ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/03/2005

הצעת חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (תיקון - סגירת חצרים ושלילת רשיון), התשס"ד-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים