש לו 100 כלי רכב, יהיו לו לפחות שני כלי רכב. השר הבטיח ארבעה לכל חברה כזו. הם אמרו שרוב החברות זה מעל 100.

האם יש הערות?
איציק לביא
בעמ' 2, סעיף (ג) למעלה; אנו רוצה להסב את תשומת לבכם, שבהגדרה של תחבורה ציבורית, השכרת רכב זה לא תחבורה ציבורית. כשמדברים על תחבורה ציבורית, אני יכול לדבר על מוניות, הסעות מיוחדות, דברים מהסוג הזה. רכב להשכרה, בין אם זה רכב פרטי או רכבים גדולים, למשל חברות גדולות שמסיעות למפעלים, לבתי ספר וכו', זה לא תחבורה ציבורית, וחייבים לעשות את ההבחנה בין הדברים האלה. זה לא אותו דבר.
היו"ר שאול יהלום
בסדר.
ג'ודי וסרמן
אז בפסקה (2) את האוטובוסים אתה רוצה להעביר לפרק של שירות ציבורי ולא בפרק ה'?
איציק לביא
כן.

יש סעיף (1) שמדבר בעניין שיעורי הנחה למוניות. בעצם אנו צריכים לדבר, שיפעיל מונית המותאמת להסעה של אנשים, ולא "לצורכיהם". המונית יודעת להסיע אנשים, לא לספק שום צורך אחר של אדם עם מוגבלות.
ג'ודי וסרמן
בסדר.
איציק לביא
לגבי הטלת חובה בדבר התאמת אוטובוסים; יש פה קצת בעיה עם הניסוח הזה. הכוונה היא שאנו מדברים על שירותים משלימים, והשר דיבר על זה בדיון – אני מדבר על (2) - ההתייחסות היתה לגבי שירותים משלימים בכלי רכב מותאמים שהם לא התחבורה הציבורית העירונית. זה עלה בקונטקסט של התחבורה הבין עירונית, שאי אפשר להפעילה במתכונת המבוקשת, ואז אנו מדברים על קומבינציה חליפית. יכול לבוא כאן בחשבון ניסוח במקום הניסוח הזה- -
היו"ר שאול יהלום
תראה את ההמשך: מי שעיסוקו.
איציק לביא
יש כאן בעיה גם לגבי המחיר. בחוק השוויון כל ההתעסקות בפרמטרים ספציפיים אופרטיביים – החוק לא נוגע בהם, הוא השאיר אותם לתקנות. לטעמי ולהבנתי, גם עניין המחיר הוא פרמטר תפעולי, כמו באיזה מתכונת תפעולית וכו'. מקומו של מחיר לא בחוק כאן, אלא בפירוט בתקנות שיבוא בהמשך. כולנו ערים לכוונת הרצון הטוב, והערת על זה בישיבה הקודמת, הכוונה של כולם שהמחיר יהיה בגבולות הסביר ולא מחיר מוגזם.
קריאה
מה זה סביר?
איציק לביא
אני לא יודע. אנו מדברים בעצם על סחורה שמוכרים אותה. כל עוד לא נקבעו הפרמטרים של המוצר הזה, ויש כאן כל מיני וריאציות, איך אני יכול לקבוע את המחיר? ואיך אני יכול לקבוע שהמחיר זהה כמו נניח אוטובוסים, שהם נגישים? מה גם, ששירותי תחבורה ציבורית בישראל מסובסדים. אנו פה מדברים על קומבינציות אפשריות כגון הטלת חובה על חברות תחבורה ציבורית. זה מתכונת בתוך החבילה הגדולה שהם מבצעים. נכון להיות אגד ודן הם גופים מסובסדים, אז במסגרת ההתחשבנות אתם, נניח שהם ירכשו ויפעילו מספר מסוים של רכבים מותאמים, זה נכנס למסכת הכוללנית של ההתחשבנות בינם לממשלה.

גוף אחר שהוא באופן פרטי זה גוף לא מסובסד. כל הסכמה של ההתחשבנות אתו היא דבר אחר לגמרי. לכן על פי מידת ההיגיון כל נושא המחיר גם בגלל הלוגיקה של החקיקה עד כה וגם בגלל האספקטים הפרטניים האלה, והשר לא אמר מלה וחצי מלה על מחיר- -
היו"ר שאול יהלום
הוא אמר: אני נמצא אתם בקשר ואני מסבסד, אז אנו נבוא אתם בדברים, שזה יהיה באותו מחיר. זה יכול להיות גם על מחיר פי מאה.
איציק לביא
מבחינת סימטרייה עם החקיקה של החוק בכלל, דיברנו על תחבורה עירונית, ספנות, רכבת, שם לא נאמר דבר וחצי דבר על המחיר. כל הסוגיות שהם פרמטרים תפעוליים הם בחבילה שצריכה להיכנס לפרטים שבתקנות, ועל זה היד עדיין נטויה.

אני כאן מדגיש; שתעריף ההסעה הזו יהיה הנמוך האפשרי. עוד לא נכנסנו לחשבונות של עלויות הרכב והתפעול, עוד לא נכנסנו להמון שאלות. למשל, נניח שהשירות הזה מתבצע לא באוטובוס גדול של 50 מקומות, שאם אני מוריד מקומות, אני יכול להגיע גם עד הורדה של שמונה מקומות, נניח שאני מבצע את השירות הזה ברכב של 23 מקומות ואני קובע לפי רצון כולנו, להסיע שני אנשים. אני כמעט מרוקן את האוטובוס. אני מדבר על לפחות שמונה מקומות שהורדתי. מי משלם את זה? כלומר יש פה סוגיות כל כך ספציפיות, עד שאנו לא נכנסים לעובי הקורה ובוחנים אחד לאחד, מוקדם מדי להכניס את סוגיית המחיר בפסקה הזו.
היו"ר שאול יהלום
השר ישב פה ואמר במפורש שהוא לוקח על עצמו לבוא במו"מ עם החברות. שאלנו אותו: זה יעלה יותר? הוא אמר: לא, אותו מחיר. אם המחיר יותר גבוה, זו לא חכמה. אנו לא רוצים להקשות על אנשים עם מוגבלות. כל מה שאנו רוצים זה לאפשר להם שוויון, כלומר שנניח אם יש לי טיול ובית ספר בר אילן שוכרים אוטובוס, ואומרים לו: יומיים לגליל יעלה לך 2,000 ש"ח, אנו מבקשים שאם יבוא אותו שוכר ויגיד: אני רוצה את שני האוטובוסים המונגשים שלכם, הם יגידו לו: זה עולה אלפיים ש"ח. אם יגידו: בגלל שהשקענו כאן המון כסף, ואם אני שם את האוטובוס הזה בציבורי לא כולם עולים עליו, יש מחסור במקומות ישיבה כי פירקתי, אני אומר: לא, השר לא מרשה שיעלו במחיר, אלא הוא בא עם החברות ואומר שהוא יבדוק, כמה אותו אדם יש לו בעיות- -
איציק לביא
אני לא מוצא כאן שום סתירה. אך בפתח הפסקה מדובר ששר התחבורה יקבע. אז תשאיר לשר התחבורה כשהוא יתקן את התקנות. בוא נתווכח כשנטפל בתקנות.
היו"ר שאול יהלום
השר יכול לקבוע: אני דורש מחברת אגד לשים בצד שני אוטובוסים, וזה יהיה בסדר והוא יענה על הסעיף, ואני ארים טלפון לאגד ויכפילו לי את הסכום. אז אני אבוא לתקנות של הוועדה, והן יהיו בסדר. אם לא כתוב מחיר זהה- -
איציק לביא
יש פה מגוון פרמטרים תפעוליים.
היו"ר שאול יהלום
זה הדבר שישנה בין שני אוטובוסים שנכנסים עכשיו לאותו בית מלון בתל אביב שגמרו דרך מאילת או לשני בתי ספר, זה מה שצריך להיות שונה מהם.
איציק לביא
הטענה המרכזית שלי כרגע שאנו לא מפסידים מכל חופש התמרון שלנו שום דבר. היות שממילא שר התחבורה קובע, מה שהוא קובע היום, הוא יכול לקבוע כשנגיע לתקנות. גם מבחינת הסימטרייה של כל החקיקה, פרמטרים תפעוליים - החוק קובע מה לעשות, הוא לא אומר איך לעשות. כל מה שתחת כותרת האיך נכנס תחת התקנות. העניין הזה - יש לנו די זמן. מקום העניין הזה הוא התקנות.
שמעון בן-יאיר
במקרה הזה המחיר הוא קריטי. אין שוויון בלי מחיר שווה.
איציק לביא
לפני המחיר יש המוצר שאתה קונה אותו.
שמעון בן-יאיר
עליו אין ויכוח, הוא צריך להיות מותאם. אך אם תתאים אותו והמחיר לא יהיה סגור מראש, לא עשית כלום.
איציק לביא
אני לא מקבל את זה. הטענה שלי - שהדבר ייקבע בתקנות על ידי שר התחבורה.
היו"ר שאול יהלום
אנו משאירים את זה במחיר זהה, אין לנו בררה. לא יכולים למחוק, אלא אם יש לך הגדרה שאפשר לומר מחיר זהה במלים אחרות. אני לא יכול להוריד את התקנה הזו, כי אז זה יהיה פי שניים או שלושה.
איציק לביא
לגבי הטלת חובה לביצוע התאמות; אמנם גם דבר זה ייקבע על ידי שר התחבורה, אך בעיקרון לגבי אוטובוסים בין עירוניים חדשים, טכנית אותם דברים שעשינו באוטובוסים העירוניים, בעיקרון אפשר לעשות גם שם.
היו"ר שאול יהלום
אפילו לא קבענו לכם. אותנו זה יספק.
איציק לביא
לעניין מקום ציבורי, 19ט. פה כתוב: יקבע שר המשפטים. ב-(1) ו-(2) מדברים על הנגשת צמתים, מדרכות וכו'. בסימן ט, זה הפרק שמדבר על דרכים, שם כל החבילה הזו מונחת לפתחם של שר הפנים בהתייעצות עם שר התחבורה.
דן אורנשטיין
זה דרכים בשטח של הבניין.
איציק לביא
כן, אז גם כאן, אני לא בטוח שהקורא בעין הלא מזוינת - אם אנו עושים הבחנה של צמתים, מדרכות, גשרים וכו' שהם לא דרך, ויש הגדרה בחוק תכנון ובנייה מהי דרך- -
דן אורנשטיין
אין לך בעיה פה.
איציק לביא
אני לא מכיר הגדרה של צומת ומדרכה שיושב בקמפוס של אוניברסיטת ירושלים, שזה לא תחת הגדרה של דרך. אין לי שני מיני צמתים. הטיעון שלי הוא רק לא ליצור פה כפילויות וסתירה.
דן אורנשטיין
צריך להבהיר; 19ט מדבר על נגישות של מקום ציבורי. יש סעיף לגבי דרכים שהן הדרכים העירוניות שנוסעים בהן בין הבין עירוניות בין בתוך העיר, הן לא נמצאות בשטח של איזה מקום כמו קמפוס של אוניברסיטה, שזו הדוגמה הקלאסית. כאן יש חלוקה. סעיף 19ט מדבר על כלל הנגישות של אותו מקום שמיועד לציבור, והוא אומר שמה שצריך להיות נגיש זה גם דרכים פנימיות בתוכו. זה בתוך המקום הציבורי, זה מאוד ברור.

אם לאדוני יש הערה טכנית משפטית שצריך להפנות לחוק התכנון והבנייה להגדרה של דרך, אמנם הניסוחים כאן עברו את הייעוץ המשפטי של משרד הפנים, אפשר, כי אנו בשלבים אחרונים של חקיקה, לבדוק את עניין ההגדרה, אך יש פה חלוקה מאוד ברורה, בין הדרכים הפנימיות, שזה סעיף 19ב, לבין סימן ט, שזה סימן דרכים.
איציק לביא
אז שייכתב שדרכים ממין כזה זה הסעיף הזה- -
דן אורנשטיין
זה כתוב.
ג'ודי וסרמן
אדוני היושב ראש, לעניין התחבורה; בתוספת הראשונה, שם מפורטים סוגי המקומות הציבוריים שאסור לעשות בהם אפליה קלאסית, וחייבים בהנגשה, עמ' 45, סעיף 16. כלומר אנו לא עוסקים פה במקומות הציבוריים בהנגשה של המקום הציבורי שזה שייך לתחבורה, שזה כבר טופל בפרק ה'.

בנוסף, בתוספת השנייה, שירות הציבורי, בעמ' 46, סעיף 7. נוסיף כאן את האוטובוסים.
היו"ר שאול יהלום
בסדר.
איציק לביא
אני רוצה לחזור לעניין של שירותי ההסעה המשלימים. לגבי הטלת חובה בדבר העמדתם של אוטובוסים מותאמים; אני רוצה להזכיר שמדברי השר ההתייחסות היתה להפעלת שירותי הסעה משלימים, כשהכוונה לשירותים לא עירוניים בכלי רכב מותאמים להסעת אנשים עם מוגבלות, וההתנסחות הזו צריכה לקבל ביטוי במקום הטקסט שכתוב בסעיף 2 ובהצעה חליפית לסעיף 2.
ג'ודי וסרמן
בחליפי זה "מי שעיסוקו בהשכרת אוטובוסים יעמיד להשכרה אוטובוסים נגישים".
איציק לביא
אוטובוס מוגדר משמונה מקומות ומעלה. כל הדיבורים פה - דובר על כלי רכב מותאמים. אם אנו מדברים על אוטובוסים, זו הגדרה מצמצמת. בפרקטיקה כפי הנראה זה יהיה ממילא כלי רכב מעל שמונה מקומות.

אני מציע שבניסוח אנו צריכים לדבר על הפעלת שירותי הסעה משלימים לא עירוניים, כי העירוני מכוסה במקום אחר- -
ג'ודי וסרמן
יכול להיות גם בעיר. למה חייב להיות בין עירוני?
איציק לביא
הנושא הזה עלה בקונטקסט של הנסיעות הבין עירוניות.
יואב קריים
האם אתה מתכוון להצעה שעלתה פה בפעם הקודמת, שירות הסעה ייחודי לנכים בין עירוני- -
איציק לביא
השר דיבר על האפשרויות של רכבים שיופעלו או על ידי חברות האוטובוסים או על ידי גופים אחרים שיתמחו בהפעלת שירותים מסוג זה. את העבודה הזו ניתן לעשות עם כלי רכב. אני מציע להשתמש במינוח של כלי רכב ולא אוטובוסים, זו הגדרה קצת יותר רחבה. המוקד הוא כלי רכב מותאמים להסעת אשים עם מוגבלות.
שמעון בן-יאיר
יכול להיות שתשלח רכב לשני אנשים הנכים שייסעו בנפרד מהכיתה שלהם? אתה עלול לעשות את זה.
איציק לביא
גוף כמו אגד, יכול להיות שהוא יחזיק רכבים של 23 מקומות, על פי הגדרה הוא אוטובוס, ואתו הוא מבצע שירות לפי לוח הזמנים שיפורסם לציבור במסלול ספציפי, לאו דווקא הרגיל, כאשר הדבר האידיאלי, מה שמקובל זה שירות שעובד בהזמנה מראש. האדם מזמין מקומות, נותן כתובת, יש כל מיני וריאציות.
שמעון בן-יאיר
נגיד כיתה של 40 ילדים יוצאת לטיול, 38 ילדים יקבלו אוטובוס רגיל, ושני ילדים נכים יקבלו אוטובוס נפרד? מה האינטרס שלך? למה כדאי לך להתעקש על זה?
איציק לביא
הדגש הוא על כלי רכב מותאמים.
שמעון בן-יאיר
למה שיהיו קטנים דווקא?
איציק לביא
שיהיה כתוב: יעמיד להשכרה כלי רכב.
היו"ר שאול יהלום
טוב, קיבלנו את עמדתך.

נושא תחבורה אושר, אנו עוברים הלאה.

אני רואה פה פתק, יואב רוצה לדעת מה ההסתייגויות. כרגע זה לא סופי, הממשלה רוצה עוד לעיין בחוק. הלילה היא תיתן הסתייגויות. כרגע יש ארבע הסתייגויות. הסתייגות אחת, שאנו בכל החוק שמנו את המלה "סביר" והסברנו שפירושו של דבר, שאם נניח באה קופת חולים מכבי ונותנת רופא ילדים ברמת אביב, רופא הילדים השני או השלישי ברמת אביב לא חייב להיות נגיש. אז במקום אחד לא הכנסנו סבירות - צמתים וכבישים. לא הכנסנו כי אמרנו שלא נראה לנו איך, וגם: הייתם צריכים לעשות את זה לפני עשר שנים. הסתייגות אחת של הממשלה - גם בצמתים וכבישים להכניס סבירות.

נושא נוסף; היה לנו ויכוח לגבי בניין שש דירתי, מתי צריך לשים לו מעלית בחובה, בניין מגורים פרטי, האם אם הוא מגיע לגובה של פלוס מינוס שלוש קומות, שזה עשרה מטרים, או ארבע קומות, שזה המצב הקיים. אנו קבענו עשרה מטר. הממשלה מסתייגת, רוצה שזה יהיה 13 מטר.

במסגרת חובת הנגישות הבנו שאם לא נטיל חובה על האדם שצריך לעשות את הנגישות, לא עשינו כלום. האדם הזה מקבל שני עונשים - אחד פיזי, דהיינו נזק שהוא גרם, ועונש שני, פעם ראשונה קבענו שאדם שלא מנגיש עומד לדין פלילי. מזה מסתייג משרד המשפטים.
דן אורנשטיין
לא בדיוק. כעיקרון יש כזה דבר במשפט פלילי כשמדובר בגוף כמו תאגיד שמטילים אחריות פלילית על התאגיד, התאגיד לעניין זה כולל גם רשות מקומית, וגם מטילים אחריות לנושא משרה בתאגיד. יש פה כל מיני כלים, יש כלי שלפיו אפשר לתבוע פיצויים בבית משפט, ולגבי הכלי העונשי, באנו לוועדה והסברנו שלמדינה אין אחריות פלילית. כשאנו מדברים על המדינה, אנו מדברים על משרדי הממשלה, באף מקום אין אחריות פלילית למדינה, כי המדינה אינה אדם לפי כל העקרונות של המשפט הפלילי, ובשביל זה יש כלים אחרים, בעיקר תביעה אזרחית נגד המדינה. זה עקרונות של המשפט הפלילי, והוועדה קיבלה את זה.

הוועדה המשיכה לקבוע שעל נושא משרה במשרד ממשלתי, כמו מנכ"ל ומנהל, אם המשרד לא הפר צו נגישות, שתהיה עליו אחריות פלילית. זה נושא שלא קיים באף חוק דומה שיש אחריות פלילית אישית של נושא משרה. זה קיים אם אותו אדם במהלך עבודה, היו"ר נתן דוגמה של חייל שבמהלך שירותו חס וחלילה יהרוג או ירצח מישהו, יעבור עברות מאוד חמורות של חוק העונשין שעניינם הנפש וכו'.

לגבי עבירות מהסוג הזה של עברת צווים, יהיו חשובים ככל שיהיו, אין כזה דבר שתהיה אחריות פלילית על נושא משרה במשרד ממשלתי. לכן ניסינו עד כמה שאפשר להתגמש מבחינת העקרונות המשפטיים לצורך קידום החוק החשוב הזה, אך יש דברים שלא נוכל להסכים להם, וזה אחד מהם.
בלהה ברג
כלומר ההסתייגות היא רק למשפט פלילי למדינה, לא לרשויות אחרות.
קריאה
זה חוסר הגינות ממדרגה ראשונה. אם ראש עירייה- -
דן אורנשטיין
זה דיון שחורג מהסיפור הזה. אדוני יצביע בשבילי על חוק אחר שיש כלל אחר. חוקי איכות הסביבה- -
מרדכי וירשובסקי
בחוק הזה מנציחים דבר שאינו בסדר. יכול להיות מנהל מע"צ, למשל, שיש לו חוסר אחריות מוחלט לגבי צומת, והוא אחראי למותם של אנשים.
דן אורנשטיין
זה חברה פרטית, זה לא רלוונטי. חברה ממשלתית זה לא יחול, כי חברה ממשלתית זה תאגיד.
מרדכי וירשובסקי
המדינה מתחמקת מכל אחריות פלילית גם כשהיא יכולה להיות אשמה.
דן אורנשטיין
יותר קל להגיש תביעה אזרחית.

הסתייגות נוספת שייכת לתיקון לחוק המקרקעין. זה סעיף 10 לחוק. סעיף זה מדבר על תיקון שכבר התקבל בוועדה, לפי תיקון לחוק המקרקעין שהתקבל בוועדה, אם אדם גר בבית משותף והוא לצורך הנגשה צריך לבצע התאמות, יש התאמות שהוא בכלל לא צריך לקבל הסכמת הדיירים, ויש התאמות שהוא צריך לקבל אחוז שהוא יותר נמוך מהמצב שהיה חל אם לא היה חוק. כלומר הוא לא צריך לקבל הסכמה מלאה של הדיירים.
חוק השוויון אומר
זה גם יחול לא רק כשיש דייר בבית המשותף, גם כשיש שירות שהוא שירות ציבורי או מקום ציבורי, נגיד ספר או רופא שיניים, שלפי חוק הנגישות צריך להנגיש, גם פה יחולו אותם כללים שנקבעו כבר בתיקון ההוא, לגבי איזה אחוזי הסכמה צריך לקבל.

בעניין זה הסתייגותנו שייכת לכך שאותו עסק צריך להיות עסק שקיבל את כל ההיתרים על פי דין. פה אנו פוגעים בזכויות הפרט, לכן מותר לעשות את זה רק כשאותה פיצרייה או ספר, יש לו הרשיונות על פי דין, או הוא יכול לקבלם.

מעבר לזה יש כמה נושאים שאנו מעונינים להעלות היום בוועדה, יש להניח שלגביהם נגיע להסכמה עם הוועדה, זה נוגע לעוסקים זהירים, שכירות מוגנת וכו'.
היו"ר שאול יהלום
כלומר יש אחריות פלילית אישית, תיקון לחוק המקרקעין, עסק עם רשיון בבניין מגורים, ואתם העליתם שניים - גובה וסבירות.
דן אורנשטיין
יש עוד דבר; בתחום הביטוח נקבע סעיף לגבי פיצוי מעין עונשי על סירוב לבטח אדם עם מוגבלות. לזה יש התנגדות של הממשלה. הממשלה מקבלת את דין הוועדה פה, שזה דבר שהממשלה התנגדה לו במקור אך היא מקבלת את דין הוועדה בעניין זה, אך לנושא פיצוי עונשי אזרחי מיוחד על סירוב לבטח מחמת מוגבלות, יש התנגדות. בקשר לוועדת התלונות, הצבענו על ההתנגדות שלנו בעבר, הנושא הזה נמצא בדיונים בין הוועדה לממשלה.
קריאה
זה בנוסף לעניין של בריאות וחינוך?
היו"ר שאול יהלום
זה הגעתי לפשרה, נדווח ב-17:30. כרגע הכל מוסכם ומפושר, הממשלה אתנו אלא אם הם יקראו את החוק ויידלקו על עוד כמה דברים, חוץ מארבעת הדברים האלה.
דן אורנשטיין
פיצוי עונשי על סירוב מחמת מוגבלות.
יפתח ברמן
שר הפנים ביקש להעלות, הוא ודאי יגיע לפה בהמשך הדיונים, זה נושא של רישוי עסקים, להאריך את תקופת הביניים שבה ניתן לחדש רשיון עסק- -
ג'ודי וסרמן
הארכנו.
יפתח ברמן
להאריך יותר.
יואב קריים
אנו ננסה להשיג רוב נגד ההסתייגויות, כפי שביקשת, אני מקווה שבמהלך היום אוכל לבשר לך בשורות חיוביות.
היו"ר שאול יהלום
אין לי ספק שצריך להשיג רוב. השאלה היא אם ניתן להשיג את הרוב ביום שלישי ב-16:00-17:00, או נדחה את זה ליום שלישי הבא.

עכשיו אנו עוברים לנושא מקום ציבורי.
ג'ודי וסרמן
קוראת סעיף 19ח(ה). זה סעיף שאושר על ידי הוועדה וכאן לממשלה יש הצעה.
דן אורנשטיין
אנו רוצים להציג פה את הבעיה עם הסעיף הקיים והפתרון שאנו מציעים; אנו מבינים שמעבר לחובה להתקין את ההתאמות צריך עוד משהו, במיוחד אם אנו מחלקים פה את האחריות כמו שהוועדה עשתה בין הבעלים לשוכר, כלומר הבעלים יהיו אחראים על ההתאמות המבניות שדורשות היתר בנייה, והשוכרים יהיו אחראים על ההתאמות האחרות.

יש בעיה בהוראה שקובעת לאדם, מתערבת בחופש החוזים שלו, ואומרת לו: אתה לא תתקשר בחוזה לאחזקתו או הפעלתו של מקום ציבורי, גם אם אתה לא מפעיל את המקום הזה ופותח אותו לציבור, עצם ההתקשרות פסולה. לכן מבחינה משפטית יש לנו דרך אחרת לתקוף את הבעיה.
אנו אומרים
אתה יכול לשכור כל מקום שאתה רוצה. ברגע שאתה פותח את זה לציבור או חלק בלתי מסוים ממנו, אמרנו: לא יפעיל אדם מקום כמקום ציבורי אלא אם כן בוצעו במקום התאמות הנגישות בהתאם להוראות פרק זה או פרק ה1(א) לחוק התכנון והבנייה. אני חושב שזו הוראה שכולנו נוכל להתכנס סביבה, שנותנת עוד שיניים לחובת הנגישות.
היו"ר שאול יהלום
זה נושא עקרוני. מי נגד?
אברהם בירנבוים
אני רוצה להפנות את תשומת לב היו"ר, שתמיד מי שקובע בחוזה השכירות הוא בעל בית גדול, בעל הבית לא משכיר רק עסק אחד ברוב המקרים. מי ששוכר הוא בדרך כלל אדם פשוט יחסית לבעל הבית. אני מציע שיהיה כתוב שלא ישכיר אדם בחוזה, כלומר בעל הבית הגדול, אל תשכיר. אם הצלחת לרמות אדם פשוט שסמך על בעל הבית הגדול והשכרת לו ואחר כך הוא לא יכול להפעיל את זה, כלומר הוא משלם דמי שכירות ולא יכול להפעיל את זה, אני מציע שיהיה כתוב שלא ישכיר אדם בחוזה.
ג'ודי וסרמן
החובה היא על מי שמפעיל את המקום הציבורי.
אברהם בירנבוים
הרי בחוזים כתוב לאיזה מטרה זה מופעל.
היו"ר שאול יהלום
אולי לכתוב: לא ישכיר אדם ולא ישכור אדם?
דן אורנשטיין
ההגבלה צריכה להיות לא על עצם ההתקשרות בדבר שכירה או השכרה, אדם יכול לשכור או להשכיר- -
שמוליק זמל
למען הגילוי הנאות אומר שמר בירנבוים, יו"ר ארגוני השוכרים, מייצג יותר את צד הדיירים, השוכרים, שהם יותר דיירים, יותר הקטנים, אנו באיגוד לשכות המסחר מייצגים יותר את הצד העסקי במובן היותר רחב, בלי להישמע בומבסטי, גם בעלי בתים, ולמען גילוי נאות עוד יותר אומר שאני בעל נכסים ויש לי דיירים.

אני רוצה להרגיע את מר בירנבוים: אם החובה היא על המפעיל, זה לא אומר שביחסים בין דייר לבעל הבית החובה תהיה של המפעיל, הרי יבוא אדם לשכור, אם זה לא יתאים למטרת השכירות שלו, יגיד: אני צריך להפעיל פה מסעדה, אני צריך להתאים את זה לנגישות. או תוריד לי במחיר השכירות או תישאר עם נכס ריק או תנגיש את זה אתה. זה לא אומר שאם משפטית זה על הדייר, שלא בעל הבית יישא בזה.

אני רוצה לחזור למה שאמר עו"ד אורנשטיין מבחינה משפטית. היו"ר אוהב דוגמאות; אם אני כדייר רוצה להפעיל עסק שיתחיל לפעול בינואר 2006 והוא יתפנה באוקטובר, ועל פי לשון החוק אני לא יכול, לא יתקשר אדם בחוזה, אני לא יכול להתאים, אני לא יכול לשכור, במערכת היחסים העסקית לא ייתכן סעיף כזה. ברור שכל צד שמתקשר בחוזה חייב לעמוד על פי כל דין.

בנוסף, לא צריך לפחד מזה, אנו בעד החוק ובעד שתקוים הנגישות. ממילא מי שמפעיל עסק צריך להפעיל רשיון עסק, ממילא משנים את התקנות של חוק רישוי עסקים כך שהוא יהיה מחויב. עוד דבר; אם אדם שוכר היום את המקום, הרי בעל הבית הוא בעל הקירות, הוא מפעיל עסק שלא חייב בנגישות, ולאחר תקופה או הוא משנה כדאיות, הוא משנה בצורה שלא סותרת את מטרת השכירות כפי שמוגדרת בחוזה עם בעל הבית, אבל פתאום הוא הופך למקום שכן חייב בנגישות. אז בעל הבית - לא תהיה לו שום אפשרות לאכוף. לכן יש היגיון רב שהמפעיל הוא ממילא מחויב ברשיון עסק, בעל הבית מחויב על פי כל דין לפעול, ובא על מקומו בשלום. אם בעל הבית לא ימצא שוכר, הנכס יישאר ריק.

לסעיף אחר שביקשת דוגמאות בפעם הקודמת ולא עלה במוחי, לעניין הגדרת מקום עבודה; יוצא לפי הגדרת החוק שכל דירת מגורים חדשה שתיבנה היא מקום עבודה בפוטנציה או לעובדי משק בית או למורים פרטיים. על פי הגדרת החוק, יבוא מאן דהוא, ויגיד: כל הדירות שייבנו מעכשיו חייבות להיות מונגשות על פי הגדרה של מקום עבודה בפוטנציה.
דן אורנשטיין
דירה לא מיועדת למקום עבודה. לפי חוקי תכנון ובנייה. כתוב בחוק התכנון והבנייה: מיועד.
היו"ר שאול יהלום
אני לא מבין; מה לא נוח לך בסעיף כפי שהוא?
שמוליק זמל
מה שמפריע לי זה: לא יתקשר אדם בחוזה. הצעת הממשלה מקובלת עליי.
דן אורנשטיין
בסוף חוק זה יש הוראת מעבר שכבר חלה על סעיף ה. צריך לקבוע הוראת מעבר גם כאן. גברתי היועצת המשפטית אומרת שזה לא רלוונטי.
ג'ודי וסרמן
ההוראה הקיימת לסעיף ה הקודם לא רלוונטית לזה.
דן אורנשטיין
צריכה להיות הוראת מעבר, כי גם בהחלה הדרגתית יכול להיות שחלק מהוראות הנגישות כבר ייכנסו לתוקף בעוד שנתיים שלוש, וברור שלהוראה כזו צריך תקופת היערכות רצינית. אני חושב שצריכה להיות תקופת היערכות של שש או שבע שנים. הרי כל החוק עובד עם ההחלה בהדרגה. נגיד שיש תקנות נגישות בעוד שנה וחצי, ויש צו שמחיל את התקנות לגבי חלק מבתי עסק בעוד שלוש שנים. הסעיף הספציפי הזה לא ייכנס לתוקף עד עוד שש שנים מתחילת החובה.
ג'ודי וסרמן
עסקים התקשרו כבר בעבר- -
אברהם בירנבוים
אנו חוששים מהקלה.
דן אורנשטיין
זה לא כמו חובה לבצע התאמה. זו הגבלה יותר רצינית, לכן צריך תקופת היערכות יותר ארוכה.
אברהם בירנבוים
אדוני היושב ראש, אני מציע להוסיף: לא ישכיר ולא יפעיל. אנו חוששים מהטעיה. בכל חוקי מדינת ישראל, בחוק הגנת הצרכן, האחריות למניעת הטעיה- -
דן אורנשטיין
אני צריך לבדוק את זה.
אברהם בירנבוים
אני חושש שבעל הבית, אדון זמל, למשל, ישכיר לבוזגלו, ובוזגלו לא יוכל להשכיר. בוזגלו לא למד באוניברסיטה כמו אדון זמל, אין לו סוללת עורכי דין. אני חושש שאדון זמל ישכיר לאדון בוזגלו, ואדון בוזגלו לא יוכל להשכיר.
שמוליק זמל
מר בירנבוים, אם הצעתו תתקבל ייווצר מצב שלא נוכל להשכיר נכסים, מכיוון שאני היום לא יכול להתקשר בחוזה שכירות לינואר 2006 למרות שבכוונתי ובכוונת הדייר המיועד להנגיש אותו בינואר 2006. הצעת הממשלה לא מפריעה לי ובלבד שיוסיף עו"ד אורנשטיין את תקופת ההתאמה. ההצעה סבירה, היא מאפשרת להתאים, היא כופה עלינו להנגיש, אך לא יכולים לכפות עלינו לא להתקשר בחוזים. אי אפשר לא להתקשר בחוזים.
ג'ודי וסרמן
אני רוצה להזכיר לוועדה מה קבוע כאן בסעיף (ג). יש הפרדה בין שני סוגי חובות; אחת, שמדובר על הנגשות שדורשות היתר לפי חוק התכנון והבנייה, החובה חלה על הבעלים, למשל מעלית, ההתאמות המבניות הקשיחות, וההתאמות הנגישות שלא דורשות היתר בנייה, החובה חלה או על הבעלים, אך אם המקום מוחזק או מופעל על ידי אדם אחר, שוכר למשל, החובה חלה על מי ששוכר את המקום. לכן על פניו מה שאמר מר זמל נראה נכון. מי שחייב לעשות את ההנגשות בתוך החנות, אלה שלא דורשות היתר בנייה, זה אותו מחזיק. לכן כשאתה מטיל את זה על בעל הבית – מאיינים את האפשרות להשכיר את הנכס.
אברהם בירנבוים
ואם בעל הבית לא עשה את התאמות הבנייה- -
היו"ר שאול יהלום
למה אתה לא מוכן שעליך גם יהיה חובה לא להשכיר עסק לא מונגש, בזמן שאתה לא אשם, אתה לא אשם.
שמוליק זמל
רוב חוזי השכירות אינם דירת סטודנטים מהיום למחר. רוב חוזי השכירות במגזר העסקי נעשים גם בטווח זמן הרבה מראש וגם לטווחים ארוכים. אם אני רוצה לשכור היום ממאן דהוא מקום כדי להפעילו בינואר 2006, איני יכול היום, והסעיף כפי שניסחת, לא ישכיר ולא ישכור, הסעיף הזה לא יאפשר לי להתקשר היום בחוזה עתידי, כי אני לא יכול להנגישו.
היו"ר שאול יהלום
אתה לא חייב להנגישו. אתה חייב להנגישו לפי הוראות חוק זה, והחוק הזה אומר שההנגשה תהיה רק בתאריך מסוים. אתה לא עובר על החוק אם אתה לא מנגיש אותו היום.
שמוליק זמל
על פי הצעת הממשלה?
היו"ר שאול יהלום
כן.
שמוליק זמל
אני מקבל את הצעת הממשלה כלשונה.
היו"ר שאול יהלום
החובה היא לא עליך, למה שלא תקבל?
שמוליק זמל
אמרה היועצת המשפטית: בעל הבית מחויב לחוק. לכל אורך החוק הוא מחויב, ודאי שאני מחויב.
היו"ר שאול יהלום
קיבלנו.
נטע דגן
נדמה לי גם בנוסח המקורי וגם בנוסח הממשלה, הנוסח עבר כמה גלגולים, והוא קצת התרחק מכוונתו המקורית. הכוונה המקורית, משרד ממשלתי מבקש להיות מופעל מאיזה מקום, ואותו מקום שהוא מבקש לשכור לא נגיש, נניח מטעמים של נטל כבד מדי. הסעיף הזה אומר: אז אל תשכור את המקום הזה, אם הוא לא נגיש, גם אם עקרונית לבעלים יש הגנה טובה של נטל כבד מדי. גם בסעיף המקורי יש בעיה. הסעיף הזה בא לומר שאם הבעלים יכול לטעון נטל כבד מדי, אסור לשכור את המקום, אסור לי להפעיל שם מקום ציבורי. אחרת מה הטעם בסעיף זה?
דן אורנשטיין
דיברנו גם על זה. תהיה הגבלה על בעלים שמשכירים ומרוויחים כסף טוב לטעון אותו פטור של נטל כבד מדי. הוא מוסיף שבפועל אותה רשות ציבורית לא תוכל לשכור.
היו"ר שאול יהלום
נניח שהקיוסק הוא במרומי מצדה והנגשתו אינה אפשרית מבחינת היסטוריה. את אומרת לסגור את הקיוסק?
נטע דגן
לא. זה לא אותו דבר.
היו"ר שאול יהלום
אני לא רוצה לעשות הפסד למשכיר. יש לו נכס. זה לא כל אחד. אם הנכס הוא כזה מורכב ומסובך שעולה לו 10 מיליארד ש"ח להנגישו, פטרת אותו. הוספנו בלי נטל, ל-99% מהעסקים אין פטור. ואז אני אומר: זה שהוא עבריין, אתה אל תפעיל. עשינו דבר גדול בסעיף הזה.
אברהם בירנבוים
שיהיה כתוב שבעל הבית יחזיר את דמי השכירות אם הוא לא מפעיל. שכרתי מקום בשגגה, אני לא מכיר את החוק, אני אדם פשוט, אין לי מה שיש לבעלי הבתים האמידים, אני רק רוצה לא לשלם דמי שכירות בלי שאוכל לקבל משהו תרומתם, להפעיל את העסק.
דן אורנשטיין
ממתי זה טיעון, שאתה לא מכיר את החוק?
אברהם בירנבוים
לא אני, האדם הפשוט. אנשים שמפוטרים מקבלים פיצויים, הולכים לפתוח עסק. אני רוצה לקבל חזרה את דמי השכירות.
היו"ר שאול יהלום
נניח שהוא הבטיח לי. הוא רצה לעשות חוזה לגלידה. קודם היה שם מחסן, עכשיו אני רוצה לפתוח חנות גלידה. למחסן לא נכנס אף אדם. הוא לא היה חייב בנגישות. אני עושה חוזה בין בירנבוים שרוצה למכור גלידה לזמל שרוצה להשכיר את המחסן. הם כותבים: מר זמל מתחייב תוך שלושה חודשים לעשות סידורי הנגשה כאלה וכאלה, מר בירנבוים מתחייב מהיום למשך עשר שנים לשלם 100 דולר לחודש עבור זה. עוברים שלושה חודשים והוא לא עושה את ההנגשה, הוא רוצה לפתוח את הגלידה, בא אליו המפקח מטעם הנציבות ואומר לו: מחר מעמידים אותך לדין כי זה לא מונגש. הוא אומר לו: למה לא הנגשת? הוא עונה: אין לי זמן, כסף לעשות הנגשות. הוא עונה: אם כך, אין חוזה. מכאן ואילך אני מפסיק את החוזה, לא משלם לך. להוא יש צ'קים, שטרות וערבויות, הולך להוצאה לפועל, לוקח את בירנבוים, "משפד אותו". בירנבוים אומר: זה היה בתום לב, הוא לא קיים את ההנגשה, זכותי להפסיק את החוזה בלי שום פיצויים.
שמוליק זמל
גם היום על פי כל דין אפשר להפסיק חוזה. אם אני כבעל בית לא פועל על פי דין ולא מאפשר לדייר את מה שמגיע לו- -
דן אורנשטיין
זה לא נכון.
שמוליק זמל
ממילא גם בנושאים אחרים שלא קשורים בחוק הזה, דייר צריך להוציא רשיון עסק, וממילא אם אי אפשר להוציא רשיון עסק- -
היו"ר שאול יהלום
אנו מכניסים את הסעיף הזה כמו שביקשתי.
דן אורנשטיין
הבנתי את הצעת אדוני שבאה בעקבות הצעת הממשלה. מדובר בנושאים כבדים, גם מבחינה משפטית, אני חייב לבדוק את הדבר הזה במשרד ולחזור עם תשובה.
היו"ר שאול יהלום
טוב.
ג'ודי וסרמן
חוק הגנת הדייר; יש התאמות שחלות על בעל הבית, ואם יש מחזיק או שוכר, המחזיק חייב לעשות אותם, ההנגשות הפנימיות יותר. לעניין החובות שחלות על בעל הבית נקבע כאן שבעלים זה או הבעלים או חוכר לדורות, מי שמחזיק 25 או יותר או דייר מוגן, שוכר שחוק הגנת הדייר חל עליו.

אומר מר בירנבוים, כך הבנתי בשיחות האחרונות שקיים אתי ועם היו"ר, שלדידו, בעל הבית צריך להיות רק בעל הבית ולא הדייר המוגן. דובר בנוסח הקודם של סעיף ה של קביעה שהשוכר לא ימשיך להחזיק ולא ישכור, אז אמר מר בירנבוים: אין לראות בדייר מוגן כשוכר שצריך להחיל עליו. אז אמר היו"ר: או אתם שוכרים או דינכם כדין בעל הבית. אומר מר בירנבוים: דיני לא כדין שוכר, וגם לא כבעל הבית.
אברהם בירנבוים
לא אמרתי כך.
דן אורנשטיין
בדקנו את נושא השכירות המוגנת עם משרד השיכון, שאמון על חוק הגנת הדייר. מדובר בשוכר שמוגן, שכעיקרון אי אפשר להוציאו. יש לו הרבה מאפיינים של בעלים. מהצד השני, כשהוא יוצא מהדירה ומוכר, הוא לא מקבל את כל הכספים כתוצאה מהמכירה, אלא שני שלישים, כך הבנתי.

יש גם מצבים שדיירים מוגנים יצאו מהתקרה של השכירות המוגנת, ואז נהנים רק מחלק מהחוק. הם משלמים שכר דירה די רציני, ואז יש להם ציפייה שמי שיעשה את ההתאמות המבניות- -
היו"ר שאול יהלום
מה תקופת המעבר?
דן אורנשטיין
אני מדבר על תקרת המקסימום. יש דיירים שמשלמים מעבר לתקרת המקסימום שנקבעה בחוק הגנת הדייר, כלומר הם משלמים שכירות חופשית.
היו"ר שאול יהלום
למה? הם בדמי מפתח.
דן אורנשטיין
יש קטגוריה של דיירים מוגנים, אי אפשר להוציאם, אבל הם משלמים שכירות לא לפי חוק הגנת הדייר, אלא כמו בשוק החופשי. אז הם יותר דומים לכאורה למצב הרגיל של שוכרים.

ניסינו בימים האחרונים יחד עם משרד השיכון לראות מה יהיה הנוסח המתאים לחלוקת האחריות גם מבחינת הביצוע וגם מבחינת ההשתתפות בהוצאות בין בעלים ושוכרים. אומרת לי היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, וניתן לראות את זה גם מהדיונים כאן, שהנושא הזה מאוד כבד, גם רגיש, עד כדי כך שכל נושא של התקנת תקנות, בין אם מדובר בדמי שכירות מרביים, כל מיני תקנות, אני מחזיק פה את חוק הגנת הדייר, באופן חריג, כיוון שזה בדרך כלל לא קורה עם חוקים, הממשלה במליאתה קובעת כל מיני תקנות לפי חוק הגנת הדייר.
היו"ר שאול יהלום
מה הצעתך?
דן אורנשטיין
על רקע זה אנו מציעים להטיל על הממשלה לקיים דיון רציני ולקבוע הוראות לגבי חלוקת האחריות. מדובר בחוק בשני שלישים מהאורך של חוק ההתנתקות, אני לא בטוח שהוא פחות מורכב...
בלהה ברג
למה לא להחיל על זה את התיקונים, את הסעיף של חוק הגנת הדייר בנושא תיקונים במושכר? יש הסעיף שקובע שזה מתחלק בין בעל הבית לשוכר. חוק הגנת הדייר מסדיר את הנושא בצורה ברורה.
ג'ודי וסרמן
לא בהתאמות נגישות. מדובר בצנרת, בתיקונים יסודיים, אין התייחסות לנגישות, לבניית מעלית. לכן צריך לקבוע פה הוראה.
דן אורנשטיין
אנו מציעים שיחייבו את הממשלה לקבוע הוראות. יש נושאים שהם על השולחן, אני אומר את זה כמי שיש לו אולי הוותק הכי גדול בקשר לחקיקה הזו, יש נושאים שמשרדי ממשלה לא יכולים לטעון שהפתיעו אותם. נושא זה לא היה באף דיון עד לפני שבועיים-שלושה.
היו"ר שאול יהלום
מה יהיה הצדק אם נקבע שבדיירים מוגנים הוצאות ההנגשה יחולו מחצית-מחצית?
דן אורנשטיין
אז לא טיפלנו בנושא של השוכרים שיצאו מתקרת המקסימום.
היו"ר שאול יהלום
השוכר במקסימום אמנם הוא משלם, אבל אי אפשר להוציא אותו לרחוב. יש לו גם זכות מסוימת.
דן אורנשטיין
הוא במצב אחר. האם החשש של אדוני שהמדינה לא תקבע הוראות?
היו"ר שאול יהלום
כן. איפה יש לממשלה עכשיו זמן לדון בחובת הנגשה?
דן אורנשטיין
כמו שמחייבים את הרשות המבצעת להגיש תקנות, גם זה יהיה.
היו"ר שאול יהלום
אני קובע ששר הבינוי והשיכון יתקין תקנות בנושא דיירים מוגנים תוך שנה.
ג'ודי וסרמן
אחריות, ביצוע והשתתפות בעלות.
אברהם בירנבוים
נעשה ישיבת עיתונאים. אני לא הצגתי אף פעם בישיבה כאן את נושא חוק הגנת הדייר.
היו"ר שאול יהלום
הנושא סגור.
אברהם בירנבוים
אני מבקש את רשות הדיבור. נאמרו פה דברים לא נכונים.
היו"ר שאול יהלום
הסיכום הוא שמי שיכין את התקנות בנושא חוק הגנת הדייר יהיה שר הבינוי והשיכון תוך שנה.
אברהם בירנבוים
אנו מתנגדים לזה בתוקף, תן לנו לומר למה.
היו"ר שאול יהלום
לא.
אברהם בירנבוים
אז למה אני יושב פה?
היו"ר שאול יהלום
חברתך נעימה לנו.
אברהם בירנבוים
תן לי שתי דקות בבקשה. מה שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה הוא שוד לאור היום. חוק הגנת הדייר הוא חוק מאוד מפורט שמסדיר את היחסים בין הדייר המוגן לבעל הבית, גם בנושא הנגישות. יש פרק שלם שקוראים לו שירותים ותיקונים. כתוב שם "תיקונים המצריכים עבודות בנייה יסודיות", והוא מסדיר את היחסים ביניהם.
היו"ר שאול יהלום
מה הוא אומר?
אברהם בירנבוים
בדיוק מה שיושב-ראש הוועדה אמר - שבעל הבית חייב בהנגשה, ואילו הדייר צריך להשתתף ב-50%, אחרת זהו גזל. לזה אני מסכים.

סעיף 75(2) לחוק אומר שאם שכרתי מבנה והעסק לא הלך, וכעבור שנתיים אני רוצה למכור אותו בדמי מפתח, אני מפסיד שליש. כעבור חמש שנים אני מפסיד 40%, הם הולכים לבעל הבית. הכל מוסדר בחוק הגנת הדייר, אז מה אני מבקש - שלא שר הבינוי והשיכון, שהוא בעל בית כמו השר הנוכחי, יתקין תקנות; אני מבקש שיהיה כתוב שההנגשה תהיה על פי חוק הגנת הדייר.
היו"ר שאול יהלום
זה כולל גם את ה-23?
אברהם בירנבוים
כולל גם את ה-23, כולל את כולם. אנשים שכרו על פי חוק ידוע, היחסים ברורים ביניהם, אני מבקש שיהיה כתוב בחוק הנגישות שההנגשה תהיה על פי חוק הגנת הדייר.
היו"ר שאול יהלום
את זה אנחנו לא נכתוב, נהיה מוכנים לכתוב שההנגשה תהיה על פי סעיף תיקונים, 50% ו-50%.
אברהם בירנבוים
בבקשה.
היו"ר שאול יהלום
אבל קודם כל אני רוצה לשמוע---
אברהם בירנבוים
בבקשה גם סעיף 68 זה פרק שלם.
היו"ר שאול יהלום
בעל הבית.
שמואל זמל
אני לא בעל הבית, אבל אני יכול לטעון עכשיו.
אברהם בירנבוים
אבל אתה מייצג את בעלי הבתים.
שמואל זמל
לא. קודם כל אני טוען שהחוק להגנת הדייר זה חוק שאבד עליו הקלח אבל זה לא המקום. דייר מוגן כפי שמציג מר בירנבוים, אם הוא למשל חנות נעליים הוא כבר לא קיים---
אברהם בירנבוים
מה זה לא קיים? כל הזמן זה קורה.
שמואל זמל
אבל אם הוא עשרות שנים בנכס, דייר מוגן משלם שכר דירה אפסי, בעל בית שיש לו דיירים מוגנים על פי ההצעה כאן, יצטרך להוסיף מכיסו או לא מתוך דמי השכירות שהוא מקבל, לא מהפירות, בגלל שיש לו נכס שהוא לא יכול לפתח אותו, לא יכול להוציא משם דיירים, המקום מוזנח ולכן אין לו מאיפה לשלם שיפוצים. הנושא של טיפולים יסודיים בחוק הגנת הדייר מוסדר, חוק הגנת הדייר רואה בהרבה דברים אתה דייר המוגן כבעלים בנושאים רבים---
אברהם בירנבוים
לא נכון.
שמואל זמל
סליחה, אל תפריע לי---
אברהם בירנבוים
אדוני אתה משקר לוועדה והם לא יודעים את החוק.
היו"ר שאול יהלום
מר בירנבוים, אתה מוכן להירגע?
אברהם בירנבוים
לא, אני לא מוכן להירגע כיוון שזה גזל, אדוני.
שמואל זמל
אני מוכן לומר שאם טעיתי אז טעיתי, אני לא עורך דין. מקובלת עלי ההצעה שהציע היושב ראש, כפי שאמרה היועץ המשפטי של משרד המשפטים, הנושא הוא מאוד כבד והוא קשור לדברים אחרים. אם לתת לשר המשפטים שהוא גם משפטן---
היו"ר שאול יהלום
ברור לשנינו שצריך להקל על אנשים על ידי תקנות. אם אנחנו נצוטט את הסעיף הזה באופן עקרוני, נבוא ונאמר ש-50% ההנגשה מוטלת על בעל הבית והדייר חייב להשתתף ב-50%, האם זה נראה לך?
אברהם בירנבוים
אני חושב שאם כלל הנושאים שמביא חוק הגנת הדייר, זה מה שאמר לי משרד השיכון שהוא אמון על החוק הזה, אם משרד השיכון לא אמר שיש להרחיב את הכללים בחוק הגנת הדייר---
היו"ר שאול יהלום
משרד השיכון עכשיו עסוק בהעברת תקציבים מיש"ע למגזר הערבי, אין לו זמן לזה, תאמין לי שלא.
אברהם בירנבוים
משרד בינוי ושיכון שהוא בעל בית מאיפה יהיה לו זמן.
היו"ר שאול יהלום
אם בעניין המשפטי יש דבר דומה, שינוי יסודי של בנייה, יש עליו 50% ו-50%. אני חושב שאנחנו צריכים במקרה הזה שהגענו---
אברהם בירנבוים
אנחנו מדברים על כל ההתאמות, תקרא את סעיף 68.
שמואל זמל
ממה שאני הצלחתי להבין, השוכר בשכירות מוגנת הוא לא רק שוכר הוא שוכר פלוס, כמה שהוא פלוס זה נושא כבד. אז ברור, אם אנחנו מסתכלים על סעיף קטן ג', אז אם זה התאמות שאינן מבניות זה ברור שזה חל. עכשיו, לגבי אחד, אפשר להעלות על הדעת סעיף שקובע מאין ברירת מחדל שאומר את מה שהוועדה מקבלת פה ממר בירנבוים, שזה חמישים, חמישים, כל עוד שהממשלה לא קבעה הוראות אחרות ובמידה שהממשלה לא קבעה.
אברהם בירנבוים
אבל את כל הסעיפים זה קובע, תקרא את סעיף 68 לחוק הגנת הדייר, אתה הצעת שיהיה חמישים אחוז וחמישים אחוז מההתאמות המבניות ולא יהיה כפי שכתוב---
שמואל זמל
לא הצעתי את זה, הצעתי---
דוברת
זה נהיה חוק שוויון זכויות הדיירים המוגנים.
שמואל זמל
הצעתי התאמות מבניות חמישים וחמישים כפי שאתה אומר, כל עוד שהממשלה לא קבעה אחרת.
היו"ר שאול יהלום
אני רוצה להסביר לך משהו, אם האדם, אנחנו לא יכולים להטיל על בעל הבית את השיגעונות של השוכר, השוכר המוגן יכול יום אחד להחליט שזה יהיה מסעדה ויום שני להחליט---
אברהם בירנבוים
לא נכון אדוני, זה מפורט בכל החוזים שהוא חייב לעשות עסק מסוג א', ב', ג'.
היו"ר שאול יהלום
כל ההתאמות שקשורות בעסק עצמו, אם הוא עושה נניח שולחן, לכן מדובר על ההתאמות המבניות, מדובר על הבניה, על איך שאדם יכנס ברמפה או שצריך מעלית, זה נקרא התאמות מבניות וההתאמות המבניות האלה, אנחנו מקבלים את עמדתך, יחולו 50%, 50% כמו שכתוב כאן, אלא אם כן החליטה הממשלה אחרת, החליט שר הבינוי תוך שנה. עכשיו הסעיף הבא.


הישיבה ננעלה בשעה 17:30

קוד המקור של הנתונים