פרוטוקול

 
משותפת כנסת-כספים - הצעת תקציב הכנסת לשנת 2005

5
ועדת המשנה לתקציב הכנסת
09.03.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 14
מישיבת הוועדה המשותפת (של ועדת הכנסת וועדת הכספים) לתקציב הכנסת
יום רביעי, כ"ח באדר א' בתשס"ה (9 במרץ 2005) שעה 09:30
סדר היום
הצעת תקציב הכנסת לשנת 2005
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און – היו"ר
יולי אדלשטיין
חיים אורון
צבי הנדל
שאול יהלום
איתן כבל
אליעזר כהן
מרינה סולודקין
יאיר פרץ
אהוד רצאבי
אברהם (בייגה) שוחט
מוזמנים
אריה האן מזכיר הכנסת
דוד לב סגן מזכיר הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ סגנית מזכיר הכנסת
אבי לוי חשב הכנסת
נדב כספי חשבות הכנסת
יצחק שד"ר קצין הכנסת
ייעוץ משפטי
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
יפה קרינצה


הצעת תקציב הכנסת לשנת 2005
היו"ר רוני בר-און
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת. נפרדנו בישיבה הקודמת בכך שביקשנו מהחשב לבדוק אפשרויות לקצץ ממסגרת התקציב פרטים מסוימים. אני מבין שעשית את זה, ואני מבקש לשמוע את הפרוט, אלא אם יש לחברים משהו לומר בעניין הדברים שנעשו בתקציב מאז ועד היום. אני מבין שהיה מפגש עם חברי ועדת התקציב בנושא התקציב.
שאול יהלום
איזה מפגש היה?
היו"ר רוני בר-און
נדמה לי, יושב-ראש הכנסת.
שאול יהלום
עם מי הוא נפגש?
היו"ר רוני בר-און
אני יודע על בייגה.
שאול יהלום
אם יש אפליה בין החברים, זה צריך להיאמר לפרוטוקול.
היו"ר רוני בר-און
אולי בייגה יגיד לנו בעניין הזה. אני מבין שגם אתמול היה מפגש של ראשי הסיעות בלשכת היושב-ראש, שבו הציגו את עקרונות התקציב, כפי שנאמר לי. אני חושב שהדברים האלה צריכים להיות גלויים וידועים, כדי שנדע לפחות איפה אנחנו נמצאים. מכיוון שלא הייתי לא במפגש, שאני יודע שהיה אצל היושב-ראש, עם בייגה, ואני לא יודע מי עוד, ומכיוון שלא הייתי גם במפגש עם ראשי הסיעות – לא אוכל לומר לכם דבר בעניין הזה.
אברהם בייגה שוחט
אם אתה רוצה אתייחס, למרות שאין לי מעמד. כיוון שהייתי נוכח, אתייחס כי אין שום דבר שצריך להסתיר אותו. סיימנו את הישיבה הקודמת בהחלטה, למורת רוחי, שאומרת שצריך להתכנס סביב מספר של 340 מיליון שקלים. אתה יודע שדעתי הייתה שונה - -
היו"ר רוני בר-און
גם דעתי.
אברהם בייגה שוחט
- - חשבתי שצריך לרדת יותר, אבל רוב חברי הוועדה חשבו כך, וזאת הייתה ההחלטה. ביקש ממני היושב-ראש, בשלב ראשון, להתייעץ מה והיכן צריך לקצץ את הסכומים האלה שבהם מדובר. התקיימה פגישה, אני לא זוכר בדיוק מי היה, היו ג'ומס, אני, יאיר פרץ בחלק מהישיבה - - -
היו"ר רוני בר-און
אולי רשף חן?
אברהם בייגה שוחט
רשף חן, והיה גם יושב-ראש הקואליציה, וכן הדרג המקצועי. נדמה לי שאלה כל השמות. היו דיבורים לכאן ולכאן.
היו"ר רוני בר-און
הדרג המקצועי זה החשב, לא היועצת המשפטית.
אברהם בייגה שוחט
החשב. עלו הצעות מהצעות שונות. הדרג המקצועי בא עם הצעה, שלא הייתה מספיקה מבחינת ההיקף, כי מדובר היה בקיצוץ של בערך 14 - - -
שאול יהלום
11 מיליון – זאת הייתה הצעה שלי, ואני מבקש לא לסלף את הצעתי, שהתקבלה בהצבעה.
אברהם בייגה שוחט
אני חושב שהיה מדובר על 340 מיליון. אני מציע את המילה "לסלף" לשמור למערכות הפנימיות בסיעה שאתה שייך אליה, אף אחד לא מסלף.
שאול יהלום
אני מתנצל, "לשנות".
אברהם בייגה שוחט
בעקבות זה עלו מספר הצעות נוספות, והדרג המקצועי היה צריך לחזור ולעבד את זה להצעה. אמר יושב-ראש הכנסת שמכיוון שהוא מרגיש צורך להרחיב את היריעה, הוא רוצה לכנס את ראשי הסיעות, ולהציג בפניהם את העניין. לפגישה הזאת הוא הזמין גם אותי ואת ג'ומס.
היו"ר רוני בר-און
לפגישה אתמול עם ראשי הסיעות, בלשכתו.
אברהם בייגה שוחט
כן.
היו"ר רוני בר-און
ואתם הצגתם להם את תקציב הכנסת.
אברהם בייגה שוחט
לא אני הצעתי, הדרג המקצועי הציג את ההצעה. אני ישבתי שם בתור נותן עצות. ראש הסיעה של מפד"ל לא היה, אבל שאר ראשי הסיעות – לפי הרושם שלי – היו כולם. הוא הציג את העניין, את כל המשתמע מזה, ואני רואה שמה שהוא הציג שם מופיע, פחות או יותר, בחומר שלפנינו – יכול להיות 200,000 לכאן או לשם. אני לא נציגו של היושב-ראש בוועדה, התקציב מובא לוועדה - - -
היו"ר רוני בר-און
השתתפת בישיבות אז חבר הכנסת יהלום ביקש גילוי נאות, וזה מה שאתה עושה.
אברהם בייגה שוחט
לא הסתרתי שום דבר, ואם לא אמרתי משהו זה כי שכחתי.
היו"ר רוני בר-און
טוב, אז מה שאנחנו רואים כאן היום זה מה שהושג בעקבות המפגש שלכם, מפגש הארבעה, ובעקבות המפגש עם ראשי הסיעות. אתם מציעים לקצץ מהתקציב שהוצג בפנינו בשבוע שעבר 13.275 מיליון שקלים. אני מבין שהייתה הסכמה של כל ראשי הסיעות על העניין הזה, ג'ומס?
צבי הנדל
לפי מיטב הבנתי – כן.
חיים אורון
אני לא מדבר בשם אחרים, יושבים פה אנשים, מכובדים כולם - - - בשביל למנוע מחבר הכנסת יהלום כל תחושה של אי נוחות, נעשה בדיוק מה שנעשה עשרות פעמים בלשכתו. כאשר הדיון מסתבך נכנסים לחדר ומנסים למצוא מוצא. זה מה שהיה.
היו"ר רוני בר-און
אני רוצה להבין את העניין הזה של "נכנסים לחדר כשהעניין מסתבך". יש דיון בוועדת הכספים, ונכנסים לחדר של יושב-ראש הכנסת?
צבי הנדל
אין-סוף פעמים.
חיים אורון
לחדר של יושב-ראש ועדת הכספים או שר האוצר או אברהם הירשזון בנושא של הליכוד.
היו"ר רוני בר-און
ואתמול איפה נכנסתם?
חיים אורון
אצל אברהם הירשזון בחדר. אני נותן דוגמה - - -
היו"ר רוני בר-און
לא, אל תדבר אתי בדוגמאות.
חיים אורון
אני ממש מדבר, כי אני מבין לאן אתה חותר. כשאברהם הירשזון יושב עם חברי הליכוד בוועדת הכספים, ומגיעות הצעות איך יבואו לוועדה בשביל להעביר נושאים, אני לא רואה בזה פגיעה בי או במישהו אחר, גם בלי ליצמן. זה קורה בכנסת מהבוקר עד הערב. זה סאב-טקסט לדיון אחר, אני לא רוצה להשתלב בו, לכן גם רציתי לצאת מפה. בדיון של הטקסט האחר, אני לא רוצה להשתתף.
היו"ר רוני בר-און
100%. ומכל ההצעות שהצעתם, הקיצוץ הכי גדול, אני מבין, הוא בסעיף 1.7: שכר העוזרים לחברי הכנסת. זאת אומרת, הצעתם, וזה התקבל על דעתכם ועל דעת ראשי הסיעות, שאחרי שוועדת הכנסת החליטה – בניגוד לדעתי, ואני הייתי היחיד בדיון בוועדת גרונאו - - -
איתן כבל
אתה כל הזמן אומר שהיית היחיד. אתה לא היית היחיד, גם אני הייתי לידך.
היו"ר רוני בר-און
יכול להיות שגם אתה היית, אתה יודע שאדם קרוב אצל עצמו. חבר הכנסת איתן כבל וגם אני הצבענו נגד כל ההצעות. אחרי שוועדת הכנסת, ברוב חבריה, החליטה מה שהחליטה לעניין שכר העוזרים לחברי כנסת, והעניין הפך למעשה חקיקה, פורסם ברשומות – הגם שבאיחור לא מבוטל ולא רגיל – אני פונה ליועצת המשפטית בשאלה. האם אחרי שהעניין הפך לדבר חקיקה ופורסם ברשומות, אנחנו יכולים לעשות את הקיצוץ המוצע?
אברהם בייגה שוחט
הערה לפני שהיא עונה. ההחלטה הייתה לא לבטל את החלטת ועדת הכנסת, אלא לפרוש את ההחלטה על שלוש שנים. השנה לתת 50% מההחלטה, בשנת 2006 להוסיף עוד 25% ובשנת 2007 עוד 25%. כלומר, במקום לבצע את ההחלטה במלואה בשנת התקציב 2005, לבצע אותה בשלוש שנים.
היו"ר רוני בר-און
אז יחד עם התוספת של חבר הכנסת שוחט, אני רוצה לדעת אם הסעיף המוצע לנו בתקציב עולה בקנה אחד עם החוק.
אנה שניידר
קודם כל, אני רוצה להבהיר שגם אני לא הייתי בישיבה הזאת, לא הוזמנתי לאף אחת מהישיבות האלה. בדרך כלל, כשישנה החלטה של ועדת הכנסת, או כל ועדה אחרת בכנסת, וההחלטה היא מכוח סמכות שניתנה לאותה ועדה על פי, וההחלטה מתפרסמת ברשומות, אין אפשרות אלא לבצע אותה. אי אפשר אפילו לחלק אותה לשנים, דבר כזה מצריך החלטה מחודשת של אותה ועדה שהחליטה את ההחלטה המקורית.
היו"ר רוני בר-און
אני שואל אותך עכשיו את השאלה בלשון בני אדם. האם, נוכח ההחלטה שלנו והעובדה שהיא הפכה למעשה חקיקה, אנחנו, כוועדה משותפת לתקציב הכנסת, חייבים לתקצב אותה במלואה?
אנה שניידר
חייבים לתקצב אותה במלואה, לא יכולים לשנות אותה אלא אם כן ועדת הכנסת תשנה את החלטתה.
היו"ר רוני בר-און
תודה. חבר הכנסת יהלום, בבקשה.
שאול יהלום
קודם כל, ברשות היושב ראש, אני עונה לחברי הכנסת שוחט ואורון. כאשר נכנסים כדי לפתור, קוראים לכל הנוגעים בדבר. כאן, לאו דווקא שני חברי הכנסת המוזמנים הם יותר נוגעים בדבר מאשר, נניח, יושב ראש ועדת התקציב. אז, ברגע שקובעים שמזמינים את אלה ולא את אלה – יש בזה טעם לפגם.

לעצם העניין, אם שאנחנו צריכים לקיים כבוד בהחלטות של ועדות אחרות, כפי שאמרה היועצת המשפטית, קודם כל בואו נקיים כבוד להחלטתנו שלנו, והיא קודם כל קיצוץ של 11 מיליון שקלים. זאת הייתה הצעתי המפורשת, הייתה על זה הצבעה, ולכן אני עומד על כך שהיא תבוצע, לא יותר ולא פחות – 11 מיליון שקלים. זה שמישהו רוצה לתת בהתנדבות, זה לא החלטתנו הקודמת.
היו"ר רוני בר-און
עד שאנחנו לא מאשרים תקציב אנחנו יכולים לשנות כל החלטה.
שאול יהלום
בסדר, אני מבקש להישאר בהחלטה. הדבר השני, כל כך אופייני לחברי הכנסת, ואני מתפלא עליהם, שהם יודעים לתת את הקיצוץ לא עליהם.
היו"ר רוני בר-און
תכף נמצא לזה פתרון, מכיוון שמישהו כבר לקח רשות לעצמו לפגוע בשכר, עוד מעט נתעניין במקבלי שכר אחרים בכנסת.
שאול יהלום
זה כל כך אופייני, שדווקא לעוזרים הפרלמנטריים שעובדים 24 שעות, ולפעמים עובדים אפילו שישה ימים בשבוע, שלא לדבר על מוצאי שבתות - - -
היו"ר רוני בר-און
עזוב, זה לא דיון בוועדת גרונאו. הבנתי, קיבלת חוות דעת של היועצת המשפטית, שמסכמת את הדיון בעניין הזה.
שאול יהלום
אני מציע קודם כל להעמיד את הקיצוץ על 11 מיליון. את ההפרש לא לקצץ אני מציע לא לקצץ מהעוזרים אלא מהדף לבוחר של חברי הכנסת, ולו תהיה פעם אחת כותרת מחר בעיתון: חברי הכנסת קיצצו בזכויות שלהם.
היו"ר רוני בר-און
גם את זה אתה כרגע לא יכול לעשות בתקציב, כי אתה צריך לעשות את זה במסגרת ועדת הכנסת, על פי המלצת ועדת גרונאו. יכול להיות שיש דרכים לסחוט בתקציב, גם כשהוא גמור וגם בדיונים לקראת הכנה שלו, שלא במסגרת החוק או במסגרת הפרוטוקול.
שאול יהלום
אני מוכן לשמוע ממך רעיונות.
היו"ר רוני בר-און
חבר הכנסת שוחט, בבקשה.
אברהם בייגה שוחט
אני רוצה להרחיב מעט בנקודה הזאת, למה השיקול היה מעבר לדברים האחרים שקוצצו. אנחנו מדברים על כמה דברים, והקיצוץ הגיע למעט יותר מ-13 מיליון. אני זוכר את המספר 340 מיליון - - -
היו"ר רוני בר-און
זה היה המספר. הצענו מסגרות, מסגרת אחת הייתה הצעה של חבר הכנסת אורון ושלך, שדיברה על 330 מיליון. אני זוכר שהצבענו על מסגרות של 330 ו-340, המסגרת של 340 מיליון זכתה לרוב והתקציב שמונח כאן הוא במסגרת של 340.
אברהם בייגה שוחט
נכון. אני רוצה להגיד למה הלכנו לעניין העוזרים הפרלמנטריים. מי שמסתכל על התקציב מבין שהחלטת הכנסת הקודמת – ומקובל מה שאמרה אנה שניידר, שאם הולכים על קיצוץ בסעיף הזה צריך לקבל החלטה חדשה של ועדת הכנסת בעניין, ואני מאוד מקווה שהיא תתקבל – נובעת מעובדה פשוטה. אני מציע לשאול יהלום להסתכל במשמעות התקציבית באחוזים של הגידול שנבע מהחלטת הכנסת, בניגוד להמלצת ועדת גרונאו כמובן.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו לא מקיימים עכשיו דיון על החלטות ועדת גרונאו. עם כל הכבוד לך, אני לא יכול להתערב בקביעת היועצת המשפטית. אין שום בעיה לך או לאחרים להזמין המלצות חדשות מוועדת גרונאו, להביא אותן הנה ונקיים עליהן דיון. אפשר לעשות את זה גם ביום שני.
אברהם בייגה שוחט
מה אמר חבר הכנסת יהלום? שהוא דואג לחלשים, ואם צריך להוריד בואו נוריד את הקשר לציבור.
היו"ר רוני בר-און
אתה אמרת שאתה דואג לחלשים.
אברהם בייגה שוחט
אני לא דואג לחלשים.
היו"ר רוני בר-און
אמרת לסל התרופות שאתה דואג.
אברהם בייגה שוחט
לא דאגתי, רק תיארתי את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני רוצה להגיד באופן ברור ומפורש, אם מסתכלים על הסעיפים ורואים מה קורה עם הקשר לבוחר של חברי הכנסת, שירד מ-17 מיליון ל-14 מיליון - - -
היו"ר רוני בר-און
אני חושב שאתה אומר דברים לא בדוקים, סליחה שאני אומר לך.
שאול יהלום
בייגה, העוזרים הפרלמנטריים הם לא החלשים פה? מה, אתה רוצה להיתמם?
היו"ר רוני בר-און
אני כבר לא מבין כלום, כל פעם שאני נוגע במשהו – זה כמו פלסטלינה הניירות שמניחים לפנינו. בנייר שקיבלתי בנובמבר, הופיע בקשר לציבור: שכירת משרדים ותקשורת, שורה 9: 10,585,000 וביקשו פה הגדלה ל-14.4 מיליון. כשאני מסתכל עכשיו, אני פתאום מקבל מספר של 12,471,000. כשישבתי מול מר אבי לוי, וביקשתי את ההסברים - - -
אנה שניידר
זה ביצוע.
אברהם בייגה שוחט
אגמור את דבריי. הקשר לבוחר ירד מ-85,000 שקלים ל-65,000 שקלים בהחלטה של שנה שעברה.
היו"ר רוני בר-און
ועדיין התקציב כל הזמן גדל.
חיים אורון
לא, לא, ב-2002 הוא היה יותר גדול.
היו"ר רוני בר-און
הוא לא ירד ב-2003, הוא ירד ב-2004.
אברהם בייגה שוחט
אדוני היושב ראש, זאת עובדה, ישבת בישיבה והתקבלה החלטה: מורידים מ-85,000 ל-65,000 שקלים.
היו"ר רוני בר-און
גם אז דעתי הייתה שצריך לבטל אותו לגמרי.
שאול יהלום
רק למי שלא שוכר דירה - - -
אברהם בייגה שוחט
נכון, ולאחר מכן זה ירד מ-65,000 ל-45,000, זה אותה פרופורציה.
היו"ר רוני בר-און
מה אתה אומר בזה?
אברהם בייגה שוחט
למה הלכו לעניין העוזרים הפרלמנטריים. הגידול בשיעור שניתן בהחלטת הוועדה בתקופה הזאת לעוזרים הפרלמנטריים הוא גידול של 30%- 35%, בניגוד להמלצת הוועדה הציבורית. לכן, צריך לקצץ.
היו"ר רוני בר-און
אבל הדיון הוא לא פה.
אברהם בייגה שוחט
אני יודע שהדיון לא פה, אבל אנחנו מדברים כרגע על הקיצוץ. הכל אני יודע, שזה לא פה, יש גרונאו, וצריך לחזור לוועדה – אבל אני גם יודע - - -
היו"ר רוני בר-און
האם עולה בדעתך אדוני, כשהיית שר האוצר, שהכנסת מתקצבת מזהו למשרד העבודה והרווחה, היא כותבת את זה, מאשרת את זה וזה מופיע כסעיף תקציבי, זה הופך לחוק מדינה – ולמחרת בבוקר שר האוצר לא נותן את הכסף.
חיים אורון
חוק ההסדרים כולו נראה ככה, איפה אתה חי?
צבי הנדל
כל המדינה מתנהלת ככה. יש חוק יום לימודים ארוך - - -
אברהם בייגה שוחט
אדוני היושב ראש, תן לי לדבר. אני לא מוכן לצורת דיון כזאת. כל אחד שעיניו בראשו רואה מה היה שיעור הגידול בסעיף הספציפי הזה. יכול חבר כנסת מסוים לחשוב שעוזר פרלמנטרי - ואני יודע מה זה עוזרים פרלמנטריים – צריך לקבל כפול ממורה של עשר שנים. הוא יכול לחשוב את זה, לגיטימי. הוא יכול לחשוב שהוא צריך לקבל פי שניים מפרקליט שעובד בפרקליטות – הכל בסדר.
שאול יהלום
הוא רק חושב 20% מחבר כנסת.
אברהם בייגה שוחט
אל תפריע לי.
היו"ר רוני בר-און
חבר הכנסת יהלום, אני קורא לך לסדר.
שאול יהלום
אני רק מעמיד מספרים על דיוקם.
אברהם בייגה שוחט
אני לא רוצה להיות אויבם של העוזרים הפרלמנטריים, אבל הרי יש לנו איזו אחריות. אתה היית בקואליציה, והצבעת על חוק שאומר שתקציב המדינה לא יגדל ביותר מ-1% בשנה. אתה, בהיותך בקואליציה, הצבעת על החוק הזה, ופה אתה מעלה את התקציב ב-15%, ושום דבר לא אכפת לך. אתה מעלה את שכר העוזרים הפרלמנטריים ב-40%.
שאול יהלום
הצעתי לצמצם.
אברהם בייגה שוחט
אתה לא מצמצם כלום.
שאול יהלום
11 מיליון זה לא צמצום?
אברהם בייגה שוחט
לכן, אני חושב שהגיוני ללכת גם לסעיף הזה. לא רק הסעיף הזה, הלכו גם לסעיפים אחרים.
שאול יהלום
איזה סעיפים פגעו בחברי הכנסת עצמם? רק בעוזרים?
אברהם בייגה שוחט
שאול יהלום - - -
היו"ר רוני בר-און
אתה פונה אליו, אני לא יכול להגן עליך.
אברהם בייגה שוחט
כי אתה לא מגן עליי.
היו"ר רוני בר-און
אתה אומר כל הזמן "שאול יהלום". חבר הכנסת יהלום, אני לא אקרא אותך יותר.
אברהם בייגה שוחט
בדיוק לפני שנה הורידו 25% מתקציב הקשר עם הציבור לחברי הכנסת, לאלה ששוכרים משרדים, לאלה שלא שוכרים משרדים. אם אתם שואלים אותי, חבר כנסת שעובד באופן אמיתי ושוכר משרד, ומשקיע את זמנו – התקציב הזה מוצדק ולא מוצא לבטלה. אבל מי שלא עובד, גם 10,000 שקלים זה יותר מידיי.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שאם היינו במערכת יחסים סבירה – אני אומר את זה פה כי התגלו לי דברים שלא ידעתי – כל המערכת לא יכולה להתנהל תחת סכסוכים אישיים, ותחת תחושה שאם האחד אומר אל"ף, השני יגיד בי"ת. זה לא יכול לעבוד ככה, יש לנו איזו אחריות לעניין הזה.
היו"ר רוני בר-און
100%, אני נענה לקריאה שלך. אני יכול להצביע על התקציב?
חיים אורון
עוד אנשים רוצים לדבר.
היו"ר רוני בר-און
אני מציע להצביע על התקציב שאתמול שכנעת את ראשי הסיעות להצביע בעדו. חבר הכנסת אדלשטיין, בבקשה.
יולי-יואל אדלשטיין
קודם כל, אשמח לשמוע מהחשב את ההסבר המקצועי לגבי דף 2 בתיק שלנו, פירוט הקיצוצים המוצעים. נקודה שניה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, בזמנו הסמכת אותי, יחד עם יושב-ראש הכנסת, לעמוד בראש ועדת משנה לנושא דף קשר לבוחר. אני מודיע לך שיש עוד בהחלט דברים שאפשר לקצץ שם, ובמידה שתסמיכו אותי לחדש את פעילות הוועדה – אני יודע שזה לא קשור ישירות לתקציב המוצע, אבל זה כן קשור למשמעת הקיצוצים – אשמח מאוד לחזור לפעילות הוועדה.
היו"ר רוני בר-און
אז אני מבקש ממך עכשיו באופן פורמלי לכנס את ועדת המשנה. אם אתה יכול עוד לפני הפגרה להביא את ההמלצות שלכם על קיצוץ בתקציב קשר לבוחר, מאוד אשמח להעביר את זה לוועדת גרונאו, כדי שמיד אחרי הפגרה נוכל לדון בקיצוץ.
יולי-יואל אדלשטיין
תודה רבה.
היו"ר רוני בר-און
רשום לפניך את הצעתי, כפי שהצעתי גם בפעם הקודמת, לבטל את כל תקציב הקשר לבוחר, ולשכות פרלמנטריות בכלל.
יולי-יואל אדלשטיין
אני לא חושב שאני מסכים אתך בנושא הקיצוץ. בנושא של הלשכות הפרלמנטריות, אני חושב שזה ודאי קודם לכמה הצעות ששמענו במסגרת הוועדה הזאת, לכן אני מודה לך על האמון, ואחדש את פעילות הוועדה.
צבי הנדל
הלשכות, זה בא מקלות מצד הירושלמים. אין להם בעיה, יש להם פה לשכה.
היו"ר רוני בר-און
מה זה שייך? מה אתה חושב, שאני ביום חמישי לא עובד בתל-אביב? אתה חושב שאני נשאר פה, בירושלים? אז עוד פעם, בגלל שאני ירושלמי אני מסכים לקצץ בלשכות – הרי זה תת-רמה של טיעון. אני גם אבטל את הלינות בבתי מלון, כי אני ישן בבית. זאת תת-רמה של טיעון.
יולי-יואל אדלשטיין
מעודף ההערות שכבר היו כאן, לא רציתי למחות על ההערה שהייתה, שמי שאין לו לשכה פרלמנטרית לא עובד. אני רוצה להבטיח גם לחבר הכנסת שוחט וגם לאחרים, אין לי לשכה פרלמנטרית, ואנחנו יכולים לעשות תחרות עם כל אחד מבחינת קצב העבודה.
אברהם בייגה שוחט
לא אמרתי את זה. אמרתי שיש חברי-כנסת - - -
יולי-יואל אדלשטיין
יש חברי-כנסת ויש חברי-כנסת. אנחנו זוכרים גם את הדיונים בוועדת המשנה.
היו"ר רוני בר-און
אחרי הדיון אראה לך את הקבלות שאני משלם כל שבוע עבור אירוח של אנשים, שאני נפגש אתם בבתי קפה, ולא מגיש את זה לקשר לבוחר. מה אתם עושים פה דמגוגיה? צדיקי הדור, כמה באתם להסתובב על הלשכות הפרלמנטריות שלכם?
צבי הנדל
אין צדיק יותר גדול ממך, אנחנו יודעים.
היו"ר רוני בר-און
כמה באתם לבלבל את המוח על הלשכות הפרלמנטריות.
צבי הנדל
זאת הוועדה היחידה - - -
אברהם בייגה שוחט
אתה מתחשבן אתי? כל מערכת היחסים דפוקה בינך ובין רובי, בשביל זה הדיונים כאן ככה.
היו"ר רוני בר-און
הנה, אני רוצה לאשר את זה עכשיו.
אברהם בייגה שוחט
כל מה שאתה עושה זה מסביב לזה, כל העמדות מסביב לזה, שום דבר לא ענייני.
היו"ר רוני בר-און
רק אתה ענייני.
חיים אורון
אדוני היושב-ראש, דיברתי קודם על טקסט ועל סאב-טקסט, אני הולך לדבר רק על הטקסט. בישיבה פה הייתה הצעה של חבר-הכנסת יהלום להוריד את התקציב ל-340 מיליון. אמרתי לכמה אנשים פה, שלפי דעתי צריך בדרך שקטה, מתוך רצון שלא להיכנס לעימותים שמתנהלים פה עכשיו, להקטין את התקציב ב-10-15 מיליון שקלים, מהסיבה הפשוטה, שהגידול בתקציב הכנסת השנה הוא מעבר למידה הראויה. למה מידה ראויה? נאמר לנו בישיבה הקודמת.

ישבנו עם יושב-ראש הכנסת ועם אבי, וחיפשנו מקומות בהם ניתן להקטין את התקציב. לא נכון שזה רק העוזרים הפרלמנטריים. בסעיף המקורי כל השאלה של עידוד הצמיחה, שהיה עליו ויכוח גם בישיבה הקודמת, היה on the top of it. אמרו: יש עידוד צמיחה, מחזירים אותו, תביאו תקציב נוסף. עכשיו, מי שמסתכל בנייר, ה-3.2 מיליון שקלים מופיעים בתקציב.
שאול יהלום
אבל אתה לא מוריד לחברי-הכנסת שכר, אתה סופג את זה.
חיים אורון
אני במצב הכי נוח בחדר הזה, כשמעלים אני לא מקבל, כשמורידים אני לא מקבל, אין לי ויכוח. אני לא מתווכח בדיון על תקציב חברי-הכנסת, כי אני לא חי ממנו. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. כל הצעה, בכל סעיף: דף לבוחר, חברי-כנסת, לשכות – אני מראש מתחייב להצביע בעדה. תציע פה מאיפה להוריד 14 מיליון שקלים. הצענו פה תמהיל מסוים, של 14 מיליון שקלים, אתה רוצה להציע 14 מיליון אחרים – תביא 14 מיליון אחרים. הרי זה החלק הקשה בוויכוח על תקציב, לא שאומרים: לא צריך. צריך להוריד 14 מיליון שקלים, פה יש תמהיל מסוים. נשים טור מול טור, נציע לוועדה. אתה תציע במקום עידוד הצמיחה לשכות פרלמנטריות, אני אציע במקום עיתונים טלוויזיה – נצביע אחד מול השני, וזה יחייב אותו לעשות, זה הכל.

הצענו תמהיל, שנראה לנו מאוזן. קודם כל, הפגיעה בעוזרים הפרלמנטריים היא דחייה. כמו שקורה באלפי מקומות שבהם עושים הסכמים, פורשים את ההטבה למשך שנה-שנתיים. זאת הטבה לא כל כך צנועה, אני לא נכנס לגוף ההצעה. כמו שקורה לאוצר, כשהוא בא לבטל את חקיקת יום לימודים ארוך בכנסת, גזזת, חינוך מיוחד, וכשאמרתי: אל תביאו את זה לכנסת בחוק ההסדרים, לא בטוח שכל האנשים שעכשיו מלמדים אותי היו באותה עמדה. בוועדת הכספים עכשיו דנים על זה, ואם הכנסת תחוקק חוק שזה מבוטל – זה יבוטל.

אותו דבר פה, ברור לחלוטין שבשביל לשנות את ההחלטה על העוזרים הפרלמנטריים צריך ועדת כנסת. אם בוועדת הכנסת לא יהיה רוב למטרה הזאת, הסעיף הזה יחזור למקורו. אני מקווה שוועדת המשנה הזאת גם אז תגיד: יש לנו מקור אחר ל-3.5, ואם העוזרים הפרלמנטריים יקבלו, נוריד את זה מאיפה שיחליטו להוריד את זה. השתכנענו שחלק גדול בהעלאה, שהוא תוצאה של ההעלאות הגדולות בעיקר על מע"מ, בגלל מבנה העסקה, שהשנה מתוך ה-17 מיליון 14 מיליון זה מע"מ, שאי אפשר לא לשלם אותו, כי אלה חוקי המדינה, משם אין מה להוריד, כי שכר הדירה הנוסף הוא רק שלושה ומשהו מיליון והשאר זה מע"מ שמשולם מראש. בשלוש השנים הקרובות, על פי ההסכם, שגם עליו החליטו ועדות לגיטימיות בשנים קודמות, שאני לא הייתי שותף בהן, דובר רק על תכנון ולא על השקעה כזאת. אותו הדבר בסעיפים אחרים.

אני מציע שנרד עכשיו מכל חילופי הדברים האישיים. יש פה תמהיל של 14 מיליון, אם מוסכם עלינו שזה המספר, יכול מישהו אחר להציע תמהיל שונה. יהיה ויכוח בין סעיף א' לסעיף ב', ואני מציע שכך נחליט.
היו"ר רוני בר-און
אין שום בעיה. בבקשה, חבר-הכנסת כהן.
אליעזר כהן
אנחנו נמצאים תחת לחץ תקשורתי בימים האחרונים, הכותרות משמיצות את חברי הכנסת על בזבזנותם. זה חלק מהמתח שנמצא פה בחדר. אני מבקש מחברי הכנסת לא להתחשב בזה, לעשות את הדיון חופשי כמה שאפשר, שיאשימו אותנו כמה שהם רוצים, בשביל זה הם קיימים.
שאול יהלום
אני מציע הצעת סיכום כזאת. התקציב עומד על 340 מיליון, זה התקציב שאנחנו מאשרים. מדף הקיצוצים אנחנו מאשרים את הכל, חוץ מה-3.5 מיליון של העוזרים הפרלמנטריים. את הסכום הזה אנחנו מטילים – אם אתה רוצה על ועדת משנה, אם אתה רוצה על ועדת גרונאו, על ועדת הכנסת – מזכויות כלשהן של חבר-הכנסת עצמם.
היו"ר רוני בר-און
האם טיפלתם בשתי הבטחות, שהיו ברמה של התחייבות וסיכומים, שלאחת מהן היו עדים כל חברי ועדת הכנסת ובוודאי היועצת המשפטית, ההתחייבות שעשינו כלפי הציבור שתקציב ערוץ הכנסת לא יעבור 15 מיליון בשנה, ועכשיו אנחנו שוברים את זה בתקציב הזה לדברים שאנחנו בכלל לא יודעים מה תכליתם. שאלה שניה, אני רואה את סעיף 52: השתלמות ונסיעות לחו"ל בתוקף התפקיד של עובדי הכנסת. אין לי עם זה שום בעיה, רק אני לא מוצא בשום מקום נסיעות לחו"ל של חברי-כנסת בתקציב הזה.
אבי לוי
יש סעיף שנקרא "קשרי חוץ", בשורה 44.
היו"ר רוני בר-און
זה גם עולה מ-1.1 מיליון ל-1.5 מיליון. חצי מיליון ככה. לא מצאתם את החצי מיליון הזה?
חיים אורון
אנחנו מסתכלים על מספרים אחרים. זה יורד מ-1.7 מיליון ל-1.45 מיליון.
אהוד רצאבי
אתה צודק, חבר-הכנסת אורון.
היו"ר רוני בר-און
מה זה "קשרי חוץ"? אני רוצה לדעת נסיעות לחוץ לארץ, לא קשרי חוץ.
אבי לוי
זה אירוח משלחות מחו"ל שמגיעות לכנסת ונסיעה של משלחות מהארץ.
היו"ר רוני בר-און
אנה, על איתור נספי השואה הגשתם שלושה מיליון שקלים, ועכשיו תיקנתם את זה.
אבי לוי
זה הכנסה מותנית בהוצאה.
היו"ר רוני בר-און
אבל היה סיכום חד-משמעי בלשכת היושב-ראש, על דעת יושבת-ראש ועדת הקליטה, שההצעה האחרונה, של המיליון שקלים, זאת הצעה אחרונה לדבר הזה.
אנה שניידר
נוספה אחר-כך תוספת של 700,00, שיושב-ראש הכנסת הוסיף, לצורך ביצוע בדיקה בגופים שלא מוכנים לשלם.
חיים אורון
שלא תהי אי הבנה, זאת הכנסת של שלושה מיליון והוצאה של שלושה מיליון. זה מה שכתוב.
אברהם בייגה שוחט
אני רוצה להעיר הערה כללית. הסיטואציה של תקציב הכנסת וקבלת ההחלטה בכנסת היא מאוד בעייתית.
היו"ר רוני בר-און
כי זה מערכות יחסים בין-אישיות.
אברהם בייגה שוחט
זה גם, אבל יש גם בעיה מבנית בכל העניין, והייתי רוצה לשמוע את חוות דעתה של היועצת המשפטית בעניין. זאת הוועדה היחידה שיושבת ויש לה מכונת דפוס. אין שום דבר מלמעלה, שיכול לעצור את זה. באופן היפותטי יכולה ועדת הכנסת להחליט בישיבה שהיא מוציאה עוד 50 מיליון שקלים, ואז ועדת תקציב הכנסת כאילו כפופה להחלטה הזאת, ואין שום מגבלה תקציבית, אין שום דבר שמונע. אז תהיה הוצאה של 50 מיליון שקלים, יגיעו לוועדת הכספים ויגידו: ועדת הכנסת החליטה, אפשר לא לקיים את העניין הזה? אז ועדת התקציב תצטרך לשבת ולהחליט מה עושים, או לקצץ באיזשהו מקום 50 מיליון – שזה כמובן בלתי אפשרי – או להגיד: בסדר, הולכים לאוצר ומבקשים את הכסף.

חברי הכנסת השכילו לאזן את עצמם בהצעות חוק פרטיות על הוצאה כספית, ולמנוע מעצמם את התענוג של חקיקות בצורה חופשית של סכומים בלתי מוגבלים. עשו מעשה חקיקה טוב, לדעתי. צריך לחשוב, אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר רוני בר-און
הבנתי, אבל אני תמה. ההרצאה המלומדת הזאת אנחנו שומעים ממך אחרי שבמשך שבוע דשת בתקציב הזה, ואת כל ההצהרות היפות שלך, שאנחנו לא מכונה שמדפיסה כסף, מצאת בעוזרים הפרלמנטריים. אני לא יכול להימנע מלהגיד את זה, אני מצטער. אתך יש לי בעיה אישית?
אברהם בייגה שוחט
לא, אין לנו בעיה אישית. אבל אני אומר את זה לא דווקא לדיון הזה, אני אומר בכלל, שצריך לקבוע איזו שיטת עבודה שתשים קפינג עליון. פה מקבלים החלטה, זה הולך לוועדת התקציב, היא פתאום צריכה למלא את הכל, מאיפה היא תיקח את הכסף? יכול להיות שצריך לקבל החלטה שהולכים על מדיניות הממשלה, ואז צריך לקצץ בפנים – זה בסדר.

אני רוצה מילה אחרונה בקשר למה שהציעו חברי הכנסת אדלשטיין ויהלום. אני חושב שתנאי הקשר עם הציבור מבחינת הסכום הם סבירים. אני לא חושב שזה צריך להיות מקור - - -
היו"ר רוני בר-און
מכל אחד שמעתי על הבעיה הפרטית שלו, אין אחד שלא ישב אתי על הבעיה הפרטית שלו בקשר עם הציבור. אל תגררו אותי לזה, זה לא דיון על קשר עם הציבור.
אברהם בייגה שוחט
אני לא יודע איך אתה הולך להצביע. תעשה מה שאתה רוצה.
שאול יהלום
אל תפגע בחלשים.
אברהם בייגה שוחט
הם לא חלשים, ואתה נותן להם 40% בשנה אחת. עוד מעט ירוויחו יותר מעובדי הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
אתם מוכנים לתת לנו להתקדם?
יולי-יואל אדלשטיין
עוד לא שמעתי את תשובת החשב על השאלה שלי, הסבר קצר על סעיפי הקיצוץ המוצעים.
אבי לוי
ספיגת עלות באה מעבודה בלתי צמיתה, מאחזקת רכב עובדים. "עיתונים, טלפוניה, פעולות רווחה" – הורדנו בכל סעיף.
היו"ר רוני בר-און
מה זה "פעולות רווחה"?
אבי לוי
של עובדים, הורדנו 30,000 שקלים. ניסינו לגרד מכל סעיף.
היו"ר רוני בר-און
מה שדיברנו אתכם, לקט קטעי עיתונות, הורדתם?
אבי לוי
לא הורדנו, משום שהיה דיון, הייתה גם עמדה של יושב-ראש הכנסת לבטל את זה, אבל הגיעו למסקנה שעדיין צריכים את זה.
היו"ר רוני בר-און
אם יושב-ראש הכנסת מסכים לזה, וסוף-סוף אין עניין של מערכת יחסים בין-אישית, אז למה לא מבטלים את זה?
יאיר פרץ
העיתונות בוטלה.
היו"ר רוני בר-און
אני מדבר על קטעי עיתונות, זה לא בוטל. זה 360,000 שקלים בשנה.
חיים אורון
הרגע מבטלים.
שאול יהלום
הנה יש לך 360,000 שקלים.
אהוד רצאבי
מה זה "הגנה משפטית"? אנחנו חברי-כנסת.
שאול יהלום
זה לחברי כנסת שיש להם משפט, כמו צחי הנגבי.
היו"ר רוני בר-און
יש בצנרת הגנה משפטית שתקצבתם לחברי כנסת? למה זה לא יכול להגיע מהרזרבה? הנה לך עוד מיליון: הורדת 600,000 ועוד 240,000 – הרווחת עוד מיליון. אתה משאיר לך רזרבה של 14 מיליון שקלים.
חיים אורון
זה 400,000, בשנה שעברה הוציאו 450,000 – אין בעיה, ככה אפשר לעשות תקציב באפס, הכל נעביר לרזרבה.
שאול יהלום
זאת הוצאה לא צפויה, אולי יהיה דבר כזה.
היו"ר רוני בר-און
בכמה תקצבו את זה בשנה שעברה?
חיים אורון
בשני מיליון.
היו"ר רוני בר-און
אז אתה רואה.
אבי לוי
האם לבטל?
היו"ר רוני בר-און
תעשה מה שאתה רוצה.
אנה שניידר
רציתי להעיר לדבריו של חבר-הכנסת שוחט. הנושא של קביעת תקציב הכנסת מוסדר בחוק יסודות התקציב. שם נאמר, שישנה ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים, שהיא זאת שמאשרת את תקציב הכנסת, ולאחר מכן הסכום שאושר כאן עובר לוועדת הכספים, במסגרת התקציב הכולל של המדינה והאישור הכולל של הצעת חוק התקציב, מאושר גם אותו סכום שאושר בוועדה המשותפת. כמובן שבמסגרת הדיונים בוועדת הכספים יכול מישהו לומר שהסכום שאושר כאן לא צריך להיות מאושר, ותהיה הסתייגות או משהו כזה. אם רוצים לשנות את המצב המשפטי, אין ברירה אלא לתקן את חוק יסודות התקציב.

נקודה שניה, אם אתם היום רוצים להצביע על אישור התקציב של הכנסת - - -
אברהם בייגה שוחט
משמעות העניין שכל החלטה שמתקבלת כוועדת כנסת מחויבת בתקציב?
אנה שניידר
ודאי. כל החלטה של ועדת הכנסת מקבלת - - -
צבי הנדל
המעמד שלנו פה הוא כמו הממשלה. גם הממשלה מאשרת תקציב, ובסוף ההכרעה הסופית היא בכנסת. אנחנו מאשרים את תקציב הכנסת, ההכרעה הסופית היא בוועדת הכספים.
אנה שניידר
כמו לגבי תקציב הביטחון, אבל כנוהג של שנים רבות, כמו שלא משנים את אותו גג שנקבע בוועדת תקציב הביטחון בוועדת הכספים, כך גם לא משנים את אותו גג שנקבע כאן, כשזה מגיע לוועדת הכספים.
היו"ר רוני בר-און
יכול להיות שאני שואל את השאלה הזאת שנתיים מאוחר מידיי, וודאי מאוחר עכשיו בשעה. מה תפקידה של ועדת הכנסת, כשהיא דנה בתקציב הכנסת? אנחנו יכולים לאשר או לדחות, או שאנחנו יכולים להתערב, להציע הצעות ולעבד את התקציב הזה או שיכולים הכל?
חיים אורון
אנחנו יכולים הכל.
היו"ר רוני בר-און
זאת אומרת, אין לנו פה עניין מי בעד מי נגד.
חיים אורון
אתה יכול להצביע על כל סעיף, וזהו.
אנה שניידר
התפקיד של הוועדה הוא בדיוק כמו התפקיד של ועדת הכספים, כשהיא דנה בהצעת תקציב של משרד ממשלתי.
היו"ר רוני בר-און
זאת אומרת, אנחנו יכולים להפוך בקרביים.
אנה שניידר
אתם יכולים להפוך בקרביים, אבל אם אתם רוצים להפוך בקרביים של משהו שאושר כהחלטה, כמו העוזרים הפרלמנטריים או כחוק של המדינה, אתם לא יכולים לעשות את זה בלי לשנות את ההחלטה הזאת, כמו חוק ההסדרים.
אהוד רצאבי
אני רוצה לשאול משהו. בשורה 15, שירותים מקצועיים, תקציב 2005: 31,160 כולל גם את התקציב המיוחד של השישה מיליון או שיחד זה 37?
אברהם בייגה שוחט
הירוק זה הסך הכל.
אהוד רצאבי
אני מתייחס כרגע רק לשירותים מקצועיים. יש תקציב מיוחד של 5.9 מיליון, ותקציב 2005 הוא של 31,160, זה כלול?
היו"ר רוני בר-און
הטור השמאלי הוא הסך הכל של הטור שלפניו, והטור שלפני זה.
אהוד רצאבי
מה זה ה-31 ולמה זה עולה לעומת ה-25?
היו"ר רוני בר-און
לא ככה משווים. אתה צריך לשאול למה יש פה 31 לעומת 27, שהיה בשנה שעברה?
אהוד רצאבי
נכון, מכיוון שיש פה תקציב מיוחד של שישה מיליון.
אבי לוי
חבר-הכנסת רצאבי, אני חושב שאתה מחזיק את הנוסח הישן.
היו"ר רוני בר-און
בנוסח החדש מופיע 30,205 לעומת 27,125 שהיה בשנה שעברה. הוא שואל אותך איפה הגידול?
אבי לוי
הגידול הוא בעיקר בשורה 24, שידורים מהכנסת, שזה חמישה מיליון שקלים.
היו"ר רוני בר-און
נכון, כי בשנה שעברה השידורים עלו עשרה מיליון כי הם לא הלכו כל השנה, והשנה הם יעלו את כל ה-15 מיליון שהבטחנו. אבל פה יש את השאלה ששאלתי אותך, גברת שניידר. התחייבנו, כשהעברנו את חוק ערוץ הכנסת, שהתקציב השנתי לא יעבור 15 מיליון.
אנה שניידר
אבל זאת לא הייתה החלטה במעמד של חקיקה.
היו"ר רוני בר-און
בסדר.
חיים אורון
יש סעיף אחד של ייעוץ וסעיף של הלוויינים, שורות 33, 34. מה זה "לוויינית"?
אבי לוי
הפצה לווינית, זה תשלום לחברת הלוויין, שהיא זאת שמפיצה את השידור.
חיים אורון
זה לא היה בתוך ה-15 מיליון?
אבי לוי
לא. בתוך ה-15 גם לא היה הקמת אולפן.
היו"ר רוני בר-און
אבל קיבלת את זה בשנה שעברה, אמרת לנו שאתה בהקמה, הכפלנו לך את התקציב השנתי. בלענו רוק, אמרנו: הייתם צריכים להגיד את זה כשאנחנו מביאים את זה. קנינו מצלמות - - -
חיים אורון
הסכם ה-15 מיליון הוא חיצוני?
אברהם בייגה שוחט
בטח.
היו"ר רוני בר-און
15 מיליון הולכים למפעיל, 200,000 זה ייעוץ. לא הסבירו לכם את זה בישיבות?
חיים אורון
די כבר.
אבי לוי
יש הערה 12, שאומרת שהתקשרות עם גורם ההפצה הלוויני של ערוץ הכנסת עודנה בשלבי משא ומתן. התקציב המלא של סעיף זה יושלם מעודפי 2004. ההערכה שלנו היא סדרי גודל של 300,000 דולר לשנה, ולכן ה-800,000 האלה לא יספיקו.
היו"ר רוני בר-און
אתה יודע שזה משא ומתן שמתנהל כבר שנה וחצי?
אבי לוי
זה נכון. בשלב הראשון הם הציעו ללא תשלום, אבל הייעוץ המשפטי אמר שלכנסת אין מתנות.
היו"ר רוני בר-און
אני מעמיד את התקציב, כפי שהוצג - - -
יאיר פרץ
אי אפשר להצביע על זה, היועצת המשפטית אמרה שזה בלתי אפשרי.
אנה שניידר
אפשר להצביע, אבל אי אפשר להוציא את הסעיף הזה.
היו"ר רוני בר-און
אני מנהל את סדר היום, ואני קובע איזו הצעה עולה קודם. אחר כך נצביע גם על ההצעה שלך, חבר-הכנסת יהלום. קודם אנחנו מצביעים על התקציב שהונח כאן - - -
שאול יהלום
עם הקיצוץ לעוזרים?
היו"ר רוני בר-און
עם כל ההסברים ששמענו, כמו שהונח כאן.
שאול יהלום
אבל אסור לנו להצביע על זה.
היו"ר רוני בר-און
ככה זה הונח, ככה זה יוצבע. חשבתי שאתקדם, כששלחתי לעשות את שיעורי הבית בשבוע שעבר. ראית כמה הלכתי אחורה, אין לי שום כוונה ללכת אחורה יותר עם הדבר הזה. שיפרקו את זה בוועדת הכספים. חלק מהאנשים יושבים גם בוועדת הכספים.
אברהם בייגה שוחט
אני רוצה לשאול שאלה. בהנחה שהדבר יאושר – למרות שאני קודם הייתי משנה את החלטת הוועדה - - -
היו"ר רוני בר-און
איך אספיק ללכת עם זה? בשביל לשנות ועדה צריך המלצות מוועדת גרונאו, אני לא חי בעצמי.
אברהם בייגה שוחט
מה פתאום?
היו"ר רוני בר-און
בוודאי שכן, הנה היועצת המשפטית.
אברהם בייגה שוחט
לא אימצו את ועדת גרונאו, עם כל הכבוד. הכנסת לא אימצה אותה.
היו"ר רוני בר-און
להחזיר את ההמלצות שדחינו?
אברהם בייגה שוחט
לא אמרתי את זה.
חיים אורון
תחלק את זה לשלוש שנים.
אברהם בייגה שוחט
לחלק, זה הכל. זאת ההחלטה שצריך לקבל, ותעשה את זה לפני ההצבעה על התקציב.
אנה שניידר
קבלת ההמלצות של ועדת גרונאו זה על פי חוק הכנסת. ההמלצות של ועדת גרונאו ניתנו, ועדת הכנסת דחתה חלק גדול – או כולן כמעט – של ההמלצות.
היו"ר רוני בר-און
היא קיבלה השגות על המלצות הוועדה.
אנה שניידר
היא דחתה את ההמלצות כפי שהוגשו לה. עדיין אני חושבת שניתן לומר שאפשר לקיים דיון נוסף על ההחלטה של ועדת הכנסת לאורן של המלצות ועדת גרונאו, ולבדוק שוב את ההסתייגויות שהתקבלו.
אברהם בייגה שוחט
אבל לא מבקשים את זה.
שאול יהלום
זה יותר גרוע, את רוצה לפגוע לגמרי בעוזרים?
אנה שניידר
לשקול את ההצעה של פרישה – גם זאת אפשרות. את כל הדברים האלה ועדת הכנסת יכולה לעשות - - -
היו"ר רוני בר-און
הבנת את התרגיל? התקציב לא חשוב, העיקר ועדת גרונאו. זאת התוצאה.
אברהם בייגה שוחט
מה תרגיל? אתה היושב ראש, תכנס ישיבה - - -
היו"ר רוני בר-און
אתה תציע, ואני אשאל אם היועצת המשפטית מסכימה.
אברהם בייגה שוחט
אם אתה לא רוצה לבנות מגדלים שלא קיימים, תכנס ישיבה של ועדת הכנסת, ואתה מציע שההחלטה שקיבלה ועדת הכנסת נשארת בעינה, למעט שאתה מבקש שזה יבוצע בפרישה, על פי המלצת הוועדה: 50% ישולם השנה, 25% ל-2006 - - -
שאול יהלום
והכל כדי לפגוע בעוזרים הפרלמנטריים.
אברהם בייגה שוחט
כן, רק זאת המטרה.
היו"ר רוני בר-און
גברתי היועצת המשפטית, הטכניקה שמציע חבר-הכנסת שוחט כדי לטפל בהחלטת ועדת הכנסת בנושא שכר העוזרים לחברי הכנסת, כדי להרכיב אותה גם בתוך תקציב המוצע עכשיו, זאת טכניקה שמקובלת עלייך?
אנה שניידר
היא אפשרית. זה כמו שוועדת הכספים - - -
היו"ר רוני בר-און
אל תתני לי דוגמה, אני מבקש תשובה ב"כן" או "לא".
אנה שניידר
אני מבקשת ממך לא להגיד לי מה לומר, אני רוצה להגיד את זה בדרכי. הטכניקה הזאת אפשרית, כמו שוועדת הכספים יושבת על תקציב המדינה ובמקביל יושבת על הצעת חוק ההסדרים, גם כאן ועדת הכנסת - - -
היו"ר רוני בר-און
לצורך העניין הזה, היא תדון כחוק ההסדרים.
אנה שניידר
בדיוק.
היו"ר רוני בר-און
בסדר גמור. זה מה שאתם מבקשים?
אברהם בייגה שוחט
זאת המשמעות.
היו"ר רוני בר-און
זה מה שיהיה, שום דבר אחר חוץ ממה שאתם מבקשים לא יהיה. אם כך, אנחנו מפסיקים כאן את הדיון בחוק ומכנסים את ועדת הכנסת ביום שני.
שאול יהלום
אבל אדוני, לי יש הצעה אחרת, אתה חייב להביא את זה להצבעה.
היו"ר רוני בר-און
מה ההצעה?
שאול יהלום
ההצעה שלי היא לאשר את התקציב, קודם כל 340 מיליון. בקיצוצים קיבלנו את כל הסעיפים הראשונים, עד סעיף 1.6. מטילים על הגזברות להביא לוועדה הזאת קיצוץ בזכויות עוד ב-3.5 מיליון שקלים.
היו"ר רוני בר-און
תודה. מי בעד ההצעה של שאול יהלום?

הצבעה
בעד – 4
נגד – 7
לא אושר
היו"ר רוני בר-און
הצעתך לא נתקבלה. ביום שני תכונס ועדת הכנסת, בשבתה לדון מכוח סמכותה, על פי טכניקת חוק ההסדרים, ותדון עוד פעם בטכניקת הפרישה של העוזרים הפרלמנטריים. תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים