ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/03/2005

חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 52), התשס"ה-2005, חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 50), התשס"ה-2005, חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 5), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים