ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/03/2005

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור

2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
2.3.2005

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 371
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
שהתקיימה ביום רביעי כ"א באדר א' התשס"ה (2 במרס 2005) בשעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור
בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית,
צרכים מיוחדים), התש"ס - 1999
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
מוזמנים
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי מחוז מרכז, משרד הפנים
יפתח ברמן – אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד דן אורנשטיין – לשכה משפטית, משרד המשפטים
עו"ד נטע דגן – בזכות
שמואל חיימוביץ – נציבות שוויון זכויות
רפי גולדשמיט – אדריכל, משרד השיכון
דוד פילזר – משרד הפנים
רוני שכטר – משרד הרווחה
אייל שער – עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל
שמאי אסיף
פיני וולך – התאחדות הקבלנים
ציון חסיד – התאחדות הקבלנים
יואב קריים – מטה מאבק הנכים
ברוך מסאמי – מטה מאבק הנכים
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית,
צרכים מיוחדים), התש"ס-1999
היו"ר שאול יהלום
אני פותח את הישיבה. על סדר היום - הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית, צרכים מיוחדים). מר פילזר ממשרד הפנים, בבקשה.
דוד פילזר
כשתוכניות המתאר במדינת ישראל לא צפו את הצורך בהתאמות לאנשים עם מוגבלות, זה לא משנה אם ההיתר יינתן עכשיו או עוד כמה שנים. כי אדריכל היה חייב לתכנן את נושא הנגישות.
היו"ר שאול יהלום
על פי חוק ההנגשה חייבת להיות הנגישה. אני מבקש את העיקרון, ואם העיקרון לא נמצא -יש לתקן אותו. צריך להחליט על רגע מסוים שממנו והלאה לא נותנים היתר לבניינים לא מונגשים.

בדו"ח מבקר המדינה ראינו שמצפצפים על החוק. אני רוצה לתת תמריץ לנגישות, שאדם יעשה למען הנגישות. אתה אומר לי: אני לא משנה תוכניות שהופקדו עד היום, ולא אומר שעכשיו אני מצמצם להם את החדרים ועושה מסדרונות יותר צרים מכיוון שיש חוק להנגשה, אלא אני מוסיף להן, וזה לא ייחשב להם חריגה מאחוזים. אבל בתוכנית חדשה- -
שמואל חיימוביץ
תוכנית מתאר, לא היתר בנייה.
קריאה
תב"ע חדשה.
שמואל חיימוביץ
לא, על הבנייה אין לו מחלוקת. הוא טוען רק לגבי המתאר שאם מישהו עושה תוכנית מתאר הוא צריך להביא בחשבון את הנגישות.
היו"ר שאול יהלום
מה זה תוכנית מתאר?
קריאה
תוכנית מתאר לירושלים, תב"ע חדשה לירושלים.
היו"ר שאול יהלום
זה כבישים ושטחי בנייה? את זה עושה מהנדס העיר, לא המהנדס הבודק.
שמואל חיימוביץ
אבל מתוך זה כתובים אחוזי בנייה, וצריך להביא בחשבון גם את הנגישות.
ג'ודי וסרמן
נבנה בניין לפי תוכנית המתאר עם אחוזי הבנייה - -
שמואל חיימוביץ
עם נגישות?
ג'ודי וסרמן
לא, הוא כבר נבנה לפני שנה.
שמואל חיימוביץ
על זה הוא מסכים.
אבי פורטן
אם עושים עכשיו פרויקט חדש – משרד החוץ בירושלים – ומתכננים תב"ע חדשה - -
היו"ר שאול יהלום
עד היום הפיר למעלית היה כלול באחוזי הבנייה?
ג'ודי וסרמן
אם נבנתה מעלית אז היא בתוך אחוזי הבנייה.
היו"ר שאול יהלום
אתה אומר שאין לו בעיה, והוא אומר שיש לו בעיה.
שמואל חיימוביץ
לגבי היתר בנייה הוא מסכים; הוא לא מסכים לגבי תוכניות מעכשיו והלאה.
היו"ר שאול יהלום
אבי, אני שואל אותך: אם יש תוכנית מתאר חדשה לעיר חדשה בגבעות חלוצה, אז ברור שהמתכננים של המנהל לבנייה כפרית בונים תוכנית מתאר וחוק הנגישות חל עליהם. כאן כתוב בחוק הנגישות: אדוני היקר, אדם יכול לבנות 42% על מגרשו. אני רוצה לתת לו צ'ופר: האם כשהוא עושה 42% אני כבר נתתי לו את הצ'ופר?
שמואל חיימוביץ
במצב כזה אני לפעמים אתכנן בלי נגישות כדי להגיד שאני אעשה נגישות רק כדי לקבל את הצ'ופר.
היו"ר שאול יהלום
אני מציע לתת מלכתחילה את הצ'ופר.

אני שואל את האדריכלים ואת המהנדסים כאן: האם יש בחוק התכנון והבנייה דברים שלעולמי עולמים מקבלים אותם מעבר לאחוזים?
קריאות
כן.
היו"ר שאול יהלום
אז זה מה שאני מבקש.
אבי פורטן
אדוני, אני רוצה להסביר למה זה לא כך.
היו"ר שאול יהלום
מה הסעיף?
ג'ודי וסרמן
הסעיף אומר שתוספת שירותי שירות כמתחייבת משינוי חוק התקנות לאחר שינוי התוכנית לא תיחשב לסטייה מתוכנית.
אבי פורטן
יפה, לאחר אישורה של התוכנית. זה העיקרון, אדוני.
היו"ר שאול יהלום
האם יש בחוקי התכנון והבנייה של מדינת ישראל דברים שאני נותן אותם מעבר לאחוזי הבנייה, הם לא ייחשבו? לדוגמה, שירותי המקלט לא ייחשב באחוזי הבנייה של תוכנית המתאר, אלא יינתן כתוספת. יש דבר כזה|?
קריאות
לא.
ג'ודי וסרמן
זה הסעיף שאומר את זה.
היו"ר שאול יהלום
לא. הסעיף הזה אומר אם החוקים ישתנו אחרי שאתה הגשת תוכניות בנייה. הייתה תוכנית בנייה, אתה שינית את החוק, אז לא אומרים לשנות את תוכנית הבנייה, אלא נותנים לך תוספת המתחייבת משינוי החוק. לא מענישים אותך בגלל החוק, אלא מרחיבים לך את האחוזים. אבל אם עכשיו כבר יש חוק, ואתה מגיש תוכנית אומרים לך ללכת לפי החוק; החוק קבע מקלטים תעשה מקלטים; החוק קבע הנגשה – תעשה הנגשה.
ג'ודי וסרמן
החוק הזה מדבר על כמה דברים: בנייה חדשה צריך לבנות באופן נגיש, ואולי אפשר להגיד שאפשר להגיש את התוכניות כאשר המעלית, לצורך העניין, כלולה בתוך אחוזי הבנייה. אבל החיים הרבה יותר מורכבים: יש הרבה מבני ציבור קיימים שלפי החוק הזה יצטרכו להנגיש אותם, ואם עד היום בנו על 100% הבנייה שלהם, אז אין להם.
אבי פורטן
בזה אין בעיה. אנחנו כותבים שההיתר הוא- -
היו"ר שאול יהלום
על זה הם מסכימים, על מה שאת אומרת.
ג'ודי וסרמן
אבל זה לא- -
היו"ר שאול יהלום
אז אחר-כך תנסחי איתם. תלמדי איתם, אני לא יכול להיכנס לניסוחים. העיקרון מקובל: האם עכשיו יש בניינים קיימים או תוכניות קיימות, אפילו אם הבניין לא קיים, אלא אפילו תוכנית על הנייר שהוגשה – אפילו לא קיבלה עדיין אישור – ולפי החוקים שלנו, אדם חייב להגיש תוכנית בניין, לשנות בניין, להגיש תוכנית חדשה, והוא יקבל תוספת. על זה אין ויכוח.

אני שואל את אנשי המקצוע האם במדינת ישראל – בלי קשר מתי מגישים את התוכניות – שמקבלים מעבר לאחוזים. מפני שחשוב למדינה שיהיה מקלט, לא צריכים להקטין את החדרים לעולמי עולמים. אם אתה רואה 40% בנייה, זה לא כולל מקלט. האם יש חוק במדינת ישראל?
אבי פורטן
המקום היחיד שזה קיים הוא סעיף 151 שעושה את ההבחנה.
היו"ר שאול יהלום
ובאופן קבוע אין?
אבי פורטן
לא.
היו"ר שאול יהלום
הבנתי.
ציון חסיד
התשובה היא כן ולא. יש לנו שטחים עיקריים ושטחי שירות; 40 אחוזי בנייה שעליהם דיברת, זה של שטחים עיקריים, ובאחוזים האחרים של שטחי שירות מופיעים ממ"דים. לכן מוסיפים ואומרים שעבור שטחי שירות שכוללים חנייה, מקלטים, ממ"דים מגיע לו עוד תוספת מסוים לבנות.
היו"ר שאול יהלום
זה יהיה גם העניין של ההנגשה.
ציון חסיד
זה לא צ'ופר, זו תמורה.
היו"ר שאול יהלום
הבנתי. אם אין צ'ופר, אז ההנגשה תיכנס.
שמואל חיימוביץ
אני מבקש להתייחס לנושא קווי בניין. גם שם עשויה להיות בעיה שבתוכנית מתאר כמו בתוכניות בינוי מתואר קו בניין מסוים, ולכאורה בגלל זה אי-אפשר יהיה לבנות מעלית חיצונית כי היא פולשת מעבר לקו.
אבי פורטן
צריך להבין שקו בניין הוא דבר רגיש. כאשר יכולים לשים פיר מעלית מול החלון של השכן, צריך לראות את שני הצדדים. אנחנו חייבים תמיד לאזן בין הדברים. אנחנו תיקנו לפני כשנתיים וחצי את כל תקנות קווי הבניין – תקנות תיקון ובנייה (סטייה ניכרת מתוכנית), ונתנו הסדר מאוזן לנושא הזה. בכלל, הקלנו בכל התקנות שקשורות להוספת מעלית לבניין קיים, ונתנו מענה. לעיתים זה אפשרי בלי שום שינויים, ולפעמים בן-אדם יצטרך לפרסם הקלה. זאת אומרת, לתת הודעה לשכן ולאפשר לשמוע גם את הצד השני: אי-אפשר לתקוע פיר מול חלון של בן-אדם בלי בכלל לשמוע אותו.
שמואל חיימוביץ
השאלה היא האם אין מקום לעשות תיקונים נוספים בחוק החדש כדי להקל עוד מתוך חיפוש אחר איזונים שהמחוקק מחפש כרגע כדי לאפשר נגישות.
אבי פורטן
לטעמי, אנחנו מצאנו איזון נכון וראוי באותו שלב, ואני לא מציע יותר מזה.
היו"ר שאול יהלום
מר חיימוביץ אומר שתלוי מה עמד בצד אחד של מאזני המשקל, ומה עמד בצד השני. הוא מניח שלפני שנתיים וחצי, מה שעמד בעיקר זה רצון דיירים מסוימים לבנות מעלית. מה שעומד היום זה משקל כפול: הצורך בהנגשה מבחינת הערכים של המדינה. הוא אומר, האם לא יכולים לומר שלפני שנתיים היית בונה את שיווי המשקל שלך יותר בכיוון היתר מאשר בכיוון האיסור.
אבי פורטן
לפני שנתיים דנו בזה על רקע של מצוקות אמיתיות: אנשים שקנו דירות לפני 20-30 שנה, גרים בקומה שלישית, והיום הם מבוגרים ולא מסוגלים לצאת מהדירה. הם יושבים חודשים בדירות שלהם – מצוקות איומות. אנחנו הקלנו בהרבה מאוד תנאים שהם גם בנושאי בטיחות: רוחב מדרגות, צורת מדרגות. כי כאשר אתה מוסיף פיר מעלית בבניין קיים אתה צריך להקטין את המדרגות וכיוצא בזה.
היו"ר שאול יהלום
זה לא מדבר על קווי בניין.
אבי פורטן
אני מתאר את הרקע, אדוני.

אנחנו היינו מודעים ועשינו הרבה מאוד הקלות בשלל הנושאים כדי לאפשר הקמת מעלית בבניין קיים.
שמואל חיימוביץ
בעיקר בבניין מגורים.
אבי פורטן
בבניין מגורים, אבל לא רק.
דוד פילזר
ויתורים כואבים.
אבי פורטן
במסגרת האיזון שמצאנו אנחנו תיקנו תקנה 4 1ד לתקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתוכנית), ונקודת האיזון מבחינתנו היא שבעבר לא יכולנו לשנות בלי תוכנית המתאר; אנחנו שינינו, והיום אפשר לעשות את זה בהליך קצר שקרוי "הקלה". זאת אומרת, אתה שולח הודעה לשכן ממול שאליו אתה רוצה להתקרב, הוועדה שומעת את האדם שרוצה לבנות, והיא שומעת את השכן, והיא צריכה לאזן בין שני הגופים. הקלה נוספת היא רק אם הכנסת תגיד לא לשמוע את השכן.
היו"ר שאול יהלום
לא.
אבי פורטן
זאת אומרת, מקימים את המעלית, ולשכן אין זכות תיאורית.
היו"ר שאול יהלום
חיימוביץ יבדוק את זה אחר-כך ויגיד האם יש הקלה שהוא מבקש מעבר, ולא מה שאתה אומר, בלי לשמוע.

אבל הרי אנחנו הולכים להרוג את הנושא הזה בשני מישורים: אם מדובר במישור של דירות ושכנים – נניח נקבל; אבל אם מדובר במרפאת קופת חולים שצריכה לבנות מעלית, לי לא אכפת שהיא חוסמת את אחד החלונות של הרופאים, ושקופת חולים תשבור את הראש. כלומר, אם אנחנו מדברים על מבני ציבור: משרדי ממשלה, קופות חולים, אוניברסיטאות – השאלה היא האם בעניין הזה ההקלה מוחלטת לגבי קווי בניין. אם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית אין מעלית, והדרך היחידה לבנות את המעלית היא בפיר חיצוני שיחסום את החלון של סגן הנשיא לענייני תרומות בפקולטה – אני לא מקבל את ההתנגדות שלו מכיוון שזאת בעיה של מבנה ציבור. שכן – זה קניינו, אבל לא בעניין של מוסדות ציבור. לכן השאלה היא האם במוסדות ציבור זו האפשרות ההכרחית? אבל אם האפשרות ההכרחית היא לסטות מקווי בניין – האם נותנים היתר אוטומטי?
אבי פורטן
יש שלוש דרגות אפשריות של התייחסות: 1. להגיד שזה מחייב שינוי תוכנית המתאר כי זה שינוי גדול.
2. הרמה הנמוכה ביותר – היתר בנייה תואם תוכנית שבו לא צריך לשמוע אף אחד, אלא רק ללכת לוועדה המקומית לקבל את ההיתר.
3. דרגת הביניים היא לקבל הקלה, ואז צריך שימוע קצר כדי לשמוע שכנים, ואז הוועדה מחליטה.

אם אנחנו נוריד את זה לרמה הנמוכה ביותר של היתר בנייה ולא ניתן שום זכות טיעון לשכן, אנחנו עלולים ליצור מפגעים קשים. אני לא חושב שאפשר להבחין לצורך העניין הזה בין מגורים לבין מבני ציבור כי ההגדרה בחוק למבני ציבור היא מאוד רחבה: חנויות, משרדים שמקבלים קהל וכולי, ויכול להיות שמולם יש בית מגורים או גן ילדים או חנות אחרת שאנשים צריכים להיכנס ולצאת ממנה. אנחנו לא יכולים לחזות מראש את החוק ולהגיד שבסיטואציות מסוימות לא צריך לשאול את השכנים, אלא להקים אוטומטית את המעלית.
קריאה
השכנים הם לא רק בבניין, אלא גם בסביבה.
היו"ר שאול יהלום
בוא נצמצם את הרשימה. אנחנו חייבים לעשות דבר. לפי הפרוצדורה שאתה מתאר קופת חולים תגיד שמאחר שהיא חוסמת את החלון של מנהל המרפאה זה כמו דייר.
אייל שער
את השכן לידו.
היו"ר שאול יהלום
עזוב את השכן מהצד השני. אני מקבל שלשכן בצד השני תהיה טענה; איפה אני מוריד את הטענה של המהות הציבורית עצמה? אם אתה בונה עכשיו פיר מעלית בבניין דירות אז כל השכנים מסביב יכולים להתנגד וכל השכנים בקו השני שאני חוסם להם, ואולי בזווית מסוימת שהוא לא רואה את הים – זה ברור, ואני מקבל את ההקלה. אם החלפתי את הבניין הזה בקופת חולים של ההסתדרות הכללית - עדיין על כל זה הטענה תישמע, אני לא מוריד את הטענות שלהם, אבל אני לא רוצה שלאחות הראשית בקופת חולים תהיה טענה שאני חוסם את החלון שלה, כי זאת בעיה של קופת החולים. הטענה של ההקלה אינה ממהות הבניין הציבורי. הבעיה שלנו היא מוסדות ציבור: קופת חולים יותר חשובה לי מבניין דירות, ולכן זה הכי חשוב לי. חשוב מאוד שהבניין הציבורי לא תהיה לו טענה על חסימת אור.
שמואל חיימוביץ
נגד עצמו?
היו"ר שאול יהלום
נגד עצמו.
שמואל חיימוביץ
אין אפשרות כזאת. בן אדם לא יגיש התנגדות נגד עצמו.
היו"ר שאול יהלום
מה זאת אומרת?
שמואל חיימוביץ
יש דבר כזה?
יואב קריים
מנכ"ל קופת חולים יחליט להתקין מעלית, והאחות הראשית תתלונן.
היו"ר שאול יהלום
לך תהיה. אתה תבוא לקופת חולים ותבקש לבנות פיר חיצוני, אז יבוא אליך מנהל קופת חולים - -
קריאות
- - -
היו"ר שאול יהלום
הם לא יגישו.
שמואל חיימוביץ
זה לא תהליך ההתנגדות שאנחנו מדברים עליו.
היו"ר שאול יהלום
התירוץ שלהם כלפי הנציבות יהיה שזה כמו בית.
שמואל חיימוביץ
זו טענה שהיא לא טענה.
היו"ר שאול יהלום
בסדר, גמרנו, אתה הנציבות.

אנחנו עושים הפסקה, ואני מבקש לא להתפזר בזמן הזה, אלא אם אפשר שאת ג'ודי תוליכי את העניין ואז נעבור יותר מהר. מה שאין בו מחלוקת אפשר לגמור בחצי דקה.
הפסקת הישיבה
9:33
חידוש הישיבה
10:53
היו"ר שאול יהלום
כבוד היועצת המשפטית, האם תוכלי לעדכן אותי, האם התקדמתם כאן?
ג'ודי וסרמן
אני ישבתי עם אבי פורטן ועם חברים נוספים ועברנו על ההערות של משרד הפנים, וליבנו את הבקשות הרבות של משרד הפנים לשנות - -
היו"ר שאול יהלום
יש נוסח מוסכם עכשיו?
ג'ודי וסרמן
אין נוסח מוסכם, יש שתי העמודות.
היו"ר שאול יהלום
מה עשיתם?
ג'ודי וסרמן
ליבנו את - -
היו"ר שאול יהלום
על מה שדנו לפני ההפסקה אין ויכוח, כן?
ג'ודי וסרמן
בעניין הזה דווקא יש הסכמה מיום 1 בינואר 2006 עד 1 בספטמבר 2006.
היו"ר שאול יהלום
בסדר. על זה מסודר העניין, לדעת כולם. יש למישהו הערות?
איל שער
אני רוצה להציג עמדה שמוצגת באותו מסמך.
היו"ר שאול יהלום
עד כאן?
איל שער
כן, עד כאן. זה מאוד קשור ויסייע עם כל הבעיות המורכבות של שטחי שירות. בהגדרות בחוק מוגדרים שטחים עיקריים ובתוספת שטחי שירות שאני בתור מתכנן חייב לעמוד במסגרתם. התוספת של שטחי שירות תעזור כדי להרחיב את השטחים בבניין כדי לאפשר נגישות נאותה. לכן במסמך מגבשים עוד תיקונים להרחבה. כלומר לא מספיק רק לגבי תוספת שטחי השירות בתוך המבנה, אלא יש גם לגבי המעלית. לגבי המעלית צריך למצוא מנגנון שיעודד אנשים להתקין מעליות. היום בתקנה לפי כל דין אפשר לקבל 5% תוספת עבור מעלית במקרים מסוימים. אני רוצה להחיל תוספת של 5% למעלית גם למבנה שבו היא מבוקשת מתוך רצון, לא מתוך כפייה. היום זאת גישה שהולכת ומתפשטת, אבל אנשים נרתעים כי זה בא על חשבון שטחים מסוימים. כשנאפשר את הנושא הזה, ויידע כל בעל נכס שהוא יכול להוסיף מעלית, והוא מקבל במסגרת של 5% שמוגדר בחוק במקרים מסוימים ונרחיב את זה גם לנושא נגישות, נועיל הרבה ונעודד את התוספת של המעליות.
היו"ר שאול יהלום
מה תשובת מר פורטן?
אבי פורטן
עד שנת 89' יכולת לקבל תוספת שטחים בהליך של הקלה, ובשנת 89' הכנסת תיקנה את החוק, כי היא אמרה שתוספת שטחים בהקלה זאת רעה חולה, שיקול דעת פגום של הוועדות, ולכן אין יותר תוספת שטחים בהליך של הקלה. לא ביטלו את זה רטרואקטיבית, והשאירו את זה רק לתוכניות לפני שנת 89'. לכן 5% מתייחסים לתוכניות ישנות לפני 89' שאתה יכול לקבל עליהן תוספת שטחים.
איל שער
אני רוצה שגם בהוראות המעבר היום תהיה אפשרות לקבל 5%.
היו"ר שאול יהלום
את אותו דין שיש עד 89' הוא מבקש מ- 89' ואילך, כך שאם אדם בונה בניין עם מעליות יש לו עוד 5% כדי לעודד בניית מעליות. זאת ההצעה.
אבי פורטן
לפי החוק, זה לא אפשרי אחרי 89'.
היו"ר שאול יהלום
אל תגיד "אי-אפשר".
אבי פורטן
אמרתי שזה החוק היום.
היו"ר שאול יהלום
הוא מציע לשנות.
אבי פורטן
כן, אני מבין. זה סעיף 151- -
דן אורנשטיין
זה דיון יותר רחב מהנגישות.
אבי פורטן
151א: תוספת שטחי בנייה בהליך של הקלה תיחשב סטייה ניכרת. בצירוף של תקנה 9א לתקנות סטייה ניכרת על התוכניות לפני 89': היתר תקנה, ובלבד שנדרשת מעלית, על-פי דין. זאת אומרת שזה לא תמריץ למי שרוצה לבנות מעלית. זה המצב החוקי היום.
היו"ר שאול יהלום
זאת אומרת, "ובלבד שנדרשת מעלית, על-פי דין": אתה נותן לו 5%; אם לא נדרשת - -
אבי פורטן
הוא לא זכאי לתוספת.
ג'ודי וסרמן
ואז יש התיקון מהישיבה הקודמת.
היו"ר שאול יהלום
שער אומר שעד 89' אתה לא אמרת לעודד מעליות, אלא הקלת על הבן-אדם, כי אם הוא חייב על פי דין, אז הוא חייב על-פי דין. אני רוצה לענות למר חיימוביץ שסתר אותי קודם: נניח שאנשים הם שומרי חוק, והם יבנו מעלית בשביל נגישות, גם לדידנו יש בתים שלא חייבים על-פי חוק הנגישות במעלית. הכול בא כאן כפשרה. אתה רוצה שכל בית שגם היום לא חייב יהיה נגיש על-סמך העתיד: או שבן-אדם באמת קנה דירה בבית בן שתי קומות, והוא לא חייב מעלית על-פי דין, אבל אם הוא ייפצע בתאונת דרכים בעתיד או יהיה קשיש ולא יוכל ללכת – לפי דבריך, אם הוא חי בקומה שנייה הוא צריך לעבור דירה כי הוא לא יכול לבנות בתוך הבניין ובתוך האחוזים כי לא נשאר לו כבר שום דבר. אנחנו אומרים שהקבלן הראשון לא חייב לבנות מעלית על-פי חוק, אבל אם אתה בונה פיר מעלית או מעלית, אני נותן לך על זה שלא הורדת את החדרים ואת המסדרונות.
שמואל חיימוביץ
בזה אנחנו תומכים.
היו"ר שאול יהלום
אז על זה אני מדבר מתחילת הישיבה, ואתם סותרים אותי כל הזמן.
קריאה
לא, לא.
היו"ר שאול יהלום
מה לא, לא? אמר כאן אבי פורטן שמ- 2006 זה יחול; אם אדם מגיש היום תוכנית, אז מה שהוא חייב על-פי חוק הוא יעשה. אני אמרתי שגם אם הוא חייב על-פי חוק אני רוצה לתת צ'ופר, ואני מוסיף ואומר לך שאם תיתן צ'ופר, אז האם גם לא על-פי חוק תעשה מעלית. הרי זה ודאי אנחנו רוצים. כל החוק הוא פשרות- -
שמואל חיימוביץ
הנציבות תומכת בעמדה הזאת.
היו"ר שאול יהלום
אני לא רוצה, אני נותן מתנה, אני לא מחייב אותו. אני אומר לבן-אדם שאם הוא עושה אמצעי נגישות כלשהו ומדינת ישראל באה למען נגישות – עד ימות המשיח – ואומרת שעל אמצעי נגישות שאינם חייבים על-פי חוק, כמו בבניין דו-קומתי – המדינה נותנת עליהם 5% מתנה מכיוון שהיא רוצה לעודד בניית מעליות ופירים בין אם הם חובה או לא חובה. אם זה חובה אני לא רוצה שאגודת הקבלנים תתרגז עליי שחייבתי אותה, ואם זה לא חובה קל וחומר שיבנו על סמך הפשרות שעשינו. למה לא?
ג'ודי וסרמן
לעניין התוספת: מה שאדוני אומר עכשיו, שלא רק התאמות נגישות שנדרשות על-פי חוק, אלא התאמות נגישות שאדם רוצה לעשות אפילו אם הוא לא מחויב על-פי חוק.
היו"ר שאול יהלום
קל וחומר על-פי חוק. אם הוא יקבל בלי חוק 5% אז גם על החוק אני רוצה לתת לו. מר שער אומר שאם המדינה ידעה עד 89' לתת מתנות בצורת אחוזי בנייה לאלה שבונים מעלית אני רוצה לתת את זה לאורך ימים ושנים.
ג'ודי וסרמן
אז דבר אחד: לא רק כשזה נדרש על-פי חוק, אלא גם אם זה לא נדרש, ואדם רוצה לעשות את זה ברשות. דבר שני: לא רק לגבי תוכניות שהופקדו עד ספטמבר 2006, אלא גם תוכניות אחרות. זה בעצם הסעיף המקורי שכתבתי.
היו"ר שאול יהלום
נכון, זה מה שאני מבקש. למה משרד הפנים מתנגד?
אבי פורטן
יש סיבות רבות וטובות שבגינן מבקשים לתת תמריצים על דרך של זכויות בנייה.
היו"ר שאול יהלום
תן לי דוגמה.
אבי פורטן
במשך שנתיים נעשתה עבודה במשרד הפנים לחיזוק מבנים ועמידותם ברעידות אדמה. יש מבנים קיימים, יש חשש שהם ייפלו ברעידות אדמה, צריך לחזק אותם בכל מיני קונסטרוקציות, וכדי לממש את הקונסטרוקציות האלה אפשר לסגור קומת עמודים, להוסיף קומה על הגג או אגף.
היו"ר שאול יהלום
נתתם?
אבי פורטן
היא אושרה במועצה הארצית בתנאים מאוד מדוקדקים. זו הייתה תוכנית, לא בחוק. היא נכנסה לפרטים בדיוק באלו תנאים.
דוגמה נוספת
תוכנית שימור בתל-אביב. אמרו שמאחר שצריך לשמר בניין וזה מטיל עלויות אפשר לקבל זכויות בנייה במקום אחר. עשו את זה בתוכנית וקבעו איך. אנחנו משעבדים זכויות בנייה לטובת כל מיני ערכים, והחשש הוא שמנפחים ככה- -
היו"ר שאול יהלום
נהיה עם מתקן עולם. יותר טוב שנהיה אנוכיים, אתה צודק.

לדעתי, עם כל מה שחשוב שבנו הטמפלרים בתל-אביב לפני 120 שנה, הנגישות יותר חשובה. זה העניין כאן. אתה אומר שכדי לשמר את הקריה שיש בה 5 בניינים של הטמפלרים אני נותן צ'ופר; אבל אתה אומר לי שאני עוד אגיע לרשימה אין-סופית.
אבי פורטן
אני עושה את זה במכשיר של תוכנית שבודק את ההשלכות - -
היו"ר שאול יהלום
למה קבעו 5% ולא קבעו "מה שאתה צריך"? 5% זה יפה?
איל שער
5% זה יפה, זה סביר מאוד.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו מכניסים לאותו סעיף שקיים עד 89', שאדם שבונה מעלית או אמצעי נגישות אחרים יקבל עד סוף הדורות 5% תוספות באותו אגף של מעליות השירות. הוא יקבל מהמדינה את זה למען ערך הנגישות כדי שערך הנגישות יהיה דבר שכדאי לעסוק בו ולא מפסידים ממנו, וזה יעודד יותר אנשים לבנות מעליות.
איל שער
באותו מסמך שלי ב- 3ד יש בעיה: כשיש תוספת מעלית או חורגים בקווי בניין או מוסיפים שטחים, הוועדות המקומיות דורשות כמובן, היטל השבחה לנכס. לנושא של נגישות אני רוצה שכשמוסיפים מעלית או כשיש חריגה מקווי בניין בתהליך של הקלה אחרי שקיבלו את האישור, ואין התנגדויות – אתה תקבל פטור מהיטל השבחה כדי שאותו משתמש לא ייענש פעמיים כי הוא צריך גם להוסיף וגם אחר-כך לשלם. בנושא הזה נתקלתי במקרה אישי: הייתי צריך להוסיף מעלית במבנה מדורג בגלל הפרשי הגובה, הייתי צריך לחרוג מהגובה המותר בתב"ע בגלל חדר מעלית ששמתי למעלה, והייתי צריך לפרסם. אחר-כך הוועדה המקומית אמרה: "השבחת את הנכס, עשית תכנון יותר טוב, תשלם 60 אלף ₪ לבעלים". היה ויכוח שלם על-כך. לכן אני אומר שלגבי המבנים האלה שזה יהיה פטור מהיטל השבחה.
היו"ר שאול יהלום
יש מישהו שמתנגד לזה?
אבי פורטן
יש פה תרתי דסתרי. הוא אומר שעלולים להעניש פעמיים: גם לחייב במעלית וגם היטל השבחה. הרי השבחה בהגדרת החוק היא כאשר נוצרה השבחה; אם לא נוצרה השבחה – אין היטל.
ציון חסיד
לפי דעתן של הרשויות, זה כן - -
אבי פורטן
מה זה "לפי דעתן"?
ציון חסיד
לך תתווכח אתן.
היו"ר שאול יהלום
מתי משלמים היטל השבחה? על מה הוא נוסף?
שמואל חיימוביץ
על עליית ערך הנכס.
היו"ר שאול יהלום
אבל איך אני משלם על הבית הבסיסי?
אבי פורטן
אם יורשה לי אני אסביר.
היו"ר שאול יהלום
קודם תסביר לי את עניין המסים היום. למי אני משלם על בניין מאושר בן ארבע קומות?
אבי פורטן
היטל השבחה קבוע בתוספת השלישית לחוק, הוא משולם לוועדה המקומית, וכאשר יש אירוע מס שנקרא "השבחה". הוא נוצר בגלל אישורה של תוכנית מתאר- -
היו"ר שאול יהלום
לפני ההשבחה: בניתי בניין בן 4 קומות, ואני מגיש את התוכנית לוועדה המקומית, איך נקרא המס שאני משלם?
אבי פורטן
היטל השבחה.
היו"ר שאול יהלום
אגרת בנייה.
אבי פורטן
אני אסביר הכול: התוספת השלישית לחוק מטילה היטל השבחה; אירוע המס הוא אישורה של תוכנית המתאר או באמצעות מתן הקלה. אם הדברים האלה השביחו את המקרקעין חצי מההשבחה משולם כהיטל לוועדה המקומית. לכן אם התוכנית אמרה שמותר לבנות קומה אחת, התוכנית החדשה אמרה שמותר לבנות 3 קומות; נקבע שזה משביח את הנכס ב- 100 אלף דולר, שמתוכם 50 אלף דולר זה היטל השבחה. זה החוק.
היו"ר שאול יהלום
וזה הולך לתקציב הרשויות המקומיות.
אבי פורטן
הוועדה המקומית.
היו"ר שאול יהלום
אבל מה הם עושים עם הכסף?
אבי פורטן
זה נועד להפקיע מקרקעי ציבור, להקים מבני ציבור.
היו"ר שאול יהלום
לרשות המקומית.
אבי פורטן
כן, לוועדה המקומית.
היו"ר שאול יהלום
זאת אומרת שעל הקומה הראשונה אני לא משלם כלום.
אבי פורטן
לא. השבחה זה מהמצב שלפני אישור התוכנית. נניח, אם הייתה לך קרקע חקלאית, הבסיס הוא המצב לפני שהוחלט - -
היו"ר שאול יהלום
על הבסיס לא משלמים כלום.
אבי פורטן
על הבסיס לפני 65' לא משלמים.
היו"ר שאול יהלום
ומאז עושים היטל השבחה ומשביחים את הנכס, ואז משלמים.

אם לוועדה לתכנון ובנייה יש שני מגרשים שווים בגודלם, ועל שניהם יש בניין בן 3 קומות, 12 דירות. יום אחד בא הקבלן, מגיש בקשה לבנות בניין אחד עם מעלית. נותנים לו אישור ובודקים הקלה. הוא לא מסתיר ובונה מעלית. האם תבוא הוועדה לתכנון ובנייה ותגיד שמכיוון שהבניין עם מעלית הוא שווה עכשיו 100 אלף דולר, ותדרוש מהקבלן 50 אלף דולר?
אבי פורטן
הבסיס זה תוכנית המתאר שקיימת.
היו"ר שאול יהלום
המתאר או מה שבנית?
אבי פורטן
אנחנו מדברים על תוכניות. נאמר שתוכנית המתאר אומרת שאתה צריך בניין 4 מטרים מגבול המגרש. אתה טוען שב- 4 מטרים אתה לא יכול להקים מעלית ומבקש הקלה של 2 מטרים כדי שאפשר יהיה לבלוט החוצה עם הפיר. אישרו לך את ההקלה. אם הוועדה המקומית תסבור שההקלה הזאת השביחה את ערך הנכס, היא תגיד שלדעתה זה השביח, תוציא הערכה של שמאי ותדרוש 10000 דולר השבחה.
היו"ר שאול יהלום
כלומר לא תשלם היטל השבחה על המעלית עצמה, אלא על התוכנית שאני ביקשתי עליה תוספת מעלית.
אבי פורטן
נכון. כנגד זה תגיד שאין פה השבחה כי כנגד ההשבחה יש עלויות עצמן של הקמת המעלית, כי איך אומר אדריכל שער: "הענשת אותי". אם נוצרה השבחה מהעניין הזה, ויש מנגנון בחוק שהוועדה המקומית לא יכולה להמציא סתם סכומים, היא צריכה להוציא הערכת שמאי; לך יש זכות להוציא שומה נגדי, ואם יש ויכוח יש בית-משפט.
קריאה
לא שמאי, בורר.
אבי פורטן
אפשר ללכת לשמאי מכריע, ואז לבית משפט שלום.
היו"ר שאול יהלום
זאת אומרת שברור שהשבחתי על-ידי המעלית, אבל הטענה שלי היא שהוצאתי כבר את הכסף.
אבי פורטן
זה לא ברור, כי יש אישורים שאין בהם השבחה.
היו"ר שאול יהלום
אני מדבר אתך על מעלית, לא על דוגמות סתם.
ג'ודי וסרמן
- - -
אבי פורטן
אם העלות של הקמת המעלית היא כל-כך גבוהה- -
ג'ודי וסרמן
זה לא משביח את הנכס?
אבי פורטן
ההשבחה היא כנגד הוצאה.
ג'ודי וסרמן
התקזזה אתה.
אבי פורטן
אם בונים בניין מאוד יקר, ואף אחד לא צריך אותו – אין לך השבחה, אלא הפסד.
היו"ר שאול יהלום
לא הבנתי. על מה יש פטור מהיטל השבחה? יש דברים שיש עליהם פטור מהיטל השבחה?
אבי פורטן
בסעיף 19 בחוק יש רשימה של פטורים שהממשלה יכולה להחליט, ששר השיכון יכול להחליט.
היו"ר שאול יהלום
אם אנחנו נגיד שאמצעי הנגשה פטורים מהיטל השבחה, מה יהיה רע בזה? במקום שנשלח שמאים שיבדקו את החשבונות ויהיה ויכוח, ובסוף נוציא את הנשמה זה לזה ובסוף הוא ישלם קצת או לא ישלם כלום – בוא נאמר שאמצעי נגישות, כולל מעלית פטורים מהיטל השבחה. מה רע בזה?
יפתח ברמן
כשאתה בונה מבנה חדש יגידו לך שהמעלית היא בכלל לצורך הנגשה.
היו"ר שאול יהלום
כשבונים מבנה חדש- -
יפתח ברמן
מאדמת בור לבניין 4 קומות בטח שיש השבחה.
שמואל חיימוביץ
אם היו בונים את אותה מעלית ללא חריגה מקווי בניין לא היית מבקש היטל השבחה, נכון? אז מה קרה פתאום, בגלל חריגה מקווי בניין אתה דורש היטל השבחה?
יפתח ברמן
אני אומר מקרה הפוך: כשאתה בונה מבנה חדש, אתה תבוא לרשות המקומית ותגיד לה: "מה את רוצה? יש מעלית בבניין, אני לא הייתי עושה מעלית, אבל זה בשביל הנגישות".
היו"ר שאול יהלום
אבל על מבנה חדש אין היטל השבחה.
קריאות
יש.
היו"ר שאול יהלום
אם קיבלת שינוי תוכנית.
אבי פורטן
אם בנית מאפס תוכנית חדשה.
היו"ר שאול יהלום
אבל אם בנית תוכנית חדשה.
ג'ודי וסרמן
הוא אומר שהמעלית היא המעלית- - ואני אשביח רק על החלק שהוא לא עשה- -
היו"ר שאול יהלום
בסדר. מה אומר מר ברמן?
יפתח ברמן
אנחנו מנסים להתייחס כאן למבנה קיים, שנעודד אותו לשים מעלית. אבל אנחנו ניצור בלגן שלם במבנים חדשים כי אז יגידו "את זה תקזזו מהשומה של ערך הנכס, וזה סידורי נגישות, אני לא צריך מעלית", ועוד כל מיני דברים כאלה. לדעתי, לא כדאי לנו להיכנס לזה.
היו"ר שאול יהלום
למה? השמאי יודע לפי החוק והתקנות 9א,ב שכאשר הוא עושה חישוב של היטל ההשבחה הוא לא יכול להכליל את אמצעי הנגישות. במקום שנתווכח על זה בבתי-משפט, אנחנו רוצים לפתור את זה.

דווקא אתה שרוצה לבסס את הסעיף של נטל כבד מדי, אתה צריך לרצות את הדברים האלה כדי שבסוף נסתדר אתם, ולא יהיה לבן-אדם הוצאות רבות מדי כי תמיד אומרים לו שהוא פטור מהיטל השבחה. אתם אומרים לי לא לתת להם תקציב, בוא נעזור לזה באמצעים אחרים.
אבי פורטן
אדוני, יש לי הצעה בעניין.
שמואל חיימוביץ
מחר- -נטל כבד מדי, זה ממש אבסורד.
יפתח ברמן
כשמוסיפים מעלית בבניין קיים, והרשות המקומית באה עם שומה ואומרת שהנכס השתבח, עלה ערכו היא מקזזת לנו את המעלית.
שמואל חיימוביץ
הם לא רוצים ממך כלום אם אתה בונה את זה לא מחוץ לקווי בניין. ברגע שאתה עושה שינוי בתוכנית המתאר ועומד מחוץ לקווי בניין, אז אומרים לך לשלם השבחה. מה ההיגיון?
אבי פורטן
לעניין תוספת של 5% אני צריך להתייעץ ולראות מה עמדת הממשלה. תוספת שטחי בנייה זה כמעט בהגדרה השבחה. לכן אני כרגע לא מדבר על תוספת של 5%, אלא על היתר שכל מטרתו היא רק אמצעי נגישות, ואני לא מדבר על היתר לבניין חדש שבחלק ממנו יש אמצעי נגישות. אני מדבר על תוספת של מעלית בבניין קיים. אפשר לחשוב על תיקון לסעיף 19 בתוספת השלישית שתאמר שהיתר שכל מטרתו היא אמצעי הנגשה יהיה פטור מהיטל השבחה. אני מתנגד להצעה- -
היו"ר שאול יהלום
מה זה "כל מטרתו"? אני אארגן משהו במובאה של הבית- -
איל שער
זה כולל גם נגישות וגם מעלית.
היו"ר שאול יהלום
הוא יגיד לי שהמעלית היא לא רק נגישות, אלא כדי שלאנשים יהיה יותר נוח.
אבי פורטן
לא, אני אסביר את דבריי. הכוונה שלי היא שהוא מבקש היתר לצורך אמצעי הנגשה, ואני מתכוון לרבות מעלית. כלומר כל אמצעי ההנגשה: הרמפות, המעליות, הידיות, המעקות. אני לא חושב שנכון שבבניין חדש שיש לו היתר, ויש בו מעלית שהיא חובה לפי החוק, שבעל היתר יוכל להגיד שלפי החישוב היטל ההשבחה הוא 100 אלף דולר, ואתם צריכים להוריד 30 אלף דולר למעלית, כי אז יתחילו ויכוחים כמה המעלית, ואז זה גם חלק מהבניין הכולל, זה משרת את הבנייה החדשה. זה לא נכון לעשות את זה כך.
היו"ר שאול יהלום
אם עכשיו אדם ירש מגרש, ואומרים לו שהוא יכול לבנות בניין בן 3 קומות לפי התוכנית, ובהן בכל קומה 3 דירות. אתה יודע מה, אפילו 2 קומות לצורך העניין, פחות מ- 9 מטר. האדם שואל אותם האם לבנות מעלית או לא. זה היה מגרש חקלאי ששינו את ייעודו. הם אומרים שיש לו היטל השבחה כי זאת הייתה קרקע חקלאית שהוא בונה עליה. הוא מסכים. הם אומרים לו שאם הוא יבנה מעלית ידרשו ממנו יותר מאשר אם הוא לא יבנה מעלית – באותם קווי בניין – זה נכון או לא?
אבי פורטן
לא.
היו"ר שאול יהלום
זה לא משנה להם אם הבניין עם מעלית או בלי מעלית?
אבי פורטן
השבחה היא תוצאה של התוכנית ששינתה את הערך מחקלאי למגורים, וכמה היא השביחה את הקרקע. היא נתנה לך סל זכויות של 100% בנייה או 50% בנייה או שהיא נתנה לך סל זכויות, ולפי זה מוציאים את השומה ובעל הקרקע מחויב לפי זה. ההצעה שלי היא פשוטה: בעל הקרקע יצטרך לשלם היטל השבחה ככל אדם, לפי התחשיב: 9 דירות שוות 2 מיליון דולר, וזה היטל ההשבחה. אז לא נתחיל בקיזוזים אם חייבו מעלית או לא, מחר יבקשו לעשות קיזוז מקלטים ומחרתיים לקזז משהו אחר. זה לא יקרה.

לעומת זאת אם אתה גר בבניין קיים ברחביה בן 3-4 קומות, ולא בנו בזמנו מעלית כי לא הייתה חובה לבנות מעלית, ואתה מבקש היתר רק למעלית – לא לדרוש ממך שום היטלים.
היו"ר שאול יהלום
בהנחה שיש סעיף שהוספנו, אם אני העליתי בעוד 5% את המגרש בגלל מעלית תדרוש ועדת בניין עיר היטל השבחה על ה- 5%. אמת או לא?
קריאות
אמת.
אבי פורטן
זה החוק.
היו"ר שאול יהלום
אני רוצה לפטור אותו.
אבי פורטן
לא בטוח.
היו"ר שאול יהלום
אם לא בטוח, אז בוא נפטור.
פיני וולך
ככה החוזים שמישהו מקבל ולא דורשים?
אבי פורטן
תודה על העזרה. אני אומר שלא בטוח כי היטל השבחה מוגדר כהשבחה עקב תוכנית או הקלה, ואם יקבע המחוקק זכויות בנייה אז הם לא נקבעו לא בתוכנית ולא בהקלה. לכן אני לא בטוח שאפשר לחייב בזכויות שניתנו בדין ולא ניתנו בתוכנית.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו פוטרים מהיטל השבחה.
פיני וולך
אי-ההסכמה היא אחר-כך בינינו לבין הרשויות.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו נפטור. אדם מקבל 5% תוספת פטורה מהיטל השבחה.
ציון חסיד
בדיוק.
ג'ודי וסרמן
בעניין הסעיף הקודם של הפטורים, אם ההשבחה היא רק אמצעי נגישות יכול להיות מצב ביניים בין הדוגמה של אדוני – שהייתה קרקע ובנו בה בניין – לבין הדוגמה של אבי שהיה בניין מושלם, והוא רק בנה מעלית – אלה שני המצבים הקיצוניים. דוגמה אמצעית יכולה להיות שיש בניין עם 2 קומות, הוא בנה קומה שלישית, ועל זה הוא חייב לשלם היטל השבחה, אבל הוא בנה גם מעלית מחוץ לקו הבניין. לא כל הבנייה זאת ההנגשה, יש בנייה נוספת - -
היו"ר שאול יהלום
ברור, אני לא פוטר אותו בקומה השלישית.
ג'ודי וסרמן
מה שאבי הציע, ואני הבנתי שהוועדה קיבלה, שאם כל מטרת הבנייה היא אמצעי הנגשה זה יהיה פטור מהיטל השבחה.
היו"ר שאול יהלום
לא, גם על החלק שהוא מוסיף. אם הוא בונה עוד 2 קומות שישלם היטלים מכאן ועד להודעה חדשה; אבל אם הוא בנה על המעלית אפילו 2 קומות או רבע קומה – בין הוא חייב ובין אם הוא פטור – אמצעי ההנגשה פטורים.
אבי פורטן
אדוני, איפה- -
היו"ר שאול יהלום
איפה, מה? בהצעת החוק שלי אני מציע שבניין יד שרה יהיה פטור מארנונה. אנחנו רוצים לא שהמדינה תקציב כסף ליד שרה, אלא שנקל על יד שרה. זה לא הקצבה בתקציב, אלא ירידה בהוצאות. מכיוון שמדובר בערך של עזרה לחולה, אני לא רוצה שישלמו על זה מס. אותו דבר פה: לא מספיק שאני נותן לך הנגשה, אל תכניס אותי למיטת סדום של אחוזי בנייה, ואל תבקש ממני היטל השבחה מכיוון שיש כאן סעיף של נטל כבד מדי, ואני רוצה להקל שלא יהיה הסעיף הזה. ברגע שאדם יקשיב לי, והוא יכתוב "בניית מעלית", "היטל השבחה" וכדומה, אז יהרגו אותו – לא ייתנו לו לבנות, ואני לא רוצה שיפטרו אותו מלבנות.
יפתח ברמן
אבל על מה אנחנו מדברים? אין פה נטל כבד מדי. במקום שיש חובה, לפי חוק, לבנות מעלית למעלה מ- 13 מטר – לפי חוק מעלית – למטה מזה אנחנו גם לא קבענו בנוסח הזה חובה.
דן אורנשטיין
הוא אומר שהיית חייב מדידה.
יפתח ברמן
דברים כאלה אנחנו רוצים לעודד. נטל כבד מדי זה לא שייך לכאן.
היו"ר שאול יהלום
למה? אם ברחביה יש רופא עיניים שנמצא בקומה שלישית. החוק הזה מחייב אותו באמצעי נגישות. הוא רוצה לבוא לקראתנו, כך שגם חולים מרותקים לכיסא גלגלים יוכלו לבוא אליו. הוא אומר שהוא מוכן להתקין מעלית - -
דן אורנשטיין
זה שייך לתוספות בנייה.
היו"ר שאול יהלום
בסדר.

אומרים לו שהוספת המעלית הזאת משביחה את הבית.
דן אורנשטיין
התיקון שאישרה הוועדה מתייחס לא רק לתוספות בנייה.
היו"ר שאול יהלום
נכון, אבל אני נותן לו דוגמה לנטל כבד מדי.
דן אורנשטיין
אלה תוספות בנייה.
היו"ר שאול יהלום
הוא שאל איפה מתחבר היטל ההשבחה עם נטל כבד מדי, אז נתתי לו דוגמה.
יפתח ברמן
רק במקרה הפרטי שיש מבנה ציבור בתוך מבנה מגורים.
דן אורנשטיין
קיים.
יפתח ברמן
במבנה מגורים קיים הסוגייה הזאת לא מגיעה לנטל כבד מדי.
דן אורנשטיין
שם זה מגיע.
יפתח ברמן
רק כשיש מבנה ציבור בתוך בניין.
היו"ר שאול יהלום
לא מבנה ציבור, הוא נותן שירות לציבור. הוא שירות ציבורי פרטי שהכנסנו לו סעיף הגנה של נטל כבד מדי. אם נפטור אותו מהיטל השבח ה יהיו לו פחות טענות על נטל כבד מדי. זה בסדר?
יפתח ברמן
זה בסדר, אבל הכלל הגדול שאנחנו מדברים עליו הוא מבנה מגורים. יש מקרים שבהם יש עסק שנחשב מוסד ציבורי וחלים עליו הכללים של מוסד ציבורי, והוא יכול להתלונן על נטל כבד מדי. אבל במבני מגורים קיימים זה לא שייך. אין עניין של נטל כבד מדי.
היו"ר שאול יהלום
במבנים מגורים קיימים. בן אדם שגר בקומה שנייה ועבר, חס וחלילה, תאונת דרכים ומרגע זה ואילך הוא מרותק לכיסא גלגלים, אומר לוועד שהוא רוצה לבנות מעלית. הוועד מסכים. מגישים לוועדת תכנון ובנייה בקשה, והיא אומרת שהם לא יכולים להגיש בקשה כי הבית נבנה אחרי 1 בספטמבר 2009. אני אומר – לא. לי מגיע עוד 5% גם אם אני צריך לבנות מעלית ולצאת מקווי בניין. את זה פתרתי. אחרי שבונים מעלית, ועדת התכנון אומרת שאם היא תאשר לבנות את הפיר מבחוץ ומעלית הבניין שבו אפשר היה למכור דירה ב- 200 אלף דולר, עכשיו אפשר למכור ב- 230 אלף דולר. מכיוון שכל דירה עלתה בשווייה הוועדה אומרת שהמעלית שיפרה את הבית, ולכן הוא חייב לשלם להם היטל השבחה. עכשיו יש ויכוח: הוא אומר שהיא עלתה כך, והם אומרים שהשיפור גדול מהעלות וכולי.

הרופא אומר לנציבות שהיה לו רצון טוב, אבל הוא לא יכול לעשות את זה, או בא בן-אדם שהוא כבר לא רופא ומרים ידיים, ואומר שהוא צריך לעבור דירה מכיוון שההוצאות גדולות מדי. אני מקל עליו: מצד אחד אני מקל על הדיירים כך שגם אם הוא צריך לשלם 20 אלף דולר השתתפות הוא יקבל את זה כשימכור; מצד שני אני פוטר אותם מהיטל השבחה. אני בא לקראת אותו דייר שעכשיו עבר תאונה בצה"ל, ועכשיו הוא משותק. מה אני יכול לעשות?
יפתח ברמן
זה בדיוק המקרה שאמרנו. תוספת שכל כולה נגישות – הגיוני לפטור, וגם כן זה מקרה שלא שייך אליו נטל כבד מדי לפי החוק, ואין פה חובה חוקית להנגיש.
היו"ר שאול יהלום
זה המקרה השני. המקרה הראשון היה חובה, המקרה השני הוא מקרה שקורה בעתיד.
יפתח ברמן
זה במקרה שנתנו את הסכמתנו. אנחנו דיברנו על מבנים חדשים. להתחיל להתחשבן ולהגיד שקטע מסוים בבניין כל כולו נגישות, ולכן אין להתחשב בו כשמחשבים את נושא ההשבחה – בעיניי זה - -
היו"ר שאול יהלום
אז תחשוב על זה, אנחנו מכניסים את זה כרגע לחוק.
יפתח ברמן
זו פגיעה בהכנסות של רשויות מקומיות, שבעיניי אין לה הצדקה.
היו"ר שאול יהלום
אתה תבדוק ותראה שזה שולי לרשות המקומית, ולגבי האדם עצמו המוגבל זה יום ולילה – זה כן או לא.
יפתח ברמן
מה זה האדם עצמו? זה מבנה חדש.
קריאה
הוא לא מחויב לפי הדין.
היו"ר שאול יהלום
נתתי אלף דוגמות, כמה דוגמות אני יכול לתת? הסברתי עכשיו שיש קרקע חקלאית, ואני שוקל האם להתקין מעלית או לא להתקין מעלית. כמה אני אסביר את זה?
דן אורנשטיין
הדוגמות שנתן אדוני מתייחסות לתוספות בנייה. זאת אומרת, אם יש חובה ממילא להתקין מעלית - -
היו"ר שאול יהלום
אני נותן לו מתנה: גם אם יש חובה, וגם אם אין חובה – אני לא רוצה שיקללו את הנגישות.
דן אורנשטיין
זה כולל גם פטור מהיטל השבחה.
היו"ר שאול יהלום
כן, נכון.

אין היטל השבחה על מעלית. נקודה. במדינת ישראל מכאן ואילך אין היטל השבחה על מעלית. זה הגיוני או לא?
דן אורנשטיין
אבל הייתי חייב לבנות את המעלית ממילא, לא מכוח הנגישות. גם היום הייתי צריך להתקין שם מעלית.
קריאות
לא.
דן אורנשטיין
אז על זה אין היטל השבחה.
היו"ר שאול יהלום
על מה שיש השבחה לא תהיה השבחה, על מה שאין השבחה אני לא פוטר- -
דן אורנשטיין
אני חושב שצריך לחדד שיש שני מצבים כדי לא ליצור מצבים אבסורדיים: אם אדוני אומר שרק מכוח פרק הנגישות ומכוח חוק אחר, יש חובה להתקין את המעלית – זה דבר אחד.
היו"ר שאול יהלום
אם אני אומר שעד הכנסה של 5,000 שקל אדם פטור ממס-הכנסה, אז אתה אומר עד 3,000 הוא פטור, אז אני אומר לו" אז מה, אז הוא פטור- -"
דן אורנשטיין
לא משנה מה סיבת המעלית.
היו"ר שאול יהלום
לא משנה מה סיבת המעלית. אתה אומר בכך וכך היא פטורה, אז היא פטורה.
יפתח ברמן
עכשיו היא קיבלה 5%.
היו"ר שאול יהלום
זה מה שאני אומר. אם אתה אומר לי שבכך וכך אין היטל השבחה, אז אמרתי שיש; אז מה, על המילים שלי אתה - -
דן אורנשטיין
זה חורג מעבר לנגישות. זה להגיד שכל מקום שאתה בונה מעלית – גם אם היית חייב קודם – אתה מקבל את המתנה של השטח הנוסף פלוס פטור מהיטל השבחה.
היו"ר שאול יהלום
מה רע בזה?
דן אורנשטיין
מה שרע בזה זה שהחקיקה הזאת עוסקת בנגישות; היא לא עוסקת בתיקונים רחבים לחוק התכנון והבנייה.
היו"ר שאול יהלום
לא. הרי אמר אבי פורטן שהוא יחשוב על זה ויתייעץ עם אנשי משרד הפנים, ואם תראו שהגענו לאבסורדים – נתקן אותם; אם תראו שפטרנו את מגדל "שלום" ממעלית, ובגלל זה הוא מקבל הטבות של מיליארדים – אני מוכן לפטור.
דן אורנשטיין
- - -
היו"ר שאול יהלום
לא, אתה אומר של מגדל "שלום" אין היטל השבחה בכלל. אז רק מ- 5% פטרתי אותו, נניח. נתתי לו צ'ופר, ואמרתי לו שאם הוא יבנה מעלית יש לו 5%. אם תראה לי שבעניין הזה חרגנו מכל פרופורציה אני מוכן לשמוע. בבסיס אני רוצה שיותר אנשים יבנו מעליות, ואני עושה את זה באמצעות הקלות.
דן אורנשטיין
לא משנה מדוע.
איל שער
אני רואה שזה מגיע לאבסורד שאני לא רוצה שזה יגיע אליו. כל הכוונה היא לבניינים שזה לא נדרש על-פי דין. בניין גבוה כמובן לא יקבל 5% כי בלאו הכי המעלית מוצרכת.
ג'ודי וסרמן
נדרש על-פי דין משום שהוא בניין גבוה או משום שעכשיו מתוספת חובה לנגישות גם לבניינים אחרים?
דוד פילזר
גם וגם.
דן אורנשטיין
אפשר להקפיא את התוספת- -
היו"ר שאול יהלום
אם חרגנו – נחזור בנו, ונחדד את זה. מר שער אומר, שמדברים על מבנה שלא חייב על-פי חוק. אבל חוק זה גם חוק הנגישות.
איל שער
בסדר. למעט אלו עם הסייגים - -
יפתח ברמן
למטה מ- 13 מטר.
ג'ודי וסרמן
יש חובה, לפי חוק התכנון והבנייה ויש חובה לפי חוק הנגישות, ויש אדם שאין לו חובה, והוא החליט לבנות מעלית כי הוא רוצה או כי הוא צריך לצורך הנגישות.
יפתח ברמן
מבנה שגובהו עד 13 מטר, זו ההגדרה.
דן אורנשטיין
- - חובות שונות - -
איל שער
למעלה מ- 12 מטר. אנחנו מדברים על כל השטח מתחת כדי לעודד בנייה - -
דן אורנשטיין
יכול להיות שהוא בונה את המעלית רק מכיוון שיש חוק נגישות או בגלל נגישות וולונטרית, ואין לו חובה אחרת, על-פי דין.
היו"ר שאול יהלום
טוב. אני מבין שאם אנחנו הולכים יותר מדי, אתם חוזרים בכם כי אתם פוחדים. אני מקבל את זה. נעשה כך: "כל מה שחייב על-פי כל דין" – לא דנים על זה; "כל מה שלא חייב על-פי כל דין" או קיים – אני נותן לו את הצ'ופר הכפול: 5% ופטור מהיטל השבחה.
נטע דגן
זה לא מעגלי לגבי בנייה חדשה?
ג'ודי וסרמן
אני לא רואה את ההבדל בין "על-פי חוק" לבין "לא על-פי חוק". אם את היטל הבנייה אני מגדירה- זו גם חובה על-פי חוק.
נטע דגן
היום חוק השוויון אומר לבנות חדש נגיש גם קומה אחת.
דן אורנשטיין
יש הוראות שונות לחוק התכנון והבנייה. יש הוראות שכבר היום מחייבות מעלית, ובזה לא נוגעים. אם יש הוראות חדשות שמחייבות את הנגישות – אם הן מחייבות את הנגישות - -
נטע דגן
ואז הם כן יהיו פטורים.
דן אורנשטיין
כן. זה עוד אפשר לשקול, אני יכול להתחייב - -
ג'ודי וסרמן
אתה יודע מה? חדשים – שתי קומות.
היו"ר שאול יהלום
חדשים – שתי קומות- -
ג'ודי וסרמן
שהוא בניין ציבור, שהוא חייב על-פי חוק הנגישות, והוא לא חייב לפי חוק התכנון והבנייה. אז איך להסתכל עליו, כחייב או כלא חייב?
נטע דגן
זה בדיוק הפטור.
ג'ודי וסרמן
בניין ציבורי חדש בן שתי קומות, לפי חוק השוויון חייב להיות נגיש עם מעלית.
אבי פורטן
גברתי, זה מאוד פשוט. הכוונה היא בניין שלא מחויב לפי חוק התכנון והבנייה.
ג'ודי וסרמן
השאלה אם זה חוק השוויון.
דן אורנשטיין
הכנסת נגישות לחוק התכנון והבנייה, אז אתה צריך למלא לפי הוראות החוק.
אבי פורטן
לא. בניין שלא מחויב לפי חוק התכנון והבנייה, ואז זה לא כולל בניינים קיימים והאפשרות לחייב אותם - -
ג'ודי וסרמן
ואם הוא חייב לפי חוק הנגישות, ולא חייב לפי חוק התכנון והבנייה?
היו"ר שאול יהלום
רוח הדברים ברורה פחות או יותר.
שמאי אסיף
בגין 5% אין היטל השבחה כמעט או ניכר. לעומת זאת, עלולה להיות בעיה מאוד קשה בהבחנה האם אותם 5% ניתנו לצורך הנגישות.
היו"ר שאול יהלום
כל עוד הוא מנצל 5% זה לאמצעי נגישות. לא מוסיפים לו 5% מתנה, ואומרים לו שאם הוא בונה מעלית הוא מקבל 5%, והמעלית היא 1%; אם המעלית היא 5% - תקבל, אבל אם הוא יכול לבנות את כל מה שתכננת ב- 3.5% קיבלת 3.5%.
שמאי אסיף
זה יותר מסובך, כי המעלית הזאת משרתת עוד 5 דירות - -
דן אורנשטיין
מר אסיף, אתם בעצם מבקשים לבחון את זה.
שמאי אסיף
- - שאינן קשורות לעניין הזה, אבל מרוויחות- -
איל שער
כרגע, אבל בעתיד כן.
שמאי אסיף
צריך לעשות את ההבחנה מה האחוז מזה, וזו בעיה.
היו"ר שאול יהלום
זה לא. אם הוא קיבל מתנה 5% והתקין מעלית ב- 3%, וב- 2% הוא עשה פיר לאשפה – אתה צודק.
שמאי אסיף
למעלית יש דלתות בעוד 5 דירות בדרך. אז אם מחליטים שכולם מרוויחים באותה הזדמנות, אז בסדר; אבל אם עושים הבחנה זה לא פשוט.
היו"ר שאול יהלום
לא. כאן כולם מרוויחים, אתה לא יכול לחלק מעלית לחצי. הרי אתה מדבר על כך שאתה רוצה שכל הדיירים יבנו לו, כי הרי אם אדם אחד יבנה את המעלית הוא יפשוט את הרגל. לא מספיק שהוא מוגבל, הוא יבנה את כל המעלית? אלא מה, אני לא עושה מעלית פאר, אלא נותן 5% בלבד כפריבילגיה. אם לא יהיו 5 דלתות לא יבנו את המעלית. אדם אחד יבנה מעלית לעצמו בבית משותף? הוא יפשוט את הרגל.
איל שער
הכוונה היא למען העתיד, כדי שתהיה הנגשה- -
שמאי אסיף
בסדר. אני רק רוצה לשאול - - אחוזי בנייה?
איל שער
בתוספת. כדי שנוכל לסדר ולארגן, ובצורה הזאת אנחנו נעודד בנייה של מעלית.
שמאי אסיף
- - קווי בניין.
קריאה
קווי בניין זו כבר החריגה.
איל שער
זה קיים היום. אנחנו רוצים להמשיך לעודד בנייה של מעליות- -
היו"ר שאול יהלום
הכול ברור, רבותיי, הניסוח ייעשה עם הגברת וסרמן. אם יהיו שאלות לכאן או לכאן – נכריע. אנחנו בסעיף 158א.
ג'ודי וסרמן
158א. אני מציעה, אדוני שכולם יחזיקו בשני הנוסחים: הנוסח עם הערות משרד הפנים והנוסח המקורי, כי מה שנמחק לא מופיע בנוסח השני. כאן מדובר על בניין מגורים חדש.
אבי פורטן
אני הערתי בפתיח של הישיבה הקודמת, ואני שב על הערתי, שהנוסח הזה מתואם עם כל משרדי הממשלה, כלומר, זאת לא רק עמדה של משרד הפנים.
דן אורנשטיין
כנראה, היינו בסדר מבחינת ההנחיות שמחייבות אותנו- -
אבי פורטן
הקלנו על אדוני, שלא אני אציג עמדה אחת ויבואו אחרים ויעירו הערות.
דן אורנשטיין
אסור לנו לעשות את זה.
יפתח ברמן
אבל זה לא מקובל על הנציבות.
דן אורנשטיין
זה בסדר, יש לכם מעמד עצמאי.
היו"ר שאול יהלום
מה זה "עצמאי"? אתם מוציאים אותם מהממשלה- -
דן אורנשטיין
יש להם מעמד עצמאי כדי לקבל את הזכויות של אנשים עם מוגבלויות.
ג'ודי וסרמן
החלטת הוועדה הייתה שבבניין שגובהו למעלה מ- 9 מטר עד 12 מטר – כפי שהיום מצוי בתקנות – יהיה חובה להתקין מעלית. הצעת משרד הפנים היא 13 מטר - -
אבי פורטן
הצעת הממשלה.
ג'ודי וסרמן
כוונתי ב"משרד הפנים" לממשלה.

וכן שר הפנים בהתייעצות עם המועצה הארצית רשאי לקבוע בתקנות גובה שונה – גבוה יותר או נמוך יותר – זה ההבדל. היום המצב הוא 12 מטר, וביקשו 13 מטר. אני מבינה שיש צורך בגובה מינימלי נוסף כי הקומות היום יותר גבוהות. בעצם נשאיר את המצב החוקי הקיים. הם מבקשים שלא לשנות את החלטת הוועדה בעניין 9 מטר.
היו"ר שאול יהלום
9 מטר זה 2 קומות, נכון?
ג'ודי וסרמן
3 קומות, וכיום זה 4 קומות.
היו"ר שאול יהלום
הממשלה אומרת שאם אני בונה בניין בן 3 קומות אני לא חייב במעלית.
ג'ודי וסרמן
הוועדה החליטה בפעם הקודמת שב- 3 קומות חייבים במעלית.
אבי פורטן
אני אסביר את עמדת הממשלה.
היו"ר שאול יהלום
וגם קבענו מספר דירות מינימלי.
ג'ודי וסרמן
זה בהמשך.
יפתח ברמן
יש מספר דירות מינימלי.
ג'ודי וסרמן
6 דירות.
איל שער
9 מופיע בנוסח המקורי.
היו"ר שאול יהלום
כשיש 3 קומות ו- 2 דירות, אתה אומר "לא פטור".
ג'ודי וסרמן
לא חייב.
היו"ר שאול יהלום
בבניין בן 4 קומות התנאי של 6 דירות קיים.
ג'ודי וסרמן
היום אין תנאי של דירות.
היו"ר שאול יהלום
אפילו תהיה דירה אחת ב- 4 קומות?
ג'ודי וסרמן
בעצם צמצמתם בהצעה שלכם. היום זה 12 מטר בלי מספר דירות. עכשיו אתם מצמצמים כי יש פה 6 דירות.
היו"ר שאול יהלום
אבי, בבקשה.
אבי פורטן
היום, לפי החוק בסעיף 158א א: "בכל בניין גבוה תותקן מעלית לנשיאת בני אדם, ולא יינתן היתר לבניית בניין גבוה שאין בו תנאי המחייב התקנת מעלית".
בסעיף קטן ג כתוב
"שר הפנים יקבע בתקנות בהתייעצות עם המועצה הארצית וברשות ועדת הפנים של הכנסת, מהו בניין גבוה ובניין רב קומות". זאת אומרת, החוק קובע עיקרון שבבניין גבוה תהיה מעלית, הוא לא קובע גובה, והגובה נקבע בתקנות. התקנות קובעות היום גובה של 12 מטר, וכפי שהסבירה היועצת המשפטית, זה נבע מגובהן של קומות כפי שהיה נהוג לבנות – 2.50-2.70 מטר; היום בונים קומות קצת יותר גבוהות בגלל מערכות מיזוג האוויר ומערכות התקשורת שמתקינים. הקומות גובהות מעט, ולכן שינינו את ה- 12 מטר ל- 13 מטר.

עמדת הממשלה היא שמבחינת החובה בהתקנת מעלית אנחנו מבקשים להישאר במצב הקיים שהוא 4 קומות. השינוי הגדול נעשה בסעיף הבא שמחייב את אותם בניינים שלא מגיעים כדי 13 מטר בכל ההסדרים החלופיים: או בכל זאת להתקין מעלית, או להתקין פיר מעלית, או להנגיש מספר דירות בבניין. זאת המתכונת שאנחנו מציעים.
היו"ר שאול יהלום
אתה גר בבניין?
אבי פורטן
כן.
היו"ר שאול יהלום
באיזו קומה?
אבי פורטן
בקומת קרקע.
היו"ר שאול יהלום
יש כאן מישהו שמתגורר בקומה רביעית בלי מעלית?
אבי פורטן
לקומה רביעית יש שירות של מעלית, לקומה שלישית עשויה להיות בלי.
היו"ר שאול יהלום
אתה יודע מה זה קומה שלישית? לקומה שלישית יש בין 55 ל- 60 מדרגות. איזה קשיש יכול לעלות כל-כך הרבה מדרגות בלי מעלית? לדעתי, גם בקומה השנייה צריך מעלית. אלא מה, אתה יוצא מנקודת הנחה שחלוקת מעלית אחת למספר דירות של שתי קומות זה נתק שהציבור לא יכול לעמוד בו. לכן קבענו 6 דירות מתוך הנחה שאם מעלית שבונים בבניין עולה כ- 20 אלף דולר, אבל המינימום שאתה צריך זה לבניינים של 3 קומות. היום רוב הבניינים הם בני 3 קומות. לא קבעת 2 קומות, אבל 3 קומות?
שמואל חיימוביץ
מרגע שהגדרנו 6 דירות, למה צריך הגבלת גובה?
היו"ר שאול יהלום
זה גם נכון.
אבי פורטן
אדוני, כפי שהדגשתי, מדובר בעמדה ממשלתית, ישבנו עם נציגי משרד השיכון. הם יוזמים בנייה, בעיקר באזור הפריפריה, והבעיה היא לא רק בעלויות של הקמת המעלית – אותם 20 אלף דולר – אלא יש הוצאות החזקה של מאות שקלים בחודש, ולא תמיד הדיירים יכולים לתחזק את המעלית. הפיר מתייחס לאופציה הבאה. לכן הם ביקשו לא לחייב באופן קטגורי את כל הבניינים של 3 קומות במעלית. אנחנו מכירים מצבים שהותקנו מעליות בבניינים ולא מסוגלים לתחזק את העלויות שלהם: של תיקונים, של בדיקות חצי שנתיות, את הבדיקות, את החשמל, את הגנרטורים.
יואב קריים
דווקא אותם דיירים שנמצאים בפריפריה ייתקעו ולא יוכלו לעבור דירה בגלל הסיבות הכלכליות שאתה מדבר עליהן. אז להפך, הפתרון של המעלית הוא פתרון זול מבחינתם כי ברור לכולנו שרובנו נזדקן, וכולנו נהיה קצת נכים.
היו"ר שאול יהלום
אני לא בטוח אם "כולנו", אתה יכול לדבר על עצמך. מה אתה אומר, מר חיימוביץ?
שמואל חיימוביץ
בנציבות אנחנו חושבים שצריך להוסיף ולתת נגישות מעבר לנגישות שמקובלת היום. אני לא כל-כך מבין למה ב- 13 מטר אפשר מעלית; למה ב- 13 מטר צריך מעלית? כי קשה לעלות לגובה הזה. אנחנו לא נמצאים היום בשנות ה- 70 שתוקנו התקנות בקשר למספר הקומות, היום סטנדרט השירות הרבה יותר מתקדם, וצריך לפתוח אותו לכמה שיותר אוכלוסייה, ואוכלוסייה עם מוגבלות זה לא רק כיסא גלגלים. צריך לתת להם את האפשרות להגיע לדירות שלהם. זה דבר ששייך לזכויות אדם: זכותו של אדם להגיע לדירתו ולא לחייב אותו לעבור דירה. אם הוא עובר התקף לב, והוא גר בקומה שלישית – אז מה, בגלל זה הוא צריך לעבור מקום? לדעתי, צריך להעביר את הסטנדרט לגובה של 9 מטר מקסימום, ויהיו דירות נוספות במדינת ישראל שיהיו נגישות.
איל שער
גם 9 מטר לא מספיק.
ציון חסיד
הבעיה היא קשה במיוחד בירושלים ובחיפה. אנחנו לפעמים בונים על המדרון של ההר, יורדים קומה וחצי-שתי קומות, ועולים קומה וחצי-שתי קומות.
שמואל חיימוביץ
תעשו גשר.
ציון חסיד
אבל הבניין נחשב עדיין בניין של 4 קומות.
ג'ודי וסרמן
יש כניסה משותפת ל- 6 הדירות? אם אין כניסה משותפת אתה לא חייב.
ציון חסיד
כאשר מגדירים בניין של 3-4 קומות, רוב הבניין הוא 13 מטר, אבל בירושלים זה בעייתי. אנחנו לא נוכל לעשות מה שכתוב פה.
היו"ר שאול יהלום
מר ציון, לא הבנתי מה אתה רוצה לומר.
ציון חסיד
כשאנחנו בונים על צלע הר בניין של 4 קומות, ובאמצע אנחנו נכנסים לתוך הבניין, ויורדים שתי קומות ועולים שתי קומות – אם זה פטור- -
היו"ר שאול יהלום
אנחנו לא מדברים על זה עדיין. אנחנו מדברים על בניין רגיל בן 4 קומות שהכניסה מקו הכביש. על זה אומרים לעשות מעלית, ובבניין של 3 קומות – לא.
דוד פילזר
כדאי לראות את ההצעה כולה מבחינת האופציה.
ג'ודי וסרמן
יש כאן בקשה נוספת באותיות השמנות, ששר הפנים רשאי לקבוע בתקנות גובה שונה, וזה יכול להתפרש לגובה יותר גבוה – יותר מ- 13 מטר – או יותר נמוך.
היו"ר שאול יהלום
נדון ונחזור לזה.

3 (א) (2) "בכל בניין נגיש תותקן מעלית לנשיאת בני אד, ולא יינתן היתר לבניית בניין נגיש שאין בו תנאי מחייב התקנת מעלית, כאמור".

כאן ייבנה, לפי העניין, אחד מאלה: מעלית- -
ג'ודי וסרמן
זה פחות מ- 9 או 13 מטר, זה בניין נמוך יותר.
היו"ר שאול יהלום
3(א)(3) "בכל אגף שאינו בניין נגיש ייבנה אחד מאלה: מעלית, או התאמת נגישות כחלופה למעלית או פיר המעלית.
אבי פורטן
כל בניין שאתה לא מחויב במעלית אתה מחויב או בפיר מעלית או אתה בהתנדבות שם מעלית- -
שמואל חיימוביץ
שומרים את האופציה - -
פיני וולך
יש הרבה טיפוסי בניינים בישראל, ואתם מתקינים אותם- -
יואב קריים
אבל - - היתכנות הנדסית.
אבי פורטן
אני מדבר על בית חדש, לא על היתכנות הנדסית.
פיני וולך
אתה מוחק קבוצה שלמה מהמפה.
יפתח ברמן
תקרא את סעיף 4, ויש לך מענה.
ג'ודי וסרמן
החלטת הוועדה הקודמת היא שבבניין שאין חובה להתקין בו מעלית יהיה אחד מאלה: או מעלית או חלופה למעלית שאושרה על-ידי מומחה נגישות – לא בהתייעצות עמו – או פיר למעלית. או – וזה לא יחול על בניין שאישר מהנדס מומחה נגישות – שלפחות שליש מיחידות הדיור בבניין הן נגישות. הממשלה מדברת על שתי יחידות דיור – זו הוראה יחסית.
פיני וולך
רבותיי, מעלית זה גם הוצאות, ולא תמיד כל הדיירים רוצים את כל ההוצאות האלה. גם היום בחוק, בתוספת מעלית לבניין קיים צריך את הסכמת כל הדיירים בגלל ההוצאות הרבות.
דן אורנשטיין
בהתייחס למה שמוצע.
היו"ר שאול יהלום
מה יעזור לי בניין של 4 קומות עם פיר?
ג'ודי וסרמן
מדובר על בניין לא נגיש- -
היו"ר שאול יהלום
מה יעזור לי בניין של 3 קומות עם פיר?
ג'ודי וסרמן
ההנחה היא שיהיה יותר קל להנגיש אותם אם יש הכנה.
שמואל חיימוביץ
זה תלוי בסעיף הקודם: אם קיבלנו שם 9 מטר, אז פה יהיה מדובר על פחות מזה.
ג'ודי וסרמן
על 2 קומות.
היו"ר שאול יהלום
אני מדבר כאן על 9.
שמואל חיימוביץ
לזה אנחנו מתנגדים.
היו"ר שאול יהלום
אני שואל אותך כדי להבין את ההתנגדות שלך.
שמואל חיימוביץ
הכוונה שלנו הייתה שגם במקומות של פחות מ- 3 קומות ישמרו - -
היו"ר שאול יהלום
מה זה יעזור? זה לא על עכשיו, אלא אם יהיה לנו אדם שצריך.
איל שער
יהיה לו יותר קל.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו קובעים כמו שקבענו, לא נחזור על זה – 9.
איל שער
9 זה נמוך מדי, זה צריך להיות 10 מטר. 9 מטר מכניס את רוב המבנים הדו-קומתיים, ולכן זה צריך להיות 10 מטר. דיברנו על הגדלה של קומות בגלל מתקנים ובגלל רווחה- -
ג'ודי וסרמן
מה עם סמכות של שר הפנים לשנות את הגובה?
היו"ר שאול יהלום
רק להנמיך.
דוד פילזר
אולי כדאי להבהיר את הסיבות לכך שנתבקשה סמכות לשר הפנים; כיוון שיש שינויים בטכנולוגיה ובסטנדרטים, ולפעמים כפי שטענו, לא 12 מטר אלא 13 מטר - -
היו"ר שאול יהלום
להגדיל אני מסכים.
דוד פילזר
- - ואנחנו משנים את ההגדרה של בניין גבוה או לא גבוה.
היו"ר שאול יהלום
אם תביא לי נוסח שבו ניתנת הסמכות למפקחים – כמו שאתה אומר – לא לפטור ולא לעשות מהפכות, אלא שינויים מינוריים – אני מסכים. אבל זה לא מה שכתוב.
אבי פורטן
לא, אבל הכוונה היא שמאחר שזה נקבע בחוק- -
ג'ודי וסרמן
אבל זה תיקון שאתם מבקשים לא אגב הנגישות. יש לכם, כנראה, צורך אחר, החוק לא מספיק גמיש- -
שמואל חיימוביץ
להפך, במעבר מ- 12 ל- 13 מטר אתם מרעים את תנאי השימוש של אנשים עם מוגבלויות בבניין.
אבי פורטן
המחוקק לא קבע היום בחוק עצמו את המידות; הוא קבע את העיקרון, והוא אמר שבתקנות תיקבענה המידות.
היו"ר שאול יהלום
ואחרי שקבענו את המידות?
אבי פורטן
אחרי שקבעתם את המידות צריך להשאיר איזושהי גמישות כדי שלא יצטרכו לעשות תיקון חוק לשנות - -
היו"ר שאול יהלום
איך אפשר לעשות גמישות כלפי מעלה?
אבי פורטן
אפשר להכפיף את הסמכות להתקין תקנות לאישורה של הוועדה הזאת או של ועדה פנימית, ותהיה ביקורת פרלמנטרית על הדבר הזה, אבל שלא יצטרכו לתקן חוק בשביל שינויים והתאמות שהזמן והטכנולוגיה גורמים להם.
היו"ר שאול יהלום
אבל לפי מה שאתה כתבת, הוא יכול להחליט שזה יהיה גם בבניין בן 18 קומות.
אבי פורטן
קודם כל, לדעתי, הוא לא יכול כי זה לא סביר במידה כזאת קיצונית וחורגת- -
היו"ר שאול יהלום
מספיק לשנות קומה אחת.
אבי פורטן
אם יש חשש כזה, אפשר להכפיף את הסמכות שלו לביקורת פרלמנטרית ולחייב את אישורה של ועדה.
היו"ר שאול יהלום
טוב, באישור ועדת העבודה אני מסכים.
נטע דגן
למה? תיקון חוק. אדוני עכשיו החליט שזה יהיה בחוק- -
היו"ר שאול יהלום
הוא אומר שאם תהיה מחר טכנולוגיה של ברזל שבגללה צריך לשנות את זה ל- 12.8 מטר – מה את לא סומכת על הוועדה?
נטע דגן
על הוועדה כן.
שמואל חיימוביץ
כרגע שר הפנים משנה מ- 12 ל- 13 מטר; במקום להוריד את הקומות הוא העלה.
אבי פורטן
הוא לא העלה קומות, אדוני.
שמואל חיימוביץ
לא קומות, סליחה, מספר המדרגות. אתה עכשיו אומר שיצטרכו לעלות ללא מעלית עוד חצי מטר.
היו"ר שאול יהלום
הוועדה קבעה, נניח, 4 קומות, והשתנו הקומות במדינה, אז הוא אומר שהוא רוצה להחליף את זה, והוא לא צריך את הוועדה כדי להחליט שהקירות יישארו גבוהים, והוא לא יחליט שום דבר.
שמואל חיימוביץ
אם היא קבעה קומות זה בסדר.
נטע דגן
אבל רק אם אפשר לכתוב את זה, שמדובר על תיקונים מהסוג הזה ולא להעביר את זה ל- 18 קומות.
היו"ר שאול יהלום
אין בסמכות השר לשנות מהות, אלא התאמות שנובעות משינויים בנוהגי הבנייה מוטלים על השר.
שמואל חיימוביץ
בסדר.
דן אורנשטיין
לא ברור כל-כך.
היו"ר שאול יהלום
אפשר לנסח יותר ברור.
ג'ודי וסרמן
אז לנמוך יותר סמכות רחבה, ולגבוה משהו מינורי שנגדיר אותו באישור ועדת העבודה והרווחה.
אבי פורטן
ואפשר להגיד: "מבלי שהדבר מאפשר תוספת"
היו"ר שאול יהלום
נניח שהיינו מקבלים את עניין התחליפים, אבל הוא הכניס כאן למטה: "שתיים מיחידות הדיור תהיינה נגישות". תמיד הוא יכול להגיד שהשתיים התחתונות נגישות, וזה אומר שאף פעם לא נגיע לנגישות כל הבניין.
יפתח ברמן
קודם כל הוא חייב להוכיח שהוא יכול להנגיש את כל השאר.
אבי פורטן
הוא חייב מה שאדוני כינה אז "תוכנית צל", כלומר הוא חייב להוכיח שאפשר לבצע התאמות לנגישות ביתר הדירות. זאת קודם כל הדרישה המהותית, שהוא חייב להראות שהוא יוכל להתקין שם פיר ברגע שהוא יוצא.
שמואל חיימוביץ
בסעיף 4?
אבי פורטן
כן.

אנחנו חששנו שאם מדובר בשליש, ייתכן שזה יגלוש לקומה השנייה, ואז למעשה אתה בהכרח אומר מראש להתקין מעלית, ואז אין משמעות לכל ההסדר הזה. אנחנו חושבים שזה ההסדר שמבטא את הכוונה להגיד שחלק מהדירות מונגשות, ובשאר הוכחת יכולת הנגשה.
היו"ר שאול יהלום
מה אתם אומרים?
שמואל חיימוביץ
אני אמנם לא משפטן, אבל קשה להבין מתוך הסעיף הזה את המשמעות שאדוני מדבר עליה.
ג'ודי וסרמן
ב- 4. החלוקה השלישית מבקשת שמהנדס העיר או מומחה נגישות יאשר שמספר יחידות הדיור מונגשות, ויש תוכנית צל; כלומר, יש אפשרות לבנות שם נגישות לכל המבנה.
נטע דגן
ואז אפילו פיר לא יהיה?
אבי פורטן
זה כתוב במפורש.
ג'ודי וסרמן
לא יהיה פיר, אבל תהיה תוכנית לפיר.
אבי פורטן
אבל תשמעו את הסעיף המלא: שאר יחידות הדיור בבניין תוכננו כך שניתן יהיה לבצע בהן התאמות נגישות בהתאם להוראות החוק. זה הניסוח של הוועדה.
היו"ר שאול יהלום
זאת אומרת, אם אתה בא לבניין שיש לו שתי יחידות דיור ופיר למעלית, אתה צריך להסתפק בכך.
נטע דגן
אבל פיר זה ב- 3, עכשיו הם אומרים שאפילו פיר לא צריך.
שמואל חיימוביץ
הכוונה הייתה לשמור את ההיתכנות להתקנת המעלית.
היו"ר שאול יהלום
אז מה זה "שאר יחידות הדיור בבניין תוכננו כך שניתן יהיה לבצע בהן התאמה של עבודות - -"
ג'ודי וסרמן
התוכנית מאשרת.
אבי פורטן
אני אסביר. נלך לפי המדרג, שהוא פשוט למדי: לפי החלטת הוועדה, אם הבניין הוא 10 מטר ומעלה הוא חייב מעלית; אם הבניין נמוך מ- 10 מטרים יש לו 3 אופציות: או מעלית בהתנדבות, או פיר מעלית או להנגיש שתי יחידות דיור, ולהראות שהוא יוכל בעתיד להנגיש את היתר. מה הכוונה "להראות בעתיד"? למשל, אם הוא נבנה על קו בניין אפס, כלומר על גבול המגרש שלו, וחדר המדרגות יהיה מאוד צר, אז גם בעתיד הוא לא יוכל להתקין שם מעלית.
שמואל חיימוביץ
זו הייתה הכוונה שלנו, לשמור את האופציה וההיתכנות הגיאומטרית להתקין את המעלית.
ג'ודי וסרמן
אישור של מומחה נגישות ב(3)(ב) או של מהנדס העיר. הוועדה קבעה בפעם הקודמת.
פיני וולך
אנחנו מדברים כל הזמן על פיר מעלית. אני מבין ב- 4 שיש גם אפשרות לעשות מַעֲלִיון. אתה עושה לי "לא" בראש, אז זה חמור.
שמואל חיימוביץ
זה לא פתרון לנגישות.
פיני וולך
יש הרבה טיפוסי בניינים במדינה הזאת, שלא יוכלו להתקיים בעתיד. לדוגמה, בית של 3 קומות שלאחד האגפים שלו יש כניסה נפרדת מבחוץ, יש כניסות פרטיות לדירות.
דן אורנשטיין
כדאי שתבחנו את הנוסח עד הישיבה הבאה בכללותו.
פיני וולך
אני בחנתי אותו יופי.
ג'ודי וסרמן
זה חל רק על בניינים שיש חדר מדרגות ויש יחידות במעלית.
פיני וולך
אין לי חדר מדרגות בינתיים.
ג'ודי וסרמן
אז זה לא חל עליו.
היו"ר שאול יהלום
רשות הדיבור לקבלנים.
ציון חסיד
עוד הערה קטנה: מדגישים הרבה פעמים "מומחה לנגישות". אני חושב שזה מיותר, זה עלול להוסיף לנו ביורוקרטיה מסוימת- -
היו"ר שאול יהלום
אמת.
ציון חסיד
זה הרבה מאוד כסף, עוד משרדים ועוד פקידים ועוד אישורים- -
היו"ר שאול יהלום
אמת.
ציון חסיד
כל אדריכל בר-דעת יודע מה זה- -
היו"ר שאול יהלום
לא נכון. אנחנו עשינו פה מבחנים ולא ידעו.
ציון חסיד
אם לא ידעו, איך אפשר לעשות את התנאים האלה? לצערנו הרב, כשאנחנו באים לבנות בניין אנחנו טובעים בים של ביורוקרטיה וניירת והוצאות. לא יעלה על הדעת שכל פעם יוסיפו לנו עוד הוצאות. אם זה לא ברור, תכתבו תקנון שבו ייקבע שנגישות לבניין מחייבת נהלים מסוימים, וכל אדריכל יכניס את זה לבניין שלו. למה אני צריך עוד מומחה ועוד מומחה? בסוף מרוב מומחים והוצאות הקבלנים יבנו בצ'כיה ולא בארץ, לצערנו הרב.
היו"ר שאול יהלום
אני בסך-הכול חושב שאנחנו מביאים לכאן הצעה מאוזנת גם לקבלנים וגם לציבור וגם לאדריכלים. אנחנו יושבים כדי ליצור את האיזון, ולא ללכת בכוח על הדברים האלה.
שמאי אסיף
בנושא הזה, כפי שידועה לך עמדתי לפחות, אני לא חושב שהשגנו את האיזון.
היו"ר שאול יהלום
בסדר.
ציון חסיד
אז אני מבקש ממך.
היו"ר שאול יהלום
אם אנחנו נלך קצת לטובת המוגבלים – אשרינו.
שמאי אסיף
הלכנו הרבה לטובת המוגבלים.
ציון חסיד
מה שהחוק יקבע אני אעשה, אבל לא נוכל לעמוד בזה.
היו"ר שאול יהלום
במה לא תוכל לעמוד?
ציון חסיד
כאשר אני הולך לקבל טופס 4 או היתר בנייה, אני צריך לעשות לפחות 25 היתרים לאנשים מסוימים. יוסיפו עוד אחד, ולדעתי ולדעת המומחים ממשרד השיכון אין צורך במומחה לענייני נגישות.
היו"ר שאול יהלום
הם לא יודעים. אנשים לא יודעים.
ציון חסיד
אם לא יודעים, תעשו תקנון על גובה ורוחב, ואם לא יעמדו בזה – לא יקבלו היתר.
היו"ר שאול יהלום
אני לא יכול לדעת על כל בניין באופן ספציפי.
ציון חסיד
למה? זה פשוט. זה יוסיף ביורוקרטיה על ביורוקרטיה.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו צריכים אדם מומחה שיעבוד יחד עם הקבלנים.
ציון חסיד
מומחה יש גם בכל משרד של אדריכל מכובד.
דן אורנשטיין
זה יכול להיות.
ציון חסיד
אנחנו באמת מבינים, אין לנו שום בעיה, אנחנו לא בניגוד אינטרסים עם אנשים עם מוגבלויות- -
היו"ר שאול יהלום
אדוני היקר, אנחנו אחרי זה. אנחנו קבענו שחייב להיות מומחה נגישות, ומניסיוננו כמעט בכל מקום שנמצאה תקלה, התברר שלא היה מומחה נגישות.
ציון חסיד
לפני החוקים האלה והתקנונים האלה וההטבות האלה 90%-95% מהבניינים במדינת ישראל מתאימים לצרכים שלהם. מישהו חייב אותם?
היו"ר שאול יהלום
מה אתה אומר?
ציון חסיד
אני אומר.
ברוך מסאמי
אני מוכן לבוא אתך, ותראה אם כיסא הגלגלים שלי נכנס- -
היו"ר שאול יהלום
אולי אדוני שייך לפלג המשיחי של חב"ד, שאומר שהמשיח בא כבר. אדוני מתאר מצב שלא קיים במדינת ישראל. אם 95% היה נגיש, לא היינו יושבים פה.
ציון חסיד
90% מבנייני ציבור נגישים.
קריאה
נו, באמת.
היו"ר שאול יהלום
אדוני מוזמן לשבת עכשיו ולקרוא כמה עשרות עמודים מדוח מבקר המדינה משנה שעברה – עמוד 135 ואילך. יישב אדוני ויקרא, ואחרי זה יגיד לי: הוא אומר כל מה שאתה אומר, אבל הפוך.
פיני וולך
כשאתם מתכננים את הקאמרי זה מבנה ייחודי כי לא כל יום בונים אולם כזה, ולכן צריך מומחה. עכשיו הוא אומר "בניין מגורים", שזה דבר שחוזר על עצמו מדי פעם והתקנות הן ברורות- -
היו"ר שאול יהלום
אתה קבלן, תעשה חוזה עם מומחה נגישות שבבניין הראשון הוא יעבוד - -
פיני וולך
אבל אתה רוצה לשלוח אותי - -
היו"ר שאול יהלום
הוא צריך לנתח בכל בניין את העניין של המעלית, הוא צריך לנתח את הגבהים , את רוחב הדלתות.
פיני וולך
רוחב הדלתות לא כתוב פה?
היו"ר שאול יהלום
הוא צריך להיות אתך.
פיני וולך
בשביל מה? בשביל עוד מישהו שיתפרנס?
היו"ר שאול יהלום
כן.
פיני וולך
אז תגיד שנמצא פרנסה לכמה אנשים- -
היו"ר שאול יהלום
אם זאת הגישה שלך, אז כן.
פיני וולך
זאת הגישה של הוועדה.
היו"ר שאול יהלום
בכל בניין שנבנה יש עשרות מומחים: מומחה אקוסטיקה, מומחה אינסטלציה, מומחה חשמל, מומחה סביבה, מומחה אשפה. רק מומחה נגישות נזרוק לפח. טוב, אנחנו לא בגישה הזאת, אדוני.
פיני וולך
אתה מחייב אותי ללכת לפני קבלת טופס 4, למשל, לקבל את אישורו. זה אומר שעל תוכניות שקיבלתי עליהן את כל האישורים עלולים להגיד לי שהן לא בסדר, כי משהו לא מוצא חן- -
שמואל חיימוביץ
מי אמר שבנית לפי התוכניות?
פיני וולך
אם לא בניתי לפי התוכניות אני עבריין.
קריאה
צריך לבדוק אם אתה עבריין או לא, אבל שם צריך להיות מומחה נגישות.
איל שער
אם יש חריגה, יש חריגה, אם יש התאמה – אז למה לבדוק פעמיים?
היו"ר שאול יהלום
הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה ב- 12:25

קוד המקור של הנתונים