ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/03/2005

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 31), התשס"ו-2005, חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים