ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/03/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 27), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים