ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/11/2003

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/73034
ועדת משנה לתיקון התקנון
9.11.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7303
ירושלים, כ"ג בחשון, תשס"ד
18 בנובמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 4
של ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לתיקון התקנון
יום ראשון, י"ד בחשוון התשס"ד (9.11.2003), שעה 12:00
סדר היום
תיקון תקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: רשף חן - היו"ר

מזכיר הכנסת אריה האן
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יועצות משפטיות
אנה שניידר - היועצת המשפטית לכנסת
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
תמר שפניירתיקון תקנון הכנסת
היו"ר רשף חן
אני פותח את הישיבה. יש לי רעיון לסדר – מה דעתכם שבמקביל עם ההתקדמות הטכנית שלנו, נתחיל לטפל בדברים שהשארנו מאחור? אפשרות אחת היא לעשות את זה בימי ראשון; אפשרות אולי יותר טובה זה לעשות את זה ביום שהכנסת מתכנסת.
אנה שניידר
לדעתי עדיף שקודם נסיים את העבודה, ואז במסגרת הוועדה הזאת או במסגרת אחרת נדון רק על הדברים שהשארנו. אולי נפרסם לפני כן סדר יום על מה נדון, ואז זה יכול לעניין חברי כנסת נוספים.
היו"ר רשף חן
בואו נמשיך בינתיים במסגרת הקיימת, ונראה איך אנחנו מתקדמים.

אנחנו עובדים לפי הנוסח שהוכן לישיבה של היום. אנחנו בעמוד 21, סעיף 45, משלוח כתב התפטרות. זה מקביל לסעיף 23 הקיים.

"כתב התפטרות של חבר הכנסת שנבצר ממנו להגישו אישית ליושב-ראש הכנסת, כאמור בסעיף 40 לחוק יסוד: הכנסת, יישלח - (1) מן הארץ - על-ידי מי שהוסמך לכך בכתב על-ידי יושב-ראש הכנסת".
ארבל אסטרחן
חוק היסוד אומר שכתב ההתפטרות יימסר אישית, ואם נבצר ממנו ייקבעו הוראות בתקנון.
היו"ר רשף חן
הוא יימסר "על-ידי מי שהוסמך לכך בכתב על-ידי יושב-ראש הכסת והוא יאשר על גבי כתב ההתפטרות כי חבר הכנסת מסרו אישית לידיו, יציין את מועד המסירה ויעבירו ליושב-ראש הכנסת".
אנה שניידר
זה כדי שלא ייווצר מצב שעוזר פרלמנטרי לא כל כך מהימן יגיש פתאום כתב התפטרות של חבר הכנסת שלא יודע מזה בכלל. זה יכול לקרות.
היו"ר רשף חן
אני צריך להרים טלפון ליושב-ראש הכנסת, להגיד לו: אני רוצה להתפטר, נבצר ממני להגיש לך אישית את ההתפטרות, תשלח אליי מישהו. ואז הוא שולח.

"(2) מחוץ לארץ - בפקסימיליה ליושב-ראש הכנסת / על-ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל".
ארבל אסטרחן
היום כתוב רק "על-ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי". הבעיה היא שאם חבר הכנסת נמצא בחו"ל בעניין פרטי, איפה הוא ימצא את הנציג הדיפלומטי בשביל לשלוח כתב התפטרות. הוא בכלל לא באותה מדינה או באותה עיר.
היו"ר רשף חן
את רוצה להוסיף שיהיה אפשר לשלוח כתב התפטרות בפקסימיליה ליושב-ראש הכנסת.
אנה שניידר
התקנון לא התייחס בזמנו לאפשרות של פקסימיליה כי היא לא היתה קיימת. היום אין סיבה לא להשתמש בכלי הזה ולתת אופציה כזאת לחבר הכנסת. יכול להיות שצריך לגבות את זה גם בשיחת טלפון.
היו"ר רשף חן
זה צריך להיות בפקסימיליה, ובלבד שיושב-ראש הכנסת שוחח איתו אישית ווידא את המשלוח בפקסימיליה.
ארבל אסטרחן
האם להשאיר גם "על-ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי" או להוריד את זה בכלל?
היו"ר רשף חן
נשאיר. זה יהיה או בפקס או על-ידי נציג דיפלומטי.
ארבל אסטרחן
אז אנחנו מוסיפים את האפשרות של פקסימיליה פלוס שיחה אישית בין חבר הכנסת לבין היושב-ראש.
היו"ר רשף חן
סעיף 46: "עניין שתקנון הכנסת מורה לעשותו בכתב, ייחתם הכתב בידי חבר הכנסת אישית".
ארבל אסטרחן
זאת הצעה של ועדת יצחק לוי. הם כתבו סעיף חדש הקובע כי בעניין שתקנון הכנסת מורה לעשותו בכתב, למשל בקשה לקיים כנס מיוחד של הכנסת, על חבר הכנסת לחתום אישית ואין הוא רשאי להסמיך מישהו לחתום בשמו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
למעשה זה קיים, לא חותמים בשמך.
היו"ר רשף חן
כרגע אין מניעה חוקית לחתום בשם אדם אם הוא באמת הסמיך.
ארבל אסטרחן
כשחברי כנסת מגישים הצעות חוק שמגיעות אלינו – לפעמים זה מגיע עם חותמת, לפעמים העוזר חותם, אנחנו מבקשים שזה יהיה חבר הכנסת. אנחנו רוצים שהצעות החוק יהיו חתומות אישית.
מזכיר הכנסת אריה האן
בוודאי, אנחנו מקפידים על זה.
אנה שניידר
כל דבר שהתקנון אומר לעשות בכתב, צריך להיות על ידו אישית.
היו"ר רשף חן
נכון. יש גם דברים שחייבים לעשות בכתב מכוח חוק, זה לא צריך להיות תקנון הכנסת.
אנה שניידר
גם אם יש דברים כאלה, כאן אנחנו עוסקים בתיקון התקנון, ואני חושבת שעדיף להישאר עם הגבולות של התקנון לנושא הזה.
היו"ר רשף חן
סעיף 47, תואר חבר הכנסת: "בישיבות הכנסת יש להשתמש אך ורק בתואר 'חבר הכנסת'.". כנראה שזו גם תוספת.
אנה שניידר
יש החלטה כזאת. בישיבות הכנסת לא קוראים לחבר כנסת עורך דין, רב, דוקטור, פרופסור או בשם פרטי, על מנת ליצור אחידות. יש גם החלטה כזאת של ועדת הכנסת שאנחנו משלבים אותה עכשיו בתקנון.
היו"ר רשף חן
בעצם, התואר אמור להיות "חבר הכנסת" ושם המשפחה.
מזכיר הכנסת אריה האן
כך נוהגים במליאה.
היו"ר רשף חן
"אך ורק", הכוונה שמשתמשים רק בתואר חבר הכנסת ולא שום דבר נוסף.
ארבל אסטרחן
גם לא שם פרטי, שזה לא יהיה משהו פמיליירי.
היו"ר רשף חן
אנחנו מגיעים לפרק חמישי – תקציב וייצוג בעסקאות. סעיף 48(א) מקביל ל-25 הקיים היום. למה קפצנו על 24 שאומר "לכנסת תהיה מזכירות שתעבוד בפיקוחם של יושב-ראש הכנסת והסגנים".
אנה שניידר
לי יש מחשבה אם שלושת הסעיפים 24, 25 ו-26 הם נחוצים, אם הם צריכים להיות בתוך תקנון הכנסת.
ארבל אסטרחן
ועדת יצחק לוי הציעה לשנות את זה, כי הם אמרו שבפועל אין לסגנים כל תפקיד בפיקוח על עבודת המזכירות. הם הציעו להשאיר "מזכיר הכנסת יתמנה על-ידי יושב-ראש הכנסת והסגנים לפי חוק מינוי מזכיר הכנסת", יש חוק שקובע איך מתמנה מזכיר כנסת. ברגע שיש חוק כזה, לא חוזרים על זה בתקנון. אין צורך להגיד שהמזכיר יתמנה לפי החוק הזה.
אנה שניידר
אותו הדבר לגבי סעיף 25 ו-26.
היו"ר רשף חן
יש הרבה דברים כאלה. השאלה אם להוציא מפה את כל הפרק של מזכירות, תקציב ועובדים.
אנה שניידר
אני חושבת שכן, תמשיך לקרוא אותו ותגיד אם צריך אותו.
היו"ר רשף חן
סעיף 25: "יושב-ראש הכנסת יביא לאישור ועדת הכנסת את הצעת התקציב השנתי של הכנסת, והוא אחראי לביצועו".
אנה שניידר
זה כתוב בחוק יסודות התקציב.
היו"ר רשף חן
לא כתוב שהוא יביא את זה לאישור ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
לא כתוב בחוק יסודות התקציב שתקציב הכנסת יידון בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת הכספים. כתוב שרק שינויים במשך השנה יידונו בוועדה משותפת, לא התקציב עצמו.
מזכיר הכנסת אריה האן
את זה אפשר להכניס כאן.
ארבל אסטרחן
חוק מינוי מזכיר הכנסת אומר איך יתמנה המזכיר עצמו, אבל התקנון לא אומר איזה מחלקות יש בכנסת.
היו"ר רשף חן
הוא צריך. התקנון בא להסדיר את עבודת הכנסת, לא רק העבודה של חבר הכנסת.
ארבל אסטרחן
התקנון לא אומר איך עובדים מתקבלים.
אנה שניידר
אין בו הוראות לעניין ועדות מכרזים, לעניין שכר, לעניין דרגות.
ארבל אסטרחן
בכל נושא שהכנסת הוא מוסד אזרחי, התקנון לא מתייחס אליו.
מזכיר הכנסת אריה האן
בכל הפרלמנטים בעולם, לא רק אצלנו, יש הפרדה ברורה בין חברי הכנסת לבין מינהל הכנסת. חברי הכנסת לא אמורים להתערב במינהל הכנסת כי אז תהיה לזה קונוטציה פוליטית. כלומר, חברי הכנסת לא מתערבים במכרזים, הם לא אומרים את מי למנות, את מי לא למנות, את מי לפטר, את מי לא לפטר. לכן יכול להיות שכל הנושא הזה הוא מיותר פה, וזאת גם הסיבה שהאבות המייסדים לא הכניסו יותר מהאמירות הקטנות האלה. הם רק דיברו באופן כללי, נתנו כותרת. התשובה לזה ניתנת בכמה אפשרויות.
היו"ר רשף חן
זה בדיוק אומר שמזכירות הכנסת עובדת ת"פ של יושב-ראש הכנסת והסגנים.
אנה שניידר
"ת"פ היושב-ראש" נובע מהסעיף הכללי שמתייחס ליושב-ראש, שהוא סעיף 5 לתקנון: "יושב-ראש הכנסת ינהל את ענייני הכנסת, ייצג אותה כלפי חוץ". הוא מחליט שהוא מנהל את ענייני הכנסת בעזרת המזכירות".
היו"ר רשף חן
מי מקור הסמכות של מישהו לשכור פה עובד אחד?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
חוק שירות המדינה (מינויים) שקובע שיושב-ראש הכנסת הוא נציב שירות המדינה לגבי עובדי הכנסת.
היו"ר רשף חן
אני בפירוש חושב שצריך להיות כתוב בתקנון, דבר שהוא כנראה מובן מאליו לכולם, שיושב-ראש הכנסת הוא זה שעומד בראש ההיררכיה האדמיניסטרטיבית של הכנסת, שזה התפקיד שלו.
אנה שניידר
זה כתוב בסעיף 5 הקיים, בסעיף 13 החדש. אם אתה רוצה לתקן את הסעיף הזה או להבהיר את זה קצת יותר, אנחנו יכולים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני חושב שהכוונה בסעיף הזה היא שהוא ינהל העניינים הפרלמנטריים ולא את ענייני האדמיניסטרציה.
אנה שניידר
לדעתי זה כולל הכל, כי אין לך מקור סמכות אחר.
היו"ר רשף חן
עד עכשיו זה היה. עכשיו אתם רוצים להוציא את סעיפים 24, 25 ו-26. למה שהם לא יישארו?
אנה שניידר
אין מניעה שהם יישארו, אבל אז אתה צריך לפרט את כל המחלקות בכנסת - הלשכה המשפטית, ממ"מ, נציבות הדורות הבאים.
ארבל אסטרחן
אם אתה עושה סדר ואתה מפרט מחלקה אחת - מזכירוּת - אז תכניס את כל מחלקות הכנסת.
היו"ר רשף חן
מזכירוּת זה לא מחלקה, מזכירות זה אדמיניסטרציה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני חושב שאם מישהו ינבור בהיסטוריה, יתברר ש"מזכירוּת" היתה הכוונה לכל עובדי הכנסת שהיו אז, לא למזכיר הכנסת והסגנים.
היו"ר רשף חן
הכוונה כאן היא אדמיניסטרציה. צריך להיות כתוב" יושב-ראש הכנסת הוא הממונה על האדמיניסטרציה של הכנסת".
אנה שניידר
אז תכניס את זה בסעיף 13 החדש ולא כאן. כי אם אנחנו משאירים את זה, אנחנו צריכים לפתח את הפרק הזה ולהתייחס גם לנושאים החדשים שעלו עם השנים – הלשכה המשפטית, הממ"מ, נציב הדורות הבאים.
היו"ר רשף חן
אני מקבל גם את זה. אני חושב שאנחנו צריכים להכניס בתקנון את הנושא של הממ"מ, של הלשכה המשפטית.
מזכיר הכנסת אריה האן
לעניין הלשכה המשפטית יש חוק היועץ המשפטי לכנסת.
אנה שניידר
אבל עדיין שם לא כתוב שיושב-ראש הכנסת יפקח עליהם.
היו"ר רשף חן
צריך להיות כתוב באיזשהו מקום שהאדם שאנחנו בוחרים להיות יושב-ראש הכנסת הוא הבוס האדמיניסטרטיבי של הכנסת.
אנה שניידר
לכן אני חושבת שהמקום הנכון הוא סעיף 13.
היו"ר רשף חן
בסעיף 13 אפשר להוסיף סעיף קטן בין (א) ל-(ב) שיאמר שיושב-ראש הכנסת עומד בראש מינהל הכנסת.
מזכיר הכנסת אריה האן
או אחראי על מינהל הכנסת, או אחראי מיניסטריאלית.
היו"ר רשף חן
הוא לא אחראי מיניסטריאלית. הוא אחראי על הניהול האדמיניסטרטיבי של הכנסת באמצעות מזכיר הכנסת ועובדי הכנסת.
אנה שניידר
יש חוק לגבי מינוי מזכיר הכנסת, האומר: "מזכיר הכנסת ימונה על-ידי יושב-ראש הכנסת והסגנים".
היו"ר רשף חן
אני בפירוש חושב שצריך להיות פה פרק שעוסק במנגנון הכנסת. הכותרת צריכה להיות "מנגנון הכנסת"; הוא צריך לכל הפחות לכלול מה שיש בו עכשיו, ואפשר בהחלט לשקול להוסיף. אפשר להוסיף את הממ"מ, את הזכות של חבר הכנסת לקבל מידע מהממ"מ, או לא להוסיף את זה. אבל לכל הפחות שיהיה פרק שעוסק במנגנון הכנסת, במקום שנמצא עכשיו סעיף 24.
מזכיר הכנסת אריה האן
בואו נחזור למקור. הכותרת תהיה "מזכירות, תקציב ועובדים". ויהיה כתוב: "לכנסת תהיה מזכירות שתעבוד בפיקוחו של יושב-ראש הכנסת" כי הסגנים לא מתעסקים בזה משום שאז זה מתחיל להיות פוליטיקה.
ארבל אסטרחן
את סעיף 25 אנחנו מציעים להחליף בסעיף 48 בנוסח החדש.
היו"ר רשף חן
סעיף 48, תקציב הכנסת: "(א) תקציב הכנסת ייכלל בהצעת חוק התקציב השנתי ויידון בוועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים; התקציב יוגש לקריאה שנייה ולקריאה שלישית במסגרת חוק התקציב השנתי והצעת התקציב שמגישה ועדת הכספים לכנסת". אני מבין שזה מחליף סעיף 25 הקיים.
מזכיר הכנסת אריה האן
אם כבר יש הפרק הזה, הייתי משאיר את: "יושב-ראש הכנסת יביא לאישור ועדת הכנסת את הצעת התקציב השנתי של הכנסת" ואז "יושב-ראש הכנסת רשאי להזמין עובדים ולהטיל עליהם תפקידים שונים", כפי שזה בסעיפים 25-26 הקיימים היום.
היו"ר רשף חן
מה זה להזמין עובדים? האם הכוונה היא למנות עובדים?
מזכיר הכנסת אריה האן
הייתי מוחק את הסעיף שמדבר על עובדי כנסת, ומשאיר את שני הסעיפים הראשונים בפרק החמישי.
היו"ר רשף חן
מי בעצם שוכר עובדים לעבודה בכנסת?
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו, המזכירות.
היו"ר רשף חן
ולא צריך אישור של יושב-ראש הכנסת?
מזכיר הכנסת אריה האן
ליושב-ראש הכנסת יש סמכות כמו לשר. במשרד ממשלתי אם השר יחליט שוועדת המנגנון כפופה לו, אז היא כפופה לו.
היו"ר רשף חן
אני חושב שצריך לעשות פה סדר. לכתוב קודם כל סעיף האומר שיושב-ראש הכנסת הוא האחראי על המנגנון התפעולי של הכנסת. אחר כך יש לקבוע שיושב-ראש הכנסת יפעיל את המנגנון.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יושב-ראש הכנסת הוא נציב שירות המדינה של עובדי הכנסת. זה הרבה מעבר לעובדה ששר הוא הקודקוד האדמיניסטרטיבי של משרד.
היו"ר רשף חן
קודם כל, יושב-ראש הכנסת אחראי על המנגנון התפעולי של הכנסת. אחר כך צריך לכתוב איך ממנים מזכיר.
מזכיר הכנסת אריה האן
יש חוק שאומר איך ממנים מזכיר כנסת, זה נעשה על-ידי היושב-ראש והסגנים בהצבעה.
אנה שניידר
חוק מינוי מזכיר הכנסת, התשכ"ח-1968, אומר: "על אף האמור בכל דין אחר, יתמנה מזכיר הכנסת על-ידי יושב-ראש הכנסת והסגנים ליושב-ראש". הנשיאות בוחרת.
היו"ר רשף חן
אחר כך צריך לכתוב: "יושב-ראש הכנסת יפעל באמצעות מזכיר הכנסת ועובדי הכנסת". אבל מזכיר כנסת חייב להיות.
אנה שניידר
נכתוב: "יושב-ראש הכנסת אחראי על המנגנון התפעולי של הכנסת ויפעילו באמצעות מזכיר הכנסת ועובדי הכנסת". עוד ננסח את זה.
היו"ר רשף חן
אחר כך ייכנס סעיף על התקציב.
אנה שניידר
עניין התקציב צריך להיות, כי זאת השלמה למה שכתוב בחוק יסודות התקציב. אנחנו לוקחים את סעיף 25 הקיים עם כמה שינויים. כמו שזה כתוב בסעיף 25 הקיים, זה לא נכון משפטית כי ועדת הכנסת לא מאשרת התקציב.
היו"ר רשף חן
סעיף 26, שמדבר על עובדי הכנסת, מתבטל כי זה נכנס לסעיף שמדבר על כך שיושב-ראש הכנסת יפעל באמצעות המזכיר ועובדי הכנסת.
מזכיר הכנסת אריה האן
לגבי מזכיר הכנסת הייתי כותב: "יושב-ראש הכנסת יביא לאישור את תקציב הכנסת כאמור בסעיף זה".
היו"ר רשף חן
אפשר לכתוב שיושב-ראש הכנסת יביא את תקציב הכנסת בפני הוועדות האלה והאלה, כי כפי שניסחנו כאן את הסעיף זה לא עונה לשאלה מי אחראי להגיש את התקציב הזה.
אנה שניידר
בסעיף 48(א) אפשר להוסיף: "יושב-ראש הכנסת יביא את הצעת התקציב השנתי של הכנסת לאישור ועדה משותפת". השלב הבא הוא שהוועדה היא לא הפוסק האחרון, זה הולך לקריאה שנייה ושלישית במליאה במסגרת חוק התקציב. זה בעצם בא לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר רשף חן
כפי שזה כתוב כאן זה בסדר.

עכשיו יש כאן סעיף שמדבר על ייצוג בעסקאות, שאני מבין שזה דבר חדש. האם צריך אישור של מזכיר הכנסת לעסקאות? אני מבין שלמזכיר הכנסת יש שיקול דעת.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה לפי חוק נכסי המדינה.
אנה שניידר
כתוב כאן בסיפה: "כמפורט בהרשאות הממשלה לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951".
ארבל אסטרחן
זאת הצעה של ועדת יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
מה צריכות להיות המגלבות? אני מניח שזה צריך להיות במסגרת התקציב.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מזכיר הכנסת או סגן מזכיר הכנסת, יחד עם חשב הכנסת, מוסמכים לנהל עסקאות בשם הכנסת. היושב-ראש מדוּוָח על כך, אבל הוא לא חותם.
ארבל אסטרחן
חלות כל ההוראות - הוראות חוק חובת המכרזים אם רוכשים משהו, ויש כמובן ועדת מכרזים של העובדים, זה לא קשור לחברי-הכנסת.

אם כך, בפרק החמישי יהיו שלושה סעיפים, סעיף אחד האומר שהיושב-ראש אחריא על המנגנון, סעיף תקציב הכנסת וסעיף הייצוג בעסקאות.
היו"ר רשף חן
הפרק הזה ייקרא "מינהל הכנסת".
ארבל אסטרחן
ועדת יצחק לוי הציעה להוסיף פה "מזכיר הכנסת לפי חוק מזכיר הכנסת, קצין הכנסת ימונה לפי חוק משכן הכנסת, עובדי הכנסת יתמנו לפי חוק שירות המדינה (מנויים)".
היו"ר רשף חן
אם זה קבוע בחוק, זה מיותר. בחוק שירות המדינה כתוב משהו על עובדי כנסת?
ארבל אסטרחן
כתוב שיושב-ראש הכנסת הוא נציב השירות לגבי עובדי הכנסת, חלות עליו כל הוראות החוק. לכנסת יהיה מבקר פנימי – שוב, זו חובה לפי חוק הביקורת הפנימית.
היו"ר רשף חן
נושא הייעוץ המשפטי לכנסת מופיע באיזשהו מקום?
אנה שניידר
יש פרק שלם בחוק הכנסת, סעיף 17, היועץ המשפטי לכנסת. הוא אומר מה תפקידי היועץ המשפטי לכנסת, איך הוא ימונה.
היו"ר רשף חן
חלק ג' - עבודת הכנסת. סעיף 50 שמחליף את סעיף 27: "(א) הכנסת תקיים ישיבות בימי ב', ג' וד'." כך זה גם עכשיו.

"(ב) יושב-ראש הכנסת רשאי לקבוע, באישור ועדת הכנסת, את מספר הישיבות השבועיות וזמניהן, והוא רשאי באישור כאמור לבטל ישיבה, לקבוע ישיבה נוספת וזמניה - אם באחד הימים האמורים בסעיף קטן (א) ואם ביום חול אחר".
ארבל אסטרחן
זה שונה ממה שיש היום. הוּרדה ההפניה לחוק יסוד הכנסת - "ולקבוע את היום בו יסתיים כנס הכנסת" - כי זה מופיע עכשיו בסעיף 51, מועדי כנסי הכנסת.

"(ג) יושב-ראש הכנסת רשאי לשנות את שעתה של ישיבה מסוימת ולקבוע הפסקה של ישיבה".
אנה שניידר
למה שיניתם את המילה "זמניה"? בסעיף 27(ג) הקיים כתוב "רשאי לשנות זמניה של ישיבה" וכאן זה "שעתה".
ארבל אסטרחן
ועדת יצחק לוי עשתה את השינוי הזה.
אנה שניידר
לדעתי אין צורך לשנות את המילה "זמניה".
ארבל אסטרחן
רצו להבהיר שזה לגבי ישיבה מסוימת ולא בדרך כלל.
אנה שניידר
אם את אומרת "זמניה של ישיבה מסוימת" זה בסדר. כי זה יכול להיות הפסקה באמצע, זה יכול להיות סיום, לאו דווקא שעת ההתחלה.
היו"ר רשף חן
לדעתי המילה "שעתה" כיוונה לשעת ההתחלה. אבל "זמניה" זה בוודאי כולל גם את זמן ההתחלה וגם את הסיום. זה צריך להיות "זמניה".

אני מבין שהסמכות בסעיף (ג) היא רק של היושב-ראש עצמו, לא של יושב-ראש הישיבה כפי שזה בסעיף (ד). תשוו את סעיף (ג) לסעיף (ד) ותראו שלפחות ניסוחית הסמכות בסעיף (ג) מצביעה רק על יושב-ראש הכנסת, ואני חושב שבצדק.
מזכיר הכנסת אריה האן
נכון, רק יושב-ראש הכנסת מחליט על זמן פתיחת הישיבה.
היו"ר רשף חן
אבל קביעת הפסקה של ישיבה מוזכרת גם בסעיף (ג) וגם ב-(ד) וזו כפילות.
אנה שניידר
לא, כי בסעיף (ג) מדובר על קביעת הפסקה מראש, וזו סמכות בלעדית של יושב-ראש הכנסת. בסעיף (ד) מדובר על הפסקה במהלך ישיבה, וכאן זו גם הסמכות של הסגן.

סעיף (ד) אומר: "יושב-ראש הכנסת או סגן יושב-ראש הכנסת המנהל את ישיבת הכנסת רשאי לקבוע, במהלכה של ישיבה, הפסקה של הישיבה".
ארבל אסטרחן
סעיף (ד) הוא חדש. בוועדת המשנה שדנה בכנסת הקודמת בעניין הזה, הציעו להוסיף את זה במקרה מקרה שקרה. היתה ישיבה והיתה שאלה אם הסגן יכול עכשיו להפסיק את הישיבה.
מזכיר הכנסת אריה האן
היתה כוכבית לגבי התחלת ישיבה.
אנה שניידר
יש הפסקות טקטיות שעושה יושב-ראש הישיבה כאשר יש התפרעות או כשיש לו קושי להשתלט, ואז הוא קובע הפסקה לחמש דקות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה נמצא בתקנון במקום אחר, בסעיף 71 הקיים.
היו"ר רשף חן
זה לא חידוש.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תוך כדי ישיבת כנסת, בגלל שיש התפרעות, יכול יושב-ראש הישיבה להודיע על הפסקה.
היו"ר רשף חן
השאלה אם בסעיף (ד) אנחנו לא עושים כאן משהו מעבר לנוהג הקיים. כרגע מתי מנהל הישיבה מוסמך להפסיק את הישיבה?
אנה שניידר
אריה, מתי מי שמנהל ישיבה מוסמך להפסיק ישיבה, גם אם זה לא מטעמי משמעת? נניח שהוא רואה שמספר הדוברים הידלדל והוא יודע שההצבעה נקבעה לעוד שעה.
היו"ר רשף חן
נניח שהוא רואה שהממשלה הולכת להפסיד בהצבעה, והוא רוצה לדחות את ההצבעה.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה לא. היו מקרים של הפסקות ישיבות כשהיה רק היושב-ראש והנואם. הנואם סיים, יושב-ראש הישיבה לא רצה לסגור את הישיבה למרות שהוא נשאר לבד בלי הנואם הבא. אז הוא מפסיק את הישיבה. לפעמים מפסיקים את הישיבה עד ההצבעה. למשל, בשבוע שעבר נקבע בוועדת הכנסת שהתקציב לא יוצבע לפני 14:00. אילו היו מסיימים את סדר הדוברים ב-13:00, היושב-ראש היה מפסיק את הישיבה עד 14:00.
היו"ר רשף חן
אתם לא חוששים שייעשה בזה שימוש פוליטי כדי לגייס מצביעים?
מזכיר הכנסת אריה האן
אני לא מאמין.
היו"ר רשף חן
הבעיה היא שהביצוע של זה יהיה תלוי בשאלה מי במקרה מנהל את הישיבה באותו זמן. אם הוא מהאופוזיציה הוא לא יפסיק את הישיבה, אם הוא מהקואליציה הוא כן יפסיק.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כשרוצים לסגור ישיבה בנוהל מזורז, היושב-ראש צריך לדעת. כאשר סדר היום מתקצר, אנשים לא נמצאים, לפעמים הם עושים את זה באופן מאוד דווקני, יושב-ראש הישיבה אומר: "תם סדר היום". אם יש חיתוך כזה של סדר היום, יושב-ראש הישיבה רוצה לדעת מזה ואניחושב שזאת צריכה להיות פררוגטיבה שלו.
ארבל אסטרחן
מה אמור יושב-ראש הישיבה לעשות אם נגמר סדר היום?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
השאלה מה זה נגמר סדר היום. יכול לקרות ששר אמור לענות בשעה מסוימת ומכיוון שירדו כמה נושאים הישיבה ננעלה לפני השעה שהוא צריך לענות. אני מציע שלא תיסגר ישיבה אלא בהתייעצות עם יושב-ראש הכנסת, אם זה אפשרי. אם אי אפשר להשיג אותו, אי אפשר.
היו"ר רשף חן
אני לא חושב שזה דבר שצריך להיות בתקנון, אני חושב שזה צריך להיות בהסדר פנימי בין יושב-ראש הכנסת והסגנים.
אנה שניידר
גם בכל מקום בתקנון נאמר שסמכויותיו של הסגן שמנהל את הישיבה הן הסמכויות של היושב-ראש.
היו"ר רשף חן
אם כך, סעיף (ד) נשאר כפי שהוא.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
שים כאן סימן שאלה למחשבה.
היו"ר רשף חן
סעיף 51, מועדי כנסי הכנסת. זה היה סעיף 27(ב). "יושב-ראש הכנסת יקבע, באישור ועדת הכנסת, את המועד בו יסתיים כנס הכנסת וייפתח כנס הכנסת שלאחריו, בכפוף לאמור בסעיף 9 לחוק הכנסת".
ארבל אסטרחן
סעיף 9 לחוק הכנסת אומר שלכנסת יהיו שני כנסים, מתי הם ייפתחו ומה קורה כאשר יש שנת בחירות. "הכנסת תקיים שני כנסים בשנה. אחד ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר חג סוכות, הכנסת השני ייפתח ... יום העצמאות". משכם של הכנסים לפחות שמונה חודשים אלא אם זו שנת בחירות.
אנה שניידר
זה היה בחוק יסוד: הכנסת ועבר לחוק הכנסת.
היו"ר רשף חן
אפשר גם יותר משמונה חושים, אם זה מה שיושב-ראש הכנסת וועדת הכנסת מחליטים.
היו"ר רשף חן
יש פה שאלה: היום נעשה בהתייעצות עם הסגנים?
מזכיר הכנסת אריה האן
לא כתוב בשום מקום שהיושב-ראש צריך להתייעץ עם הסגנים, זה גם לא כתוב פה בהצעה החדשה, אבל בשנים האחרונות נהגו יושבי-הראש דאגו להביא את הנייר לסגנים ולהגיד: זה מה שאני הולך להציע לוועדת הכנסת, האם למישהו מכם יש רעיון אחר.
היו"ר רשף חן
מה מפריע לכתוב לנו לכתוב כאן: "יושב-ראש הכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם סגניו". יתייעץ איתם, ישמע את הדעות שלהם, הוא לא חייב לקבל את דעתם.
מזכיר הכנסת אריה האן
זו תוספת, כי עד היום היה סוברני למרות שבפרקטיקה הוא התייעץ.
היו"ר רשף חן
הוא נשאר סוברני.
ארבל אסטרחן
בפועל הוא מתייעץ עם הסגנים.
היו"ר רשף חן
אנחנו כותבים את מה שקורה בפועל. בפועל הוא מתייעץ עם הסגנים, אז נכתוב שהוא יתייעץ.
אנה שניידר
אם כך, הנוסח יהיה: "יושב-ראש הכנסת יקבע, לאחר שיתייעץ עם סגניו ובאישור ועדת הכנסת, את המועד" וכו'.
היו"ר רשף חן
סעיף 52 הוא סעיף חדש - הנחה על שולחן הכנסת: "מזכיר הכנסת או אחד מסגניו ימסרו לכנסת הודעה בדבר המסמכים שהונחו על שולחן הכנסת".
ארבל אסטרחן
זה משקף את הנוהג והנוהל, וזאת הצעת ועדת יצחק לוי.
אנה שניידר
זה נעשה כמעט כל יום, ואין לכך עיגון בתקנון.
מזכיר הכנסת אריה האן
מדובר על הכרזת ההנחה. זה נעשה בהתחלת הישיבה או באמצע אם מגיעים מסמכים.
היו"ר רשף חן
האם לא צריך לכתוב כאן שזאת הודעה בעל-פה או הודעה במליאה, להבהיר שזה לא במכתב על שולחנות חברי-הכנסת. אני חושב שצריך לכתוב "ימסרו לכנסת הודעה במהלך הישיבה".
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד "במהלך ישיבתה".
היו"ר רשף חן
"ימסרו לכנסת במהלך ישיבתה הודעה בדבר המסמכים" וכו'.
ארבל אסטרחן
גם בכותרת של הסעיף נכתוב "הודעה על הנחה על שולחן הכנסת".
היו"ר רשף חן
כל המסמכים שמודיעים עליהם מונחים על השולחנות? אין מסמכים שמונחים במזכיורת וצריך לעיין בהם?
מזכיר הכנסת אריה האן
אז זה לא נקרא הנחת מסמכים.
ארבל אסטרחן
הורדנו את סעיף 28 בתקנון הקיים - שמדבר על פומביות הישיבות - כי זה כתוב בחוק יסוד: הכנסת. חוק יסוד: הכנסת קובע בסעיף 27 את הפומביות: "הכנסת תשב בפומבי", ואחר כך: "ההליכים בישיבת הכנסת והדברים שנאמרו בה פרסומם אינו מוגבל ואינו גורר אחריות פלילית או אזרחית".
היו"ר רשף חן
מה לגבי ועדות הכנסת?
ארבל אסטרחן
יש הוראות בתקנון.
היו"ר רשף חן
סעיף 53, פרוטוקול: "בישיבות הכנסת יתנהל פרוטוקול סטנוגרפי שיכיל את כל מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה; שמות חברי הכנסת שהשתתפו בהצבעה אלקטרונית ואופן הצבעתם, ייכללו באסופת הצבעות חברי הכנסת בהצבעות אלקטרוניות".
ארבל אסטרחן
את זה הציעה ועדת יצחק לוי.
אנה שניידר
יש לנו בעיה. אם קבענו באיזשהו מקום - היום זה בסעיף 62 - איך מצביעים, האם יש התייחסות להצבעות אלקטרוניות?
ארבל אסטרחן
היום כתוב בתקנון כאילו כל ההצבעות הן בהרמת ידיים. ועדת לוי הציעה להוסיף הוראה בדבר אופן רישום ההצבעה האלקטרונית.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היום כל התוצאות של ההצבעות האלקטרוניות נמצאות בארכיון.
היו"ר רשף חן
"(ב) שר רשאי לצרף לפרוטוקול מסמכי נתונים הקשורים לנאומו ולבקש כי ייכללו בפרוטוקול".
ארבל אסטרחן
זאת הצעת ועדת לוי, זה קיים היום בכוכבית.
היו"ר רשף חן
בכוכבית כתוב: "לפי הנוהג המקובל, כוללים הפרוטוקול הסטנוגרפי ודברי הכנסת אך ורק את הנאמר בעל-פה במליאה, אם מן הדוכן ואם כקריאת ביניים. הדפסת תוספת בכתב או מסמכים המוגשים על-ידי חברי הכנסת אינה אפשרית ויש לשלבם בנאום עצמו".
יש פה שאלה
האם לאפשר לצרף מסמכים נוספים? יש החלטה לגבי דו"חות של משלחות.
ארבל אסטרחן
בכנסת הקודמת קיבלו החלטה שכאשר משלחת חוזרת מחו"ל, אפשר לצרף את הדו"ח שלה לפרוטוקול בלי שהוא הוקרא במליאה.
היו"ר רשף חן
למה אני לא יכול לצרף מסמכים נוספים?
אנה שניידר
כי זה יכול להיות פתח לצירוף מסמכים שאף אחד לא חשב שהם יהיו מונחים בפני חברי הכנסת, כאשר הדיונים הם פומביים וכל מה שנעשה במליאה צריך להשתקף הן בטלוויזיה והן להישמע כאשר חבר-כנסת שיושב שומע והנואם יודע מה מופיע בפניו. אני רוצה להזכיר איפה התעוררה בעיה. היו שני מקרים שיושבי-ראש ועדות ביקשו לצרף לפרוטוקול את הנאום הכתוב שלהם להצעת חוק בקריאה שנייה ושלישית ולא לנאום אותו מעל דוכן הכנסת. ועדת הכנסת היתה צריכה לאשר את זה ואנחנו אמרנו להם שזה לא אפשרי לפי התקנון.
היו"ר רשף חן
השאלה אם אי אפשר להכניס קצת גמישות.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה לא ייגמר.
אנה שניידר
זה מאוד מסוכן, כי פתאום יניחו אמנות, יניחו מכתבים.
היו"ר רשף חן
זה גם ישים לאל את הגבלת משך הדיון, כי אני יכול לדבר עשרים שניות ולפרוטוקול לתת ספר.
ארבל אסטרחן
גם הנאום בא לשכנע את חברי הכנסת.
אנה שניידר
אני חושבת שההחלטה שאסור לצרף מסמכים היא החלטה נכונה, וצריך לעגן אותה בתקנון.
היו"ר רשף חן
מה לגבי נתונים? נניח שאני רוצה לצרף נתונים סטטיסטיים. שר רשאי לצרף לפרוטוקול מסמכי נתונים - לא נאום, רק נתונים - למה חבר כנסת לא יכול לצרף מסמכי נתונים? ברור לי שצריכה להיות הגבלה לנתונים.
אנה שניידר
אז תהיה מחלוקת מה זה נתונים, מה זה הערכות ומה זה חוות דעת. אני מציעה שלא נתפרס בעניין הזה, כי לא נדע איפה לעצור.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בכוכבית בתקנון כתוב מסמכים ולא נתונים.
אנה שניידר
אבל ועדת יצחק לוי צימצמה את זה לנתונים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לדעתי זה התחיל משאילתות.
היו"ר רשף חן
אם כך, אנחנו מצמצמים משהו שהוא בשונה מהקיים. מה מקובל? שרים יכולים לצרף גם תשובות?
אנה שניידר
זה רק בשאילתות. לשאילתות יש הסדר נפרד.
היו"ר רשף חן
כשלא מדובר בשאילתות, שר יכול לצרף את הנאום שלו?
ארבל אסטרחן
תשובה להצעת חוק, הוא לא יכול לצרף בלי להשיב במליאה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לפי הכוכבית הקיימת היום, השר יכול לומר: יש לי מסמכים שמוכיחים כך וכך, אני מצרף אותם לפרוטוקול. קרה דבר כזה.
מזכיר הכנסת אריה האן
יש בפירוש הוראה בכוכבית שאומרת שחברי-הכנסת לא יכולים לצרף מסמכים.
היו"ר רשף חן
כתוב ששר כן יכול לצרף מסמכים. השאלה על אלו מסמכים מדובר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בדרך כלל זה נתונים שמצורפים לדיווח כלשהו.
אנה שניידר
יכול להיות שכדאי לשקול לצמצם את המסמכים המצורפים גם על-ידי שר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אז תהיה בעיה עם אורך הזמן שאת נותנת להשיב על שאילתא.
אנה שניידר
שאילתא זה משהו אחר. פה אנחנו לא מטפלים בשאילתא, פה אנחנו מטפלים בנושא של פרוטוקול. יכול להיות שצריך לכתוב: למעט שאילתות, שלגביהן ניתן הסדר מיוחד.
היו"ר רשף חן
יש הבדל בין שר לבין חבר-כנסת. כששר מתייצב בפני הכנסת, עיקר תפקידו הוא למסור לכנסת אינפורמציה. בשביל זה הוא שם, זה שהוא חבר-כנסת ומנסה לשכנע זה התפקיד המשני שלו. חבר כנסת, לעומת זאת, עיקר תפקידו הוא לנסות לשכנע, לא למסור אינפורמציה. לכן מלכתחילה יש הבדל ואני חושב שצריך לשמור עליו. צריך להשאיר פתוח את הערוץ שבו שרים מוסרים לכנסת אינפורמציה מלאה ככל האפשר, והערוץ הזה חייב לכלול גם מסמכים. השאלה איך אנחנו מפרשים את הביטוי "מסמכי נתונים". האם לא מספיק שנכתוב "מסמכים", כפי שכתוב כרגע בכוכבית, ואני מניח שתישאר הפרקטיקה שהשרים לא אומרים "זה נאומי, קחו אותו". אני מציע שלא יהיה כתוב "מסמכי נתונים" אלא פשוט "מסמכים".
אנה שניידר
מסמכים הקשורים לנאומו. הנאום צריך להיות, ואם יש איזשהו מסמך נלווה - השר יכול לצרף אותו. אבל לדעתי זה צריך להיות מוגבל לשר.
ארבל אסטרחן
היום כתוב בכוכבית שהפרוטוקול כולל אך ורק את הנאמר בעל-פה במליאה, אם מן הדוכן ואם כקריאת ביניים. האם יש להבהיר את זה?
מזכיר הכנסת אריה האן
אבל הפרוטוקול כולל גם מה שלא נאמר. למשל, תשובות לשאילתות.
היו"ר רשף חן
יש לכתוב שהפרוטוקול יכיל את כל מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה.
ארבל אסטרחן
אם יש סעיפים 53(א) ו-(ב), ברור שמסמך של חבר הכנסת לא ייכלל בפרוטוקול?
היו"ר רשף חן
סעיף (ב) ברור לגמרי. אם אני כותב "שר רשאי", מכלל הן אתה לומד את הלאו. השאלה מה עם סגן שר שמדבר מטעם הממשלה? צריך להיות כתוב כאן "שר וסגן שר המדברים מטעם הממשלה", כי שר לפעמים מדבר גם כחבר-כנסת. צריך להיות כתוב: "המדברים במסגרת תפקידם מטעם הממשלה רשאים לצרף לפרוטוקול" וכו'.
אנה שניידר
זה טוב, כי זה מצמצם.
היו"ר רשף חן
עכשיו השאלה אם חבר הכנסת לא יכול לבקש ולקבל אישור מיוחד לצרף מסמכים?
מזכיר הכנסת אריה האן
לא כדאי להתחיל עם זה.
אנה שניידר
חברי-כנסת יבואו עם דו"חות של ועדות ציבוריות, של ועדות חקירה, והם ינסו להכניס את זה לדברי הכנסת בדלת האחורית.
ארבל אסטרחן
מה עם דו"חות של משלחות? זאת החלטה של ועדת הכנסת, האם אנחנו רוצים להכניס את זה לתקנון?
היו"ר רשף חן
כן, צריך להוסיף את זה כסעיף (ג).
אנה שניידר
בעניין של דו"חות משלחות רצו באמת לחסוך זמן, אבל רצו שזה יהיה חלק מהפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
היום זה כתוב כך: "משלחת מטעם הכנסת שחזרה מחו"ל תניח דו"ח על שולחן הכנסת. יושב-ראש הכנסת רשאי להתיר ליושב-ראש המשלחת לדווח בעל פה לכנסת על נסיעת המשלחת בנוסף לדיווח הכתוב או במקומו. הדו"ח שיונח על שולחן הכנסת ייכלל בפרוטוקול הסטנוגרפי ובדברי הכנסת".
היו"ר רשף חן
מצוין. את מה שהקראת, כמו שזה, תכניסי כסעיף (ג). תעזבי את הירוק.

לגבי חבר הכנסת, כולנו כאן בדעה שלא צריך לתת לו לצרף מסמכים.
היו"ר רשף חן
אני קורא את סעיף 53(ג) בנוסח שלפנינו, שהוא חדש: "חזר בו חבר הכנסת מאמירה שיש בה פגיעה באזרח או בקבוצת אזרחים, רשאי יושב-ראש הישיבה להורות על מחיקת אותה אמירה מהפרוטוקול אם ראה שאין בכך כדי לפגוע בתוכן הפרוטוקול". זאת הצעת ועדת יצחק לוי, שהציעה גם אפשרות חלופית: "הדברים שנאמרו ייכללו בפרוטוקול אך לא בדברי הכנסת".
אנה שניידר
זה ממש לא טוב, כי דברי הכנסת צריכים לשקף את הפרוטוקולים במלואם. אבל הרישה דווקא נראית לי.
היו"ר רשף חן
אני חושב שהרישא היא בסדר גמור. אבל זה צריך להיות לפי בקשת חבר הכנסת.
ארבל אסטרחן
אז ייתכן מצב שאזרחים יראו בטלוויזיה דין ודברים, וכשהם ירצו לראות את זה בפרוטוקול זה לא יהיה שם.
אנה שניידר
השאלה אם לבקשת חבר הכנסת שאמר את האמירה או לבקשת זה שנפגע ממנה?
היו"ר רשף חן
הנפגע הוא לא בהכרח חבר הכנסת, זו יכולה להיות פגיעה באזרח או בקבוצת אזרחים. אם חבר כנסת נפגע הוא נפגע כאזרח, לא כחבר הכנסת.
ארבל אסטרחן
לא בטוח שזה אזרח. ואם חבר הכנסת אומר משהו נגד מדינה זרה או נגד שגריר זר?
היו"ר רשף חן
צריך להיות כתוב "אמירה שיש בה פגיעה", בלי לפרט במי.
אנה שניידר
כדאי לכתוב "אמירה פוגעת". "חזר בו חבר הכנסת מאמירה פוגעת, רשאי יושב-ראש, לפי בקשת אותו חבר הכנסת, להורות על מחיקת אותו אמירה מהפרוטוקול" וכו'.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה חידוש. היום הכל נשאר בפרוטוקול - גם הפגיעה, וגם הבקשה של חבר הכנסת לחזור בו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה המשמעות של כל זה במצב שהכל מצולם ומשודר, ונשמר בארכיון של רשות השידור.
ארבל אסטרחן
זה אומר שלא יוכלו לעשות מחקר על אמירות פוגעות.
היו"ר רשף חן
לדעתי צריך לכתוב כאן "מחיקת אותה אמירה והכרוך בה".
אנה שניידר
לכן כתוב כאן "אם ראה שאין בכך כדי לפגוע בתוכן הפרוטוקול".
היו"ר רשף חן
אבל צריך למחוק את אותה אמירה והכרוך בה, אחרת ההקשר לא מובן.
ארבל אסטרחן
אולי "מחיקת אותו קטע מהפרוטוקול".
אנה שניידר
או שנוריד בכלל את האפשרות למחוק. שיישאר כמו שהיה.
ארבל אסטרחן
היום הכל נשאר. זה בעייתי.
היו"ר רשף חן
הצד השני של זה הוא: אמרת, תישא באחריות. אבל יכול להיות שאמרת משהו ואתה לא רוצה שזה יישאר לדורות.
אנה שניידר
אבל ממילא זה נשמר ברשות השידור.
ארבל אסטרחן
אבל יום אחד מישהו ירצה לראות את הפרוטוקול, הוא יפתח את דברי הכנסת.
היו"ר רשף חן
אני מציע לכתוב: "על מחיקת הקטע הרלוונטי מהפרוטוקול אם ראה שאין בכך לפגוע בתוכן הפרוטוקול".

סעיף 54, דברי הכנסת. זה מקביל לסעיף 29(א1): "הפרוטוקול ייערך בידי עורך 'דברי הכנסת'; כל חבר הכנסת רשאי לתקן את דבריו, לרבות קריאות ביניים שלו, וכן שיבושים, שגיאות והשמטות; חבר הכנסת הרוצה לתקן את דבריו כמאור, יעביר תא בקשתו למערכת 'דברי הכנסת' בתוך ארבעה ימים ממועד הדיון בו נאמרו הדברים".
האם לא צריך להיות כתוב
לתקן את דבריו כדי שישקפו את אשר נאמר באמת? שחבר הכנסת לא יגיד: רציתי להגיד כך, אמרתי אחר.
אנה שניידר
אז זה לא לתקן את דבריו, אלא לתקן את הפרוטוקול.
היו"ר רשף חן
זה לתקן את רישום דבריו.
מזכיר הכנסת אריה האן
אסור שיהיו תיקונים מהותיים, אלא רק תיקוני שיבושים.
היו"ר רשף חן
זה צריך להיות: "לתקן את האופן בו נרשמו דבריו. ההמשך: "לרבות קריאות ביניים שלו, וכן שיבושים, שגיאות והשמטות" - האם הכוונה לשיבושים, שגיאות והשמטות בפרוטוקול או בדבריו?
אנה שניידר
ברישום דבריו.
היו"ר רשף חן
אם למשל אני רוצה להגיד שאני לא חושב משהו, ובטעות אני אומר שאני חושב משהו, אבל ברור מהדברים שלי שהתכוונתי להגיד "לא" ונשמטה לי המילה "לא", אני יכול לבקש שיוסיפו את זה?
אנה שניידר
לדעתי כן, אחרת כל מה שאמרת הוא לא הגיוני.
היו"ר רשף חן
אז זה תיקון שכן יעשו. כנראה שזאת הכוונה ב"שיבושים, שגיאות והשמטות". המקרה הראשון הוא לתקן את רישום דבריי - אם אמרתי משהו והוא לא נרשם. המקרה השני הוא אם אמרתי את דבריי בצורה שגויה ואני מבקש לתקן את השגיאה, ובתנאי שמדובר בפליטת קולמוס. למשל, אני רוצה להגיד "אני לא מתנגד" למשהו, ובטעות אמרתי "אני מתנגד" וכולם יודעים באיזו מפלגה אני וברור לגמרי שאני לא מתנגד.
אנה שניידר
אני חשבתי שהתכוונת למקרה שאתה אמרת "אני לא מתנגד" ובפרוטוקול השמיטו בטעות את ה"לא". אבל אתה מדבר על מקרה שאתה השמטת את ה"לא" ובפרוטוקול רשמו כמו שאמרת. לאפשר תיקון במקרה כזה זה מאוד מסוכן, כי אז אתה יכול לשנות את כל דבריך.
היו"ר רשף חן
אז מה הכוונה ב"שיבושים, שגיאות והשמטות"?
ארבל אסטרחן
אם אתה אמרת משהו, ובפרוטוקול לא רשמו את דבריך נכון.
היו"ר רשף חן
אז צריך לכתוב "שיבושים, שגיאות והשמטות בפרוטוקול". אם כך, הנוסח יהיה: "כל חבר הכנסת רשאי לתקן את רישום דבריו, לרבות קריאות ביניים שלו, וכן שיבושים,ש גיאות והשמטות בפרוטוקול".
אנה שניידר
"כפי שנרשמו בפרוטוקול".
היו"ר רשף חן
בקיצור, בואו נאמר שמדובר על התאמת הפרוטוקול למציאות, ולא התאמת הפרוטוקול לרצון.
ארבל אסטרחן
בסיפה של הסעיף, "בתוך ארבעה ימים ממועד הדיון" זה תיקון, כי בתקנון היה כתוב שבעה ימים. הפרוטוקול מגיע באופן מיידי, לכן ועדת יצחק לוי הציעה לתקן את זה לארבעה ימים.
היו"ר רשף חן
למה שלא נשאיר את זה שבעה ימים?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הזמן הארוך הוא בין יום רביעי ליום שני שאחרי כן. היות ו"דברי הכנסת" של כל השבוע היא בחוברת אחת, אפשר לכתוב שהתיקון יגיע למערכת "דברי הכנסת" עד יום שני שלאחר אותו יום רביעי.
ארבל אסטרחן
זה חמישה ימים.
היו"ר רשף חן
תוך כמה זמן מדפיסים את דברי הכנסת?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
פעם היינו עושים את זה תוך 21 יום. אבל היום הפרוטוקול מופיע גם באינטרנט.
אנה שניידר
לכן זה צריך להיות מתוקן כמה שיותר מהר. למה שלא נקבע יומיים, למה שהשגיאה תונצח באינטרנט?
היו"ר רשף חן
איך חבר הכנסת יידע שהיתה טעות? מי שחוקק את זה, מתכוון לדבר ההפוך ממה שאנחנו מתכוונים. הניסוח בפירוש מאפשר לחבר הכנסת לתקן את דבריו ולא את רישום דבריו. איך אני יכול לדעת איך דבריי נרשמו לפני שזה פורסם.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הטקסט הלא ערוך מופיע באינטרה-נט של הכנסת באותו יום או למחרת.
אנה שניידר
אם תסתכלו על הסעיף המקורי, כאן אנחנו הופכים את הסעיף. בסעיף 29 המקורי כתוב: "הפרוטוקול ייערך בידי עורך 'דברי הכנסת'; כל חבר הכנסת יקבל לתיקון את דבריו, לרבות קריאות הביניים שלו, והוא רשאי לתקן ... תוך שבעה ימים". פה אנחנו אומרים שכל חבר כנסת רשאי לתקן. זה כאילו מיוזמתו, לא מעבירים לו את דבריו.
היו"ר רשף חן
עשינו שינוי מוחלט של הסעיף. אתם רוצים לבטל את "כל חבר הכנסת יקבל לתיקון את דבריו".
ארבל אסטרחן
נכון, כי זה נמצא היום במחשב, כל אחד יכול לראות את זה.
היו"ר רשף חן
אז צריך לכתוב שהפרוטוקול הגולמי יפורסם במחשב הכנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
קודם כל חבר כנסת היה מקבל את דבריו מודפסים על נייר, ובכניסת ח"כים היתה תיבה שיכולת להחזיר אליה את דבריך עם התיקונים שלך. היום אפשר לראות את זה במחשב.
אנה שניידר
כשאני מקבל דיווח של בנק, כתוב שם: "מה שמופיע חזקה שהוא נכון, אלא אם כן תעירי את הערותייך תוך כך וכך ימים". האם אנחנו רוצים לומר כאן שהפרוטוקול כפי שנערך, אם חבר הכנסת לא העיר שום הערה, חזקה שכל מה שכתוב שם מקובל עליו; חבר הכנסת שלא מקובל עליו מה שכתוב, יכול להעיר את הערותיו תוך X זמן. לכן יכול להיות שצריך לכתוב כאן שהפרוטוקול משקף מה שנאמר בישיבה, אלא אם כן - תוך תקופה שתיקבע - בא חבר הכנסת ומתקן.
היו"ר רשף חן
זה מה שהנוסח כאן אומר, למעט זה שכאן דילגו על האופן שבו חבר הכנסת יכול לראות את הדברים כפי שנרשמו, כי בלי זה אתה לא יכול להעיר. בנוסח הקיים היה כתוב שחבר הכנסת יקבל לתיקון את דבריו, אנחנו אומרים שהיום זה לא קורה בפועל ואנחנו עוסקים בהתאמת התקנון למציאות. אם במציאות זה מפורסם במחשב, אז צריך להיות כתוב "הפרוטוקול ייערך בידי עורך 'דברי הכנסת' ויועמד לעיון חברי הכנסת".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אתה יכול לכתוב: "נוסח לא מתוקן מופיע ב - -, חבר הכנסת הרוצה לתקן עד יום שני שלאחריו" וכו'.
היו"ר רשף חן
נכתוב כך: "הפרוטוקול ייערך בידי עורך 'דברי הכנסת'. הנוסח הגולמי של הפרוטוקול יועמד לעיון חברי הכנסת" - לא נכתוב עכשיו איך.
ארבל אסטרחן
לא צריך לכתוב "הנוסח הגולמי". מספיק לכתוב "הפרוטוקול ייערך בידי עורך 'דברי הכנסת" ויעמוד לעיון חברי הכנסת".
היו"ר רשף חן
בסדר. את הזמנים נתחיל מהרגע שזה עומד לעיון חברי הכנסת.
מזכיר הכנסת אריה האן
למה שלא נשאיר את הניסוח כפי שהוצע כאן: "כל חבר הכנסת רשאי לתקן את דבריו, לרבות" וכו'. הרי ברור שהוא יכול לקבל את דבריו, זה נמצא אוטומטית במחשב אחרי שעתיים.
היו"ר רשף חן
זה מה שצריך לכתוב.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ההבדל הוא שבנוסח הקיים כתוב "יקבל". כשזה נכתב, באמת קיבלו את זה פיזית בנייר. בואו נכתוב את האלטרנטיבה. במקום שחבר הכנסת קיבל את דבריו, הוא ימצא את זה במחשב. צריך לנסח איפה זה נמצא. פעם הוא קיבל את זה ביד, היום זה יהיה במערכת המחשב.
היו"ר רשף חן
זו שאלה טכנית. תקנונית זה צריך לעמוד לעיונו.
אנה שניידר
נכתוב: "הפרוטוקול ייערך בידי עורך ''דברי הכנסת" ויעמוד לעיון חברי הכנסת".
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו מעבירים לחברי הכנסת את היוזמה. במקום שניתן להם את הנייר, הם יצטרכו למצוא את הנאום במחשב.
היו"ר רשף חן
"כל חבר הכנסת רשאי לתקן את רישום דבריו, לרבות קריאות ביניים שלו, וכן תיקונים, שגיאות והשמטות כפי שנרשמו בפרוטוקול; חבר הכנסת הרוצה לתקן את רישום דבריו כאמור, יעביר את בקשתו למערכת 'דברי הכנסת' בתוך ארבעה ימים ממועד - -
אנה שניידר
"מהמועד שבו הועמד הפרוטוקול לעיונו".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני מציע שתדברי עם דבורה אביב"י, תשמעי ממנה מה השלבים שעובר הפרוטוקול. זה עובר שתי עריכות - ראשונה ושנייה. צריך למצוא את הנקודה שבה חבר הכנסת יקרא את דבריו.
ארבל אסטרחן
"יעמוד לעיון חברי הכנסת" - יש פרוטוקולים גם בארכיון וגם במחשב. כל חבר הכנסת שרוצה לעיין, יכול לעיין.
היו"ר רשף חן
סעיף 54(ב): "הפרוטוקול יפורסם בדברי הכנסת" - זה בסדר.

(ג) "בנוסף לפרוטוקול יכללו 'דברי הכנסת' נספחות שיכללו: (1) מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת על פי התקנון והובאו לדיון; (2) הודעת שר בעקבות החלטה לסיכום הדיון לפי סעיף ...; (3) מסקנות ועדה לפי סעיף ... והודעת השר על פעולתו בעקבותיהן".

אני מבין שזה סעיף חדש לפי הצעת ועדת יצחק לוי. בפרקטיקה זה קיים היום?
ארבל אסטרחן
יש היום נספחות.
אנה שניידר
כתוב כאן מה ייכלל ב"דברי הכנסת" בנוסף לפרוטוקול.
היו"ר רשף חן
מה זה הודעת שר בעקבות החלטה לסיכום הדיון?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היתה הצעה לסיכום הדיון, הכנסת החליטה כך וכך. כתוב בתקנון שהממשלה צריכה להגיב. הנייר הזה של הממשלה נכנס לנספחות. אותו הדבר לגבי מסקנות ועדה.
היו"ר רשף חן
פסקה (4): "כל מסמך אחר שמזכיר הכנסת או סגנו הודיע כי הונח על שולחן הכנסת, יושב ראש הכנסת הורה לצרפו לנספחות".
ארבל אסטרחן
היום הצעות חוק מצורפות לפרוטוקול כנספחות.
היו"ר רשף חן
למה צריך להיות כתוב "ויושב ראש הכנסת הורה לצרפו לנספחות". למה יש פה שיקול דעת? אם זה הונח, צריך לצרף את זה לנספחות.
מזכיר הכנסת אריה האן
אתה צודק.
ארבל אסטרחן
אז צריך לשלב את (4) עם (1). ובפסקה (1) לא צריך להיות כתוב "והובאו לדיון".

אז לנספחות ייכנס כל דבר שמונח על שולחן הכנסת והכריזו עליו. אז בפסקה (1) נכתוב: "כל מסמך שמזכיר הכנסת או סגנו הודיע כי הונח על שולחן הכנסת על פי סעיף ...", ולא תהיה פסקה (4). זה צריך להיות מסמך שמוכרז.
מזכיר הכנסת אריה האן
את צודקת, כי לפעמים אנחנו מניחים מסמכים לצורך דיון אבל הם לא מוכרזים. למשל, זרקור של הממ"מ. צדקה ארבל שהדגישה את המילה "הודיע", ולא רק "הונח".
אנה שניידר
שמזכיר הכנסת הודיע עליו.
היו"ר רשף חן
סיימנו את הפרק הראשון של חלק ג'. נעצור פה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים