ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/03/2005

תקנות משפחות חיילים שניספו במערכה (הסכום המירבי שמותר לנכות מתגמוליה של אלמנה)(תיקון והוראת שעה)(תיקון), התשס"ה 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים