ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/02/2005

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים