ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/03/2005

פרק ח' - בריאות - סעיף 36 (2), מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים