ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/02/2005

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פרוטוקול וזכות עיון במסמכים), התשס"ג-2003, הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פרוטוקול וזכות עיון במסמכים), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים