ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/03/2005

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים