ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/03/2005

פרק ה' - רשויות מקומיות (סעיפים 19,20) מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
משותפת כספים-פנים - הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה)

5
ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים ואיכות הסביבה
01/03/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 1

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ' באדר א' התשס"ה (1 במרץ 2005), שעה 13:30
סדר-היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה),
התשס"ה-2004 (מ-143)
סעיף 19 - תיקון חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)
סעיף 20 - תיקון חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)

נכחו: חברי הוועדה: יעקב ליצמן - היו"ר
גדעון סער - מ"מ היו"ר
ג'מאל מג'אדלה - יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה
חמי דורון
דני יתום
עסאם מח'ול
ניסן סמילנסקי
מוזמנים
השופט (בדימוס) מנחם אילן - יו"ר הוועדה הציבורית
לקביעת שיעור יחידת המימון
אודי בן-דרור - משרד האוצר, רכז פנים
ואיכות סביבה, משרד האוצר
ערן פולק - רפרנט פנים ואיכות סביבה,
משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
קצרנית
חפציבה צנעני


הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 (מ-143):

סעיף 19 - תיקון חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)
סעיף 20 - תיקון חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)
היו"ר יעקב ליצמן
אני פותח את הישיבה, ומתנצל בפני מוזמנים שלא הוזמנו כראוי. אנו מדברים על פרק ה' בחוק ההסדרים בנושא רשויות מקומיות - סעיפים 19 ו-20 מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004. זו ועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה. אנו לא מצביעים היום.
גדעון סער
אני מבקש לדבר אחרי נציג האוצר, כי עלי להיות בשעה 14:00 בישיבת ועדת החוקה.
חמי דורון
גם אני צריך לצאת.
היו"ר יעקב ליצמן
אם כך, אני שמח שנסיים עד השעה 14:00.
ניסן סמילנסקי
עוברים ישר לסעיפים בלי הגדרה לגבי המדיניות הכלכלית והכל.
היו"ר יעקב ליצמן
חבר-הכנסת סלומינסקי, אני מודה לאדוני. עתה, מדבר נציג האוצר.
אודי בן-דרור
מונחים לפני הוועדה שני סעיפים שעוסקים במימון הבחירות ברשויות המקומיות. סעיף 19 מציע להאריך הוראת-שעה שעוסקת ביחידת המימון שקובעת את גובה מימון הבחירות ברשויות המקומיות.
היו"ר יעקב ליצמן
לא מתוכננות בחירות ב-2005.
אודי בן-דרור
יש בחירות בחדרה, כך שזה חל על זה.
ערן פולק
החישוב הוא אחר.
היו"ר יעקב ליצמן
לא מדובר על שנת בחירות. אם זה לא נוגע ל-2005, מה 'בוער' לחוק ההסדרים?
אודי בן-דרור
אסביר את הרלוונטיות לחוק ההסדרים. נכון שהרלוונטיות היא לְבחירות כשיש בחירות, אבל יש בחירות מיוחדות בשנת 2005 למשל בחדרה ובטבעון.
גדעון סער
זה עולה כסף.
אודי בן-דרור
כשראש רשות מפסיק לכהן, המימון הוא מימון של כל בחירות לרשויות מקומיות, וזה נקבע לפי אותה יחידת מימון.
היו"ר יעקב ליצמן
לגבי חדרה, חבר-הכנסת גדעון סער אמר שזה לא רלוונטי. איפה יש עוד?
אודי בן-דרור
בקרית-טבעון.
ניסן סלומינסקי
בכל המקומות זה לא רלוונטי.
אודי בן-דרור
זה רלוונטי.
היו"ר יעקב ליצמן
האם אתה יודע כמה אנו לחוצים לגבי חוק ההסדרים והתקציב?! מה זה 'בוער' לחוק ההסדרים?
אודי בן-דרור
היחידה, לפיה נקבע המימון ברשויות המקומיות, נקבעת לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותה רשות ומוכפל ביחידת מימון. גובה יחידת המימון הוקפא בהוראת-שעה עד סוף שנת 2004 על גובה של 49 שקל, וללא ההקפאה הזאת גובה יחידת המימון יעמוד על כ-60 שקל. המשמעות היא: כ-20% הפרש בעלות הבחירות ברשויות מקומיות. משמע, היכן שמתקיימות בחירות ההפרש הזה רלוונטי. השנה ובשנת 2005 זה רלוונטי לגבי אותן רשויות שאנו יודעים כבר עליהן למשל: חדרה וטבעון.
היו"ר יעקב ליצמן
אני שומע מהם שזה לא רלוונטי.
אודי בן-דרור
אינני בטוח, ואינני יודע על סמך מה זה נאמר. למיטב ידיעתי, זה רלוונטי בכל בחירות.
גדעון סער
אלה לא בחירות למועצת העיר, אלא בחירות מיוחדות.
אודי בן-דרור
המימון רלוונטי גם כאשר הבחירות הן למועצה וגם כאשר הן לראש הרשות. בכל מקרה, המימון נקבע לפי אותה יחידת מימון.
ניסן סלומינסקי
כאן כתובים סכומים קצת שונים? מהם הסכומים?
אודי בן-דרור
צריך לתקן טעות סופר. בדברי ההסבר כתוב סכום של 45 שקל, אבל זה 49 שקל.
גדעון סער
מקור טעות הסופר - משרד האוצר הציע 45 שקל, והפשרה היתה 49 שקל. לא עידכנתם זאת. זה מה שהיה בתכנית הכלכלית לפני שנתיים. אני זוכר מה היה.
ניסן סלומינסקי
אני מתקן טעויות. אם כך, זה 20%.
היו"ר יעקב ליצמן
אנו לא מצביעים על ההסברים.
אודי בן-דרור
הבחירות המיוחדות הן בחירות שאיננו יודעים לצפותן מראש, כמו שקרה למשל בחדרה ובטבעון. יכולים להיות עוד מקרים כאלה.
היו"ר יעקב ליצמן
יכולות להיות בחירות לכנסת.
אודי בן-דרור
הבחירות לכנסת לא עוסקות באותה יחידת מימון. מדובר פה ביחידות מימון אחרות.

ככל שהרשות גדולה יותר ויש בה יותר בעלי זכות בחירה, המשמעות התקציבית גדולה יותר. סעיף 19 מציע להאריך את אותה הוראת-שעה.

סעיף 20 עוסק בנושא אחר. כיום, יש שלושה סוגי סיעות שמתמודדות למועצה ברשות מקומית: סיעה עצמאית שהיה לה ייצוג במועצה הקודמת, סיעה עצמאית שלא היה לה ייצוג במועצה הקודמת וסיעות-בנות של מפלגות-אם בכנסת. במקרה של סיעות עצמאיות, סיעה מקבלת מקדמה בגובה של 60% מהמימון שהיא אמורה לקבל, והיא חייבת להפקיד ערבות שמחולטת תוך תשעה חודשים אם היא לא החזירה את אותם הסכומים שהיא קיבלה בְּיתר. במקרה שיש סיעת-אם בכנסת, כל המימון נעשה דרך הסיעה בכנסת. מה שקורה הוא שכשמשולמות מקדמות יתר - וזה קורה לא מעט - הנטל התקציבי נופל על מפלגת-האם, ואז פורשים למפלגה את המימון שמתקזז לה ממימון המפלגות. אנו מציעים לתת את הסמכות לפרוש את ההחזרים לוועדה הציבורית בראשות השופט אילן--
היו"ר יעקב ליצמן
--במקום ליושב-ראש הכנסת.
אודי בן-דרור
--ולתחום את התקופה שאפשר לפרוש את הפרישה הזאת ל-24 חודשים, ובמקרים מסויימים - לעוד 24 חודשים.
היו"ר יעקב ליצמן
זה נגד מפלגת העבודה שעשתה עסקה לעשר שנים.
אודי בן-דרור
כן, הם עשו עד שנת 2010.
דובר
זה לא רטרואקטיבי.
אודי בן-דרור
זה לא חל על הפרישות שכבר נעשו, אלא רק על פרישות חדשות.
היו"ר יעקב ליצמן
אני רוצה להבין למה הגיעו לחוק.
גדעון סער
אתה צודק, כי הרי מצבם האלקטורלי והכספי לא ישתפר, ולכן אתה מניח את ההנחה שלך.
דני יתום
חבר-הכנסת גדעון סער, למה אתה מביא את הדברים מוועדת הכנסת לפה? יש פה אוירה אחרת, וזו לא אוירה של ועדת כנסת.
השופט (בדימוס) מנחם אילן
יש הגיון בהצעת התיקון הזאת, מפני שהפרישה יכולה לבוא מתוך מימון המפלגות שבסופו של דבר נקבע ע"י הוועדה. יכול להיות שהוועדה גם יכולה לדון בשאלה הזאת. זה לא הכרחי שזה יהיה כך. אבל, יש הגיון בקשר.

אבל, אני צריך להביא לידיעתכם שבְּדיונים שהיו בוועדה בקשר לרפורמה כללית, שאנו רוצים להציע לגבי מימון מפלגות, נדונה השאלה האם לא כדאי להעביר את נושא מימון הבחירות ברשויות מקומיות לוועדה בדיוק כפי שזה קיים לגבי הבחירות לכנסת. לא כתבנו המלצה בעניין הזה, מפני שזה נראה יותר מסובך ממה שזה נשמע. בחירות לרשויות מקומיות מתקיימות לעתים עוד יותר תכופות ובפרישה על פני כל הארץ, ולפעמים יש רשימות שאינן קשורות עם שום מפלגת-אם - יש פה רשימות מקומיות - והעניין הרבה יותר מסובך. עקרונית, לא יכול להיות לוועדה שלנו שום דבר נגד התיקון הקטן הזה, אבל הוא מתייחס למקרה שיש מפלגת-אם שיכולה לעזור לפרוש את החוב הזה. זה לא פותר את הבעיה, מפני שיש הרבה רשימות שאין להן מפלגת-אם. נראה לי שזה העניין העיקרי.

אם הוועדה רוצה לדעת מהי עמדת הוועדה שלנו, הרי שלא תהיה לנו התנגדות לקבל על עצמנו את התפקיד לדון גם באפשרות של פרישה כאשר מדובר בכספים שבאים מתוך מימון מפלגות. וזאת, כמובן אחרי שנצטרך לעשות שימוע לצדדים שמבקשים זאת. אבל, זה נראה לי תיקון של פסיק בעניין שצריך בעצם תיקון הרבה יותר- - -

(יו"ר הוועדה, חה"כ יעקב ליצמן, יוצא מחדר הישיבות.)
ניסן סלומינסקי
רפורמה אמיתית.
השופט (בדימוס) מנחם אילן
כן. אני אומר שזה תיקון של פסיק במקום שצריך למעשה רפורמה אמיתית.
מ"מ היו"ר גדעון סער
התבקשתי ע"י יושב-ראש הוועדה למלא את מקומו לזמן קצר ובעוד זמן קצר אלך לישיבה של וועדת החוקה. לאחר שרשמתי את חברי-הכנסת חמי דורון ודני יתום לרשות הדיבור, אנצל את ההזדמנות, כיושב-ראש הישיבה, לתת לעצמי רשות דיבור.
ניסן סלומינסקי
בדרך כלל, היושב-ראש מדבר בסוף.
מ"מ היו"ר גדעון סער
כפי שהבנתי, באופן כללי, הוזמנו יושבי-ראש סיעות. ברצוני להתייחס בתמציתיות לשני חלקי ההצעה. החלק הראשון, עניינו הארכת מועד קביעת יחידת המימון החדשה, שזה בעצם תיקון שעשינו אותו לפני שנתיים במסגרת התכנית הכלכלית, ואני חושב שעשינו דבר נכון. דרך אגב, ההצעה המקורית של משרד האוצר היתה 45 שקל - מכיון שלא רציתי לתקוף מפלגות אחרות לא אציין אלו - אבל מפלגות אחרות, שנושא בזבוז כספי הציבור פחות חשוב להן, דרשו להעלות זאת, ולכן הגענו לפשרה על 49 שקל. חבל שחבר-הכנסת ליצמן אינו בחדר, אבל אני חושב שזה יהיה נכון להאריך את ההוראה הזאת, מכיון שאנו חוסכים פה כספי ציבור. אם המערכת הפוליטית בינתיים עברה מערכת בחירות מוניציפלית בכלל הזה - בין אם מדובר על מערכות בחירות רנדומליות שיהיו, כפי שצויין פה, בחלק ממערכות הבחירות לאורך הדרך, וגם לגבי מערכת הבחירות שתהיה ב-2008 - אין סיבה להקפיץ זאת בחזרה ל-60 שקל.
ניסן סלומינסקי
האם הבחירות הן למועצה או לראש הרשות?
מ"מ היו"ר גדעון סער
נאמר לי כאן ע"י האוצר, ואני מניח שהם יודעים על מה הם מדברים, שגם בבחירות מיוחדות שיטת החישוב מושפעת מהמודל. הם אולי מייד יסבירו זאת. חבר-הכנסת אורון דיבר על זה אתמול.
ניסן סלומינסקי
האם זה צריך להיות כתוב במפורש? אם נתקן זאת פה, האם זה יתקן גם שם?
אודי בן-דרור
זה יתקן את הכל. לגבי כל בחירות למועצה או לראש רשות, גובה המימון נקבע לפי מספר בעלי זכות הבחירה כפול 49 שקל.
מ"מ היו"ר גדעון סער
אנו אומרים, שאנו רוצים להיות חסכוניים כמה שאנו יכולים להיות בהוצאת כספי הציבור בעניינים האלה של מערכת בחירות.

יש פה נקודה אחת שאולי אפשר להתפשר בה, ואני אומר זאת לאוצר. מאחר שביקשתם הארכת הוראת-השעה לחמש שנים עד סוף 2009 והבחירות המוניציפליות בכללותן יהיו באוקטובר 2008, יכול להיות שאפשר לעשות זאת עד סוף דצמבר 2008, שכן אז אתה תופס את כל מערכות הבחירות עד למערכת הבחירות המוניציפלית הכללית של 2008. ואז, אתה עושה הארכת מועד של כמעט ארבע שנים.
אודי בן-דרור
הבחירות למועצות האזוריות מתוכננות להתבצע ב-1 בינואר 2009.
מ"מ היו"ר גדעון סער
אתה רוצה לתפוש גם את הבחירות למועצות. אם כך, אתה יכול לעשות זאת עד סוף ינואר 2009. פה זה עד סוף דצמבר 2009. זה כדי שלמחוקק אחר כך יהיה שיקול דעת: יראו מה המצב ואולי ירצו להוריד יותר או להעלות. אתה יודע מה אתה מחיל את החוק.
עסאם מח'ול
כמה זה היה בבחירות האחרונות?
מ"מ היו"ר גדעון סער
49 שקל, וזה מה שיש גם היום. זה לא מהווה שום שינוי. הוא מאריך את מועד החוק.
חמי דורון
בהנחה שלא תהיה לך אינפלציה, זה בסדר.
ניסן סלומינסקי
זה סכום קבוע.
מ"מ היו"ר גדעון סער
נקודה שניה נוגעת להגבלת הסמכות גם לפרישה של החזרי התשלומים וגם להעברה מיושב-ראש הכנסת לוועדה. אני מבקש כאן שהות להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים במפלגתי ועם יושב-ראש הכנסת עצמו כי זה נוגע לסמכויותיו. בסופו של דבר, יש הגיון במגבלה על הפרישה. אינני יודע אם זה 24 חודשים, ואולי זה יכול להיות כגודל קדנציה. כלומר, אם בתחום המוניציפלי זה חמש שנים - אתה יכול לפרוש לחמש שנים באופן הגיוני. ואז, זה לא לשבע שנים, שזה יותר מקדנציה, ואינך יודע מה קורה אחרי אותה קדנציה. צריך לחשוב על הנקודה הזאת.

לא צריך פה לחשוש בעניין ה"קיפוח". דווקא הליכוד בעניין הזה לא חשוד, כי מצבו הכלכלי בסדר, אך יש מפלגות אחרות שהן במצב יותר קשה. כאשר תגביל בצורה קיצונית את יכולת הפרישה שלהן, אתה יכול להעמידן בפני מצבים קשים ביותר. אני אומר זאת ברמת ההגינות שצריכה להיות.

צריך לשקול או לשכנע מדוע זה לא יושב-ראש הכנסת. בסופו של דבר, יושב-ראש הכנסת מכיר את הנושא הזה גם במובן הפעלת שיקול דעת ציבורי ראוי וגם במובן הכרת המצוקות של המפלגות וכדו'. לכן, בנקודה הזו אני מבקש להתייעץ עם יושב-ראש הכנסת ועם מפלגתי. זו עמדתי.
חמי דורון
סעיף 19 - לפי מה שאתם אומרים, דווקא בגלל שבאמת יש בחירות מיוחדות, ניתן להבין ולקבל שאתם רוצים להכניסו כהוראת-שעה במסגרת חוק ההסדרים.

אבל, סעיף 20 - אין שום סיבה שהוא יהיה בחוק ההסדרים, מבחינה חוקתית. הוא לא דחוף, והבחירות הבאות, שבהן מדובר, יהיו ב-2008. אבקש לפצל את סעיף 20 בחוק ההסדרים, ולעשות זאת בהליך חקיקה נורמטיבי ורגיל של הכנסת כפי שצריך להיות ולא באיזה שהוא הליך של 'חאפ-לאפ' וע"י ועדה משותפת שחייבת לגמור מהר כי עד ה-31 במרץ יש לסיים זאת. אין שום סיבה בעולם שזה יקרה. אינני נכנס כלל למהות הסעיף. לדעתי, חוקתית, אין מקום לסעיף הזה בחוק ההסדרים והוא לא צריך להיות כאן.

כאמור, אני מקבל את סעיף 19, כי אנו ממש לחוצים שכן יש בחירות תוך 60 יום בחדרה ובעוד שבועיים בקרית-טבעון. לגבי סעיף 20, כאשר יביאו זאת להליך חקיקה רגיל, כל אחד מחברי הוועדה יוכל להתייחס לזה בצורה רצינית ויסודית. יש לי הרבה מה לומר בסעיף הזה.
מ"מ היו"ר גדעון סער
האם אתה תומך בסעיף 19?
חמי דורון
כן. יש בו הגיון מבחינת שמירת הכסף, בהנחה שלא ניכנס לאיזו שהיא סחרחורת אינפלציונית, וגם אז אני מבין ש שבמצב כזה מישהו יתקן זאת. במצב הנתון של היום אני בהחלט חושב ש-49 שקל לכל בעל זכות בחירה זה בסדר.
ניסן סמולינסקי
אפשר לעשות זאת צמוד לשכר הממוצע במשק.
חמי דורון
בשום פנים ואופן, לא.
מ"מ היו"ר גדעון סער
אם תובא הצעה כזו, אציע להוריד את הסעיף הזה.
חמי דורון
אינני חושב שהיא צריכה להיות צמודה לשום דבר. אתה במינוס 0.6% באינפלציה או ב-1% אינפלציה לשנה.
ניסן סמולינסקי
אינך יודע מה יקרה עוד מעט.

(יו"ר הוועדה, חה"כ יעקב ליצמן, חוזר לחדר הישיבות.)
חמי דורון
אם כך, יהיה מי שיתקן. זו הוראת-שעה, ואפשר לתקנה. זו לא הבעיה.

היושב-ראש ליצמן, אני מבקש לפצל את סעיף 20. אין שום סיבה שידונו בו עכשיו. הוא לא רלוונטי לשנה הקרובה, ולבטח אפשר להעבירו בהליך חקיקה רגיל כמו שהכנסת צריכה לעשות ולא בצורה של 'חאפ-לאפ'.
דני יתום
היועצת המשפטית, אני מבקש גם את תשומת לבך. חשובה לי אחרי זה ההערכה המשפטית שלך לדבריי. אני מסכים שיש טעם להאריך את סעיף 19. אינני בטוח אם באותה הזדמנות צריך להאריכו עד ה-31 בדצמבר 2009, מכיון שאם אנו הופכים את הוראת-השעה מרמה של שנה אחת לרמה ארבע-שנתית צריכות להיות לזה סיבות מאד טובות. היושב-ראש ליצמן וחבר-הכנסת סער, לדעתי, מאחר שאנו נקראים לדון בזה כי תוקף התקנה פג ב-31 בדצמבר 2004, יש טעם להאריך זאת בשנתיים, כדי שלא נידרש פעם נוספת במהירות הבזק לעשות זאת בסוף שנת 2005.
גדעון סער
אתן לך נקודה למחשבה שיש לתת עליה את הדעת. אם נאריך בשנתיים, נגיע עד סוף 2006, דהיינו קרוב מאד לבחירות המוניציפליות.
דני יתום
למה? הבחירות הן ב-2008, כלומר זה שנתיים לפני זה.
גדעון סער
זה לא שנתיים. אתה יודע שמתחילת 2008 המפלגות כבר יהיו בשנת בחירות במישור המוניציפלי. אינני מציע להעמיד אותנו במצב שנִפְתח את הנושא הזה מבחינת הלחצים שיהיו עלינו לפני שנת בחירות מוניציפליות.
דני יתום
בסדר, אני מקבל זאת.
גדעון סער
אנו קובעים הסדר על העקרון. הכסף הגדול יוצא ב-2008 ולא ב-2006.
דני יתום
אני מוטרד מזה שאנו עושים זאת, כאשר הכוונה המקורית היתה לעשות זאת כהוראת-שעה לשנה. מטריד אותי התהליך. הכוונה המקורית היתה לעשות זאת כהוראת-שעה לשנה, והנה אנו נקלעים לסיטואציה שבה הוראת-השעה הסתיימה ולכן אנו צריכים לעשות זאת מהר מאד ונופלות עלינו בחירות מוניציפליות ולכן הדבר הזה מחייב אותנו למשנה מהירות. אנו קובעים משהו, בדיון לא מספיק ממצה כשלא שמענו גורמים נוספים.
גדעון סער
אני זוכר שהיה לנו דיון על כך בתכנית הכלכלית, וחבר-הכנסת הרצוג מטעמכם היה מאד מעורב בזה, עד שהגענו לאותו סכום של 49 שקל שהיה סכום סביר לכולם.
דני יתום
בינתיים, הוא הפך להיות שר.

בעניין סעיף 20 יש שתי משמעויות. משמעות אחת היא שלא צריך לדון בו בחוק ההסדרים. משמעות שניה היא: לגוף העניין, לדעתי, אנו צריכים להתנגד לו, מכיון שראשית - נדרשת כאן העברת סמכות מיושב-ראש הכנסת שלא לצורך. מדובר על סיעות בכנסת, ואנו רוצים לשמור ולשמר, בין היתר, באותם מקומות שבהם צריך לשמור ולשמר, את סמכויות היושב-ראש כמו גם את סמכויות הכנסת. אינני חושב שעלה איזה שהוא צורך מיוחד ואינני זוכר שהיתה איזו שהיא קטסטרופה שבעטיה יושב-ראש הכנסת נכשל בעניין הזה ולכן צריך להעביר זאת לוועדת השופט אילן. שנית - אינני חושב שצריך לקצוב את הפרישה: לא ל-24 חודשים ולא ל-48 חודשים, מכיון שכאשר מדובר על סיעה בכנסת עניין החובות בגין סיעות-בת זה רק אחד העניינים הפיננסיים, התקציביים, שעוסקת בה סיעה בכנסת. מאחר שיש לה אפשרות לפרוש חובות אחרים מסוגים אחרים בצורה לא מוגבלת, אלא אם כן יתקנו אותי, אינני רואה שיש צורך להגביל במקרה הזה. זה נכון שיש כאן איפה ואיפה, אך מאחר ולסיעה-אם יש גם צרכים נוספים, אינני חושב שנכון לפצל את הדרך שבה היא עוסקת בצורך הזה אל מול הצרכים הפיננסיים האחרים שלה. בגלל שני הטעמים האלה, אני אתנגד לסעיף 20, אם יוחלט בכל זאת להשאירו בחוק ההסדרים.
ניסן סלומינסקי
אם ברור לנו שסעיף 19 כן צריך להישאר, הרי שלמעשה סעיף 20 הוא אותו דבר. גם אם, נניח, יש עכשיו בחירות לראש רשות ואם הוא הולך תחת מפלגת-אם, הכל הולך למפלגה והכל חל אותו דבר. אם זה כך - אזי אם אנו אומרים שסעיף 19 רלוונטי בגלל שיש בחירות עכשיו בחדרה, אז גם סעיף 20 צריך להיות רלוונטי.
דני יתום
לחלוטין לא. אין שום קשר.
ניסן סלומינסקי
למה לא? מה אם זה אותו דבר?
גדעון סער
לא, זה לא אותו דבר. פה מדובר בסוגיית פרישת החובות.
ניסן סלומינסקי
כן, יש לו פרישת חובות. נניח, שראש העיר חדרה הלך תחת מפלגת המפד"ל - בעבר הוא היה מפד"ל - ועכשיו יש חובות. אם הכל עובר לסיעת-האם, זה רלוונטי גם עכשיו. איך זה יסתדר?
גדעון סער
אינני מבין מה הקשר.
דני יתום
אם כך, אל תשנה את זה. נכון לעכשיו, סעיף 20- - -
ניסן סלומינסקי
לא. אני אומר שהוא רלוונטי.
היו"ר יעקב ליצמן
חבר-הכנסת סלומינסקי, האם יש קונצנזוס על סעיף 19?
ניסן סלומינסקי
לגבי סעיף 19, אני אסכים ולא אתנגד. מתי יהיו הבחירות בחדרה?
מירי פרנקל-שור
הן יהיו תוך 60 יום מיום שהוא הודיע על ההתפטרות, כלומר מאתמול.
ניסן סלומינסקי
כלומר, לא יספיקו לחוקק חוק רגיל ב-60 יום.
גדעון סער
חבר-הכנסת סלומינסקי, זה קורה לי לעתים רחוקות אך אינני מבין אותך. מה הקשר בין סעיף 19 לסעיף 20? ממש אין קשר.
דני יתום
חבר-הכנסת סלומינסקי, סעיף 19 אומר שאי-אפשר יהיה לתת יותר מאשר 49 שקל.
ניסן סלומינסקי
אתה אומר שאתה לא מוציא את סעיף 19 מחוק ההסדרים, כי הוא רלוונטי לבחירות - למרות שאין בחירות - בגלל הבחירות בחדרה. כלומר, סעיף 19 רלוונטי לכך שיש בחירות בחדרה. אחרת, הוא לא רלוונטי עד הבחירות המוניציפליות. האם בחירות מיוחדות שקורות בחדרה יכולות ליצור את הסיטואציה שיש, כתוצאה מהבחירות האלה, חובות?
דני יתום
נכון. זה יכול להיות.
ניסן סלומינסקי
מי משלם את החובות האלה: את המקדמות ואת הכל? האם סיעת-האם משלמת?
דני יתום
סיעת-האם משלמת.
ניסן סלומינסקי
איך סיעת-האם תשלם זאת? האם זה לא כבר נפקא מינא של סעיף 20?
גדעון סער
לא.
דני יתום
לא. סיעת-האם לא משלמת את המקדמות. היא משלמת את החובות.
גדעון סער
לא מדובר כאן על מקדמות בכלל. מדובר פה על תשלום פרישת החובות, ואני מוסמך לאשר פרישת חובות ולאיזה היקף של זמן פרישת חובות.
דני יתום
זה לגבי היושב-ראש.
גדעון סער
זו העברת הסמכות מהיושב-ראש לוועדה הציבורית ותיחומה בזמן.
היו"ר יעקב ליצמן
האם לפצל זאת עכשיו ולהעביר זאת למליאה?
ניסן סלומינסקי
האם אין חובות בבחירות מוניציפליות?! מי ישלם זאת?
דני יתום
מפלגת-האם תשלם זאת.
ניסן סלומינסקי
איך היא תשלם זאת?
דני יתום
כמו שהיא משלמת היום, אם לא נקבל את סעיף 20.
ניסן סלומינסקי
אם כך, זה רלוונטי גם היום.
דני יתום
למה להעביר זאת לשופט?
ניסן סלומינסקי
זה סיפור נפרד. אבל, זה רלוונטי, וחבר-הכנסת סער לא מצליח להבין אותי.
דני יתום
אם אתה לא משנה זאת, זה נשאר כמו שהוא.
ניסן סלומינסקי
גם אם את זה לא תשנה, זה ישאר כמו שהוא.
דני יתום
לא. כאן אתה סופר כסף, וכאן זה תהליך.
היו"ר יעקב ליצמן
אנו נצביע על סעיף 19, ועל סעיף 20 לא נצביע היום ונשאיר אותו לפיצול או למה שנחליט כאן אחר כך.
מירי פרנקל-שור
נושא הפיצול - אם מפצלים בהצעת החוק, אנו נקבל את האישורים ונביא זאת לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
אודי בן-דרור
למה?
מירי פרנקל-שור
אינני חייבת להיות בעמדתכם. אנו נביא את הסעיף לקריאה שניה ולקריאה שלישית עם סעיף רטרואקטיבי, על מנת שזה יחול על כל הרשויות שאמורות להתקיים בהן בחירות. משמעות הדבר היא, שיחידת החישוב היא תהיה מחושבת לפי 49 שקל ולא לפי 61 שקל. אני מדברת על סעיף 19, ואינני נוגעת כרגע בסעיף 20.
אודי בן-דרור
אני מציע שנקריא את הסעיף. אסביר למה היא אומרת זאת ואיפה הבעיה.
היו"ר יעקב ליצמן
אם אני מצביע היום, אני יכול לפצל זאת גם מחר.
דני יתום
את לא מתייחסת לסעיף 20. הוא דיבר על פיצול סעיף 20.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מציע להקריא את סעיפים 19 ו-20, ואנו נצביע היום על סעיף 19. אבל, אם נפצל או לא, אנו נראה אחר כך.
אודי בן-דרור
הערה - הוראת-השעה הסתיימה ב-31 בדצמבר 2004, ואנו כבר במרץ 2005.
דובר
זה יהיה רטרואקטיבי.
מירי פרנקל-שור
השאלה היא כמה רטרואקטיבי. בסך-הכל, כולנו באותה סירה, ולאף אחד פה אין אינטרס שזה יפול. הצעתי היא שנלך לרטרואקטיביות לא ל-1 בינואר 2005 אלא ל-1 במרץ, על מנת שנתפוש את הכל.
גדעון סער
בסדר.
אודי בן-דרור
צריך לנסח זאת.
היו"ר יעקב ליצמן
אין לי בעיה.
מירי פרנקל-שור
[קוראת סעיף 19, בהצעת החוק: "בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנותה כספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, בסעיף 101, ברישה, במקום 'עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)' יבוא 'עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)'".]
היו"ר יעקב ליצמן
אני מעמיד להצבעה את סעיף 19. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד
סעיף 19, בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה),
התשס"ה-2004, נתקבל.
היו"ר יעקב ליצמן
סעיף 19 אושר.
מירי פרנקל-שור
[קוראת סעיף 20, בהצעת החוק: "בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993, בסעיף 26(ו)(1), במקום 'שיקבע יושב ראש הכנסת' יבוא 'שתקבע הועדה הציבורית, ובלבד שתקופת החזר הסכום החסר לא תעלה על 24 חודשים מיום הבחירות (בסעיף קטן זה - תקופת ההחזר); ואולם רשאית הועדה הציבורית, בנסיבות מיוחדות ואם שוכנעה שאין ביכולתן של סיעת האם ושל המלגות המרכיבות אותה לעמוד בהתחייבויותיהן השוטפות במהלך תקופת ההחזר, להאריך את תקופת ההחזר בתקופה נוספת שלא תעלה על 24 חודשים'".]
היו"ר יעקב ליצמן
אנו נשאיר את סעיף 20 למועד אחר, ונחליט או על פיצולו או על משהו אחר.

אני נועל את הישיבה. אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים