ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/03/2005

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - ועדה לענייני ביקורת בועדה מרחבית), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים