ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/02/2005

א. מחקר אוניברסיטת חיפה על מצב הקשישים בארץב. קריסת מרכזי היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים