ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/03/2005

נתוני מע"צ בנושא מצב גשרי הכבישים במדינת ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים