ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/03/2005

פרק ז' - משק החשמל, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים