ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/03/2005

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 32), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים