ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/03/2005

פרק ט' - תקשורת - סעיפים 39,40, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
פרק ט' - תקשורת - סעיפים: 39,40, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית

2
ועדת הכלכלה
9.3.2005


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי



פרוטוקול מס' 377
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ח באדר א' התשס"ה (9.3.2005), שעה 09:00
סדר היום
פרק ט' - תקשורת - סעיפים: 39,40, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן - היו"ר
דוד טל
אבשלום וילן
משה כחלון
אילן לייבוביץ
מוזמנים
עו"ד נגה רובינשטיין - משרד המשפטים
עו"ד אלדר דוכן- משרד האוצר
אמיר לוי - סגן הממונה על התקציבים - משרד האוצר
חיים פרננדס - אגף התקציבים - משרד האוצר
עו"ד דורון אבני - יועץ משפטי - הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
עו"ד יניר פלג - הלשכה המשפטית - רשות השידור
ניסים אלקבץ - גלי-צה"ל
דוד בן-בסט - יו"ר ההתאחדות ומנכ"ל רדיו 100 FM
דן ארנון - רדיו חיפה
משה זיגדון - מנכ"ל רדיו ירושלים
דני נשליס - מנכ"ל רדיו חיפה
ירון אנוש - יו"ר אגודת העיתונאים בירושלים
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
נרשם על ידי
חבר המתרגמים בע"מ






פרק ט' - תקשורת - סעיפים: 39,40, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית
לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004
היו"ר אמנון כהן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא שלנו פרק ט' תקשורת - סעיפים: 39 ו-40 מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה) תשס"ה-2004. מדובר בהצעת החוק שבחוק ההסדרים של משרד התקשורת. כאשר מדובר בטכנולוגיה חדשה שרוצים להכניס לשוק.

היום אנחנו משתמשים ברדיו אנלוגי והמטרה היא להכניס לשוק את הנושא של הרדיו הדיגיטלי. ואנחנו כאן קיימנו בוועדה כבר מספר דיונים בנושא הזה. ואני רוצה לציין שזה החלטת ממשלה, אושרה במליאת הכנסת וכרגע זה נמצא על שולחן הוועדה ואנחנו צריכים לאשר, לבחון אותה, לבדוק אותה.

לאחר שלמדנו ותיקנו את מה שאנחנו נתקן על-ידי חברי-הכנסת גם שיעלו כל מיני תיקונים, נצטרך לאשר אותה ולהכין אותה להצבעה. במהלך הדיונים הועלו מספר דברים. אחד מהם בקשה של חבר-כנסת בנלולו שהוא ביקש להוסיף נושא מסוים. וזה למעשה היה מעבר למה שכתוב בחקיקה שמביאה הממשלה.

לכן החלטנו שזה נושא חדש. ובגלל שזה נושא חדש זה לפי ההליך של העבודה שלנו, לפי התקנון, אמור להגיע בחזרה לוועדת הכנסת. והיו דיונים בוועדת הכנסת והנושא חזר אלינו והגיעו שם להבנות על-ידי המציעים וגם חבר-הכנסת בנלולו. שהסיכום של הדיון של אתמול בוועדת הכנסת, אני מצטט:

"שוכנעו שרת התקשורת ושר האוצר, לאחר התייעצות עם המועצה, כי בעלי הזיכיון לשידורי רדיו ייפגעו וכי יש לפצותם בשל שידורי רדיו דיגיטלי ובשל מתן זיכיון להפעלת תחנת שידור. רשאים הם להחליט באשר לדרך הפיצוי המתאימה בנסיבות העניין ובכלל זה אם יש מקום לפעול להארכת הזיכיון של בעלי הזיכיון לשידורי רדיו".

המטרה היתה למעשה כל שידורי הרדיו האזוריים כשלעצמה עושים שירות טוב מאוד לאזרח בפריפריה, לבעלי עסקים, שפועלים כבר מספר שנים. וכתוצאה מכניסת הנושא החדש, הרדיו הדיגיטלי לשוק, אז הם היו עלולים להיפגע. לכן פה מצאו פשרה והגיעו להבנה. ואת זה אנחנו כמובן נשלב אותם באחד המקומות בסעיפים הראויים איפה שזה קשור.

לאחר מספר דיונים אני מצפה שהיום בעזרת השם, אנחנו נסיים את הקראת החוק, נלמד את הדברים. נשמע עוד הסתייגויות אם ישנן. נקבל החלטות על-מנת שאיפה אפשר לשפר, לראות שאף אחד לא נפגע כתוצאה מהחקיקה הזאת. אנחנו יודעים שהיו צריכים להגיע להבנות, משרד התקשורת יחד עם משרד האוצר בנושאים מסוימים.

נשמע גם מהם הגיעו לאיזה הבנות, אם הגיעו או לא הגיעו. גם את זה נשמע. אבל כרגע מונחת הצעת הממשלה על שולחננו, אנחנו דנים בה ומתקדמים אתה. לפני שאני נכנס להמשך ההקראה, מאיפה שהפסקנו מהפעם הקודמת, ביקש חבר-כנסת דוד טל, מכובדי, הצעה לסדר והוא כמובן גם יקבל אותה. בבקשה, ידידי.
דוד טל
תודה רבה אדוני היושב-ראש, מכובדיי. אני רוצה פה פשוט לדבר על איזשהו נושא מסוים, שאני חושב שההליך לכשעצמו של חבר-הכנסת בנלולו שביצע, הוא הליך לגיטימי, מקובל. זה איזשהו כלי שיש לחברי-הכנסת לעשות בוועדת הכנסת. אפשר להסכים לזה, אפשר להסכים לא להסכים על זה, אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה. לגבי נושא חדש, לא נושא חדש.

אבל אני חושב עם כל הכבוד, אתמול דבק רבב גדול מאוד בחלק מאנשי משרד המשפטים. לדעתי הם הבישו את ערכה של המערכת הזאת, מערכת משרד המשפטים. אני חושב שזה חמור מאוד בגלל שזה כרסום במעמד המערכת השלטונית החשובה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
למה מה אתה מתכוון, חבר-הכנסת טל?
דוד טל
אני תכף יאמר לך. בגלל ההבנות שהגיעו משרד המשפטים. ואני מקבל בהחלט שמשרדי ממשלה כמו למשל משרד האוצר, כמו משרדים רלוונטיים אחרים, משרד התקשורת, זה חלק משגרת ימינו וחיינו. משרד המשפטים, אני חושב, ברגע שהציג את עמדתו כאן הוא לא יכול לחזור בו משום שבעצם הוא אומר שזה הכל נזיל, אם כל דבר וכל נושא שהם יציגו לנו בפעם הבאה - אני מבין שהם לא בעצם מייצגים את הסיכוי הטהור הזה ואת העמדה הטהורה הזאת שאין בלתה.

מה שקרה אתמול, אני מבין שבעצם כל הבקשה של משרד המשפטים שתגיע לכאן, אני לא כל בקשה אני אערער, אני אהיה מאוד קורקטי לכל נושא ונושא. הגם שהדעה שלי היא ידועה בקשר לרדיו האזורי. אבל אני חושב שההסכמות כגון אלה, הציבור לא מבין, הציבור לא מקבל.

אני חושב שמכרסמים במעמד של המערכת המשפטית. ואני חושב שהחוק גמור תרתי משמע. מבחינתי, אני רואה את מספר המשתתפים, אני מבין שבעצם גם אין לנו מה לעשות כאן. מפני שברגע שנפתח הפתח והפתח שנפתח, כפי שאדוני קרא מדברי היושב-ראש, רוני בר-און, הפתח שנפתח הוא פתח גדול יותר, אפילו ממה שהוצג כאן בוועדה.

זאת אומרת, הציגו אותו בצורה סובלימטיבית, עטפו אותו, שיכול ואפשר.
היו"ר אמנון כהן
אני הבנתי שהגיעו להסכמות. אם הם לא רוצים את ההסכמה הזו - אנחנו יכולים להיצמד להצעה המקורית.
דוד טל
הגיעו להסכמות. תראה, ברגע שהגיעו להסכמות.
היו"ר אמנון כהן
לא, אנחנו לא חייבים לקבל.
דוד טל
כל אחד יבין ויצביע כפי הבנתו. אבל אני חושב מה שעשו חלק מנציגי משרד המשפטים הוא לא נכון ולא ראוי. מבחינתי שלי, עם כל הכבוד, מבלי לפגוע בכבודו של אף לא אחד מהם, המעמד שלהם בעיני בכל אופן הוא נפגע.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה, חבר-הכנסת טל. היועצת המשפטית של הוועדה, בבקשה.
אתי בנדלר
אני מבקשת בקשר לנוסח שאני אשפר ככל שיהיה צורך, את הנוסח בשעת הכנת הצעת החוק להנחה לקריאה שניה, שלישית. אבל נשאלת שאלה אחת שרציתי להבין מאלה שגיבשו את הצעת הסעיף הזה.
היו"ר אמנון כהן
את מדברת על הצעה שקיבלנו אחרי תיקון, את הנוסח החדש?
אתי בנדלר
כן. מדובר כאן כי בעלי הזיכיון לשידורי רדיו ייפגעו. זאת אומרת, אם שוכנעו השרים וכו', לאחר התייעצות עם המועצה, כי בעלי הזיכיון לשידורי רדיו ייפגעו. התנאי הזה, באיזה בעלי זיכיון לשידורי רדיו מדובר? האם מדובר באלה שהם בעלי זיכיון ערב קבלת התיקון לחוק. או מדובר גם בבעלי זיכיון עתידיים לכשיפורסמו מכרזים חדשים וייבחרו לצורך העניין, בעלי זיכיונות חדשים, ואולי הם ייפגעו אז מחדירת הרדיו הדיגיטלי.
אלדר דוכן
ברור שהכוונה שלנו היתה רק לאלה שכבר היום יש להם בעלי זיכיון. מי שבעתיד ייכנס כאשר הוא מודע לכל הסיפור הזה, ודאי שלא מגיע לו שום פיצוי.
אתי בנדלר
אז הדברים צריכים להיאמר מפורשות.
דוד בן בסט
הנוסח המקורי היה אמור להיות בתחנות רדיו אזוריות. אבל חברי כאן אמרו שהנוסח המשפטי, הנוסח כפי שמופיע כאן, קרי תחנות הרדיו וזה בעצם המונח המשפטי לתחנות הרדיו האזוריות. וכאן הובהר שמדובר בתחנות רדיו אזוריות שקיימות כרגע ולא מה שקורה אחר-כך.
אתי בנדלר
או-קיי. לבעלי הזיכיונות לשידורי רדיו בתחנות הרדיו האזוריות היום.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו הגענו לסעיף 10. ואת סעיף 10 אני רוצה להשאיר עדיין פתוח. ואנחנו נמשיך לסעיף 11.
אתי בנדלר
בעניין פסקה 10 אני מבינה שיהיה דיון נוסף?
היו"ר אמנון כהן
כן. אולי עוד היום, אבל אני בינתיים רוצה להשאיר את זה פתוח.
אלדר דוכן
"(11) בפרק ה', בכותרת סימן א', במקום "תחנות וזיכיונות" יבוא: "תחנות, זיכיונות ורשיונות";

(12) בסעיף 72 -

(א) במקום כותרת השוליים יבוא: "רישוי שידורי רדיו";

(ב) בסעיף קטן (א) הסיפא החל במלים: "בקביעת האזורים" - תימחק;

(ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
(א1) המועצה תעניק רשיונות לשידורי רדיו בכיסוי ארצי, בהתאם לכללים שתקבע לפי סעיף 72 (ב), ובכפוף לאישור השר לעניין אפשרות הקצאת התדרים לפי הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי וכמות התדרים שניתן להקצות לשידורים כאמור;
היו"ר אמנון כהן
תסביר בבקשה. מה אומר סעיף 72 (ב)?
אלדר דוכן
:

72 (ב) לכחול או הקיים?
אתי בנדלר
מה השינוי?
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר, בהתאם לכללים שתקבע לפי 72 (ב) - מה זה 72 (ב)?
אלדר דוכן
מכיוון שאנחנו כרגע עומדים גם לאפשר לבעלי הזיכיונות להתאחד. מכיוון שמכאן ואילך יינתנו רשיונות לשידורים ספרתיים ארציים, הסיפא בקביעת האזורים ובמתן הזיכיונות יפעל המצב מהקמה לקיים שידורי רדיו אזורי לכל רחבי הארץ וכו', היא כבר לא רלוונטית. ולכן אנחנו מציעים למחוק אותה.

זה סעיף קטן (ב) לכחול שמוחק את הסיפא של סעיף 72 (א).
אתי בנדלר
מה המשמעות?
אלדר דוכן
אנחנו חושבים שלסיפא של 72, לסיפא הקיימת, אין יותר משמעות. אנחנו מאפשרים להם להתאחד. אין יותר משמעות לדגש על שידורים אזוריים, כי יכול להיות שהם ירצו לא לשים דגש על שידורים אזוריים. כי הם נבחרו להתאחד או לשים דגש על דברים אחרים. ואנחנו רוצים לאפשר להם את זה על-מנת שיוכלו להתפתח יותר בקלות לפי ההבנה המסחרית שלהם. לכן אנחנו חושבים שאפשר למחוק את הסיפא הזאת של 72 (א).
היו"ר אמנון כהן
מה היה עד עכשיו או אתה מציע במחיקה הזאת?
אתי בנדלר
התיקון הוא של סעיף 72 לחוק העיקרי.
היו"ר אמנון כהן
זה הוא קרא כבר?
אתי בנדלר
אבל את הסעיף הוא בא לתקן, את סעיף 72 לחוק העיקרי. אז אולי תסביר מה קובע היום?
אלדר דוכן
אני קודם כל אקריא את הסעיף הקיים ואז אסביר מה אנחנו עושים בו.

"72 (א) (הקיים) אומר ככה:
"המועצה תעניק זיכיונות להפעלת תחנות אזוריות ותקבע בכללים את חלוקת הארץ ל-11 אזורים לפחות. שבהם יינתנו 15 לפחות אך לא יותר מ-20 זיכיונות לשידורי רדיו. הכל כפי שתקבע המועצה מזמן לזמן. זה הרישא של 72 (א)"

וזה כבר נעשה, חולקו עד היום רק 14 זיכיונות לשידורים אזוריים ואת זה אנחנו משאירים.
היו"ר אמנון כהן
תסביר לי מה היה ומה אתה עושה? עוזב את מה שכתוב כאן.
אלדר דוכן
מה שהיה זה כזה דבר. 72 קבע שיוענקו זיכיונות לשידורי רדיו אזוריים. זה הרישא של 72 (א). ובאמת מועצת הרשות השניה העניקה זיכיונות. הסיפא הוסיפה שבקביעת אזורי השידור יינתן דגש לשידורי רדיו אזוריים. ובהצעת החוק החדשה שעכשיו מונחת לפנינו, אנחנו מעונינים לאפשר לתחנות האזוריות לשדר מה שהן יבחרו. ניתן להם להחליט הם נמצאים בשטח, הם יודעים מה טוב בשבילם יותר טוב מהרגולטור. לכן אנחנו מבקשים למחוק את הסיפא הזאת.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי.
אתי בנדלר
אלדר, בסעיף 72 (א) כלשונו בחלק שאתם מציעים למחוק כתוב: "בקביעת האזורים ובמתן הזיכיונות, תפעל המועצה במגמה לקדם שידורי רדיו אזוריים בכל רחבי הארץ". נדמה לי שזה הדגש, לוודא שאכן יש שידורי רדיו אזוריים גם בפריפריות. מדוע את זה אתם מציעים למחוק, איך אתם תוודאו שאכן יש שידורי רדיו אזוריים בכל המקומות?
אלדר דוכן
ייתכן ובעלי הרדיו האזורי.
היו"ר אמנון כהן
שניה, אם אתה אומר שהם יחליטו, זה יהיה מצב שהכל יהפוך לכלכלי. לא כלכלי לו להפעיל בשדרות או בדימונה - הוא לא יפעיל. אז לכן אני רוצה להפך, תעודד אותו לעשות שם. שאם הוא יעשה שם - יהיה זכאי מתשלום או פטור מתשלום כזה או אחר. כי בסוף יגמור את זה שרק יהיו במקומות מרכזיים. יהיו רדיו, בפריפריה אני מוחק אותם.
אלדר דוכן
אז אני אתייחס לנקודה הזאת. בכל מקום שבו ניתנו זיכיונות. לפני תנאי הזיכיונות הם חייבים לקיים שידורים.
היו"ר אמנון כהן
ואתה מוחק עכשיו.
אלדר דוכן
מה שאנחנו מוחקים זה רק את המילה, את הדגש על "האזוריים".
היו"ר אמנון כהן
למה לא להשאיר את זה כך?
אלדר דוכן
כי ייתכן שמי שמשדר בשדרות יתאחד עם זה שיש לו ברמת-גן, בקרית שמונה. ובכך ייווצר בעצם זיכיון שהוא ארצי, הוא לא אזורי. כלומר, יהיו שידורים בשדרות, אבל הם לא יהיו מיוחדים רק לשדרות. כלומר, מי שיפתח את התדר שלו האזורי, הוא ישמע את אותו דבר מה ששומע הבחור בקרית שמונה.
היו"ר אמנון כהן
אני יש לי חנות ממכר בשדרות. לי יש עניין לפרסם אותו לתושבי שדרות, מה קשור זה לתושב של רמת-גן? למה הוא צריך לשמוע את הפרסומת של העסק בשדרות, לא הבנתי?
אלדר דוכן
זה נכון שבמצב שבו יהיה איחוד של בעלי הזיכיונות לשידורי רדיו, בעל חנות ברמת-גן, אני מניח שיעלה לו קצת יותר ביוקר לפרסם את החנות שלו.
היו"ר אמנון כהן
כי אם הוא יצטרך שגם ישמעו אותו בשדרות וברמת-גן?
אלדר דוכן
אז זה יעלה יותר ביוקר.
דוד בן בסט
ברדיו הדיגיטלי אין שום בעיה. לא רק ברדיו הדיגיטלי, אין שום בעיה לפרסם פרסומות.
אתי בנדלר
אבל לא מדובר כאן רק על רדיו דיגיטלי, מדובר על הרדיו האנלוגי.
אמיר לוי
לא רק הדיגיטלי, אמרתי לא רק דיגיטלי. ניקח רגע למשל את שידורי MTV. משדרים נגיד MTV אירופה. ברגע שהם עוברים לפרסומות, בדרך כלל זה לא פרסומת אחת לכל המדינות שהן משדרות. הם רואים MTV רואים פרסומת פתאום קוקה-קולה בעברית, ואין שום עניין לעשות את זה גם ברדיו. הדבר אפשרי לעשות פרסומת שונה. ברגע שמגיע זמן הפרסומות, אין בעיה.
היו"ר אמנון כהן
יש לי תחושה שבסעיף הזה אתה רוצה למחוק את הרדיו האזורי.
אלדר דוכן
לא, אין לנו כוונה למחוק.
היו"ר אמנון כהן
כוונה לא, אבל תחושה כן.
אלדר דוכן
לבעלי הזיכיונות תהיה להם אפשרות להתאחד, לאחד כמה זיכיונות אזוריים.
היו"ר אמנון כהן
לא כדאי לו כלכלית. גם בעל החנות שברמת-גן לא כדאי לו לפרסם פי שתיים עכשיו בגלל שהשמיעו אותו בשדרות. מה איכפת לו משדרות.
אלדר דוכן
אבל מה אתה מציע? הסעיף הזה המטרה היחידה שלו זה להקל עליהם להתאחד.
היו"ר אמנון כהן
לא איכפת לי שיתאחדו, אבל אני רוצה לשמור על מה שקיים. אני צריך שהרדיו האזורי לא יימחק. לכן אתה צריך לתת לו כלים שאתה מצד אחד, טוען שיש עולים חדשים שמגיעים לארץ, אנחנו רוצים לשלב אותם. מאוד רוצים לשלב אותם בחברה. ומצד שני, אם יש לו דבר יפה, ייחודי שהוא הביא אותו מחוץ-לארץ, שישמור אותו.

אז אני רוצה שהם ישמרו מצד אחד על הדברים שקיימים היום. מצד שני, אין מניעה שיוכל גם להיות ארצי. אבל איך אני מבטיח שהרדיו האזורי במקום מסוים לא יפסיק לפעול בגלל שלא כדאי להם כלכלית.
אלדר דוכן
הרדיו האזורי הוא לא יפסיק לפעול במקום מסוים והוא גם חייב להמשיך לפעול בגלל שיש לו זיכיון. השאלה רק אם התכנים שלו יהיו תכנים אזוריים, האם המועצה תלחץ עליו.
אתי בנדלר
אני נורא מצטערת, אני לא מבינה כך את הסעיף שאתם מציעים למחוק. תשים לב, "בקביעת האזורים ובמתן הזיכיונות תפעל המועצה במגמה לקדם שידורי רדיו אזוריים בכל רחבי הארץ". אחר-כך "בהתחשב" לא רלוונטי לענייננו. אבל עצם ההוראה למועצה לפעול לשידורי רדיו בכל רחבי הארץ - את זה אתם מוחקים. לא מדברים כאן על אופי השידורים, אלא על המקום שבו יהיו השידורים.
אלדר דוכן
הדבר היחיד שעלול לגרום לו קושי, ולנו אין בעיה להשאיר גם את הסיפא הזאת. הדבר היחיד שראינו בו קושי הוא הדבר הבא. מכיוון שבסעיף אחר אנחנו מאפשרים להם להתאחד, חששנו שמא מאחר והם רשאים להתאחד על-פי החלטה לש המועצה, אז יהיה סעיף מאוחר יותר, שהמועצה רשאית לאפשר להם להתאחד.

מצד שני, יהיה את הסיפא פה שאומרת, שהמועצה תפעל במגמה לקיים שידורי רדיו אזוריים. ויכול להיות חוסר התאמה בין שני הדברים. אבל אם את לא רואה בזה בעיה ואם אתם לא רואים בזה בעיה ואם אנחנו משאירים את זה - זה לא יפגע באפשרות של בעלי הרדיו האזורי להתאחד - לנו אין בעיה להשאיר את זה.
אתי בנדלר
תמחק את המילה "אזורי" ותשאיר "בקביעת האזורים ומתן הזיכיונות תפעל המועצה במגמה לקדם שידורי רדיו בכל רחבי הארץ".
אלדר דוכן
זה הצעה טובה מאוד. אנחנו מקבלים את זה כמובן.
אתי בנדלר
ואז "בהתחשב" בין היתר בהוראות סעיף כך וכך, בהוראות הסעיף שמדבר.
היו"ר אמנון כהן
תקריאי, אני רוצה שישמעו אלה שמפעילים את הרדיו האזורי. אנחנו רוצים שיהיה לכם כדאי להמשיך לעבוד במה שאתם עובדים היום ולא ליצור לכם מצב שאתם כולכם תהיו בסוף ארציים.
דוד בן בסט
כל אחד יחליט לפי הבנו בעניין הזה. שלא יהיה מצב שלא מי שרוצה להיות כך. יש כאן קצת בעיה, למה? כי ישנה תחנה נגיד בבאר-שבע או באילת שהיא רוצה לשמור על הציביון הזה שלה. שתשמור, לנו אין התנגדות. אבל למי שרוצה - שלא יימנע ממנו.
היו"ר אמנון כהן
לכן אנחנו משאירים את זה. אז אנחנו תיקנו את זה כן? תקריא איך זה יהיה.
אלדר דוכן
הסיפא של 72, סעיף קטן (א) הקיים ייקרא כך: "בקביעת האזורים ומתן הזיכיונות תפעל המועצה במגמה לקיים שידורי רדיו בכל רחבי הארץ בהתחשב באפשרות להקצות…".
אתי בנדלר
"בהתחשב בהוראות סעיף…" כי אתם הכנסתם את ההוראה הזאת לסעיף קטן אחר. זה יהיה : "בהתחשב בהוראות סעיף קטן הרלוונטי לענייננו".
אלדר דוכן
או-קיי. "בהתחשב בהוראות אותו סעיף קטן", את מתכוונת שיאפשר להם את האיחוד?
אתי בנדלר
להתחשב בכל הדברים הטכניים.
אלדר דוכן
אני אקריא את הנוסח החדש. "בהתחשב בין היתר באפשרות להקצות תדרים, בתנאי התפשטות הגלים, בשיקולים כלכליים, במגוון סוגי השידורים ואופיים".
דן ארנון
בישיבה הקודמת העלינו את הנושא. מה שיקרה בפועל, הסצנריו ויכול להיות שאני יורה לעצמי ברגל, אבל יש פה גם עניין ציבורי. כל תחנה שיאפשרו לה להיות ארצית באופן טבעי מלחץ המפרסמים והלחץ הכלכלי תהפוך לארצי. ואותה תחנה שיושבת בעפולה לא תשדר יותר בנושאים הספציפיים הרלוונטיים לעפולה.

אז אני לא רוצה לפגוע בתחנה של עפולה שלא תוכל להפוך לארצית. אבל אם לא תנחו אתם את המועצה לקדם דווקא שידורים אזוריים עם תכנים אזוריים, התכנים האלה ילכו לאיבוד. זה אין ספק. ואני חושב שזאת גם היתה הכוונה שהצגתם כרגע.

אז לכן שוב, אני לא צריך למנוע מהם להתאחד, אבל צריך לעודד את השידורים האזוריים. וזה יוצא מן החוק הזה כרגע.
היו"ר אמנון כהן
ותמלוגים כאלה או אחרים.
אתי בנדלר
אז מה אל מה שאתה אומר במלים אחרות זה שלא לעשות שום שינוי בסעיף.
דן ארנון
לא, זה לא אמרתי.
אתי בנדלר
להשאיר אותו כפי שהוא מבלי לפגוע באפשרות להתאחד.
דוד בן בסט
לקדם ולעזור לאלה שרוצים להיות אזוריים, אבל להשאיר את זה az is. זאת דעתי לפחות שלי כעצמי.
אתי בנדלר
אבל להשאיר את זה az iz זה מה שאני אומרת.
דוד בן בסט
לא, לא, לא להשאיר את זה az iz.
דן ארנון
השינוי אבל לא משנה לא לכאן ולא לכאן.
דוד בן בסט
השינוי כפי שהציע האוצר ואני מדבר כבן-אדם פרטי כרגע.
היו"ר אמנון כהן
כבן-אדם פרטי שמפעיל רדיו אזורי?
דוד בן בסט
שמפעיל רדיו אזורי, כן. אני לא מדבר בתפקידי כיושב-ראש ההתאחדות. למה? כי ישנם נגיד שתיים, שלוש תחנות.
היו"ר אמנון כהן
אז מי מייצג כרגע את רדיו עפולה? מי מייצג את רמלה?
דן ארנון
אם מותירים את הכוונה האזורית פה, זה עדיין מנחה את הרשות לדאוג לשידורים אזוריים. ושוב, זה לא אומר שהיא לא יכולה לפעול.
אתי בנדלר
מה שאני שואלת האם מה שעולה מהדברים האלה שלא צריכים לעשות שום שינוי בסעיף.
דוד בן בסט
יש כאלה שחושבים שלא ויש כאלה שחושבים שכן.
אתי בנדלר
אם המגמה היא לעודד שידורים אזוריים, אז לא צריכים לשנות את הסעיף.
דוד בן בסט
אנחנו מדברים בשני קולות גם כי לי יש שתי תחנות רדיו.
היו"ר אמנון כהן
אז אל תדבר יותר טוב. תן לי לייצג את כולם, בסדר? אני אין לי אינטרס ואין לי רדיו ואין לי שום דבר. לא אף כובע, כובע של חבר-כנסת, יושב-ראש ועדה. אני עקרונית, אני לא רוצה לפגוע ברדיו האזורי, לא בתכנים שהם משדרים. חשוב מאוד שרדיו אזורי יפעל וימשיך לעבוד.

אם יש בעיה עם ראש עיר מסוים באזור מסוים או אחד מבכירי העירייה במקום מסוים, זה לא מעניין עיריית נגיד לוד או את עיריית רמת-גן. הרדיו צריך לפעול, לעשות את העבודה האמיתית שלו. לכן אני, אם אתה סוגר לי את זה, אז אין מי שישמור על גם החוק באזור הזה. זה חשוב הכלי התקשורתי הזה.

אני אפילו תגיד לי, תשמע מי שימשיך לשדר רדיו אזורי - הוא לא ישלם נגיד מסים כך וכך. לעודד אותו, תמצא לי דרך שאני לא הורג את כולם. מי שגדול וחזק - הוא ישתלב. אבל מי שקטן, עפולה, לוד, רמלה, אתה תגמור אותו.
אלדר דוכן
אני חושב שאנחנו כרגולציה אנחנו לא יודעים יותר טוב מהילד מה הוא רוצה.
היו"ר אמנון כהן
אבל אתה סוגר אותו בחקיקה עכשיו.
אלדר דוכן
לא, אני לא סוגר אותו בכלל.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא פה שיגיד את העמדה שלו.
אלדר דוכן
אנחנו מאפשרים להם גם את זה וגם את זה. עכשיו אני באמת חושב שלאור הדעות השונות שעלו פה ויושבים פה נציגי בעלי הרדיו האזורי, הם צריכים להחליט מה יותר בשבילם. אני כרגולטור לא יודע מה יותר טוב בשבילם. אני רק יודע דבר אחד, מצד אחד ודווקא בשביל לעודד אותם - הם אומרים לנו: "תנו לנו את האפשרות להתאחד למי שרוצה". ואנחנו לא רוצים שיהיה פה מצב דווקא בשביל לעודד אותם, שלא יאפשרו להם לעשות מה שיותר טוב בשבילם.
אילן לייבוביץ
אבל השאלה היא בסופו של דבר מה ממשלת ישראל רוצה. רוצה רדיו אזורי או לא רוצה רדיו אזורי.
היו"ר אמנון כהן
הם מוחקים את זה בחוק כרגע.
אלדר דוכן
זה לא נכון.
היו"ר אמנון כהן
אז תתקן לי את זה אחרת.
אילן לייבוביץ
השאלה היא מה המדיניות של הממשלה, כן רוצה או לא רוצה רדיו אזורי.
היו"ר אמנון כהן
היא לא רוצה.
חיים פרננדס
אני חושב בכל הכבוד חבר-הכנסת לייבוביץ, שהממשלה אמרה את דברה בעבר ולא שינתה אותה בהצעת החוק הזו. אנחנו בפירוש אומרים: "רדיו אזורי אנחנו רוצים". אין פה מילה אחת שאומרת אנחנו לא רוצים רדיו אזורי. יש פה בצד המשך קיומם של שידורי רדיו אזוריים, הרחבה של פלטפורמה.

שידורים חדשים בתוך הארץ, מיזוגים וכו', אף אחד לא בא ואומר: "לא רוצים רדיו אזורי". במפורש לא.
אילן לייבוביץ
אבל אם אתה רוצה רדיו אזורי, אז אתה צריך ללכת לראות איך אתה עוזר להם להמשיך להתקיים כשאתה נותן לכל אחד אפשרות להתמזג. כשאתה נותן אפשרות למר בן-בסט למזג את שתי התחנות שלו, לאחד אותן. מה אתם גורם לעפולה או מה אתה גורם לכל הים האדום. הרי זאת המשמעות ועל זה צריך להיות הפתרון.
היו"ר אמנון כהן
אני חייב ניסוח אחר, זה פוגע בהם.
אלדר דוכן
אין בעיה. מצדנו, אפשר גם להשאיר את כמות שזה.
חיים פרננדס
חבר-הכנסת כהן, אנחנו מקבלים את ההערה שלכם וסעיף 72 יישאר כמות שהוא. בסדר?
אתי בנדלר
ולא עושים שום שינוי ב-72 (א).
היו"ר אמנון כהן
זה פותר את הבעיה שלי?
אתי בנדלר
אני מניחה שכן. אני מקווה.
היו"ר אמנון כהן
אז מה יהיה כתוב עכשיו במקום זה?
אלדר דוכן
יישאר כמו שהוא.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה כתוב בסעיף 72?
נגה רובינשטיין
הסעיף יוותר כפי שהוא היום. לא יהיה תיקון.
אתי בנדלר
פסקה ב' תימחק. פסקה ב' שמציעה שינויים בסעיף קטן (א), הפסקה הזאת תימחק. היא פשוט לא תהיה פעילה.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי. ו-ג' וא' קטן (1) ממשיכים?
אלדר דוכן
כן.
אתי בנדלר
אז עכשיו תתחיל אחרי סעיף קטן (א), אלה הוראות חדשות שמוצע להכניסן לחוק.
אלדר דוכן
אני אסביר רק, סעיף קטן (א1) החדש הוא סעיף שמדבר על הרשיונות רדיו ספרתיים בכיסוי ארצי. כלומר, עד כה לפי סעיף קטן (א) שאותו הקראתי זה עתה, המועצה העניקה זיכיונות לשידורי רדיו אזוריים. מכאן ואילך אנחנו מעונינים שהמועצה תעניק גם רשיונות רדיו ספרתיים בכיסוי ארצי. וזה על מנת לעודד, לקדם ולפתח את שידורי הרדיו במדינת ישראל.


"(א2) שידורי בעל רשיון לשידורי רדיו יופצו באמצעות תחנת שידור של בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור או באמצעות תחנת הזנה לוויינית של בעל רשיון להפעלת תחנת הזנה לווינית".

כלומר, בניגוד לבעלי הזיכיונות לשידורי רדיו אזורי שהם יש להם גם את המשדרים והם גם משדרים את התכנים. כלומר, אין הפרדה בין תשתית לבין תכנים. וגם בקול ישראל וגלי-צה"ל.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי, מה אתם מציעים?
אלדר דוכן
אנחנו מציעים שכאן תהיה הפרדה בין בעל התשתית לבין זה שמשדר את התכנים.
היו"ר אמנון כהן
כמה אחוזים הוא יהיה מותר, כתוב 20 אחוז?
אלדר דוכן
זה יש סעיף של הגבלות צולבות, נגיע אליו בהמשך.
היו"ר אמנון כהן
כן. פה זה יחול גם על רדיו ממלכתי?
אלדר דוכן
זה לא יחול על הרדיו הממלכתי הקיים. אבל הרדיו הממלכתי יוכל לשדר על הפלטפורמה החדשה .
היו"ר אמנון כהן
אם הוא ירצה, הבנתי שהם מתנגדים.
אלדר דוכן
אם הוא ירצה.


"(א3) השר ושר והאוצר יורו, לאחר התייעצות עם המועצה ולא יאוחר מיום כ' באדר א' התשס"ה (1 במרס 2005), האם רשיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור, יינתנו על ידי המועצה בדרך של מכרז או בלא מכרז; הוראה כאמור תינתן בהתחשב בין השאר, בשיקולים של קידום התחרות ושל טובת הציבור; רשיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת הזנה לוויינית של בעל רשיון להפעלת הזנה לוויינית, יינתנו בלא מכרז".
חיים פרננדס
בלי "לא יאוחר".
היו"ר אמנון כהן
אין תאריך? זה הסכמה שהגעתם עם שרת התקשורת. ומי אמר שאני מסכים.
חיים פרננדס
אנחנו מציעים.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע. שלא יאוחר, קודם כל מה שכתוב אמיתי. "לא יאוחר מ-1 במרס 2005. מה סיכמתם?
חיים פרננדס
הסיכום הוא שוב, שלא יהיה תאריך.

"השר ושר האוצר יורו, לאחר התייעצות עם האוצר, האם רשיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור, יינתנו על ידי המועצה בדרך של מכרז או בלא מכרז;
היו"ר אמנון כהן
היא תפעיל את זה עוד עשר שנים גם יכול להיות?
אלדר דוכן
כן. זה בדיוק העניין.
היו"ר אמנון כהן
עוד עשר שנים היא יכולה להפעיל, כי אין תאריך.
אתי בנדלר
ודאי, אדוני צודק.
היו"ר אמנון כהן
אז בשביל מה נדון החוק הזה, בשביל מה אתה צריך בחוק ההסדרים להעביר את זה?
חיים פרננדס
תן לי רגע להסביר.
היו"ר אמנון כהן
אם זה באמת ככה פתוח, אני לא יודע אם חוק ההסדרים.
חיים פרננדס
אז תן לי רגע להסביר.
היו"ר אמנון כהן
כי השרה מחר תגיע, אתה החלטת ועדת הכלכלה, על הכיפאק. אני בכלל לא רוצה לדון בזה כל עוד אין שרה.
חיים פרננדס
אל"ף, אנחנו מאוד מאמינים ומאוד מקווים שבסופו של דבר ההוראה הזאתי לא תישאר הוראה.
היו"ר אמנון כהן
לא, אין פתוח.
חיים פרננדס
אפשר רגע להתייחס? השינוי שבוצע כאן הוא לקדם את שידורי הרדיו הדיגיטלי במדינת ישראל. יש פה שינוי בסעיף שאומר בלי לקבוע איזשהו תאריך יעד מסוים והרציונל הוא שגם לאור בקשות מצד הגורמים הרלוונטיים, הרגולטוריים, לעשות את הדברים בצורה לדעתם יותר מדודה, יותר בוחנת נקרא לזה כך.

לנו לא היתה התנגדות לסוגייה הזו. ואני אומר שוב, אני בטוח ומקווה מאוד שרגולציה מתאימים יעשו את זה בקצב הראוי.
היו"ר אמנון כהן
איפה מהנדס גלילי, שיגיד לי כמה זמן לוקח לעשות?

מר בן-בסט מהניסיון שלך, כמה זמן לוקח?
דוד בן בסט
קודם כל, אני יכול לומר שהמערכת כבר עובדת. המערכת עובדת וכבר מפעילה שירות ניסיוני.
היו"ר אמנון כהן
משרד האוצר, אני חושב שאתם עושים נזק אם אתם לא קובעים תאריך. כי השוק צריך להיערך, האנשים צריכים לדעת איפה הם עומדים. אם אתה אומר לי, אין תאריך, קח את החוק תהיה בריא, תמשוך אותו.
חיים פרננדס
אל"ף, אתם רשאים כמובן להציע את מה שאתם חושבים. תן לי בכל מקרה לבדוק את זה. עד סוף היום אנחנו נחזור אליך.
אלדר דוכן
לכן, אני מציע שתשאיר פתוח רק לחזור עם תאריך.
אילן לייבוביץ
אני חושב שזה ממש לא בסדר שאין תאריך.
היו"ר אמנון כהן
נציג משרד האוצר, תקשיב לי רגע. אני חושב ששרת התקשורת היא חדשה, היא צריכה אמנם ללמוד את הנושא, להיכנס לעובי הקורה. אני מבין את זה, השרה אחראית, היא רוצה ללמוד את ההשלכות לעתיד, היא רק נכנסה לתפקיד לפני חודש, עוד לא חודש אפילו.

אבל יחד עם זאת, אנחנו חייבים לקבוע תאריך לפני הצבעה. אם לא תבואו עם תאריך - הוועדה בכל מקרה תקבע תאריך. יש פה הצעה של חבר-הכנסת לייבוביץ שרוצה להגיד אותה ואני חושב שאני אתמוך בה. בוא נשאיר את זה בינתיים פתוח, ואם לא יביאו תאריך - זה יהיה התאריך אם אני אסכים אתה.
אילן לייבוביץ
אדוני היושב-ראש, אבל אנחנו בתחילת הדיונים על ההצעה הזאת ואמרנו, בואו נוציא את ההצעה הזאת מתוך חוק ההסדרים, נדון בה בכובד ראש. אמרו לנו, לא, יש לחץ של זמנים, רוצים במרץ כבר להתחיל לגלגל את העניין. אז אמרו אחרי זה, נדחה את זה באיזה חודש, חודשיים, כי החוק נדחה.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע חבר-הכנסת לייבוביץ?
אילן לייבוביץ
אני מציע. הם רוצים ללמוד - בבקשה, עד 31 בדצמבר לא יאוחר מ-31 בדצמבר.
היו"ר אמנון כהן
יותר מדי זמן. זה עולם הדיגיטלי, זה עולם תקשורת.
אילן לייבוביץ
אתה רוצה פחות - תציע פחות.
היו"ר אמנון כהן
אני חושב, בואו נשאיר את זה כרגע.
דוד בן בסט
בחודש הבא ישנה תערוכה שאנחנו כל מנהלי תחנות נוסעים לשם. זאת התערוכה שבדיוק מדברת על הרדיו הדיגיטלי, 1 ביוני. 1 ביוני זה יותר טוב.
היו"ר אמנון כהן
אני לא רוצה לקבוע תאריך. אבל תאריך יהיה לפני ההצבעה. לכן אני רוצה שהשרה, לא רוצה לפגוע בעמדות שלה, לא שר האוצר, לא שרת התקשורת. זה רוח הדברים של הוועדה, לא יותר מדי זמן, אולי עוד חודש, חודשיים מתאריך שנקבע על מנת לגמור את הנושא.

זה נושא תקשורתי, של תקשורת, לכן זה חייב להיות מהר. אם לא תקבלו החלטה - הוועדה יחד עם החברים נקבל החלטה. כרגע לא נקבע תאריך, ביום ההצבעה נשים תאריך ונצביע עליה. הנקודה הזאת נגמרה, תמשיך הלאה.
אלדר דוכן
"(א3) השר ושר והאוצר יורו, לאחר התייעצות עם המועצה ולא יאוחר מיום …… האם רשיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור, יינתנו על ידי המועצה בדרך של מכרז או בלא מכרז; הוראה כאמור תינתן בהתחשב בין השאר, בשיקולים של קידום התחרות ושל טובת הציבור; רשיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת הזנה לוויינית של בעל רשיון להפעלת הזנה לוויינית, יינתנו בלא מכרז".
היו"ר אמנון כהן
מה זה "מכרז" ולא "מכרז". או מכרז או לא מכרז.
אלדר דוכן
אנחנו אמרנו בסעיף הקודם שיש הפרדה בין תשתית לבין תוכן. כלומר, מי שמקבל רשיון לתוכן, צריך לבוא לבעל תשתית ולבקש ממנו להשתמש בתשתית שלו. עכשיו אנחנו עדיין לא יודעים.
היו"ר אמנון כהן
שאלה בנקודה הזאת. ואם יש לי תשתית ואני רוצה גם להפעיל תוכן מסוים באזור מסוים, אני אוכל?
אלדר דוכן
זה בסעיף אחר של בעל התשתית שמה צריך להתייחס לזה. נדמה לי מה שכתבנו שאם בעל תשתית יש לו מגבלה לתוכן או לא.
היו"ר אמנון כהן
מה זה כרגע?
אלדר דוכן
אני לא זוכר מה כתבנו שמה.
היו"ר אמנון כהן
אני יש לי תשתיות, לקחתי על עצמי במכרז זכיתי, בניתי את כל התשתיות של מדינת ישראל. עכשיו צריכים לבוא להפעיל כל מיני אנשים, אבל אני באזור מסוים שאני נגיד יש לי אינטרס בו ואני רוצה מאוד, אני אומר: "תל-אביב-יפו, אני רוצה גם תוכן להכניס שם". אני יכול?
נגה רובינשטיין
רגע אדוני, קודם כל אנחנו לא מדברים כאן על אזורים אלא מדובר כאן על רשיונות משאב שקרוב ולא מוגבל, ולכן זה עניין ארצי. על בעל תשתית אין מגבלה מיוחדת, לעומת האנשים האחרים שיש להם תחנה. אתה תקבל רשיון, מוטב שיהיה לך חמישית מכלי התחנות בישראל.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי. נתקדם הלאה. עכשיו מה זה מכרז לא מכרז.
אלדר דוכן
צריך להוסיף על כך גם שבמכרז על התשתית ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבוע על-פי שיקול דעתה, (זה נושא שלא נסגר) גם הגבלות. זאת אומרת, ועדת המכרזים שתפרסם את המכרז לבעל התשתית.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי עדיין מה זה מכרז או ללא מכרז?
אלדר דוכן
אתה שאלת שאלה האם בעל התשתית יש לו מגבלה כלשהי לעניין התוכן.
היו"ר אמנון כהן
זה הבנתי, הלאה תתקדם.
אלדר דוכן
או-קיי. אני רוצה להוסיף משהו, אבל בסדר אם נתקדם אז נתקדם.

אז שוב, יש בעל תשתית ויש בעל תוכן. לבעל התשתית יש קיבולת מסוימת של תכנים של ערוצי שידור שהוא יכול להעביר. עכשיו השאלה היא נניח שיש 50 שמעונינים לשדר על התשתית שלו, אבל יש לו קיבולת רק ל-40.
היו"ר אמנון כהן
אז זה מכרז ל-50, מתוך 40 מי יזכה שמתוך 50 יזכה ה-40.
אלדר דוכן
הסעיף הזה אומר, או שיהיה מכרז או שלא יהיה מכרז, כפי שיקבעו השרים. מדוע? היום אגב אנחנו לא יודעים אם יש צורך במכרז כי אולי.
היו"ר אמנון כהן
מלכתחילה זה יהיה שלו. פתאום אתה רואה שיש לך בסך-הכל קיבולת בשביל 50 רשיונות ופנו 100 אנשים ורוצים לקבל. אז יפורסם מכרז ומי שיעמוד בתנאים הכי טובים, ה-50 יזכו. כן?
אלדר דוכן
לא מדויק. רק מכיוון שאת זה צריך לקבוע מראש. מראש השרים יקבעו את זה. זאת אומרת, המצב שבו נניח 20 פנו וקיבלו בלי מכרז ואז פתאום 15 וראו, יש כבר יותר, אולי כן צריך מכרז, זה פחות טוב. ולכן מראש צריך שעל כולם תחול אותה הוראה.
היו"ר אמנון כהן
אז איך ידעו בשוק?
חיים פרננדס
אז אני אתייחס לזה. אם אתם זוכרים גם הצגנו את זה במצגת. ואמרנו את הדבר הבא. שני השרים בהתייעצות עם מועצת הרשות השניה כמובן, יצטרכו לעשות איזשהו ניתוח של השוק. ויסתכלו על צד הביקוש ויסתכלו על צד ההיצע. צד ההיצע היום מוערך בין 40 ל-50 אפיקים. יכול להיות שזה יהיה 42, יכול להיות שזה יהיה 53.

אבל בשעת קבלת ההחלטה לפני תחילת מתן הרשיונות, נדע מה צד ההיצע. במקביל, נברר מהו צד הביקוש. או מועצת הרשות השניה, או משרד התקשורת יפנו באיזשהו קול קורא, "מי מעוניין לשדר שידורי רדיו דיגיטליים, מסוגל לעמוד בתנאי סף", כי יכול שנקבל שש מיליון פניות וכו' וכו'.

נעשה איזה שהיא בדיקה ראשונית של אותם ביקושים ונשווה בין הביקוש להיצע. אם הביקוש גדול מההיצע - יתפרסם מכרז. אם הביקוש קטן מההיצע - לא יתפרסם מכרז.
היו"ר אמנון כהן
אבל אתה הרי במיידית לא תוכל לדעת מה השוק רוצה. זה תהליך חדש, זה עד שייכנסו. לכן לא כדאי שזה יהיה מדורג, שנגיד בשנת 2005 אנחנו החלטנו מוציאים מכרז על 10 רשיונות בשלב הזה. בוא נראה איך השוק יגיב. בשנת 2006 אנחנו אומרים עדיין עוד היצע, יש עוד ביקושים, יש עוד דברים, השנה עוד 10 רשיונות. יהיו 12 מתמודדים - ה-10 יזכו.
חיים פרננדס
או-קיי אני אסביר למה. כי ברגע שהתשתית קיימת וטכנולוגית אפשר להפיץ עליה 50 או 40 או 30, את המספר המדויק, יש חוסר יעילות כלכלית בלהגיד רק ל5- גופים, תרכבו. כי מישהו צריך לממן את התשתית הזאת. אז נגיד שהתשתית עולה 100 ש"ח בשנה, במקום שהיא תתפרס על 50 תחנות ביעילות כלכלית - תתפרס רק על 5 תחנות.

וזה חוסר יעילות כלכלית ובזבוז של מקורות. לכן ברגע שאתה יודע כמה אתה יכול לרכוב, בהנחה שיש לך מספיק ביקושים שרוצים לרכב על התשתית הזאת, תאפשר להם. שוב, תעשה איזה שהיא בדיקה לפני שאתה יוצא לדרך, מהו צד הביקוש, מה צד ההיצע ותקבל החלטה בהתאם.
היו"ר אמנון כהן
אתה בין השלב שאנחנו מאשרים את החקיקה לשלב שאתם עושים את הבדיקה ויוצאים לדרך, כמה זמן לוקח?
חיים פרננדס
פה יש איזשהו תאריך שהוא מורה, הוא כבר מאחורינו. בהנחה שבסופו של דבר ייקבע איזשהו תאריך, צריך לראות תאריך של כמה חודשים שהשרים יכולים להתארגן לדבר הזה.
היו"ר אמנון כהן
את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון בחקיקה או שזה כבר השוק מכתיב?
חיים פרננדס
אנחנו פה הצענו איזשהו תאריך, העדפנו שלא יהיה תאריך. אתה סיכמתם פה בתוך הדיון בסופו של דבר שתכניסו איזשהו תאריך. אני מניח במידה ובסוף יהיה תאריך - צריך לקחת בחשבון איזשהו פרק זמן של מספר חודשים סביר שאפשר להתארגן על הסיפור הזה.
היו"ר אמנון כהן
יהיה תאריך בטוח. זאת אומרת מי התאריך שייקבע עוד כמה חודשים בדיקה והחלטה איך הם יוצאים לדרך?
חיים פרננדס
בדיוק.
היו"ר אמנון כהן
את מי אתה מייצג תגיד קודם עכשיו?
דוד בן בסט
את כל התחנות הרדיו האזוריות. תראה, אם יש ניגוד עניינים אני אומר את זה כבר מראש.
היו"ר אמנון כהן
תגיד, שנדע באיזה כובע אתה יושב?
דוד בן בסט
אתה צודק. מה שאני אומר אדוני, זה קודם כל לגבי הנושא הזה. כבר הובעה עמדת הרשות השניה שהיות ויוצפו בבת אחת 50 תחנות רדיו, עלול להיגרם נזק מאוד גדול. זה נכון שבאמת יש איזה שהיא מאסה קריטית שצריך לשמור עליה כדי שאותם אלה שיעשו את התשתית, גם ירוויחו כסף.

אני כרגע מדבר בשם תחנות הרדיו ולא בשם אדם פרטי שאולי יעשה את התשתיות האלה או לא. אני אומר, צריך לתת את האפשרות הזאת לרשות השניה כי אולי בשכל שלה היא תדע להבחין בין מה שצריך או בוא נאמר, בין האינטרס הציבורי של כמה תחנות צריכות להיות. לבין האינטרנט של מי שהולך להקים את התשתיות.

וזה צריך להיות בידי הרשות השניה שזה הגוף המקצועי. אני לא בטוח שזה נושא לשרים. כי השרים עם כל הכבוד יש להם הרבה מאוד דברים לעשות. הנושא הזה הוא פרופר מקצועי של הרשות השנייה. אני לא דובר של הרשות השניה. אני אומר שצריך להחליט שלא מכניסים בבת-אחת את כולם, אלא מחליטים שהרשות השניה תחליט אם וכמה צריך לעשות.
היו"ר אמנון כהן
אבל גם ככה זה יהיה. אחרי שיראו את ההיצע ואת הביקוש.
דוד בן בסט
מה שיקרה זה שאתה תמליץ והשרים יחליטו. ואני חושב שזה פרופר שהמועצה צריכה להחליט.
חיים פרננדס
דוד, קח גם בחשבון שאם אנחנו מדברים נגיד על סדר גודל בתשתית הזאת, יש בין 40 ל-50 ערוצים. כבר בחשבון בהצעת החוק הזאת מגולמת הצעה של מסט-קרי לכל גופי השידור הקיימים. אז ניקח 4-5 תחנות של רשות השידור ועוד שתיים של גלי-צה"ל ועוד 14 תחנות אזוריות, תחבור את זה. עוד לפני שהתשתית התחילה לפעול כבר חצי ממנה, כבר תפוס.

בכל המדינות שאנחנו בדקנו והצגנו בסקירה שנמצאת לפניכם, הרגולטור לא בא באמת וסופר את התחנות. הרגולטור בא ואומר: הטכנולוגיה מאפשרת ל-40 תחנות, יהיו 40 תחנות - הטכנולוגיה מאפשרת 30, יהיו 30 תחנות. אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים לבוא ולספור: "רגע, שתי תחנות היום ו-4 תחנות מחר". לא רוצים לעשות את הניתוח הזה, אנחנו לא יודעים לעשות אותו טוב.

אנחנו תמיד ניכשל בו. השוק יותר חכם מאתנו, צריך להבין את זה.
היו"ר אמנון כהן
יפה.
דוד בן בסט
חיים, זה לא מדויק מה שאתה אומר לגבי הנושא של לווינים אתה צודק. לגבי הנושא של טריסטריאלי ישנם תנאי סף והם לא פשוטים בחלק גדול מהמדינות בעולם ולכן אנחנו חושבים - - -
חיים פרננדס
אתה מתפרץ לדלת פתוחה, גם אם כבר יהיו תנאי סף, לא תעמוד בתנאי הסף.
דורון אבני
קודם כל אני רוצה להבהיר, אין לנו הערה לסעיף (א3), ההתייחסות שלי נוגעת דווקא להערה של אדוני בדיון הקודם. אם אדוני זוכר הוא התייחס למתן ביטוי הולם לקבוצות שונות והתבקשנו בין היתר, היה גם התכתבות בין המשרדים, לגבש איזשהו נוסח.

אני חושב שבנוסח הזה, שגם הומצא לאדוני אתמול על-ידי מנכ"ל הרשות השניה, יש כדי לתת מענה גם להתייחסות שפעולות תחנות הרדיו.
לאה ורון
אתה מדבר על הנוסח שהגיע הבוקר בפקס?
דורון אבני
למיטב ידיעתי זה הגיע אתמול בערב, אבל יכול להיות הבוקר. ממכתב ממנכ"ל הרשות השניה ליושב-ראש הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אני קיבלתי אותו דקה לפני הדיון.
דורון אבני
אני אקריא.
היו"ר אמנון כהן
לא צריך להקריא שום דבר, אתה לא מקריא כלום. זה הצעת חוק שלנו עכשיו, אתה לא מקריא כלום כרגע.
דורון אבני
אדוני ביקש, אם זכור לאדוני, אדוני ביקש שאנחנו נגבש. קיבלתי מכתב מלשכתו של אדוני.
היו"ר אמנון כהן
אני כרגע דן בהצעת החוק הזאת. ואז אם יש לנו דברים נוספים - אנחנו נדון.
דורון אבני
רק לציין שהמקור לאותו תיקון, כפי שהוצע דרך אגב מהנייר מאדוני, היה כאן בסעיף הזה.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי, יכול להיות.
אתי בנדלר
אני לא בטוחה, אני חושבת שזה דווקא בסעיף קטן (ה), אבל אנחנו נגיע לזה.
חיים פרננדס
עוד משפט אחד, חבר-הכנסת כהן, ובאמת בצדק העירו פה. הרי בסופו של דבר נגיע ונראה שהמועצה לרשות מועצת הרשות השניה, היא זו שנותנת את הרשיונות והיא גם יכולה לקבוע תנאי סף. ואם הרשות השניה תקבע תנאי סף שהיא תחשוב והיא תקבע תנאי סף לקבלת הרשיון - אז ממילא יכול לבצע פה גם כן איזשהו בירור בין כל ההצעות שיוגשו. גם את זה צריך לקחת בחשבון.
ירון אנוש
אני כאמור מייצג משקיעים פרטיים. כאשר תולים סעיף של מכרז או לא יהיה מכרז שזה דבר שיוכרע בעתיד, יזמים חדשים שרוצים להיכנס לענף הזה והם צריכים לעשות שיקולים כלכליים ונמצאים ממילא בעמדת נחיתות לעומת גופים קיימים משדרים שילכו לעניין. מתקשים מאוד לתפקד כי אין להם שום קריטריונים מדויקים לדעת איך לחשב את המשך הצעדים שלהם.

מצב כזה שבו מכרז עוד לא מוכרז, יוכרע על-ידי שני שרים או על-ידי מועצת הרשות השניה, בלי שבחוק נקבעים קריטריונים מן ההתחלה בתוספת המועדים שעליהם דיברנו בתת הסעיף הקודם, כמעט לא יאפשרו כניסות גורמים חדשים לשוק.

מכיוון שאתה אומר, אין לי פה מכרז או יהיה לי מכרז וכאשר אני אכניס את זה - אני אקבע אז מה יהיו הקריטריונים. ואתה מצפה ממשקיעים פרטיים שעומדים להשקיע עשרות מיליוני דולרים במצב הקיים האנומלי הזה, ניכנס לשוק כזה שהוא שוק קשה.
היו"ר אמנון כהן
שאלה מצוינת.
חיים פרננדס
התשובה אני חושב נמצאת בהצעה, כי אנחנו עצרנו בנקודה פסיק וכתוב במפורש, "הוראה כאמור בהתייחס לזה שכן לא מכרז, תינתן בהתחשב בין השאר בשיקולים של קידום התחרות ושל טובת הציבור".
ירון אנוש
מתי? אחרי שאני אשקיע את ה10- מיליון דולר ועוד שמונה חודשים אתה תגיד לי: "זה הולך להיות כך ולא ככה".
חיים פרננדס
לא. לא היית בחלק שהצגתי את הדברים, אבל אמרתי במפורש שהשרים קובעים עד תאריך מסוים את הסוגייה הזאת של כן לא מכרז. לפני זה הם שוקלים את כל השיקולים שמוצעים כאן ובנוסף עושים איזשהו הערכת ביקושים והיצעים, ורק אז יגידו, יהיה או לא יהיה מכרז. ואז כל גורם פרטי כולל תחנות הרדיו שכבר משדרות היום, ידעו לכלכל את צעדיהן. אין פה שום עניין של משהו שלא יכול לאפשר לדעת מה לעשות.
ירון אנוש
כלומר, בתאריך המיועד יהיו גם את כל הקריטריונים?
חיים פרננדס
ודאי.
אילן לייבוביץ
כדי לפתור את זה אני חושב שאפשר להוסיף פה, אחרי הנקודה פסיק, כתוב: "הוראה כאמור תינתן בהתחשב בין השאר". ואז להוסיף: "באומדן בדבר מספר הבקשות שיוגשו למתן רשיונות ומספר התדרים שיעמדו לצורך זה". ואז אתה יודע יש לך היצע מול ביקוש - וזה ברור לכולם.
חיים פרננדס
אין לנו התנגדות לתוספת שחבר-הכנסת לייבוביץ מציע לשיקולים נוספים, כמו שהוא הציע כרגע.
היו"ר אמנון כהן
ירון, זה פותר לך את הבעיה?
ירון אנוש
בצורה שאתה הצעת את זה, כן.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי. רק נכניס את התיקון הזה שחבר-הכנסת לייבוביץ הציע.
אתי בנדלר
אדוני היושב-ראש, אם אפשר שחבר-הכנסת לייבוביץ יחזור על בקשתו.
אילן לייבוביץ
"ההוראה כאמור תינתן בהתחשב בין השאר באומדן בדבר מספר הבקשות שהוגשו למתן רשיונות, לעומת מספר התדרים שיעמדו לצורך זה".
ירון אנוש
אם אפשר רק שאלה אחרונה. בסעיף (א1) כתוב: "המועצה תעניק רשיונות לשידורי רדיו בכיסוי ארצי…". איך אנחנו מבינים שמדובר באמת בשידורים דיגיטליים, כמו שאמר נציג האוצר?
אלדר דוכן
לפי הגדרות.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי. סעיף ד' בבקשה:
היו"ר אמנון כהן
עו"ד אבני, פה אפשר להכניס את מה שאתה ביקשת. מה שאני ביקשתי ממך ומה שאתה ביקשתם.
אתי בנדלר
זה מחייב ליבון העניין הזה. יש כאן מספר שיקולים שעל המועצה לשקול. מבקש חבר-כנסת ואני משמשת כשופרו כרגע של חבר-כנסת אמנון כהן, יושב-ראש הוועדה. להביא בחשבון שיקולים נוספים לצורך העניין.

הדבר הראשון הוא שזה לא רק במתן זיכיונות ורשיונות, אלא גם בקביעת תנאיהם לפי סעיף זה. ובקביעת כללים לפי סעיף 72, "תפעל המועצה לשם קידום התחרות, בהתחשב בין השאר באפשרות הקצאת תדרים וכמותם בתנאי התפשטות הגלים בשיקולים כלכליים ומגוון סוגי השידורים ואופיים".

ו"לשיקולים אלה", אם אני מבינה נכון, מבקש חבר-כנסת אמנון כהן להוסיף גם את: "מדיניות הממשלה בתחום שידורי הרדיו לציבור". זאת אומרת, שאם הממשלה קובעת מדיניות, אז המועצה תהיה כפופה לעניין. התאמתו של מבקש הזיכיון או רשיון לשדר שידורי רדיו ושיקולים שבטובת הציבור כמובן.

אני מבינה שפשוט לעו"ד דורון אבני יש הערות לעניין הזה.
דורון אבני
מספר נקודות. ראשית, היינו מבקשים להוסיף "מתן ביטוי בשידורים למגמות הרשות המפורט בסעיף 5 (ב) לחוק".
אתי בנדלר
השאלה אם זה לא טבוע בלאו הכי, כי החוק קובע שאלה המגמות שצריכים להנחות את המועצה.
דורון אבני
אבל אחר-כך תמיד יש מחלוקות בעניין הזה. במקום שנצטרך לכתוב חוות דעת מלומדות בנושא, אז יעזור לנו אם הסעיף הזה ישולב.
אתי בנדלר
שלושת השיקולים הנוספים שביקש חבר-כנסת כהן להוסיף לעניין.
שלושת השיקולים הנוספים
"מדיניות הממשלה בתחום שידורי רדיו לציבור; התאמתו של מבקש הזיכיון או רשיון לשדר שידורי רדיו; ושיקולים שבטובת הציבור;
אלדר דוכן
אני רוצה לשאול מה זאת אומרת "מדיניות הממשלה בתחום השידורים". אני מניח שהכוונה פה בעיקר להיבטים תשתיתיים, מאחר ככלל המקובל הוא שממשלה אינה מתערבת בתכנים. ולכן לא ברור לאיזה מדיניות בדיוק של הממשלה.
אתי בנדלר
אם הממשלה תמצא לנכון לקבוע מדיניות.
נגה רובינשטיין
רגע, לגבי המילה אני מבקשת להוסיף להערתו של עו"ד אלדר דוכן. הסעיף הזה קיים בנוסחו בסעיף 4 לחוק התקשורת. שאר ההערות שהועלו על-ידיך מקובלות עלינו. אבל הסעיף הספציפי הזה שנוגע למדיניות הממשלה, הוא אכן הוא יותר בעייתי.

זה קיים בנושא התשתית. כי נושא התשתית הוא לא בעייתי מכיוון שאין התערבות של הממשלה בנושא התוכן או בנושא התשתית. ככל שמדובר בנושא התוכן, אנחנו מנסים להרחיק את הגופים המפקחים מהממשלה. בגלל זה ניתנות סמכויות לרשות השניה.

ולכן אולי מגמות הרשת השניה זה משהו שיכול לסייע. אם ממילא זה נמצא וצריך להוסיף את זה - אז אפשר להותיר את הסעיף כפי שהוא. אבל מכל מקום לא כדאי להותיר את הממשלה בפניהם.
אתי בנדלר
האם את מנסה לומר שהממשלה לא תהיה רשאית לקבוע מדיניות אם היא תמצא לנכון?
אלדר דוכן
בתחום השידורים. האם למשל הממשלה תוכל לקבוע שצריך לקיים שידורים לאומיים נניח, יקומו כל מיני אחרים ויצעקו. ואם יגידו במטרה לעודד את הערבים, יקומו אלה ויצעקו. לכן כל התערבות של הממשלה בתוכן.
נגה רובינשטיין
אי אפשר להגיד שהממשלה לא מתערבת בכלל בשידורים. זה לא יהיה נכון. למשל בנושא קביעת הערוצים היהודיים, הממשלה קובעת את סדר העדיפויות בקביעת הערוצים היהודיים. יחד עם זאת, המדיניות של הממשלה בנושא השידורים היא בדרך כלל מאוד כללית.
דורון אבני
נכון לעכשיו בחוק הרשות השניה, ... מדיניות הממשלה לא בהקצאת זיכיונות בטלוויזיה, לא בהקצאת זיכיונות ברדיו.
היו"ר אמנון כהן
אז מה יהיה פה עכשיו?
אלדר דוכן
אולי נגיד רק מדיניות הממשלה בלי בתחום השידורים.
אתי בנדלר
מה עם הערוצים יהודיים באמת, אין שם סמכות לממשלה לקבוע?
נגה רובינשטיין
השאלה למה להוסיף גם את הנוסח של צרכי האוכלוסייה, אם זה מה שמטריד את אדוני.
דורון אבני
ניתן לחזור לנוסח של מתן ביטוי הולם לקבוצות אוכלוסייה שונות, נוסח שעלה בחלק מההתייעצות בעניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
הסעיף הראשון שהקריאו, אני רוצה שהממשלה לא תיכנס לתוכן, לא תתערב בתכנים, אז מדיניות הממשלה בתחום שידורי רדיו למחוק את זה. אני מוריד את זה.
אתי בנדלר
זאת אומרת, התוספות הם התאמתו של מבקש הזיכיון הראשון לשדר שידורי רדיו ושיקולים שהם בטובת הציבור.
היו"ר אמנון כהן
בסדר.
דורון אבני
רגע, מה לגבי הבקשה שלנו, סעיף 5(ב)?
אתי בנדלר
5(ב) זה סעיף מאוד כללי שתקרא אותו אולי כדי שהוועדה. זה סעיף שקיים בלאו הכי בחוק.
דורון אבני
זה סעיף שאומר במילוי תפקידיה תפעל הרשות במגמה. יש שורה של מגמות שהיא פועלת:

"לקידום היצירה העברית הישראלית; לטיפוח אזרחות טובה וחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניזם; למתן ביטוי למורשת היהודית וערכיה ולערכי הציונות; למתן ביטוי לתרבות העמים, ליצירה האנושית ולערכי הציויליזציה לדורותיה; לקיום שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסייה דוברת הערבית ולקידום ההבנה והשלום עם המדינות השכנות בהתאם למגמות היסוד של המדינה; למתן ביטוי מתאים למגוון התרבותי של החברה הישראלית".
אתי בנדלר
זה סעיף מהחוק שקיים. זה מיותר.
דורון אבני
רק ברמת ההבהרה כדי שיהיה ברור שאנחנו קובעים את המדיניות בנושא הרשיונות, בתכני הרשיונות, אנחנו נתייחס גם לנושא שהם באמת חוק הרשות השניה.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי, אני שמעתי, נמשיך הלאה.
דורון אבני
רגע, ועוד הערה אחת.
היו"ר אמנון כהן
עוד מעט. אני חייב להתקדם עם החקיקה, חבר'ה.
אלדר דוכן
סעיף בעלות הטבות הוכן על-ידי משרד המשפטים.
היו"ר אמנון כהן
באיזה סעיף?
נגה רובינשטיין
סעיף 13 פסקה (ב). "לא יינתן רשיון נוסף לשידורי רדיו".
היו"ר אמנון כהן
סעיף 13 72(א).
נגה רובינשטיין
"(13) בסעיף 72 (א) -

(א) בכותרת השוליים, אחרי "זיכיונות" יבוא: "ועל רשיונות".
(ב) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"
אתי בנדלר
עברתם לפסקה 13 כבר?
היו"ר אמנון כהן
כן.
אתי בנדלר
אתה גמרת את הדיון בסעיף הקודם? עו"ד דורון אבני, אני לא יודעת מה הערתו, אבל יש לו עוד הערה.
היו"ר אמנון כהן
אמרו לי שזה לא קשור, אז אני ממשיך הלאה.
אתי בנדלר
לא, אבל יש לו הערה נוספת הוא אומר.
דורון אבני
לא, רק למילה הסעיף הזה מילה אחת. אם זכור לאדוני וזה מתחבר להערה שנאמרה פה, מנכ"ל הרשות השניה בדיון הקודם ציין שקיימת בעייתיות בכך שהשוק יוצף למשל לדוגמה שנתן המנכ"ל, ברשיונות לתחנות ג'אז. אז נכון שיש גישה שאומרת שהשוק יסדיר את עצמו.

אבל אנחנו סבורים שכן צריך לתת את הרשיונות בשום שכל ומתוך התייחסות גם לתכנים. במובן הזה שלא יהיה על ההתחלה כל ה-20 רשיונות שיוקצו - ילכו לתחנות ג'אז ומוזיקה, אלא גם יתייחסו גם לנושאים אחרים. בין אם זה יהיה תחנות בערבית, תחנות ברשת ותחנות אחרות.

לכן אנחנו מבקשים וזה גם מה שביקש המנכ"ל בישיבה הקודמת, כן לתת לנו סמכות לעניין מספרם של הרשיונות. כלומר, אנחנו לא מתערבים.
היו"ר אמנון כהן
אם יש 20 תחנות והציבור רוצה לשמוע, אז הוא ישמע.
דורון אבני
כן, אבל יכול להיות מצב שגופים מסוימים יבקשו תחנות ולא יהיו לנו רשיונות להקצות להם, כי ה-20 המבקשים הראשונים היו ג'אז. ואז אתה לא יכול לתת ביטוי לקבוצות אוכלוסייה מסוימות.

אם ברור לוועדה וברור לכל החברים פה והפרוטוקול מוקלט ולהורות לפרש את תכלית החקיקה שהכוונה פה גם למספרם של הרשיונות - כיוון שאנחנו נוכל לנווט. במובן שאם אנחנו, תהיה פניה של מבקשים בערבית למשל, ברוסית ברשת, וג'אז.

ואם במספר מוגבל של רשיונות, אז אני אוכל לבוא ולהגיד, למרות שיש לי כאן 20 מבקשי ג'אז, רק שני מבקשי מורשת ואחד מבקש ערבית, אני יכול לחלק את מה שיש לי, לא פה הורדת, כל אחד לפי כמה שהוא ביקש, אלא לפי שיקולים נוספים.
היו"ר אמנון כהן
תודה. אני מקדם בברכה תלמידות מהאולפנא מטה יהודה. אנחנו שמחים לפגוע אתכן כאן. תלמדו מהדברים. אם יש לכן הערות על הנושאים.
נגה רובינשטיין
בפסקה (ב) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לא יינתן רשיון נוסף לשידורי רדיו -
(1) אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור כלשהו או תאגיד שילוב אחד או יותר של מי מהם. ביותר מחמישית ממספר הרשיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת שידור שהוענקו או שהתפרסם מכרז לגביהם באותה עת, או באמצעי שליטה בתאגיד אחד או יותר המחזיק במספר רשיונות כמאור, והכל בין במישרין ובין בעקיפין;

(2) אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור כלשהו, או תאגיד שילוב אחד או יותר של מי מהם, ביותר מחמישית ממספר הרשיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת הזנה לווינית, או באמצעי שליטה בתאגיד אחד או יותר המחזיק במספר רשיונות כאמור, והכל בין במישרין ובין בעקיפין".

אני אסביר את זה ואחרי זה אני אסביר את פסקה (ג). הכוונה של הסעיף הוא לקבוע את הריכוזיות המותרת בשידורי הרדיו הדיגיטלי, בשתי הטכנולוגיות האפשריות. כלומר, שבעל רשיון לשידורי רדיו דיגיטלי יוכל להחזיק עד חמישית ממספר התחנות בשוק.

יש לנו גם מניסיון העבר שבו השימוש במספר הזה היה קיים וגם מכך שהמספר חמישית מהווה בעצם 20 אחוז. זאת אומרת, שאם אנחנו מאפשרים לגורם אחד להיות בעלים או מחזיק בלמעלה מהחמישית מהתחנות בשוק - זה אומר שיש לך מעט מאוד גורמים שנמצאים בשוק בסך-הכל. ומכיוון שהרדיו הדיגיטלי המטרה שלו היא חופש ביטוי ומגוון, אנחנו לא רואים מקום שיתאפשר לגורם אחד להחזיק למעלה מחמישית מהתחנות בשוק.

זאת אומרת, אם יש 10 תחנות - הוא יחזיק למעלה משתיים, יחזיק שלוש, ארבע, חמש או שש. אם יש 20 תחנות - הוא יחזיק ארבע, חמש, שש או שבע. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהמספר 20 הוא מספר הגיוני לאור המטרות ולאור השוק עצמו. הסעיף הזה נמצא גם לגבי הטכנולוגיה של הרדיו הדיגיטלי דרך תחנת הזנה וגם לגבי הרדיו האנלוגי.

עכשיו פסקה (ג) אני אקריא אותה.

"(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי השר לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה, לשנות את התנאים וההגבלות הקבועים בסעיף האמור ולקבוע תנאים או הגבלות אחרים או נוספים לעניין מתן רשיון נוסף לשידורי רדיו".

בעניין הזה בנושא הרדיו הדיגיטלי בגלל שמדובר בשוק שנטען שיהיו בו הרבה מאוד תחנות רדיו והרבה מאוד מגוון למהילה, עם עלויות נמוכות יותר מעלויות שקיימות היום ועם נתונים שונים. מתאפשרת הגמישות לשר אחרי התייעצות עם המועצה שהיא גם הגורם המפקח הרלוונטי, באישור הוועדה הזאת, לשנות את התנאים שקבועים בסעיף הזה.

ההליך המינהלי מחייב שההתייעצות לא תהיה, "כן לא התייעצתי אתכם", ומחייבת שניה בעלם בטוח, בנפש חפצה, לא מדובר.
משה כחלון
זה יכול להיות בטלפון?
נגה רובינשטיין
אני לא שמעתי על התייעצות שנעשתה בטלפון.
משה כחלון
אז אני שמעתי. אז אני חושב שהמילה "התייעצות" פה היא רק ככה כדי להחליק את זה מה שנקרא.
נגה רובינשטיין
האמת שלא זאת היתה הכוונה שלנו.
משה כחלון
הסכמה, החלטה, הכרעה והתייעצות, זה פשוט אני מתקשר אלייך, כשאני אומר לך, "תשמעי, אני החלטתי להוציא אותך להורג". מה את אומרת? את אומרת: "לא, לא". וקיבלתי את עמדתך ובזה נגמרה ההתייעצות.
נגה רובינשטיין
מכיוון שכאן במקרה הספציפי הזה הנושא גם הובא לאישור של הוועדה הזאת. אם היתה התייעצות מהסוג הזה שאתה מתאר, הרי זה יעלה כאן. זה לא משהו שמבחינת המשפט.
היו"ר אמנון כהן
ובאישור ועדה זה נכון? בכל מקרה הוועדה דנה.
עידו מור
אני מנכ"ל של שתי תחנות רדיו ללא הפסקה ורדיו צפון.
היו"ר אמנון כהן
יש לך מעל 20 אחוזים?
עידו מור
לא. בשלב הזה לא. יש לי שתי הערות לסעיפים שהוקראו. קודם כל, אני אתחיל סוף מההערות לגבי של 20 אחוזים. אנחנו סבורים שההגבלה צריכה להיות למעלה מ-20 אחוזים. תכף אני אגיע לסעיפים של הרדיו האנלוגי, אבל קודם כל על הסעיפים של הרדיו הדיגיטלי.

20 אחוז מאפשר לעד חמישה שחקנים להיות. אני חושב בשוק הסלולר, למשל יש שלושה שחקנים גדולים. בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית יש שני שחקנים גדולים ויש תחרות. אני חושב שהמגבלה של 20 אחוז היא נמוכה מדי. אני חושב שמגבלה של שליש, של 33 אחוז, זה בהחלט יאפשר.
היו"ר אמנון כהן
איפה יש 20 אחוז, אני לא רואה 20 אחוז.
עידו מור
חמישית זה 20 אחוז. ואין סיבה שרק בשוק הרדיו בישראל תהיה מגבלה של 20 אחוז. שכל שאר השווקים יש בהם שניים או שלושה שחקנים לכל היותר.
נגה רובינשטיין
הטענה זאת היא מפתיעה אותי, אתה איש תוכן? אם מותר לי.
עידו מור
כן, גם.
נגה רובינשטיין
הטענה מאוד מפתיעה, אני חייבת להגיד. קודם כל מכיוון שבנוגע להשוואה לכבלים והלווין, ההשוואה היא לחלוטין לא מדויקת. לא סתם נקבעו כללים לגבי הטלוויזיה הרב-ערוצית שמגבילים אותם במספר ערוצים שהם יכולים להחזיק בתוך הטלוויזיה הרב-ערוצית.

כלומר, הכבלים והלווין לא יכולים למשל להחזיק את כל התחנות. נהפוך הוא, את מרבית התחנות שלהם המרכזיות הם לא יכולים להחזיק בעצמם. וזה בדיוק מכיוון שאנחנו יודעים שלא יכולים כלכלית להיות למעלה משניים. אולי יום אחד שלושה גופים שמשדרים טלוויזיה רב-ערוצית.

ולכן אנחנו מחייבם אותם שיעשו שימוש בתשתית שלהם. חלק מהתחנות עוברות הרי תשתיות שלהם בחינם, בדיוק על-מנת להבטיח את מגוון התוכן. כאן מדובר נניח ב-40 או ב-50 תחנות, אם יהיה מדובר ב-50 תחנות, אז מה, גורם אחד צריך להעסיק ביותר מ-10 תחנות?

יש סיבה שניתן לגורם בתחום התוכן, גם איך אפשר להשוות מתחום הסלולאר. שאגב, יש כידוע יותר מ-3 מפעילי סלולאר במדינה ועובר עליהם תוכן כמובן מכל מיני סוגים. גורם אחד צריך להחזיק יותר מ-10 תחנות?
עידו מור
אדוני, נציגת משרד המשפטים מגינה בלהט על מספר שהיא אמרה בעצמה שהוא מספר אצבע, שבסך-הכל יש ניסיון.
נגה רובינשטיין
אני עוד לא סיימתי אבל. בעצם מה שהוצע כאן שגורם אחד יוכל להחזיק, אם מדובר נניח ב-50 תחנות, במישהו שיחזיק 20 תחנות. לי זה נראה לא מתיישב עם חופש הביטוי. לא מתיישב עם המגוון ומעבר לכך אני רוצה לדבר על חסמי הכניסה. חסמי הכניסה בתחום הסלולאר ובתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית, הם לא חסמי הכניסה שיש בתחום הרדיו.

ולכן הלוואי והמגוון שיכול להתאפשר בתחום הרדיו הדיגיטלי, בעלויות שמתאפשרות ברדיו הדיגיטלי - היה מתאפשר בטלוויזיה הרב ערוצית - היינו שמחים אם היינו יכולים לקבוע שיהיו 20 טלוויזיות רב-ערוציות. אבל אין דורש. יש רשיון לכל דורש בתחום הלווין. אף אחד לא בא כי זה עולה הרבה והמדינה לא מסבסדת את זה.
משה כחלון
מה רף חסמי הכניסה?
נגה רובינשטיין
חבריי באוצר יוכלו להשיב על זה.
חיים פרננדס
אתה מדבר רק להקים את התחנה ?
משה כחלון
החסם הכניסה הראשוני, הרף? אני רוצה להיכנס להשתתף במכרז.
חיים פרננדס
מיליוני ש"ח בודדים מאוד.
נגה רובינשטיין
בעצם מה שמוצע כאן זה לאדם אחד יהיו עשרות תחנות ולא מדובר בעניין מקרי. המספר 33 אחוזים מאפשר שיהיו בסך-הכל שלושה שחקנים בשוק.
היו"ר אמנון כהן
חסר לי בדיון הזה המהנדס גלילי. מר בלישניקוב חסר לי פה. אתם גרמתם, משרד האוצר, גרמתם שמשרד התקשורת לא מגיע כאן.
חיים פרננדס
אנחנו, חלילה לך לחשוב כך.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע מה קרה.
חיים פרננדס
הכל היה בשיתוף פעולה מלא.
משה כחלון
יש איזה שהיא סיבה שאין פה נציג של משרד התקשורת?
היו"ר אמנון כהן
משרד התקשורת הוא מחנך לישראל, אכן.
משה כחלון
אז למה אנחנו מקיימים בכלל את הדיון. אם משרד התקשורת שזה נוגע לו, לא טורח לשלוח את נציגיו.
היו"ר אמנון כהן
אז הוא סומך על חברי-הכנסת שהם יעבירו את הדברים לטובת עם ישראל. אין להם מה להגיד בנושא.
חיים פרננדס
משרד התקשרות בשביל הסדר הטוב לא יכול להגיע לכאן. משום שהשרה רוצה הרי למשוך את החוק הזה מחוק ההסדרים. אז מה היא תגיע להגן על חוק שהיא רוצה למשוך אותו, לחסל אותו?
נגה רובינשטיין
אדוני, יש כאן עמדת ממשלה.
אמיר לוי
אז מדוע נציגי משרד התקשורת לא כאן.
לאה ורון
אני רוצה לומר. לפני פתיחת הדיון, כמה לפני דקות לפני 09:00 מסרתי למנכ"ל משרד התקשורת את דבריה של היועצת המשפטית לוועדה, שבהתאם לסעיף 118 לתקנון הכנסת, על היועצים המשפטיים של המשרד להגיע לדיוני הוועדה ולהיות שותפים מלאים עם הוועדה בעת שהיא מכינה הצעות חוק.

מסר לי מנכ"ל משרד התקשורת שהוא הבין את הדברים ואשר על כן הוא יורה ליועצים המשפטים לצאת מיד לדרך ולהגיע לדיוני הוועדה. אני מבינה שמשרד התקשורת נמצא בצפת ולכן הם לא הגיעו עד לרגע זה.
אתי בנדלר
אם יורשה לי להוסיף לדברים אדוני היושב-ראש ובעיקר בהתחשב בדבריו של חבר-הכנסת כחלון. אל"ף, אני כיועצת משפטית בכנסת לא יכולה בשום פנים ואופן לקבל עמדה שמחרימים ועדה מוועדות הכנסת. לא ייתכן דבר כזה.

יתירה מזו, ככל שמדובר ביועצים משפטיים הדברים הם עומדים בפירוש בניגוד להוראות התקנון ושהזכירה כרגע מנהלת הוועדה. ודבר שלישי, אתה שואל כיצד מתגברים על הקונפליקט. יועץ משפטי, משרד ממשלתי והעומדים בראשם, צריכים תמיד להביא בחשבון שמא הכנסת לא תקבל את הצעתם.

ולכן כיון שהחוקים הם חוקים לטובת מדינת ישראל ולא לטובת גורם זה או אחר, ואין כאן חוקים אינטרסנטיים, אנחנו רוצים להוציא ולעבוד בהנחה שגם אם לא תתקבל עמדה, החוק בסופו של דבר יהיה מיטבי והוא יהיה ברמה הטובה ביותר שיכולה להיות. ולכן אין לקבל את העמדה שאם לא מקבלים את העמדה שלי - אז אני לא משתתף במשחק.

תגידו שזה בניגוד לעמדה שלנו, אבל אם היה ולא תתקבל עמדתנו, כי אז אנחנו טוענים כך וכך.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך בהקראת החוקים.
אמיר לוי
סוגיית הבעלויות הצולבות, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לסעיף (ג). בסעיף 13 (ג), רשום שם בצורה הכי ברורה והכי מפורטת שגם הכלל שרשום כאן הוא ניתן לשינוי ויכול השר אחרי שהתייעץ עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה לעשות שינויים.

זאת אומרת, גם אם קבענו פה 20 וטעינו בענק, בסדר? יתקיים פה דיון והוא לא התקיים בחדרי חדרים, יובא לכאן לוועדה, הוועדה תגיד את דעתה ולכן אנחנו מבקשים לקבל את ההצעה.
עידו מור
אם אפשר עוד הערה ברשותך.
היו"ר אמנון כהן
לסעיף הזה?
עידו מור
לגבי 72 (א).
היו"ר אמנון כהן
(I) סיימנו כבר.
עידו מור
הם הוסיפו אחרי סעיף 72 (א) את (ב). אני מבקש להתייחס ל-72 (א). הם הוסיפו עכשיו 72 (ב), אני עדיין מתייחס ל-72 (א). סעיף 72 (א) מדבר על מגבלות בתוך שוק הרדיו האזורי בין התחנות. עכשיו כל החוק הזה בא למעשה לשחרר את השוק ולתת לכל תחנה לפעול כוחות. החוק הזה בא גם לאפשר תחרות חופשית בשוק הרדיו.

ואנחנו חושבים שאין מקום יותר לסעיף הזה, לכל סעיף 72 (א), מכיוון שממילא יש אפשרות לאחד זיכיונות, ומכיוון שיש הרבה מאוד הקלות, כל ההקלות צריכות לדעתנו להתבטל. וזה עמדה שהציגה ההתאחדות. מכיוון שהם אינן רלוונטיות יותר וכובלים את ידי הרדיו האזורי, כאשר כל השוק נפתח לתחרות.
דוד בן בסט
אני ממש מתקומם.
היו"ר אמנון כהן
על מי?
דוד בן בסט
נגד מה שאומרת היועצת המשפטית. היא מהלכת עלינו אימים ש-20 תחנות רדיו יהיו משתתפים בידי שלושה גורמים. אני חושב שזה לא רק שזה לא נכון, זה אפילו חוטא לאמת. מה שקורה כאן זה פשוט לא בסדר.
היו"ר אמנון כהן
מה הסעיף מפריע לך?
דוד בן בסט
הסעיף מפריע לי כי יש מצבים שבהם תחנות רדיו רוצות לעשות שת"פים עם תחנות אחרות באיזה שהיא מיזוגים ביניהם. זה לא שאחד ישתלט על כל השוק. שתי תחנות רדיו היום מותר להחזיק מתוך 14. אם אני היום להחזיק עוד 5 אחוז בתחנה אחרת וקצת לעזור לה - אני לא רשאי לעשות את זה.

לוקחים את אותה טעות ומיישמים אותה כאשר שמים 50 תחנות. איפה ההגיון כאן? בין שתיים או שלוש לבין 20 - יש עדיין איזשהו מספר באמצע. אתם שמים רחיים על צווארה שבכל העולם כבר הסירו אותה. אין חיה כזאת בכל העולם.
עידו מור
אדוני, אם רק אפשר להוסיף. יש שם סעיפים פשוט שהם כבר לא רלוונטיים. אם פותחים את השוק לתחרות. יש שם למשל סעיף שלא מאפשר לחיפה להתאחד עם ירושלים. מה הקשר בכלל? פותחים את השוק לתחרות - אז צריך לפתוח אותו עד הסוף ולא להשאיר מגבלות לא רלוונטיות.
אמיר לוי
מגבלות של בעלויות צולבות.
עידו מור
זה לא קשור לבעלויות צולבות. חיפה לא יכולה להתאחד עם ירושלים.
דן ארנון
ישנו תיקון שמדבר על איחוד, עוד לא הגענו אליו. אבל הוא רלוונטי ל-72 (א). הוא כן מאפשר לתחנה כמו שלנו להתאחד מחר עם תחנה ירושלמית. ויש איחוד של שני זיכיונות באישור המועצה וכו', אבל זה מאפשר. מאידך, אם אני רוצה רק לרכוש, או רדיו ירושלים רוצה לרכוש 25 אחוז בחיפה, זה בלתי אפשרי. וזה אבסורד, כי זה סותר את המהות.

ישנו סעיף בסעיף 72 שהוא סעיף קטן (4) שמדבר על מונח שנקרא "ערים גדולות" שמתוך החיים עצמם אתם יודעים שהוא לא רלוונטי. כי חיפה היא לא יותר קטנה מהשרון או מבאר-שבע לצורך העניין. ואתם גם סותרים אותו לאחר מכן באיחוד זיכיונות. אז את הסעיף הזה צריך לייתר בכלל.

עכשיו ישנו עוד נושא אחד שהוא חשוב למצב עצמו. יש היום 14 תחנות אזוריות. נכון להיום בגלל מגבלת ה-20 אחוזים ואני ככלל מצדד במגבלה כלשהי, מתוקף העובדה שלא מישהו ישתלט על כל התחנות ודובר על זה בשעתו. אבל ה-20 אחוזים מגבילים את זה לשתי תחנות בלבד.

כלומר, נכון להיום דוד בן-בסט יכול להיות בעלים של 25 אחוז בתחנה א' ו-25 אחוז בתחנה ב'. ואם הוא רוצה 5 אחוז בתחנה ג' הוא מנוע מלהיות בעלים שלה. זה אולי דבר שטעון תיקון ולכן אולי לצריך לנקוב את זה כשלוש תחנות או כ-25 אחוז או כ-33 אחוז. אבל שלוש מתוך 14, נכון שזה יותר מ-20 אחוז, אבל זה עדיין רלוונטי והגיוני בפן הכלכלי.
היו"ר אמנון כהן
מי יכול לענות.
חיים פרננדס
הסוגייה שכרגע על הפרק היא סוגייה של בעלויות בתחום הרדיו האנלוגי. הדיגיטלי הוא כרגע בצד. יש סעיף בהמשך שמדבר על אפשרויות מיזוג, מיזוג בתוך הרדיו. ואנחנו כרגע הגענו לאיזשהו סעיף שיכול להיות שיוצר איזה שהם קשיים בתוך המיזוגים.

אני מציע שכרגע נשאיר את הזה, את ההערה הזו בצד, נמשיך להתקדם בהקראה. אנחנו אחרי זה נשב יחד אתם, יחד עם נציגי משרדי הממשלה, בהפסקה הקצרה שתיתן לנו ונחזור אליכם ונראה מה אפשר להשיג בעניין.
נגה רובינשטיין
הנושא הבעלויות הצולבות ברדיו הוא לא נושא שנדון בהצעת החוק הממשלתית. ואני צר לי שבנושא של הסדרת הרדיו הדיגיטלי באות תחנות הרדיו האזוריות ופעם אחר פעם.
דוד בן בסט
הן לא רק יודעות, גם הצעת פשרה שלכם אומרת לפתוח את זה. זה לא נכון מה שאת אומרת.
נגה רובינשטיין
אתי לא נדון כלום, אתה אולי דיברת עם משרד האוצר. מר בן-בסט אל תזרוק סתם הערות כי אין לך על מה אתם מדברים. תראה, נושא הבעלויות הצולבות ברדיו האזורי שהוא נושא חשוב ומהותי לא נזכר בהצעת החוק הממשלתית. ולכן לא ברור לי כלל מדוע מועלה הנושא הזה שלא נזכר ולא נדון. ויש לו השלכה על צדדים שלישיים.

ושוב, תחנות הרדיו האזוריות מנסות במסגרת הפרק הזה לקבל לעצמן הטבות במהלך ההליך הזה. אתם רוצים לשנות את כללי הבעלויות הצולבות ברדיו האזורי - יתכבדו ויגישו הצעת חוק מתאימה בנושא הזה, בשלוש קריאות, שכולם ידעו וכולם ישמעו ותהיה הצעה ויהיה דיון ראוי.

מה שעולה כאן זה שוב נושא חדש.
היו"ר אמנון כהן
נציג משרד האוצר.
אמיר לוי
אנחנו הצענו ומבקשים לא לשנות את הנוסח. העלו כאן איזה שהיא בעיה שלכאורה אי אפשר להתמזג. אנחנו נחשוב על זה בהפסקה, נחזור אליכם עם תשובה.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה להגיד לחברי-הכנסת שנמצאים כאן אתי, כחברי ועדה מכובדים שיש לנו אישור מיושב-ראש הכנסת להמשיך עוד מספר דקות עד שיהיו הצבעות במליאה. אנחנו מוכרים און-ליין, מתי שיש הצבעה - אנחנו נצא. בזמן שנצא למליאה להצבעות, אתם מחויבים לשבת למצוא נוסחת פשרה שיהוו איזונים ובלמים. לא תגיעו - אנחנו נחליט.

סעיף 13 אתם דנים עם אחד, שתיים ושלוש. אנחנו ממשיכים ב-14.
אתי בנדלר
עו"ד נגה רובינשטיין, שמעתי שאת טענת נושא חדש. היושב-ראש קיבל את הצעתו של משרד האוצר לדון בכל זאת בנושא של המיזוגים ולראות אם זה משתלב או לא.

טענתך לנושא חדש, זכותך לטעון נושא חדש נשמרת. ואם בתום ההיוועצות ירצו לדון בנושא הזה של התיקון של הסעיף הזה ועדיין תטעני נושא חדש, אני אעביר את הטענה להכרעת ועדת הכנסת.
נגה רובינשטיין
תודה רבה.
אלדר דוכן
"(14) אחרי סעיף 72 א' יבוא:

"כללים לעניין מתן רשיון לשידורי רדיו -

72ב. (א) המועצה תקבע כללים למתן רשיון לשידורי רדיו, בין אם הורו השרים לפי הוראות סעיף 72 (א3) על מתן רשיונות לשידורי רדיו כאמור באותו סעיף בדרך של מכרז, ובין אם הורו על מתן רשיונות כאמור בלא מכרז, ובין השאר כללים בעניינים אלה:

(1) התנאים למתן הרשיון, לרבות דרכי הגשת בקשה למתן רשיון והטיפול בה, מידע שעל מבקש הרשיון לגלות ומסמכים שעליו להמציא;
(2) הידע והניסיון המקצועיים והיכולת הכספית הנדרשים ממבקש הרשיון לצורך קבלת הרשיון;
(3) תקופת תוקפו של הרשיון, לרבות אפשרות הארכת תקופת תוקפו בתקופת נוספת, אחת או יותר;
(4) השידורים שיינתנו בידי בעל הרשיון.

(ב) כללים לפי סעיף זה ייקבעו לא יאוחר מיום כ"ב בניסן התשס"ה (1 במאי 2005).

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות המועצה לפי סעיף 33 (ב)".
היו"ר אמנון כהן
גם לגבי התאריך הזה, אם לא תיתנו תאריך - אנחנו נקבע. המועצה תקבע כללים למתן רשיון לשידורי רדיו תוך כמה זמן?
אלדר דוכן
סעיף קטן (ב) מתייחס לזה. אנחנו כרגע הצענו להוציא אותו. אתם אמרתם שבכל זאת אתם רוצים.
היו"ר אמנון כהן
זה מתייחס לכללים של המועצה?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 72 (ב) למי יש הערות? הלאה 72 (ג) בבקשה.
נגה רובינשטיין
"תנאים והגבלות לעניין מתן רשיון לשידורי רדיו -

72 ג. (א) התנאים וההגבלות הקבועים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 41 (א) ובפסקאות ()4) ו-(5) של סעיף 41 (ג), יחולו בשינויים המחויבים, על מבקש רשיון לשידורי רדיו, והסמכויות הנתונות למועצה כוועדת מכרזים לפי סעיפים 42 עד 45 והחובות המוטלות עליה לפי הסעיפים האמורים, יהיו נתונות לה לעניין מבקש כאמור, בין אם מתן הרשיון לשידורי רדיו יהיה בדרך של מכרז או בלא מכרז.

הסעיף הזה כולו גם (א) וגם (ב) מתייחס לריכוזיות בתקשורת בכלל. לא בתחום הרדיו, אלא בין הגורם שמחזיק ברדיו לבין גורמים אחרים. זה כולל גם איסורים על גורמים מסוימים להחזיק תחנת רדיו כמו למשל רשות מקומית. וזה כולל גם מגבלות על תחנת רדיו להיות מוחזקת על-ידי טלוויזיה בסדר גודל מסוים.

זאת אומרת, הדברים מותרים אבל במוגבלות.
היו"ר אמנון כהן
ובמערכת עיתון?
נגה רובינשטיין
עיתון יכול לפי הצעה שלנו להיות בעלים של תחנת רדיו אחת ולהחזיק עד 24 אחוזים בתחנת רדיו נוספת. אנחנו מפנים כאן לסעיף 41 שעניינו זכות להשתתף במכרז.
היו"ר אמנון כהן
מה זה 41 (א)?
נגה רובינשטיין
41 (א) עניינו זכות להשתתף במכרז. נכתב כאן שבמכרז רשאי את המשתתף להגיד שמתקיימים לפחות מעין אלה לא מתקיים באמור בסעיפים ב' ו-ג', (שנגיע אליהם) הוא תאגיד רשום בישראל, אשר יכולת לכוון את פעולתו ב-51 אחוזים לפחות וכל אמצעי השליטה בו הם בידי אזרחות ישראלית ותושבי ישראל.

או בידי תאגידים שבמקרה שמתקיימים בהם את התנאים האמורים. במשרד או אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות. שתיים, שהיועץ המשפטי הממשלה (זה סעיף שקיים כיום) ואם הוא תאגיד, מנהלה או אדם או בעל עניין בתאגיד כאמור. שלוש, שהוא אינו סוכן פרסום כהגדרתו בחוק … התשמ"ד-1984. ארבע, הוא אינו תאגיד שאחד ממטרותיו או פעולותיו העיקריות …. לרבות זמן שידור, תשדירי פרסומות.

סעיף קטן (ב).

"(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יינתן רשיון לשידורי רדיו למי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא גוף המשדר לפי דין שידורים לציבור או לחלק ממנו. או שהוא תאגיד שגוף כאמור הוא בעל עניין בו או שהוא בעל עניין בגוף כאמור, או שהוא עיתון; הוראות פסקה זו לא יחולו על תאגיד שבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה או בעל רשיון לשידורים לפי חוק התקשרות הם בעלי עניין בו, או שהוא בעל עניין במי מהם; לעניין פסקה זו, לא יראו בעל זיכיון לשידורי רדיו או בעל רשיון לשידורי רדיו לפי חוק זה, כגוף המשדר לפי דין שידורים לציבור";

בוא נסביר רגע מה העקרון שעומד מאחרי הסעיף הזה. הרעיון הוא ברישא שלו שהוא משדר שידורים לציבור לפי דין. כלומר, רשות השידור וגלי-צה"ל בפרסלציה הנוכחית כעת, יהיו עליהם מגבלות אחרות לעומת המגבלות שקיימות לגופים מסחריים.

מגבלה נוספת שקיימת כאן שעיתון עצמו לא יכול להחזיק ברשיון אלא כפי שנראה בהמשך, יכול להיות בעל שליטה בתחנת רדיו. זאת אומרת, שתהיה הפרדה תאגידית בין העיתון לבין.
היו"ר אמנון כהן
כמה אחוז, מוגדר?
נגה רובינשטיין
לא, הוא יכול לשלוט גם 100 אחוזים.
היו"ר אמנון כהן
בכמה רשיונות הוא יכול להחזיק?
נגה רובינשטיין
ברשיון אחד הוא יכול לשלוט שליטה מלאה וברשיון השני עד 24 אחוזים.
אילן לייבוביץ
למה אנחנו נותנים עיתון כמו למשל ידיעות אחרונות.
נגה רובינשטיין
אני אגיד לך מה הנחה אותנו ואם אתה חושב שטעינו, אני אשמח לשמוע כמובן. הרעיון שברדיו דיגיטלי אמורות להיות הרבה תחנות רדיו, יותר מאשר בתחנות רדיו אנלוגיות. ולכן בעקבות דיונים שהיו בינינו ועמדות שנשמעו בין המשרדים השונים, היתה עמדה שנראתה לנו סבירה שעיתון ככל שיהיה בשליטתה תחנת רדיו אחת, לא מעבר לכך.

ותחנת רדיו נוספת היא יכולה להחזיק עד 24 אחוזים. אבל תחנה אחת מכיוון שאמורות להיות כפי שדובר כאן, עשרות של תחנות רדיו, אחת מהתחנות יכולה להיות בשליטתו של עיתון.
אילן לייבוביץ
אנחנו לא ארצות-הברית שיש בה 30 עיתונים יומיים כתובים או אני לא יודע כמה מאות עיתונים יומיים. יש פה בסך-הכל שלושה-ארבעה עיתונים יומיים כתובים שמחזיקים ריכוזיות מאוד גדולה של התקשורת הכתובה. את נותנת להם היום, יש להם כבר אפשרות להחזיק בטלוויזיה בערוץ 2, למרות שהגדלתם להם קצת את האחזקות, הם עדיין מחזיקים מניות בערוץ 2.

הם יכולים להוסיף מניות בכבלים, עכשיו את נותנת. אני חושב שבעניין הזה, אם אנחנו יכולים להתחיל לנתק את זה כמה שיותר - אני חושב שהנושא של הבעלויות הצולבות הוא בעייתי מאוד, הוא לא בריא לדמוקרטיה. ויש לנו את ההזדמנות להתחיל פה, מה יביאו חוק תקשורת.
דני נישליס
תארו לכם שלידיעות אחרונות יש תחנת רדיו. אני לא מדבר על העוצמה הכלכלית שלה מולנו. אבל תארו לכם שהיא עושה כל יום בעמוד הראשון פרסומת, "תאזינו לרדיו שלי". איך אני יכול להתמודד אתו. איך אני יכול להתמודד עם ידיעות אחרונות שיש לו רדיו; עם שידורי קשת שיש לו רדיו; עם מעריב שיש לו רדיו?
היו"ר אמנון כהן
הערה חשובה מאוד.
דוד בן בסט
המצב הקיים הוא כרגע שנתנו לעיתונים כתובים כמו ידיעות אחרונות ומעריב להיות חלק מהבעלים של תחנת טלוויזיה שזה כבר היה לא בסדר. להוסיף חטא על פשע ולתת להם גם רדיו. לא רדיו טלוויזיה, זה החלקים מתחלקים בצורה כזאת שיכול גם וגם. עד כמה שאני הבנתי.

זה דבר הכי נורא שיכול להיות. איך אני בכלל בכוחותיי הדלים יכול בכלל להתקרב לידיעות אחרונות. הרי הוא ישמיד אותי בתוך שניה, אותי ואת כל ה-30 האחראים על הפלטפורמה הזאת. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות.
היו"ר אמנון כהן
לפי השוויוניות, איך אני יכול להגיד לו, אתה לא תתמודד, איך אני אומר לו?
דוד בן בסט
אני אומר לך, לעיתונים הגדולים היתה בעיה עם סעיף כזה בעבר, למי שבעל תחנת טלוויזיה לא היה רשאי למיטב ידיעתי, להיות גם בעלים של תחנת רדיו. כבר הוצבו בעבר מחסומים מאותם טעמים שאני מדבר כרגע.

אני רוצה לומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, זה גזר-דין מוות.
היו"ר אמנון כהן
באיזה כובע אתה?
דוד בן בסט
בכובע של יושב-ראש ההתאחדות. זה גזר דין מוות לתחנות שעוד לא הוקמו. ואם אנחנו מדברים על איומים לתחנות הרדיו האזוריות ולתחנות הרדיו הדיגיטליות - אנחנו פשוט בוחשים את שניהם.
עידו מור
אדוני, אם יורשה לי להציע. הסוגייה הזאת עלתה בעבר בפני הוועדה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
לא הועלתה בפני.
עידו מור
לפני תקופתך אדוני.
היו"ר אמנון כהן
בשנים קודמות אתה מדבר?
עידו מור
כן. אדוני, בעניין הרדיו האזורי הסוגייה הזאת עלתה בעבר. והוועדה פתרה בחוק הרשות השניה על-ידי כך שהגבילה עיתונים יומיים בשפה מסוימת לקבל איזשהו זיכיון או רשיון באותה שפה. זה המגבלה שהוועדה הכניסה בזמנו לתוך חוק הרשות השניה.

זה בדיוק מונע מידיעות אחרונות לעשות גם רדיו בעברית. אם הם רוצים - שיעשו רדיו ברוסית, שיעשו רדיו בערבית וכו' וכו'. לא מונעים מהם להיכנס אל תחום הרדיו, אבל עיתון יומי בשפה מסוימת - לא יכול לקבל גם זיכיון, לא רשיון, לאותה שפה.
משה זיגדון
אני מבטיח לך שגם חברת המקומונים של ידיעות אחרונות שהיא חברה נפרדת בפני עצמה, גם היא תלך על רדיו ותתאר לך מה יקרה כשיהיה בידיעות אחרונות, תפרסם ברדיו שלי, תקבל בעיתון בחינם.
ירון אנוש
המצב פה הרבה יותר גרוע ממה שמתארים. מכיוון שאם בידיעות אחרונות יש ארבעה בעלי שליטה ויותר שמחזיקים פחות מ-24 אחוזים, כל אחד מהם יוכל להקים תחנת רדיו. ואז מצאת את ידיעות אחרונות.
נגה רובינשטיין
לא יוכל שליטה בפחות מ-24 אחוזים.
ירון אנוש
עד 24 אחוזים, נכון .
נגה רובינשטיין
אם הוא פחות מ-24 אחוזים הוא בשליטה, הוא לא יוכל.
ירון אנוש
אבל לי קוראים ירון מוזס ולו קוראים דוד מוזס וכל אחד מאתנו יבקש.
נגה רובינשטיין
אז אתה לא תוכל להקים יותר מאחת.
ירון אנוש
למה?
נגה רובינשטיין
מכיוון שמה יקרה, אז בוא ניכנס להגדרה של שליטה. הגדרה של שליטה בחוק התקשורת היא מאוד רחבה.
ירון אנוש
נורא פשוט, אני מחלק את המניות ככה שאני אחזיק ב-8 אחוז, הוא יחזיק עוד 4 אחוז.
נגה רובינשטיין
אני אסביר לך. בשביל זה ההגדרה של שליטה לעומת כל החוק, זה הגדרה הכי מודרנית בחוק התקשורת שניסה לכסות את כל המצבים האלה. גם אם אני מחזיקה רק 2 אחוז והוא מחזיק רק 2 אחוז - אבל יש בינינו איזשהו הסכם הצבעה בין בעל-פה ובין בכתב ובין בכל דרך שהיא, שמאפשר לנו את היכולת לכוון את הפעילות של התאגיד לאסיפה כללית או בדרך אחרת.

מקודם אמרו לנו שמחר יהיו 50 תחנות רדיו דיגיטליות וזה מה שיהרוס אותם. זה מה ששמענו. ועכשיו אני מבינה שתחנה אחת של עיתון זה מה שישבור אותם. אני בדרך-כלל לא בפוזיציה של מגינה על בעלויות שונות של עיתונים, אני חושבת שזה פעם ראשונה שקורה לי בוועדה.

ולכן אם באמת מדובר בסיטואציה שיש עשרות תחנות כפי שהוצג כאן. אני חושבת שאחזקה בעיתון זה לא משהו שיגמור את השוק.
היו"ר אמנון כהן
יחסל, לא יגמור, יחסל אותו.
אלדר דוכן
תראו, העיתונים לא נמצאים פה, אבל בעצם מה שאומרים זה שכל מישהו שיש לו כוח והוא בעל ממון, הרי יכול לשדר יום יום בעיתון, יכול לפרסם יום יום בעיתון וזה הכל. זאת אומרת, הם בעצם מבקשים לחסום כל בעל ממון להתחרות אתם.

מה שאתה כואב אותו זה זה שהוא מפרסם בעיתון. לא רק עיתון יכול לפרסם בעיתון. גם בנק הפועלים יכול לפרסם בעיתון. מי שיש לו ממון - יכול לפרסם בעיתון. לפי מה שאתם אומרים, אסור לתת לקול ישראל את הבמה הזאת, היא יום יום ברשת ב'.
היו"ר אמנון כהן
יש לכם דרך לטפל בסוגייה החשובה.
נגה רובינשטיין
אם אתם רוצים להציע הצעה אחרת - נשמח לשמוע.
אתי בנדלר
יש כאן הצעות לא לאפשר.
עידו מור
את ההצעה שקיבלה בפעם הקודמת בוועדה.
היו"ר אמנון כהן
מה קיבלה?
עידו מור
שעיתון יומי בשפה מסוימת לא יוכל לקבל גם רשיון או זיכיון לתחנת רדיו באותה שפה.
היו"ר אמנון כהן
וזה מסתדר לכם?
נגה רובינשטיין
זה פתרון שהיה כאן לפני כמה שנים בנושא אחר. אני מרגישה שזה פתרון אקראי העניין של השפה. צריכה להיות כאן איזה שהיא החלטה עקרונית של הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
יש לכם בהפסקה לחשוב על ההחלטה העקרונית כאן בנושא הזה.
נגה רובינשטיין
מה העמדה שלכם אבל?
אתי בנדלר
הנחיית חברי-הכנסת היושבים כאן היא למצוא פתרון לכך שבעלי עיתונים ואני מניחה שלא מדובר על כל עיתון, אלא רק מדובר בוודאי על העיתונים עם התפוצה הרחבה ביותר, לא יוכלו להיות בעלים של תחנת שידור דיגיטלית. או לחלופין להגביל את סוג השידורים. אתם מתבקשים לחשוב על פתרון מוצע.
דוד בן בסט
אני רוצה שיהיה ברור. ידיעות אחרונות זה לא ידיעות אחרונות, ידיעות אחרונות יש לו 50 מקומונים. מספיק שהוא מחליט לקחת את המקומון שלו בשרון או את המקומון שלו בתל-אביב או את המקומון שלו פה. מדובר פה רק על העיתונים הגדולים, ארבעת העיתונים הגדולים ובזה פתרנו את בעלי הממון.
היו"ר אמנון כהן
מיהם השלושה?
דוד בן בסט
ידיעות, הארץ, מעריב וגלובוס.
חיים פרננדס
צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר מדובר פה בפלטפורמה חדשה. שכל המטרה היא בסופו של דבר לפעול לטובת הצרכן. שיוכל לפתוח רדיו ולשמוע היצע גדול של שידורים. עכשיו צריך להבין שהפלטפורמה הזו לא תקום ביום אחד וייקח זמן עד שהיא תתחיל לתפוס תאוצה.

אנחנו כן חושבים שטוב יהיו גם גורמים משמעותיים שייכנסו לתחום הזה. אנחנו חושבים בהחלט שזה יכול לתרום. אני אומר שזה אחד מהשיקולים שצריך לחשבון. אני לא אומר שזה השיקול העיקרי, אני לא אומר שזה השיקול היחיד, אבל צריך לקחת את השיקול הזה בחשבון שגורמים כאלה יכולים לתרום בסופו של דבר להתפתחות מואצת יותר של אותם שידורי רדיו דיגיטליים. ובסופו של דבר זה עושה טוב לצרכן. אני לא אומר שזה השיקול היחיד.
דורון אבני
כאשר מדובר על גוף המשדר על-פי דין, צוין פה שרשות השידור וגלי-צה"ל, אני רק רוצה להביא לידיעתכם, שגוף המשדר על-פי דין הוא גם על רשיון לפי חוק התקשורת. דהיינו, נתפסים בתוך ההגדרה הזו גם ערוצים יהודיים וגופים אחרים שקיבלו רשיון לפי חוק התקשורת. זה האופן שבו הרשות השניה מפרשת את הסעיף.

רשיון מיוחד אני מדבר. למשל ערוץ טבע דברים, שקיבל רשיון מיוחד. הם בעלי רשיון ולכן מכוח זה הם גופים המשדרים על-פי דין.
נגה רובינשטיין
זאת לא היתה הכוונה, יש חוסר הסכמה מבחינת המחלוקת המשפטית, שאנחנו היינו מעורבים בה במקרה, היא בין מועצת הכבלים שחושבת שגוף שמדבר על-פי דין לא כולל את הערוצים היהודיים.
דורון אבני
אני לא ראיתי חוות דעת של מועצת הכבלים בעניין הזה.
נגה רובינשטיין
זה הטענה שלהם, אני רק שמעתי את זה בעל-פה. לעומת העמדה של הרשות השניה שחושבת שגוף המשדר על-פי דין כולל גם את הערוצים המיוחדים. אין כוונה שהמגבלה הזאת תחול גם על ערוצים - - -
דורון אבני
אז שיכריזו, אין לי בעיה. אני כרשות שניה רואה את זה מחובתי להביא לידיעת הוועדה את האופן שבו אנחנו רואים את הסעיף. אני חושב שגם מבחינה משפטית אי אפשר לבוא ולומר שמי שמשדר לפי דין, הוא לא גורם שקיבל רשיון. אז אם רוצים להחריג את זה - אפשר להחריג את זה מפורשות.
נגה רובינשטיין
אנחנו נמצא דרך ואנחנו נחריג את זה בחוק.
היו"ר אמנון כהן
אז זה גם בירור, אני כותב לי.
נגה רובינשטיין
זה לא עניין זה של בירור. אין לנו מה לברר.
דורון אבני
הבהרה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו ממשיכים.
נגה רובינשטיין
המשך הקראת החוק.

"(2) הוא תאגיד שהוא בעל שליטה כבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה, או בעל שליטה בבעל רשיון לשידורים לפי חוק התקשורת או בעל שליטה בעיתון, וגם בעל שליטה בבעל רשיון לשידורי רדיו".

שהרעיון הוא שמי הוא בעל רשיון כללי לשידורים כמו נניח הכבלים והלווין - יוכל להיות בעל שליטה בתחנת רדיו אחת. אבל שהוא יבקש תחנת רדיו נוספת - הוא כבר לא יוכל להיות בעל שליטה גם בה.
היו"ר אמנון כהן
אפשר לחיות עם זה, בסדר.
נגה רובינשטיין
הסעיפים הבאים הם בעצם ורסיות של הסעיף הראשון. כלומר, כל המצבים שהם רלוונטיים להגדרה הראשונה. מכיוון שאחזקות בתאגיד יכולות להיות מלמעלה במישרין של חברה אם וחברה בת. על-ידי חברות אחיות. זאת אומרת, יש גורם אחד שמחזיק בשתי הטבות. ושיש גורם מלמטה שמחזיק.

"(3) הוא תאגיד שאדם המחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל שליטה בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה, או בעל שליטה בבעל רשיון לשידורים לפי חוק התקשורת או בעל שליטה בעיתון וגם בעל שלטה בבעל רשיון לשידורי רדיו;

(4) הוא תאגיד שמי שמחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה, או בעל רשיון לשידורים לפי חוק התקשורת או עיתון, וגם בעל השליטה בבעל רשיון לשידורי רדיו;

(5) הוא תאגיד שאדם המחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל רשיון לשידורי רדיו וגם בעל שליטה בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק זה, או בעל שליטה בבעל רשיון לשידורים לפי חוק התקשורת או בעל שליטה בעיתון".

סעיף קטן (ג) זה אותו סעיף שמאפשר גמישות כמו בפעם הקודמת, מאפשר גמישות לשר לאחר התייעצות עם המועצה באישור הוועדה, לשנות את הכללים הללו, למעט תנאים שבאמת אי אפשר לזוז מהם.

"(ג) על אף הוראות סעיף זה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה, לשנות את התנאים וההגבלות הקבועים בסעיף קטן (ב) ובסעיף 41 (ג) (4) ו-(5), ולקבוע תנאים או הגבלות אחרים או נוספים שיחולו לגבי מבקש רשיון לשידורי רדיו.

(ד) בסעיף זה, "עיתון" - כהגדרתו בסעיף 6(ח)(4)(ג) לחוק התקשרות."
היו"ר אמנון כהן
מה זה "עיתון".
נגה רובינשטיין
הגדרה של 6(ח)(4) לחוק התקשורת זה לדעתי עיתון בעל תפוצה יומית.
אתי בנדלר
"עיתון היומי במרבית רחבי המדינה וכן כל אדם שהוא המוציא לאור של העיתון".
היו"ר אמנון כהן
שים לב.
נגה רובינשטיין
לא. הם רוצים אבל מעבר לזה שאלה לא יוכלו גם לקבל את מה שיש כאן. אנחנו עשינו את ההבחנה בין עיתון עם תפוצה או לא. אבל הם חושבים שהמגבלות שקבועות כאן מאפשרות עדיין לעיתון להיכנס יותר מדי לתחום של רדיו.
היו"ר אמנון כהן
אז במקום הזה תוסיפו את התיקון שיהיה לכם, אחרי שתדברו ביניכם.
נגה רובינשטיין
הם רוצים לשנות את התוכן.
דוד בן-בסט
שיהיה ברור לעיתון יומי ואז זה אין בעיה.
דורון אבני
ידיעות אחרונות לא יכול לפנות ולקבל רשיון. צודקות התחנות שהן אומרות שכרגע בנוסח לפני הוועדה אין מגבלה על תאגיד שידיעות אחרונות מחזיק בו, אפילו שולט בו, לגשת ולקבל.
היו"ר אמנון כהן
אז איך אתה מציע לתקן?
דורון אבני
נשב בהפסקה.
היו"ר אמנון כהן
או-קיי, אז תשבו בהפסקה. תמשיך הלאה, סעיף 72 (ד).
אלדר דוכן
סעיף 72 (ד) -
"זיכיון להפעלת תחנת שידור" -

72ד. (א) (1) זיכיון להפעלת תחנת שידור יינתן על פי מכרז, שתפרסם ועדת מכרזים שימנה השדר (בסעיף זה - ועדת המכרזים) ואלה חבריה:
(I) שלושה עובדי משרד התקשורת, שימנה השר;
(II) שלושה עובדי משרד האוצר, שימנה שר האוצר;
(III) עובד הרשות שמינה המנהל יוזמן לשייבות ועדת המכרזים.

(2) עובד הרשות שמינה המנהל, יוזמן לישיבות ועדת המכרזים.
היו"ר אמנון כהן
עובד הרשות זה הרשות השניה, שמינה המנהל - זה המנכ"ל.
אלדר דוכן
אנחנו הרבה פעמים מקבלים כמעט במרבית ישיבות המכרזים אנחנו מנסים להגיע לעמדה מוסכמת.
היו"ר אמנון כהן
אין נושא אחד אין הסכמה, שלוש נגד שלוש, מה אתה עושה?
אלדר דוכן
בסופו של דבר תמיד מסכימים.
היו"ר אמנון כהן
לא, חייב להיות אי-זוגי.
אלדר דוכן
אנחנו יש לנו הרבה ניסיון בהרבה ועדות. מדובר פה על הזיכיון להפעלת התשתית. הוא בכל אופן גורם קשור.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא מתחשב בו בכלל.
אתי בנדלר
אז אם הוא גורם קשור, תנו להיות חבר ועדה.
אלדר דוכן
בהרבה ועדות, למשל בוועדות התכנון והבניה, נגיד בוועדות המכרזיות, המועצה הארצית, מזמינים את נציגי הרשויות המקומיות, אבל הן לא חברות.
היו"ר אמנון כהן
אין ועדות זוגיות.
אלדר דוכן
יש לנו הרבה. השיקול הזה של זוגי או לא זוגי - הוא לא בהכרח מכריע מכיוון שאתה צופה ועדות, יש בהם נציגים זוגיים ובסופו של דבר המנכ"לים, השרים מתכנסים ומקבלים החלטה בכזה מצב.
היו"ר אמנון כהן
הרשות, אתם לא רוצים איזה חבר בפנים?
דורון אבני
אנחנו נפעל לפי הנחיית הוועדה בעניין הזה.
אלדר דוכן
כל הקמת הרשות השניה וכל הרשות השניה עניינה לעסוק בתוכן, וכל התאמתה נועד להפריד את הממשלה מן התכנים. פה מדובר בנושא תשתיתי מובהק.
היו"ר אמנון כהן
אבל הרשות, מה הבעיה?
חיים פרננדס
אני רוצה לתת עוד הסבר. בדיוק כמו שאין נציג ממשלה שמוזמן לישיבות מועצת הרשות השניה לנושא התוכן, לנושא רשיונות התוכן - כך אנחנו חושבים שהנושא התשתיתי, חבר-הכנסת כהן, צריך להיות באחריות הגוף שמסדיר את התשתית, כלומר, הממשלה. במקרה הספציפי הזה שני משרדי הממשלה הרלוונטיים, תקשורת ואוצר.

עדיין אמרנו בסופו של דבר מישהו צריך לרכב על התשתית הזאת, זה בעלי רשיונות. מי מעניק את אותם רשיונות - אותו נציג של מועצת הרשות השניה. טוב שיהיה אתנו, טוב שישמיע את דעתו, אבל בסופו של דבר בסוגיות של תשתית, של קרקע, של מקרקעין, של זכויות מדינה. אנחנו חושבים שבסופו של דבר מי שצריך להוביל את זה - זה משרדי הממשלה.
היו"ר אמנון כהן
אם יהיה פה ארבעה עובדי משרד התקשורת, תהיה לך בעיה?
חיים פרננדס
כן.
ירון אנוש
אם מותר לי, אין פה מדובר בחלוקה מובהקת ויסודית בין תשתיות לבין תכנים. מכיוון שפה הרי נאמר שבעל התשתית לתחנות רדיו דיגיטליות טריטוריאליות זכאיות, יוכל גם לשדר ב-20 אחוזים ממה שיש לו. כלומר, יש לו גם עניין של בעל השליטה בנכס הפיזי, בתשתית הפיזית.
חיים פרננדס
מדובר על ההגדרה, לא מדובר על הגוף שפועל. תכף נגיע למה שאתה אומר, תסתכל על סעיף (ב).
ירון אנוש
למה שלא יהיה חבר שמה במועצת השניה שהיא אחראית על תוכן.
דורון אבני
הנקודה היחידה שאנחנו כן רוצים להדגיש ואת זה גם אמרנו בדיון הקודם, שאנחנו כן חושבים שצריכה להיות הפרדה בין תשתית לתוכן.
היו"ר אמנון כהן
אני רושם לי כאן את הנקודה הזאת. אחרי ההצבעה אני אחשוב עד השעה 15:00. אני פשוט כתבתי מול אי זוגי לשים לב אליה. תמשיך הלאה.
דורון אבני
זה נשמט מעיני. זה למעשה המקום הנכון של הפרדה בין תשתית לתוכן.
חיים פרננדס
זה בסעיף (ב), דורון.
דורון אבני
סיימנו לקרוא אותו. אם אנחנו רוצים, זה חלק מהבעלויות הצולבות. אחת מהבעלויות הצולבות שאנחנו מבקשים שתקבע לעניין הרדיו הדיגיטלי, שמי שקשור לבעל התשתית, לאותו גורם שמקים את התשתית להפצת הרדיו הדיגיטלי - לא יוכל להיות בעל רשיון בתוכן.

אנחנו חושבים שההפרדה הזו בתשתית ובתוכן היא הפרדה חשובה מאוד. מכיוון שמטבע הדברים אם בעל התשתית יוכל גם להקים תחנה משל עצמו, דרך הדברים היא כזו שיהיה לו יתרון על גבי הגופים האחרים שירכבו על גבי התשתית שלו. לכן אנחנו מציעים לקבוע בסעיף שכבר סיימנו לקרוא אותו, עם חמש המגבלות של הבעלויות הצולבות, עוד מגבלה שישית. ויש לנו גם הצעה לניסוח שתיצור.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה?
דורון אבני
בסעיף 72 (ג) (ב) אנחנו מציעים לקבוע פסקה (6) שבה ייקבע שבעצם תיצור את המגבלה בתשתית מתוכן. אני מתנצל שזה נשמע מסובך, אבל הנושא הוא מסובך.
חיים פרננדס
רגע, לפני שקוראים את התוכן, את העקרון הבנו. אז אני רוצה רגע להתייחס לעניין הזה. מיד בסעיף (ב) כתוב פה, מה המנדט של ועדת המכרזים. בין היתר כתוב, (ותכף אלדר דוכן יקרא את זה בצורה מסודרת.) הוועדה יכולה לקבוע את הזכות להשתתף במכרז וכן במגבלות וסייגים לעניין הזכויות כאמור.

כלומר, אם ועדת המכרזים שמפרסמת את המכרז של הברזלים, של התשתית תחשוב שטוב שתהיה הפרדה, כמו שכרגע דורון מדבר עליה, בין התשתית לבין התוכן - היא תהיה רשאית לומר שמי שמשתתף במכרז האמור - לא יוכל להיות אחרי זה מישהו שגם מחזיק ברשיון של תוכן.
דורון אבני
אנחנו חושבים אבל שלא צריך להשאיר את זה לשיקול דעת הוועדה. זה בדיוק העניין. כלומר, אנחנו חושבים שהוועדה הזאת בהחלט יש לה שיקול דעת רחב, אבל בסוגייה הזו של הפרדה בתשתית ותוכן - זו צריכה להיות קביעה בחוק הראשי שלא נתונה לשיקול דעתו.

ודרך אגב, אני רק רוצה להבהיר בקונטקסט, זה דרך אגב אחת הסיבות שאנחנו לא באים ומתעקשים על נציג בוועדה. כי אי אפשר לאחוז בחבל רק משני קצותיו. אם אומרים שהוועדה הזאת לא מתעסקת בתוכן - אז היא גם לא יכולה להתעסק בשאלה של הפרדה בין תשתית לתוכן.

אם היא כן מתעסקת בתוכן - זה שאלה אחרת.
אלדר דוכן
אנחנו מסכימים כמובן שהעקרון של הפרדה בין תשתית לתוכן הוא ברור שהוא יתרון חשוב וחיוני ונכון ואין חולק עליו. מה העניין? העניין הוא ההערכה בדבר האפשרות ששחקנים חזקים ייכנסו להקים את התשתית - אם הם ידעו מראש שאין להם תוכן.

היה וועדת המכרזים, על-פי ההצעה שלנו, מה שהרעיון שמונח ביסודה הוא שאם ועדת המכרזים תגיע למסקנה שהמצב בשוק הוא שגם היא תקבע את ההגבלה הזאת - ייכנסו מספיק שחקנים שהתמודדו לנו במכרז. בוודאי תקבע את ההגבלה הזאת. לעומת זאת, אם הוועדה על-פי מחקרי שוק שהיא תעשה, היא תגיע למסקנה שייתכן שאם היא תקבע את ההגבלה הזאת - אף אחד כאן לא ייכנס. וכך אפשר לאיים את כל המהלך.
דורון אבני
צריך לזכור אבל שהוועדה היא לא אנשי תוכן. אנחנו לא מתווכחים על העקרון הזה. הוועדה היא לא אנשי תוכן, היא אנשי משרד התקשורת.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לשמוע את מה שאתה מציע.
דורון אבני
שהמגבלה שתהיה הוא בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור; או שהוא תאגיד של בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור מחזיק בו אמצעי שליטה; או שהוא תאגיד המחזיק באמצעי שליטה ובעל זכויות להפעלת תחנת שידור; או שהוא תאגיד שמי שמחזיק באמצעי שליטה, מחזיק באמצעי שליטה ובעל זיכיון להפעלת תחנת שידור.

בעצם מה שאנחנו עושים שהמגבלה הזאת אנחנו מונעים כל קשר אפשרי לבין בעל הרשיון לתחנה דיגיטלית לבין בעל הזיכיון להגבלת תחנת שידור.
היו"ר אמנון כהן
חיים, יש בעיה עם זה?
חיים פרננדס
כן. כרגע אלדר הסביר את ההגיון. וסעיף כזה יכול להיות בסופו של דבר לא לאפשר לנו להקים את התשתית.
דורון אבני
רק להבהיר. המגבלה של 20 אחוז שנאמרה קודם, אומרת, שאותו בעל להפעלת תשתית יוכל להחזיק עד חמש, ארבע תחנות.
אתי בנדלר
אז הבקשה נדחית, אם ככה.
היו"ר אמנון כהן
כן.
אלדר דוכן
"(ב) ועדת המכרזים תורה על תנאי המכרז לפי סעיף זה, ובין השאר על תנאים בעניינים אלה:

(1) אופן בחירת הזוכה במכרז;
(2) מספר הזוכים במכרז;
(3) הזכות להשתתף במכרז, וכן מגבלות וסייגים לעניין הזכות כאמור;
(4) תנאי הכשירות הנדרשים לצורך השתתפות במכרז;
(5) תקופת תוקפו של הזיכיון, לרבות אפשרות הארכת תקופת תוקפו בתקופה נוספת, אחת או יותר;
(6) תנאים והגבלות בדבר החזקה, העברה או רכישה אל אמצעי שליטה במבקש הזיכיון;
(7) הבעלות בתחנת השידור שלהפעלתה מתבקש הזיכיון במהלך תקופת הזיכיון ולאחריה;
(8) הידע והניסיון המקצועיים הנדרשים ממבקש הזיכיון, לרבות הטכנולוגיה שתשמש לצורך הפעלת תחנת השידור ודרכי הקליטה והגישה לשידורים המופצים באמצעות תחנת השידור;
(9) ערבויות שעל בעל הזיכיון להפעלת תחנת שידור להמציא לשם קבלת הזיכיון ולהבטחת מילוי תנאי הזיכיון, והדרכים למימושן;
אתי בנדלר
סליחה, שאלה לגבי פסקה (5): "תקופת תוקפו של הזיכיון לרבות אפשרות הארכת תקופת תוקפו בתקופת נוספת, אחת או יותר". לכאורה אפשר לקבוע כאן שזה יהיה זיכיון ל-30 שנה עם אפשרות להארכות נוספות. כל פעם של 30 שנה או יותר. אם לא ראוי שתהיה איזה שהיא מגבלה בחוק עצמו שתאמר.
אלדר דוכן
בכל מקרה מי שייגש למכרז זה כמובן אחרי פרסום המכרז. ובמכרז עצמו מוגדרים כל התנאים האלה.
אתי בנדלר
אבל נתתי לך דוגמה איך אתה מונע את זה שזה יהיה בעצם בלתי מוגבל.
אלדר דוכן
לא, אבל העניין הוא שאנחנו עוד לא יודעים באיזה שיטה ייערך המכרז. נניח בביו-טי נניח זה יישאר אצלו. אנחנו לא יודעים מה השיטה הכלכלית הנכונה והזולה ביותר למשלם הציבור, על-מנת להקים את הפרויקט הזה. עכשיו ייתכן, בכל, נניח בית-משפט שאנחנו מקימים שעולה עשרות מיליוני ש"ח, יש יועצים כלכלים שאומרים לכמה זמן.

למשל בתי-משפט מוקמים בביו-טי, חלקם. אז יש את היועצים הכלכליים שאומרים, תראו הכי זול יוצא לנו אם ניתן להם את זה ל-20 שנה ובדמי שכירות כאלה. אנחנו עוד לא עשינו את העבודה הזאת, לכן אנחנו חושבים שעדיף לתת את הזכות הזאת, את השיקול דעת הזה, לוועדת המכרזים.
אתי בנדלר
אלדר, אתה לא ענית לי על השאלה שלי. אני מבינה שיש צורך לעשות חישובים כלכליים, מבחינת ייתכנות כלכלית כזו או אחרת כדי להקים תחנת שידור, כדי שזה יהיה כלכלי. עדיין כשאתה משאיר את זה בלשון כל-כך פתוחה, אתה בעצם מאפשר לוועדת המכרזים לקבוע שלא תהיה בפועל הגבלת תוקף של הזיכיון.
אלדר דוכן
ייתכן, נניח כמו שאת אומרת לי, תיתן להם זיכיון ל-30 שנה.
אתי בנדלר
פלוס הארכות כל פעם ללא הגבלה של מספר הפעמים של 30 שנה.
אלדר דוכן
נכון. פלוס ארבע הארכות ל-30 שנה. אבל ברגע שוועדת המכרזים הכריזה את זה, אלה התנאים, כולם יודעים אותם. אלה תנאים שקופים וכל אחד יודע מראש שאלה התנאים. ולכן בעצם מתקיים פה הליך השוויון במלואו, כי המכרז מראש מאפשר לכל אחד לדעת שאלה התנאים שלו.
אתי בנדלר
מה הרעיון, מה יקרה אם תחנת השידור בתום תקופת הזיכיון - ההנחה היא שמבחינה טכנית היא תפחית את עצמה. זה הרעיון?
אלדר דוכן
נכון.
אתי בנדלר
אבל אם תקופת הזיכיון בפועל איננה מוגבלת בטכניקה הזאת שהוא אומר - הם יחליפו כל הזמן את המשדרים ולמעשה הם יהיו בעלי זיכיון בלתי מוגבל. השאלה אם זו הכוונה - אז תגידו את זה במפורש. זה לא מה שהוצג בפני הוועדה. כפי שזה הוצג לפני הוועדה היה שאורך תקופת הזיכיון לא יעלה בעצם על אורך חיי המשדרים.
חיים פרננדס
מה שמטריד אותך זה תקופות ההארכה הנוספות?
אתי בנדלר
בעיקר.
חיים פרננדס
לפי פרמטרים כלכליים יקבעו שלוש שנים או 15 שנה, כפי שהם ימצאו לנכון.
אתי בנדלר
אין לי שום בעיה עם התקופה הראשונה. אבל כשאתה מאפשר הארכות אחת או יותר.
חיים פרננדס
ומה ההצעה שלך לגבי ההארכות?
אתי בנדלר
אני מעלה בעיה. אני מציעה שאתם תתנו לזה פתרון.
היו"ר אמנון כהן
יש לך פתרון?
דוד בן בסט
אמרה היועצת המשפטית, ולדעתי זה דבר חכם, לא יעלה על אורך זמן המשדרים. אז אפשר להחליט שזה יהיה לא יעלה על זמן המשדרים". זמן המשדרים זה בערך 12 שנה או 14 שנה. זה גם מה שנאמר בוועדה. הבנתי שזה ההגיון. אני חושב שצריך להסיק מהמסקנות, כי ממילא זה 15 שנה, זה מה שקורה בפועל.

אני רוצה שגם יסיקו את המסקנות מהבעיות שהיו במשך הארכת תקופות הזיכיון. כי היו תחנות רדיו שאחרי 10 שנים כמעט התפרקו כי הם לא יכלו להחזיר את ההשקעה שלהם והשותפים לא רצו יותר להזרים כסף. קרה לנו את זה בערוץ 2 התחלה, קרה לנו בערוץ 10, קרה ב-YES.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו קורה ברדיו האזורי.
דוד בן בסט
קורה ברדיו האזורי נכון כרגע שחלק מהעסק עדיין לא ה צליח להתמסד, כי ההחלטות שניתנו היו שגויות. ולכן 15 שנה זה יכול להיות זמן סביר. בארצות הברית זה בלתי מוגבל. אתה עומד בתנאים שלך, זה בלתי מוגבל.

אני אומר, לא לאורנג' ולא לכל האחרים, לא נותנים להם זמן מוגבל. בכל העולם עד שאתה בונה לעצמך את העסק שלך, את הביזנס שלך, פתאום אתה אומר אין לך ביזנס יותר. עכשיו פעם אמרו שיש שדרים מוגבלים, ופעם אמרו, פה אין תדרים מוגבלים.

אז איפה הבעיה כאן? למה בארצות הברית זה טוב. למה כשנוח לאוצר אומרים: "תראו מה קורה בארצות-הברית". אבל כשאנחנו אומרים תראו גם מה קורה בארצות הברית גם בנושאים שנוח לנו. אומרים לנו: "זה לא מתאים".
אתי בנדלר
מה אתה מציע?
היו"ר אמנון כהן
אני עוד לא הבנתי ממך אם להגביל בזמן או לא להגביל בזמן.
דוד בן בסט
אני רוצה להודות, אני לא הבנתי, אתה אומר שהם רוצים להעביר את זה ל-5 שנים.
היו"ר אמנון כהן
אבל אתה יושב פה, על מה אתה חושב?
דוד בן בסט
אני אומר שצריך לא להגביל את זה לחלוטין.
היו"ר אמנון כהן
תתקדם הלאה.
אלדר דוכן
"(ג) מכרז לפי סעיף זה יפורסם לא יאוחר מיום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005)".
היו"ר אמנון כהן
בתאריך יש בעיה אני הבנתי. הוועדה קובעת תאריך.
אלדר דוכן
"(ד) השר יעניק זיכיון להפעלת תחנת שידור למי שוועדת המכרזים בחרה בו, ויקבע את תנאי הזיכיון בהתאם לתנאי המכרז; השר רשאי, במהלך תקופת הזיכיון לשנות תנאים בזיכיון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם".

(ה) הוראות סעיפים 33 (ד), 36(א), 37, 42 עד 44, 108 ו-109 יחולו לעניין זיכיון להפעלת תחנת שידור או לעניין בעל זיכיון כאמור, בשינויים המחויבים לפי העניין, ובשינוי זה: בסעיפים 37 ו-108 בכל מקום, במקום: "המועצה" או "הרשות" יבוא: "השר".
דורון אבני
אני לא יודע אם זה הבנת מכוון, אבל הושמט מפה סעיף 41 (א) (1) לסעיף 41 (א)(2). 41 (א)(1) קובע עקרון שהוא מאוד חשוב כחוט השני בכל החקיקה של ישראליות. כלומר, שלפחות 51 אחוז מהרכב בעלי המניות של בעל הזיכיון וגם בנושא של כל רחבי פעילות יהיו ישראליים. אני חושב שדווקא בתשתית כזאת שיש לה חשיבות לאומית, אני לא יודע אם זה כוונת מכוון.
אלדר דוכן
זה בהחלט כוונת מכוון. כי זה חלק מהתנאים שוועדת.
דורון אבני
אני מפנה תשומת לבכם רק שאתה הפנית לכל מיני סעיפים אחרים שקובעים מגבלות, כולל מגבלות של שיקול דעת של ועדת המכרזים. אם אתה לא תפנה לסעיף 41 (א)(1). והשני, זה הנושא של קלון. עוד עקרון שעובר הוא שמי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש בה קלון, לא יכול.
אלדר דוכן
אין לנו בעיה עם קלון.
היו"ר אמנון כהן
מה יש לך בעיה עם 41 (א)?
אלדר דוכן
לגבי העניין של הישראליות, אנחנו חושבים במובהק שזה חלק מהסמכות ושיקול הדעת של ועדת המכרזים, פרוייקטים פי אלף יותר חשובים. כמו למשל, רכבת קלה ותשתיות אחרות. ועדת המכרזים צריכה לשקול האם רוצה לאשר.

אם אתה מראש עוד לפני שבדקתם בכלל, מגבילים אלה ואלה לא יוגשו - אנחנו מגבילים את התחרות והגורמים שמשתתפים במכרז יציעו הצעות יותר גבוהות. למה התשתית צריכה להיות בבעלות גורם ישראלי?
דורון אבני
כך נעשה לפחות דיון בוועדה. עכשיו אף אחד בטח לא יוכל לפרש את זה הפוך.
אלדר דוכן
יש סמכות לוועדת המכרזים. יושבים שם נציגים מכובדים.
אתי בנדלר
הוועדה צריכה להכריע זה באמת בעניין הישראליות כרגע. אם לקבוע את זה או שזה ייקבע בחוק, המגבלה הזו. או שזה יהיה בשיקול ועדת המכרזים.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה אומר?
דוד בן בסט
אני רוצה להעיר לאדוני שיש תחנות רדיו וגופים כמו ABC, Europe1 Europe 2 , ו-CNN שיש להם גם תשתיות וגם תחנות רדיו ויבואו לכאן ואנחנו נקבל את התחנות שלהם כאן בישראל.
אתי בנדלר
היושב-ראש החליט שזה יהיה בסמכות ועדת המכרזים. והקלון איזה סעיף זה?
דורון אבני
סעיף 41 (א)(2).
היו"ר אמנון כהן
תמשיך הלאה.

"רשיון להפעלת תחנת הזנה לווינית -

72ה. לא יתקין, לא יפעיל ולא יקיים אדם תחנת הזנה לווינית, אלא אם כן קיבל רשיון לכך מאת השר לפי הוראות סעיף 4 לחוק התקשרות, ובהתאם לתנאי הרשיון".

"הפצת שידורי רדיו של גופים המשדרים לפי דין -

72ו. (א) בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור יפיץ, אם הורה לו השר לעשות כן ובהתאם להוראות השר, שידורי רדיו של גופים המשדרים לפי דין והמפורטים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, באמצעות אפיקים מאפיקי תחנת השידור כמפורט באותן פסקאות, וזאת באופן מלא, בזמן אמיתי ובלא כל קטיעה או עריכה:

(1) רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור - 4 אפיקים;

(2) גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל - 2 אפיקים;

(3) מי שהיה בעל זיכיון לשידור רדיו אזוריים ערב תחילתו של חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה -2004 - אפיק אחד, ובלבד שמתקיימים לגבי בעל הזיכיון כאמור שניים אלה:

(I) הוא עומד בכל תנאי זיכיונו;
(II) הוא בעל רשיון לשידורי רדיו".

שאלו פה מה זאת אומרת שהוא צריך להיות גם בעל רשיון לשידורי רדיו. הכוונה היא ברורה. מי שהיה בעל זיכיון ערב תחילתו של חוק זה, הוא זכאי לקבל את האפיק בהתאם לתנאים האלה.

אבל הוא לא סתם מקבל את האפיק, הוא מקבל את האפיק יחד עם הרשיון שמחדיר את תנאי השימוש בו. כלומר, גורם חיצוני אחר שמקבל רשיון והרדיו האזורי שקיבל, יחולו עליהם בדיוק אותם תנאים ואלו הם תנאי הרשיון שקבע.
דני נישליס
לא בא בחשבון. למה גלי-צה"ל וקול ישראל?
אלדר דוכן
סליחה, אני חושב שיש פה איזה שהיא הגזמה פראית. הם מבקשים שיחולו עליהם מה שחל על גלי צה"ל ורשות השידור. שרשות השידור הוא גוף שמשדר לפי חוק. לפי הוראות של חוק. וזה שידור ציבורי לחלוטין וזה שידור מסחרי והם לא גורמים שהם משדרים על-פי חוק. מחר יכול לבוא, יושב פה עידו מור, מחר יושב יואב וכו' וכו', זה לא רשות השידור ואין שום סיבה שהם יקבלו את מה שיש לרשות השידור.
היו"ר אמנון כהן
מה יש להם שהם לא מקבלים?
אלדר דוכן
רשות השידור משדרת לפי התנאים שנקבעו בחוק רשות השידור. כלומר, הוראות של מליאה, של מועצה וכו'.
נגה רובינשטיין
אי אפשר להכפיף את רשות השידור וגלי-צה"ל בקבלת הרשיון לחוק אחר. לחוק התקשורת עם שרים אחרים. זה עניין שונה לחלוטין, זה מוסדר בחקיקה אחרת עם סמכות אחרת של השרים, סמכות אחרת של הממשלה.

מה שאנחנו עושים כאן זה בעצם לאזכר את רשות השידור וגלי-צה"ל רק לעניין האפיקים בשביל שמבחינת תשתיתית בגלל איזשהו הסדר בחוק התקשורת - הם לא ייפגעו.

זאת אומרת, אנחנו לא מחייבים את גלי-צה"ל ורשות השידור לפנות לקבל רשיון על-פי חוק התקשורת. מכיוון שהפעילות שלהם מוסדרת כבר בחקיקה הספציפית שלהם.
אלדר דוכן
יתירה מכך, רק להוסיף, האם שאתם רוצים להשוות את התנאים - אתם רוצים שיהיו כפופים למועצה ולמליאה?
דוד בן בסט
ראשית כל, אומרת כאן נציגת המשפטים, שהם לא עובדים על-פי חוק. אנחנו עובדים בדיוק על-פי חוק. והנאמר כאן שלא עובדים על-פי חוק - זה לא נכון. אני מתייחס לטרמינולוגיה, אמרת "לא עובדים על-פי חוק". התייחסתי לזה ואני ממשיך הלאה.

אנחנו לא מבקשים להכפיף לא את כל קול ישראל ולא את גלי-צה"ל. אנחנו מבקשים להכפיף את עצמנו ואין מצב כזה. לא יכול להיות מצב כזה. ואני אתן דוגמה של מה שקרה רק לאחרונה. גלי-צה"ל עובדת גם מכוח החוק כמונו בדיוק. אמנם היא תחנה רדיו ממלכתית, אבל גלי-צה"ל, בית-המשפט העליון החליט והכריז שהיא עוברת עבירה חד-משמעית. בית-המשפט העליון הכריז על זה, לא אני.
אתי בנדלר
באיזה עניין?
דוד בן בסט
בכל הנושאים של הפרסומות וכו'.
אתי בנדלר
ממש זה לא מה שנקבע, אבל לא משנה. בית-המשפט העליון קרא להסדיר את זה בחקיקה.
דוד בן בסט
מה שאני אומר כאן זה לא צריך להיות מצב שבו אנחנו נופלה לרעה לעומת תחנות אחרות שעולות על הפלטפורמה. פה לא מדובר ברדיו האנלוגי - פה מדובר ברדיו הדיגיטלי. אני מבקש לפעול בתנאים זהים לכולם. אני לא מבקש שירעו לנו את התנאים בעליה לפלטפורמה.
דורון אבני
אני חושב שהצעת החוק צריכה להישאר כפי שהיא כרגע. יש אבחנה ברורה בין רשות השידור וגלי-צה"ל שמשדרים. כפי שנאמר פה, לפי חוק מסוים שתוחם את דרך הפעילות שלהם לבין תחנות הרדיו האזורי. שכמו שהיום הן לא משדרות בואקום, יש להן זיכיון שקובע תנאים מסוימים.
חיים פרננדס
משפט אחד רק. בסעיף 72 (ו)(א) (1) כתוב: "רשות השידור כמשמעותה בחוק רשות השידור - 4 אפיקים;" אנחנו מציעים לשנות את זה ל-5 אפיקים.
אתי בנדלר
למה?
חיים פרננדס
זה לפי איזשהו סיכום שיש גם בין שר התקשורת לבין שר האוצר.
אתי בנדלר
איזה אפיקים יש להם היום?
נגה רובינשטיין
סליחה, זה לא היה בממשלה, אנחנו לא יודעים מזה.
היו"ר אמנון כהן
זה יישאר ארבע.
אתי בנדלר
אני גם שומעת שהם אומרים שהם בכלל לא מעונינים בזה. אז למה להגדיל להם.
אלדר דוכן
"(ב) בעד הפצת שידורי רדיו כאמור בסעיף קטן (א) רשאי בעל זיכיון להפעלת תחנת שידור, לדרוש מכל אחד מהגופים המשדרים האמורים באותו סעיף קטן תשלום סביר, ובאין הסכמה ביניהם לעניין גובה התשלום - תשלום בסכום שיורה השר, לאחר התייעצות עם המועצה, לפי התשלום המשולם על ידי בעלי רשיונות אחרים לשידורי רדיו, ובהעדר תשלום כאמור - תשלום בסכום שיורה השר כאמור על-פי עלות השימוש לפי שיטת חישוב כפי שיורה, בתוספת רווח סביר."

הסעיף הזה בעצם קובע שבעל הפלטפורמה חייב להעביר תכנים שמפורטים בסעיף קטן (א). כלומר, רשות השידור ומי שהיה בעל זיכיון אזורי ערב תחילת החוק. ברגע שאנחנו מטילים על בעל התשתית להעביר את התכנים של תחנות מסוימות - הוא רשאי לדרוש תשלום עבור השימוש בתשתית שלו.

את הנושא הזה של התשלום מסביר סעיף קטן (ב). כלומר, הוא קובע תשלום סביר.
היו"ר אמנון כהן
בעל התשתית, הוא קובע את המחירים?
אלדר דוכן
לא. יש כמה אופציות איך ייקבע התשלום. הסעיף הזה אומר ככה. למשל, נניח שהשרים הורו לפי סעיף קודם שקראנו, שרשיונות רדיו ספרתיים יוענקו בדרך של מכרז. אם המכרז היה לגובה התשלום שהם משלמים ונקבע תשלום מסוים שהאחרים צריכים לשלם - אז אותו תשלום שהאחרים משלמים לבעל התשתית - גם הם ישלמו לו לבעל התשתית, בהעדר תשלום כאמור, אז ייקבע תשלום סביר כפי שיורה השר ובשיטת חישוב שהוא יורה. זה על מנת שאם הם לא יגיעו להסכמה.
יניר פלג
אם הוא רוצה להעביר אותם - שיעביר אותם. יש לי בעיה עם סעיף קטן (ב) בנושא של התשלום. אין הצדקה להפעיל על רשות השידור תשלום מכיוון שרשות השידור יכולה להפיץ את השידורים שלה בצורה דיגיטלית בלי שום תשלום.

אז חבל שאין את הכסף לתשלום הזה מתוכו. רשות השידור בעצם היא הגוף היחיד פה מכל הגופים שמוזכרים, שמשדרת גם שידורי טלוויזיה לוויינים. כמו שניסה, אני לא איש טכני, אבל כמו שניסה מהאנשים הטכניים, בכל הלומת לווין טלוויזיה אפשר לשדר למעשה בלי תוספת מחיר גם - - -
אלדר דוכן
לא בכלל לא. כי כל הסעיף קטן הזה מדבר רק על בעל הזיכיון לתשתית. אם הוא משדר באמצעות לווין .
נסים אלקבץ
אני לא צריך את התשתית. הוא כן יכול לחול. אם השר יורה לו לשדר אותי, אז כן זה יכול לחול עלי, ואז יחול גם כפל תשלום.
אתי בנדלר
מספר פעמים אמרתם שזה לשיקול הדעת של רשות השידור או של גלי-צה"ל. אם הם ירצו - ישדרו. לא ירצו - לא ישדרו. אבל זה לא בא לידי ביטוי בנוסח כאן.
אלדר דוכן
אז הנוסח לא טוב, והכוונה שלנו היתה שכמובן רק אם הם יבקשו.
אתי בנדלר
אפשר להוסיף. "אם הורה לו השר לעשות כן, על-פי בקשת אותו בעל זיכיון".
יניר פלג
ותיקון קטן נוסף, וזה בכל הנושא של סעיף קטן (א), הייתי מוסיף גם ברשות השידור וגם בגלי-צה"ל במקום ארבעה אפיקים - עד ארבעה אפיקים. ובמקום שני אפיקים - עד שני אפיקים.
היו"ר אמנון כהן
ההערה מתקבלת.
נסים אלקבץ
השאלה אם השר יכול לעשות משהו. גלי-צה"ל יש לו שני אפיקים והוא החליט שהוא רוצה לתת לנו רק אחד.
היו"ר אמנון כהן
עד שתיים יש לך זכות לקבל.
נגה רובינשטיין
אם כתוב "עד"\ האם לשר לא יהיה שיקול להגיד פחות.
אלדר דוכן
אם כתוב "עד" - אז המשמעות היא שיהיה.
נגה רובינשטיין
העניין שרשות השידור בכל אופן תקבל פחות, נכון?
אתי בנדלר
לכאורה השר יכול להחליט על אחד. אבל שוב, שיקול דעת זה מופעל על-ידי שר, צריך להתקבל בסבירות וכשיש שם אופציה בהתאם לחוק לשניים.
נסים אלקבץ
אם יורשה לי נראה ההגיון הפוך. כלומר, נראה לי שהשר לא יכריח את רשות השידור לקיים ארבעה אפיקים, אם לא תרצו בכך. לעומת זאת הוא כן יוכל למנוע מכם ומאתנו, אם ירצה, שניים ואתם ארבעה, פתאום יאמר לכם: רק שניים רק שלושה, אנחנו רק אחד. אז נראה לי שעדיף להשאיר את זה במתכונת הנוכחית.
אתי בנדלר
זה לא נכון לכתוב.
עידו מור
יש כאן סעיף שהוא מאוד עקרוני מבחינת תחנות הרדיו האזורי. סעיף קטן (3).
היו"ר אמנון כהן
עברתי אותו כבר.
עידו מור
אבל אדוני הוא סעיף עקרוני.
היו"ר אמנון כהן
עברתי אותו כבר, לא מתאים לך, זה בסדר. לסעיף (ב) יש לך משהו?
עידו מור
לא, אני מבקש להתייחס לסעיף קטן (3).
היו"ר אמנון כהן
לא, אני לא רוצה לאפשר לך.
אתי בנדלר
אדוני, שזה יהיה "עד" רק.
היו"ר אמנון כהן
אין לי זמן יותר, אני חייב לסיים. אם את אומרת "עד", אנחנו משאירים את "עד" לשתיים. את התוכן תתקן מה שכתוב בסעיף (ב) בנוגע לרשות השידור שדיברו לשנות שם.
אלדר דוכן
זה ב-(א), אם הוא ביקש.
אתי בנדלר
כן.
היו"ר אמנון כהן
אז אנחנו עד סעיף 72ז. (א) הגענו. ואנחנו נחליט מתי נמשיך את הדיון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים