ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/02/2005

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (סייג לביצוע תכנית הבראה), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים