ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/12/2003

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/76914
ועדת המשנה לעניין תיקון התקנון
9.12.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7691
ירושלים, כ"ו בטבת, תשס"ד
20 בינואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 7
מישיבת ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לעניין תיקון התקנון
יום שלישי, י"ד בכסלו התשס"ד (9 בדצמבר 2003), שעה 15:30
סדר היום
תיקון התקנון.
נכחו
חברי הוועדה: רשף חן – היו"ר
מוזמנים
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יועצת משפטית
אנה שניידר
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית
תמר פוליבוי


תיקון התקנון
היו"ר רשף חן
אני פותח את הישיבה.
אנה שניידר
הפרק כפי שמופיע היום כולל גם החלטות של ועדת הכנסת. יש בו קצת עירוב של החלטות שונות לגבי סוגי שאילתות, לגבי שעת השאלות ולגבי שאילתות נדירות. אנחנו ניסינו לעשות כאן סדר ולכתוב את הפרק כמו פרק אינטגרלי של התקנון, כאשר ההוראות הכלליות מתייחסות לכל סוגי השאילתות וכו'.
היו"ר רשף חן
למה מקביל סעיף 65(א)?
אנה שניידר
הוא סעיף חדש.
היו"ר רשף חן
הוא סעיף הגדרות, ובו נאמר: "65. (א) בפרק זה –

"שאילתא" – שאילתא המופנית לשר על עניין עובדתי שבתחום תפקידו.

(ב) אלה סוגי השאילתות –

(1) שאילתא רגילה – כאמור בסעיף 69;
(2) שאילתא ישירה – כאמור בסעיף 70;
(3) שאילתא בעל פה – כאמור בסעיף 71."

סעיף 66 מקביל ל-38(א) + ועדת יצחק לוי, ובו נאמר:

"66. (א) חבר הכנסת רשאי לפנות לשר בשאילתה רגילה, בשאילתה ישירה או בשאילתה
בעל פה; לא היה ברור לשואל מי הוא השר שהעניין בתחום תפקידיו, יפנה את
השאילתה לראש הממשלה אשר יקבע מי מן השרים ישיב עליה, ויעבירה לידיו;
לא תוגש שאילתא ליותר משר אחד באותו עניין."
ארבל אסטרחן
זה יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
מה זה "באותו עניין"? בוא נניח שיש עניין שכורך סמכויות של שרים שונים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אתה מפנה את זה לראש הממשלה, וראש הממשלה מתאם.
היו"ר רשף חן
אבל האפשרות הזאת לא קיימת, כי כתוב "יפנה את השאילתה לראש הממשלה אשר יקבע מי מן השרים". להפך, אם אנחנו מדגישים ש"לא תוגש שאילתה ליותר משר אחד", ראש הממשלה לכאורה מעביר את זה לשר אחד. הוא מנתב, אבל הנתיב נגמר בשר אחד.
ארבל אסטרחן
אם מישהו אחד יידע זאת, הוא לא יפנה לגופים שונים, וכך לא יהיה בלגן.
היו"ר רשף חן
אז אפשר לומר "לא תוגש שאילתה ליותר משר אחד באותו עניין מבלי ליידע את השר האחר". יש תחומים שהם בסמכות של יותר משר אחד, ואני רוצה לשאול את השר הזה ואת השר הזה.
אנה שניידר
מה עושים היום?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ככל שאני יודע, לא פונים לשרים שונים באותו עניין. זה גם יוצא די משונה, כי שר אחד משיב היום ושר אחר משיב בעוד חודש.
אנה שניידר
תמיד גם יכול להיווצר מצב שהשואל יחשוב שהוא צריך לפנות גם לשר האוצר, אם נגיד מדובר בנושא שהוא תקציבי.
היו"ר רשף חן
נניח שאני רוצה לשאול שאלה לגבי סגירת בית חולים פלימן – את שר הבריאות אני רוצה לשאול האם זה טוב מבחינת בריאות הציבור, ואת שר האוצר אני רוצה לשאול מה ההצדקה התקציבית. זה באותו עניין, את זה אני רוצה לשאול לגבי התחום שלו ואת השני אני רוצה לשאול לגבי התחום שלו.
ארבל אסטרחן
אני מתארת לעצמי שהממשלה לא תדבר בכמה קולות.
היו"ר רשף חן
אם שאלתי שאילתה וקיבלתי תשובה, האם אני יכול לשאול שר אחר באותו עניין אחרי שכבר קיבלתי את התשובה?
ארבל אסטרחן
זה נראה לי לא בעייתי.
היו"ר רשף חן
הכוונה "לא תוגש שאילתה ליותר משר אחר באותו עניין" בעת ובעונה אחת.
אנה שניידר
כדאי להוסיף "בעת ובעונה אחת" או "בו זמנית". אם כך, נאמר "לא תוגש בו זמנית שאילתה ליותר משר אחד באותו עניין".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני חושב שזאת היתה הכוונה.
היו"ר רשף חן
תשאירו את זה בצבע ירוק, כי זאת תוספת.

הסעיף הבא מקביל לסעיף 38(ב) + *: "שאילתה לא תכיל יותר מחמישים מילים, תנוסח בצורת שאלה בלבד, תיחתם בידי חבר הכנסת השואל ותוגש ליושב ראש הכנסת בשלושה עותקים".
אנה שניידר
השאלה האי האם במקום "ליושב ראש הכנסת" לכתוב למזכירות הכנסת. היום השאילתה בעל פה היא 40 מילים, ושאילתה אחרת היא 50 מילים, אז חשבנו שצריך לאחד את זה ל-50 מילים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני בכלל לא בטוח. לגבי שאילתה שמכילה 40 מילים, למדו פחות או יותר שזה הזמן שקוראים מהנייר בדיוק לפי הטקסט שחבר הכנסת הגיש, אבל את השאילתה בעל פה חבר הכנסת קורא מהצד. קבעו ש-40 מילים לוקח בערך דקה לקרוא. אם שולחים את זה במקרה הזה לשר, לא אכפת לי שזה יהיה 50 מילים, אז אפשר לפרט ולהבהיר יותר את השאילתה.
היו"ר רשף חן
האמת היא שאם שולחים את זה לשר, אפשר להעלות את זה ל-100 מילים. מה ההבדל בין 40 ל-50 מילים? מדובר בעוד 10 מילים, למען האסתטיקה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה לא עקרוני, אבל אני לא רואה שום סיבה לעשות זאת.
היו"ר רשף חן
כדי שזה יהיה אחיד, כדי שלא נצטרך בכלל לזכור שכאן מדובר ב-40 וכאן מדובר ב-50 מילים, אלא נדע ששאילתה מכילה 50 מילים.
אתי בן יוסף
מישהו ספר בכלל פעם את מספר המילים?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בוודאי שסופרים.
היו"ר רשף חן
נקבע 50 מילים. למי מגישים את זה, ליושב ראש או למזכירות?
אנה שניידר
אני חושבת שזאת צריכה להיות המזכירות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני מציע להשאיר את מה שיש היום.
ארבל אסטרחן
השאלה אם לא לכתוב מה שקורה.
היו"ר רשף חן
הסמכויות לגבי המועדים – אם השר לא עמד במועד - הן סמכויות של היושב ראש. זה מוגש ליושב ראש. הוא עושה את זה באמצעות המזכירות. המזכירות בהקשר הזה היא בעצם ידו הארוכה. אם כך, נשאיר את זה כך כמו שזה.
אני ממשיך לקרוא
"(ג) מזכיר הכנסת יסמן את השאילתות שהועברו לשרים במספרים לפי סדר קבלתן על ידי
יושב ראש הכנסת".

(ד) יושב ראש הכנסת יעביר את השאילתה לשר שאליו היא מופנית, אלא אם כן קבע כי
היא פסולה; פסל יושב ראש הכנסת שאילתה, יודיע על כך לחבר הכנסת השואל
בהודעה מנומקת בכתב" - תוך כמה זמן?
ארבל אסטרחן
תוך זמן סביר, כמה זמן לוקח לפסול שאילתה? לא כתוב פה.
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לקרוא: "(ה) יושב ראש הכנסת רשאי לפסול שאילתה העוסקת בעניינים שהתרחשו לפני תחילת
כהונתו של השר אליו מופנית השאילתה באותו תפקיד".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני בספק רב מה מספר המקרים שבהם משיב היושב ראש או מישהו מטעמו. בדרך כלל מבקשת מי שמטפלת באופן מעשי בנושאים האלה לנסח את זה מעט אחרת, כי בניסוח הזה זה לא יתקבל.
היו"ר רשף חן
זה מובן מאליו, לא ננסה בתקנון להכניס את כל ההסדרים הבלתי פורמליים. אבל אני לא מבין כאן בכלל את ההוראה הזאת "יושב ראש הכנסת רשאי לפסול שאילתה העוסקת בעניינים שהתרחשו לפני תחילת כהונתו של השר אליו מופנית השאילתה באותו תפקיד". אני לא שואל אותו אישית.
ארבל אסטרחן
אבל הוא צריך להגן על מדיניות.
היו"ר רשף חן
יבוא ויגיד שזאת היתה המדיניות של קודמו ושמדיניותו היא אחרת. אם אני רוצה לדעת את מספר תאונות הדרכים שהיו בין השנים 1998 להיום, ואני רוצה לראות את גרף השינויים.
ארבל אסטרחן
אז הוא רשאי לפסול.
היו"ר רשף חן
למה?
אנה שניידר
זאת החלטה של ועדת הכנסת. אני מציעה שתהפוך את הכוכבית לסימון ירוק.
ארבל אסטרחן
בשאילתה פסולה הכנסנו "מעשה שאירע זמן ניכר לפני מועד הגשת השאילתה".
היו"ר רשף חן
הוא יכול לפסול שאילתה, אם הנושא אירע לפני זמן ניכר וכבר איננו רלוונטי. זה מתקבל על הדעת. לפי מה שכתוב, ביום הראשון של המושב אי אפשר לשאול אף שאילתה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בפועל זה לא כך.
היו"ר רשף חן
אבל התקנון גם אומר פה משהו שהכוכבית לא אומרת.
אנה שניידר
הכוכבית כן אומרת: על פי פניית יושב ראש הכנסת בעניין שאילתה המופנית לשר בעניינים שהתרחשו או בדברים שנאמרו בתקופת כהונתו של שר שקדם לו, וכן שאילתות כנ"ל על מעשים ודברים שאירעו לפני זמן ניכר, החליטה ועדת הכנסת - לגבי שני הדברים לפי דעתי – כי אישור שאילתה הוא בסמכותו של יושב ראש הכנסת, בכפוף לאמור בתקנון.
היו"ר רשף חן
לפיכך, יש לו סמכות לפסול כל שאילתה מכל נימוק.
אנה שניידר
אבל זה אחד הנימוקים.
היו"ר רשף חן
יש לו שיקול דעת.
ארבל אסטרחן
אבל נתנו לו הכוונה.
היו"ר רשף חן
יכולנו באותה מידה לכתוב פה בסעיף (ה): יושב ראש הכנסת רשאי לפסול שאילתה, על פי שיקול דעתו. אגב, זאת בדיוק ההחלטה.
אנה שניידר
אבל מצד שני יש מקרים שבהם הוא חייב לפסול, כפי שמפורט בסעיף 67. שם אין לו שיקול דעת, אבל יש לו שיקול דעת להחליט האם שאילתה אכן מעליבה או לא.
היו"ר רשף חן
אני חייב להגיד לך שאני גם לא יודע מאיפה ועדת הכנסת הביאה את הרעיון הזה שיש לו שיקול דעת לפסול כל דבר, בעיקר אם יש סעיף שמתאר מה הוא כן יכול לפסול. מאיפה ההחלטה הזאת בכלל?
אנה שניידר
לכן אני מציעה שלמען היעילות, בואו נהפוך את זה לטקסט ירוק, ואולי יוחלט בכלל להשמיטו.
היו"ר רשף חן
בסדר, אם כך זה יהיה בירוק.

אני קורא:

"(ה) יושב ראש הכנסת רשאי לתקן את ניסוחה של שאילתה כדי להתאימה להוראות סעיף
67, ובלבד שהודיע על כך לחבר הכנסת השואל", וצריך להוסיף "וקיבל הסכמתו".
ארבל אסטרחן
אם הוא קיבל את הסכמתו, בעצם חבר הכנסת שינה.
היו"ר רשף חן
אם חבר הכנסת עומד על כך, יש לו רק אופציה לפסול לו את השאילתה.
אנה שניידר
אולי אפשר להגיד שיושב ראש הכנסת רשאי להודיע לחבר כנסת שיתקן את ניסוחה של השאילתה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה מה שקורה. הפרקטיקה היא שחיה, פונה ומבקשת תיקונים.
היו"ר רשף חן
בעצם צריך לומר "יושב ראש הכנסת רשאי לדרוש מחבר כנסת לתקן ניסוחה של שאילתה כדי להתאימה להוראות סעיף 67".
ארבל אסטרחן
אבל הנוסח יישאר בירוק, כי זה חדש.
אנה שניידר
זה אפילו יכול להיות בשחור.
היו"ר רשף חן
אני רוצה לחזור לדוש בכוכבית הזאת, כי אני לא מבין מאיפה בא סעיף (ה). יושב ראש הכנסת יעביר את השאילתה לשר שאליו היא מופנית – יש עליו חובה - אם לא יראה אותה כפסולה לפי התקנון או לפי התקדימים. זאת באמת החובה שלו – אין לו סמכות לפסול. התשובה שהוא קיבל מוועדת הכנסת היא בכלל לא תשובה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני ניסיתי לחשוב על דברים שיכולים לקרות, כך למשל מעבר של משרד הפנים מאלי ישי לאברהם פורז. השתנתה המדיניות ורוצים לשאול שאלה על מדיניות שקבע אלי ישי.
היו"ר רשף חן
זו היתה המדיניות של אלי ישי, והמדיניות היא אחרת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
סברו שאם זה כמעט נושק לדעה אישית של השר, לא צריך להפנות את זה לשר החדש.
היו"ר רשף חן
אבל זה לא מה שכתוב פה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הסעיף מנוסח כך שהוועדה חוזרת וקובעת שהפררוגטיבה של היושב ראש נמצאת בסעיף הקודם.
היו"ר רשף חן
הוא יפעל לפי התקנון, לפי התקדימים. זה בסדר, אבל זה לא מה שכתוב פה. סעיף (ה) צריך לומר: "יושב ראש הכנסת רשאי לפסול שאילתה הנוגדת את הוראות תקנון זה ואת התקדימים".
אנה שניידר
אז זה סעיף 67, "שאילתה לא תכיל", ואז הוא פוסל אותה.
ארבל אסטרחן
היושב ראש לא יעביר שאילתא שמכילה...
אנה שניידר
כי אז הוא עובר על הוראות התקנון.
היו"ר רשף חן
והיא לא יכולה להיות נוגדת את הוראות התקנון בדרך אחרת?
ארבל אסטרחן
בסעיף 66(ד) אמרנו "יושב-ראש הכנסת יעביר את השאילתה לשר שאליו היא מופנית, אלא אם כן קבע כי היא פסולה", כפי שקראנו לפני רגע.
היו"ר רשף חן
אם כך, סעיף (ה) לגמרי מיותר.
אנה שניידר
אבל מאחר שהוא מופיע פה בכוכבית, לא ראינו את עצמנו בעלות סמכות להוציא את זה בכלל. אפשר פשוט להפוך את זה לנוסח ירוק, ולדון בזה בבוא העת.
ארבל אסטרחן
אפשר גם להוריד את זה.
היו"ר רשף חן
אפשר, כי הכוכבית הזאת לא אומרת דבר. על מה הם פנו?
ארבל אסטרחן
ב-1975 היתה מחלוקת לגבי הסמכות של יושב ראש הכנסת, ישעיהו, לפסול שאילתות. היושב ראש כתב: נתקלתי בבעיה הנוגעת לתוכנן של שאילתות. הריני מבקש להתייעץ עליהן עם ועדת הכנסת. הוא מחלק את זה לשניים – שאילתות לשר בעניינים שהתרחשו או נאמרו בתקופת כהונתו של השר הקודם לו, ושאילתות ומעשים ודברים שאירעו לפני זמן ניכר, ויש מקום לטעון שהם כבר בגדר היסטוריה, כגון: מי נתן את ההוראות והפקודות המבצעיות, האם ההחלטה להפציץ בעומק שטחה של מצרים בעת מלחמת ההתשה אושרה על-ידי שר הביטחון וכיוצא באלה שאלות. לכן נמצאתי חוכך בדעתי האם אני רשאי או שאיני רשאי לאשר שאילתות כנזכר לעיל. לגבי שאילתה לשר פלוני בעניינים שאירעו בתקופת קודמו, פסקתי שהשר הנוכחי צריך לענות, אבל היו שאילתות מבחינת תוכנן שאינן יכולות לעמוד במבחן הפסיקה שפסקתי.
אנה שניידר
ולכן הוא אומר שהוא רשאי לפסול.
ארבל אסטרחן
התנהל פה דיון מאוד מאוד ארוך, ולבסוף הוחלט שאישור שאילתא היא בסמכותו ובשיקול דעתו של יושב-ראש הכנסת, כפוף לאמור בתקנון הכנסת.
היו"ר רשף חן
בקיצור, אמרו לו: יש לך תקנון שלך, יש לך שיקול דעת שלך, תחליט מה שאתה רוצה, אל תטריד אותנו. אני לא יודע למה בכלל צריך לכתוב את זה בכוכבית.
אנה שניידר
אז נוריד אותה.
היו"ר רשף חן
בסעיף (ו) "ועדת יצחק לוי" לא אמורה להיות בתוכן, זו טעות.
ארבל אסטרחן
לא, פה הכל זה טקסט שהוא חלק מזה. היא המליצה שוועדת הכנסת תקבע מדי מושב את מכסת השאילתות לסוגיהן. כיום יש לגבי כל סוגי השאילתות כל מיני החלטות.
אנה שניידר
אתם צריכים להחליט עכשיו להחליט האם אתם רוצים שוועדת הכנסת תקבע מכסות.
היו"ר רשף חן
היום זאת כוכבית, מאיפה באה הכוכבית?
אנה שניידר
כך הכל כאן בפרק הזה.
היו"ר רשף חן
התקנון לא אמר דבר על מכסת השאילתות. בעבר אלה היו החלטות של ועדת הכנסת. ההבדל היחיד הוא שאתם מציעים כאן שזה ייקבע מדי מושב, ולא ייגרר אוטומטית, זאת אומרת לא יהיה צורך בשינוי, אלא מדי תחילת מושב זה ייקבע.
ארבל אסטרחן
את המכסות להצעות חוק והצעות לסדר קובעים כל מושב, אז אפשר לעשות זאת באותה הזדמנות, או שזה יהיה קבוע בתקנון שזאת גם אפשרות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
האמת היא שפרק השאילתות זקוק לטיפול הרבה יותר יסודי. עם כל המכסות האלה, כשאתה ביום רביעי בשעה 19:00 רואה שיש 30 שאילתות ושואל אחד במליאה, כל הסיפור די מגוחך. אתה מטפל פה בדבר שמחזיק מנגנון עצום גם בממשלה מול מי שבכנסת עוסק רק בדבר הזה, ומה בפועל?
היו"ר רשף חן
השאילתות הן הכלי המינימלי שיש לחברי כנסת, בעיקר בהתחשב בזה שאין לנו זכות עיון במסמכים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה כלי נפלא, אבל השאלה היא למה צריך בכלל לעשות את זה במליאה. בלאו הכי הכל עובר לפרוטוקול, אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
היו"ר רשף חן
זה לעניין הכמויות, אתה יכול להגביל את כמות השאילתות הרגילות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
השאלה היא עם כמה שאילתות להגיע למליאה, כי יכול להיות שצריך לצמצם את זה, אבל זה דיון הרבה יותר עקרוני.
אנה שניידר
לגבי שאילתות בעל פה לא כתוב בכלל מכסה. היום כתוב שלכל חבר כנסת תהיה מכסה שווה.
היו"ר רשף חן
לכמה זמן מיועדות המכסות?
ארבל אסטרחן
למושב של שנה, שזה כולל כנס קיץ וכנס חורף.
אנה שניידר
מושב כולל את שני הכנסים.
היו"ר רשף חן
ומה לגבי קדנציה?
אנה שניידר
קדנציה זה ארבע שנים.
ארבל אסטרחן
לגבי מושב קובעים את מכסת הצעות החוק והצעות הסדר. כל תחילת מושב יושבת ועדת הכנסת ומחליטה בעניין.
היו"ר רשף חן
אם כך, מדובר בהאחדה, וזאת באמת הצעה טובה.
ארבל אסטרחן
לחלופין, אפשר להגיד בכל כנס ייקבע כך וכך.
היו"ר רשף חן
הנוסח הירוק טוב. מה שכתוב "כיום בכוכבית" צריך להיות גם נוסח ירוק. אנחנו יכולים לדעתכם להפוך את זה לנוסח שחור? אנחנו לא יכולים.
ארבל אסטרחן
אבל אפשר להשאיר בנוסח ירוק רק את (ו), רק את יצחק לוי. מה שכתוב למטה בשחור זה מעין חומר עזר.
היו"ר רשף חן
אם כך, תמחקי את זה. בזמן הדיון, את תצטרכי להסביר את זה.
ארבל אסטרחן
אני אשאיר את (ו), ובצד אכתוב את זה.
היו"ר רשף חן
בכל מקרה, את צריכה להוציא החוצה את ועדת יצחק לוי.
אני ממשיך לקרוא
"שאילתא 67. (א) שאילתא לא תכיל –
פסולה (1) ויכוח, חריצת משפט, כינוי או ביטוי מעליב או גזעני".

לא צריך לרשום את המילים "או גזעני" בירוק.

"(2) בקשה לחוות דעת כללית או לחוות דעת בשאלה משפטית, או עניין
היפותטי".

המילה "כללית" בסדר, היא פשוט מבהירה. אם אני רוצה לדעת מה עמדתו של משרד מסוים לגבי חוק, לדוגמה כשסוגרים תיק, החוק שמחייב להודיע זאת לאדם וליידע אותו מה היו הנימוקים לכך. בפועל, פשוט מודיעים לו שהחליטו לסגור את התיק, במקרה הטוב מחוסר עניין לציבור. אני רוצה לשאול את השר האם הוא חושב שבכך הוא עונה על דרישות החוק או לא עונה על דרישות החוק. האם זה אומר שאני לא יכול לשאול את השאילתה הזאת?
אנה שניידר
זו לא חוות דעת משפטית.
היו"ר רשף חן
כשאומרים למשרד לביטחון פנים לפרט את הנימוקים, מה הוא מבין מזה?
ארבל אסטרחן
אתה יכול לומר: המשרד נוהג להחזיר נימוקים כאלה וכאלה, האם אכן זה כך? מדוע זאת התשובה שניתנת?
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לקרוא: "(3) פנייה בעניין מעשה או אירוע שאירע זמן ניכר לפני מועד הגשת
שאילתה".
ארבל אסטרחן
זאת אותה כוכבית.
היו"ר רשף חן
זה בסדר.

"(4) פגיעה בכבוד הכנסת או במוסר".
אנה שניידר
את זה לא שינינו.
ארבל אסטרחן
אפשר לאחד את (1) ו-(4)?
היו"ר רשף חן
לא, זה בסדר. אני ממשיך לסעיף 39(1) + *. מה קורה אם אותו אדם מסכים שיפורסם שמו?
ארבל אסטרחן
אני חושבת שלא עושים את זה.
אנה שניידר
זה מצריך מנגנון בדיקה שצריך לבדוק האם פנית לאותו אדם והאם הוא הסכים ואם הוא הבין מה שיקרה, ואם באמת הסכמתו היתה אמיתית.
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לסעיף "תשובה וסירוב להשיב": "68. (א) השר הנשאל ישיב בקיצור על השאילתה, על כל חלקיה, זולת אם יש בתשובה,
לדעתו, כדי לפגוע בענייני המדינה או בהוראות כל דין".
ארבל אסטרחן
זה יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
"לחלופין: אם יש בתשובה כדי לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בקשרי מסחר
בינלאומיים שלה".
אנה שניידר
כי זה קיים במקומות אחרים, בוועדה לביקורת המדינה לדוגמה. בהרבה מקומות בחקיקה, אלה הסייגים, ולכן חשבתי שאולי זה גם מתאים כאן.
היו"ר רשף חן
זה נראה מתאים. מה זה "ענייני המדינה"? ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה וקשרי מסחר בינלאומיים. אני מנסה לחשוב האם יש עוד איזושהי פגיעה באינטרסים לגיטימיים של המדינה שלא מופיעה פה.
אנה שניידר
לקחתי את זה מסעיף 5 לחוק הכנסת.
היו"ר רשף חן
וזה גם הניסוח, שיש למשל במסמכים חסויים בבית משפט ובדברים מהסוג הזה?
אנה שניידר
את זה לא בדקתי.
ארבל אסטרחן
בסעיף 42 לחוק יסוד: הממשלה יש הוראה מטעם הממשלה למסור מידע או... כשהדבר נחוץ להגנה על ביטחון המדינה, יחסי החוץ או קשרי מסחר בינלאומיים שלה או להגנה על זכות החיסיון שבדין.
היו"ר רשף חן
זה בדיוק מה שצריך להיות.
ארבל אסטרחן
"אם יש בתשובה כדי לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בקשרי מסחר בינלאומיים שלה או להגנה על זכות החיסיון שבדין".
היו"ר רשף חן
הנוסח לא צריך להיות ירוק אלא שחור. גם המילים "ישיב בקיצור" צריכות להיות בנוסח שחור.

"סרב השר להשיב – יודיע בכתב לשואל וליושב ראש הכנסת שהסירוב בא מחמת סיבה זו" – גם נוסח זה צריך להיות שחור.

אני קורא את סעיף (ב), סעיף (ג) וסעיף (ד). לגבי סעיף (ד), האם הכוונה היא שאין לקרוא קריאות ביניים בזמן התשובות לשאילתות?
ארבל אסטרחן
כן, הרי רוב הדיון הוא התשובה.
היו"ר רשף חן
מאיפה זה בא?
אנה שניידר
סעיף 13 בעמוד 36.
היו"ר רשף חן
אגב, לדעתי "אין לקרוא קריאות ביניים בזמן השאילתות" צריך להיות בתשובה לשאילתה רגילה, כי זה רלוונטי רק לשאילתה רגילה.
אנה שניידר
למה? ומה לגבי שאילתא בעל פה?
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לקרוא: "69. (א) השר הנשאל ישיב על שאילתא רגילה או יודיע על סירובו להשיב, תוך 28 ימים
מקבלת השאילתה".

28 ימים זה קבוע?
ארבל אסטרחן
היום יש שני פרקי זמן של 21 יום, וועדת יצחק לוי מציעה להפוך את זה לפרק זמן אחד של 28 יום. היום בסעיף 43 כתוב השר הנשאל חייב להשיב תוך 21 יום. נבצר ממנו להשיב תוך 21 יום, יודיע בכתב, והוא יכול להשיב תוך עוד 21 יום. ועדת יצחק לוי הציעה לאחד את זה.
אנה שניידר
לקבוע 28 ימים וזהו.
היו"ר רשף חן
מה זאת אומרת שהוא יכול להשיב תוך עוד 21 יום?
אנה שניידר
הוא יכול לבקש ארכה, ואז יהיו לו 42 ימים. לדעת ועדת יצחק לוי זה פרק זמן ארוך מדי, ולכן היא החליטה על 28 ימים או 30 ימים.
היו"ר רשף חן
השר קיבל עוד שבוע, ובתמורה שלא יבקש ארכה.
ארבל אסטרחן
וזה יישאר בנוסח ירוק?
היו"ר רשף חן
כן, זה חייב להיות. אני ממשיך לקרוא: "(ב) עבר המועד והשאילתה לא נענתה תוך שבעה ימים נוספים" – אז בעצם יש לו לא 28
ימים, אלא יותר מזה – "יקבע יושב-ראש הכנסת מועד למתן תשובה לשאילתה ויודיע
עליו לשר הנשאל, ובאותו מועד תונח השאילתה על שולחן הכנסת; לא השיב הנשאל
באותו מועד – יודיע על כך יושב-ראש הכנסת לכנסת."

האם זאת הפרת אתיקה מצד שר שהוא חבר כנסת לא להשיב לשאילתה?
ארבל אסטרחן
יכול להיות.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף (ג). לשאילתה רגילה נותנים תשובה במליאה. אם התשובה תישלח אליו על-פי מענו, זו כבר לא שאילה רגילה.
אנה שניידר
היא כן רגילה, אבל מאחר שמדובר בימי פגרה, הוא מקבל את התשובה למענו.
ארבל אסטרחן
אם הוא לא רוצה לחכות שלושה חודשים למושב הבא, התשובה תישלח אליו הביתה.
היו"ר רשף חן
ומה ההבדל בין זה לבין שאילתא ישירה? כאן כנראה מבקשים שזה יישלח על-פי המען, כשיתברר שאי אפשר יהיה לקבל את התשובה בזמן. יכול להיות שחבר הכנסת קיווה שהתשובה תינתן לפני כן, אבל אם יוצאים לפגרה, חבר הכנסת אומר שהוא רוצה לקבל אותה למענו.
אני ממשיך לקרוא
(ד) יושב-ראש הישיבה יודיע את מספר השאילתה הרגילה שבסדר היום ושם השואל, והשר
הנשאל ישיב במסגרת זמן של שתי דקות, ואם לדעתו מחייבת תשובתו פרק זמן ארוך
יותר, רשאי הוא לצרף לפרוטוקול תשובה בכתב".

זה דבר חדש.
אנה שניידר
זה על-פי ועדת יצחק לוי, כדי שהשר לא יגיע עם עשרה עמודים ויקרא את כל אותם עשרה עמודים. זה טוב כדי שלא ייווצר מצב שיעמוד שר במשך שעה ויקרא את התשובה.
ארבל אסטרחן
יש לנו כבר תקדים, בהמשך המשפט כתוב שאם חבר הכנסת השואל לא נמצא, במילא התשובה עוברת לפרוטוקול, כך שזה לא משהו שהוא חריג.
אנה שניידר
אולם, רשאי השר לקרוא את תשובתו בכל זאת.
היו"ר רשף חן
אבל אז יכול להיות מצב שלגבי כל שאילתא יכתבו תשובות ארוכות, ויגידו שהן עוברות לפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
אתה לא תשמח אם יתנו לך תשובה ארוכה?
אנה שניידר
ומצד שני, הם רוצים למנוע מצב ששר יעמוד ויקרא 10 שעות תשובה והמליאה תהיה ריקה.
היו"ר רשף חן
אם לדעתו מחייבת התשובה פרק זמן ארוך יותר, מה עם הזכות של חבר הכנסת לשאול שאלה משלימה?
ארבל אסטרחן
הוא רשאי.
היו"ר רשף חן
ומתי הוא יקרא את התשובה הארוכה הזאת?
אנה שניידר
אני לא יודעת אם הוא רשאי.
היו"ר רשף חן
בטח שהוא רשאי לשאול שאלה. מתי הוא יקרא את התשובה? הוא רשאי להעביר את זה בכתב לחבר הכנסת יום לפני, זה בסדר. לעתים חבר הכנסת שואל את כל השאילתה הזאת כדי שיוכל לעמוד על הדוכן ולהגיד לשר "נו-נו-נו" במליאה.
ארבל אסטרחן
על מה שכרגע השר אמר?
היו"ר רשף חן
בוודאי, כי אחרת אתה תמיד תגיש שאילתא ישירה. זה לא צריך להיות פה. זה יכול להיות בסוף הסעיף, כלומר אם לדעת השר התשובה ארוכה יותר משתי דקות, הוא רשאי להעביר לחבר הכנסת את התשובה לכל הפחות 24 שעות לפני הדיון שנקבע, וחבר הכנסת רשאי לשאול שאלה משלימה בדיון.
ארבל אסטרחן
אולי אפשר להגיד שהוא יכול לצרף זאת בנוסף לתשובתו בעל פה. אם הוא ידבר בעל פה ויגיד משהו – גם אם לא את הכל – הוא יגיד שאת היתר, את המסמכים ואת הנתונים, הוא מצרף, ואז גם חלק מהתשובה שלו תהיה בעל פה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מדובר בתוספת מסמכים?
היו"ר רשף חן
זאת לא תוספת מסמכים. הואיל ולדעתו תשובתו מחייבת פרק זמן ארוך יותר, רשאי השר לצרף לפרוטוקול תשובה בכתב.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בתחילת שנות ה-70 פנחס ספיר ענה תשובה ואחרי זה אמר שיש לו ערמה שלמה של ניירת, והוא הציע שזה ייכנס לפרוטוקול, אם אני זוכר נכון.
היו"ר רשף חן
זה בסדר, וזה דבר אחר. בנוסף לתשובה, הוא יכול לצרף מסמכים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה לא בא במקום כל התשובה, אלא הוא אומר ומוסיף.
היו"ר רשף חן
זה בעצם לא עוסק בכלל בתשובה שלו, אלא במסמכים נלווים. רצה השר לצרף לתשובתו מסמכים, הוא רשאי לעשות כן ולמסור אותם. הלא בכל מקרה הוא אומר שיש לו סטטיסטיקה שהוא יצרף אותה לפרוטוקול.
אנה שניידר
אז אולי אפשר לצרף את שני הדברים, שהשר הנשאל בכל מקרה ישיב במסגרת זמן של שתי דקות, ואם לדעתו מחייבת תשובתו פרק זמן ארוך יותר - -
היו"ר רשף חן
צירוף מסמכים, לא פרק זמן ארוך יותר.
ארבל אסטרחן
גם אם התשובה היא ארוכה, או ברצונו לצרף למסמכים, רשאי הוא בנוסף לתשובה בעל פה, לצרף זאת לפרוטוקול.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, יש בכלל טכניקה של מסמכים שהפרוטוקול מייצג רק את מה שנאמר במליאה, ואז יש כוכבית ששר יכול לצרף מסמך, מעבר לשאילתות.
היו"ר רשף חן
נניח ששר חושב שהנושא מצריך תשובה ארוכה שהוא לא יכול לענות עליה בשתי דקות, אלא הוא זקוק לשבע דקות. יש שתי אפשרויות במקרה כזה: אחת – לאפשר לו לקרוא אותה במשך שבע דקות שזה קורה לעתים, ואני לא רואה את הבעיה הגדולה כאן, והשנייה – להגיד שהוא ידבר רק שתי דקות, ואם הוא רוצה לדבר זמן ארוך יותר, הוא ימסור אותו בכתב. הבעיה היא שאני כחבר כנסת מאבד את הזכות שלי לשאול שאלה משלימה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כל הנושא של שאילתות נבנה מלכתחילה במשובש על כך שזה יעבוד כמו בפרלמנט האנגלי – שאלה תשובה, שאלה תשובה, יש פינג-פונג וזה הולך יופי.
היו"ר רשף חן
נשאיר את זה כך שהשר צריך לענות את התשובה במשך שתי דקות. אם יושב ראש הכנסת נותן לשר זמן ארוך יותר, הוא ייתן לו זמן ארוך יותר, אבל מדובר בשתי דקות. אם כך, צריך להוריד את הנוסח הירוק. לגבי צירוף מסמכים, דוד אומר שיש הוראה כללית ולכן לא צריך לציין זאת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש הוראה כללית. צריך לאתר אותה ולראות איפה היא כתובה.
ארבל אסטרחן
דיברנו על זה.
אנה שניידר
רשום שהגבלה זו אינה חלה על מסמכים ששרים מבקשים לצרף לנאומיהם.
ארבל אסטרחן
שר וסגן שר המדברים בשם הממשלה, רשאים לצרף לפרוטוקול מסמכים הקשורים לנאומם ולבקש כי ייכללו בפרוטוקול.
אנה שניידר
אפשר לומר את זה גם כאן - שההוראה הזאת בשינויים המחויבים תחול כאן.
היו"ר רשף חן
זה נאום, זה חל.
אנה שניידר
אם כך, בכלל לא צריך שום דבר.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף (ה).
ארבל אסטרחן
עכשיו יש הוראה חדשה – שלא היתה קיימת בזמן ועדת יצחק לוי – בסעיף 88 שניתנה בסוף הכנסת הקודמת, ושם נאמר מי יכול להשיב בשם הממשלה בדיון להצעות לסדר יום. הפריע לחברי כנסת שהם מגישים הצעה לסדר היום בנושא משרד המסחר והתעשייה ועונה מישהו אחר, ולכן קבעו שלעניין זה הממשלה יכולה להיות מיוצגת רק על-ידי ראש הממשלה, השר שהנושא המוצע נמצא בסמכותו באופן ישיר או עקיף או סגנו, השר המקשר או שר אחר שראש הממשלה הסמיכו לשם כך, כדי שלא יהיה שר אחד שבא ועונה על כל ההצעות לסדר, בלי להבין על מה הוא מדבר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
האמת היא שזה התחיל ממצב שבו סגן שר הביטחון ענה על הצעות לסדר של שר האוצר.
היו"ר רשף חן
האם מדובר על שר אחר שראש הממשלה הסמיכו לכך באופן קבוע או לצורך אותה ישיבה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, לצורך העניין.
היו"ר רשף חן
אז הוא יוכל כל אחד להסמיך. איך הוא יסמיך אותו? ייתן לו תעודה שיתלה אותה על הקיר?
אנה שניידר
איך אנחנו עכשיו מיישבים בין ההוראה הזאת בסעיף 88 לבין ההוראה בסעיף (ה)?
ארבל אסטרחן
סעיף (ה) נוקשה יותר, כמובן.
היו"ר רשף חן
"בהסכמת חבר הכנסת השואל, או בנסיבות המצדיקות זאת ובהסכמת יושב-ראש הכנסת – רשאי השר הנשאל להיות מיוצג על-ידי שר אחר".
ארבל אסטרחן
היינו למשל רוצים לאפשר לראש הממשלה להשיב תמיד על כל השאילתות?
היו"ר רשף חן
לא, למה? קרה אי פעם שראש הממשלה השיב על שאילתה?
ארבל אסטרחן
האם היום שר האוצר עונה על שאילתות של שר החוץ?
היו"ר רשף חן
מה עם סגן השר?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
סגן השר רלוונטי, כי יש סעיף בתקנון שאומר שסגן השר שמייצג את המשרד, דינו כדין השר.
ארבל אסטרחן
הייתי אומרת פה "או סגנו".
היו"ר רשף חן
אבל פה זה בהסכמה, פה זה החריג. סעיף 69(א) זה סעיף התשובה, צריך לומר "השר הנשאל או סגנו ישיב על שאילתה". זה מבהיר שאם יש לו סגן, הוא יכול להשיב על השאילתה.
ארבל אסטרחן
אתה רוצה שבסעיף (ה) נאמר "על-ידי שר או סגן שר אחר"?
היו"ר רשף חן
לא, "על-ידי שר אחר". מילא סגן שר הביטחון מדבר בשם שר הביטחון, אבל סגן שר הביטחון ידבר בשם שר האוצר?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה לא. אפילו בהצעה לסדר היום אתה לא יכול לעשות את זה.
היו"ר רשף חן
את הנוסח הסגול את יכולה למחוק.

אני קורא את סעיף (ו). "ממקומו" זאת תוספת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה לא ממקומו, זה מהצד.
אנה שניידר
זה נקרא ממקומו, וזה יופיע בנוסח שחור.
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לקרוא: "(ז) נשאלה שאלה נוספת, ישיב השר הנשאל במסגרת זמן של דקה אחת, ואם, לדעתו, מחייבת תשובתו פרק זמן ארוך יותר, רשאי הוא לצרף לפרוטוקול תשובה בכתב".
אנה שניידר
אם כך, את זה צריך להוריד, או שכאן אתה כבר מסכים לזה, כי זאת כבר השאלה הנוספת?
ארבל אסטרחן
כי חבר הכנסת לא ישאל עוד לגבי זה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ומתי הוא יצטרך לתת תשובה בכתב? אין לו תשובה בכתב לשאלה הנוספת.
היו"ר רשף חן
בוודאי, היא לא מוכנה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
השאלה הנוספת נשאלת OUT OF THE BLUE.
היו"ר רשף חן
מה אומר כרגע הסעיף?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לדעתי, זה מה שהוא אומר.
היו"ר רשף חן
אז התשובה היא תוך זמן סביר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ואז איך זה יצטרף לפרוטוקול? אני חושב שאפשר לוותר על זה.
ארבל אסטרחן
סעיף (ד) אומר משהו אחר. הנוסח הזה הוא הנוסח של ועדת יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
בעמוד 31 יש שלוש כוכביות, ושם כתוב: במסגרת זמן של דקה אחת, ואם לדעת השר מחייבת תשובתו פרק זמן ארוך יותר, רשאי הוא לצרף לפרוטוקול תשובה בכתב. תוך כמה זמן תצא התשובה, כדי שאפשר יהיה לערוך את הפרוטוקול? כמה זמן עורכים את הפרוטוקול?
אנה שניידר
אם הוא רוצה לענות, זה לא ייכנס לפרוטוקול, הוא יענה לשואל בכתב.
היו"ר רשף חן
את אומרת שהוא יענה לו, ואם הוא רוצה לכתוב לו מכתב, שיכתוב לו מכתב.
ארבל אסטרחן
אבל אז הוא יגיד שהוא לא יכול בדקה לתת תשובה, אלא הוא רוצה לפרט בפניו את התשובה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אז שישלח לו את זה במכתב אחר כך.
היו"ר רשף חן
ואם הוא רוצה לפרט את זה לפרוטוקול?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
איך תצרף את זה לפרוטוקול? נניח שלוקח לשר שלושה שבועות להכין את התשובה.
היו"ר רשף חן
לכן תגיד לי תוך כמה זמן התשובה צריכה להגיע, כדי שמבחינת עריכת הפרוטוקול לא תהיה בעיה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש שני שלבים: אחד – סטנוגרמה, והשני - דברי הכנסת. נדמה לי שדברי הכנסת נערכים בסדר גודל של 21 יום. הסטנוגרמה מוכנה כבר בערב. מה עשינו לגבי התיקונים של חברי הכנסת ולגבי הקטע שבו היה מתאפשר לחברי הכנסת לתקן את דבריהם, אם מדובר בשגיאה שנפלה וכו'? כמה ימים השארנו להם לתיקון? את אותה מסגרת תיקון, אתה יכול לתת גם לשר.
אנה שניידר
הרוצה לתקן...יעביר את בקשתו תוך ארבעה ימים מהמועד.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם כך, תוך ארבעה ימים ניתן לאפשר לשר להוסיף זאת. הוא יגיד שהוא יצרף את התשובה, ותוך ארבעת הימים האלה הוא יצרף את התשובה, כמו שזה חל לגבי חבר כנסת.
אנה שניידר
אם כך קבענו ארבעה ימים, כמו שקבענו מקודם.
היו"ר רשף חן
אם כן, נאמר "רשאי הוא לצרף לפרוטוקול תשובה בכתב" ונוסיף "תוך ארבעה ימים" - גם אם זאת שאלה שהיא באמת משלימה?
ארבל אסטרחן
בוועדת יצחק לוי הורידו את זה.
היו"ר רשף חן
אם זה נושא חדש, הוא יכול לבקש שאילתה חדשה. לעומת זאת, הוא יכול להגיד שהוא רוצה להגיש את התשובה לשואל בכתב או בישיבה אחרת.
ארבל אסטרחן
צריך להבחין בין שתי אפשרויות.
היו"ר רשף חן
שאלה נוספת תהיה בהתאם לתוכן התשובה. צריך להוסיף לסעיף (ז) שהשר רשאי לבקש כי השאלה הנוספת תוגש כשאילתה חדשה, "ובלבד שהגיב עליה תוך שבעה ימים".
ארבל אסטרחן
"והוא ישיב עליה תוך שבעה ימים". צריך לתקן כאן במקום סעיף 68 לסעיף 68(א), וכן במקום סעיף (ד) זה כמובן סעיף (ז).
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 70(א).
אנה שניידר
מה ההבדל בין שאילתא רגילה לבין שאילתא ישירה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
התכתבות בין חבר הכנסת לשר - -
אנה שניידר
לא הגדרנו את זה.
ארבל אסטרחן
ההבדל הוא בתשובות.
היו"ר רשף חן
למה מדובר בשלושים ימים?
ארבל אסטרחן
נבצר ממנו 21 ימים, אז - -
היו"ר רשף חן
שיהיה זהה ל-28 ימים.
אנה שניידר
אני הייתי בשני המקומות משנה זאת ל"שלושים ימים".
היו"ר רשף חן
נשאיר זאת בירוק. ועדת יצחק לוי הציעה להעביר זאת למזכירות הכנסת. אפשר למחוק את ההצעה.

אני קורא את פיסקה (ב). למה כאן לא נקבע שהוא יקבע לו מועד להשיב?
ארבל אסטרחן
היום כתוב שיושב ראש הכנסת יורה לשר על המועד שבו הוא צריך להשיב במליאה.
היו"ר רשף חן
הדבר הנכון הוא שאותה פרוצדורה שחלה על השאילתה הרגילה, תחול גם על השאילתה הישירה. אם הוא לא השיב, האם נדלק אור אדום ואז אוטומטית יוצאת הודעה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש מעקב, אני לא יודע אם אור אדום. אני לא זוכר מצב שבו שאילתה ישירה הפכה בגלל עיכובים לשאילתה רגילה. גם יש שאילתות שנכנסות אחרי המועד - -
אנה שניידר
כרגע היושב ראש רק מודיע לכנסת שהשר לא השיב.
ארבל אסטרחן
אני קוראת מוועדת יצחק לוי סעיף 68.
היו"ר רשף חן
עם התשובה יש גם העתק ליושב ראש הכנסת.
ארבל אסטרחן
אולי חבר הכנסת לא רוצה שהתשובה תופיע בפרוטוקול? צריך פשוט להעתיק את סעיף 69(ב), אתה רוצה להחיל את אותו דין.
היו"ר רשף חן
את יכולה לומר "לא השיב השר לשאילתה ישירה במועד, יחולו הוראות סעיף 69(ב), בשינויים המחויבים".

אני קורא את סעיף שאילתה בעל פה, סעיף 71(א). אני עובר לסעיף 71(ב) - אושרה על ידי מי השאילתה בעל פה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
על ידי היושב ראש ואושרה על ידו.
היו"ר רשף חן
זאת לא הנשיאות?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, יושב ראש הכנסת.
היו"ר רשף חן
אם כך, צריך לומר "ואושרה על ידו".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
האם יש לזה חשיבות אם נקדים את השעה ל-11:00?
אנה שניידר
יצחק לוי רצה להקדים את השעה ל-11:00.
היו"ר רשף חן
נשאיר את זה כמו שזה. אני ממשיך לקרוא.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בשבוע כמו השבוע שמתחילים מחר את המליאה בנושא לא פרלמנטרי, הוא אמר שתהיה רק שאילתה אחת. אל"ף – יש מכסה - -
היו"ר רשף חן
כאן ההבדל הוא לא הבדל פרוצדורלי, חסר לי בתקנון ששאילתה בעל פה היא שאילתה שהוגשה בהתאם - -
אנה שניידר
אולי נרשום בהתחלת סעיף ההגדרות, שאילתה בעל פה - -
היו"ר רשף חן
אני חושב שסעיף 65(ב) יהיה יותר מועיל, אם נאמר שאילתה שהתשובה בה נמסרת במליאה, כאמור בסעיף 69, שאילתה ישירה – התשובה בה תימסר ישירות בכתב.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
שאילתה בעל פה – שאילתה שיושב ראש הכנסת, לפי שיקול דעתו, אישר את דחיפותה, כאמור בסעיף 71. לא צריך להוסיף עוד דבר שלא יעמדו בו.
אנה שניידר
חשיבות ודחיפות מיוחדים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
חשיבות, דחיפות, עניין לציבור.
היו"ר רשף חן
יושב ראש הכנסת קבע שהתשובה לה תימסר במליאה עוד באותו שבוע.
ארבל אסטרחן
בשבוע בו הוגשה כאמור. במקום "תיבטל מאליה" יש לומר "תתבטל מאליה".
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לקרוא את סעיף (ה).
ארבל אסטרחן
היום כתוב ארבע שאילתות.
אנה שניידר
תשאירו את המספר "שבע" בירוק.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
גם בהצעות דחופות, לאחרונה כמעט בכל שבוע הוא מאשר שש ואחר כך עוד ערעורים נוספים בוועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
מה המקסימום?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בעבר הגיעו לשבע, אבל זה די נדיר.
היו"ר רשף חן
נשאיר את "שבע" בשחור. אני ממשיך לקרוא סעיפים (ו), (ז) ו-(ח). מה לגבי סעיף (ט)? "רשאי להגיב ממקומו"?
אנה שניידר
הוא מגיב על מה שהוא שמע.
היו"ר רשף חן
אנחנו נשארים במצב של בירור אינפורמציה.
אנה שניידר
תראה מה כתוב בסעיף (י). אני עדיין חושבת שזה צריך להיות תגובה. תגובה, לדעתי, כוללת באפשרותה אפשרויות לשאול.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תן את שתי האופציות - להגיב ולשאול. קורה שיש ויכוח קצרצר, ואז הוא אומר שזה לא נכון, זאת אומרת שהוא גם מגיב וגם שואל. מה אכפת לך לומר "להגיב ולשאול"?
היו"ר רשף חן
בתגובה יכולים - -
אנה שניידר
נאמר "רשאי לשאול שאלה נוספת, ובלבד שהיא נובעת מתוכן התשובה". מה לגבי מסגרת הזמן? אני מבינה שאתם רוצים מסגרת של דקה.
היו"ר רשף חן
אנחנו עוברים לסעיף (י). הוחלט לפצל לסעיף נפרד את המשפט האחרון "על שאלה נוספת יחולו ההוראות הקבועות בסעיף 67 לעניין שאילתא פסולה". סעיף (יא) יהפוך לסעיף (יב).
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
"תשובת השר לשאלות הנוספות" תהיה במשך שתי דקות - -
היו"ר רשף חן
"שתי דקות נוספות" יהיו בשחור. סעיף (יב) הופך לסעיף (יג). מה שאושר כדחוף זאת השאלה הראשונה.
ארבל אסטרחן
נכון, אבל הוא נובע - -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
על כל זה הייתי מוותר וקובע שהשר ישיב בכתב לשואל.
ארבל אסטרחן
צריך להסתכל מה קורה בשאילתה רגילה.
היו"ר רשף חן
בסעיף (ט) ו-(י) - -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני הייתי מוריד את האופציה של ישיבה אחרת.
היו"ר רשף חן
לדעתי, הוא צריך להוסיף לפרוטוקול את התשובה שלו תוך ארבעה ימים. הוא יכול לומר שיש הסדר של תוספת לפרוטוקול תוך ארבעה ימים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בארבעה ימים אתה רוצה להוסיף תשובה בכתב.
היו"ר רשף חן
אני נותן לך את אותו דבר, אבל אני לא מאפשר לך לתת תשובה רגילה, כי קבענו שהנושא הוא דחוף.
ארבל אסטרחן
אבל בשאילתה רגילה נתנו לו שבעה ימים.
היו"ר רשף חן
בסעיף (יב) יש לו רשות בלתי מוגבלת - -
היו"ר רשף חן
סגן מזכיר הכנסת אומר שזה לא נוח, ואני אומר שהפתרון הוא שתיתן את התשובה שלך כאילו ענית בזמן אמת, ובא לציון גואל. הפרוטוקול משקף את התשובה, ופתרנו את כל הבעיות.
אנה שניידר
אבל זה רק לגבי השאלה הנוספת.
ארבל אסטרחן
אפשר לומר להעביר את תשובתו בכתב לפרוטוקול תוך ארבעה ימים.
היו"ר רשף חן
אני רוצה להיות מסוגל להגיד לאנשים שכל מה שמופיע בשחור לא ישתנה. מה שמופיע בירוק זה לדיון נוסף.
אנה שניידר
ירוק זה ועדת יצחק לוי בעצם.
היו"ר רשף חן
מה שרשום בירוק אלה דברים חדשים של ועדת המשנה. מה שרשום בסגול אלה דברים שהוועדה תצטרך לקיים עליהם דיון גם בוועדת המשנה.
אנה שניידר
אבל גם במליאת הוועדה.
ארבל אסטרחן
הנוסח הסגול נותר לאישור בוועדת המשנה.
היו"ר רשף חן
הבנו שסעיף (יב) נשאר ירוק, במובן של זו המלצתנו מחדש ותוך ארבעה ימים. אנחנו עוברים לסעיפים הבאים, (יג) ו-(יד) שהופכים ל-(יד) ו-(טו).
אנה שניידר
במהלך הישיבה יש למנהל הישיבה כל הסמכויות של יושב ראש הכנסת. מחוץ לישיבה, זה יושב ראש הכנסת.
היו"ר רשף חן
"חרג חבר הכנסת השואל או השר מן הזמן המוקצב לו" ונוסיף "או חרג מהוראות פרק זה" – "יפסיקו היושב ראש", וכאן נאחד את זה עם הפסקה הקודמת "ויכול היושב ראש להורות לשר שלא להשיב על השאילתה או על השאלה הנוספת".

נוסיף פסקה נוספת "בהסכמת חבר הכנסת השואל, או בנסיבות המצדיקות זאת ובהסכמת יושב-ראש הכנסת – רשאי השר הנשאל להיות מיוצג על-ידי שר אחר", וזה יופיע בירוק.
אנה שניידר
שאילתות מהירות לממשלה ושעת שאילתות לשר אלה שני סעיפים שהם בעצם חדשים וקיימים בתקנון, דא עקא שהם היו הוראות שעה, ותוקפם פג.
היו"ר רשף חן
אז בעצם לא משתמשים בהם יותר עכשיו?
ארבל אסטרחן
זה היה אמור להיות בתוקף חצי שנה.
אנה שניידר
אף אחד לא שם לב שתוקפו פג.
היו"ר רשף חן
ומי החליט על זה? החליטו על זה בוועדת הכנסת?
אנה שניידר
בורג החליט על זה. זה היה בוועדת הכנסת, וזה תיקון תקנון, אבל מניסיוני, כהוראת שעה.
היו"ר רשף חן
וזה עובד?
אנה שניידר
אני לא יודעת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני יודע שיש מגעים עם הממשלה להפוך את זה לשעת שאילתות לכל הממשלה. המודל הוא קנדה. בקנדה זה מתרחש לעתים קרובות די דחופות, כאשר כל הממשלה יושבת ויש הפניית שאילתות, וראש הממשלה קובע מי השר המשיב.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 72(א).
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
נוכח ההערה של אנה, יכול להיות שכדאי לדלג את זה עכשיו ולראות אם רוצים לחדש את זה.
אנה שניידר
אז למה לדלג?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כי אם יגידו שרוצים לבטל את זה, חבל על הזמן.
אנה שניידר
שיידע קודם מה כתוב כאן.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 72(ב): "בכל זמן שאילתות מהירות ישתתפו לפחות שבעה שרים, ובלבד שכל אחד מהשרים ישתתף בזמן שאילתות מהירות פעם אחת בחודש לפחות" - זה לא קורה, נכון?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף (ג) - גם זה לא מתקיים. אני קורא את סעיף (ד) – כתוב כאן "השאילתות המהירות שהועברו מראש יהוו לפחות שלישים מהשאילתות המהירות באותה ישיבה".
ארבל אסטרחן
"לפחות שני שלישים". שליש לא הועברו מראש.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
שליש הן ספונטניות. למיטב ידיעתי, לא מעבירים אותן, מדובר בשר אחד שקובעים לו את הנושאים וחברי הכנסת שואלים.
ארבל אסטרחן
זה שייך לסעיף 73, הסעיף הבא – שעת שאילתות לשר.
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לקרוא את סעיף (ה).
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
נדמה לי שבזמן שבורג היה יושב-ראש הכנסת, הדבר הזה התרחש פעמיים.
אנה שניידר
השאילתות המהירות היו בתוקף במשך חצי שנה, ואולי באמת אין מקום לחדש את השאילתות המהירות לממשלה. יכול להיות שאת כל סעיף 72 נהפוך לנוסח ירוק ויחליטו מה רוצים לעשות לגביו.
ארבל אסטרחן
נוסח סגול, כי זה מהותי.
היו"ר רשף חן
זה יהיה נוסח סגול, והערה – האם להמשיך? זה לא חדש, זה נוהג שלכאורה קיים, אבל האם להמשיכו?
ארבל אסטרחן
סעיף 73, תוקפו לא פג, זה הנוסח הקיים.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 73(א) ו-73(ב). אני לא מבין את 73(ב).
ארבל אסטרחן
זה הנוסח הקיים.
אנה שניידר
ממצים קודם נושא אחד, כל חבר כנסת שרוצה לשאול באותו נושא.
היו"ר רשף חן
כל זה יהיה בסגול, אנחנו נקיים על זה ישיבה. לדעתי, בעיקרון צריך להיות פה הסדר חדש שנותן גמישות ליושב ראש הכנסת לקבוע שר אחד או יותר משר אחד, יכול להיות ראש ממשלה. הוא יכול לקבוע מי יהיה המשיב.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זאת אומרת שאתה רוצה לעשות שילוב של סעיף 72 ו-73.
היו"ר רשף חן
שילוב של שניהם, עם הסדר אחיד לגמרי לגבי שניהם. צריך איכשהו לקבוע את הסדר, כלומר הוא קובע את הנושאים, מזמין חברי כנסת להגיש שאלות ולקבוע למי יש זכות קדימה.
אנה שניידר
זה מה שכתבנו כאן, איך יירשמו חברי הכנסת לדוגמה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
באיזו מסגרת אתה רוצה לקיים את הדיון הזה על שני הסעיפים? בוועדת המשנה במליאת הוועדה?
היו"ר רשף חן
בוועדת המשנה, הכל בוועדת המשנה.
אנה שניידר
אבל אנחנו עכשיו בוועדת המשנה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הוא חושב שתהיה ועדת משנה אחרת.
היו"ר רשף חן
כרגע אנחנו עושים עבודה שהיא טכנית ומשעממת. מבין חברי הוועדה אני אתנדב לעשות את העבודה הזאת. אנחנו עושים מיפוי: נוסח שחור – אין מה לדבר עליו, הוא לא משתנה, פשוט קודיפיקציה, טכניקה מוחלטת; נוסח ירוק – מצב שבו על פי רצוי, מצוי, נוהג, ועדת יצחק לוי, אנחנו ממליצים לעשות שינויים פה ושם, ועל זה ועדת המשנה תוכל להחליט יחסית מהר. נגיד לחברי הכנסת שיש פה שינוי, ונשאל האם יש למישהו הסתייגות. נגיד מה אנחנו כצוות ממליצים, ונשאל מי רוצה להסתייג. על זה נקיים ישיבה בוועדת המשנה, ונעבור על הנימוקים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
באותו הרכב כמו עכשיו?
היו"ר רשף חן
לא יודע, אבל לפחות אז תהיה הזדמנות לחברי הוועדה לבוא, כי כרגע אמרתי להם שחבל להם על הזמן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יכול להיות שאם תעביר להם את זה את זה מראש עם מכתב לוואי - -
היו"ר רשף חן
אני אבקש מהם לבוא, אם יש להם הערות. אחרי שנעבור על כל הנוסחים הירוקים, נעשה סיבוב שלישי, עדיין במסגרת ועדת המשנה, ונעבור לכל הנוסחים הסגולים, ואז גמרנו את התהליך.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
והקטע הזה הוא בסגול?
היו"ר רשף חן
כן.
אנה שניידר
ואם בנוסחים הסגולים יהיו חילוקי דעות בין חברי הוועדה, ממילא תצטרך להציג את זה במליאת הוועדה.
היו"ר רשף חן
בוודאי, מה הפרוצדורה כשיש חילוקי דעות בוועדת משנה?
אנה שניידר
הולכים למליאת הוועדה.
היו"ר רשף חן
ועדת המשנה לא יכולה לקבל החלטות בעצמה?
ארבל אסטרחן
בוודאי שהיא יכולה, היא יכולה להצביע.
אנה שניידר
אלה ההמלצות, אלא אם יש חילוקי דעות בין חברי הוועדה.
היו"ר רשף חן
אם יהיו חילוקי דעות, תהיה הצבעה, נקבל החלטה.
אנה שניידר
אבל עדיין מליאת הוועדה יכולה לא לקבל איזושהי המלצה.
היו"ר רשף חן
תמיד. אלא אם כן יהיה פה משהו יוצא דופן, אני לא מתכוון להגיד למליאה שאני מבקש לקיים דיון בנושא זה וזה. אני מתכוון להביא מוצר מוגמר, ולהגיד שזאת המלצת ועדת המשנה. כל מי שרוצה להגיש הסתייגות, יכול להגיש הסתייגות.
אנה שניידר
נכון, ואז המוצר כולו יהיה בשחור.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני רק מבקש לשים לב, שמכיוון שהממשלה מעורבת בנושא הזה מעבר לדברים טכניים – והיו דיונים בוועדת הכנסת בנושא הזה - באיזשהו שלב כדאי שיהיה מישהו מהממשלה, כי זה עורר די מהומות, אם את זוכרת את הדיון שהיה עוד בתקופת חיים רמון.
ארבל אסטרחן
הם מוזמנים תמיד. אני מדברת עם דלית דרור.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אגב, בעבר ליווה את הדיונים האלה המשנה ליועץ המשפטי לענייני חקיקה, וזה די מפתיע שהם לא נמצאים.
היו"ר רשף חן
כי אין לו מה לעשות כרגע עד שנתחיל את הדיון על הנוסחים הירוקים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הקטע הזה הוא בעייתי, כי אחת הטענות שנטענו נגד כל הדברים האלה היא שיעמידו את הממשלה במבחני פתע.
היו"ר רשף חן
אז יבואו ויגידו. אגב, אני לא הייתי עושה להם מבחן פתע.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה מבחן פתע שעת שאילתות כזאת.
היו"ר רשף חן
למה להגיד שהם לא ידעו זאת מראש? מדובר על 48 שעות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אתה רוצה לזמן כמה שרים, תישאלנה שאילתות וכו'. זה מבחן פתע, וכשנכשלות כל הממשלות, הן אמרו שהן לא כל כך מעונינות בזה. כל הפרק הזה בסגול. אבל זה בהחלט דיון נוסף.
היו"ר רשף חן
כל הפרק הזה נשאר בסגול.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה זה אומר "האם ההשלמה תיכנס לפרוטוקול"?
ארבל אסטרחן
כתוב שהוא יכול להגיש תשובה או השלמה לתשובתו. האם זה ייכנס לפרוטוקול או שזה יהיה בכתב לחבר הכנסת?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אנחנו מעמיסים יותר מדי דברים.
היו"ר רשף חן
לא נתעסק עם זה עכשיו.
אנחנו עוברים לפרק רביעי
סדר הדיונים – הוראות כלליות.
אנה שניידר
זה סעיף 46.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 74 וסעיף 75. לגבי סעיף 75(5), מה השינוי?
ארבל אסטרחן
זאת הצעת יצחק לוי. הם קובעים מספר גדול יותר הנדרש כדי להפוך כל נושא אחר שהוא לא מאלה לדיון סיעתי, במקום 10 – 40, במקום שמונה – 30.
היו"ר רשף חן
לאיפה נכנסת מדיניות החוץ פה?
ארבל אסטרחן
בוועדת יצחק לוי המליצו לאחד את זה תחת "הודעת הממשלה".
היו"ר רשף חן
אם למשל יש לי הצעה לסדר בנושא מדיניות החוץ של מדינת ישראל.
ארבל אסטרחן
לפני שהיא אושרה, כשרק חבר כנסת מעלה את ההצעה, זה אף פעם לא יהיה דיון סיעתי – חבר כנסת שואל, והשר משיב.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה קורה כשהוחלט לדון בזה במליאה?

כאשר מוגשות הצעות לסדר היום לפי סעיף 86, האם זה דיון סיעתי או אישי?
היו"ר רשף חן
בשלב ראשון ברור שהמציע הוא המציע, ובזה נגמר העניין, כלומר הדיון לא יכול להיות סיעתי, אבל נניח שנקבע דיון במליאה, אז הדיון הוא סיעתי, ועכשיו זה לא יהיה. מאיפה מלכתחילה בא הנושא הזה של מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון?
ארבל אסטרחן
הם אמרו שבמקום פסקאות (3) ו-(4) "מדיניות חוץ וביטחון", תבוא פסקה (3) חדשה "הודעת הממשלה".
היו"ר רשף חן
זאת הצעה טובה ויפה, אבל זה גם חידוש, וזה היה צריך להיות נוסח ירוק. אני מציע להשאיר את זה כמו שזה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כמו בתקנון הקיים, אין שום בעיה.
היו"ר רשף חן
צריך לכתוב "דיון במדיניות החוץ או הביטחון".
ארבל אסטרחן
אבל כתוב "אלה הנושאים שהדיון בהם". בפסקה (3) נחזור ל"מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון".
היו"ר רשף חן
מדיניות החוץ או הביטחון של הממשלה. סעיף "הודעת הממשלה" נמחק. נושא שאחת הסיעות הודיעה ליושב ראש הכנסת שהיא תציע בו אי אמון – זה כבר רלוונטי.
אנה שניידר
לכן כתבנו "הבעת אי אמון". אין היום הודעת ממשלה, אם חזרנו לנוסח הישן. הודעת ממשלה, לפי המלצת יצחק לוי, באה במקום "מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון".
היו"ר רשף חן
על מה יש היום הודעת ממשלה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יכולה להיות הודעת ממשלה על מצב האבטלה.
ארבל אסטרחן
הממשלה יכולה למסור הודעה בכל עת. אמרנו ששלושים חברי כנסת יכולים לבקש לקיים על זה דיון.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בכל נושא שהיא רוצה.
היו"ר רשף חן
הניסוח פה מבלבל אותי לפחות. "אלה הנושאים שהדיון בהם הוא סיעתי" לא מבהיר שמדובר בדיון פרופר במליאה, כי גם השלב של ההצעה לסדר הרגילה זה דיון בהצעה לסדר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הצעה לסדר זאת בקשת חברי כנסת לכלול נושא בסדר היום של הכנסת.
אנה שניידר
"הדיונים בכנסת", זה מליאה קודם כל, "הם סיעתיים או אישיים". עכשיו אנחנו מדברים על דיונים סיעתיים.
היו"ר רשף חן
זאת אומרת שברור שמדובר על דיונים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בוודאי, זאת לא הצעה לסדר היום שיש לה גם פרק נפרד.
היו"ר רשף חן
זאת לא הצעה לסדר היום, זאת לא הצעת חוק, אלא דיון במליאה.
אנה שניידר
דיון בכנסת זה סעיף 46. אפילו יכול היה להיות סעיף קטן של סעיף 46, שמתאר מה זה דיון סיעתי ומה זה דיון אישי.
היו"ר רשף חן
לגבי סעיף (3) "הודעת הממשלה", האם יש מצב שהממשלה באה ומבקשת למסור הודעה, וזה דיון?
ארבל אסטרחן
הממשלה רשאית בכל זאת למסור לכנסת הודעה או הצהרה, ולפי דרישתם בכתב של 30 חברי כנסת, יקוים עליה דיון ביום הישיבה הרגיל שאחרי מסירת ההודעה.
היו"ר רשף חן
אם כך, צריך להשאיר את הסעיף של "הודעת הממשלה".
ארבל אסטרחן
אם כך, סעיף (3) יהיה "מדיניות החוץ והביטחון" וסעיף (4) יהיה "הודעת הממשלה".
היו"ר רשף חן
הגענו ל"הבעת אי אמון". בתקנון הקודם הבהירו שזה נושא שאחת הסיעות הודיעה ליושב ראש הכנסת שהיא עומדת להציע אי אמון. הבעת אי אמון היום – עדיין יש רק דרך אחת שזה יהיה גם דיון.
ארבל אסטרחן
סעיף על סדר היום.
היו"ר רשף חן
אם כך, הסעיף "הבעת אי אמון בממשלה" זה בסדר.

מה לגבי נושא שעשרה חברי כנסת או שתי סיעות שמספר חבריהן ביחד אינו פחות משמונה דרשו שהדיון בו יהיה סיעתי?
אנה שניידר
על-פי ההצעה של יצחק לוי, קבענו פה 40 חברי כנסת.
היו"ר רשף חן
מדובר על 40 חברי כנסת אם הם מהליכוד, או כמה סיעות שמספר חבריהן יחד אינו פחות מ-30.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
40 חברי הכנסת יכולים להיות מכמה סיעות, לא מסיעה אחת.
היו"ר רשף חן
ההבדל הוא שארבעים חברי כנסת יכולים להיות גם מסיעה אחת, ו-30 חברי כנסת חייבים להיות מיותר מסיעה אחת.
אנה שניידר
אבל זה במקרה בכנסת הזאת. בכנסת אחרת זה יכול להיות אחרת.
היו"ר רשף חן
למה ההבחנה הזאת? האם אי אפשר לקבוע שמדובר בשלושים חברי כנסת וזהו זה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אולי אפשר.
אנה שניידר
כמו בפגרה.
היו"ר רשף חן
כאן היה מדובר על 10 חברי כנסת ועל שתי סיעות של שמונה חברי כנסת, אבל ברגע שאת מעלה את זה למספרים כאלה, די ברור שזה כמעט תמיד יותר מסיעה אחת.
ארבל אסטרחן
האם מספיק שגדעון סער יבקש זאת או שהוא צריך חתימות של 30 חברי כנסת?
היו"ר רשף חן
לא, שלושה חברי כנסת.
ארבל אסטרחן
כי כשכתוב "כמה סיעות", מספיק שיושב ראש הסיעה אומר זאת.
היו"ר רשף חן
זאת באמת הסיבה להבדל. אבל עדיין לא ברורה לי הסיבה להבחנה בין 30 ל-40 חברי כנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אתה יכול להשאיר את שני המקרים ב-30 חברי כנסת.
אנה שניידר
אבל גם בתקנון הקיים היה מדובר על 10 מול שמונה חברים, כלומר היתה איזושהי כוונה מאחורי הדברים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
30 חברי כנסת זה מספיק.
היו"ר רשף חן
בעצם אנחנו באים ואומרים שמדובר ב-30 חברי כנסת, ושהם גם יכולים להגיש את הבקשה שלהם באמצעות יושבי ראש הסיעות.
אנה שניידר
כי כאן הם כתבו שתי סיעות, וזה אולי היה נכון לאותה תקופה שנכתב הסעיף הזה.
היו"ר רשף חן
אם כך, קבענו 30 חברי כנסת. האם יש איזושהי סיבה שזה לא יהיה באמצעות יושבי הראש שלהם?
ארבל אסטרחן
כן, כמו שצריך חתימות של חברי כנסת שראש הממשלה - -
היו"ר רשף חן
אני מסכים אתך. תכתבו את זה בירוק – 30 חברי כנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
למה אתה צריך יותר מיושב ראש הסיעה לצורך העניין הזה? היום יושב-ראש סיעה יכול לקום ולהגיד שהוא רואה בזה אי אמון, ולא לבקש חתימות של הסיעה ולא לשאול אם הוא עשה אסיפה לפני כן.
היו"ר רשף חן
אבל זה לא דיון.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
חזקה על יושב-ראש סיעה שידבר בשם הסיעה. אגב, זה גם לא out of the blue, כולם יודעים מה סדר היום והסיעה יכולה בישיבתה השבועית להחליט אם היא רוצה דיון סיעתי או לא רוצה דיון סיעתי בנושא הזה.
היו"ר רשף חן
מה שדוד לב בעצם אומר זה שלכל יושב-ראש סיעה יכולות להיות החתימות של כל החברים שלו משוכפלות, ושהוא יעשה איתן מה שהוא רוצה בכל מקרה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בלאו הכי כל הרשימות האלה, כולל הדיונים בפגרה, הם שכפולים.
ארבל אסטרחן
אז לא להשאיר את החלופות ולכתוב רק 30 חברי כנסת?
היו"ר רשף חן
או כמה סיעות, שמספר חבריהן יותר משלושים.
ארבל אסטרחן
במקום "ארבעים" יופיע "שלושים", אבל המספרים יישארו בירוק.
היו"ר רשף חן
אנחנו עוברים לסעיף 76(א).
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הגעת לסעיף סופר פרובלמטי.
אנה שניידר
באמת כתבנו כאן לבדוק האם מקוים הזמן בפועל.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
התשובה היא לא. הגעת לסעיף באמת פרובלמטי, כי השתרשה תופעה שבכלל אין דיונים סיעתיים. פעם היה דיון סיעתי, שהיה אומר שוועדת הכנסת קובעת דיון של שעתיים. מה המשמעות של דיון בן שעתיים? 120 דקות. מה זה 120 דקות? הליכוד מקבל 40 דקות, העבודה 19 דקות, שינוי 15 וש"ס 11 דקות, וכל סיעה שהיא יותר קטנה מקבלת את ה-10 דקות שלה. היום הפכו את זה לטכניקה של הודעות סיעות. כתבו איזשהו סעיף בתקנון שמאפשר הודעות סיעות, ולמרות שכתבו שהודעה תהיה בין חמש ל-10 דקות, עשינו כבר את כל ההחלטות שבעולם בנושא הזה. פה צריך להיות דיון עקרוני בכל הנושא הזה.
היו"ר רשף חן
לא הבנתי מה הקשר של הודעות סיעות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש סעיף שנקרא הודעות סיעות. יש דיון סיעתי ויש דיון אישי ויש בתקנון סעיף 57 שאומר: החליטה ועדת הכנסת על הודעות סיעות - -
היו"ר רשף חן
בתחום של חמש עד 10 דקות, ללא קשר לגודל.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בחמש השנים האחרונות כבר היו הודעות סיעות של שלוש דקות, נדמה לי שאפילו פעם ירדו לשתי דקות.
היו"ר רשף חן
אבל בדיון סיעתי משך הזמן הוא יחסית לגודל הסיעה, ובהודעות סיעות כל סיעה מקבלת אותו זמן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, כי היום הודעות סיעות מקצות לליכוד 20 דקות, לעבודה 10 דקות, לשינוי שמונה דקות ולכל הסיעות חמש דקות.
היו"ר רשף חן
אלה לא הודעות סיעות. כל הזמן קראנו לזה דיון סיעתי, לא קראנו לזה הודעות סיעות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בדיון סיעתי אתה קובע את מסגרת הזמן, ומחלק אותו באופן פרופורציונלי.
היו"ר רשף חן
זה אותו דבר, אם אני אומר שלליכוד מוקצות 20 דקות ולעבודה קצת פחות, בסך הכל זאת מסגרת הזמן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בפעמים האחרונות זה יצא כך באופן מקרי. כבר היה לליכוד 15 דקות ולעבודה 10 דקות.
היו"ר רשף חן
לא משנה, אבל הסך הכל זאת מסגרת הזמן, ותמיד הקפידו על זה ונתנו פחות מ-10 דקות, ומשתמשים בסעיף 56 ואומרים שזה הנימוק.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יכול להיות שאפשר לייתר את כל הדיון הסיעתי ולהסתפק בהודעות סיעות. זה שווה דיון.
היו"ר רשף חן
בפועל, מה מינימום הזמן שנותנים לסיעות הכי קטנות?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לאחרונה נותנים חמש דקות בהודעות סיעות. אומרים 20, 10, שמונה וחמש דקות. לכן זה שווה דיון.
ארבל אסטרחן
סעיף (1) יהיה בסגול.

לא נכנס פה סעיף 47(ב) הנוכחי.
אנה שניידר
הוא לא צריך להיכנס, כי הרי הורדת את סעיפים (5) ו-(6).
היו"ר רשף חן
נמסרה הודעה כאמור על סעיף (א)(5) או (6) לאחר שהחל דיון אישי בנושא, יימשך הדיון האישי ולא יתקיים דיון סיעתי.
ארבל אסטרחן
האם יכול להיות שכשיש אי אמון יתחיל דיון אישי, ואז פתאום יקומו 40 חברי כנסת ויבקשו דיון סיעתי?
אנה שניידר
אמרנו שאי אמון זה דיון סיעתי, אז הוא לא יכול להתחיל כדיון אישי.
היו"ר רשף חן
"נושא שארבעים חברי הכנסת או כמה סיעות שמספר חבריהן" זהה דרשו – וצריך להוסיף את המילים - לפני תחילת הדיון "שהדיון בו יהיה סיעתי".
אנה שניידר
אבל זה לא יכול להיות אחד מהנושאים האלה. אולי צריך לכתוב נושא שלא מפורט בפסקאות (1) עד (4).
היו"ר רשף חן
נכון, זה פותר את הבעיה. אני קורא את סעיף 76(א)(2). פה כתוב חמש דקות.
אנה שניידר
היום כתוב שמונה דקות, ויצחק לוי המליץ על חמש דקות. השאלה היא מה קורה היום בפועל.
היו"ר רשף חן
כל הנושא הזה גם בסגול. אני עובר לפסקה (3).
ארבל אסטרחן
היום כתוב "הגדולה שבסיעות האופוזיציה תיקרא לנאום ראשונה".
אנה שניידר
אז אנחנו אומרים "חבר מסיעתו של ראש האופוזיציה ייקרא לנאום ראשון".
היו"ר רשף חן
אני קורא את פסקה (4).
אנה שניידר
זה סעיף חדש של יצחק לוי.
ארבל אסטרחן
בכוכבית כתוב שאם הנואם הרשום נעדר מן האולם, מפסיד אותו נואם את רשות הדיבור, אך רשאית הסיעה שלו להעביר את רשות הדיבור לחבר כנסת אחר מסיעתו כל זמן שהדיון נמשך. אם לא עשתה כן, היא תפסיד את זכות הדיבור. יצחק לוי הציע שהסיעה תפסיד את רשות הדיבור.
היו"ר רשף חן
למה? תשאירי את הנוסח הקיים עם הכוכבית. זה דיון סיעתי, מה זה משנה מי הנואם?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לכאורה, כל הסיעות צריכות לבוא לידי ביטוי.
היו"ר רשף חן
בוודאי, ואם מישהו איננו, מישהו אחר מהסיעה ידבר.
ארבל אסטרחן
הם אמרו כי מוצע לסטות מההחלטה ולבדוק כי אם הנואם נעדר, מפסידה גם הסיעה את הזמן.
היו"ר רשף חן
אין לזה שום סיבה, לכן זה דיון סיעתי.
ארבל אסטרחן
אבל רק נאמר שהיא יכולה להעביר את רשות הדיבור לחבר כנסת אחר מסיעתה.
היו"ר רשף חן
אני עובר לסעיף 76(ב).
אנה שניידר
זה סעיף חדש, זה סעיף 52 כוכבית.
ארבל אסטרחן
בתקנון זה במקום קצת אחר, הם הכניסו את זה כאן.
היו"ר רשף חן
מה אומר הסעיף הזה?
אנה שניידר
כמו שאומרים "ישיבת הכנסת נעולה".
היו"ר רשף חן
אני לא מבין בכלל איזה ויכוח יש.
אנה שניידר
זאת באמת שאלה, איזה ויכוח.
היו"ר רשף חן
לא צריך את זה בכלל, תמחקו את הכוכבית. כשתם הדיון, תם הדיון.

אני עובר להודעת נמנע בדיון סיעתי, סעיף 77.
ארבל אסטרחן
זה סעיף חדש לגמרי.
היו"ר רשף חן
סעיף 56 הנוכחי מדבר על כל סיעה שלא השתתפה בדיון ולא השתתפה בהצבעה או נמנעה.
ארבל אסטרחן
ובוועדת יצחק לוי הציעו במקום סיעה לדבר על חבר כנסת שלא השתתף, ולא הסבירו למה.
היו"ר רשף חן
מה פתאום. אם אני עכשיו יושב ראש סיעת אופוזיציה, אני ארשה לכל חברי הכנסת שלי להימנע וכל אחד מהם יעמוד וינמק למה. המשמעות של דיון סיעתי היא שהוא סיעתי. פשוט תעתיקי את סעיף 56 הנוכחי.
ארבל אסטרחן
הוא יגיע בשבוע הבא.
היו"ר רשף חן
אז לא צריך אותו?
ארבל אסטרחן
לא כאן.
היו"ר רשף חן
אז פשוט צריך למחוק את זה.

אנחנו עוברים להודעות סיעות, סעיף 78. תסמני את הסעיף הזה בסגול, ותרשמי ליד זה לבדוק אפשרות של האחדה עם סעיף 76. זאת בעצם כפילות.
אנה שניידר
אפשר לכתוב את זה כסעיף (ב).
היו"ר רשף חן
קודם כל תאחדי את זה, כך שזה יהיה סעיף 76(ב), והכל בסגול.

אני עובר לסעיף הנוהל בדיון אישי, סעיף 79(א)(1).
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אגב, היום אתה מעביר את זה כמובן במחשב, אבל זה לא עומד בסתירה לזה שאתה יכול גם בזמן הדיון באולם לבקש להירשם כל עוד לא נסגרה ההרשמה.
היו"ר רשף חן
אז למה כתוב פה שהיום נדרשת הודעה בכתב?
אנה שניידר
כי היום זה כך, לפי סעיף 49.
היו"ר רשף חן
זה לא היה בכתב, נכון?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה קדם לעידן המחשב. היו באים למזכירות הכנסת, מסתכלים על רשימת הדיונים האישיים ונרשמים. הכנסנו אופציה שאפשר להירשם באמצעות המחשב, וההרשמה היא באמצעות המחשב.
היו"ר רשף חן
רק?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, אתה יכול גם לבוא ולבקש בזמן הדיון שיוסיפו את שמך. אתה יכול גם לבוא למזכירות אחר כך.
היו"ר רשף חן
אבל אתה לא יכול לעשות זאת יותר בכתב.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מעולם לא פנו בכתב, זאת אות מתה, אולי לפני 40 שנה.
היו"ר רשף חן
מה זה אומר עד שנסגרת רשימת הנואמים?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יושב ראש הישיבה יכול להגיד שהוא סוגר את הרשימה, כדי לתחום זמן וכדי שזה לא יהיה אין סופי.
אנה שניידר
אתה תבוא עכשיו ותגיד שאתה רוצה לנאום כשכבר סיימו את הדיון?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
גם בתקנון רשום שמותר ליושב ראש ישיבה להגיד שהוא מעביר קו ושהוא יכול להפסיק את רשימת הנואמים באמצע. הנוהל הוא שהוא יכול לסגור את הרשימה.
היו"ר רשף חן
אני מציע לומר: רשאי כל חבר הכנסת להודיע ליושב ראש הכנסת בתחילת הישיבה ועד שיושב ראש הישיבה סוגר את הרשימה.
ארבל אסטרחן
לא, עד תחילת הישיבה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הרישום הרגיל היום מהלשכה שלך מתבצע בעזרת העוזר הפרלמנטרי שלך מהלשכה שלך ש"מתקתק אותך" בכל נושא, גם כשאתה לא יודע בכלל שאתה רוצה לדבר עליו.
היו"ר רשף חן
אז בוא נאמר: הודעת חבר על רצונו לנאום, כאמור, תימסר עד תחילת הישיבה. זאת בעצם זכותו, אף אחד לא יכול להגיד לו לא.
ארבל אסטרחן
עד תחילת הישיבה או הדיון בנושא? הישיבה התחילה ב-16:00 והדיון ב-19:00.
היו"ר רשף חן
עד תחילת הדיון.
היו"ר דוד לב
הרשימות של המזכירות מוכנות כבר בתחילת הישיבה. אפשר להירשם אחר כך שלא באמצעות המחשב. זה עניין טכני.
היו"ר רשף חן
אם כך, זה יהיה עד תחילת הדיון, ויכול שתימסר בתחילת הדיון עד שיושב ראש הישיבה הודיע על סגירת הרשימה.
ארבל אסטרחן
הוא רשאי במהלך הדיון להודיע על סגירת הרשימה.
היו"ר רשף חן
אנחנו הגענו לסעיף 79, נחזור לזה בישיבה הבאה.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:55

קוד המקור של הנתונים