ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/02/2005

פרק י"ג-שונות: סעיפים 56 ו-57 תיקון פקודת מסילות הברזל והוראת מעבר, מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים