ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/02/2005

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - חובת הפקדת פיקדון למגישי התנגדות וערר לה), התשס"ד-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים