ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/02/2005

פרק י"ג-שונות (סעיפים 51, 52) מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים