ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/03/2005

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 3)

2
ועדת הכלכלה
15.3.05
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 380
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ד' אדר ב' התשס"ה (15 במרץ 2005), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 3),
התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
גלעד ארדן
דוד טל
מוזמנים
חוה ראובני - לשכה משפטית, משרד התחבורה
אהרון אהרון - מנהל משרד הרישוי מחוז המרכז, משרד התחבורה
יונתן רגב - רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר
דורית מורג - יועמ"ש, משרד החינוך
רותם זהבי - אגף בטיחות, ביטחון ושע"ח, משרד החינוך
לאה שקד - האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך
אבי הראל - דובר מחוז מרכז, משרד החינוך
פיני קבלו - מרכז השלטון המקומי
דוד נפתלי - ממונה הכנסות מועצה אזורית גדרה
אבינועם טלבי - מנכ"ל עמותת אוטובוסים ציבוריים זעירים
דני גונן -חבר ועד עמותת אוטובוסים ציבוריים זעירים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 3),
התשס"ד-2004
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב. אני פותח את הדיון בנושא הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004. בפתח דבריי אני רוצה להגיד שטוב שמדינת ישראל היא מדינת רווחה ודואגת לחלש ולחוסה ולמעשה, הנושא הזה בא לתקן את העניין של הסעות וליווי לילדים מוגבלים. הצעת החוק, על פניה, נראית טובה מאוד ולכן שמתי אותה בסדר עדיפות. יש לנו הרבה מאוד חוקים לקדם. הייתי רוצה לדעת מה המצב היום ומה הצעת החוק באה להסדיר או לתקן? ספרו לנו גם במספרים, כמה ילדים יש היום עם מוגבלויות ואיך מתחלק התקציב היום.

נשמע את חבר הכנסת דוד טל, כי יש לו הצעה לסדר. עשה זאת בקצרה.
דוד טל
אם אדוני לא היה אומר שאנחנו מדינת רווחה, לא הייתי מעלה את ההצעה לסדר - -
היו"ר אמנון כהן
משתדלים להיות...
דוד טל
אני חולק על אדוני. לצערי, אנחנו הופכים יותר ויותר למדינת סעד במקרה הטוב. אתמול, אפילו אמר ידידך מהסיעה, איציק כהן, שכל המוסד הגדול של הביטחון הסוציאלי, הביטוח הלאומי, בעצם הולך ומכורסם לטובת אנשי עסקים ולטובת בעלי ההון. אתמול, הנושא הזה עלה ביתר שאת בדיון במליאה, שמפחיתים אחוז וחצי למעסיקים ומורידים 3 מיליארד שקל מהתקציב של ביטחון סוציאלי, שזה בא לשרת או לתת מענה לבעיות ומצוקות במדינת ישראל. אז אם אדוני ימחק את זה מהפרוטוקול, שאנחנו מדינת רווחה, לא יהיו לי השגות.
היו"ר אמנון כהן
התכוונתי שאנחנו נועדנו להיות מדינת רווחה.
דוד טל
אנחנו מתיימרים.
היו"ר אמנון כהן
היינו עד לא מזמן ובגלל שאתה ואנחנו נמצאים באופוזיציה, הם מרשים לעצמם לנגוס.

בבקשה, נציגי משרד החינוך.
דורית מורג
אנחנו מבקשים לעשות תיקון אחד בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, שבין היתר קובע את חובת הרשות המקומית להסיע את התלמיד עם המוגבלות לבית הספר ששם הוא לומד. אנחנו נתקלנו בבעיה שפעמים רבות תלמיד עם מוגבלות - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה, איך זה מתנהל עד עכשיו?
דורית מורג
מיד אסביר. הבעיה שנתקלנו בה היא שלמעשה מצאנו שיש לקונה בחוק או שהחוק לא מתייחס לנושא הזה, שהרבה פעמים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לא לומדים בישוב שבו הם מתגוררים אלא נמצאים במעון דרך קבע או באופן זמני, אבל במשך מרבית ימי השנה במעון מחוץ לרשות שבו הוא לומד.
אתי בנדלר
שבה הם לומדים או גרים?
דורית מורג
הם למעשה מתגוררים מחוץ לרשות שבה הם לומדים והם צריכים להגיע לשם.
אתי בנדלר
שבה משפחתם נמצאת? את מדברת כאילו על מעורבות של 3 רשויות מקומיות?
דורית מורג
יכול להיות 3 ויכול להיות 2. התלמיד או משפחתו של התלמיד או מקום מגוריו הקבוע הוא בישוב א'. המעון שבו הוא מתגורר ויש החלטה, שאם התלמיד מתגורר במקום אחר, הרי זה מקום מגוריו והוא נמצא בישוב ב' ובאותו ישוב ב' אין מקום לימודים והמוסד במקום ג'. או שהוא מוסע מישוב ב' למקום שבו הוא לומד. זאת אומרת, או מב' ל-ב' או מב' ל-ג'.
דוד טל
יכול להיות שהוא יהיה מוסע מב' ל-א'?
דורית מורג
יכול להיות. הבעיה שאנחנו נתקלנו בה היא שיש רשות ששולחת את התלמיד, הרשות שבה מתגוררים הוריו דרך קבע, היא השולחת את התלמיד ללמוד במקום אחר כי שם נמצא המעון או בית הספר המתאים לו. יוצא, שלפי החוק הקיים, אותה רשות קולטת, אותה רשות שבה נמצא המעון, המקום ששם הוא מתגורר דרך קבע, בנפרד ממקום המגורים המקורי שלו, העלויות כולן היו על אותו ישוב שבו נמצא המעון. אנחנו רצינו לפזר את העלויות כך שמי שיישא בעלות, וזו מטרת התיקון, שבמקום שהרשות השולחת ילד מחוץ למקום מגוריו, היא תשתתף גם בעלות הסעתו למוסד החינוך שבו הוא לומד.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת, אם ההורים של הפעוט גרים באזור א', הוא חי באזור ב' ולומד באזור ג', אז מאזור ב' תצטרך הרשות המקומית לשלם - -
דורית מורג
לא, מאזור א'.
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא לא גר באזור א'. ההורים גרים שם.
דורית מורג
הרשות השולחת מאזור א', היא למעשה הרשות המקורית של הילד.
היו"ר אמנון כהן
אבל היא צריכה לשלם כאשר הילד מגיע מא' ל-ב'. למעון שהוא מגיע. מי משלם על זה?
דורית מורג
כדי לא להטיל את כובד הנטל על הרשות ששם נמצא המעון, כי למעשה הרשות מארחת את המעון או שהיא מסכימה שחלק גדול מהתלמידים יתגוררו בה. אם עד עכשיו אמרנו שהמעון זה המקום שתלמיד גר, אנחנו רוצים לתקן את זה לעניין העלויות. אנחנו אומרים שהרשות השולחת, ששם התלמיד מתגורר ככלל, הוריו, משפחתו ומקום חייו המקורי, היא למעשה תישא בעלויות האלה במקום אותה רשות של המעון.
דוד טל
אני אבהיר: יש ילד שגר ברמלה. הוא ילד שהועבר למעון מיוחד בראשון לציון. המעון בראשון לציון מארח אותו שם. נכון להיום, המעון בראשון לציון צריך לשלוח אותו לנס ציונה לבית ספר כזה או אחר, אז היום, מטילים את זה על המעון בראשון לציון. אומר החוק: למה צריך לשאת בזה המעון בראשון לציון? הילד בא מרמלה. אז עיריית רמלה תתכבד ותשתתף בעלות ההסעות של התלמידים האלה מפני שהילד הוא שלה. ראשון לציון היא רק עיר מארחת. זה כל הסיפור.
היו"ר אמנון כהן
הילד שמגיע לראשון לציון מגיע פעם בשבוע?
דורית מורג
לא, הכוונה היא שהוא מתגורר במעון. היה כתוב שזה מקום מגוריו - -
היו"ר אמנון כהן
ואם יש ילדים מוגבלים שגרים בבית ומסועים?
דורית מורג
אז אין בעיה, אז חל הסעיף המקורי, שהרשות השולחת חייבת בהסעתו. הבעיה היא כשהתלמיד מתגורר ומושם במעון - -
היו"ר אמנון כהן
מה אחוז ההשתתפות של הרשות ומה אחוז ההשתתפות של משרד החינוך?
דורית מורג
דרך קבע נאמר שהשר יקבע בצו את אחוזי ההשתתפות. אנחנו עדין לא מדברים על זה. תראו בסעיף המתוקן, הסעיף שאנחנו מבקשים לתקן זה תיקון לסעיף 3א' בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות התשנ"ד- 1994. האמור בו יסומן 1 ואחריו יבוא 2. אנחנו לא מבטלים שום דבר, אנחנו מוסיפים סעיף נוסף שמבהיר לגבי אותה סיטואציה שאותה תיארתי כרגע. בסעיף 2 יאמר: "רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות לשהות במעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות התשכ"ה-1965, הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת (בפסקה זו -הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד ששלחה למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת לפי הוראות פסקה 1; שר החינוך התרבות והספורט יקבע, בצו, את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת."
היו"ר אמנון כהן
אבל כמה בערך? שר החינוך, התרבות והספורט, באישור ועדת הכלכלה. אני רוצה לדעת מה הוא מאשר, כמה אחוז לפה, כמה אחוז לשם, שיהיה פיקוח פרלמנטרי.
דורית מורג
בסדר, אנחנו נוסיף באישור ועדת הכלכלה.
היו"ר אמנון כהן
הדברים ברורים מבחינתי. יש שאלות?
דוד טל
אני רוצה לציין דבר שלא קשור, אבל יש דוגמה דומה, כשילד במוסד דומה עובר לגור, יש בעיה לא עלינו, כשהילד הזה נפטר, כי אז, הכתובת שלו היא בעצם המוסד הזה, בב', ואם הוא נפטר חברת קדישא באזור א' לא תקבור אותו מפני שהוא בעצם רשום בב'. זה דבר שצריך לתקן אבל לא פה אלא בוועדת הפנים.
היו"ר אמנון כהן
מקום מגוריו זה איפה שההורים שלו גרים.
דוד טל
חד משמעית לא.
אתי בנדלר
לא, זה בדיוק העניין. כל הנושא נובע מזה שמקום מגוריו הוא המקום שבו הוא מתגורר.
היו"ר אמנון כהן
אישרנו. תודה רבה לכם. עלו והצליחו. אנחנו רוצים לדעת כמה העלויות. בדרך כלל זה 25% ו-75%.
אתי בנדלר
לא, עכשיו צריכים לעשות עוד חלוקות. זאת אומרת, יש מקרה שיישאר אותו דבר ויש מקרה ש-3 רשויות מקומיות מעורבות בעניין.
היו"ר אמנון כהן
ב' לא יישא בכלל בהוצאות כי הוא מארח.
לאה שקד
רוב התלמידים שמתגוררים בפנימיות אינם משנים את כתובתם. הרשות השולחת בה הוריו של הילד או האפוטרופוס של הילד רשומים בתעודת הזהות, רשום גם הילד בתעודת הזהות. יש עניין שהרשות השולחת היא תמיד תהיה הציר המרכזי, מפני שחלק מהילדים עוזבים את הפנימייה או מתחרטים באמצע שנת הלימודים ועוברים לפנימייה אחרת. הכתובת הראשית היא תמיד ההורים והאפוטרופוס.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת טל, אם חס וחלילה הילד נפטר, הוא רשום באזור מגורי ההורים.
אתי בנדלר
לא, אבל זה התיקון שאנחנו עושים עכשיו.
לאה שקד
הרשות המקומית בה נמצאת הפנימייה היא הרשות המקומית שעושה את המכרז להסעות, מפני שאין היגיון שפנימייה שיש בה 50 חוסים למשל, יוצאו 50 מכרזים ברשויות ולכן, יש לנו עניין בחיסכון בעלויות, שאותה רשות מקומית מארחת, היא מוציאה את המכרז להסעות כמו שהיא מוציאה לילדיה, רק שיש השתתפות של אותו גורם, הרשות המקומית השולחת לפי אותם הכללים. לא צריך לשנות שום דבר. התיקון שמתבקש פה הוא השתתפות של אותו ציר מרכזי. זה הרעיון.
דורית מורג
בעיקר שלא להטיל על הרשות שבה נמצא המוסד את כל העלויות של ילדי אותו מוסד. זאת המטרה.
פיני קבלו
אנחנו מברכים על החוק, כי מה שקרה עד היום זה שמי שאירח את הילדים, ואני מכיר את זה כראש עיר שבה יש מוסד כזה ואירחתי. כל הנטל נפל על הרשות. ההתחשבנות בין הרשויות יוצרת הקלה בתשלומים ובכל התהליך שרשויות יוכלו לעמוד באותם תשלומים ולהסיע את אותם ילדים ומחלקת בצורה מאוד הוגנת את הנטל של אותו ילד שנשלח מאותו ישוב.

אם אין בעניין הזה נטל כספי נוסף... ההסכם שלנו עם האוצר בסעיף 6 קובע שכל חוק שיובא, שאין עליו 100% כיסוי, אנחנו נתנגד.
יונתן רגב
החוק, כפי שהוא מוצע, משנה בין הגופים. אין פה שינוי מימון בין הרשויות למדינה. זה נשאר כפי שהיה ובין הרשויות יש חלוקה. אין עלות נוספת על הרשויות.
אתי בנדלר
דורית, מתי אתם מתכוונים להביא את הצו? יש לכם הערכה?
דורית מורג
אנחנו נשתדל לעשות את זה בהקדם. קודם כל צריך לפרסם את החוק.
אתי בנדלר
החוק יונח, יתקבל ויפורסם.
היו"ר אמנון כהן
אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.
(הישיבה ננעלה בשעה 09:50)

קוד המקור של הנתונים