ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/02/2005

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע

2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
08.02.05
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 348

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
מיום שלישי, כ"ט בשבט, התשס"ה (8 בפברואר, 2005) בשעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית, צרכים מיוחדים), התש"ס-1999
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
מוזמנים
יפתח ברמן – משרד האוצר
נירה בר אשר – משרד הפנים
ליאורה זיידמן – משרד הבינוי והשיכון
רפי גולדשמידט – משרד הבינוי והשיכון
דן אורנשטיין – משרד המשפטים
ג'ורג' גרוס – המשרד לביטחון פנים
מטה מאבק הנכים
נסים מורביה
נעמי מורביה
יואב קריים
ברוך מסאמי

חזקי ישראל – התאחדות התעשיינים
אורן גנור – "בזכות"
בלהה ברג – נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות
שמואל חיימוביץ
נטע דגן – "בזכות"
אחיה קמארה – "בקול"
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
גיל שבתאי
מנהלת הוועדה
וילמה מאורהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות, בריאות, דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית, צרכים מיוחדים),
התש"ס-1999
היו"ר שאול יהלום
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו ממשיכים את הישיבה שנערכה אתמול. אנחנו בכל מיני תיקונים עקיפים הנובעים מהחוק שלנו לחוקים אחרים, וכפי שאומרת לי היועצת המשפטית שלנו – אתמול, למרות שכבר הגענו לאמצע עמוד 3, נעשו כאן כמה תיקונים. בפניכם מונח הנוסח – ואנחנו בעמוד 2.
ג'ודי וסרמן
היינו בהגדרה של "מקום ציבורי".
היו"ר שאול יהלום
ואמרנו: "מקום ציבורי" – מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה... המיועד לשימוש של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו".
ג'ודי וסרמן
מה שאושר, בעצם, בוועדה, אתמול, זה הרישא של (1) – מה שלא מחוק: "מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה..." שקראנו אתמול, הרשימה הארוכה של המקומות, בלי הסיפא: "... שמיועד לשימוש של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו".
היו"ר שאול יהלום
אבל זה מופיע ב- 19. אמרנו שכן, ונתנו אפילו דוגמה של - -
ג'ודי וסרמן
זה נכון. זה היה נכון לחוק שוויון זכויות, אבל עכשיו אנחנו בחוק אחר, ואם כאן, בחוק, קובעים ש "מקום ציבורי" זה רק מקום המפורט בתוספת, זאת אומרת - - -
היו"ר שאול יהלום
אז מה זה בצריך עיון, אתם רוצים להוסיף את זה?
ג'ודי וסרמן
כן.
דן אורנשטיין
זה בדיוק אברמוביץ.
היו"ר שאול יהלום
אז מוסיפים.
דן אורנשטיין
אבל מבחינת הממשלה, אדוני – אני יודע שהיתה הצעה של ארגון "בזכות", ויכול להיות שעורכת הדין נטע דגן תרצה להציג את ההצעה שלהם. מבחינת משרדי הממשלה – מצד אחד חשוב לנו, בגלל הבעיה של הנושא של אברמוביץ, ובריכות פרטיות, שתהיה פה התוספת: "...המיועד לציבור של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו". ואנחנו ערים לכך שבבניה חדשה יש מקומות עבודה שהם לא פתוחים לציבור, אבל כיוון שמדובר בבנייה חדשה צריך למנוע מחסומים לנגישות, ולכן אנחנו מוכנים לפסקה (2). יש לנו איזושהי הצעה לתיקון של פסקה (2), אבל כעקרון אנחנו מוכנים שאם מדובר במקום חדש, שמיועד להיות מקום עבודה, שהשטחים שמיועדים לכלל הציבור, כבר מההתחלה יהיו נגישים. זה משקף את המצב שהצביעו עליו בארצות הברית. זה גם משקף את הקטגוריה השניה של בניינים שהם לא בנייני ציבור, אבל הם בניינים חדשים.
היו"ר שאול יהלום
לא הבנתי מה זה קשור למה שמודפס באותיות בולטות בסעיף (1).
דן אורנשטיין
כיוון שחלופה אחרת היא למחוק את המודפס באותיות בולטות, ואז אין צורך בפסקה (2) כי זה אומר כל מקום חדש – זה אומר בניין משרדים, וכן הלאה - - -
היו"ר שאול יהלום
ולזה הממשלה מתנגדת?
דן אורנשטיין
כן, כי בלי מה שמודפס באותיות בולטות זה יכלול את הבריכה הפרטית, ואברמוביץ, וכן הלאה.
היו"ר שאול יהלום
לא, את אברמוביץ לא, כי זה חלק בלתי מסוים ממנו.
דן אורנשטיין
לא, אם אין את מה שמודפס באותיות בולטות, אז רשום לי בתוספת בריכה, רשום לי גן, אבל אין לי את התוספת שאומרת שזה דבר ציבורי.
ג'ודי וסרמן
אם לוקחים את הסיפא של (1) "המיועד לשימוש הציבור" אז "מקום ציבורי" זה : "מקום מהמקומות המפורטים בתוספת. בין אם הוא פתוח לציבור ובין אם הוא לא פתוח לכלל הציבור.
דן אורנשטיין
זה יכלול את הדברים הפרטיים.
היו"ר שאול יהלום
איפה?
דן אורנשטיין
בתוספת יש – בריכה, יש כל מיני מקומות שעשויים להיות גם פרטיים
דן אורנשטיין
גן, גלריה – אדוני העלה את זה. אני בונה בניין חדש - -
היו"ר שאול יהלום
אז אתם הסברתם לי שלא.
דן אורנשטיין
בגלל שיש לי את מה שמודפס באותיות בולטות, את – המיועד לכלל הציבור.
היו"ר שאול יהלום
אתמול התחלנו בתוספת הראשונה.
ג'ודי וסרמן
זה היה בחוק השוויון. לא בחוק ה - -
היו"ר שאול יהלום
בסדר, אבל את מפנה לתוספת הראשונה.
ג'ודי וסרמן
אבל התוספת שזה פתוח לציבור לא היה בתוספת אלא בסעיף בגוף החוק של שוויון זכויות, מה שלא מופיע כאן.
היו"ר שאול יהלום
אז בואו נעשה אותו הדבר. בחוק שוויון זכויות, בתוספת הראשונה, כשכתוב "בריכת שחיה" – לא מדובר על בריכת שחיה בבית פרטי.
ג'ודי וסרמן
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להוסיף פה.
היו"ר שאול יהלום
אז גמרנו, למה להיכנס כאן למקום עבודה גדול? מה שאני מבקש – אני לא מציע את (2). אני מציע לעשות ב- (1) ו- (2) לא משנה איזה נוסח, שיהיה תמונת מצב של מה שאמרנו בחוק השוויון. למה? – כי זה בכלל לא מעניין אותי אם בבריכת השחייה הציבורית יש עובד אחד, אבל מיליון אנשים. העניין הזה של מקום שמיועד לעובדים רבים – אם היו אומרים מבקרים רבים, אולי עוד הייתי חושב, אבל עובדים? בתקופת הטכנולוגיה יכול להיות עובד אחד שפותח דלתות באצטדיון גדול כי יש לו שליטה דרך מסכי טלוויזיה, אז את כל האצטדיון מפעיל עובד אחד. אני הייתי בצרפת ברכבת תחתית בלי נהג. יש בצרפת, בעיר מסוימת, רכבת תחתית שאין לה בכלל נהגים. היא עובדת באופן אוטומטי. יש אמנם חדר בקרה, אבל היא עובדת באופן אוטומטי: היא עוצרת, עולים ויורדים אנשים. אז אני אומר שבגלל שכל הרכבת הגדולה הזו, שמשרתת עשרות אלפי אנשים ביום משרתים אותה שני אנשים – זה לא יהיה מקום?
גו'די וסרמן
לא, לא. הרכבת זה שירות. זה בתוספת.
היו"ר שאול יהלום
אז לא רכבת. גן חיות. זה לא משנה כרגע. אם הקריטריון הוא עובדים רבים ולא מבקרים רבים – זה לא טוב.
ג'ודי וסרמן
זה תוספת. זה לא אחד במקום השני. זה אחד והשני.
נטע דגן
זה לא תנאים מצטברים.
דן אורנשטיין
אם אדוני עושה תמונת מצב לחוק השוויון – מה שמוצע כאן לגבי בניה חדשה זה - -
ג'ודי וסרמן
(2) מוסיף עוד סוג של מקום, והסוג של המקום הוא, למשל – בית חרושת שלא פתוח לציבור, בית חרושת חדש שהולכים לבנות אותו מחר, שעובדים בו 30 אנשים, לצורך הדוגמה. רוצים כאן, בנוסף ל- (1), לכל מה שצריך - -
היו"ר שאול יהלום
ואין לנו בית חרושת בתוספת הראשונה.
ג'ודי וסרמן
אין בית חרושת, כי זה לא פתוח לציבור. זה מקום עבודה. אין שם מבקרים.
היו"ר שאול יהלום
אז מה שאת אומרת – שללא שום קשר לכל מה שהחלטנו, אנחנו מוסיפים, בנוסף – אם בונים מקום עבודה חדש - -
ג'ודי וסרמן
ויש בו מעל ל- X עובדים, אז השטחים הציבוריים, לא חדר העבודה הפרטי של האנשים אלא השטחים הציבוריים – המרחבים, השירותים, חדר האוכל, מה שיהיה שם ציבורי – יהיה נגיש גם הוא, כי זו בניה חדש.
היו"ר שאול יהלום
בפרק התעסוקה זה לא מופיע באופן אוטומטי?
ג'ודי וסרמן
לא. בפרק התעסוקה יש שם התאמות לאנשים פרטניים, בשטח העבודה.
דן אורנשטיין
זה אינדיבידואלי וזה גם לא מתייחס לבניה חדשה.
היו"ר שאול יהלום
אז מעל לכמה עובדים – את זה אנחנו צריכים להחליט. כמה הממשלה מוכנה?
דן אורנשטיין
מספר עובדים יכול להיות דבר בעייתי.
קריאה
שטח זה דבר מדיד.
דן אורנשטיין
אני הייתי אומר – או שילכו על שטח מסוים, שייקבע בתקנות, ואני שומע שזו ההצעה של שמואל חיימוביץ, ולהגיד שזה גם לגבי השטחים שאמורים להיות פתוחים לכלל העובדים. הייתי אומר דבר כזה: מקום שיועד להיות מקום עבודה בשטח מסוים שייקבע בתקנות, לגבי השטחים המיועדים לכלל העובדים.
היו"ר שאול יהלום
לא לכלל העובדים. לכלל העובדים באופן יחסי, כי יוכלו להגיד שלגבי שירותי גברים או שירותי נשים יוכלו לומר – זה לא לכלל העובדים, זה למחציתם. מה זה אומר לכלל העובדים? זה צריך להיות ברור.
ג'ודי וסרמן
או קיי – המיועדים לעובדים, שאינם שטחי עבודה פרטיים.
דן אורנשטיין
כן, אפשר להגיד כך.
שמואל חיימוביץ
אני חושב שלא בחוק זה המקום לצמצם את זה, אלא אחר כך, בתקנות, יגדירו מה השטח, מה הגבולות, מה הסבירות.
נירה בר אשר
אז צריך סעיף מסמיך.
שמואל חיימוביץ
או.קיי, אבל שלא יהיה לנו פה משהו מגביל שבסוף לא יאפשר לנו בתקנות להגדיר דברים - - -
נירה בר אשר
אתה לא רוצה שחדר מכונות יהיה - -
ג'ודי וסרמן
לא חדר מכונות ולא שטח עבודה אישי.
קריאה
עד לחדר העבודה – כן.
דן אורנשטיין
גודל השטח צריך - - אני מציע: גודל שטח מינימלי.
היו"ר שאול יהלום
תסיר לי – מה חידש הסעיף הזה לעומת (ג) - -
ג'ודי וסרמן
(ג) קובע את העיקרון, את חובת ההנגשה: מקום ציבורי חדש יהיה נגיש בהתאם למה שייקבע בתקנות. מה שדיברנו עכשיו – בעצם הגדרנו מה זה "מקום ציבורי", מה יהיה כפוף לכל ההוראות כאן.
ליאורה זיידמן
אני רציתי לוודא, ואני מקווה שהבנתי נכון: בעצם, לכל בניין ציבורי יש חלקים שהם חלקים של עובדים, חלקים ציבוריים, ויש חלקים שהם חלקים טכניים, שמגיעים אליהם עם סולמות, עם מדרגות תלולות, חלקים שעובד אחד או שניים או שלושה נכנסים, אבל הם לא חדרים שמחייבים הנגשה - -
קריאות
זה סוכם.
ג'ודי וסרמן
זה סוכם. אני אקריא: "מקום המיועד להיות מקום עבודה בשטח מסוים שייקבע בתקנות לגבי השטחים המיועדים לעובדים שאינם שטחי עבודה אישיים". השטחים שאת דיברת עליהם, חדר המכונות – זה לא שטח המיועד לעובדים. שטח המיועד לעובדים – זה המסדרונות, חדר האוכל.
דן אורנשטיין
השטחים המיועדים לעובדים, שאינם שטחי עבודה אישיים.
קריאות
- - -
נירה בר אשר
צריך להדגיש את זה - - שנטע דגן תקריא את הסעיף הזה.
קריאות
- - -
ג'ודי וסרמן
- - לכלל העובדים, למרבית העובדים, או לחלק בלתי מסוים מהעובדים.
קריאה
יש לנו פה תקנה מאצלנו, יכול להיות שהיא -- -
נטע דגן
אבל זו הגדרה של התקנות, אנחנו לא ניכנס לזה. ננסח את זה.
היו"ר שאול יהלום
מה ההגדרה שלכם?
נירה בר אשר
אנחנו החרגנו – אני לא זוכרת בדיוק את הנוסח – שחללים טכניים לא יונגשו. אנחנו פירטנו פה, כי זה תקנות. נתנו, למשל, שאזורים מוגבהים לשם שמירה על בטיחות וביטחון, אזורים שאינם משמשים לשהייה של אנשים בתוכם, אלה שיש אליהם גישה לאנשי שירות בלבד, למטרות אחזקה ודברים כאלה. צריך למצוא - -
דן אורנשטיין
אבל כתוב – שטחים שמיועדים לעובדים שאינם שטחי עבודה אישיים. מה שאת אומרת לא נכנס לשטחים שמיועדים לעובדים.
נירה בר אשר
צריך רק לחדד את הנוסח – שחללים טכניים אלה לא - -
בלהה ברג
לא פתרנו את כל הבעיה כאן. המטרה שלנו, בעצם, זה לא ללכת פחות ממה שמציע היום חוק התכנון והבניה, ואני חושבת שאנחנו צריכים, עדיין, לעבוד על הניסוח במובן של ההתאמה בין חוק התכנון והבניה לבין חוק השוויון. כיום, כפי שהתקנות של חוק השוויון על פי חוק התכנון והבניה מנוסחות – הם רחבות יותר. נותנים דוגמאות שונות - - -
קריאות
- - -
בלהה ברג
אנחנו רוצים, בעצם, ליצור בחוק השוויון את האפשרות, את התשתית לכך שהתקנות האלה תוכלנה אחר כך להיכנס לתוקף, במידה שיעברו את כל הליכי התכנון. לכן, בעצם, מה שאני רוצה, זה להשאיר פתח רחב, ואם יהיה מוסכם שהכיוון הוא כיוון של ניסיון לבנות את התשתית של החוק, שעל בסיסו יכולות לבוא התמצית של התקנות האלה, שהן ראויות מבחינת המכלול – זה, בעצם, מה שאנחנו צריכים להגיע אליו, ועל הניסוח אנחנו נעבוד.
היו"ר שאול יהלום
קודם כל – אנחנו לא הולכים להיות פחות מחמירים מאשר חוקים שקיימים כבר היום במדינת ישראל.
דן אורנשטיין
זה לא חוקים שקיימים.
בלהה ברג
אלה תקנות שעובדים עליהם היום, בתחום התכנון והבניה.
היו"ר שאול יהלום
אז כשיגיעו התקנות הם יעשו שינוי עקיף בחוק שלנו.
נטע דגן
אבל לא תהיה סמכות.
בלהה ברג
- - שזה ימנע את הקבלה של התקנות, כי בעצם התקנות התקבלו בהתאמה - -
היו"ר שאול יהלום
מה את מציעה?
בלהה ברג
סמכות כללית לשר, שהשר יוכל להסמיך, לקבוע מקומות נוספים. ואז, ברגע שתהיה סמכות כזו – זה יוכל לעבוד, בהתאמה.
היו"ר שאול יהלום
טוב. אם אתם מסכימים שזה יהיה השר – אין לי שום התנגדות. בדרך כלל אין דבר כזה. אם נוסיף זה גם מינוס.
דן אורנשטיין
אני, לזה, הייתי מציע שזה יהיה : מקום שיקבע השר, המיועד לשמש קבוצה של אנשים – משהו כזה.
נטע דגן
למה? אנחנו סומכים על השר.
היו"ר שאול יהלום
מה זה קבוצה? אני אתן לך דוגמה – נניח, מרפאה. זו לא קבוצה. אולי, באופן תיאורטי, המפעל יהיה קיים 100 שנה ולא יהיה אף אחד שייכנס למרפאה, אבל המרפאה צריכה להיות נגישה. כלומר – כאן צריך לחשוב על ניסוח.
ג'ודי וסרמן
אז מה שאתם מציעים זה ששר הפנים יוכל לקבוע מקום נוסף על פסקאות (1) ו- (2).
היו"ר שאול יהלום
לא לצמצם.
ג'ודי וסרמן
לא, רק להוסיף.
קריאה
הוא רשאי, הוא לא חייב.
קריאה
- - -
ג'ודי וסרמן
זה סיפור אחר. דיברנו על זה שבניסוח נסייג מקומות טכניים. עכשיו פסקה נוספת – שהוא יוכל להוסיף מקומות נוספים שהוא ימצא לנכון.
יפתח ברמן
אני מבין שסעיף (2) כרגע לא סגור גם מבחינת היקף השטח או העובדים, וגם מבחינת ההגדרה של השטחים הציבוריים - - -
היו"ר שאול יהלום
הוא סגור בעיקרון. הוא לא סגור בניסוח הסופי. הניסוח הסופי יובא לכאן עוד פעם אבל אל העיקרון לא נחזור. העיקרון – מקובל. אם הניסוח יטען את מה שדיברנו עליו – בדקה אחת נעבור עליו.
דן אורנשטיין
עוד דבר – שאם הוועדה תסמיך אותנו לנסח ולהביא לאישור בפני הוועדה: מבחינה מהותית אני לא חושב שיש לנו בעיה שכל מה שחל לגבי המקום הציבורי החדש יחול לגבי אותו מקום עבודה או כל מקום נוסף, אבל מבחינת הגדרה הייתי מציע שזה לא ייכלל בתוך ההגדרה, ואם נוכל לעבוד על הניסוח בהיבט הזה, עם היועצת המשפטית, ולהביא משהו - - -
נעים מורביה
מקומות נוספים זה יכול להיות חדר מכונות? אנחנו מכירים נכים שעובדים במחשוב במפעלי מזון, למשל, בתוך חדרי מכונות ומקומות אחרים, והם מרותקים לכיסאות גלגלים.
דן אורנשטיין
אבל זה בפרק התעסוקה.
היו"ר שאול יהלום
אמרנו, בפרק התעסוקה – אם אדם עובד שם, חייבים להתאים את מקום העבודה. לחדר המכונות הוא צריך להיכנס עם רמפה, אין ויכוח. מה שאנחנו אומרים: ללא קשר, יכול להיות שבמפעל אין אפילו ולו גם אדם נכה אחד. השטחים הציבוריים שמיועדים לכלל העובדים חייבים להיות נגישים.
שמואל חיימוביץ
ואז ההתאמות, המשלימות, תהיינה מצומצמות, בשעת הצורך.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו בעמוד 3 למטה: "(א) הפטור או הדרישות המופחתות מתחייבים על מנת למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום..." זאת אומרת – אמרנו שזו אחת הסיבות לפטור מנגישות.
דן אורנשטיין
סליחה, לפני זה- בקשר לתקן, אני מבין שמשרד הפנים רוצה להתייחס לשתי החלופות – יש פה, באותיות בולטות, תקן ישראלי – תקן ישראלי לעניין נגישות לאנשים עם מוגבלות, שתי חלופות.
נירה בר אשר
אנחנו רוצים את האופציה השניה.
דן אורנשטיין
מה שמופיע ב "צריך עיון, כאן, הגדרת תקן ישראלי – לפחות התקנים. זאת אומרת, שבעצם תקן זה דבר שמוסדר בחוק התקנים. יש תקנים שמתקבלים על פי חוק התקנים, ולכן צריך ללכת לפי זה ולא לפי כל מיני תקנים שהם לא רשמיים.
נירה בר אשר
חבל להמציא סתם הגדרה כאשר יש הגדרה ל"תקן ישראלי". יש כזה דבר.
היו"ר שאול יהלום
היא אומרת שתקן ישראלי זה תקן על פי חוק התקנים.
ג'ודי וסרמן
שזה או הרשמי או הלא רשמי. שניהם.
נירה בר אשר
שניהם. יש הגדרה, בחוק התכנון והבניה. אז אם אפשר – פשוט לשמור על ההגדרה.
ג'ודי וסרמן
החלופה הראשונה נרשמה, כי זה מה שהצעתם בניירות שלכם.
היו"ר שאול יהלום
רבותיי. עכשיו אנחנו מדברים על מקום ציבורי חדש.
ג'ודי וסרמן
תיקון לחוק התכנון והבניה זה רק חדש, או תוספת חדשה למקום ישן.
היו"ר שאול יהלום
יפה. אז אנחנו מסתכלים על (ד)(1) שאומר: "ייקבע בהתאם לעקרונות היסוד ומטרותיו של חוק שוויו זכויות לאנשים עם מוגבלות את ההתאמות הנדרשות במקום ציבורי חדש". זאת אומרת – אנחנו מדברים על מקום ציבורי חדש על מנת לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות באופן סביר בהתחשב בתקן, על פי החוק הישראלי, ובהוראות החוק.
ואז אנחנו מגיעים לסעיף (2) – על העניין הזה, של מקום ציבורי חדש – "רשאי לקבוע פטור מלא או חלקי לעניין פסקה (1) ובכלל זה דרישות מופחתות לגבי סוג של מקום ציבורי חדש, כולו או חלקו...". ואמרנו: מה מביא את ההצדקה לפטור מקום ציבורי חדש מנגישות. אני רוצה להבהיר לכולם שיש כאן שני אילוצים שעומדים כחגורות ביטחון נגד פטור: גם שזה חדש, כי אנחנו כל היום עוסקים בחדש וישן, ומבינים שחדש צריך להיות יותר נגיש, או נגיש באופן מוחלט, לעומת ישן, וגם – מקום ציבורי. זאת אומרת, יש כאן שני דברים שאומרים – עזוב את הפטורים. מקום ציבורי חדש, מה רוצים? ואף על פי כן קבענו כאן כך: הפטור, או הדרישות המופחתות מתחייבים על מנת למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום- "עקב ייחודו בשל ערכי ארכיאולוגיה, טבע (או עקב היותו "אתר" כמשמעותו בתוספת הרביעית); שאת זה תכף אנחנו נבהיר. זאת אומרת – האם יש כאן משהו שאני אעשה אותו נגיש, אבל זה, נניח המעיין שבו טבל ישו בפעם הראשונה, ואם אני עושה את המעיין הזה נגיש אני הורס אותו, כי אין שום דרך אחרת. אבל זה לא חדש.
ג'ודי וסרמן
זו בניה חדשה שם.
היו"ר שאול יהלום
אבל בניה חדשה, בונים שם איזה מבנה, אז אני אומר – אם על ידי יצירת הנגישות זה יהרוס את האופי המיוחד של המקום או יהרוס שם את הטבע, רק בגלל הנגישות, אז אני יכול לפטור מהדרישה. או – עקב היותו אתר היסטורי.
שמואל חיימוביץ
יש לי בעיה עם הגדרה כזו. צריכים להשאיר איזשהו פתח לדיון פרטני במידה ויהיה ויכוח מסביב לעניין הזה, כי אם יהיו הנחיות של שר הפנים, במקרים א', ב', ג'- יש לי בעיה עם זה. יש, למשל, מקרה של אתר אפולוניה בהרצליה, שהוא אתר ארכיאולוגי, ובמרכזו – מסעדה. האם לא ינגישו את - -
דן אורנשטיין
זה בסעיף קטן (ה)
נטע דגן
זה בנוסף, ושמואל חיימוביץ אומר שאולי אין צורך בזה. שצריך לעשות רק פרטני, ולא בתקנות.
שמואל חיימוביץ
אני חושב שאפשר לקבוע בתקנות שהדברים ייבדקו לעומק ויחפשו פתרונות נגישות בכל דרך, וכן הלאה, ואם לא תימצא הדרך - - כלשהי, עם ועדה שבודקת, עם נימוקים שיפורטו.
דן אורנשטיין
מה שאתה אומר זה שהפטור צריך להיות פטור פרטני, בלבד.
שמואל חיימוביץ
במקרה כזה – כן, כי היום, למשל, אני בטוח שהיה קל מאד להשיג פטור לאתר מצדה. היה קל להשיג פטור מנגישות אם היו באים עם נימוק כוללני, והעובדה היא שהיום יש נגישות מסוימת למצדה. נכון שאי אפשר להגיע לכל מקום, וזה מקובל עלינו, כי אי אפשר לנגוע בערכי ארכיאולוגיה, וכן הלאה, אבל היום אומרים שאפשר לעשות אלמנטים בתוך אתרים, בתוך דברים, שהם בשפה שונה, שהם מתווספים ולא הורסים את הקיים, וגם מצביעים על כך שתמיד אפשר לפרק, אם רוצים, ולהחזיר את המצב לקדמותו. וכך נעשו דברים בעולם, תוך התמודדות עם בעיות של ערכי ארכיאולוגיה.
דן אורנשטיין
הוא רוצה שהפטור יהיה רק פרטני.
נירה בר אשר
אני חוזרת לנושא של מניעה הנדסית, ואני טוענת שאנחנו רוצים לתת עוד אפשרות, שעקב מניעה הנדסית לא נוכל להנגיש, ואני חוזרת ואומרת - - -
היו"ר שאול יהלום
את מסכימה למה ששמואל חיימוביץ אמר – שכל דבר ייבדק בצורה פרטנית?
נירה בר אשר
אני לא יודעת, יש לי בעיה עם זה.
היו"ר שאול יהלום
למה לא? מה אנחנו אומרים? – אנחנו אומרים שזה חדש, אנחנו אומרים שזה ציבורי, לכן אנחנו אומרים – הכל חייב, מלכתחילה. עכשיו אני אומר: כל דבר ייבדק לגופו, בצורה פרטנית.
נירה בר אשר
אני רוצה לשמוע, ואתה יודע את העמדה שלי לגבי כל הנושא של נגישות, ואתה יודע על מה אני מדברת. יש לנו בעיה עם הנושא של תוספות למבנים קיימים. תוספת של קומה חדשה למבנה קיים הכרחית מכמה סיבות: אל"ף, היום יש את תמ"א 38 בנושא של רעידות אדמה, שמדברת על חיזוק מבנים למניעת רעידות אדמה. אנחנו נצטרך לחזק מבנים, או לסגור קומת עמודים או להוסיף קומה. יש את הנושא של הרחבות דיור ולא רק הרחבות דיור – הרחבות של בניינים שמשרד השיכון מטפל בזה, והם יכולים להסביר את זה יותר טוב ממני. יהיו מקרים פרטניים, ייחודיים – אני לא יודעת, אולי יהיו 2 מקרים כאלה בשנה, אני לא מדברת על משהו גורף – שלא נוכל להנגיש. אנחנו היינו מעונינים שיהיה כאן סעיף שיטפל במקרים האלה.
היו"ר שאול יהלום
אני אשאל אותך הפוך: אם זה לא תוספת מבנים, אלא משהו חדש – את אומרת שעל מבנה חדש לגמרי אין לך בעיה שלא יהיה שום פטור.
נירה בר אשר
אני מוכנה לקבל את זה.
היו"ר שאול יהלום
את אומרת שעל מבנה קיים, או תוספת בניה למבנה קיים – צריך כאן לחול דיון מחדש. אומר שמואל חיימוביץ שהוא מסכים, וכל מה שהוא רוצה הוא שהדיון לא יהיה באופן עקרוני, אלא הדיון יהיה בתקנות בצורה פרטנית.
ג'ודי וסרמן
לא בתקנות. פטור פרטני.
היו"ר שאול יהלום
זאת אומרת – אי אפשר להביא תקנה שפוטרת את כל המבנים שהם על חוף הים התיכון, או על חוף ים הכינרת, אלא בכל מבנה ידונו – ואם יראו שצריך לפטור – יפטרו אותו.
נירה בר אשר
אני נוטה להסכים. אני רק שואלת את עצמי האם מדובר בשלושה מקרים בשנה או בחמישים מקרים בשנה.
קריאות
לא משנה, זה עדיין פרטני.
נירה בר אשר
אני מדברת על העומס שיהיה על המערכת. מי ידון בדבר הזה?
קריאה
הנציבות.
נירה בר אשר
לא, אני לא מקבלת שמומחה נגישות ידון בזה.
נטע דגן
הנציבות.
נירה בר אשר
השאלה שלי היא – מי ידון בזה, מי ישקול את זה, והעומס על המערכת.
היו"ר שאול יהלום
את אומרת שאת רוצה לתת פטור לכל המבנים שמסביב לכינרת, ואז תעשי תקנה שאומרת שמבנים לחוף הים יהיו פטורים. כי אם את אומרת לי שאת מוכנה לזה, לא לתקנות כלליות כוללניות, אלא לבדוק כל דבר לגופו – אז זה מה שאומר שמואל חיימוביץ – שכל דבר ייבדק לגופו.
נירה בר אשר
לא. אני ביקשתי שיוסף לפה סעיף שיתייחס לנושא של תוספות למבנים קיימים.
היו"ר שאול יהלום
עכשיו מדברים על חדשים.
שמואל חיימוביץ
גם תוספת זה נחשב חדש.
נירה בר אשר
תוספת חדשה למבנה קיים זה חדש.
שמואל חיימוביץ
בתחילת חוק התכנון והבניה פרק ה (1) – הוא נוגע גם בזה.
היו"ר שאול יהלום
אז בסדר – תוספת חדשה למבנה קיים או מבנה קיים ללא תוספת חדשה, ייבדק כל מבנה באופן פרטני. למה לא?
ליאורה זיידמן
אני חושבת שבהקשר של השאלה מי בעצם אמור להחליט – זו שאלת המפתח, כי החוק הזה אומר – חוץ משיקולי ההנגשה, יש לנו עוד שיקולים שמי שמחליט צריך לקחת אותם בחשבון. אנחנו פה אומרים – יש שיקולים אם זה שיקול של אתר או שיקול של ארכיאולוגיה, או איזור מיוחד – אנחנו אומרים שצריכים לקחת את זה בחשבון כאכיפה כללית בד בבד עם השיקול של ההנגשה, כי לפעמים זה לא פחות חשוב לשמור על ערכים ארכיאולוגים של אתר. לכן, אם אתה מוריד את זה לתקנות אתה אומר – אולי אני לא שוקל את זה שווה בשווה.
דן אורנשטיין
לא מורידים את זה לתקנות. ההצעה היא שזה לא יהיה בתקנות אלא שכל מקרה ייבדק לגופו.
ליאורה זיידמן
צריך לאותת למחליט ההחלטות איזושהי אמירה כללית לגבי כיוונים - -
דן אורנשטיין
תראי בסעיף קטן (ה) שיש רשימה - -
נירה בר אשר
מי יבדוק את זה, ומי ייקח אחריות?
דן אורנשטיין
פה מוצע שזו תהיה הנציבות.
ליאורה זיידמן
לא, הנציבות בטח שלא.
יואב קריים
למה בטח שלא? הנציבות היא גוף ממשלתי.
נירה בר אשר
אבל זה חוק התכנון והבניה - -
יפתח ברמן
אני מסכים עם מה ששמואל חיימוביץ אומר לגבי פטור בגלל סיבות ארכיאולוגיות. יותר קשה עכשיו, פה, במקום הזה, להגיד איזה מקומות אנחנו יכולים לפטור באופן גורף מסיבות של ארכיאולוגיה וטבע. לגבי סעיף (ב) שזה עלויות גבוהות מדי – אני כן חושב שכבר פה כל אחד יכול להעלות במוחו איזשהו מקרה, איזשהו סוג של מקום ציבורי שאנחנו נוכל לפטור באופן גורף, למרות שהוא חדש.
שמואל חיימוביץ
בבקשה – איזה?
קריאה
קיוסק.
ליאורה זיידמן
סנדלריה של מטר על מטר.
שמואל חיימוביץ
אז אני חושב שבתקנות צריך לאפשר את האפשרות שהתקנות יגבילו, למשל – בגודל.
ג'ודי וסרמן
העניין של מעליות, זה התאמות שהעלות שלהן גבוהה, וזה ייקבע בתקנות. מה שמופיע ב- (א) וב- (ג) ייקבע - - -
היו"ר שאול יהלום
אנחנו מדברים, מר ברמן, לפני זה. קודם כל – האם מצדה, האם אפולוניה – האם כשאנחנו מדברים על אתרים בודדים, האם צריכים לפטור אותם בתקנה, או לתת דרך פרטנית?
יפתח ברמן
אז אני אומר: לגבי (ב) אנחנו יכולים לצייר במוחנו מקרים שאפשר לפטור באופן גורף. לגבי (א) – ארכיאולוגיה או טבע, יותר קשה עכשיו להעלות איזשהו מקרה שאנחנו רוצים לפטור באופן גורף, אבל כמו שאמרה עורכת הדין דגן קודם לגבי מקומות ציבוריים, שאנחנו רוצים לאפשר גם בהמשך לשר הפנים להוסיף מקומות, אני חושב שגם פה – צריך לאפשר לשר הפנים. לו יעלה במוחו איזשהו סוג של מקום שאותו כן נרצה לפטור באופן גורף, ולא סתם להעמיס על המערכת של הנציבות, צורך בפטורים פרטניים, אני מציע שכן נשאיר את זה. שר הפנים יהיה רשאי להתקין תקנות שיפטרו באופן גורף, ויכול להיות שהוא לא יעשה בזה שימוש, אבל ההרשאה תינתן.
דן אורנשטיין
אז בעצם ההצעה שלך היא להשאיר את סעיף קטן (א) כסמכות.
יפתח ברמן
כן.
ג'ודי וסרמן
אפשר להשאיר סמכות כללית, לאו דווקא לגבי ערכי ארכיאולוגיה.
נירה בר אשר
אני חושבת שצריך להשאיר את (א) ולתת רק את ההקלה לתוספות חדשות למבנים קיימים, ששם יהיה את הנושא של מניעה הנדסית. שאם אי אפשר מבחינה הנדסית, שמוסיפים קומה, שמוסיפים חלק למבנה קיים - - אני רוצה סעיף שיטפל בזה.
היו"ר שאול יהלום
כל אחד מוכן להכניס פה סעיף. השאלה היא האם הסעיף מביא מנגנון פרטני, או שהוא סעיף כללי. אני מציע שהמנגנונים יהיו פרטניים. הרי זה שירות ציבורי חדש. אין לו סיבה לתת לו פטור בתקנות, אלא אם כן תמצאו משהו - - . לכן יכולים להיות רק פטורים פרטניים. לכן, מה שאנחנו עושים – אי אפשר. אני מסכים שהפטור הפרטני יכול גם להיות הוצאה, אבל במקום ציבורי זה צריך להיות ברור שזה צריך להיות מיליארדים.
יפתח ברמן
לא, זה לא רשות ציבורית, זה מקום ציבורי.
היו"ר שאול יהלום
זה אותו הדבר.
קריאה
לא.
ג'ודי וסרמן
ב- (ה) יש החרגה של העניין הזה.
יפתח ברמן
נגיע לעניין של רשות ציבורית. אני רק רציתי שנמקד את הדיון. אני אומר: יש סיבה אחת למה צריך לשמור את האופציה להתקין תקנות שיתנו פטור גורף, וזה – שכוח האדם שיהיה בנציבות, כמה שלא ייקבע, בסופו של דבר, שיטפל בנושא הזה – הוא יהיה מוגבל. ואנחנו לא רוצים סתם להעמיס על הציבור וסתם להעמיס על הנציבות, ובמקומות שתהיה הסכמה - -
היו"ר שאול יהלום
אבל מצד שני – ברגע שאתה כותב בתקנה - פטור לכל הדברים שעל יד שפת ים, למשל. מה תכתוב בתקנה? נכון שלא אנחנו מתקנים את התקנה, אבל אנחנו לא ניתן למישהו לתקן תקנה כשאנחנו לא יודעים איך היא נראית.
יפתח ברמן
אתה מתקן את התקנה, אבל הוועדה מאשרת.
היו"ר שאול יהלום
הוועדה מאשרת, אבל מי שייתן את התקנה זה השר. השר ייתן תקנה – על מה? איך הוא ייתן תקנה כללית? אני רוצה להבין.
ג'ודי וסרמן
הוא יגיד – במקום שזה בלתי אפשרי.
שמואל חיימוביץ
אני יכול לתת דוגמה: יכול להיות מצב של תוספת בניה מעל קומה אחת, של שתי קומות, והבניין הקיים הוא בתוך גבולות הבניה המותרים, מבחינת קווי הבניין. מוסיפים קומה, והמקום החדש נדרש בנגישות. כלומר- חייב מעלית. להוסיף את המעלית מחוץ לקו הבניין זו בעיה, בגלל תקנות כאלה ואחרות בחוק התכנון והבניה. להוסיף בתוך הבניין – יכול להיות שמי שנמצא כרגע בקומות התחתונות יתנגד ש - -
נטע דגן
אז זה נקודתי.
שמואל חיימוביץ
יכול להיות שיש אפשרות לנסח משהו כללי למקרים כאלה.
ג'ודי וסרמן
אז זה – חוסר היתכנות הנדסית במקום פרטני.
שמואל חיימוביץ
דבר כזה אפשר להגדיר אותו באופן שזה לא יהיה פרטני.
ג'ודי וסרמן
אבל אפשר גם פרטני.
יפתח ברמן
אבל אנחנו מנסים להקטין עומס על המנגנונים, לא לשלוח את הציבור לנציבות במקומות שמוסכם על כל יושבי השולחן הזה שלא צריך להנגיש.
היו"ר שאול יהלום
איזה מקומות?
יפתח ברמן
יכול להיות שיהיו כאלה.
יואב קיים
איזה? תן דוגמה.
היו"ר שאול יהלום
אתה אומר שמוסכם על כולם שלא צריך להנגיש. מדובר במקומות שאי אפשר להנגיש.
דן אורנשטיין
לגבי ההיסטוריה אין לך משהו לא פרטני.
היו"ר שאול יהלום
מה תגיד? מקום היסטורי? מה? הכל כתוב כבר.
יפתח ברמן
לא ייכתב – מצדה – כן, וכפר נחום – לא. אלא: מקום עם ערכי טבע שיוכרז - -
קריאות
- - כבר כתוב.
יפתח ברמן
לא כתוב. אתם רוצים - -
נטע דגן
לא. רוצים להעביר את זה לפטור נקודתי.
יפתח ברמן
אני בעד לשמור את האפשרות להתקין תקנות כלליות, גם על ערכי טבע וארכיאולוגיה, ובוודאי – על נטל כבד מדי.
היו"ר שאול יהלום
בסדר. אז מאחר ומדברים על מקום ציבורי, אמרנו שבמקום ציבורי, נטל כבד מדי – אנחנו לא מוכנים, באופן עקרוני, לקבל. אלא אם כן יש אי אפשרות הנדסית. בקשר לאי אפשרות הנדסית- אמרנו שזה ייבדק בצורה פרטנית.
יפתח ברמן
אנחנו מבדילים בין מקום ציבורי לרשות ציבורית.
דן אורנשטיין
אני מציע, לצורך הדין – העניין של נטל כבד מדי בא לידי ביטוי בסעיף קטן (ב), בלי יחס לרשות ציבורית. כאן, בפסקה (א) הנושא הוא אתרים היסטוריים. מה שלפחות מסתמן ממה שאומר אדוני היושב ראש זה שאי אפשר לקבוע בתקנות לגבי אותם אתרים היסטוריים. מה שמסתמן ממה שאומר שמואל חיימוביץ זה שאפשר לקבוע הוראות כלליות בקשר לתוספות בניה, כי זה יכול להתייחס למידות מסוימות, למימדים מסוימים, ואולי זה הפתרון – להחליף את זה - -
היו"ר שאול יהלום
מה זה תוספות?
דן אורנשטיין
תוספת לאתר היסטורי.
היו"ר שאול יהלום
אבל מה זה שייך – תוספת לאתר היסטורי? אם זה מועדון מבקרים, שקונים בו גלויות, הוא צריך להיות נגיש. מה זה תוספת לאתר היסטורי? רק אם בראש מגדל אייפל תשים בניין - ואז זה ייבדק לגופו. אם בראש מגדל אייפל בונים עכשיו עוד קומה – אז זו בעיה, באמת. אני לא יודע, זה צריך להיבדק לגופו. אבל להגיד שנקבע תקנה? מה תגיד התקנה? אתה לא יכול לעשות תקנה על מקרים יוצאים מן הכלל. אתה יכול להגיד שיש מקרים יוצאים מן הכלל, ולקבוע בהם מנגנון דיון. אבל השאלה אם אנחנו אומרים שאנחנו פוטרים מקום חדש ושירות ציבורי רק אם הוא מקום יוצא מן הכלל, או שיש לנו איזה סטנדרט כזה – לקבוע מקומות חדשים.
דן אורנשטיין
אדוני יקבע, הממשלה תשקול. אני רואה פה שמשרדי הממשלה - -
היו"ר שאול יהלום
איזו דעה אחרת יכולה להיות כאן על מקום חדש שהוא מקום ציבורי?
ג'ודי וסרמן
לגבי חוסר התכנות או לגבי - - -
היו"ר שאול יהלום
לא. חוסר התכנות אני מסכים לכתוב.
ג'ודי וסרמן
בתקנות.
היו"ר שאול יהלום
בתקנות או לא בתקנות, לא משנה. חוסר התכנות הנדסית – בסדר. כמו למשל – במגל אייפל. מקרים יוצאים מן הכלל לא נפתרים בתקנות אלא בדיון פרטני. אם אתם רוצים לתת לי דוגמאות שיסברו את דעתי אחרת – אני מוכן. כרגע אני לא רואה אף דוגמה אחת שהבאתם לי שהיא לא צריכה להיבדק לגופו. מרכז מבקרים – שירותים. נניח שבאתר היסטורי- כפר נחום, לדוגמה, עכשיו יחליטו לבנות שירותים. ברור שהם צריכים להיות נגישים. אז עכשיו תגידו לי שאי אפשר, כי אם נעשה את השירותים נגישים, מפלס המים יהיה כזה שזה יעמוד שם ולא ירד – אז זה רק שם, בכפר נחום. אז נדון.
נירה בר אשר
אני רוצה להגיד על זה משהו. לפני כמה חודשים עלו לאישור המועצה הארצית תקנות ששמואל חיימוביץ היה שותף להן – תוספת שישית לתקנות התכנון והבניה. התוספת הזו מתייחסת לאתרים היסטוריים וארכיאולוגיים, ואנחנו נתנו תקנות כלליות, תקנות טובות מאד, שגם מתייחסות לנגישות לנכים, ואמרנו שיש אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים שלא יכולים לעמוד בכל התנאים של בקשה להיתר, כי הם אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים – ולאו דווקא בהקשר של נגישות. בכלל. יש הרבה בבקשה להיתר מאות דרישות. אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים, מטבע הדברים, לא יכולים לעמוד בכל הדרישות, וצריך להתאים כל דבר לגופו. כמובן שהכנסנו גם הנגשה לאנשים בעלי מוגבלויות ואנחנו כתבנו תקנות שלמות, ואנחנו נתנו הוראות מיוחדות כיצד ניתן לקבל היתר בניה, לא שתואם היתר בניה רגיל, אלא היתר בניה מיוחד לאתרים היסטוריים וארכיאולוגיים, ועשינו את זה. וכתבנו תקנות כלליות בעניין הזה.
שמואל חיימוביץ
אבל לא כתוב שם – בלי נגישות.
נירה בר אשר
התייחסנו לנושא הנגישות. לכן אני אומרת, אדוני היושב ראש, שדברים כאלה נעשו וכתבנו תקנות לנושאים גורפים כאלה כמו לנושאים של אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים. לכן אני חושבת שלא תהיה בעיה עם כתיבת הוראות כאלה.
היו"ר שאול יהלום
תני לי דוגמה.
ליאורה זיידמן
טיילת על חומות העיר העתיקה.
קריאות
- - -
היו"ר שאול יהלום
טיילת על חומות העיר העתיקה – זה תקנה?
נירה בר אשר
לא, אני רוצה להסביר – דיברנו למשל על רוחב פתח בכניסה לאתר היסטורי וארכיאולוגי, שאם אנחנו צריכים לעמוד בפתח מסוים בתקנות התכנון והבניה ולא ניתן לעמוד בפתח מסוים - -
ג'ודי וסרמן
אז זה פרטני. הפטור הוא פרטני.
נירה בר אשר
- - אבל כתבנו את זה בתקנות.
ג'ודי וסרמן
מה כתבת? שמקום שאי אפשר אז - -
נירה בר אשר
כתבתי שאם לא ניתן להרחיב פתח - -
דן אורנשטיין
זו לא דוגמה, כיוון שהחקיקה הראשית שלך, של הכנסת, היתה יותר לקונית. לכן, בתקנות כתבת מה שכתבת פה.
נירה בר אשר
לא, אבל אני כתבתי תוספת שישית שלמה שכן יכולה לתת סידור לזה.
היו"ר שאול יהלום
אני אומר לך: אנחנו נקבל את זה שבמקום ציבורי ומקום חדש - הפטורים חייבים להיות פרטניים. אין שום סיבה שלא. זה רק מקרים יוצאים מן הכלל. מה זה חדש? שיבנו מבנה חדש על האתר ההיסטורי. האתר ההיסטורי הוא ישן, אנחנו לא הולכים להנגיש אותו, אלא הולכים לבנות עכשיו מרכז מבקרים באתר.
נירה בר אשר
ומי ייתן את הפטורים האלה?
דן אורנשטיין
זה סעיף קטן (ה).
נירה בר אשר
ומה עם הנושא של מניעה הנדסית?
ג'ודי וסרמן
או פטור פרטני, או בתקנות.
היו"ר שאול יהלום
אני מוכן שהעניין של מניעה הנדסית אפילו ייכתב בחוק.
דן אורנשטיין
אבל כל מקום יצטרף להיבדק לגופו.
היו"ר שאול יהלום
ברור.
נטע דגן
גם לגבי מקום קיים זה מופיע רק כפטור פרטני, ולא בתקנות.
היו"ר שאול יהלום
ברור, אבל אם יש מניעה הנדסית – זה פרטני - - אני מקבל את זה שבראש מגדל אייפל אי אפשר עכשיו להוסיף - -
קריאות
אז זה גם פרטני.
ג'ודי וסרמן
לגבי התקנת מעלית או התאמה שעלותה גבוהה - -
היו"ר שאול יהלום
"(ב) לעניין מעלית, או התאמה אחרת, שעלותה גבוהה, שקבע השר (בסעיף זה –התאמה שעלותה גבוהה)-ביצוע ההתאמה יטיל נטל כבד מדי, בהתחשב בגודל המקום הציבורי החדש, היקף השירות המיועד להינתן בו וייעודו וכן היות המקום הציבוריחלק ממקום ציבורי קיים או תוספת לבניין קיים".
ג'ודי וסרמן
אז זה יכול להיות גם בתקנות, וכמובן – חוץ מזה, גם פרטני. אם בתקנות ייקבע, למשל, פחות מ- 20 מטר, מקום בניה חדש שהוספה לו קומה שלישית, אז אפשר בתקנות לפטור אותו. אז זה יישאר בתקנות?
היו"ר שאול יהלום
כן.
ג'ודי וסרמן
ולעניין (ג) – שזה מקום עבודה, זה יהיה פרטני.
היו"ר שאול יהלום
כן. על זה דיברנו: "(ג) לעניין ביצוע התאמה במקום ציבורי חדש שהנו מקום עבודה... ביצוע ההתאמה יטיל נטל כבד מדי בהתחשב בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם ובקיומם של מקורות מימון חיצוניים ...לביצוע ההתאמה". זה מקרה המכולת הקטנה, נכון?
ג'ודי וסרמן
לא. זה מקום עבודה, מפעל חדש, קטן מאד.
היו"ר שאול יהלום
קטן מאד- אז מכולת, קיוסק קטנטן.
דן אורנשטיין
שתהיה אפשרות לפטור מקומות עבודה חדשים, קטנים, בתקנות.
היו"ר שאול יהלום
צריך לכתוב – יטיל נטל כבד מדי בהתחשב בעלות ההתאמה וטיבה
ג'ודי וסרמן
זה מופיע.
היו"ר שאול יהלום
לא – "..בעלות ההתאמה וטיבה" – לעומת מה? מה הקריטריון פה?
דן אורנשטיין
אז זה הכל מכלול של שיקולים.
היו"ר שאול יהלום
עלות הבניה וטיבה לעומת מה, לעומת המשכורת שקיבלת אתמול או המשכורת של בעל המקום, או מה?
ג'ודי וסרמן
הנה, כתוב: גודל העסק, היקף הפעילות, מספר העובדים, הרכב כוח האדם - -
היו"ר שאול יהלום
ברור שכל דבר עומד לגופו. לא צריך להיות הכל יחד.
דן אורנשטיין
לא, אדוני. הרעיון בניסוח כזה הוא לתת קצת יותר מרחב תמרון לשר.
היו"ר שאול יהלום
"עלות ההתאמה וטיבה" לעומת המחזור הכספי - -
ג'ודי וסרמן
אבל זה פרטני.
היו"ר שאול יהלום
אבל כאן, כשאת כותבת: יטיל נטל כבד מדי בהתחשב בעלות ההתאמה וטיבה", לעומת – המחזור הכספי של העסק.
דן אורנשטיין
אדוני. הרעיון כאן הוא במקום לצמצם את שיקול הדעת של השר, ולהגיד לו – זה עומד מול זה, לתת לו את כל השיקולים, לתת לו מרחב תמרון קצת יותר גדול. היום, בחקיקה, לא נותנים מרחב תמרון. ה "לעומת" הזה מצמצם את שיקול הדעת שלו - - -
היו"ר שאול יהלום
לא, לא. ה "לעומת" הזה לא מצמצם, בגלל שהוא נותן לו שיקול דעת. עדיין – אני לא קובע פי שלושה מהעלות, או פי שניים מהעלות. זה היה מצמצם. אבל אני אומר לו: כשאתה מדבר על "ביצוע ההתאמה יטיל נטל כבד מדי" – על מי יטיל, לעומת מה? בהתחשב בעלות ההתאמה וטיבה. בעלות – לעומת מה?
ג'ודי וסרמן
אולי גודל העסק יוכל לעמוד בפני עצמו, אם זה יהיה מאד מאד - -
היו"ר שאול יהלום
קודם כל – העלות צריכה להיות לעומת תקציב העסק, לעומת הפדיון, לעומת המחזור. לעומת דו"ח ההוצאות בפועל, לעומת המאזן. הרי צריך להיות איזשהו יחס – למה? לתקציב המדינה?
דן אורנשטיין
אדוני. אני חושב שהמחוקק הראשי, הוועדה, יש לה עניין לקבוע מרחב תמרון קצת יותר גדול. מדוע? – כי יכול להיות, כפי שאומרת היועצת המשפטית, שהוא ייתן פטור רק על סמך גודל העסק, רק על סמך מחזור ההכנסות. לכן זה צריך להיות בכלל בהתחשב, בין היתר.
היו"ר שאול יהלום
אם הוא בעל מכולת קטנה - -
ג'ודי וסרמן
לא מכולת – מקום עבודה. מכולת זה מקום ציבורי. מקום עבודה שאינו פתוח לציבור.
היו"ר שאול יהלום
מקום עבודה. מה זה יכול להיות?
ג'ודי וסרמן
משרד שאינו פתוח לציבור.
דן אורנשטיין
אני לא יורד עכשיו לניסוח, אבל זה צריך להיות מנוסח, לדעתי, כך שהפטור מבחינת נטל כבד מדי יכול להינתן משורה של טעמים – או אחד מהם, או יותר מהם, ופה הניסוח הוא לא עד הסוף.
היו"ר שאול יהלום
כאן צריך לכתוב – בתחליפים, ובקיום תחליפים - -
ג'ודי וסרמן
בהתחשב, בין היתר - -
היו"ר שאול יהלום
אבל בעוד קריטריון – בקיום תחליפים לעסק.
נטע דגן
זה חדש.
היו"ר שאול יהלום
מקום עבודה, מפעל לייצור משהו מאד קטן.
ג'ודי וסרמן
זה לא פתוח לציבור. זה לא איזשהו מקום ציבורי, מכולת, השאלה אם יש תחליף. צריך מקום עבודה שהוא לא מקום ציבורי.
היו"ר שאול יהלום
אז למה את מוותרת על זה? כי את אומרת ששני העובדים הם לא מוגבלים, ההסתברות שהם מוגבלים זה רק - -
נטע דגן
אבל זו בניה חדשה.
היו"ר שאול יהלום
אז אנחנו בונים בניה חדשה, יש לנו חדר לייצור חגורות, עובדים בו אב ובנו, ומייצרים חגורות. אז מה היא אומרת? זה העסק שלביצוע התאמה יטיל נטל כבד מדי בעלות ההתאמה וטיבה – זאת אומרת, מעלית, ואני אומר: בעלות ההתאמה וטיבה לעומת האם העסק הזה הוא במחזור כספים מסוים, "בגודל העסק ובמבנהו".
שמואל חיימוביץ
אני לא כל כך מבין את הסעיף הזה, מה הוא עושה כאן.
נטע דגן
למה לא להכניס את זה לסעיף קטן (ב)?
ג'ודי וסרמן
זה סעיף מסמיך שמאפשר לשר להתחשב בכל השיקולים האלה ולקבוע תקנות.
היו"ר שאול יהלום
מה זה "מבנהו"? את עניין גודל העסק – הבנתי. מה זה "במבנהו"?
נטע דגן
זה מועתק מחוק השוויון. זה לא רלבנטי.
נירה בר אשר
מיקומו, לא מבנהו.
דן אורנשטיין
לא. מבנה העסק. יכול להיות שזה עסק של אדם אחד, עסק משפחתי.
נטע דגן
אז זה מספר העובדים.
היו"ר שאול יהלום
אז לעומת תקציב העסק - -
שמואל חיימוביץ
אני מנסה לראות את הפן היישומי של זה, מתי זה רלבנטי.
קריאות
- - -
שמואל חיימוביץ
באופן מעשי, בשעה של הוצאת היתר בניה, הדבר הפרקטי והמעשי שעומד מול עינינו זה שטח בניה. כל דבר אחר, כמו מספר עובדים וכן הלאה – קשה מאד להתייחס אליו.
היו"ר שאול יהלום
אבל איפה כאן מספר המבקרים?
ג'ודי וסרמן
לא, לא. זה מקום עבודה. זה לא מקום שפתוח לציבור.
נטע דגן
צריך לכתוב את זה – למעט מקום שפתוח לציבור.
ג'ודי וסרמן
זה התאמה למקום עבודה. מה שהוספנו בתחילת הדיון - - . אנחנו נגיד שהוא לא פתוח לציבור. הכוונה למפעל.
שמואל חיימוביץ
למה קוראים לזה התאמה?
דן אורנשטיין
מה שאני אומר הוא ששיקול הדעת צריך להיות טיפה יותר - - והוא צריך להיות אחד מהשיקולים שרשומים כאן. יכול להיות שצריך לשפץ את השיקולים פה, אבל כעיקרון – זה צריך להיות שורה של שיקולים, ולאו דווקא שיש קשר ביניהם או שיש מכלול.
היו"ר שאול יהלום
לא כולם צריכים להתקיים. אז קבענו את זה כבר – "בין היתר", אבל מה שקבענו כאן זה גם הבסיס התקציבי. אתה מסתכל על התקציב של העסק ואז אתה קובע.
שמואל חיימוביץ
אבל למה קוראים לזה פה "התאמה"?
ג'ודי וסרמן
אני מציעה שעלות ההתאמה לעומת מחזור העסקים – או משהו כזה, וגם – כל אחד מהשיקולים האלה בפני עצמו.
נירה בר אשר
צריך לקרוא לזה "הנגשה".
שמואל חיימוביץ
למה קוראים לזה "התאמה"?
דן אורנשטיין
זה ברוח התיקונים פה.
שמואל חיימוביץ
חשבתי שהתאמה זו השלמה של הנגישות, אבל זה רק במקום עבודה - -
יפתח ברמן
גם בהגדרה הכללית – מקום ציבורי חדש שיהיה נגיש, יבוצעו בו ההתאמות.
ליאורה זיידמן
אני רוצה רק להוסיף שלפי דעתי צריך להיות גם שיקול פיזי, כי כששאלנו אם הכוונה ב "מבנהו" לעניין פיזי אמרת שלא, אבל לפי דעתי יש כאן עניין של מקום פיזי. אם זה מבנה של מטר על מטר, אולי לא סביר לעשות שם מעלית.
יואב קריים
תאמיני לי שאף אחד לא מבקש את זה.
ליאורה זיידמן
אבל חוק זה חוק - -
נעמי מורבייה
אבל יש את מבחן הסבירות. אז במבחן הסבירות, אני, כנכה, לא אבקש להנגיש מקום של מטר על מטר.
ליאורה זיידמן
אז צריך שההגיון הזה ייכנס לאורך החוק.
נטע דגן
אדוני חוזר ואומר, ובצדק, שכשמדובר במקום חדש צריך להבהיר שהפטורים צריכים להיות מאד נדירים, ולכן, למשל – אני חוזרת לסעיף קטן (ב) - -
היו"ר שאול יהלום
לכן עשינו את זה פרטני. לכן הכל פרטני.
נטע דגן
לא, פה זה סמכות בתקנות, זה לא פרטני.
היו"ר שאול יהלום
כן. סמכות בתקנות – רק על דבר אחד קבענו.
נטע דגן
לא, מה שקראנו עכשיו נכנס לתקנות, למיטב הבנתי.
ג'ודי וסרמן
אמרנו שני דברים ברורים: לעניין אתר ארכיאולוגי- רק פרטני. לעניין חוסר היתכנות הנדסי – רק פרטני. לעניין מעליות, וכן הלאה, התאמות של עלות גבוהה – תקנות, ועכשיו אנחנו במקום עבודה שהוא לא מקום פתוח לציבור. האם אנחנו מדברים על תקנות או פרטני? לדעתי, לפי הרשימה הזו, מדובר בתקנות.
נטע דגן
אין לי בעיה עם זה שזה יהיה בתקנות, זה בסדר, אבל הרשימה של האפשרות לתת פטורים היא מאד רחבה. בסעיף קטן (ב) דיברנו, ואלה באמת הדוגמאות שכל הזמן חוזרות פה – על מעלית, למשל. כשמתקינים מעלית במקום חדש, זה באמת הרבה כסף, ולכן נתנו פטור. הוספנו התאמה אחרת שעלותה גבוהה, שקבע השר, כי נתנו דוגמה של שירותי נכים. בסדר. בסעיף קטן (ג) אנחנו שוב פותחים את זה לשורה אדירה של התאמות.
ג'ודי וסרמן
אבל אנחנו לא מדברים על מקום שהוא פתוח לציבור.
נטע דגן
לא משנה. אנחנו מדברים על בניה חדשה. למה לא לתת שוב מסר של צמצום?
דן אורנשטיין
בפרטני אפשר לצמצם לפי מספר העובדים.
שמואל חיימוביץ
אין מספר עובדים בשעת הוצאת ההיתר. לא יודעים כמה עובדים.
קריאות
- - -
נטע דגן
אז בואו נכתוב את גודל העסק. בואו נבדוק איזה שיקולים רלבנטיים ולא נפתח את זה.
היו"ר שאול יהלום
אני בונה מעבדה לטכנאי שיניים. זה לא פתוח ללקוחות. ואז, הסעיף הזה חל עליו. יכול להיות שהמעבדה לטכנאות שיניים, שהעובד בה לא נכה, אז הוא לא צריך להנגיש את המעבדה.
נטע דגן
אין לי ויכוח. אני אומרת שרשימת השיקולים פה היא מאד רחבה, יותר רחבה מאשר הנגשה של מקום קיים.
ג'ודי וסרמן
זה מקום שאמור להיות פתוח לציבור, לא מקום עבודה. אם הרחבנו את המקום הציבורי למקום שהוא לא פתוח לציבור, בהגדרה, אלא הוא מקום עבודה, ואמרנו – שגם במקום עבודה שהוא יחסית גדול אנחנו צריכים להנגיש את השטח הציבורי.
נטע דגן
אפשר יהיה לעבור שוב על הרשימה? אנחנו נעשה את זה בנפרד, כדי לא לבזבז את זמנה של הוועדה. יש פה שיקולים שהם לא רלבנטיים. אני לא מבינה מה זה "הרכב כוח האדם". זה לא רלבנטי.
דן אורנשטיין
הדבר היחיד שהוא רלבנטי לתקנות זה מספר העובדים המתוכנן. גודל של מקום – זה כבר נקבע.
נטע דגן
מספר העובדים, למשל, לא רלבנטי. רלבנטי הגודל של המקום. העלות של ההתאמה – בוודאי. המבנה הפיזי – בוודאי. למה מספר העובדים רלבנטי בכלל? יש פה שיקולים שאני לא מבינה אותם לגבי הקמה של מקום חדש.
דן אורנשטיין
אבל השאלה היא האם זה רלבנטי לפטור פרטני או לתקנות.
היו"ר שאול יהלום
מספר העובדים הוא רלבנטי, למרות שאת אומרת – אם יש אדם מוגבל אז נפלת למקום אחר. אף על פי כן, ברגע שמדובר בדבר על מקום עם מספר עובדים גדול הוא יצא מהגדר של יוצא מן הכלל. הוא חייב להיות מונגש.את לא הולכת לפטור עכשיו סופרמרקט. לכן – מקום של 230 עובדים, אני אומר שחייב להיות מונגש.
נטע דגן
אבל פה אנחנו נותנים סמכות לפטור. פה השר יבוא ויגיד – מתחת ל-X עובדים, אוטומטית פטור.
היו"ר שאול יהלום
נכון. לכן, לפי מספר העובדים אני אומר לו את זה.
נטע דגן
השאלה היא אם זה לא בעייתי. למה לפי מספר העובדים? שוב – לגבי מקום חדש, עוד לא יודעים כמה אנשים יהיו.
היו"ר שאול יהלום
שמואל חיימוביץ מתחילת הישיבה אומר – לפי שטח.
שמואל חיימוביץ
כי זה דבר מדיד. יש לי דוגמה מבתי אוכל. כתוב היום בתקנות התכנון והבניה – 25 מקומות ישיבה. באים ומציגים תוכנית ל- 25 מקומות, ובפועל יש אחר כך 50. מה עושים עם זה?
נטע דגן
מה זה "היקף הפעילות" של עסק שלא פתוח לציבור? אלה שיקולים שהם לא רלבנטיים. צריך לעבור על כל שיקול, ולא צריך לעשות את זה כאן, בוועדה. היקף הפעילות אינו רלבנטי למקום העבודה. מה זה היקף הפעילות במקום העבודה?
קריאה
כמות הייצור.
נטע דגן
מה כמות הייצור רלבנטית לשאלה אם תהיה מעלית או לא, או יהיו שירותי נכים או לא? יש פה רשימת שיקולים מאד רחבה שאינה רלבנטית,בכלל.
היו"ר שאול יהלום
אני אגיד לך: נניח שאצלנו 10 עובדים זה הגבול בין רחב למצומצם. אם עובדים שם 3 משמרות את מתייחסת למקום כאל 30 עובדים, ולכן העבודה במשמרות היא חשובה.
נטע דגן
זה לא היקף הפעילות. זה מספר העובדים.
היו"ר שאול יהלום
זה היקף הפעילות – האם עובדים שם סביב השעון, או רק 8 שעות ביום.
נטע דגן
ולמה זה רלבנטי לשאלה אם יבנו דלת רחבה או לא, אם יתקינו מעלית או לא? אלה שיקולים שהועתקו מאיזשהו מקום והם לא רלבנטיים.
דן אורנשטיין
מה שיפתח ברמן אמר לי, ואנחנו יכולים לשקול את זה, כי כל הנושא הזה, לעומת האחרים, הוא חדש, לגבי מקום העבודה. נוכל לשקול את זה, אבל כנראה שאין צורך בסעיף קטן (ג), כיוון שאם זה פרטני - -
ג'ודי וסרמן
רק בפרטני אתה אומר? לא בתקנות?
דן אורנשטיין
כן.
חזקי ישראל
יש לי שאלה – תוך כמה זמן הנציג צריך לתת תשובות?
ג'ודי וסרמן
קבענו – הם חייבים להשיב תוך 60 או 90 יום.
בלהה ברג
יש לי קושי אם זה פרטני. אני מעדיפה בתקנות.
דן אורנשטיין
את מחזירה עכשיו את הדיון לאחור.
היו"ר שאול יהלום
אם תגישי לנו תקנות - -
בלהה ברג
אלה תקנות ששר הפנים צריך להגיש, לא אני.
דן אורנשטיין
אבל אין לך מה לקבוע בתקנות האלה. אם את אומרת שלנציבות אין כוח אדם לבצע את הדבר הזה, זה דבר אחד. אבל אין לך מה לכתוב בתקנות האלה, זה כל הדיון של חצי השעה האחרונה. את לא יכולה לקבוע את זה באופן כללי.
היו"ר שאול יהלום
אישרנו את (ד), מחקנו את (ג), ואנחנו בסעיף (ה):
"(ה)(1) מי שחייב בהתקנת התאמה במקום עבודה או התאמה שעלותה גבוהה, במקום ציבורי חדש, יהיה פטור מביצוע אותה התאמה אם קבע הנציב כי מתקיימת הוראה מהוראות הפטור המנויות- ..."
חזקי ישראל
אני חוזר על השאלה: תוך כמה זמן עונה הנציב.
ג'ודי וסרמן
לעניין שאילתה – יש הגבלת זמן?
בלהה ברג
כן, של 60 יום.
ג'ודי וסרמן
מגישים שאילתה לנציב האם יש פטור או לא – ויש הגבלת זמן.
שמואל חיימוביץ
ואם אין תשובה – אפשר להסיק מכך שיש פטור?
בלהה ברג
לא. אי אפשר להוציא צו נגישות.
קריאה
על בניין חדש יש צו נגישות?
קריאה
כן.
קריאה
מקימים משהו חדש, הם צריכים לחכות לנציב?
ג'ודי וסרמן
דנו על זה בפעם הקודמת. לגבי בניין חדש אתם גם תוכלו להוציא צווים, ובלבד שהודעתם לרשות המקומית 21 יום מראש, וכו'. זה היה בדיון הקודם או לפני שני דיונים. ואז נאמר שיכול להיות שיקול דעת שונה לנציב.
בלהה ברג
אז זה עניין של אכיפה. מדובר על אכיפה, על בניין קיים.
ג'ודי וסרמן
אבל הוא שאל כרגע על בניין חדש, אם אפשר להוציא צו נגישות, והתשובה היא – כן.
שמואל חיימוביץ
אני אומר שלא צריך.
ג'ודי וסרמן
אבל בדיון הקודם אתם ביקשתם את זה, ונקבע מנגנון של התאמה ביניכם.
דן אורנשטיין
אתם צריכים להיות בתיאום. זה מה שביקשתם להוסיף לנוסח.
ג'ודי וסרמן
בדיון הקודם ביקשתם, ואז מצאנו איזה מנגנון התאמה, שאתם תודיעו להם, והם יוכלו להתנגד, וכן הלאה. אם אתם לא רוצים – תודיעו, ונמחק את זה.
ליאורה זיידמן
אני רוצה להתייחס לנושא של מי קובע בעצם את הפטורים הפרטניים.
היו"ר שאול יהלום
אמרנו שהנציבות, וכאן יש שאלה של חזקי ישראל תוך כמה זמן הנציבות צריכה לתת תשובה.
ליאורה זיידמן
אני רוצה להתייחס לנושא של המהות – אם בעצם הנציב הוא הגורם שקובע את הפטור, כי בעצם זה יהיה הליכים של קבלת היתר בניה למבנה חדש, שהנושא של ההתאמה וההנגשה הוא בעצם רק אחד מהנושאים שהרשות המקומית שוקלת, בבואה לתת את היתר הבניה. לדוגמה – הרשות המקומית, גם בנושא של בטיחות, או חוות דעת של כיבוי אש, יכולה לשקול אם לקבל את ההמלצות של כיבוי אש, או להחליט לדחות אותם משיקולים כאלה ואחרים. זאת אומרת – יש איזה גוף, כבר היום, ששוקל את כל השיקולים ואת כל ההמלצות של כל הגורמים אחד מול השני, והוא צריך להחליט מה עדיף, מה כן לסייג, מה לקבל. לכן, לפי דעתי, הנציבות יכולה לשקול. יש לה את המנדט לנושא של ההנגשה, אבל אין לה את המנדט להחליט אם זה מקום שיש בו ערכים מיוחדים לארכיאולוגיה, ערכים מיוחדים לטבע. אין לה, בעצם, את היתרון היחסי להחליט אם יש פה בעיה הנדסית או אין.
דן אורנשטיין
את מי את מציעה?
ליאורה זיידמן
אני מציעה שזה יהיה מהנדס העיר, שהרשות המקומית שלוקחת את כלל השיקולים תיקח - -
נעמי מורבייה
אין נגישות היום כי זה מצוי בידי מהנדס העיר.
קריאות
- - -
היו"ר שאול יהלום
בחוק הזה אנחנו דנים כבר שנתיים. בזמן האחרון, באופן אינטנסיבי – שתי ישיבות בשבוע. אנחנו לא יכולים לקחת ולחזור ולטחון את הדברים לגבי מה שנדון בישיבות שאנשים פה לא היו. הדברים האלה כבר הועלו. לא נדון בהם עוד פעם.
חזקי ישראל
למה לא לעשות את זה כמו מכבי אש? כאשר אתה הולך לבנות אתר חדש, בין יתר הדברים אתה צריך להביא אישור - -
ג'ודי וסרמן
היה דיון ארוך על זה, על סמכויות - -
היו"ר שאול יהלום
רבותיי. את כל זה עברנו כבר. זו קריאה שניה, בוועדה.
נטע דגן
הערות נוסח אפשר להשאיר לניסוח משפטי, אבל יש לי עוד שאלה: יש הוראת פטור שמפנה לסעיף 19יג(א)(4), שאומר: "ההתאמה מחייבת שינוי יסודי במהותו של מקום ציבורי קיים או של שירות ציבורי". אני לא מבינה למה זה רלבנטי לבניה חדשה. התאמה שמחייבת שינוי יסודי במקום ציבורי.
קריאה
איפה ההפניה?
נטע דגן
(ה)(1)(ב). אז בואו נכתוב שזה רק לגבי תוספות?
נירה בר אשר
צריך גם להפנות ל- 3.
דן אורנשטיין
לא רק ל-3 אלא גם ל- 1.
היו"ר שאול יהלום
אני סומך עליכם. אתם כל הזמן חוזרים.
דן אורנשטיין
יש כאן תוצאה של הדיון לגבי הפרטני. אדוני אמר שחוסר היתכנות הנדסית - -
היו"ר שאול יהלום
ייבדק בצורה פרטנית.
דן אורנשטיין
זה לא כתוב פה.
ג'ודי וסרמן
בסדר, אנחנו נעביר את הסעיפים הקודמים לכאן.
אבל עניין 19יג(א)(4) שזה פטור – מהתאמה המחייבת שינוי יסודי במהותו של המקום הציבורי. את שואלת אם זה רק לגבי תוספות. אני אומרת – מקום ציבורי חדש. סוג של ספורט, או משהו, שהייחוד של המקום, המהות של המקום לא מאפשר התאמה. זה יכול להיות גם לגבי מקום חדש.
נטע דגן
מה זה לגבי הספורט? תנו לי דוגמה של מקום שמלכתחילה לא צריך להיות נגיש.
שמואל חיימוביץ
מתקן אטרקציות.
נטע דגן
למה לפטור אותו מראש מנגישות? אם זה בלתי אפשרי, טכנית, אז כתבנו. אבל ללונה פרק אנשים עם מוגבלות לא יכולים להיכנס?
ג'ודי וסרמן
זה לא שינוי מהותי של המקום. אפשר להיכנס ללונה פרק - - -
נטע דגן
אז זה חוסר היתכנות. הדוגמה שהיתה במקום קיים זה מה שאמרנו – בית קפה שיש לו אופי של גלריה, בנו אותו על שתי קומות.
קריאות
- - -
נירה בר אשר
שטח ציבורי פתוח במדרון, נניח, בגלל טופוגרפיה, או משהו על צלע הר.
נטע דגן
זה לא שינוי יסודי במהותו של מקום. הסעיף הזה פשוט לא מתאים.
ג'ודי וסרמן
תני לי דוגמה של מקום ישן שזה רלוונטי.
נטע דגן
אז זה מה שאמרתי – שיש בית קפה שבנו אותו - -
ג'ודי וסרמן
זה לא מהות המקום. זה חוסר היתכנות.
נטע דגן
הדוגמה שנתנו היא של בית הקפה שבנו בגלריה, בקומה שניה. אבל כשבונים מקום חדש, איך זה יכול להיות?
ג'ודי וסרמן
בית קפה בגלריה חדשה.
נטע דגן
למה לבנות לא נגיש?
ג'ודי וסרמן
כי יש איזושהי מהות למקום הזה.
רפי גולדשמידט
שטחים ציבוריים שהמשרד שלנו בונה, וכל עיריה בונה –אם הם בשיפועים קשים אז לא יהיה סביר - -
קריאות
זה לא מהות המקום.
רפי גולדשמידט
אני לא יכול להתחייב שיגשו לכל מתקן שאדם הולך יכול להגיע אליו.
קריאות
- - -
ג'ודי וסרמן
אנחנו בסעיף של פטור פרטני. הנציב ישקול - -
נטע דגן
להשוות את זה לחוק האמריקאי זה שמים וארץ. אנחנו מוסיפים פה המון פטורים שאני לא מצליחה להבין את הרלבנטיות שלהם, בכלל.
נירה בר אשר
בגלל שמחקתם את הפטור הגורף הזה, פה, היום, בלי לדעת, בלי שתכננתם את זה מראש, בגלל שמחקתם את (א) - -
ג'ודי וסרמן
לא מחקנו. העברנו את זה לפטור הפרטני.
נירה בר אשר
בסדר. בגלל שזה לא פטור כזה וזה עובר ל- (ה) אני רוצה שתהיה לי אפשרות לברר את הנושא הזה שקבע הנציב.
דן אורנשטיין
לגבי סעיף קטן (ה) שתי הערות: אל"ף, מבחינת הגורם שנותן את הפטור. הממשלה מבקשת את האפשרות לשקול ולהציע לוועדה להחליף את הנציב בגורם של מהנדס העיר, אם יש אפשרות כזו. אם לא – יכול להיות שבעניין הזה נבקש לשמור את הזכות להסתייג, בכפוף לדיון בין משרדי הממשלה עם הנציבות, כי הועלה כאן חשש למנגנונים כפולים לתפקיד שמהנדס העיר יכול לבצע.
היו"ר שאול יהלום
לא, אנחנו לא מסכימים. שמורה לכם הזכות להסתייגות.
דן אורנשטיין
הדבר השני כאן נוגע לסעיף קטן (ו)(1) ולגבי רשות ציבורית. אז לגבי נטל כבד מדי – הוועדה כבר מכירה את העמדה העקבית של הממשלה, ולכן ביקשנו, לכל אורך הדרך, את הזכות לרשום הסתייגות בנושא של נטל כבד מדי לעניין רשות ציבורית. אבל גם כפי שזה מנוסח כאן, העמדה שלנו היא שאם אנחנו מדברים על חוסר היתכנות הנדסי, או אתר היסטורי, שעכשיו הועבר לפטור הפרטני – פה צריך שתהיה אפשרות, למשל – לרשות העתיקות ולרשויות ציבוריות במובהק, לטעון לפטורים הפרטניים האלה. כעיקרון – כל הפטורים שיהיו כאן, במישור הפרטני, לפי עמדת הממשלה, צריכים להיות גם לרשות ציבורית, בוודאי לגבי חוסר היתכנות הנדסית, לגבי אתרים היסטוריים וגם לגבי נטל כבד מדי. האם זה מקובל?
נטע דגן
נטל כבד מדי לא, זה לא יחול על רשות ציבורית, אבל אם זה חוסר היתכנות הנדסית – זה שני דברים שונים.
דן אורנשטיין
יש כאן שני דברים – רשות ציבורית יכולה לטעון לגבי חוסר היתכנות הנדסית ?
היו"ר שאול יהלום
בוודאי.
דן אורנשטיין
ולגבי נטל כבד מדי?
היו"ר שאול יהלום
לא יכולה לטעון.
דן אורנשטיין
פה יש מחלוקת בין הוועדה לבין הממשלה.
היו"ר שאול יהלום
הממשלה היא עשירה. מה לנו יש בוועדה? – כלום, אז איזו מחלוקת יכולה להיות בינינו על נטל כבד מדי? ממשלה ששקועה במיליארדים בתקציב, אז מה? רשות ציבורית שלה- מקום ציבורי חדש שעתיד להיות מופעל בידי רשות ציבורית - - "בית התפוצות". איך הממשלה לא מתביישת? שלא תבנה. שתבנה במקום אחר. תן לי דוגמה, כי זה מקום ציבורי חדש, שהוא לא ישן, לא עם ערך ארכיאולוגי, שנבנה על ידי הממשלה או רשות ציבורית דומה והיא תטען שזה נטל כבד מדי לעשות מעלית? את ה צריך להסביר לנו את זה. הרי צריך גם קצת היגיון.
נטע דגן
אני חושבת שיש איזו השמטה טכנית. בבניה הקיימת קבענו שלא יחול נטל כבד מדי לגבי קופות חולים, ומוסדות חינוך נשאר בסימן שאלה. זה כמובן צריך לחול גם פה, גם לגבי בניה חדשה. לגבי אותם מקומות שלא יכולים לטעון טענת נטל כבד מדי לגבי בניה חדשה. ברור שצריך לחול גם על מוסדות בריאות, ומוסדות חינוך, לפי מה שהוועדה תחליט.
היו"ר שאול יהלום
ברור. מה עכשיו – על זה עוד לא עברנו?
ג'ודי וסרמן
זה תיקון נוסף לחוק התכנון והבניה שמדבר על הנגשת שטח משותף בבניין מגורים חדש. בסבב הקודם אושרה התוספת השניה, השישית והשביעית לחוק, כשבעצם יש את פירוט החלקים של הרכוש המשותף של אותו בניין מגורים חדש שחייבים להיות נגישים – לדוגמה, חלק מהחניון, המבואה, המעלית – אם קיימת מעלית, או שחובה להתקין מעלית בבניין שיש בו 6 דיירים ויותר, או יותר נכון – חובה לשמור מקום לפיר למעלית.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו בעמוד 6.
ליאורה זיידמן
לגבי ההנגשה של בניין שיש בו 6 יחידות דיור ומעלה – אמרת שחובה להשאיר מקום, אבל פה, בחוק, כתוב משהו אחר. יש הבדל בין להשאיר מקום לבין לבנות פיר של מעלית.
ג'ודי וסרמן
הכוונה היא להשאיר מקום.
ליאורה זיידמן
אם את רוצה לתת אופציה עתידית, הקבלן והדיירים לא צריכים לעשות עם זה שום דבר.
ג'ודי וסרמן
אז מה המינוח? לא – בדבר התקנת פיר אלא השארת מקום לפיר?
ליאורה זיידמן
מתן אפשרות להוספת פיר מעלית.
ג'ודי וסרמן
לא, צריך להשאיר מקום. זה שטח שצריך להשאיר אותו.
ליאורה זיידמן
לא צריך להשאיר אותו. אפש רלבנות אותו אחר כך - -
ג'ודי וסרמן
החלטת הוועדה היתה שבנין מגורים של שש יחידות דיור ויותר – אם לא יתקינו בו מעלית מלכתחילה, כי כך הקבלן או הדיירים החליטו – יהיה בפנים, לא בחוץ, בתוך המבנה – מקום לפיר. תגידי לי אם זה בניית פיר או השארת מקום לפיר.
ליאורה זיידמן
גם לגבי הנושא של מספר יחידות הדיור וגם לגבי הנושא של השארת - - . לגבי מספר יחידות הדיור – אנחנו היום בונים במבנים משופעים.
היו"ר שאול יהלום
כבר דנו בזה.
ליאורה זיידמן
אבל עדיין יש הסתייגות.
נירה בר אשר
שש יחידות דיור זה שתי קומות, לפעמים, ואנחנו חושבים שלעשות מעלית לשש יחידות - -
קריאות
- - -
נירה בר אשר
או להשאיר פיר – לא צריך את זה.
היו"ר שאול יהלום
מה את אומרת, בעצם? שעל כל בניין של שתי קומות מדינת ישראל שמה שלט – אין כניסה לכסא גלגלים?
נירה בר אשר
לא. אני אומרת שבאופן גורף, לבקש התקנה - -
היו"ר שאול יהלום
אבל זו המשמעות. אם את שואלת אותי, אז צריכה להיות מעלית. אבל באופן גורף, מבחינת החוק – המדינה מתפשרת ודורשת רק פיר.
נירה בר אשר
אבל אם הדיירים לא רוצים את זה. אתה יודע מה זה אומר. זה אומר שהדירה שלהם תהיה יותר יקרה.
היו"ר שאול יהלום
ב- 2,000 שקל. אנחנו לא אומרים מעלית, אנחנו אומרים רק פיר למעלית. בינינו לבין עצמנו, אם את רוצה, נזמין לישיבה הבאה מהנדסי בניין-תמחירנים. הנה, יש לנו כאן את התעריף של משרד החינוך. כמה הוא קבע?
ג'ודי וסרמן
לא. הוא דיבר על בנין קיים, לבנות את המעטפת לקיר.
שמואל חיימוביץ
זה לא אותו הדבר.
יואב קריים
יש אנשים שהיו בריאים ושלמים והיום הם נכים ולא יכולים להיכנס לביתם. היום זה עולה למדינה הרבה מאד כסף בדיור הציבורי.
שמואל חיימוביץ
אותו הדבר לגבי רוחב פתחים, שמתעקשים לעשות - -
יואב קריים
- - מה זאת אומרת? לא כל האנשים נולדים נכים. אנשים נהיים נכים במהלך חייהם, אחרי שהם קנו את הדירה.
נעמי מורביה
אחר כך המדינה לא מוכנה לעזור לו לעבור דירה. הוא לא יכול למכור את הדירה, הוא לא יכול לעבור למקום אחר. את דנה אותו לחיים בכלא.
נירה בר אשר
מה עם בניינים מדורגים?
קריאות
- -
ליאורה זיידמן
כשאנחנו מדברים על בניין בן שש יחידות דיור אנחנו מדמיינים בניין משותף, שתי דירות בכל קומה, כשאנחנו נכנסים בקומת הכניסה, משאירים את המקום לפיר. זה בסדר, יכול להיות שזה אפשרי ואפשר לחיות עם הסיטואציה היום. אבל המבנים היום, הקרקעות שאנחנו בונים עליהם הן לא קרקעות כאלה. נגמרו המקומות שאתה נכנס בקומת הכניסה. היום אנחנו בונים בשיפועים של 15%, 20%, 25%. לא רק אנחנו, גם הקבלנים. אנחנו מדברים על בניה מדורגת, בניה שיכול להיות שכל דירה נכנסת בכלל מכיוונים אחרים – אין לה חדר מדרגות, אין לה בכלל שייכות, אין מבואה משותפת. בניין כזה נכנס לתוך ההגדרה שצריכים לעשות בו פיר מעלית, כשלאף אחד אין עניין להיכלל - -
יואב קריים
- - -
ליאורה זיידמן
זו סיטואציה אחת, כי זה גם נכנס לתוך ההגדרה. אני עכשיו אקצין את המצב – יכול להיות שאני נכנסת בקומת הכניסה. שתי הדירות בקומת הכניסה מונגשות. הכל בסדר, נניח. אני עולה קומה אחת – קומה למעלה אני עולה ויכולה להיכנס עם כניסות פרטיות, ובקומה למטה – אני נכנסת עם כניסות פרטיות או נכנסת בכלל מרחוב אחר. גם לבניין כזה נצטרך לעשות פיר. בשביל מה? אין בזה הגיון.
אורן גנור
אבל לשיטתך כבר יש שם הנגשה. אם נכנסים מרחוב אחר.
היו"ר שאול יהלום
אני רוצה להבין קודם כל מה את אומרת: האם את אומרת שבניין בן שש דירות, לא כל הבניינים החדשים שהם כאלה צריכים הנגשה לנכים, או שאת אומרת שיש יחידות דיור שאת מסכימה שתהיה זכות הנגשה לנכים אלא לא תמיד ההנגשה היא בצורת מעלית? את יכולה לומר שסעיף (ג)(2) – את יכולה להגיד שבניין כזה צריך להיות מונגש, אבל שהיום בונים מבנים כאלה שהכניסה בשתי הדירות התחתונות היא בכלל מרחוב למטה, וזה יהיה מונגש, ואז המעלית לא צריכה בכלל להגיע אליהן, אבל הנכה יוכל להיכנס אליהן? או שאת אומרת שאין חובה כזו בכלל, וששש יחידות דיור הן לא סיבה להנגשה.
ליאורה זיידמן
מה שאני אומרת הוא שצריך לקבוע אחוז מסוים מיחידות דיור בתוך בניין שיונגש, ואני רוצה להגיד שמשרד הבינוי והשיכון, לדוגמה, קבע בתוכניות בניין העיר שלו ובמכרזי השיווק, עוד לפני שהחוק התקבל -שאחוז מסוים מהדירות תהיינה מונגשות.
היו"ר שאול יהלום
כאן צריך להבין כמה גישות – אנחנו אומרים שיש בניין חדש, בית משותף, שש יחידות דיור – מה השקפת העולם שעומדת מאחורי זה? את זה אנחנו צריכים להחליט. לא נגמור את זה היום, אני כבר אומר. אני אומר לך את העניין באופן עקרוני: האם אנחנו מעונינים רק לסדר שלנכים יהיו מקומות דיור? ואז, לכן, אם יש רק שש יחידות דיור, שתי יחידות דיור תהיינה מונגשות, ויידעו שכשבונים בניין משותף רק שתי יחידות דיור תהיינה מונגשות. זו גישה אחת.
גישה שניה אומרת – שיש נכה עם כסא גלגלים, ולכן הוא בחר את הדירה המונגשת, ואחר תפס את הדירה העליונה. הנכה לא יוכל להגיע לשכנו, ולפעמים יש צורך כזה. הוא לא יכול לבוא. זו גישה שאומרת ששש הדירות תהיינה מונגשות. אף על פי כן אנחנו בפשרה, ולכן אומרים שלא כולו יהיה מונגש, אלא שיהיו אמצעים המתאימים להנגשה. זאת אומרת – הכנה. פיר, נניח. את אומרת שיש מקומות שההנגשה בהם היא לא על ידי פיר. אני מסכים. אני מסכים שיהיה כתוב ליד הפיר – הנגשה תחליפית.
תחשבו על העניין, ואנחנו נמשיך בישיבה הבאה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים