ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/08/2004

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 95), התשס"ז-2007

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים