ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/03/2005

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (366) 23
1/3/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 366
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שלישי, כ' באדר א התשס"ה (‏1 במרץ, 2005), שעה 10:25
סדר היום
1. הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית, צרכים מיוחדים), התש"ס-1999

פרק ה'1: נגישות – תיקון חוק התגוננות אזרחית
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
מוזמנים
סא"ל גבי סורייא - ראש ענף הנדסה, פיקוד העורף, משרד הביטחון
סרן עו"ד שירה יהל - יועמ"ש, פיקוד העורף, משרד הביטחון
יפתח ברמן - אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד דן אורנשטיין - לשכה משפטית, משרד המשפטים
נירה בר-אשר - משרד הפנים
עו"ד אדי ווייס - סגן היועמ"ש, משרד הרווחה
שמואל חיימוביץ - נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות
יואב קריים - מטה מאבק הנכים
נעמי מורביה - מטה מאבק הנכים
ניסים מורביה - מטה מאבק הנכים
עו"ד נטע דגן - בזכות
נתן חילו - מנהל האגף הטכני, התאחדות הקבלנים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית, צרכים מיוחדים), התש"ס-1999 – פרק ה'1: נגישות – תיקון חוק התגוננות אזרחית
היו"ר שאול יהלום
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אני אומר לנציגי הממשלה שנמצאים כאן, מר אורנשטיין, מר ברמן, מר קריים, מר חיימוביץ, אנחנו מקווים לגמור את חקיקת החוק עוד שבועיים ימים. אני מבקש שתיערכו בהתאם, מי שצריך לזרז דבר מה, כולל הסתייגויות, כולל הכול, כי אנחנו רוצים להביא את החוק להצבעה עוד במושב הזה של הכנסת. המושב מסתיים ב-28 או ב-27, ואולי יהיה גם אישור של תקציב המדינה, אנחנו נכנסים לימים האחרונים של המושב, לימים קשים. זאת המטרה. שלא יגידו שלא ידעו ולא חשבו. ב-14 במרס, פחות או יותר, אנחנו רוצים לסיים את החקיקה. יש לנו עוד 14 ימים ונשתדל לסיים הכול.

אנחנו ממשיכים בדיון.
ג'ודי וסרמן
על סדר היום תיקון חוק ההתגוננות האזרחית, בקשה של הממשלה להוסיף עוד תיקון עקיף. אני מבינה שעוד הבוקר ישבו משרדי הממשלה, הצבא והארגונים והניחו עכשיו על שולחן הוועדה נוסח מתוקן. אני מציעה שהממשלה תציג את הנוסח המתוקן.
דן אורנשטיין
אני מבקש להעיר הערה על הסדר. הנוסח שהצענו נמצא בנוסח הכולל בעמוד 55. ישבנו עם הנציבות, עם הצבא ועם "בזכות" והוכן נוסח, שאין לנו בעיה שיהיה הנוסח שעכשיו הוועדה תקרא.

בפסקה (ה)(1) – על הפטורים הפרטניים – אנחנו מבקשים שהוועדה תקרא את הנוסח שלנו ולא את הנוסח שהוצע כאן.

בכל מקרה, הדברים נעשו מהר מאוד. אנחנו מביאים בחשבון את מה שהיושב-ראש אמר על תהליך החקיקה בכללותו, אבל אנחנו מבקשים שהות נוספת לעבור על הכול ולראות שלא פספסנו משהו.
היו"ר שאול יהלום
תמיד יש לכם אפשרות לבדוק, על הכול אתם יכולים לעבור.

אתם רוצים להציג את התיקון בשני משפטים?
שירה יהל
אני יועצת משפטית של פיקוד העורף. אני באה מהפרקליטות הצבאית.

חוק ההתגוננות האזרחית, מטרתו לנקוט באמצעים לצמצום נזקי התקפה על אוכלוסייה אזרחית. השר המופקד על חוק ההתגוננות האזרחית הוא שר הביטחון, כאשר נושא המקלטים מוסדר בתוך חוק הג"א.

חוק הג"א קובע שסמוך לכל בית או מפעל או מבנה יהיה מקלט שנועד לשרת את דיירי אותו מבנה או מפעל, כאשר המפרט הטכני, כלומר הפרטים של אותם מקלטים, נמצא בתקנות שהוציא שר הביטחון: "תקנות מפרטים לבניית מקלטים".

בתיקון העקיף שרוצים לעשות כאן לחוק הג"א, קבענו חובה כללית – חובה שכל מקלט, לרבות מקלט ציבורי ומחסה ציבורי, יהיה נגיש, כאשר למעשה החובה על-פי חוק הג"א היא רק לגבי מבנים חדשים, שההיתר לגביהם ניתן אחרי התאריך הקובע, או תוספות בנייה שההיתר להן ניתן אחרי התאריך הקובע. לגבי בניינים ומקלטים שנבנו טרם תאריך זה, יחול ההסדר הכללי. אמורות לצאת תקנות של שר המשפטים שיחולו גם לגבי מבנים כאלה.
ג'ודי וסרמן
תקנות של שר המשפטים או שר הפנים?
דן אורנשטיין
תקנות לגבי מקום ציבורי קיים.
ג'ודי וסרמן
יש כאן איזו אי-בהירות שצריך להבהיר אותה. יש לנו שני פרקים שעשויים להיות רלוונטיים לעניין. פרק אחד עוסק במקומות ציבוריים ישנים, שלעניין הזה שר המשפטים יתקין תקנות בדבר אופן ההנגשה. ויש פרק נוסף בחוק, שירותי שעת חירום – סימן י', בעמוד 25 – שמתייחס "לרבות אמצעי מחסה ופינוי". לכאורה זה כולל גם אמצעי מחסה, כגון מקלטים – וכאן מדובר על תקנות של שר הביטחון. צריך לעשות סדר, מה כלול במקומות ציבוריים ישנים, מה כלול בפרק שירותי חירום – האם זה כולל מקלטים ישנים או לא.
דן אורנשטיין
אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר שאול יהלום
אז תעשי סדר. כבר היום ייעשה סדר.
שירה יהל
בסעיף קטן 14ד(ב) יש הוראה כללית, שמחייבת שהמקלטים יהיו נגישים.

בסעיף קטן 14ד(ג) נתונה סמכות לשר הביטחון לקבוע בתקנות את גדר המקרים שבהם יינתנו הקלות מחובת הנגישות.
היו"ר שאול יהלום
למבנים הישנים?
שירה יהל
גם בבנייה חדשה.
דן אורנשטיין
כל התיקון הזה הוא לגבי בנייה חדשה או על תוספת בנייה במבנים ישנים.
היו"ר שאול יהלום
ומה לגבי מבנים ישנים?
דן אורנשטיין
לגבי מקלטים במקומות קיימים יש הוראות בחוק השוויון, ואלה יחולו.
ג'ודי וסרמן
נקבע בבירור האם זה במקומות ציבור או בשירותי שעת חירום. זה אמור להיות מוגדר בחוק.
היו"ר שאול יהלום
אבל ברור שזה נכנס כאן, שכל המבנים הישנים צריכים להיות מונגשים מלבד מה שפטור?
דן אורנשטיין
בהגדרה של "מקום ציבורי", לגבי מבנים ישנים, נכנס גם מקלט.
שירה יהל
הפטורים ששר הביטחון מוסמך לקבוע בתקנות נועדו לחול על בנייה חדשה, כשלטעמנו יש מקום לחריגות מחובת הנגישות גם במקרים כאלה. הדגש העיקרי בסמכות הזאת הוא כאשר מדובר בתוספת למבנה קיים, שם מטבע הדברים פעמים רבות יש מגבלות הנדסיות; ויש מקרים, אמנם לגמרי בשוליים, של בנייה חדשה לגמרי, שגם שם יש מקום להעניק את הפטור הזה, בתנאי. קבענו תנאי: "ובלבד שיינתן מענה חלופי הולם ונגיש לאנשים עם מוגבלות באותו מבנה". זאת אומרת, אם יש שני מקלטים באותה קומה, ומקלט אחד מסיבות הנדסיות או תקציביות לא יהיה מונגש, עדיין לאדם עם מוגבלות יהיה המקלט בקצה אותה קומה, כלומר לא תהיה פגיעה. המשמעות היא להוסיף מיגון לאנשים שאין להם מוגבלויות, אבל לא על חשבון אנשים עם מוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
תיכף נגיע לכל דבר שאת אומרת, אחרי שנציג את העקרונות.

עכשיו אני פותח סוגריים ומבקש מגברת ג'ודי וסרמן להבהיר את מה שאמרה על שעת חירום.
ג'ודי וסרמן
יש סימן שלם בפרק הזה, סימן י', לעניין נגישות שירותי שעת חירום. שם מדובר על מידע אודות מצב החירום, קיומו ומועד תחילתו של מצב החירום, אמצעים שיש לנקוט, לרבות נגישות לאמצעי הגנה מיוחדים. דיברנו בוועדה על מסכות ועל אמצעי מיגון נוספים.
היו"ר שאול יהלום
זה אומר שהכול חייב להיות מונגש?
ג'ודי וסרמן
צריך להיות מונגש על-פי הוראות שייקבעו.
היו"ר שאול יהלום
כלומר, אם מחר יחלקו מסכות אב"כ, אז צריכות להיות מסכות לאנשים שיש להם צרכים מיוחדים בשל סיבות שונות.
ג'ודי וסרמן
והכול בהתאם להוראות שייקבעו על-פי הסימן הזה.
שמואל חיימוביץ
וגם מרכז החלוקה צריך להיות נגיש.
ג'ודי וסרמן
דיברנו אז על מצבי חירום שונים.
דן אורנשטיין
אנחנו בודקים כעת עם המשרד לביטחון פנים את הסעיף הזה, על שעת חירום, כי הם ביקשו להוסיף שם הוראות. אנחנו נחזור כמה שיותר מהר לוועדה.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו לא יכולים בלי סוף לחזור לכל דבר.
דן אורנשטיין
הבאתי בחשבון את מה שאדוני אמר ואנחנו נעביר את ההודעה הזאת למשרדים, שיידעו שצריכים לפעול מהר מאוד.
היו"ר שאול יהלום
אני מבין שיש הסכמה בין כולכם על כל מה שכתוב כאן, פרט למה שכתוב באותיות במודגשות.
שירה יהל
פרט לסעיף קטן (ה).
יפתח ברמן
בסיפה של סעיף קטן (ג) כתוב "ובלבד שיינתן מענה חלופי הולם ונגיש לאנשים עם מוגבלות באותו מבנה". הסימן לא מדבר רק על מקלטים בתוך מבנים, יש גם מקלטים ציבוריים. האם נבנים היום מקלטים ציבוריים חדשים?
שירה יהל
היום לא בונים כמעט מקלטים ציבוריים, זה משהו שהולך ונעלם מנוף ארצנו. יש מקלטים ציבוריים קיימים אבל לא חדשים.
יפתח ברמן
אם את אומרת שלא בונים חדשים, אז אין לי טענה. אבל אם בונים מקלטים ציבוריים חדשים, ברור שהחלופה לא תהיה באותו מבנה אלא היא תצטרך להיות על-יד המקלט הציבורי.
גבי סורייא
מבנה מקלט חיצוני חייב להיות מונגש, כי אין חלופה.
נעמי מורביה
אבל באותה נשימה אתם נותנים פטור על עלות גבוהה. אני יודעת איך זה ייראה. יגידו שהנטל כבד מדי ואז המקלטים הקיימים לא יונגשו.
גבי סורייא
כאן מדברים על מקלטים חדשים.
נעמי מורביה
עזוב מקלטים חדשים. אני מדברת על המקלטים הקיימים.
יפתח ברמן
למשל במקרה שיש מקלט ציבורי ישן ומונגש מחוץ למבנה מגורים, והוא עומד לבדו.
יואב קריים
אל תדאג, אין כזה. אתה מעלה סוגייה תיאורטית.
יפתח ברמן
אתה בונה מקלט ציבורי חדש על-ידו, ויש לך מסיבה כלשהי קושי להנגיש אותו. זאת דוגמה תיאורטית אבל אני אומר, זה לא יכול להיות רק באותו מבנה.
דן אורנשטיין
אתה רוצה להגיד: חלופה במרחק סביר.
שמואל חיימוביץ
זה לא הגיוני. אנחנו לא מסכימים שאנשים ירוצו בחוץ בשעת חירום.
היו"ר שאול יהלום
ניקח את הישוב בו אתה גר, אלקנה, את שכונת ה-220. אין שם מקלטים בבתים אלא המקלטים בחוץ. הוא אומר, אם אתה בונה מקלט בחוץ אז יכול להיות מבנה סמוך מונגש שעשית לאנשים עם מוגבלות. יש לך למשל את המקלט של המשמר האזרחי שבנוי על גבעה והוא לא נגיש.
שמואל חיימוביץ
הם מצהירים שהיום לא בונים מקלטים כאלה אלא המקלטים הם חלק מן הבניין.
היו"ר שאול יהלום
הוא לא מהנדס אלא הוא נציג משרד האוצר. הוא מעיר שעל-פי הנוסח שלפנינו צריך להיות מקלט חלופי באותו מבנה. הוא שואל: ואם זה מבנה סמוך? תן אלטרנטיבה סבירה, גם לא באותו מבנה. אלא נניח שעכשיו באים לאלקנה ורואים שהמבנה לא נגיש, אז אומרים: על-יד זה נבנה מקלט נגיש לאנשים עם מוגבלות. הוא אומר שעל-פי הנוסח הזה יגידו: לא, זה צריך להיות באותו מבנה, מה שיחייב לחתוך את המבנה לחצי.
יפתח ברמן
אני לא מתכוון למבנה מגורים סמוך.
נטע דגן
אז צריך לכתוב את זה.
היו"ר שאול יהלום
בסדר. אני מוכן.
ג'ודי וסרמן
לכתוב "או במרחק סביר"?
היו"ר שאול יהלום
צריך פתרון חלופי לא גרוע יותר, באותו מרחק כמו שניתן לאחרים.
ג'ודי וסרמן
אם אנחנו מדברים על משהו שהוא לא בתוך מבנה, השאלה איפה אדם נמצא באותה נקודת זמן, קרוב יותר למבנה א' או קרוב יותר למבנה ב'.
שמואל חיימוביץ
אבל מר ברמן רוצה פטור על מבנה חדש. מה ההיגיון בכך?
היו"ר שאול יהלום
השאלה שלך נוגעת באותה מידה לפטור כלשהו שניתן גם בתוך מבנה חדש. אתה שואל בכלל על הפטור שניתן בסעיף הזה, לאו דווקא על סיטואציה של מקלט ציבורי.
שמואל חיימוביץ
הג"א הסביר לנו בישיבה הקודמת שיש מקרים שבתוך בניין יהיו כמה מקלטים. אם נותנים נגישות לאחד מהם אין טעם לעמוד על כך שגם האחרים יהיו נגישים, כי לפעמים זה בחצאי קומות. קיבלנו את הטענה הזאת. עכשיו מנסים למשוך את זה למאטריה אחרת, לכיוון אחר, שהג"א עצמו לא מבקש.
יפתח ברמן
אני מעלה סיטואציה שונה מהסיטואציה שקיבלה כאן מענה.
היו"ר שאול יהלום
אומר לך מר חיימוביץ שמאחר וזה חדש אז לא יהיו מקרים שהמקלט נבנה במבנה חיצוני אלא המבנה הוא תמיד פנימי. אלא בא הג"א ואומר: יכול להיות שאני מנגיש את המקלט בקומה א' ולא את המקלט בקומה ב'. אני אומר לדיירים בקומה ב' לרדת לקומה א', או לדיירים שמתגוררים בין הקומות, בחצאי קומות, שבמקום לעלות לקומה ב' יירדו לקומה א'.
שמואל חיימוביץ
אם אדם גר בקומה א' אז יהיה לו מקלט בקומה א'. אם אדם גר בקומה ב' יהיה לו מקלט בקומה ב'. אבל אם בונים עוד מקלט אחד באמצע, בין שתי הקומות, לשם הם לא יוכלו להגיע. בסדר, כי יש להם חלופה גם בקומה א' וגם בקומה ב'.
היו"ר שאול יהלום
הוא אומר לך שבמבנים חדשים זה לא בחוץ אלא בתוך המבנה. אז הג"א אומר: במבנה חדש אני חייב לבנות משהו חלופי בתוך המבנה. אני יכול לכתוב: "באותם תנאים כמו לאנשים ללא מוגבלות".
שמואל חיימוביץ
הוא מדבר על מקרה שבונים מקלט ציבורי חדש ובסביבה כבר יש מקלט נגיש. הוא שואל למה החדש גם יהיה נגיש. זה מה שאתה אומר?
יפתח ברמן
לא, הוא יצטרך להוכיח שהנטל כבד מדי, כמובן.
היו"ר שאול יהלום
נחזור לדוגמה על המקלט בשכונת ה-220 באלקנה, שם אתה בונה מקלט בחוץ. זה גם לא לאנשים מוגבלים.

(הישיבה נפסקה ב-10:43 ונתחדשה ב-10:48)
היו"ר שאול יהלום
השאלה היא האם היום הג"א מאשר לבנות מבנים חדשים – מבני מגורים או חנויות או קניונים – כאשר המקלט נמצא לצדם?
גבי סורייא
משנת 1991 המדינה הפסיקה לבנות מקלטים. לפני כן היתה אפשרות שהמקלט יהיה לא בתוך המבנה אלא גם בחוץ, לפעמים בתחתית המבנה ולפעמים מבנה בחוץ העומד בפני עצמו. מאותה שנה עברנו למרחבים מוגנים, שהמאפיין העיקרי שלהם, שהם חלק מן המבנה. אין מרחב מוגן בחוץ.
היו"ר שאול יהלום
זאת התשובה למר ברמן. אנחנו מדברים כעת על בנייה חדשה. אומר סא"ל גבי סורייא, שמשנת 1991 בכל המבנים החדשים המרחבים המוגנים נמצאים בתוך המבנה, ואז לא יעלה על הדעת שדווקא לאנשים עם מוגבלות נגיד שהם ייצאו החוצה וכל השאר יישארו במבנה. אם היה לנו אילוץ כזה, אז היינו עושים את זה הפוך, אבל לא נקבע שדווקא אדם המרותק לקביים או לכיסא גלגלים או עיוור או חירש ייצא החוצה. ההנחה שלי היתה שגם היום הם מאשרים בהבא המינא, כמו בישוב שלי, אמרו לי: אתה לא צריך לבנות מקלט בבית שלך כי בנו לך מקלט במרחק מסוים מהבית. אז קיבלתי את מה שאתה אומר, שהמקלט יכול להיות לא באותו מבנה. אבל מכיוון שהם אומרים שכבר משנת 1991 התחדש משהו במדינה, אז בוודאי לגבי המוגבלות זה צריך להיות באותו מבנה, ולא הפוך.
גבי סורייא
אני מבקש לציין שיש מקרים נדירים מאוד, מתוך 10,000-20,000 התחלות בנייה למגורים בשנה, אפשר לספור על יד אחת את כמות המקלטים מהדור הישן שעדיין נבנים במקומות בהם יש פערי מִקלוּט. זה היה בעיקר בקו העימות, אבל שם נסגרו פערי המִקלוּט לפי הכללים. בשדרות למשל אני יכול לדבר רק על מקלט אחד שנבנה לאחרונה. המקלט המסוים הזה מונגש, ואנחנו מקפידים על כך.
נעמי מורביה
אין שום מקלט מונגש בשדרות, אבל לא חשוב. אבל מעבר לזה, גם לא עמדתם על בניית ממ"דים בדירות. מצד אחד, לא הקפדתם על בניית מקלטים. מצד שני, לא עמדתם על בניית ממ"דים.
שמואל חיימוביץ
מ-1991 בנו בשדרות דירות חדשות בלי ממ"דים?
גבי סורייא
זה לא מדויק.
נעמי מורביה
אתה מוזמן לבקר.
היו"ר שאול יהלום
שר הביטחון מטפל בעצמו באנשי שדרות. אתם יודעים שהבקשה שלכם הועברה על-ידי לשר הביטחון והוא מטפל בה, ואתם צודקים. אז תעזבו את זה עכשיו.
יפתח ברמן
זה עדיין לא קבוצה ריקה. יש עדיין מקומות עם פערי מִקלוּט ועדיין בונים מקלטים בודדים בשנה. יכול להיות שבעתיד המדיניות תשתנה.
נטע דגן
אז זה ייבנה נגיש.
היו"ר שאול יהלום
אם המדיניות תשתנה אז תביאו הצעת חוק אחרת. כרגע אומרים אנשי ההתגוננות האזרחית: משנת 1991 אנחנו לא מאשרים בתים ללא מבנה מוגן בתוכם. אז אנחנו לא נאשר שדווקא המוגבלים הם שיצטרכו לצאת החוצה. לכן המבנה החלופי צריך להיות באותו מבנה.
יפתח ברמן
לא זאת הכוונה שלי. במקומות שיש בהם פערי מִקלוּט, בשכונה שנבנתה לפני 1991 ללא ממ"דים אתה צריך לספק פתרונות חיצוניים לדירות. אני מדבר על מקלט חדש בשכונה ישנה, שאין בה מרחבים מוגנים בתוך הדירות ואתה צריך לספק פתרון חיצוני לדירות. אז במילא כולם צריכים לצאת החוצה. אם כולם יוצאים החוצה ויש מקלט אחד נגיש ומקלט שני שבונים שמסיבה מסוימת מבקשים לא להנגיש אותו – וצריכים להוכיח גם שזה נטל כבד מדי, אני לא מדבר על מקרים רבים – אני מבקש להשאיר את הפתח הזה.
שמואל חיימוביץ
רק מנכים תבקש לרוץ עד למקלט השני?
דן אורנשטיין
הוא מדבר על תוספות בנייה.
היו"ר שאול יהלום
כתוב: "ובלבד שיינתן מענה חלופי הולם ונגיש לאנשים עם מוגבלות באותו מבנה". לא מדובר על מבנה המגורים שלך אלא באותו מבנה בו מוקם המקלט.
דן אורנשטיין
כן מדובר כאן על אותו מבנה של הבית. זאת הכוונה.
היו"ר שאול יהלום
נניח שבשכונה ישנה הג"א בונה מקלט באמצע השכונה, ואנחנו אומרים שהמקלט יהיה נגיש. הסיטואציה שמר ברמן הציג היא שבונים, בשל סיבות שונות, שני מקלטים עם שתי כניסות. על-פי הכתוב בסעיף חייב להיות פתרון חלופי באותו מבנה. אני יכול להגיד: בין אם המבנה הוא מבנה המגורים ובין אם המבנה הוא המקלט המקורי. מה הבעיה? באותו מבנה של המקלט המקורי.
דן אורנשטיין
צריך כל הזמן להבחין בין חדש לגמרי לבין תוספות בנייה.
היו"ר שאול יהלום
זה יכול להיות חדש לגמרי בשכונה ישנה.
דן אורנשטיין
למקרה הזה נראה לי שהתיקון של אדוני יכול להתקבל על דעת הממשלה. אבל יש הערה נוספת, שחברתי אולי תציג, בקשר לתוספת בנייה.
שירה יהל
אני אסביר, וזה דווקא תומך בעמדה שיש לכתוב "או בסמוך לו". זאת דוגמה שעלתה רק עכשיו ולכן לא דיברנו עליה קודם. יש מקלטים שצמודים למבנה, כלומר הם כבר בתוך המבנה; ויש מקלטים ציבוריים; ויש סוג שלישי של מקלטים, שהיום לא נהוג יותר לאשר אותם אבל בעבר כן נהגו לאשר, כאשר 5-6 קוטג'ים בנו באמצע מקלט משותף. זה לא מקלט עירוני כמו המקלט הציבורי אבל זה מקלט משותף שחורג משטח המבנה. במקרה כזה, כאשר אחד הדיירים של הקוטג' רוצה לעשות תוספת בנייה, לא נראה לי נכון לחייב אותו לעשות נגישות בתוך הקוטג' שלו. אם הוא יהיה חייב לתת מענה חלופי בתוך אותו מבנה אז אנחנו מטילים עליו דרישה שבתור הג"א אנחנו לא מטילים עליו היום. לכן יש אולי כן מקום לרשום "או בסמוך אליו" כי המענה החלופי שהג"א יאשר לא יהיה באותו מבנה אלא במרחק.
נטע דגן
איך הוספת המילים "או בסמוך אליו" תפתור את זה?
שירה יהל
יש 6 קוטג'ים וביניהם יש מקלט. לכן המענה החלופי לא יהיה בתוך המבנה אלא בסמוך לו.
נטע דגן
אבל זה המקלט היחיד? איפה פה החלופי? איך אנחנו פוטרים אותו מנגישות? הרי אין פתרון חלופי בכלל.
שירה יהל
אם אנחנו כותבים שהמענה החלופי יהיה באותו מבנה אז אנחנו מונעים כל אפשרות שהמענה החלופי יהיה בסמוך לאותו מבנה.
נטע דגן
אנחנו מדברים רק על נגישות. אני לא מבינה. אם יש 6 קוטג'ים ובאמצע יש מקלט אחד, אתם אומרים לפטור אותו מנגישות כשאין חלופה?
שירה יהל
לא לפטור אותו מנגישות.
היו"ר שאול יהלום
מה מפריע אם יהיה כתוב "באותו מבנה או בסמוך לאותו מבנה"?
נטע דגן
כי ברור מה יהיה השימוש, ברור מה יעשו עם זה.
היו"ר שאול יהלום
הרי את יכולה להיתקל במצב שלא יכולים לעשות נגישות באותו מבנה. אם לא תתני להם את הפתח לחייב נגישות במבנה סמוך אז לא יעשו בכלל.
נטע דגן
אבל ברור מה יקרה, שבניין המשרדים יגיד: אנחנו לא בונים מקלט נגיש כי בסמוך לנו יש חנות ולשם הם ירוצו.
שירה יהל
הוא לא יקבל אישור מאתנו.
נטע דגן
אבל אנחנו מנסחים עכשיו את הכללים. אם אנחנו רוצים להגיד את זה, בואו נגיד את זה במפורש ולא נכתוב "בסמוך לו", שזה פותח אפשרות שיריצו אנשים עם מוגבלות לצד השני של העיר.
יואב קריים
"בסמוך לו" זה מושג הנתון מאוד לפרשנות. איזה מרחק זה "סמוך לו"? "סמוך לו" זה ערטילאי.
נטע דגן
אנחנו מדברים על בנייה חדשה. הסעיף הזה גם כך הוא פשרה ובכלל קשה לקבל אותו. אז עכשיו הולכים ומרחיבים אותו?
דן אורנשטיין
יש דרך אחרת לפתור את הבעיה.
היו"ר שאול יהלום
איזה פשרה עשו כאן?
נטע דגן
בסעיף קטן (ג), שעכשיו מר ברמן מבקש להרחיב, נותנים פטור מנגישות למקלט חדש. גם בלי התוספת של מר ברמן, סעיף קטן (ג) הוא סעיף פְטור לבנייה חדשה, פטור ממקלט בבנייה חדשה. אל"ף, קשה לנו לקבל שבבנייה חדשה יינתן פטור. בי"ת, קשה לנו לקבל שבמקלט יינתן פטור. הג"א שכנעו אותנו שלגבי אותו בניין משרדים, כאשר יש 10 ממ"דים לא נורא אם רק 8 יהיו נגישים. אבל עכשיו אנחנו אומרים משהו חדש: זה יהיה בסדר אם הוא ירוץ למקלט הסמוך בבניין המשרדים הסמוך. את זה, בכל הכבוד, אי אפשר לקבל.
היו"ר שאול יהלום
בתנאי שזה יהיה סמוך, שכולם סמוכים. האם לא יכול להיות מקרה שיבנו עכשיו מבנה והכול סמוך? למשל בשכונה צפופה עושים עכשיו כל מיני תהליכים כדי להשלים פערי מִקלוּט ואי אפשר לבנות מקלט בתוך המבנה אלא בונים את המבנה הזה בסמוך. הוא אומר: אני אבנה מבנה נגיש סמוך לו, אבנה שני מבנים למקלטים.
נטע דגן
אז בואו נכתוב את הדברים במפורש – שמדובר רק במקלט ציבורי ורק אם יש עוד מבנה נגיש. אם אנחנו כותבים "בסמוך לו", המשמעות שהוא צריך לרדת מהקומה ה-20 בבניין עזריאלי ולרוץ למקלט במשרד הסמוך.
יפתח ברמן
לי אין כוונה כזאת.
היו"ר שאול יהלום
אז נכתוב "או במבנה סמוך לו, ובלבד שתנאי ההגעה לא שונים". אני מבקש שתנסחו את זה מבחינה משפטית. אני לא רוצה שיהיו לו תנאים גרועים יותר.
שירה יהל
אולי אפשר להחריג את התנאי הזה רק לתוספות בנייה. כאשר יש מבנה חדש שמוקם מאפס אז זה יהיה חייב להיות במבנה, אבל כאשר מדובר במבנה קיים שרק עושים בו תוספת, אם המענה שהג"א אישר בזמנו הוא מחוץ למבנה אין סיבה עכשיו לחייב אותו לבנות מקלט בתוך המבנה.
היו"ר שאול יהלום
"ובלבד שתנאי ההגעה יהיו סבירים ושווים".
ג'ודי וסרמן
לסייג את זה רק לתוספת בנייה חדשה?
היו"ר שאול יהלום
כן, גם לתוספת בנייה חדשה וגם שהתנאים יהיו שווים. לא יכול להיות שאיש עם מוגבלות ירוץ קילומטר ואיש בלי מוגבלות ירוץ מטר. תנאי ההגעה צריכים להיות שווים, או אף נוטים לטובת האיש עם המוגבלות.
נטע דגן
הם אומרים משהו אחר ממה שהבנתי. הם לא מדברים על שני מקלטים, אחד נגיש ואחד לא. הם מדברים על מקרה שהמקלט היחיד הוא מחוץ למבנה, והוא כן יהיה נגיש, לא יינתן לו פטור. זה סיפור אחר. אנחנו לא נדרוש בגלל הסעיף הזה לבנות מקלט. החריג שאתם אומרים הוא הרבה יותר מצומצם, ועל זה אין מחלוקת.
שירה יהל
הנוסח כאן לא אומר את זה, הוא אומר משהו אחר. הנוסח הזה מחייב אותו לבנות מקלט.
היו"ר שאול יהלום
מר ברמן אומר, בשל העובדה שזאת שכונה ישנה וצריך לעשות שם כל מיני פעולות הנדסיות משונות למקלט החיצוני, יתכן מאוד שיבנו שני מקלטים – אחד נגיש והשני לא נגיש. הרי צריך לתת את האפשרות ההנדסית הזאת. מה הבעיה לכתוב את זה? ובתנאי שתנאיי ההגעה למקלט א' לא יהיו יותר קשים מתנאיי ההגעה למקלט ב'.
ג'ודי וסרמן
סייגנו את זה רק לתוספת לבנייה חדשה?
היו"ר שאול יהלום
כן.
יואב קריים
תוספת בנייה – זה בסדר, אבל לא למקלט חדש.
היו"ר שאול יהלום
יש עוד הערות לסעיפים שאין בהם אותיות מובלטות?
יואב קריים
באופן עקרוני יש לי בעיה עם פטור לבנייה חדשה, ובוודאי כשמדובר במקלט. אני מבין למה כשיש בבניין 11 מרחבים מוגנים אפשר לוותר על נגישות בשניים מהם. אבל באופן כללי, אם בונים מבנה חדש לגמרי, לא תוספת בנייה, למה בכלל לתת פטור, אפילו אם יש שניים? אני לא מבין את העניין. כאשר בונים עכשיו תוכניות למקלט בבנייה חדשה, למה הוא צריך לקבל פטור?
היו"ר שאול יהלום
הם אומרים לך: יתכן שייבנו 10 מקלטים בבניין הזה.
יואב קריים
בבניין אני מבין, אבל לגבי החוץ, כמו בדוגמה של מר יפתח ברמן?
היו"ר שאול יהלום
רק אם מדובר על תוספת בנייה.
נטע דגן
יש לי הערה קטנה לסעיפים הלא מודגשים, אבל אולי זאת רק הערה משפטית. את הסייג שעשינו עכשיו נעתיק גם לגבי הפטורים הנקודתיים? זה אמנם מנוסח שם אחרת לגמרי. בסדר?
דן אורנשטיין
על זה צריך לדון. בסעיף קטן (ה) ביקשנו בתחילת הדיון להישאר בנוסח שהגשנו לוועדה.
היו"ר שאול יהלום
בסעיף קטן (ג) נכתב: "שר הביטחון ייקבע את ההתאמות הנדרשות על מנת לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות למקלט ובו, באופן סביר, בהתחשב בתקן הישראלי ובהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות." מי מבקש שיהיה כתוב "באופן סביר"?
שירה יהל
אנחנו. בזמנו בנוסח שהכנו היה כתוב "המקלטים יהיו נגישים לאדם עם מוגבלות באופן, בדרך ובכמות שייקבעו על-ידי שר הביטחון". הנציבות וארגון "בזכות" אמרו שלדעתם יש בזה כדי לפגום בנחרצוּת של הסעיף הזה. לכן הסכמנו שלא יהיה כתוב "באופן, בכמות ובדרך" – כדי לתת למשפט הזה נופך חזק יותר. עם זאת, אנחנו מבקשים להוסיף עכשיו את העניין של הסבירוּת בתקנות ששר הביטחון מתקין.
יואב קריים
מה זה "באופן סביר"? זה נתון מאוד לפרשנות. אני מקבל אותו לאורך כל החוק, כי אין ברירה, אבל כשמדובר במקלט חדש, בעניין של הצלת חיים, אני לא מבין מה פה סבירות? מה יכול להיות לא סביר כשמדובר בהצלת חיים?
שירה יהל
למשל מבנים שבהם הנטל הוא כבד מדי.
נעמי מורביה
אז שלא יבנו.
ניסים מורביה
אין פה נטל כבד מדי. פסקה (ג)(1) ממש לא רלוונטית.
שירה יהל
מצד אחד, יהיה מדובר בנטל כבד מדי. מצד שני, מדובר במקום עבודה שבגלל סוג העבודה לא יועסקו בו אנשים עם מוגבלים. במצב כזה לא יהיה סביר אולי לדרוש דרישות נגישות. שר הביטחון הוא רשות מינהלית וחזקה שהוא פועל לפי דרישות הסבירות. אני חושבת שלא צריך לבטל את האפשרות שיהיה לו כאן שיקול דעת.
היו"ר שאול יהלום
שיקול דעת לגבי מה, לגבי מקומות שבהם אין עבודה לאנשים עם מוגבלות, בחמ"ל של סיירת מטכ"ל למשל? איפה?
שירה יהל
מקום שבמובהק מאופי הפעילות אין בו אנשים עם מוגבלות. זאת היתה רק דוגמה. במקרים מסוימים לא יהיה סביר להטיל את הנטל הזה. אני חושבת שאי אפשר לסתום את הגולל.
היו"ר שאול יהלום
נשאיר את המילים "באופן סביר".

מה יש בסעיף קטן (ה)?
דן אורנשטיין
אנחנו מבקשים לדון בנוסח שהגשנו, שמופיע בעמוד 57 בנוסח על שולחן הוועדה. סעיף קטן (ה) בנייר שלפניכם הוא נוסח שאנחנו לא הגשנו ואנחנו לא מסכימים לו. ישבנו עם הנציבות ועם ארגון "בזכות" ודנו על ההערות שלהם על הנוסח שהגשנו לוועדה. בעקבות אותה ישיבה הוגש הנוסח שמונח לפניכם, אולם אין הסכמה על סעיף קטן (ה). כיוון שהדברים נעשו מהר ביקשנו לחזור לנוסח המקורי.
היו"ר שאול יהלום
על הנוסח ההוא יש הסכמה?
דן אורנשטיין
לא, אין.
היו"ר שאול יהלום
אז נדון בכך בישיבה הבאה.
דן אורנשטיין
יכול להיות שאפשר לגמור את זה כעת בתוך 10 דקות, כי אחרת אנשי הצבא יצטרכו לבוא לכאן מתל-אביב לעוד ישיבה.
היו"ר שאול יהלום
בסדר.

"(ה) (1) מי שחייב בהתקנת התאמה לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יהיה פטור מביצוע אותה התאמה אם קבעה הרשות המוסמכת אחד מאלה – "
שירה יהל
"הרשות המוסמכת" אלה מהנדסים שעובדים בהג"א, שקיבלו הסמכה מראש הג"א.
היו"ר שאול יהלום
"(א) הפטור מתחייב על מנת למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום בו מוקם המקלט, עקב ייחודו בשל ערכי ארכיאולוגיה, טבע או עקב היותו "אתר" כמשמעותו בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965."
דן אורנשטיין
זה תוספת בנייה באתר ארכיאולוגי.
שמואל חיימוביץ
איזה כישורים יש למהנדסים האלה בעניינים של טבע וארכיאולוגיה?
יואב קריים
הם לפחות יהיו חייבים לעבור קורס נגישות?
גבי סורייא
ההוכחה שזה אתר ארכיאולוגי מוטלת על היזם. ידרשו מהיזם הנגשה אולם אם היזם מבקש הקלה - - -
דן אורנשטיין
הסכמתם קודם שזה יהיה "הרשות המוסמכת".
שמואל חיימוביץ
אין לי בעיה עם זה. השאלה אם יש להם אפשרות לבחון את הפנייה ולמצוא את האיזונים או שכל בקשה כזאת תיענה אוטומטית.
דן אורנשטיין
בהתייעצות עם הנציבות.
שמואל חיימוביץ
או עם מומחה נגישות.
נטע דגן
"באישור מומחה נגישות".
שירה יהל
אנחנו לא מסכימים ל"אישור".
דן אורנשטיין
אני מבין שהצבא מוכן להסכים ל"התייעצות".
שמואל חיימוביץ
שיפעילו מורשה נגישות מטעמם שיבדוק את הדברים.
שירה יהל
זאת אפשרות. אין לנו בעיה להסמיך מהנדס שלנו, שיהיה מומחה נגישות.
היו"ר שאול יהלום
זה לא להסמיך. הוא צריך לעבור הכשרה.
שירה יהל
הוא יכול לעבור את ההכשרה.
ג'ודי וסרמן
זה יהיה באישור מומחה נגישות ואם הם ישלחו מומחה נגישות משלהם, זה בסדר.
שירה יהל
אנחנו רק לא מסכימים לנוסח "באישור". מה שאני אומרת הוא על דעתו של הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון: לא "באישור" אלא עם חובת התייעצות, כי בעניינים ביטחוניים המילה האחרונה צריכה להיות של הצבא.
נטע דגן
זה יהיה "באישור איש נגישות", אבל זה יהיה איש שלכם.
שירה יהל
לא בטוח. אולי זה לא יהיה איש שלנו.
דן אורנשטיין
תלוי באיזה פטור מדובר. המומחה הזה לא מפעיל שיקול דעת מנהלי. לכל אורך הדרך בחוק הזה צריך לדון פטור-פטור. אם מדובר על חוסר היתכנות הנדסית, אז המורשה נותן את האישור. אם מדובר בנטל כבד מדי, אמרנו לכל אורך הדרך שזה שיקול דעת מנהלי. זה לא שאלה האם רוחב הפתח מספיק גדול, האם יש מיפרט כזה או אחר. זה עניין שמחייב לשקול את כל השיקולים.
ג'ודי וסרמן
חוסר היתכנות מופיע בסעיף 19יג(א)(1). פסקה (2) זה נטל כבד מדי. אז לעניין פסקה (ג)(1) – "באישור מומחה נגישות"; ולעניין שאר הסעיף – "בהתייעצות עם מומחה נגישות"?
שירה יהל
משרד הביטחון לא הסכים שיהיה כתוב "באישור מומחה נגישות".
דן אורנשטיין
לגבי חוסר היתכנות הנדסית – זה מהנדס שלכם?
שירה יהל
אנחנו רוצים חובת התייעצות ולא אישור. אלא אם כן החוק יַתנה שזה יהיה מהנדס שלנו, אבל בפועל יתכן שלא תמיד כך יהיה.
דן אורנשטיין
אתם יכולים לקבוע שזה מהנדס שלכם.
שירה יהל
אבל אם בסוף לא יהיה לנו מהנדס?
יואב קריים
איזה מקלט נבנה באמצע אתר ארכיאולוגי? יבנו את המקלט על המצדה?
שירה יהל
יש מקרים שונים. אם מביאים פועלים לעבוד במבנה ארכיאולוגי ומקימים שם יביל לאותם עובדים, אז חייבים גם לעשות מקלט בסמוך אליו.
נטע דגן
ועכשיו הפגיעה תהיה מההנגשה של המקלט? המקלט עצמו לא פוגע בערכי ארכיאולוגיה אבל ההנגשה שלו פוגעת בהם? אם יעשו את המקלט עם דלת קצת יותר רחבה, זה מה שייפגע בארכיאולוגיה ובערכי הטבע? זה יעשה שינוי יסודי במהותו של המקום? באמת, איזה פטורים?
שירה יהל
בגלל זה יש את הדרישה שאנחנו ניתן אפשרות חלופית. תמיד יש חובה למצוא את הדבר הפחות פוגע.
יואב קריים
אבל אם אתם כבר בונים מקלט במקום אחר באתר ארכיאולוגי - - -
שירה יהל
זה בדרך כלל מקלט ארעי.
יואב קריים
אז נכתוב בבירור: "במקלט ארעי". לגבי מקלט ארעי לא יהיה לך שום ויכוח אתי. ברגע שזה מקלט של קבע – לא יכול להיות שדווקא הנגישות למקלט היא שתפגע באופי האתר. זה שהדלת תהיה קצת יותר רחבה, שתהיה בה רמפה במקום מדרגות, זה יפגע באופי האתר, אם כבר בונים שם מקלט? דיברנו קודם על סבירוּת. זה טיעון לא סביר.
שירה יהל
זה מקרה שלדעתי כן יתכן.
שמואל חיימוביץ
יכול להיות שבמקום מסוים יבנו מקלט מתחת לאדמה כדי שלא יראו אותו.
נעמי מורביה
אם זה אתר ארכיאולוגי, איך יעשו אותו מתחת לאדמה?
שמואל חיימוביץ
מדובר כאן גם על ערכי טבע. פרט לכך, תלוי איפה. לא כל שטחי האתר הארכיאולוגי לא ניתנים לחפירה.
שירה יהל
החיים מלמדים אותנו שאנחנו כן מגיעים לפינות האלה, כשאנחנו צריכים לתת תשובות למצבים שלא חשבנו עליהם מראש.
נטע דגן
אז שזה ייעשה באישור מומחה נגישות לפחות. שיבוא מר חיימוביץ ויגיד: כאן באמת אין ברירה כי אם אנחנו נתקין מעלית זה יפגע בערכי הארכיאולוגיה. אנחנו נותנים כאן המון כוח למישהו שאין לו מושג בתחום הנגישות, עם כל הכבוד.
שירה יהל
אבל יש להם מושג בתחום ההנדסי. לכן, אם הם מקבלים את ההכשרה המתאימה, הם נכנסים גם לגדר שיקולי הנגישות.
נטע דגן
אז בואו נכתוב "מומחה נגישות", ואז זה יהיה מומחה שלכם, ואין לי עם זה בעיה.
שירה יהל
אבל אם זה לא מומחה של פיקוד העורף, במקרה שאין כזה מומחה, אז אנחנו לא יכולים להתיר את זה.
היו"ר שאול יהלום
אני מחליט כך: בכל מקום שיש פטורים זה צריך להיות "בהתייעצות עם מומחה נגישות".

בפסקה (ה)(2) ייכתב: "קבעה הרשות המוסמכת פטור כאמור בפסקה (1), תורה על ביצוע התאמות נגישות חליפיות שהן סבירות בנסיבות העניין" – וכאן אני מבקש להוסיף, והיועצים המשפטיים ינסחו את זה בצורה משפטית – "ולא יהיה בהם הטלת נטל כבד יותר על אנשים עם מוגבלות לעומת שאר הציבור".
נטע דגן
אז בואו נחזור למה שהוועדה קבעה קודם, שזה יהיה באותו מבנה או במקום קרוב לגבי תוספת בנייה.
היו"ר שאול יהלום
את זה אני לא אומר. זה יכול להיות לא באותו מבנה. אני לא יודע. אבל אדם עם מוגבלות לא ילך רחוק יותר מאשר אדם בלי מוגבלות.
שמואל חיימוביץ
הואיל ויכול להיות שחלק מאתר ארכיאולוגי לא יהיה נגיש, אז ישימו את המקלט דווקא במקום הלא נגיש?
נטע דגן
הקושי העיקרי שלי הוא עם המילים "בהתייעצות עם מומחה לנגישות".
היו"ר שאול יהלום
למה זה אכפת לי? זה התייעצות עם מומחה נגישות, אבל הם יודעים שהם צריכים להקים אלטרנטיבות כדי שאף איש עם מוגבלות לא ייפגע.
נטע דגן
במשך חודשים רבים הוועדה אומרת שיש היום תחום חדש, שעד היום אף אחד לא היה בקי בו, וזה מומחה נגישות. משרד הפנים חוזר ואומר: יש ועדות מקומיות ואנחנו סומכים עליהן. והוועדה חוזרת ואומרת: יש היום תחום חדש, ורק על מומחי הנגישות אנחנו סומכים שהם יידעו מה זה נגישות, מה זה התאמות חלופיות. למה דווקא במקלטים בבנייה חדשה אנחנו אומרים שלא צריך את מומחי הנגישות האלה, שדי להתייעץ איתם ולהג"א יש זכות וטו על העניין?
שירה יהל
בגלל שיש שיקול ביטחוני.
היו"ר שאול יהלום
נכתוב "בהתייעצות", אבל לכן הכנסתי כאן את התנאי השני, שכל פתרון חייב להיות שווה בתנאים לאנשים עם מוגבלות. מה אכפת לך? מה החשש שלך?
נטע דגן
במקום מסוים הג"א יחליטו שאי אפשר הנדסית להתקין רמפה. יבוא מר חיימוביץ ויגיד: מהניסיון שלי בתחום הנגישות אני יכול להראות לכם שאפשר להתקין רמפה.
היו"ר שאול יהלום
ואף-על-פי-כן הם לא יגלו לו שמתחת למקלט יש מחסן עם התחמושת הסודית ביותר של מדינת ישראל, הם לא רוצים לגלות לו את זה. הם יגידו בשל סיבות שלהם שיש לדחות את התביעה. אז מה אכפת לך?
נטע דגן
זה מקלט.
היו"ר שאול יהלום
אבל הם מחויבים להקים מקלט זמין ונגיש באותם תנאים.
נטע דגן
איך אני יודעת שהמקלט הזה נגיש? שוב, השאלה מה זה "נגיש"? יש מקלט חלופי שהג"א טוען שהוא נגיש. אני רוצה שיבוא מומחה נגישות ויגיד שזה נגיש.
שירה יהל
הוא יבוא וייעץ, אבל לא תהיה לו סמכות גוברת.
היו"ר שאול יהלום
איפה היית בכל הליך החקיקה? למה לא עדכנת בהתחלה?
נטע דגן
זה נמצא לכל אורך החוק. רק פה אנחנו עושים חריג.
דן אורנשטיין
זה לא נמצא לגבי נטל כבד מדי.
נטע דגן
נטל כבד מדי – זה סיפור אחר.
היו"ר שאול יהלום
למה לא אמרת את זה על הסעיפים עם האותיות הלא מודגשות? למה שם לא רצית שיהיה מומחה נגישות? כל דבר לפי דעתך דורש התייעצות עם מומחה נגישות.
נטע דגן
בתקנות זה בסדר, התקנות זה לא סיפור.
שירה יהל
עם כל החשיבות שאנחנו נותנים לעניין הנגישות, ואני אומרת את זה בלב שלם, אני לא מסכימה שיידרש אישור של מומחה נגישות כפי שמוצג כאן.
נעמי מורביה
לא יקרה שום דבר אם צה"ל יתכופף פעם בפני האזרחים.
נטע דגן
מה עם הסנקציות?
שירה יהל
אפשר להציג את זה בכפוף לניסוח.
דן אורנשטיין
היתה הצעה שנציגי הממשלה יכולים לקבל אותה בכפוף לסייג מסוים. הוצע שסמכויות הנציבות והאפשרות להגיש תביעה אזרחית לפי חוק השוויון יחולו גם לגבי החוק הזה. הסייג שמשרדי הממשלה עומדים עליו, שלא יפעילו את הסמכויות האלה, כמו צו נגישות, נגד אדם שהוא בעל דירה או גר בבית מסוים. זה נראה לנו הולך רחוק יותר מדי. אנחנו מדברים גם על דירות בבתי מגורים. אז לגבי הדירות בבתי מגורים, יש לצבא סמכויות ולא כופים עליהם. לגבי הסמכויות הנוספות לפי חוק השוויון, אנחנו אומרים שעל בעלי דירות – לא היזם או הקבלן – בעלי דירות ואלה שגרים בדירות, הסמכויות על-פי חוק השוויון לא יחולו.
נטע דגן
זה מוסכם.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו מאשרים את זה.
ג'ודי וסרמן
תעבירו לוועדה נוסח של מה שאתם מאשרים.
נטע דגן
אחד החריגים שהוסיפו עכשיו בפסקת משנה 14ד(ה)(1)(ב), לגבי מקום חדש, ש"ההתאמה מחייבת שינוי יסודי במהותו של המקום בו הוקם המקלט".
היו"ר שאול יהלום
יש לידך מקלט עם אותם תנאים. מה אכפת לך? מה אכפת לאנשי שדרות אם על-יד הבית שלהם יבנו עכשיו מבנה חדש על-יד המבנה הקיים, בתנאים סבירים, שנכנסים אליו עם מעלית, באותם תנאים? זה הרי מקלט, לא יושבים שם 50 שנה. יושבים שם אולי חודש ימים ב-100 שנים. כמה כבר יישבו שם בעת הפצצה? אנחנו הרי נהרוג את כל אויבנו לפני שבכלל יבואו לשם.
נטע דגן
צריך לאפשר תוך 7 שניות להגיע למקלט.
היו"ר שאול יהלום
אבל הכנסתי לחוק שאסור שהאדם עם מוגבלות יגיע ב-5 שניות או ב-20 שניות מאוחר יותר מהאדם בלי מוגבלות. זה צריך להיות הפוך, אם כבר שהמרחק לאדם בלי מוגבלות יהיה ארוך יותר מאשר זה שצריך לעבור אדם עם מוגבלות. המטרה היא להציל חיים. אז אני לא נכנס עכשיו לארכיאולוגיה. בשביל להציל חיים 5 דקות צריך לשנות את כל הארכיאולוגיה במדינה? בפרט שיש להם פתרון חלופי.

תודה רבה. הישיבה נעולה. אני מודה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים